Du kan lese hele kronikken her

16 |
TIRSDAG 22. JULI 2014
| DEBATT|
BERGENSAVISEN
BERGENSAVISEN
TIRSDAG 22. JULI 2014
Norway cup – respekt, vennskap og glede
Norway Cups historie
er unik, slår generalsekretær i Norges
idrettsforbund, Inge
Andersen, fast i dagens innlegg.
■ Hvert år tar ungdommer fra
hele verden turen til Oslo og
Ekebergsletta for å delta i det
som regnes for å være en av
verdens største fotballturneringer. Hjem fra turneringen har de
med seg verdifulle erfaringer og
møter med mennesker – både på
og utenfor banen.
■ Det som i dag omtales som
verdens største fotballturnering
ble første gang arrangert i 1972.
Allerede det første året kunne
turneringen skilte med 470 deltakende lag. Siden 1972 og frem
til 2013 har 48 227 lag deltatt i
turneringen. De siste årene har
turneringen hatt mellom 1400
og 1600 deltakende lag fra mellom 50 og 60 ulike nasjoner. I
år er det lag påmeldt fra hele 61
nasjoner, og de første kampene
i årets Norway Cup blåses i gang
førstkommende helg.
■ Ungdommene som deltar på
Norway Cup kommer ikke bare
fra ulike steder rent geografisk.
På Ekebergsletta møtes også
ungdom med ulik ballast og
ulike forutsetninger i livet. Det
har vært en viktig del av turneringens identitet helt tilbake til
1979, da Norway Cup for første
gang fikk besøk av brasilianske
Pequeninos fra Sao Paulo. Laget besto av spillere som til daglig levde på gaten i slummen
i Brasil. For dem var turen til
Norway Cup og Oslo et lysglimt
og en oppmuntring. De ble et levende bevis på at idrett forener
og bringer mennesker nærmere
sammen. Pequeninos markerte
starten på det som i dag er Norway Cups fremste verdiplattform: Det fargerike fellesskapet
og respekt for hverandre som
| 17
ner som deltar i turneringen,
hvor av 30–40 lag kommer fra
såkalte vanskeligstilte nasjoner
og områder for å delta i Norway
Cup. I praksis betyr dette at stadig nye generasjoner ungdom
fra ulike verdensdeler forenes
gjennom idrett lek og spill på
fotballbanene.
N
orway Cup er et av
de sikreste tegn på
sommer. Ikke bare
preger Norway Cup
hovedstaden vår i overgangen
juli/august. Den preger også
sommerferien til mange tusen
jenter og gutter som årlig forbereder seg og gleder seg til å
reise med sine venninner og
kamerater på tur til Oslo.
| DEBATT |
PÅ TIRSDAG
mennesker.
■ Mannen som sørget for at Pe-
queninos ble en del av turneringen er Norway Cup-generalen,
Frode Kyvåg. En samtale med
to brasilianske sosialarbeidere
i forbindelse med en håndballreise til Brasil, ble fulgt opp med
et besøk til Sao Paulo. Her så Kyvåg hvordan myndighetene jaktet på gatebarn om natten, fordi
de var til bry på dagtid ved å selge sigaretter og andre småting.
Turen gjorde inntrykk. «Disse
ungdommene må vi gjøre noe
for», var Kyvågs meldinger til
sine kollegaer i Bækkelaget da
han kom hjem igjen.
■ Resten av historien kjenner
vi. Den er unik. Den har gitt
Norway Cup og Bækkelaget SK
hedersprisen under NRK og
Idrettsforbundets Idrettsgalla i
2012.
■ Like etter turneringsslutt i
år skal Norway Cup, Bækkelaget og Frode Kyvåg motta «Peer
Gynt prisen» under det årlige Peer Gynt stevnet på Gålå i
Gudbrandsdalen. Dette bekrefter turneringens unike posisjon
nasjonalt og internasjonalt. Peer
Gynt prisen henger høyt – det er
en pris som deles ut til den eller de som utgjør en forskjell
i samfunnet, som går nye og
utradisjonelle veier og som gjør
og betyr noe ekstraordinært for
medmennesker.
■ Siden Pequeninos fra Sao
Paulo besøkte Ekebergsletta i
1979 har stadig flere verdenshjørner tatt del i turneringen.
Norway Cup gir barn og ungdom
muligheter til å spille i turneringen uavhengig av hudfarge, religion og språk. I dag er det årlig
utøvere og lag fra 50–60 nasjo-
DAGENS SITAT
Jeg er rystet over at
regjeringen ikke innser
den alvorlige trusselen
dette utgjør. Antibiotikaresistens er en tikkende bombe.
KJERSTI TOPPE,
LEGE OG HELSEPOLITISK TALSPERSON
I SENTERPARTIET TIL DN.
■ Sotra sportsklubb (tidlige-
re Øygarden) er en av mange
klubber som har lang erfaring
med å være vertskapsklubb for
besøkende lag til Norway Cup.
Sotra sportsklubb har særskilt
bygget opp sterke relasjoner til
Mathare-slummen i Nairobi.
Hvert tredje år kommer et jenter
14-årslag til Sotra en uke i forkant av turneringen. Vertskapsfamilier på Sotra stiller enestående opp, og bånd og kulturell
respekt bygges mellom mennesker med helt ulike utgangspunkt
i livet.
■ Nelson Mandela sa en gang at
«Sport has the power to change
the World». Sotra sportsklubb er
blant dem som lever etter dette
mottoet.
■ I et slikt perspektiv har idret-
ten en dypere mening langt utover det de fleste andre sektorer
i samfunnet kan måle seg med.
Norway Cup er et globalt fellesskap og setter ordet solidaritet
ut i praksis. Ved å være til stede
på Ekebergsletta en sen julidag
trenger vi ikke å snakke om verdiene. Verdiene leves der på den
store gressletten. Norway Cup er
et sted hvor håp, drømmer, livsutfoldelse, mestring, prestasjoner og fellesskap forenes.
■ Alt dette skapes år etter år av
1700 frivillige, hvor av 1300 av
dem kommer fra Bækkelaget
Sportsklubb. 34 skoler stilles til
disposisjon av Oslo kommune
for overnatting, og Bækkelaget
har avtaler med 11 hoteller for
innkvartering. Jeg er helt sikker
på at Norway Cup gjør bydelen
Bækkelaget/Nordstrand sørøst i
Oslo til et bedre sted å leve. Det
gir livskvalitet å drive skapende
frivillig arbeid, hvor egen økonomisk vinning ikke er i nærheten av å være et tema eller mål.
Det er fellesskapets verdier som
bygges gjennom idretten. Innsatsen de frivillige i Norway Cup
gjør hvert eneste år kan ikke måles i penger. Å dele og gi til unge
deltakere skaper livskvalitet hos
eldre frivillige. Men Norway Cup
MYE EMR ENN FOTBALL: Norway
Norway Cup
Cup er
er mye
mye mer
mer enn
enn fotball,
fotball, skriver
skriver Inge
Inge Andersen.
Andersen. Men
Men det
det er
er også
også fotball.
fotball. Her
Her er
er Tertnes
Tertnes sine
sine 16
16 år
år gamle
gamle jenter
jenter ii aksjon
aksjon på
på Ekebergsletta
Ekebergsletta ii 2011.
2011.
er også ofte unge idrettsmedlemmers første møte med dugnad. Slik er det på Bækkelaget.
■ Selv deltok jeg som spiller for
Loddefjord I.L. allerede i 1976.
Jeg var tolv år den gangen. Kameratgjengen fra Loddefjord
reiste med tog til Oslo. Innkvartering på luftmadrasser på
Ulsrud skole ved Østensjøvann
og Bøler. Bespisning i Ekeberghallen sammen med tusenvis av andre unge mennesker.
En uke med uforglemmelige
idrettsopplevelser. Mitt virkelige første møte med det store
nasjonale og internasjonale fellesskapet – Norway Cup ble for
meg på mange måter det første
steget ut i idrettsverden. Siden
har jeg vært dommer i Norway
Cup, og jeg har vært der som
bror, far og onkel. Som generalsekretær i Norges idrettsforbund har jeg et mål om å være
på Ekebergsletta hvert år. Det
er noe av det mest meningsfyl-
BLI MED I DEBATTEN
■ Send innlegg til [email protected]
Håndskrevne innlegg sendes til BA-debatt,
postboks 824 Sentrum, 5807 Bergen.
■ Lengde: 2000 tegn for innlegg, 4500 tegn
for hovedinnlegg.
■ Innlegget underskrevet med fullt navn blir
prioritert, og for å få publisert kritikk mot
navngitte personer. Navn og adresse må
følge alle innlegg, også når navnet ikke
skal i avisen.
■ Innlegg kan bli brukt på ba.no.
■ Innlegg blir redigert etter god presseskikk,
og kan bli kuttet hvis de er for lange.
le oppdraget jeg har i den posisjon jeg i dag har.
■ I dag er det 22. juli. Det er 3 år
siden de meningsløse skuddene
på Utøya og eksplosjonen i Regjeringskvartalet i Oslo. Jeg var
med på flere møter og samtaler i
dagene som fulgte om hvorvidt
Norway Cup skulle avlyses det
året eller gjennomføres, det
skulle starte bare noen få dager
etter den forferdelige tragedien. Både Frode Kyvåg, Nor-
STATSMINISTEREN
ges Fotballforbund og Norges
Idrettsforbund hadde betydelig
politisk kontakt i dagene som
fulgte. Norway Cup ble arrangert. Daværende statsminister
Jens Stoltenberg sa at Norway
Cup kan være det første steget
og stedet hvor nasjonen Norge
igjen kan vise tegn til å komme i
gang igjen. Hvor unge mennesker kan ha lov å smile. Slik ble
det. Idrettens fellesskapsverdier er et lim i vårt samfunn og
i alle landets kommuner. Nor-
way Cup er et forbilde for oss
alle. Gled dere alle dere unge
som om få dager setter kursen
fra Bergen og Hordaland til hovedstaden.
■ På ny rammes i disse da-
ger verdenssamfunnet av helt
meningsløse kriger og terror, og hvor uskyldige barn og
unge mister sine liv på en tilsynelatende fredelig flyreise
over krigsherjede områder på
grensen mellom Russland og
ARKIVFOTO:
ARKIVFOTO: LARS
LARS SELVIK
SELVIK
Ukraina. Norges Fotballforbunds samarbeid med Nobels
Fredssenter om «Handshake
for Peace» kan få en langt mer
virkningsfull og dagsaktuell
symbolsk kraft enn det vi i dag
aner rekkevidden av. Men fotball handler om så mye mer enn
at hvert lag løper etter en lærkule. I Norway Cup sitt tilfelle
har idretten bidratt til å redusere avstanden mellom norske
ungdommer og gatebarn fra
Brasil og Kenya. «Handshake
for Peace» er et uttrykk for de
verdiene fotballen og Norway
Cup står for: Respekt, vennskap
og glede.
■ Norge – med all vår rikdom
i baklommen og vår demokratiske og fredelige tenkning – har
et ansvar i verdenssamfunnet.
Et betydelig ansvar. Vi må bare
tøre å lytte til Nelson Mandelas
stemme; «Sport has the power
to change the World».
PIDDIEN
Høyrepolitiker vil la
17-åringer ta lappen.
No må hon
bremse!