Halo-meteorologene

Halometeorologene
Brukermøte Halo, Oslo 12. februar 2015
11.02.2015
Hvem er Halometeorologene?
Ine-Therese Pedersen
Statsmeteorolog
Værvarslinga for Nord-Norge, Tromsø
Håkon Mjelstad
Statsmeteorolog
Vervarslingsavdelingen, Oslo
Berit Hagen
Statsmeteorolog
Vêrvarslinga på Vestlandet, Bergen
2
11.02.2015
Meteorologisk institutt
Halometeorologenes rolle
Å gjøre våre samarbeidspartnere i stand
til å utføre sine samfunnsoppdrag på en
så god måte som mulig.
3
Blant annet gjennom å:
·Gi opplæring i bruk av Halo
·Gi opplæring i vær
·Være beslutningsstøtte og rådgiver
·Følge opp tilbakemeldinger som blir meldt inn til Halo
·Hospitere for å kartlegge behov
·Arrangere brukermøter
·Bistå i øvelser med samarbeidspartnere
·
11.02.2015
Meteorologisk institutt
Hvem er din kontaktperson?
·Ine-Therese er kontaktperson for:
-
Forsvaret - Hæren, FOH og FFI
-
Fylkesmennen og kommuner i sin region
·Håkon er kontaktperson for:
-
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
-
Forsvaret - luft
-
Statens vegvesen (SVV)
-
Avinor
-
Bioforsk
-
Jernbanverket (JBV)
-
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
-
Fylkesmennen og kommuner i sin region
·Berit er kontaktperson for:
4
-
Forsvaret - sjø
-
Hovedredningssentralen (HRS)
-
Kystverket
-
Fylkesmennen og kommuner i sin region
11.02.2015
Meteorologisk institutt
Hvordan jobber vi?
· Eksempel på nytt produkt:
· Jernbaneverket sin beredskapstabell for jernbanestrekninger
Nytt produkt blir lagt til på produktsiden
5
11.02.2015
Meteorologisk institutt
Terskelverdier
for nedbør
Nedbørsprognose
Ulike jernbanestrekninger
Hvilken beredskap
skal settes igang
Steder langs
jernbanelinjen
6
11.02.2015
Meteorologisk institutt
Hvordan jobber vi?
· Eksempel på forbedring av produkt: ISING
7
11.02.2015
Meteorologisk institutt
10
Meteorologisk institutt
Kommunikasjon
· Følg med i meldingsboksen på
Halo.met.no om det er noe spesielt som
skjer
· Vi svarer på e-post [email protected]
fortløpende, og satser på å gi dere svar
innen en uke.
· Vi holder brukermøter om nødvendig
11
11.02.2015
Meteorologisk institutt
«Kontakt oss»
· Gi oss gjerne tilbakemeldinger (vi er ikke
tankelesere!)
· Beskriv hvilket behov du har
· Ved feilmeldinger, skriv gjerne hva du gjorde
når feilen oppstod
· Vi videresender feilmeldinger til IT.
· Forbedringer eller ønsker lager vi
brukerhistorier på og så vurderes de mhp
arbeidsmengde og viktighet.
12
11.02.2015
Meteorologisk institutt