Årsrapport 2011.pdf - NVIO avd. Kristiansand

Årsrapport 2011 Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani AGDESIDEN GARNISONS COMPAGNIE
Kristiansand Veterankompani
ÅRSRAPPORT 2011
I året som gikk har Kompaniet hatt stor aktivitet. Veterankompaniets formål er å rekruttere nye Veteraner til så vel lokalforening som nytt mannskap til Kompaniet. I 2011 Kompaniet hatt 18 treninger på Odderøy Festning, deltatt med 3 ”Støtt våre Soldater”‐stand, vært på Lista Air Show og deltatt på Hovedoppstilling på Akershus Festning . Det har gitt 15‐16 nye medlemmer til foreningen. Kompaniet teller i dag 25 kvinner og menn. Av øvrig aktivitet kan følgende rapporteres: Leieavtale/opp‐pussing av nytt Kompani‐kontor på Odderøy Festning. Veterankompaniet fikk tilbud av Lauget om å overta bygningen ”Likhuset” til nytt Kp‐ko. For å få det i brukbar stand måtte byg‐
ningen isoleres, og ny ”pusse‐bu” til Christiansand Artilleri Compa‐
gnie måtte etableres. Dette ble gjort på dugnad fra februar til mai måned. Resultatet ble meget bra, og slik har Veterankompaniet nå har fått eget 25 kvadratmeters Kompani‐ko, ‐ og Artilleri Compagniet har fått fin pussebu. Stor takk til alle som har bidratt, men ekstra takk til Kay Ove Steinsland og Jo Viljam Drivdal. De gjorde stor innsats og uten dem hadde prosjektet tatt mye lenger tid! Frigjørings‐/Veterandagen 8.mai Veterankompaniet stilte opp i forbindelse med 21‐ skudds salutt klokken 13.00. 17 av mannskapet var tilstedet. En meget god oppslutning på en fridag! Dessuten hadde NVIO sitt månedlige Veterantreff i Kommisærsalen. I tillegg var det også gjester hos Lauget på Kongeloftet. Som vanlig hadde flere skuelystne sivile møtt frem. Et flott vår vær gjorde sitt til at arrangementet ble vellykket på alle måter. Etter salutt var det pølser, kake og kaffe på så vel Kongeloftet som i Kommisærsalen. Det ble en flott markering på det som skal bli Veteranenes høytidsdag! Besøksadresse: Lasaretthøyden Bygning 11, Odderøya, 4610 Kristiansand
Kompanisjef løytnant Satya Nina Wathne telefon 90154274 [email protected],
NK/Adm.off sersjant Egil Dåsvatn telefon 90570855 [email protected]
AGDESIDEN GARNISONS COMPAGNIE
Kristiansand Veterankompani
Inspeksjon/hovedoppstilling på Akershus Festning Lørdag 14.mai møtte 16 av Kristiansand Veterankompani til årlig Inspeksjon på Akershus Festning. Sammen med mannskaper fra Oslo (Aggershusische Garnisons Compagnie) Stavanger (Vesterlendske Garnisons Compagnie) og Kongsvinger (Glomdølske Garnisons Compagnie)var ca. 85 mannskaper tilstedet. I et flott vår vær gjennomførte brigader Hynaas en grundig inspeksjon og tok seg tid til å prate med hver enkelt. I sin tale til Veteranene etterpå, hilste han fra Forsvarsjefen og takket alle for den tjenesten som var utført. Han var genuint opptatt av Veteranene og sa videre at mange, både ute og hjemme, hadde mye å takke dem for. Brigaderen satte tydelig pris på at de fleste kompaniene stilte med egen fane, og minnet om hva de betyr for samhold og tilhørighet. Det hører med til historien at Kompaniet allerede på fredagen reiste inn til Oslo. Kanskje var det vårværet som virket inn, for Kompaniet Brigader Hynaas,sjef FAKT og Kp‐sjef Nina Wathne i hadde en meget artig pub kveld på Karl Johan. munter samtale med Line Tofteland. (AGC) Overnattingen på Perminalen er billig og enkel, men bra! 17.mai Nok en fin dag for Kompaniet. Vi startet med flaggheis på Odderøy Festning klokken 08.00, og enkelte møtte uniformert for å overvære salutten klokken 12.00. Erling Krange møtte til minne‐
arrangement på Arkivet, og ble som Veteran, meget godt mottatt. Det vil bli tatt inn Kompaniets plan for neste år for å stille flere til markeringen. Folketoget er Kompaniets beste ”reklameplass”. Selv om oppmøtet var noe i underkant av det vi hadde håpet på, ble det en suksess. All oppmerksom‐
het i media i ukene før 8.mai (Veterandagen) gjorde kanskje litt til at responsen blant publikum i år var ekstra stor. Det var en sterk opplevelse å motta applaus så fort vi rundet gatehjørnene. Besøksadresse: Lasaretthøyden Bygning 11, Odderøya, 4610 Kristiansand
Kompanisjef løytnant Satya Nina Wathne telefon 90154274 [email protected],
NK/Adm.off sersjant Egil Dåsvatn telefon 90570855 [email protected]
AGDESIDEN GARNISONS COMPAGNIE
Kristiansand Veterankompani
Om noen heretter er i tvil om Veteranene får anerkjennelse, skal de være med oss i Folketoget neste år. Dagen ble avsluttet med lapskaus, kaffe og kake på Offisersmessen. Her var også et antall medlemmer fra Tysklandsbrigaden tilstedet. ”Støtt våre soldater”
I året som har gått, har Kompaniet (sammen med foreningen) kjørt informasjon‐ og rekrutteringstander under kampanjen ”Støtt våre soldater”. Det ble delt ut pins, brosjyrer og tegnet nye medlemmer både til foreningen og Kompaniet. Dette er en meget effektiv måte å komme i kontakt med andre Veteraner på. Alle som har vært ute, tiltrekkes standen med FN og NATO‐flagg, og våre bereter i forskjellige farger. I 2011 har Kompaniet gjennomført stand i Markensgate (21.mai), på skytterstevne ”Pinsesmellen” (2.Pinsedag), på Lista Air Show (30. og 31.juli) og Sørlandsenteret 10.desember. Kompanifest 18.juni på Odderøy Festning/Kongeloftet/Kommisærsalen En flott sommerkveld, og 26 feststemte Veteraner møtte i Kommisærsalen for reker, krabber og blåskjell. Turid Strøm og Terje Johansen gjorde en kjempejobb for å skaffe ferske råvarer. Tidligere Laugsoldermann Jan Larsen med kone Inger Johanne var spesielt invitert. Han var sentral da Veterankompaniet fikk fast til‐
holdsted på Odderøya . Uten han ville ikke Kompaniet hatt de samme mulighetene. Det var derfor naturlig å invitere Jan til å være med i Veterankompaniet. Hvilket han også har takket ”ja” til. Kompaniet setter pris på hans deltagelse. Styret i NVIO er fast på gjestelisten, og er alltid et trivelig og positivt selskap. Etter bespisning fortsatte kvelden på Kongeloftet, hvor det ble vist filmklipp fra tjenesten på Balkan. Oskar Åsen ga oss et interessant innblikk i hvordan tjenesten artet seg i Kosovo. Filmkvelden ble avsluttet med DVD‐innslaget ”Hyllest til våre Veteraner”. Resten av kvelden var viet musikk, dans og ”gode samtaler”. Fasilitetene på Odderøy Festning er som skap for selskapeligheter. Besøksadresse: Lasaretthøyden Bygning 11, Odderøya, 4610 Kristiansand
Kompanisjef løytnant Satya Nina Wathne telefon 90154274 [email protected],
NK/Adm.off sersjant Egil Dåsvatn telefon 90570855 [email protected]
AGDESIDEN GARNISONS COMPAGNIE
Kristiansand Veterankompani
Lista Air Show 2011 Flyshowet skulle gjennomføres helgen 23. og 24.juli. På grunn av meget dårlig vær, ble det utsatt og gjennomført helgen etter, 30. og 31.juli. (Merk også at 22.juli‐ hendelsene i Oslo skjedde timer etter avlysningen. Pga av dette ville Showet uansett blitt avlyst) I et flott sommervær med skyfri himmel, rigget Kompaniet opp informasjonsstand med slagordet: ”Støtt våre soldater”. En kampanje som går over hele Veteran‐Norge, og skal oppmerksomhet til alle våre soldater. Line Tofteland, Thomas Fjell, Arnfinn Hægeland og undertegnede var på stand denne helgen. Anslagsvis 3000 mennesker var innom Showet, og de fleste måtte passere vår stand, slik at profileringen var maksimal. Arrangementet er en ”innertier” for å fronte Veteransaken. Med flaggborg bestående av det norske, FN og NATO flagget og berets med farge fra de forskjellige misjoner blir man en ”magnet” for alle som har vært i utenlandstjeneste. Foruten å dele ut masse strøartikler, samt prate med publikum, fikk vi 8 nye medlemmer til NVIO og 1 nytt mannskap til Veterankompaniet. Hangar‐festen lørdagskveld var, som alltid en hyggelig sammenkomst. Da samles utstillere, arrangører og flygere til en uformell kveld med god mat og kaldt drikke… Det må tilføyes at ledelsen av Lista Airhow er meget positivt innstilt til Veterankompaniet, og ba oss tilbake ved senere arrangementer. Det har vi selvsagt takket ja til, og holder kontakt med dem. Besøksadresse: Lasaretthøyden Bygning 11, Odderøya, 4610 Kristiansand
Kompanisjef løytnant Satya Nina Wathne telefon 90154274 [email protected],
NK/Adm.off sersjant Egil Dåsvatn telefon 90570855 [email protected]
AGDESIDEN GARNISONS COMPAGNIE
Kristiansand Veterankompani
Vakthold på Akershus Festning Veterankompaniet på Akershus trenger av og til ekstra hjelp til vakthold. Så fremt noen av de andre Veterankompaniene har mulighet, er det naturlig å være med å stille med mannskaper. Kompanisjef Nina Wathne deltok som vakt under et konsert og frilufts arrangement på Akershus Festning 20. og 21. juli. Oppdraget gikk fra ettermiddagen til sene nattetimer, men det ga kjærkomne penger i Kompaniets kasse. Innsatsen til henne og datter Martine ga til sammen kr. 4.000,‐. En flott prestasjon! Vakthold på Tall Ship Race, Stavanger Helgen 29. og 30.juli var Kompaniet representert ved Asbjørn Olaussen på Tall Ship Race i Stavanger. Stavanger Veterankompani hadde vaktholdet i forbindelse med arrangementet. Han gjorde en kjempejobb, og tilbakemeldingene var de beste. Dessuten bidrog hans innsats med over kr. 6.000,‐ til Kompaniets konto! Også dette er veldig bra. Kompaniet støttet også Asbjørn med noen kroner til (Veteran)Eurotreffet i Danmark senere på høsten. Sørlandets Tatoo 2011 2. og 3.september hadde Kristiansand Veteran‐
kompani vaktoppdrag i forbindelse med Tatoo’en. Til sammen 12 av mannskapene deltok med vakthold inne i Gimlehallen. Her var det orkestre fra Litauen, Danmark, Tyskland og selvfølgelig flere fra Norge. Som vanlig var det Garde(veteranene) som stod for det absolutte høydepunktet i drilloppvisningen. Lørdagsformiddag deltok Veterankompaniet som guider/vakt under musikkparaden som gikk gjennom Kristiansands gater.
Til tross for litt misforståelser med vakthold inne i Gimlehallen, ble det ble nok en god gjennomføring for Kompaniet. Kompaniet deltok også ved finale innmarsjen i hallen og stod oppstilt sammen med alle deltakerne. Besøksadresse: Lasaretthøyden Bygning 11, Odderøya, 4610 Kristiansand
Kompanisjef løytnant Satya Nina Wathne telefon 90154274 [email protected],
NK/Adm.off sersjant Egil Dåsvatn telefon 90570855 [email protected]
AGDESIDEN GARNISONS COMPAGNIE
Kristiansand Veterankompani
Deltakelse ved Torgny Abrahamsen begravelse 12. oktober deltok Kompaniet i oberstløytnant Torgny Abrahamsens begravelse ved Oddernes Kapell. Torgny var en god venn av oss alle i Kompaniet. Det var derfor naturlig at vi stod til disposisjon når Kari ba oss om å være ansvarlig for den militære delen av begravelsen. Kompaniet var på plass med så vel flaggvakt, som bærere av kisten. 12 av Kristiansand Veterankompaniets mannskaper deltok og viste Torgny den siste ære. Kongebesøk og dåp av Krigsminnesmerket ”Hestmannen” 22.november deltok Kompaniet ved Kongebesøket i forbindelse med dåpen av skipet og krigsminnesmerket ”Hestmannen”. Oppdraget var vakt og sikring av inn og utganger, korridorer og bakdører. Dessuten var en del av mannskapet en naturlig sperre mellom publikum og Kongen. Det var et spesielt oppdrag og en ære å oppleve og hilse på ”gamlekara” som endelig fikk en oppreising for deres innsats under 2. Verdenskrig. Kompaniet utførte oppdraget til punkt og prikke, og fikk de beste skussmål både fra arrangører og politi. Kompanikveld med lutefisk, øl og akevitt 26.november Den tidligere planlagte Kompanikvelden i Kommisærsalen ble avlyst på grunn av mange andre gjøremål blant mannskapet. Men en hard kjerne bestilt bord på ”Pider Ro” og innledet julen med lutefisk, øl og akevitt. Restauranten er kjent for sin gode mat, og skuffet så visst ikke denne gangen heller. Det ble en meget trivelig kveld rundt bordet, og for enkelte fortsatte natten med besøk av byens øvrige ”vannhull”. Flaggvakt ved Arild Skarpoddes begravelse Arild engasjerte seg i Veteransaken helt til sin siste dag. Han var styremedlem og i en periode webansvarlig. Han gjorde sitt beste for å gjøre en god jobb i foreningen. Dessverre ble han rammet av sykdom, som etter hvert utviklet fra ille til verre. Han var åpen om sin sykdom, og visste at han hadde begrenset tid igjen å leve. Ved et par anledninger uttrykte han ønske om militær deltagelse den dagen han skulle begraves. På familiens forespørsel, var det derfor naturlig at 2 fra Veterankompaniet og 2 fra NVIO stilte med flaggvakter. Oppgaven ble utført på beste måte, og det er en ære å hedre Veteraner på denne måten. Begravelsen, fredag 25.november ble etter Arilds ønske. Besøksadresse: Lasaretthøyden Bygning 11, Odderøya, 4610 Kristiansand
Kompanisjef løytnant Satya Nina Wathne telefon 90154274 [email protected],
NK/Adm.off sersjant Egil Dåsvatn telefon 90570855 [email protected]
AGDESIDEN GARNISONS COMPAGNIE
Kristiansand Veterankompani
”Støtt våre soldater”‐ stand på Sørlandsenteret 10.desember. Kompanisjefen, Line, Tore, Kai Ove og Harald stod på nok en ”Støtt våre soldater”‐stand. Denne gang 10.desember. Etter søknad, fikk Kompaniet lov stå inne på Sørlandsenteret. Her ble delt ut brosjyrer, pins og samtidig ble publikum oppfordret til å sende en hilsen til våre soldater i Afghanistan. En utmerket ide og fin profilering av Kompaniet! Julegudstjeneste 15.desember i Kristiansand Domkirke. Torsdag 15.desember var Kompaniet tilstedet under Luftforsvarets Julegudstjeneste i Domkirken. Arrangementet var annonsert til klokken 12.30, men ble flyttet til klokken 14.00 Det gjorde sitt til at noen av Kompaniet måtte tilbake til sitt arbeid, og vi ble redusert til kun 4 fra Kompaniet. Det en verdig og høytidsstemt messe, som på mange måter også avsluttet et travelt år for Kristiansand Veterankompani. Vi i Kompaniet håper å kunne stille samme sted, men med flere mannskaper, til neste år. Tilslutt 2011 har vært et travelt år for Kristiansand Veterankompani. Først og fremst en stor takk til alle for innsats. Ikke alle kan bidra på samme tid, men i løpet av året jevner det seg ut. Det er alltid en positiv og god tone, og gjennom aktiviteter er samholdet blitt godt. Vi er kommet et lite stykke lenger på veien til å utvikle Kompaniet. For å komme dit vi ønsker, trengs ressurser, materiell og utstyr utover det vi har pr. i dag. Vi håper 2012 løfter oss et stykke til på denne veien, slik at vi, og alle Veterankompaniene kan fremstå på en enda bedre måte. Mvh Egil Dåsvatn Kristiansand Veterankompani Besøksadresse: Lasaretthøyden Bygning 11, Odderøya, 4610 Kristiansand
Kompanisjef løytnant Satya Nina Wathne telefon 90154274 [email protected],
NK/Adm.off sersjant Egil Dåsvatn telefon 90570855 [email protected]