Corgi Post nr.4 2014

MEDLEMSBLAD FOR
NORSK WELSH CORGI KLUBB
Spesialklubb for rasene Pembroke og Cardigan
Klubben er medlem av Norsk Kennel Klub.
STYRET:
Leder:
Rita Tilley Wilberg
Tlf: 63 82 61 17 Mob: 90 08 43 20
[email protected]
Nestleder:
Per Morten Aarak
Tlf: 52 76 20 49 – Mob: 93 06 45 22
E-post: [email protected]
Sekretær:
Madelèn Hærnes-Vestgård
Mob. 464 24 905
[email protected]
Kasserer:
Annette Kronholm
Mobil: 95 05 88 65
[email protected]
Styremedlem:
Kari B Lysholm
Mob. 918 54 197
[email protected]
Varamedlem:
Line Ingwardo Borgen
Mob. 980 98 755
[email protected]
REDAKSJONSKOMITE: [email protected]
CORGIPOST
kommer ut med
4 nummer i året
Ca. Februar
Juni
September
Desember
Neste manusfrist:
01.02.2015
Manusadresse, post er:
Elisabeth Waksvik
Minnehallveien 16B
3290 Stavern
[email protected]
NB! Bruk kun denne
e-postadressen
ANNONSEPRISER:
Elisabeth C. Waksvik
Kyrre Eirik Øien
Silje Kathrine Bjarkøy
1/1 side: kr 200,½ side: kr 100,1/1 side i alle 4 utgaver:
kr 600,-
KONTAKTPERSONER:
Sørlandet:
Trøndelag:
Anne Christoffersen
Hanne Tvestad
VALPEFORMIDLER:
41 63 35 83
90 05 68 89
Gry Moen
[email protected]
Mob: 413 22 591
KLUBBENS
HJEMMESIDE:
http://www.corgi.no/
Klubbens adresse er: NWCK, Hærneskroken 10, 1545 Hvitsten
Organisasjonsnummer: 981 233 220
e-post: [email protected]
Medlemskap koster kr.360,-inkl. medlemskap i NKK
Konto nr: 0530.28.84880
INNHOLD
Lederen har ordet .................................................................... 4-5
Styret informerer ......................................................................... 6
Redaksjonens hjørne .................................................................. 7
Innkalling årsmøte ....................................................................... 8
Aktivitetskalender ....................................................................... 9
Julehilsner .......................................................................... 10 - 11
Utstillingsannonse ..................................................................... 12
Julehilsner ............................................................................ 13-26
BARNAS SIDER ....................................................................... 27
Aktivitetshelg i Drammen ................................................... 28 - 33
Nye Championer ....................................................................... 34
Valper til salgs........................................................................... 35
Parringer ................................................................................... 36
Utstillingsresultater ............................................................. 37 - 43
Poengutregning gullcorgi lista ................................................... 44
Gullcorgiliste ............................................................................. 45
Design forside/bakside: Bjørn Range.
Hei alle corgivenner.
4
Da nærmer det seg slutten på året, et år med mange og også nye
corgiaktiviteter i klubbens regi. Vi i styret prøver å legge til rette for
at alle klubbens medlemmer skal ha et tilbud, og ikke minst at alle
corgieiere skal synes at det er et «must» å være medlem av klubben.
Vi får ofte høre at klubben legger for stor vekt på utstilling. Men det
mange ikke tenker på er at vi som raseklubb er blitt delegert ansvaret
for rasene våre fra Norsk Kennel Klub. En viktig måte å se hvordan
vi tar vare på dette ansvaret og å måle avlsarbeidet vårt på, er nettopp
ved å stille ut hundene våre og få de bedømt av nøytrale dommere
med en solid utdannelse i kynologi.
Selvfølgelig legges det et stort ansvar på oppdretterne våre også.
Norsk Welsh Corgi klubb har helt bevisst latt disse ha relativt frie
tøyler og ønsker verken et avlsråd med avgjørende myndighet eller
strikte kriterier for hva som skal undersøkes hos veterinærere før
paring. Her må den enkelte sette seg inn i sin hunds stamtavle,
kjenne sin hund, søke eventuelt hjelp hos oppdrettere eller i aktuell
litteratur.
Vi ønsker altså aktive og kunnskapssøkende oppdrettere og vi vil
prøve å legge til rette for at vi kan ha fora hvor vi kan komme
sammen og diskutere. Det er vel snart tid for et oppdretterseminar
igjen- og vi håper også at vi kan få til medlemsmøter i det nye året.
Alle er velkommen til å foreslå tema på medlemsmøter!
Vi har nå levert RAS, rasespesifikke avlsstrategier, for våre raser til
NKK og jeg er sikker på at det kan være mange tema derfra som kan
være interessante å ta opp. RAS vil i sin helhet bli satt inn både i
Corgipost og på hjemmesiden vår så snart den er godkjent av NKK.
Men vi skal heller ikke glemme at det ofte er i uformelle samtaler,
ved besøk hos hverandre eller på en felles tur i det fri, at vi kan
diskutere hundene våre og få nyttige råd både når det gjelder
avl/oppdrett, adferd og «dagligdagse» spørsmål. Ingen spørsmål er
dumme, alle kan lære noe nytt hver dag.
Jeg håper dere forstår at styret synes det er positivt med disse mindre
gruppene på forskjellige steder som tar initiativ til uformelle
aktiviteter. Dersom dere trenger hjelp fra klubbens styre eller utstyr
fra materiallageret vårt, er det bare å si ifra. Spør dere gjerne om hva
dere kan gjøre for klubben og miljøet vårt -og kom til oss med
konstruktive forslag. Vi i styret ønsker å skape den gode klubben
5
som kan betjene medlemmene våre på en best mulig måte og hvor
alle kan spille på lag.
Med dette siste ønsket ønsker jeg dere en riktig fredfull jul og et godt
nytt år!
Rita Tilley Wilberg
Styret informerer:
Til alle oppdrettere:
Fra 01.01.2015 vil oppdretterlisten på Norsk Welsh Corgi Klubbs sin
hjemmeside bli nullstilt.
Hvis du ønsker å stå oppført på denne listen etter 01.01.2015, må du
gi beskjed til sekretær innen 31.12.2014. Send da en e-post med
6
navnet på kennelen og kontaktinformasjon til
[email protected] Legg gjerne også med et par bilder.
Mvh
Madelen Hærnes-Vestgård
Sekretær
Den Lilla Prise.
Hvis du har en veteran som har fått ck på minst 3 utstillinger i
veteranklassen i løpet av året, så vær så snill å gi beskjed til;
[email protected]
Den Røde Pris.
Har du en corgi som har utmerket seg i Agility,Lydighet, Viltspor og
Brukshund eller innen annen konkurranse i løpet av 2014 så send
noen ord til meg.
[email protected]
Mvh
Kari Brønn Lysholm
7
God jul og riktig godt nyttår fra alle oss i
redaksjonen!
Hilsen
Elisabeth Cesilie Waksvik
Kyrre Eirik Øien
Silje Kathrine Bjarkøy
Innkalling til årsmøte
i NORSK WELSH CORGI KLUBB
onsdag den 25. mars 2015 kl. 19.30
Sted: Gneisveien 11, Ytre Enebakk
DAGSORDEN:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av protokollfører og 2 til å undertegne protokollen
4. Valg av tellekorps
5. Årsberetning 2014 inkl.Trøndergruppens
6. Regnskap 2014 inkl.Trøndergruppens
med revisors beretning
7. Forslag til budsjett for 2016
8. Kontingent for 2016. Styret anbefaler kr. 380,9. Innkomne forslag fra medlemmene.
10. Innkommet forslag fra styret.
VALG:
Leder:
Rita Tilley Wilberg :– ikke på valg
Styremedlem:
Madelen Hærnes-Vestgård- ikke på valg
8
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. varamedl:
2. varamedl:
Per Morten Aarak – på valg for 2 år
Annette Kronholm – på valg for 2 år
Kari Brønn Lysholm – på valg for 2 år
Line E. Borgen – på valg 1 år
Ny – på valg for 1 år
Revisorer:
Richard Gjersøe - ikke på valg
Vararevisor:
Maren M. Wilberg - ikke på valg
Valgkomite:
Leder:
Gry Moen – ikke på valg
Medlem:
Ingrid P. Ohm - ikke på valg
Medlem:
Leif-Herman Wilberg - ikke på valg
Varamedl:
Anne Christoffersen – på valg for 1 år
Forslag til årsmøtet må være valgkomiteen/ klubben i hende senest 04.02.2015.
Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2015
Vel møtt
STYRET
Corgipost: utnevnes av styret etter valget
Elisabeth C. Waksvik – på valg for 2 år
Silje K. Bjarkøy- ikke på valg
Kyrre Eirik Øien – ikke på valg
Styrets representant tiltrer.
Aktivitetskalender:
2015
24.-25.januar
NKKs avlsrådskurs, Osloområdet
7-8. februar
Fellesutstilling på Exporama. NWCK i
samarbeid med Boxerklubben
25.mars
Årsmøte: Gneisveien 11, 1914 Ytre Enebakk
07. juni
Corgiens Dag, Årungen i Ås
4.juli
Spesialutstilling i Trøndelag (NKK Trondheim
5.juli)
Dommer: Regina Blessing, Tyskland
5. september
NWCK arrangerer sin andre spesialutstilling
dette året i forbindelse med EUV-15.
EuroCorgi 2015
Dommer Cardigan: Simon Parsons, GB
9
5. september
6.september
Dommer Pembroke: Allan Matthews, Ir
Fellesmiddag NWCK, etter utstillingen
Europavinnerutstillingen på Lillestrøm.
2016
6.august
7.august
SWCK Morokulien
NWCK Morokulien
Hei alle Corgi-eiere i Midt-Norge!
Nok et år er gått og aktivitetene har det vært så som så med. Som kontaktperson
har jeg savnet innspill, ønsker og forslag til aktiviteter – men endelig har vi fått til
en sped begynnelse!
En Corgidilt har vi hatt i høst, kjempetrivelig tur med 8
hunder og en god del mennesker.
For å lettere kunne komme i kontakt med hverandre og
planlegge aktiviteter – eller slippe noe av planleggingen og ta
ting litt på sparket – har vi laget en egen Facebook – gruppe;
Corgi Midtnorge.
Her kan man komme med forlag til aktiviteter eller rett og
slett kanskje finne en turkompis eller to! Dersom du bor i
Midt-Norge og vil være med i gruppa er det bare å bli
med!
Håper på et aktivt Midtnorsk Corgiår i 2015!
10
En riktig God Jul og Godt Nytt År til dere alle!
Hilsen
Hanne Tvestad
Kontaktperson i Midt-Norge
Tlf: 90056889, E-post: [email protected]
God jul og godt nytt år
ønskes alle våre corgivenner
NUCh Anna av Kleve
NUCh Andy Capp
11
NJV-11, NUCh Stompens Pamela
Hilsen Gry Moen og Richard Gjersøe
12
13
Kennel Cymar
Med de beste ønsker for julen og det nye året!
Vi håper på valper i slutten av januar etter:
NSuch NW-12 Cymar’s Emma X Int Nord uch Nord V-98 NV-99 Keridown Mr Bobcat
Emma
Bobby
Hanne Tvestad, Ressveien 81, 7335 Jerpstad, Tlf 90056889
post: [email protected], www.123hjemmeside.no/KennelCymar/
14
E-
Takk til alle som har
vært med på å berike
2014!
Gleder meg til planene i
2015 med dere!
Julehilsen
fra
gjengen i
Sira`s Saint`s
15
16
Kennel All Trade
Ønsker alle
God Jul og Godt N yttår
Am Rus Fin Ch All Trade Hotdog
Eiere Oppdrettere, Jacque Glenn og Lisa Croft-Elliot.
På våren reiste verdens blideste Justin ut på eventyr. I USA vant han to klasser på deres
rasespesial og ble raskt amerikansk champion. Detfra bar det videre til England, med BIR
der og i Belgia før han avsluttet året med en svipptur videre østover hvor han ble både
Russisk og Finsk champion. Nå gleder vi oss stort til å følge med på valpene som har
begynt å komme etter han på begge sidene av atlanteren
17
Kennel All Trade
Ønsker alle
God Jul og Godt N yttår
Int Rus Fin Est Lit BR Ch All Trade Gone Fishing
Eier: Svetlana Masygina
Muffin, og resten av den blå søskenflokken, har også hatt ett flott år. Bror startet året med
reservecertet på Crufts og ble Internasjonal champion i september.
I USA ble All Trade Gone Cosmopolitan Grand Champion og fikk flere gruppeplasseringer.
I Italia ble All Trade Gracefully Blues Sl Cr It Ch og plukket også opp flere vinnertitler på veien.
Og til sist ble All Trade Good Time Blues Irsk Champion og har plukket opp cacib både der og på
kontinentet.
18
Kennel All Trade
Ønsker alle
God Jul og Godt N yttår
All Trade Katniss
Eiere: oppdrettere, Diana & McKenzie Mann og Marla Gardner
Lille Katniss flyttet til USA i februar og har slått seg godt til ro i Minesota. Hun brakdebuterte
med å bli andre beste tispevalp på den amerikanske spesialen og mangler nå bare ett poeng på
championatet.
På samme spesial ble vakre All Trade Shadowalk Manhattan beste hannvalp - han er etter All
Trade Shaken Not Stirred og eid sammen med Susan og Don Lassila.
19
ANNWN WELSH CORGIS
ønsker velkommen til Norge
INT CH GLORIA SWANSON DES CONTAMINES
(GCh Aberlee Leave It to Me/Int multi Ch Annwn’s Wynona)
Gloria er i sameie med Sissel V. Brujordet som også tidligere har
hatt corgi fra oss.
Ønsker alle corgi-folk en riktig God Jul og et godt og framgangsrikt
Nyttår
Anne & Tor Indergaard
<[email protected]>
20
21
22
Vi vil takke alle våre venner og valpekjøpere for god innsats og
mange hyggelige stunder i 2014. Vi ønsker dere
GOD JUL og et FREMGANGSRIKT NYTT ÅR
Julie Wilberg Brandvik, Rita T. og Leif-Herman Wilberg
Pb 144, Blåkollstubben 27, 1921 Sørumsand, Norway. Tel +47 63826117
23
(Multi Ch Andvol Ya Tvoy Kumir–Int Nord Ch Siggen’s Hazel)
BEST I RASEN CRUFTS 2014
NKKs MESTVINNENDE PEMBROKE 2014
DANSK VINNER 2014
NORSK VINNER 2014
NORDISK VINNER 2014
INTERNATIONAL, NORDISK
NORSK, SVENSK, FINSK, DANSK
CHAMPION
www.kennelsiggen.com
24
(Multi Ch Andvol Ya Tvoy Kumir–Int Nord Ch Siggen’s Hazel)
GULLCORGI 2014
BEST IN SHOW NWCK SPESIALUTSTILLING 2014
BEST IN SHOW CORGIENS DAG 2014
NORDISK, NORSK, SVENSK, FINSK, DANSK CHAMPION
www.kennelsiggen.com
25
(US Ch Tallyrand Halo Chaser –Int Nord Ch Siggen’s Hazel)
BEST I RASEN DWCK 40 ÅRS JUBILEUMSUTSTILLING
www.kennelsiggen.com
26
(US Ch Tallyrand Halo Chaser –Int Nord Ch Siggen’s Hazel)
BELGISK VINNER 2014
BENELUX VINNER 2014
www.kennelsiggen.com
27
Martine og Chanel
28
Aktivitetshelg med
doggydance og agility!
For en helg!
Kreativ, utfordrende, inspirerende og ikke minst morsom er ordene som
best beskriver helgen.
Deltakerne, både to og firbente, strålte, lo og logret om hverandre hele
helgen igjennom!
Skrevet av Silje Kathrine Bjarkøy
For første gang arrangerte klubben et aktivitetsarrangement for
medlemmene som absolutt ikke sto i utstilling og eksteriørets tegn.
Vi startet helgen på lørdag med det som kalles Doggydance eller
Freestyle. Det er å danse med hunden til musikk. Vi lærte triks og
satte dem sammen til en fin dans som passet til musikken som var
valgt.
Sportsgrenen er delt i to, heelwork og kreativ lydighet. Vi
konsentrerte oss om det kreative. Marianne Ono Njøten instruerte oss
og forklarte hva vi skulle lære og ikke minst hvordan vi skulle lære
dette bort til den firbente kompanjongen. Hundene våre lærte å
snurre,- både den ene og den andre veien, gå gjennom bena, rulle
rundt, bukke og mange flere artige øvelser. Dette bød på utfordringer
for eier så vel som hunder, men med muntre tilrop, latter og
oppmuntring var iveren og arbeidsviljen på topp for både hund og
eier.
Det største spenningsmomentet var mot slutten av dagen. Rutinen vi
satte sammen var egenbestemt og særs indviduell. Låte var passende
nok Lillebjørn Nilssens « Se alltid lyst på livet» . En perfekt låt å
svinge seg til for nybegynnere både i tempo, stemning og ikke minst
i filosofi.
29
Hundene danset, logret og syntes det var artig å se eierne være
kreative i både det å sett sammen rutiner og forklare hva som skulle
skje. Oppfinnsomheten var stor på alle måter! Hundene bidro aktivt
med å finne på ting selv som vi tobente kunne plukke opp og foredle
videre. Virkelig samarbeid!
Det fine med kreativ lydighet er at det ikke er noen fasit. Dermed er
det ingen som vet om rutinen ble som den var tenkt… Genialt!
Vi lærte øvelser som er enkle å trene på stuegulvet og kommentaren
som stadig gikk igjen fra alle var « Så flink! Se da, se hva hunden
min kan»! -den følelsen og gleden skal i hvertfall jeg gi både meg
selv og hunden min ofte fremover!
Stedet for helgen var Drammen Hundepark. Et omgjort gartneri med
kunstgress og varme. Hyggelig lag med kaffe, vafler, pizza og
uhøytidelig stemning gjorde helgen til en «høydare» for oss som
deltok.
Ved neste korsvei og aktivitetshelg håper jeg flere velger å sette av
helgen til klubbens aktivitetshelg. Vi som var der hadde fantastisk
morsomt og sosialt,- denne opplevelsen unner jeg flere å ta med seg
etter endt helg.
Mange av oss kjente hverandre fra tidligere, mens andre var nye. Det
gjorde helgen til nettopp det den skulle være,- en anledning til å
møtes og bli kjent på en ny og uformell arena.
30
Dag to av helgen var viet til Agility. Ann- Merethe Sjaaeng Rønning
instruerte og forklarte prinsipper og sikkerhet. Agility er en
hinderløype for hunder med tunneller de skal gjennom, hindre de
skal hoppe over- eller igjennom, gå slalom mellom pinner og
forsere felthindre som møne, stige og vippe. Siden vi hadde bare en
dag ble felthindrene spart til neste gang og vi konsentrerte oss om å
få hundene gjennom flere hoppehindre, gjennom et hjul og to
tunneler.
Dette var en aktiv og underholdende dag der hunder så vel som eiere
koste seg.
Vi så hverandre i positurer som absolutt ikke er vanlige for oss og for
et engasjement! På et tidspunkt stakk det bare et par ben ut av en
tunnell,- hva gjør man ikke for å få hunden gjennom! Bena viste seg
forøvrig å tilhøre leder for klubben Rita Tilley Wilberg! –og hunden
kom igjennom! Morsomt!
Gjengen som trente var omtrent den samme som dagen før med
Doggydance, med noen små endringer. Et par av hundene hadde
snust litt på agility tidligere, men ellers var alle like ferske og nye.
31
Beskrivende for alle var at mestringsfølelsen virkelig sto i taket hos
både hund og fører.
Vi startet dagen med å lære hundene å løpe gjennom en tunnel før vi
kastet oss på hoppe-hindrene ett for ett. Da de var i boks for alle kom
hjulet frem. Det er ikke bare bare å få hundene til å hoppe gjennom et
gummihjul som henger i kjettinger som skramler hvis en kommer
bort i dem, men alle kom gjennom både en og flere ganger!
Siste hinder var slalom! Utfordringen her er at det ikke er lov å jukse
og bare fare gjennom uten å ha gått slalom mellom alle pinnene! Vi
startet med noen få og økte etterhvert, alle kom igjennom med en
pølsebit som gulrot!
Mot slutten av dagen satte vi alle hindrene sammen til en bane. Det
var ekte glede og uhøytidelig moro å se hundene starte med å hoppe
gjennom hjulet, fortsette gjennom tunnelen, hoppe over flere hindre,
gjennom en tunnel til i en ellevill fart før de avsluttet med å gå
slalom! Også eierne da! Jubel og glede å se i ansiktene over «hva
min hund klarte». Det var en aktiv dag med støle lår dagen derpå,
men ordene i salen var «dette var gøy, hvor kan vi trene mer?»
Aktivitetshelgen ble en super helg med mye moro og latter! Vi må
nok øve mer på både det ene og det andre før vi stiller på
videregående kurs, men begge dager ga mersmak både for kreativ
lydighet og agility! Kul helg!
32
33
34
Ingen nye champions er meldt inn.
35
Pembroke
Far:
Mor:
Henv.:
Nord.DK Ch Siggens Pusjkin
Int.Ch CiMaith's Elegant Siggen Design
7 valper født 20.11.14, alle røde og hvite.
3 hanner:1 stump, 2 haler. 4 tisper: 3 stump, 1 hale.
Leveringsklare medio januar 2015
Kennel Siggen
JulieW.Brandvik, Rita T. og Leif-Herman Wilberg
Blåkollstubben 27, 1920 Sørumsand
Tlf: 638 26 117, 900 84 320, 970 27 566- 977 63 827
Cardigan
Far:
Mor:
Henv.:
Carddicted hokuz pokuz
All Trade get your groove
5 valper født 20.11.14.
1 tispe tricolor brindle point
4 hanner, to tricolor brindle point og to blue merle.
Wenche Vindenes
Vestlykkja 34, 2034 Holter
tlf: 98893830 [email protected]
Far:
Mor:
Nuch All Trade Rollercoaster
Cardigarden`s Eragon Of Dragonheart
1 hanne igjen, født 16.09.14.
Henv.:
Kennel Carvaro
http://carvaro.com
Ved Tone Beate og Roald Nøkling
Kallestadvikvegen
70, 5382 Skogsvåg
Tlf: 41669126. E-post: [email protected]
36
Pembroke
Far:
Mor:
Henv.:
Eng, It, Multi Ch.Dragonjoy Sonny Corleone
Nuch Siggen's Queen of Spades
Parret 18.nov 2014
Kennel Siggen
JulieW.Brandvik, Rita T. og Leif-Herman Wilberg
Blåkollstubben 27, 1920 Sørumsand
Tlf: 638 26 117, 900 84 320, 970 27 566- 977 63 827
[email protected]
Cardigan
Ingen parringer meldt pr. des-14.
37
Dunes Not All Treasure Is Silver An
Exc.CHK 2.CHKK
Sortland Hundeklubb
Sortland 21.09.2014
Dommer: Watson, John
Pembroke 6
Hannhund 3
Pembroke 1
Hannhund 1
Cloudmoore Chance To Design
Exc.CHK 1.CHKK
Siggen's Strawberry Daiquiri Exc.JK
1.JKK CK CERT 1.BHK BIR (4)
Ronnevig,Tonje
Siggen's Strawberry Daiquiri
Exc.UK 1.UKK
Ronnevig,Tonje
Bjerkvik Hundeklubb
Sortland 21.09.2014
Dommer: Lorenzo, Antonio Di
Welincha's Lucky Luke
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK CACIB
BIR (5) Liland,Ingrid
Pembroke 1
Hannhund 1
Tisper 3
Siggen's Strawberry Daiquiri Exc.JK
1.JKK CK CERT 1.BHK BIR (4)
Ronnevig,Tonje
Cloudmoore Be My Lover Exc.AK
1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIM (4)
Bergens Selskaps- Og
Brukshundklubb
Welincha's Queeni Milli Vanilli
VG.JK 1.JKK
Endresen,Lisbeth Hårberg
Bergen 27.09.2014
Dommer: Salijevic, Zorica
Welincha's Karamell
Exc.AK 2.AKK
Cardigan 1
Norsk Lhasa Apso Klubb
Letohallen 25.10.2014
Dommer: Christensen, Gert
Tisper 1
Carddicted Jigsa W Puzzle
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR (4)
Cardigan 2
Hannhund 1
Lulubelle's Come Closer
VG.JK 1.JKK
Brattli,Karoline Beck
Norsk Kennel Klub
Krafthallen, Harstad 04.10.2014
Dommer: Miklos, Dr. Levente
Cardigan 3
Hannhund 3
Tisper 1
Handskes Freedom Fighter Exc.UK
1UKK CK R.CERT 2BHK R.CACIB (3)
Lulubelle's Cut The Crap
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR (4)
Lærum,Elisabeth
Beryllos Keep Your Power
Exc.CHK 1CHKK CK CERT 1BHK
CACIB BIR (4)
Pembroke 6
38
Hannhund 4
Welincha's Kristian I V
Exc.AK 1.AKK
Skavelden,Kristin
Antudor Accidentally In Love
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR (5)
Sonberg,Christine
Stompen's Pelle
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR (4)
Randen,Sverre/Kronholm,Eva
Welincha's Kristian I V
Exc.AK 1.AKK CK CERT 3.BHK (2)
Skavelden,Kristin
Cymar's Daydreaming Diego
Exc.CHK 3.CHKK
Hærnes-Vestgård,Madelen
Tisper 2
Gwentail's Enya
Exc.AK 1.AKK
Randen,Sverre/Kronholm,Eva
Stompen's Pelle
Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BHK (3)
Randen,Sverre/Kronholm,Eva
Welcop´s Rhoselyn
VG.AK 2.AKK
Norsk Miniatyrhund Klubb
Letohallen 01.11.2014
Dommer: Lawless, Jean
Tisper 2
Lejregård's I'm Midtnight Sun
VG.UK 1.UKK
Hærnes-Vestgård,Madelen
Cardigan 4
Hannhund 1
Fromax Cedric Diggory
Exc.UK 1.UKK
Pettersen,Anniken Sjøveian
Gwentail's Enya Exc.AK 1.AKK
Randen,Sverre/Kronholm,Eva
Norsk Dalmatiner Klubb
Letohallen 26.10.2014
Dommer: Jensen, Hanne Laine
Cardigan 4
Hannhund 2
Tisper 3
Hp- Black Isuzu
VG.UK 2.UKK
Pettersen,Hilde
Lulubelle's Come Closer
Exc.JK 1.JKK
Brattli,Karoline Beck
Sira's Saint's Bella Bonita
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR (4)
Bekkelund,Mari
Imme's Real Teddybear
Exc.JK 2.JKK
Imme's Senterfold
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK (3)
Lærum,Elisabeth
Tisper 2
Lulubelle's Cut The Crap
Exc.JK 1.JKK
Lærum,Elisabeth
Pembroke 2
Hannhund 1
Pemcader The Dark Side
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM (4)
Belgen,Ragnhild/Leif Vidar
Shepados Mulan
VG.AK 1.AKK
Pembroke 4
Hannhund 2
Tisper 1
39
Welincha's Racy Cat
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR (4)
Belgen,Silje Marie
Imme's Senterfold
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK (3)
Lærum,Elisabeth
Cardigarden's Jacinta Calaminta
Exc.UK 1.UKK CK 3.BTK (2)
Momrak,Heidi Engen
Norsk Miniatyrhund Klubb
Letohallen 02.11.2014
Dommer: Hübenthal, Wera
Cardigarden's Janice Jolly Up
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR (5)
Momrak,Heidi Engen
Cardigan 1
Hannhund 1
Cardigarden's Justin Thyme
Exc.UK 1UKK CK CERT 1BHK BIR (4)
Anders Nordby Lauten/Renee Lauten
Lulubelle's Bright Blossom
VG.UK 2.UKK
Lærum,Elisabeth
Pembroke 4
Hannhund 1
Andy Capp
Exc.VTK 1.VTKK CK 1.BHK BIR (4)
Moen,Gry
Pembroke 4
Hannhund 2
Andy Capp
Exc.VTK 1.VTKK
Moen,Gry
Pemcader The Dark Side
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM (4)
Belgen,Ragnhild/Leif Vidar
Tisper 3
Cymar's X-mas Genie
VG.AK 1.AKK
Tisper 2
Stompen's Pamela
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK (3)
Moen,Gry
Welincha's Racy Cat
Exc.JK 1.JKK CK 1.BTK BIR (4)
Belgen,Silje Marie
Dragonjoy Winner Of My Heart
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIM
(4) Nilsen,Tore
Stompen's Pamela
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK (3)
Moen,Gry
Kongsberg Hundeklubb
Kongsberghallen 08.11.2014
Dommer: Macbeth, Mike
Fitjar - Stord Hundeklubb
Stord 08.11.2014
Dommer: Holm, Marianne
Cardigan 6
Hannhund 2
Cardigan 2
Hannhund 1
Meadowsun's Artfull Dodger
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BHK BIM(4)
Dørum,Hilde Heidi
American Pie
VG.JK 2.JKK
Lulubelle's Counting Crows
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM (4)
Ruud,Ingvild Angel
Tisper 1
Govannon's Celestial Chill
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR (4)
Sørvik,Hilde Elisabeth Mathisen
Tisper 4
Imme's Faisty Filly
VG.AK 1.AKK
40
Støier,John
Linefjord,Joanna
Pembroke 3
Tisper 3
Leite-gård's Diva
VG.AK 1.AKK
Solheim,Endre Johs.
Tisper 10
Pemcader Swanpool Aphrodite
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB
BIR NV-14 (9)
Sonberg,Christine
Lulubelle's Cut The Crap
VG.JK 3.JKK
Lærum,Elisabeth
Trinity's Cory
VG.JK 2.JKK
Otterå,Anne Mari
Bytham Carmelita
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR (4)
Serigstad,Jane
Sira's Saint's Bella Bonita
VG.AK 2.AKK
Bekkelund,Mari
Norsk Kennel Klub
Lillestrøm Norges Varemesse
14.11.2014
Cardigarden's Greenhouse Rock
Exc.CHK
Momrak,Heidi Engen
Dommer: Indergaard, Anne
Analog Cc Kind Of Blue
Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BTK R.CACIB
(5) Løken,Bjørn Erling/Sonberg,Christine
Cardigan 17
Hannhund 7
Cardigarden's Janice Jolly Up
Exc.AK 1.AKK
Momrak,Heidi Engen
Hooligan Corlan Gi
Exc.CHK 3.CHKK CK 3.BHK (4)
Sonberg,Christine
All Trade Centerfold
Exc.CHK 3.CHKK CK 4.BTK (3)
Lauren Zimmermeyer/Ingrid Prytz Ohm
Blondie's Last Man Standing
Exc.CHK 1CHKK CK 1BHK CACIB
BIM - NV-14 (7)
Holman,Pernilla
Tiwedas Ayla Cuvee
Exc.JK 1JKK CK CERT 3BTK N JV-14
(4) Fredriksen,Linda Cecilie
Geestland'sgarbon Black
Exc.CHK 4.CHKK CK 4.BHK (2)
Toivola,Ouli
Tiwedas Asti Martina
Exc.JK 2.JKK
Andersson,Katarina,Sve.
Lulubelle's Come Closer
VG.JK 3.JKK
Brattli,Karoline Beck
Possibles Dharma Devine
Exc.CHK 4.CHKK
Olsson,Helena,Sve.
Lulubelle's Counting Crows
VG.JK 2.JKK
Ruud,Ingvild Angel
Pembroke 20
Hannhund 5
Siggen's Pusjkin
VG.CHK 4.CHKK
Wilberg,Rita Tilley
Cardigarden's Found My Nemo
Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BHK R.CACIB
(5) Waksvik,Elisabeth Cesilie
Tiwedas Astor
VG.JK 1.JKK
41
Cymar's Daydreaming Diego
VG.CHK
Hærnes-Vestgård,Madelen
Siggen's Sweet Sensation
Exc.UK 4.UKK
Wilberg,Rita Tilley
Siggen's Quartz
Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BHK R.CACIB
(4) Brandvik,Stian
Stompen's Pelle
Exc.CHK 3.CHKK
Randen,Sverre/Kronholm,Eva
Siggen's Quizmaster Exc.CHK 1.CHKK
CK CERT 1.BHK CACIB BIM NV-14
(6) Tærnstrøm,Carina,Sve.
Siggen's Queen Of Diamonds
Exc.CHK 3.CHKK CK
Wilberg,Rita Tilley
Siggen's Queen Of Spades Exc.CHK
1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIR NV-14
(9) Wilberg,Rita Tilley
Bytham Carmelita
Exc.JK 1.JKK CK CERT 2.BTK NJV-14
(6) Serigstad,Jane
Tisper 15
Siggen's Hazel
Exc.CHK 4.CHKK CK
Brandvik,Julie Wilberg
Dragonjoy Winner Of My Heart
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 3.BTK
R.CACIB (5)
Nilsen,Tore
Lejregård's I'm Midtnight Sun
Exc.UK 2.UKK CK
Hærnes-Vestgård,Madelen
Wee-folk's Before The Dawn
Exc.AK 3.AKK
Hansen,Ulf Egil
Cymar's X-mas Gift
Exc.AK 1.AKK CK
Tvestad,Hanne
Norsk Kennel Klub
Lillestrøm Norges Varemesse
15.11.2014
Dommer: Tufte, Mette E M
Astra
Exc. CHK
Lysholm,Kari
Cardigan 17
Hannhund 8
Hooligan Corlan Gi Exc.CHK 1.CHKK
CK 1.BHK CACIB BIM NORD V-14
(7) Sonberg,Christine
Welincha's Racy Cat
Exc.JK 2.JKK
Belgen,Silje Marie
Blondie's Last Man Standing
Exc.CHK 3.CHKK CK 4.BHK (3)
Holman,Pernilla
Welincha's Queeni Milli Vanilli
Exc.JK 3.JKK
Endresen,Lisbeth Hårberg
Geestland'sgarbon Black
VG.CHK
Toivola,Ouli,Fin.
Cymar's Emma
Exc.CHK 2.CHKK CK 4.BTK (4)
Tvestad,Hanne
Lafayette Cymraeg Ci Exc.CHK
2.CHKK CK 2.BHK R.CACIB (5)
Bjarkøy,Silje Katrine
Gwentail's Enya
Exc.AK 2.AKK
Randen,Sverre/Kronholm,Eva
Lulubelle's Counting Crows
VG.JK 3.JKK
Ruud,Ingvild Angel
Siggen's Spring Fling
Exc.UK 3.UKK Rønning,AnnMerethe/Marianne Ono Njøten
42
Pembroke 21
Hannhund 6
Cardigarden's Found My Nemo
Exc.CHK 4.CHKK CK (0)
Waksvik,Elisabeth Cesilie
Antudor Accidentally In Love
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB
BIM NORD V-14 (7)
Sonberg,Christine
Fromax Cedric Diggory
VG.UK 1.UKK
Pettersen,Anikken Sjøveian
Tiwedas Astor
VG.JK 2.JKK
Linefjord,Joanna
Siggen's Pusjkin
Exc.CHK 4.CHKK
Wilberg,Rita Tilley
Tisper 9
Pemcader Swanpool Aphrodite
Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BTK R.CACIB
(5) Sonberg,Christine
Cymar's Daydreaming Diego
VG.CHK
Hærnes-Vestgård,Madelen
Sira's Saint's Bella Bonita
VG.AK 1.AKK (0)
Bekkelund,Mari
Siggen's Quartz Exc.CHK 2.CHKK CK
2.BHK R.CACIB (4) Brandvik,Stian
Stompen's Pelle
VG.CHK
Randen,Sverre/Kronholm,Eva
Imme's Senterfold
Exc.JK 3.JKK
Lærum,Elisabeth
Siggen's Quizmaster
Exc.CHK 3.CHKK CK 3.BHK (3)
Tærnstrøm.Carina
Analog Cc Kind Of Blue
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB
BIR NORD V-14 (9)
Løken,Bjørn Erling/Sonberg,Christine
Tisper 15
Siggen's Hazel
Exc.CHK 3.CHKK CK 4.BTK (4)
Wilberg,Rita Tilley
All Trade Centerfold
Exc.CHK 3.CHKK
Lauren Zimmermeyer/Ingrid Prytz Ohm
Leite-gård's Diva
G.AK
Solheim,Endre Johs.
Lulubelle's Beach Babe
VG.UK 1.UKK
Hildeng,Glenn
Lejregård's I'm Midtnight Sun
Exc.UK 1.UKK CK CERT 3.BTK (5)
Hærnes-Vestgård,Madelen
Lulubelle's Bright Blossom
G.UK
Lærum,Elisabeth
Cymar's X-mas Gift
Exc.AK 1.AKK CK
Tvestad,Hanne
Tiwedas Ayla Cuvee
Exc.JK 2.JKK
Fredriksen,Linda Cecilie
Welincha's Queeni Milli Vanilli
G.JK
Endresen,Lisbeth Hårberg
Possibles Dharma Devine VG.CHK
4.CHKK (0) Olsson,Helena,Sve.
Cymar's Emma
Exc.CHK 4.CHKK CK
Tvestad,Hanne
Norsk Kennel Klub
Lillestrøm Norges Varemesse
15.11.2014
Annwn's Zita
Exc.CHK
Dommer Løvenkjær, Svend
43
Serigstad,Irene
Gwentail's Enya
VG.AK 2.AKK
Randen,Sverre/Kronholm,Eva
Siggen's Spring Fling
VG.UK 4.UKK
Rønning,Ann Merethe/Marianne Ono
Siggen's Sweet Sensation
Exc.UK 2.UKK CK R.CERT
Wilberg,Rita Tilley
Siggen's Queen Of Diamonds
Exc.CHK 2.CHKK CK 2.BTK R.CACIB
(6) Wilberg,Rita Tilley
Siggen's Queen Of Spades
Exc.CHK 1CHKK CK 1BTK CACIB BIR
BIG-3 NORD V-14 (10)
Wilberg,Rita Tilley
Bytham Carmelita
Exc.JK 2.JKK
Serigstad,Jane
Dragonjoy Winner Of My Heart
Exc.UK 3.UKK
Nilsen,Tore
Wee-folk's Before The Dawn
VG.AK 3.AKK
Hansen,Ulf Egil
44
POENGUTREGNING GULLCORGI-LISTA
1: For utstillinger med 1 til og med 10 deltagende hunder gis følgende grunnpoeng.
1BHK
2BHK
: 4 poeng
1BTK
3BHK
: 3 poeng
2BTK
4BHK
:2 poeng
3BTK
:1 poeng
4BTK
I tillegg gis 1 poeng for hver 5. hund man slår.
Med dette menes at den hund som blir BIR får tilleggspoeng for å ha slått samtlige hunder.
Både hannhunder og tisper, mens de øvrige får tilleggspoeng hvis de har slått 5 hunder eller
mer av sitt eget kjønn
2. For utstillinger fra og med 11 deltagende hunder og oppover gis følgende grunnpoeng:
1BHK
2BHK
: 6 poeng
1BTK
3BHK
: 4 poeng
2BTK
4BHK
:3 poeng
3BTK
:2 poeng
4BTK
I tillegg gis 1 poeng for hver 5. hund man slår som i punkt 1
CARDIGAN
Hannhund
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Cardigarden's Found My Nemo
Cardigarden's Gabriel In Black
Lafayette Cymraeg Ci
Hooligan Corlan Gi
Flidaris A Touch Of An Angel
Cardigarden's Justin Thyme
Blondie's Last Man Standing
Kowboy Cymraeg Ci
Lulubelle's Counting Crows
Meadowsun's Artfull Dodger
Imme's Impressive Blue
Trafox Storm And Fire
Verdidas Gillis To Immes
14 Fromax Cedric Diggory
Tispe
36/5
27/5
22/5
21/4
16/4
15/4
10/2
9/2
9/2
8/2
6/2
5/1
5/1
4/1
1
2
3
4
5
6
7
9
10
13
14
Analog Cc Kind Of Blue
Govannon's Celestial Chill
Pemcader Swanpool Aphrodite
Cardigarden's Greenhouse Rock
Shepados Fa Li
White Raven Frida a Cardigarden
Cardigarden's Janice Jolly Up
Sira's Saint's Bella Bonita
Team Ulrich's Red Ruby
Imme's Buffy Ballerina
Lulubelle's Cut The Crap
Tiwedas Ayla Cuvee
Cardigarden's Done F Diamonds
All Trade Centerfold
41/5
24/5
23/3
23/5
20/5
18/5
15/5
15/4
13/3
12/3
12/3
12/3
11/3
9/3
PEMBROKE
Hannhund
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Antudor Accidentally In Love
Siggen's Pusjkin
Cymar's Daydreaming Diego
Stompen's Pelle
Arjen
Ryslip Bob's Your Uncle
Andy Capp
Siggen's Strawberry Daiquiri
Pemcader The Dark Side
Siggen's Q-per
Siggen's Quartz
Siggen's Quizmaster
Welincha's Lucky Luke
Benfro's Nipper
Tispe
29/5
28/5
22/5
21/5
20/5
20/5
19/5
18/5
16/4
15/4
15/4
13/3
9/2
8/2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Siggen's Queen Of Diamonds
Siggen's Queen Of Spades
Siggen's Sweet Sensation
Bytham Carmelita
Lejregård's I'm Midtnight Sun
Dragonjoy Winner Of My Heart
Akela
Astra
Stompen's Pamela
Siggen's Spring Fling
Gwentail's Enya
Cymar's Emma
Wee-folk's Before The Dawn
Siggen's Hazel
Welincha's Racy Cat
40/5
37/5
26/5
22/5
22/5
21/5
19/5
17/5
17/5
15/5
13/4
12/3
10/3
8/2
8/2