Oras nr. 2/2013 - Amazon Web Services

Nr. 2
2 0 1 3
Statoil i Bergen
s. 3
Breeam-NOR
s. 6
Samspillskontrakt
s. 12
Postens.14
Fotograf: Anders Martinsen
Oras overlevert
storprosjekt
i Kristiansand
Et av de største byggeprosjektene på Sørlandet er ferdig. På Kristiansands kommunes flotteste tomt er det oppført et stort badeland, et
nytt Scandic hotell samt næringslokaler på til sammen over 40 000
kvadratmeter. Oras har vært en sentral samarbeidspartner for BRG/
Kruse Smith på prosjektet helt fra startfasen i 2009.
Les mer om storprosjektet på side 8
s 2 | Oras Magasinet Nr 2 - 2013
Oras Magasinet Nr 2 - 2013 | s 3
Erik Kristoffersen:
LEDER 02/2013
– Største prosjektet Oras
har hatt på Vestlandet
Oras Pluss bidrar til å sikre fremdrift,
kvalitet og trivsel i prosjektene
En av de største utfordringene for de tekniske entreprenørene i prosjekt er å holde seg innenfor de
kalkulerte antall timer i montasjefasen.
Lønnsomheten for de større selskapene har de siste
årene vist en negativ trend, noe som ikke er bra verken for det enkelte selskap eller bransjen som helhet.
Vi ser at dette også påvirker rekrutteringen til bransjen negativt, både når det gjelder attraksjon og
muligheten til å skape seg en karriere. For å kunne
ta inn lærlinger må vi drive lønnsomt, her har både
byggherrer og entreprenører et felles ansvar.
For å kunne få en positiv utvikling i Oras har vi introdusert utviklingsprogrammet Oras Pluss, som
inkluderer det å gjennomføre en effektiv produksjon i
prosjekt basert på Lean prinsipper og metoder.
Vi har i gang flere pilotprosjekter landet rundt og kan
allerede se en positiv trend både når det gjelder kontroll på timene i produksjonen, trivsel, sykefravær og
HMS. Vi vil etter hvert få dette inn som standard måte
å jobbe på i alle våre prosjekter.
Tilbakemeldingen fra flere av kundene er også positive så langt.
«Dugnadsarbeid» er fortsatt utbredt i bransjen
Vi blir i mange prosjekter stadig utfordret på at vi i perioder må ha flere montører i produksjonen enn det
som er kalkulert og planlagt, ofte uten at det er vilje
til betale for det – det er her dugnadsarbeidet kommer inn. Mange etterkommer ønske om økt bemanning og får ikke fullt ut kompensert for dette.
Det er alt for mange diskusjoner i slutten av prosjektene som har dette som tema, noe som ikke er bra for
noen av partene.
Vi skal ikke påstå at vi ikke har ansvar for at det i noen
tilfeller er vår egen feil og at vi ikke har planlagt godt
nok. Men veldig ofte ser vi at forsinkelser oppstår
utenfor vår kontroll, f. eks. ved manglende tegningsleveranser, uavklarte tekniske løsninger eller
manglende tilkomst for våre fag.
Et godt (dårlig) eksempel er at vi nylig ble utfordret
av en byggentreprenør en fredag ettermiddag på å
oppbemanne med 10 montører fra mandag morgen,
fordi de mente vi lå noe etter planen. Det ble i dette
tilfellet ikke etterkommet, både pga. tiden og at vi
mente å ha kontroll.
En uke etter måtte vi melde om stopp i våre arbeider
pga. manglede tilkomst i planlagte arealer. Hadde vi
etterkommet ønske så hadde økonomien i prosjektet
fått seg en real knekk.
Vi håper og tror at vårt Oras Pluss prosjekt og Lean
produksjon vi bidra til at vi ikke trenger å jobbe «dugnad» i fremtiden.
Flere av prosjektene i denne utgaven av Oras Magasinet er Oras Pluss prosjekter – God lesning!
Med vennlig hilsen
Arne Malonæs
Administrerende direktør
O r a s A D RE S S ER O G T E L E F O N ER
RE G I O N Ø S T
s e pt e m b e r 2 0 1 3
RE G I O N S Ø R / Ø S T
OSLO (Hovedkontor)
Haslevangen 14
Pb. 473 Økern,
0512 Oslo
Tlf: 22 02 43 00
Adm.dir. Arne Malonæs
Tlf: 906 93 186
Regionsdir.
Hallstein Ødegård
Tlf: 908 25 515
OSLO KLIMA
Haslevangen 14
Pb. 473 Økern, 0512 Oslo
Tlf. 22 02 43 00
Avd.leder: Erik Aas
Tlf: 922 69 805
SANDVIKA RØR
Hamangskogen 60
Pb. 206, 1300 Sandvika
Tlf. 67 57 43 00
Distriktsleder:
Stian Hellerud
Tlf: 918 46 122
SANDVIKA KLIMA
Hamangskogen 60
Pb. 206, 1300 Sandvika
Tlf. 67 57 43 00
Avd.leder:
Erik Aas
Tlf: 922 69 805

JESSHEIM
Ringveien 31
Pb. 134, 2051 Jessheim
Tlf. 22 02 43 00
Distriktsleder:
Arne Petter Boyle
Tlf: 406 11 330
GJØVIK
Ringvegen 16
Pb. 146, 2802 Gjøvik
Tlf. 61 18 78 10
Distriktsleder:
Elin Simenstad
Tlf: 917 18 989
KONGSBERG
Skrubbemoen 3
3619 Skollenborg
Tlf: 97 11 97 40
Regionsdir. Torstein Tveiten
Tlf: 993 84 140
DRAMMEN
Hotvetalleen 11
Pb. 9403, 3023 Drammen
Tlf: 22 02 43 00
Regionsdirektør
Torstein Tveiten
Tlf: 993 84 140
Distriktsleder:
Lars Bråten
Tlf: 934 12 825
SKIEN
Grønlikroken 5, 3735 Skien
Tlf: 35 91 35 55
Distriktsleder:
Terje Nøringset
Tlf: 911 41 482
RE G I O N S Ø R / V E S T
RE G I O N M I D T / N O R D
SANDEFJORD
Uranienborgveien 1B
3217 Sandefjord
Tlf: 33 48 02 30
Distriktsleder:
Henrik Steen Hansen
Tlf: 916 26 360

RE G I O N S Ø R
SANDNES
Nikkelveien 10
4313 Sandnes
Tlf: 41 73 20 00
Distriktsleder:
Kjetil Thorsnæs
Tlf: 992 12 429
KRISTIANSAND
Stemmane 7
4636 Kristiansand
Tlf: 38 04 18 00
Regionsdir.:
Geir Tore Andersen
Tlf: 906 33 387
BERGEN
Carl Konowsgate 36
5162 Laksevåg
Tlf. 55 34 96 60
Regionsdir.:
Kay-Ove Ulvestad
Tlf: 991 57 402
TRONDHEIM
Magnus Lagabøtersvei 8
Pb. 4014 Angeltrøa,
7457 Trondheim
Tlf: 73 89 19 00
Regionsdir.:
Robert Walnum Skjervstad
Tlf: 412 36 568

BODØ
Dreyfushammarn 10
Pb. 344, 8001 Bodø
Tlf: 75 58 68 00
Distriktsleder:
Jøran Inge Marthinussen
Tlf: 952 97 140
RE G I O N V E S T
Det er et anseelig byggeprosjekt Statoil har
satt i gang på Sandsli. (Foto: Niels Torp as)
ARENDAL
Skrubbedalsveien 2
4848 Arendal
Tlf: 38 04 18 00
Distriktsleder:
Øyvind Paulsen
Tlf: 975 72 476
Fra fasaden på det ene av de fem nye kontorbyggene
Oras Magasin 2-2013
Ansvarlig utgiver:
Oras
Ansvarlig redaktør:
Arne Malonæs
Redaksjon:
Arne Malonæs
Anders Bredesen
Mette Andersen
Thomas Ludvigsen
Produksjon:
Brand Communication as
Tlf: 23 23 93 30
www.brandcom.no
Besøk vår nettside:
www.oras.no
Redaksjon avsluttet 09.09.2013
Leder av FN Gruppen, Frode Noss,
er blant dem som figurerer på de
mange plakatene som skal minne
arbeidsfolkene om å tenke sikkerhet og være forsiktige
Et knippe av Oras’ nøkkelpersoner på Sandsli. Fra venstre: Håkon
Forland, anleggsleder teknisk rom. Bjarte Jensen, anleggsleder
kjøling/varme. Erik Kristoffersen, prosjektleder. Per Eliassen,
anleggsleder sanitær. Og Raymond Ellertsen, bas kjøling/varme
s 4 | Oras Magasinet Nr 2 - 2013
Oras Magasinet Nr 2 - 2013 | s 5
På Sandsli, bare fem minutter med bil fra Flesland flyplass, vil Statoil i 2014 samle alle offshore
operasjonene som de styrer fra Bergensområdet. Den samlede bygningsmassen utgjør 57 000
kvadratmeter, og her deltar Oras for fullt.
Fakta:
Som i NHH-bygget (omtalt i Oras Magasinet
nr. 1-2013) benyttes det energibesparende
og miljøvennlige Flatice-systemet til kjøling
av Statoilbygningene. Her pågår arbeidet
med å plassere de 48 000 kjølelementene i
de fire tankene på anlegget.
Det nye byggeprosjektet på Sandsli like
ved Flesland flyplass utgjør ca. 57 000
kvadratmeter, som består av 5 kontorbygninger på 35 000 kvadrat - hvorav
tekniske rom utgjør 10 000 av dem. I
tillegg kommer et kantinebygg på ca.
6.000, varemottak på ca. 4 000, og
underjordisk bilparkering på 10 000
kvadrat.
Det nye Statoil-anlegget vil bestå av 5
kontorbygninger, kalt R, S, T1, T2 og T3.
R- og S-bygningene består av 5 etasjer
med kontorer over kjelleren og underetasjen, mens T-bygningene er på 4 etasjer over kjeller og underetasje. Herfra
skal alle Statoils offshorefelt på den norske sokkelen styres. Dette blir da verdens
største operasjonssentral for gass.
De som monterer tørrkjølerne på
taket av bygningene har god utsikt
over Bergensområdet
– Dette er et ganske anseelig byggeprosjekt?
– Ja, det kan du trygt si, ler prosjektleder
i Oras, Erik Kristoffersen. – Dette Statoilanlegget er det største prosjektet vi har
hatt her på Vestlandet siden de oppførte
høyblokka på Haukeland sykehus på 70-tallet. Verdien av vår del av byggekontrakten er
på 125 millioner kroner, og vi har ansvaret
for installasjon av kjøling og varme, sanitær,
sprinkleranlegg og alt av innvendige rør.
I alt utgjør de tekniske rommene 10 000 av
det 57 000 kvadratmeter store anlegget. De
er plassert i kjellerne og underetasjene i de
5 kontorbyggene.
– Der det ikke er gulv mellom kjeller og underetasje, er det 9 meter opp til taket. Så det
var litt av en jobb å få montert de 290 kilo
tunge rørene i himlingen der oppe, forteller
anleggsleder for teknisk rom, Håkon Forland.
– I anleggsperioden har vi hatt 50 - 60 mann
i arbeid her, forteller Erik. – Arbeidslederne
er norske, men vi har rekruttert en god del
rørleggere fra utlandet for å kunne komme
i mål.
– Faktisk er det et konglomorat av nasjoner
Over passasjen mellom R og S bygningene på den ene siden, og de tre T-bygningene på den andre blir det lagt glasstak.
I passasjen blir det også montert tre
«svevende» møterom.
Det er satt av god plass til trim- og treningsrom av ulike slag i dette anlegget.
Og det blir egen parkering og garderobefasiliteter for dem som velger å sykle til
Sandsliveien 90 hjemmefra.
De bøyde rørene bidrar til et elegant
og pent helhetsinntrykk
representert på denne byggeplassen, innskyter Bjarte Jensen som er anleggsleder for
kjøling og varme. – Jeg har hørt at det skal
være folk fra ialt 30 land her.
Sterkt fokus på HMS
Du skal ikke bevege deg langt inne i dette
imponerende anleggsområdet, før du støter
på plakater som ber arbeidsfolkene tenke
sikkerhet og forhindre arbeidsulykker.
– HMS er satt i høysetet, fastslår Erik. – Fra
Statoil går tre HMS-ansvarlige kontinuerlig
rundt og kontrollerer. I tillegg har hovedentreprenør Skanska sine sikkerhetsfolk her,
pluss at HMS-representanter fra FN-gruppen
er innom rett som det er. Og det er bra.
Så langt har vi heldigvis unngått alvorlige
arbeidsulykker.
FN Gruppen organiserer alle tekniske
fagene
På dette prosjektet er Oras organisert i FN
Gruppen, som står ansvarlig for leveransene
av alt teknisk materiell. Det er Frøland &
Noss Elektro som var initiativtaker og som
har organisert og ledet gruppen gjennom
«Grunnen til at vi valgte å ha Oras med i FN
Gruppen, var at jeg kjente noen derfra fra før,
og anså dem som dyktige fagfolk»
dette prosjektet.
– Foruten Oras og oss i Frøland & Noss,
består FN Gruppen av Bravida, Thunestvedt
Elektro og Hamstad, forklarer Frode Noss
som leder FN Gruppen. – Å organisere de
tekniske fagene på denne måten fører til
mindre byråkrati og skaper større trygghet
for Skanska. De tekniske fagene er etter
hvert blitt så integrert at de er vanskelige å
skille fra hverandre for utenforstående. Og
ved å samle dem under en paraply på denne
måten, kunne vi tilby Skanska en «nøkkelen
i døren»-løsning på alt som har med det
tekniske å gjøre.
– Grunnen til at vi valgte å ha Oras med i FN
Gruppen, var at jeg kjente noen derfra fra
før, og anså dem som dyktige fagfolk. Derfor
var jeg trygg på at dette skulle gå bra.
– Og det har det gjort?
– Jada, veldig bra, svarer Noss. – Oras har
satt dyktige og serviceinnstilte folk på dette
prosjektet. De har stått på og presset på for
å komme igang med arbeidet sitt til avtalt
tid. Og i den forbindelse må også deres underleverandør på sprinkleranleggene Total
Sprinkler AS nevnes.
– Det er første gang vi organiserer oss med
andre fag på denne måten, tilføyer Erik. –
Men det har vært en positiv opplevelse.
Samholdet er godt innenfor FN-gruppen, og
vi har en dyktig gruppeleder i Frode Noss.
– Har alt gått etter de oppsatte tidsplanene?
– Nei, i grunnen ikke. Skanska har vært noe
forsinket med sitt arbeid, og dette har gjort
det vanskelig for oss å komme i gang i tide,
innrømmer Håkon. – Det ble litt kritisk da vi
fikk melding om forsinkelse på en av byg-
Det er imponerende dimensjoner over installasjonene i de tekniske rommene på Sandsli.
Fra energisentralen i bygg T1/T2. Alle rørene
for kjølesystemet har fått isolasjon i blå
farge.
Det er sterkt fokus på HMS på Statoils byggeplass
ningene bare noen dager før vi skulle starte
opp arbeidet. Vi hadde da 40 rørleggere fra
Irland på vei hit.
av forarbeidet gjort i teltet vårt på Kokstad,
forklarer Håkon. – Der støpte vi pumpefundamentene, bygget sammen pumper og
ventiler, før vi demonterte dem, pakket dem
ned og sendte dem bort til anlegget. Ved å
prefabrikere på denne måten, sparte vi tid
på monteringen på byggeplassen.
– Sprinkleranlegget her er det største i byen,
sier Bjarte. – Det har 11 000 sprinklerhoder.
Tyco i Sverige prefabrikerte alle rørene, og
sendte dem på trailere hit, hvor seks mann
fra Total Sprinkler AS har montert dem.
Dette har også vært meget tidsbesparende
for oss.
stå ferdige, svarer Erik. Kantinebygget skal
etter planen overleveres i februar/mars
neste år, og der starter vi arbeidet vårt i
november - desember.
– Vi har hatt befaringer med Statoil og Skanska og fått gode tilbakemeldinger fra Statoil
på utførelsen av arbeidet vårt, tilføyer han.
– På eget initiativ har vi allerede satt vann på
varmeanlegget, for på den måten å forsikre
oss om at alt virker som det skal. Så nå står
radiatorene der ferdig med vann; renset og
utluftet.
– Det har vært gøy og kjempelærerikt å delta
på prosjektet. Hver eneste dag har riktignok
hatt sine utfordringer, men sånt liker vi! smiler Erik Kristoffersen.
Ekstra planlegging og prefabrikering
– Flere ganger har vi måttet gjøre noen ekstra grep for å få slippe til når vi skulle. Dette
var også en av grunnene til at vi i mai 2012
satte opp et produksjonstelt for prefabrikasjon på Kokstad, 5 minutter med bil herfra,
sier Erik. – Her gjorde vi rør fiks ferdige for
installasjon før vi fraktet dem ned til byggeplassen. Vi valgte også å bøye rørene fremfor å bruke koblinger. Det ser penere ut og er
rimeligere. I 95 prosent av tilfellene smatt de
rett på plass der de skulle. Dét kaller jeg god
planlegging.
– Statoil-bygningene vil inneholde ialt 98
pumper, der flesteparten av dem brukes av
varme og kjøleanlegget. Her ble også mye
Når startet dere opp arbeidet på anlegget?
– I januar ifjor begynte vi å legge ned bunnledningene i det første bygget, og i januar
2014 skal kontorbyggene, varemottakbygget
og de underjordiske bilparkeringsplassene
s 6 | Oras Magasinet Nr 2 - 2013
Oras Magasinet Nr 2 - 2013 | s 7
Lanseres i oktober
Første versjon av BREEAM In-Use lanseres
17. oktober i år, og vil bli oppdatert fortløpende i tiden etterpå. «Fra og med 2015 vil
In-Use være et ferdig og foredlet verktøy for
bærekraftig forvaltning og bruk,» heter det i
uttalelsene fra NGBC.
BREEAM In-Use sertifiseringen vil skje
innenfor følgende tre områder: 1. Av selve
bygget som sådan, 2. Av driftingen av bygget og 3. Leietakernes bruk av bygget.
– Byggeier kan velge ett eller flere av disse
tre områdene, opplyser Frivoll. – Men
sertifisering av punkt 3 forutsetter at også
to’eren blir sertifisert.
Under utviklingen av BREEAM In-Use har 12
partnere kjørt 10 pilotprosjekter. Partnerne
bestod av meget miljøorienterte bedrifter
som er opptatt av å fremme utviklingen
innenfor eiendomsbransjen.
Aibel-bygget i Asker var det første Breeamsertifiserte prosjektet til Oras
Nå får vi
miljøsertifisering
på eksisterende bygninger
Nå er BREEAM In-Use i følge forvaltningsdirektør Roy Frivoll i Avantor klar til å gå av stabelen.
Breeam for eksisterende bygninger
– Den norske versjonen av BREEAM In-Use
er nå vedtatt og godkjent av BRE i England,
forteller en entusiastisk forvaltningsdirektør
Roy Frivoll i Avantor. I regi av NGBC (Norwegian Green Building Council) har han ledet
arbeidet med dette nye sertifiseringssystemet. – I motsetning til BREEAM-NOR som
først og fremst er et engangssertifikat for
nybygg, brukes BREEAM In-Use til å sertifisere eksisterende bygninger. Og disse må da
resertifiseres med jevne mellomrom i hele
levetiden deres.
– Dette betyr at BREEAM In-Use blir mer
levende, og må jobbes med underveis,
forklarer han. – Ved å forbedre de miljømessige forholdene i bygget er det mulig å
klatre oppover på karakterskalaen. Mens nye
miljøaspekter som kommer til kan påvirke
karakteren bygget har fått tidligere.
– Hvorfor er det så viktig å miljøklassifisere
eksisterende bygninger?
– Fordi at vi ikke har sjanse til å nå myndighetenes energimål uten at det gjøres
en aktiv miljøsatsning i eksisterende bygg,
svarer Frivoll. – Dessuten vil miljøfokusert
bygningsforvaltning forbedre driftsøkonomien og gi mer fornøyde leietakere.
Avantor har vært en foregangsbedrift innen
miljø. De var blant annet med i oppstarten
av Grønn Byggallianse og var det første
eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert
under ISO 14001. Frivoll fremholder at
BREEAM-NOR og BREEAM In-Use passer
godt inn i Avantors miljøarbeid og sertifiseringsbehov, og passer også godt til forretningsideen deres.
– Tidligere var det nok mer idealisme som
drev både oss og andre som var opptatt av
Forvaltningsdirektør Roy Frivoll har ledet
arbeidet med dette nye BREEAM In-Use
miljøklassifiseringssystemet
grønt og miljø. innrømmer han. – Men i dag
er dette blitt et viktig konkurranseparameter.
Det blir stadig viktigere krav at oppføring og
forvaltning av bygg skjer på en bærekraftig
måte.
– Men er virkelig leietakerne så opptatt av
denne miljøsatsingen?
– Ja, helt klart, svarer Frivoll. – Vi opplever
at leietakerne våre blir stadig mer miljøbevisste. Spesielt innenfor de bedriftene
som er mest interessante å ha som leietakere. Ennå er vi i en tidlig fase her, men vi får
stadig flere forespørsler vedrørende miljø
fra bedrifter som selv er opptatt av dette;
som kanskje allerede har sertifisert seg som
Miljøfyrtårn. De setter strenge krav til at
lokalene de leier er miljømessig godt driftet
og håndtert. Så her vil et BREEAM-sertifikat
gi stort pluss for utleier.
«Vi har ikke sjanse til å nå
myndighetenes energimål
uten at det gjøres en
aktiv miljøsatsning i
eksisterende bygg»
– Betyr dette at bygningene som deltok i
pilotprosjektene blir sertifisert fra samme
dato?
– Nei. Selv om de aktuelle byggene i stor
grad har vært gjennom hele prosessen i forbindelse med pilotprosjektet, er det kommet til noen endringer i sertifiseringen underveis, svarer Frivoll. – Derfor må også disse
byggene gjennom sertifiseringsprosessen på
nytt. Dette gjelder også Avantors eget bygg
her i Nydalen i Oslo, som var blant de ti som
deltok i dette pilotprosjektet.
– Men vi er jo blitt litt spesialister på dette,
så det kan nok hende at sertifiseringen vil
gå litt raskere for oss som har vært med på
pilotprosjektet, smiler han. – Men før sertifiseringsprosessen for BREEAM In-Use kan
startes opp, skal det utdannes revisorer og
utarbeides program for disse. Dette er imidlertid ikke så omfattende som for BREEAM
NOR, så dette kommer nok til å gå raskt.
– Er mange bygg BREEAM NOR sertifisert
idag?
– Kun to. Det er Schweigaards gate 21 og 23
i Oslo. Begge oppnådde karakteren excellent, svarer Frivoll. – Men hundre andre er
like bak i løypa, blant annet Aibel-bygget i
Asker, som dere har omtalt tidligere i Oras
Magasinet. Det har jo allerede fått det internasjonale BREEAM sertifikatet.
– Hvilke miljøtiltak anser du som aktuelle
for forretningsbygg i tiden som kommer?
– Fordrøyning av vann, svarer Frivoll kontant.
– Dette har vi jo aldri vært særlig opptatt av
i Norge. Her er det jo vann nok, tenker vi.
Men Oslo kommune har meldt at de kan få
problemer med drikkevannforsyningen til
byen dersom befolkningen vokser i samme
takt som nå. Å installere berøringsfrie armaturer i alle kontorbyggene vil være et finfint
tiltak i den forbindelse. Men like effektivt vil
det være å utnytte grovvannet istedenfor å
slippe det rett ned på gata. For eksempel å
bruke det til å spyle toalettene i bygget.
– Etter hvert som vi får stadig mer nedbør
og stadig mer asfalt og betong i byene
Fakta om BREEAM
og NGBC:
BREEAM er en internasjonal, frivillig,
miljøsertifisering av bygg. BREEAM innfrir alle offentlige miljøkrav, men har en
rekke strenge krav i tillegg.
Det britiske BRE (Building Research
Establishment) har utviklet og eier denne sertifiseringsstandarden. BREEAM
står for BRE Environmental Assessment
Method.
Her i landet administreres Breeam
av NGBC (Norwegian Green Building
Council), der blant andre markeds- og
utviklingsdirektør i Oras, Anders Bredesen, sitter i styret.
NGBC arbeider for at norske bygg skal
få høy miljøstandard gjennom bruk av
miljøsertifisering. Ved å utvikle den norske versjonen av Breeam, som har fått
navnet BREEAM-NOR, ønsker foreningen å bygge kunnskap om, og jobbe for,
at miljøvennlige bygg blir etterspurt og
premiert.
Breeam-NOR er et engangsertifikat for
nybygg, tilbygg og bygg som har gjennomgått omfattende oppgradering og
restaurering. Nå har NGBC også utviklet
miljøklassifiseringsverktøy for eksisterende bygninger: BREEAM In-Use.
BREEAM In-Use er nå godkjent hos BRE i
England, og bruker samme karakterskalaen som Breeam-NOR; dvs. pass, good,
very good, excellent og outstanding.
Også miljøkategoriene blir bedømt på
samme måten: Ledelse, energi, transport, materialer, arealplan og økologi,
avfall, vann og forurensing.
våre, blir avløpsnettet oftere overbelastet,
fortsetter han. – Da er det to veier å gå.
Enten grave opp og øke dimensjonene på
avløpsnettet, eller sørge for at bygningene
utstyres med fordrøyningsanlegg, slik at
vannet ikke renner rett i avløpet så snart
det kommer en liten regnskur.
Da kan grøntanlegg på taket være en mulighet, og vi har gode erfaringer med bruk av
såkalte sukulenter. Dette er planter som
ikke blir høye av vekst, men som sprer seg
langs taket og absorberer regnvannet. De
hindrer altså at alt vannet havner i avløpet.
– Vi har prøvet sukulenter på noen av byggene til Avantor. De kommer i matter på
samme måte som ferdig gressplen, og er
enkle og raske og legge ut. Og de krever
lite stell senere. I tillegg har sukulentene
en langt mer kjølende effekt på bygget
enn den svarte takpappen som blir så mye
brukt. Også er det jo uten tvil mye penere
med slike grønne, beplantede tak enn disse
takpapptakene med tørrkjølere overalt!
smiler Roy Frivoll.
s 8 | Oras Magasinet Nr 2 - 2013
Oras Magasinet Nr 2 - 2013 | s 9
«Det at vi var med helt fra
starten gjorde at vi fikk
valgt ut de beste løsningene
innen materialer og
underleverandører»
Fotograf: Anders Martinsen
Aquarama har blitt et av landets
flotteste badeanlegg.
Fotograf: Anders Martinsen
Oras og Arbeidsfellesskapet BRG/Kruse Smith:
gg
e
nl
a
e
d
a
b
e
st
e
flott
N o rg es
og Kristiansands største hotell
Bade- og idrettsanlegget Aquarama og det nye Scandic bystranda hotellet i Kristiansand ble åpnet for
publikum denne våren. Aquarama er et offentlig og privat samarbeid mellom Kristiansand kommune,
Kruse Smith og BRG. Oras har vært en sentral leverandør til hele prosjektet som hadde en kostnadsramme på en milliard kroner. Oras er den klart største av totalunderentreprenørene i prosjektet.
Anlegget har blitt et av landets beste og
mest innholdsrike fritidssentre, med badeland, svømmehall med 10 meters stupetårn,
treningssenter, håndballbaner og ulike tilbud
innen folkehelse. I tillegg har området blitt
utvidet med næringslokaler, et hotell og
kontorer. Hele bygningsmassen har et samlet
areal på cirka 41 000 kvadratmeter og ligger
helt nede ved vannet på en av de flotteste
tomtene i Kristiansand. Kommunen stilte
tomten disponibel for utbyggere på en betingelse: Her skulle det bygges noe som byens
innbyggere kunne være stolte av! Og når
Oras Magasinet er på inspeksjon i midten av
august ser vi at kommunen har fått valuta for
denne tomtedisposisjonen. Her går spennende
arkitektoniske løsninger hånd i hånd med en
fantastisk beliggenhet; det føles nesten som å
være på en eksklusiv ”all inclusive resort” på
varmere breddegrader!
Store dimensjoner
Sammen med prosjektansvarlig Kai Jørgenvåg
og prosjektleder ventilasjon Ole Rosenberg fra
Oras tar vi hele prosjektet nærmere i øyesyn.
Oras har vært med gjennom hele prosessen
– fra de første planleggingsmøtene i 2009 til
åpningen av Scandic hotellet nå i sommer. Og
at Oras kom på banen før de første spadetakene, var i følge Kai en stor fordel.
- Det at vi var med helt fra starten gjorde at vi
fikk valgt ut de beste løsningene innen materialer og underleverandører. Dette anlegget
setter veldig høye krav til teknisk utstyr og
kvaliteten på VVS/ventilasjonsarbeidene. Avtalen BRG har gjort med Kristiansand kommune
om drift løper i 60 år, så grunnlaget må være
optimalt, sier Kai mens vi står nede i et av de
tekniske rommene i badeanlegget.
Og vi ser raskt at installasjonene er betydelige. Fjernkjøling og fjernvarme varmer/kjøler
bygget og varmen i avløpsvannet gjenvinnes
via enorme varmepumper. Ventilasjonsanlegget på badedelen klarer 100 000 kubikkmeter
og består av 5 ventilasjonsaggregater, samt 20
vanlige aggregater for tørrarealene som kan
håndtere hele 310 000 kubikkmeter.
Fra området ”under” vann beveger vi oss over
bassengkanten. Kai og Ole viser frem resten av
det enorme badeanlegget der Oras har gjort
en del andre installasjoner som dusjer, rengjøringssystemer, sluk m.m.
- Kommunen skal utføre en tilstandsrapport
hvert annet år, så våre installasjoner må være
av topp kvalitet, sier Kai. - Vi føler at vi har full
kontroll og at alt fungerer tilfredsstillende.
Tverrfaglig oppdrag for Oras
Fra Aquaramas innbydende fasiliteter går vi
bort til hotellet gjennom parkeringsanlegget.
Vel inne i det maritimt inspirerte lobbymiljøet
tar vi en pust i kaffebaren. Ole og Kai ser seg
rundt og er stolte av det Oras har prestert på
en ikke altfor god tidsfrist.
- Byggingen av hotellet kom ikke i gang før
tidlig i 2012, og vi har hatt en stor utfordring
med å få alt ferdig til åpningen nå i juni, sier
Ole. - Spesielt bemanningslogistikken har vært
krevende på grunn av tverrfaglige oppgaver.
Til tider har vi vært rundt 40 mann engasjert
innen rør- og ventilasjonsinstallasjoner. Men
heldigvis har Scandics folk vært storfornøyde
med gjennomføringen. Det var ekstra hyggelig at prosjektleder fra Scandic uttalte at han
sjelden hadde sett et så ”ferdig” hotell under
åpningen, påpeker Ole.
- Dere har brukt Oraflex i kontorer, kafeen og
konferanseavdelingen?
- Ja, dette systemet er jo egenutviklet og fun-
Prosjektleder ventilasjon Ole Rosenberg (til venstre) og prosjektansvarlig Kai Jørgenvåg på ”sydlige breddegrader” i Kristiansand.
gerer svært godt også her på hotellet.
Men det har ikke vært et duoløp på dette store
prosjektet. Kai og Ole vil gjerne berømme alle
som har bidratt fra Oras.
- Alle som har jobbet her har gjort et godt stykke
arbeid. Spesielt vil jeg berømme anleggsleder
rør, Tommy Holberg, for en kjempeinnsats, sier
Kai. Og ikke minst må jeg også trekke frem Jon
Bjelland som har vært ansvarlig for automatikken. Det at vi har dyktige folk på dette
område i eget hus har vært en fordel for oss på
dette prosjektet.
Fornøyd oppdragsgiver
Oppe i kontordelen treffer vi prosjektleder Geir
Hille fra byggherren. Hille er også stolt av dette
prosjektet som har vært en tøff utfordring også
for BRG Eiendom.
- Det har vært en lang reise fra jeg begynte å
kalkulere prosjektet i 2008 og frem til åpningen av siste byggetrinn nå i sommer. Heldigvis
fikk vi med oss underleverandørene under
utarbeidelsen av skisseprosjektet i 2009.
Jon Bjelland har vært ansvarlig
for automatikk-løsningene.
Oras var en av de som har vært med allerde
under skisse/forprosjekt og har bidratt med
uvurderlige tekniske og økonomiske innspill.
VVS arbeidene har selvfølgelig stått meget sentralt i arbeidet med Aquarama, og ettersom vi
fikk priser og planer såpass tidlig i prosjektet
fikk vi en god start. Det har vært veldig givende
å jobbe tett med Oras gjennom hele byggefasen, og jeg føler vi har hatt et glimrende
samarbeid. Det har vært tøffe tidsfrister på
prosjektet, men Oras har mestret disse over
all forventning. Vi er spente på hva fortsettelsen vil bringe, men med Oras på plass også på
servicebiten mener jeg bestemt at anlegget er
i de beste hender, sier en fornøyd Geir Hille.
– «Et sted for alle» er slagordet vårt og vi er
stolte av å kunne tilby det aller beste innen
universell utforming. Blant annet er det mulig
å ta heis opp til fem-meteren, og vårt helsebad
er spesielt tilrettelagt for alle brukergrupper.
«Det har vært veldig givende å jobbe tett med Oras gjennom hele
byggefasen, og jeg føler vi har hatt et glimrende samarbeid»
s 10 | Oras Magasinet Nr 2 - 2013
Oras Magasinet Nr 2 - 2013 | s 11
Når kjøpesenteret står ferdig i
2014 inneholder kjøpesenteret
cirka 100 butikker.
City Lade rustes opp med 20 000 nye kvadratmeter
Første fase på ”nye” City Lade
i Trondheim overlevert
«Alle arbeidene har blitt levert på
tid, og vi brukte åpen BIM (digital
modellering) som utgangspunkt
under planleggingsfasen»
Ombygningen av kjøpesenteret City Lade i Trondheim er i full gang. Når prosjektet er ferdig i
september 2014 har 20 000 nye kvadratmeter blitt tilført den opprinnelige bygningsmassen og
24 000 kvadratmeter av eksisterende bygningsmasse ombygget . Det er Veidekke som er totalentreprenør på oppdraget i regi av Trondos SA. Oras har totalentreprisen på VVS arbeider og
overleverte første fase den 8. august.
Arbeidene med utvidelsen av det eksisterende
kjøpesenteret startet for fullt våren 2012, Nå i
høst er et nytt parkeringshus på plass, samt at
butikkarealene er utvidet med flere tusen kvadratmeter. Når hele prosjektet er ferdig i 2014
skal senteret huse cirka 100 butikker, og City
Lade blir en enda mer sentral aktør i Trondheims
senterflora.
Utfordring innen takhøyder
Oras har vært med siden arbeidsprosjektet ble
etablert i 2008, og jobben har i følge prosjektleder Håvard Asla vært både krevende og utfordrende.
- Vi har levert en komplett VVS entreprise
inklusive automatikk til et parkeringshus over
to plan på 10 000 kvadratmeter, og utvidelse av
Prosjektleder Håvard Asla
butikkarealer med samme grunnflatestørrelse.
Alle arbeidene har blitt levert på tid, og vi brukte
åpen BIM (digital modellering) som utgangspunkt under planleggingsfasen. Fordelen med
å benytte åpen BIM er at detaljene er enklere å
kontrollere, samt at vi får bedre innsyn i løsningene våre. Dette var spesielt viktig i forbindelse
med løsningene rundt ønske om mest mulig
takhøyde i butikkdelen. Flere leietakere skjønte
ikke helt problematikken med tekniske føringer
over himling, men vi fikk etter hvert forklart installasjonene ved hjelp av ”digital prøvebygging”.
Sluttresultatet ble akseptert av alle leietakerne
inklusive Hennes & Mauritz, sier Håvard Asla.
Pilotprosjekt for Oras Pluss konseptet
Oras har i løpet av det siste året igangsatt Oras
Pluss, et nytt konsept som skal gi større
arbeidsflyt og mer lønnsom drift. City Lade
prosjektet er blant de oppdragene der Oras
Pluss har blitt testet. Håvard Asla mener
nysatsningen har vært en fordel på dette
krevende prosjektet.
- Sluttfasen ble meget hektisk og vi fikk
tilført ekstra ressurser som gjorde at de til
dels store endringene i butikkdelen ble gjennomført mer effektivt. Dette gjorde min jobb
som prosjektleder lettere og arbeidene ble
mer effektive. At ledelsen i Oras prioriterer
effektivitet og arbeidsflyt er en stor fordel
for oss som er involvert direkte på byggeplassen, sier Håvard som også vil trekke frem
andre nøkkelpersoner fra Oras.
Vi har vært et godt team på dette prosjektet.
Kåre Loeng har gjort en utmerket jobb på
automasjonsdelen, Jan Åge Heggvik har hatt
full kontroll på ventilasjon og Rina Aakvik har
fungert utmerket som prosjektlederassistent
og ansvarlig for leietakerne. På det meste
har vi vært rundt 20 ansatte fra Oras her på
City Lade - alle har gjort en god jobb!
Godt fornøyd hovedentreprenør
Erik Østby-Deglum er prosjekteringsleder i
Veidekke Entreprenør AS. Han har dette å
si om innsatsen til Oras under prosjektet på
City Lade.
Det var i startfasen en stor prosjekteringsprosess sammen med leverandørene av de
kompliserte tekniske installasjonene. Som
totalentreprenør av VVS tjenester var Oras
involvert fra dag en. Vi var opptatt av et tett
samarbeid med underleverandørene, og inviterte dem til å være i våre lokaler en gang
uken. Målet var å oppnå kortere avstand
mellom de ulike prosjektlederne. Oras stilte
opp med sine prosjektledere og rådgivere,
noe vi syntes var svært positivt. Sammen
med Oras fikk vi dermed lagt opp en god
arbeidsplan tidlig i prosessen. Oras sørget
også for en rasjonell fremdriftsplan, og fikk
gjort sine installeringer på en god måte. Vi i
Veidekke synes Oras har levert sine arbeider
meget godt til tross for en så relativt stor
leveranse. Folkene hos Oras virket også veldig rolige i den hektiske sluttfasen, noe som
skyldes en gjennomtenkt og sikker arbeidsmetodikk. Oras hadde også en god kontroll
på sine egne folk som var en god blanding
av erfarne hender og yngre krefter. Oppfølgningen gjennom hele denne første fasen var
også glimrende. Vi fikk alltid raske og presise
svar – det meste gikk på skinner hele veien!
s 12 | Oras Magasinet Nr 2 - 2013
Oras Magasinet Nr 2 - 2013 | s 13
Medlemmene i Interaktiv
Færder ANS
«Det tok litt tid før alle
kom inn i sine nye roller,
for det at vi sitter i samme
båt i forhold til oppdragsgiver krever en annen
tankegang»
Oras med på
Samspillskontrakt
på Færder videregående skole
Organisasjons- og ansvarsforholdene i byggeprosjekter er vanligvis ganske rigide. En totalentreprenør står ansvarlig overfor byggherren og velger forholdsvis sent i prosessen underleverandører som i mange tilfeller driver rent solospill. Men på Færder videregående skole i
Tønsberg spiller aktørene på samme lag. Og gjør hverandre bedre!
For i motsetning til en vanlig totalentreprise
har Vestfold Fylkeskommune satset på en
samspillskontrakt der en gruppe entreprenører sammen er ansvarlig for utførelse og
økonomi. Oras er en av entreprenørene som
er med i denne gruppen som opptrer under
navnet Interaksjon Færder ANS. Også ARK og
RI er med i selskapet.
Alle sitter i samme båt
Men hva er egentlig fordelene med denne
samarbeidsformen for deltakerne i det
ansvarlige selskapet? Oras Magasinet er på
plass i arbeidsbrakka utenfor skolen sammen
med representanter fra Oras og Veidekke AS.
Martin Hansen er prosjektsjef for Oras på
dette samspillsprosjektet hvor Oras har en
total VVS entreprise inklusive automasjon.
Han har tidligere hatt samme funksjon på
byggingen av Thor Heyerdahl videregående
skole i Larvik, også i regi av Vestfold Fylkeskommune. Utbyggingen av Færder skole har
samme arbeidsform som Thor Heyerdahl
videregående skole, men det er nye aktører
på prosjekteringssiden.
- Alle aktørene ble valgt ut i tilbudsfasen og
vi kunne komme i gang tidlig med planleggingen. Dette er et åpen bok prosjekt, sier
Martin Hansen. - Og i og med at vi var med
fra dag én kunne vi gjøre jobben mer
forutsigbar. Og så langt har samspillet
mellom deltakerne fungert veldig bra. Det
tok litt tid før alle kom inn i sine nye roller,
for det at vi sitter i samme båt i forhold til
oppdragsgiver krever en annen tankegang.
Nå må vi virkelig samarbeide, her nytter det
ikke å krangle – her skal det bygges!
- Er det noen viktige forutsetninger for å få
til en samspillsavtale?
- Felles spilleregler og målsetninger er veldig
viktige. Dessuten må man kunne håndtere
eventuelle konflikter på en riktig måte.
Teambygging står også sentralt, noe vi fikk
vist her på kick-off samlingen. Det er også
vesentlig å kunne måle og følge opp resultat,
Nils Jørgen Danielsen fra Veidekke AS
Noen av de fornøyde medarbeiderne i Oras
prosesser og relasjoner, presiserer Martin
Hansen.
Stian Dalen.
Tavlemøter hver morgen gir mer
involvering
Under de tidlige planleggingsmøtene valgte
Interaksjon Færder ANS Nils Jørgen Danielsen fra Veidekke som leder. Danielsen er
talerøret inn mot Vestfold Fylkeskommune
og synes så langt at samspillsopplegget
fungerer bra. Han gir også Oras skryt for det
engasjementet selskapet har vist så langt i
dette prosjektet.
- Ja, vi er godt i gang og jeg synes vi har en
god flyt i produksjonen. Målsetningen med
dette opplegget er jo at alle parter får en
større økonomisk forutsigbarhet og kan
levere en enda bedre kvalitet på det ferdige
byggeprosjektet. Alle selskapene som deltar
i det ansvarlige selskapet er også klar over
at fortjenesten blir dårligere hvis de ikke
leverer, noe som gir et ekstra incitament for
å snakke sammen underveis og gjøre en god
jobb. Det er alltid noen utfordringer, men de
har vi klart å løse underveis. Det er klart at
noen har hatt litt problemer med å tilpasse
seg den nye arbeidsformen, men jeg har
inntrykk av at entreprenørene synes dette
er en lur måte å jobbe på. Oras har jo gjennom Thor Heyerdahl prosjektet fått en klar
oppfatning hvordan en samspillskontrakt
fungerer, og kjenner sin rolle godt. Folkene
fra Oras med Martin og Stian i spissen gjør
en utmerket jobb og er på ballen hele tiden.
Stian Dalen jobbet sammen med Martin
Hansen på Thor Heyerdahl videregående
og er bas på Færder-prosjektet. Stian har så
langt bare opplevd positive sider med denne
type organisering.
- Det blir helt klart et mer fokus på samarbeid mellom de ulike fagområdene. Noen
ganger kan forholdet mellom de ulike
leverandørene være litt ”firkantet” – her
er det mer samarbeid over hele linjen. Vi
får også et mer eierskap til problemstillingene og gutta får også et større individuelt
ansvar og problemene løses der hvor de
oppstår. Veien opp til prosjektledelsen er
ekstrem kort og man føler seg mer viktig i
det arbeidet som utføres. Det er helt klart
at vi lærer mye ved å øve og trene på denne
arbeidsprosessen. Jeg får mange positive
tilbakemeldinger fra gutta og føler at de trives godt. Vi gjennomfører også et tavlemøte
hver morgen som beskriver dagens gjøremål
og fjerner hindringer for å sikre god flyt i
produksjonen. Dette involverer alle og er
viktig for produksjonsgangen. Erfaringen så
langt er at alle føler at de involveres optimalt
i prosjektet og at de er veldig bevisste på
hvilke daglige oppgaver de skal utføre, sier
Veidekkes representant er gruppeleder
Bas Stian Dalen (til venstre) og prosjektsjef
Martin Hansen
De har en klar struktur i arbeidet sitt og er
meget gode i gjennomføringsfasen. Jeg har
også merket meg at sykefraværet hos Oras
er ned mot én prosent, noe som er svært
positivt. Jeg er sikker på at vi kommer til å
levere et flott bygg når vår jobb er ferdig
på vårparten neste år, sier en fornøyd Nils
Jørgen Danielsen.
Ute på byggeplassen opplever vi at alt
fungerer bra og at det er en gemyttlig tone
mellom gutta fra de ulike entreprenørene.
Arbeidsformen med mer vekt på god lagånd
og delt ansvar blir sikkert mer og mer aktuelt
i tiden fremover. Statsbygg ønsker jo at alle
nye utbyggingsprosjekter skal kjøres etter et
samspillsopplegg; vi ser frem til flere lignende
reportasjer.
«Folkene fra Oras med Martin og Stian i spissen gjør en
utmerket jobb og er på ballen hele tiden»
s 14 | Oras Magasinet Nr 2 - 2013
Oras Magasinet Nr 2 - 2013 | s 15
«Samarbeidet
mellom oss og Oras
er bygget på tillit»
60 prosent av alle Norges postforsendelser
går gjennom Postens Østlandsterminal
Fornøyde med samarbeidet: Fra venstre Morten Brenden, Morten Paulsen, Jan Roger
Homme og Jon Espen Larsen
Oras gjør også service på skumanlegget som for de store
lagerhallene ved brann
- Samarbeidet vårt
er bygget på tillit
inngår i serviceavtalen hver vår og høst,
fortsetter Morten Brenden. - Da foretar vi
rensing og vedlikehold på alle vitale komponenter i bygget; ned til minste detalj: Som
for eksempel å sjekke at ingen av klosettene
står og renner. Og bygget her inneholder 64
standard klosetter, 8 for handicap og 2 orientalske klosetter som skal kontrolleres.
ansvaret etterpå. Vi har gjort det samme
på andre store bygg vi har hatt ansvaret for,
som for eksempel Ahus og DNB i Bjørvika.
Vi hadde en reportasje om Postens Østlandsterminal i Oras Magasinet like etter at bygget ble
innviet av Kong Harald i 2010. Nå var det på tide å vende tilbake dit for sjekke om de er fornøyd
med service’en og oppfølgingen fra Oras.
Se opp for snus!
- Hvordan fungerer serviceavtalen?
- Den gjennomgås med kunden etter hver
service. I tillegg holder Morten Brenden
fortløpende dialog med Paulsen om feil og
mangler som dukker opp, slik at disse blir
utbedret så raskt som mulig. Vi må også revidere avtalen og holde den oppdatert. Det
er en levende avtale, svarer Jan Roger. - Det
skjer stadig endringer, ved at noen installasjoner tas bort eller legges til. Da må dette
inn i avtalen.
prekært oppdrag, slipper vi selvsagt det vi
har i hendene og kommer kunden til unnsetning, sier Jon Espen. - Da er responstiden lik
tiden det tar å komme seg opp hit. I de fleste
tilfellene kan vi reagere på direkten utenom
arbeidstiden også, fordi Oras har såpass
mange mann på vakt. Nå ligger Postens Østlandsterminal også godt plassert geografisk;
så hvis det skulle knipe for vaktordningen
vår i Oslo og Jessheim, kan de få assistanse
fra avdelingene våre i Sandvika og Drammen
isteden.
Vaktmester Morten Paulsen:
Det er ingen liten mastodont som breier seg
i terrenget et steinkast fra Lørenskog jernbanestasjon, som nok er best kjent som hovedkvarteret til Max Mekker & Co. i Sesam
Stasjon. Men så dekker også det 283 meter
lange og 169 meter brede bygget til Postens
Østlandsterminal et areal på 76 000 kvadratmeter. Hvis vi oppgir at høyden på bygget er
21 meter i front og 13 meter i bakkant, pluss
at grunnflaten er på 42 000 kvadratmeter,
skulle du få et godt bilde av størrelsen.
Oras har hatt serviceavtale med Posten
siden bygget ble åpnet i januar 2010
- Avtalen ble faktisk undertegnet 8. mars
2010, forteller serviceleder i Oras, Jan Roger
Homme i det vi ankommer kontoret til
vaktmester Morten Paulsen. Her møter vi
også Oras-folkene Jon Espen Larsen, som er
avdelingsleder service rør, og servicerørleg-
ger Morten Brenden.
- Hva inngår i serviceavtalen?
- Den gjelder sanitær, varme, sprinkler, kjøling og støvsugeranlegget, svarer Jan Roger,
som administrerer serviceavtalen.
- Til sprinkleranlegget vårt har vi vannbasseng på 530 kubikkmeter, fordi det offentlige
nettet ikke kan forsyne oss med nok vann
til å drive anlegget i tilfelle brann, opplyser vaktmester Morten Paulsen. Han har
vært i Posten-systemet siden 1986, og hatt
mye kontakt med Oras i disse årene. - Hvis
spriklene går over hele bygget, tømmes hele
bassenget i løpet av en time.
- Oras har også servicen på gassanlegget
for brannslukning, og det unike skumanlegget som skal dekke de store lagerhallene
ved brann. Vi har ansvaret for at det fungerer i garantitiden på 5 år, tilføyer Morten Brenden. Han er Oras’ faste mann på
Postens Østlandsterminal. Foruten å utføre
service’en på anlegget, styrer han også
arbeidet som har med nye installasjoner,
omgjøring, flytting og tilpasninger å gjøre.
- Morten er her støtt, flirer Paulsen.
- Ja, jeg bruker vel nærmere 70 prosent av
arbeidstiden min her, nikker Morten Brenden.
- Jeg tror nok dette vil øke, etter hvert som
bygget blir eldre, og flere deler må skiftes ut.
Da trenger vi ham kanskje permanent her
hos oss, understreker Paulsen.
- Vi har fast gjennomgang av punktene som
- I følge serviceavtalen skal vi blant annet
også sjekke de 99 branntromlene, 118
servanter, 117 gulvsluk, 534 radiatorer og
325 vannlåser, tilføyer Jan Roger.
- Vannlåsene demonterer vi en gang i året; i
alle fall koppen i bunnen av låsen. Dermed
unngår vi at de tetter seg, forklarer Morten
Brenden. - Etterat snus gjorde sitt sterke
inntog på det norske markedet, har vi nemlig sett en markant økning i antallet tette
vannlåser.
Servicefolkene på plass før bygget stod
ferdig
Morten Brenden kom inn på bygget sommeren 2009, et halvt år før det stod ferdig. Da
fikk han nødvendig opplæring og var med på
prøvekjøringene av anlegget.
- Dette er noe vi bevisst gjør hos oss i Oras,
sier Jon Espen. - Vi bemanner med folk fra
serviceavdelingen vår før installasjonsarbeidet er ferdig, for at de skal gjøre seg kjent
med bygget. Det er jo de som skal overta
- Jeg kom også inn hit sommeren 2009,
forteller Paulsen. - Det var meget nyttig. For
da bygget stod ferdig, var jeg blitt godt kjent
med det.
- Når det gjelder den daglige driften av avtalen, er som sagt Morten her mye på dagtid.
Men på kveldstid, helger og helligdager
har vi 2 timer responstid. Dette gjelder 365
dager i året. Slik er forøvrig tilbudet til alle
servicekundene våre, sier Jon Espen.
- Skjer det noe uforutsett på dagtid, kan vi
ofte fikse det selv, konstaterer Paulsen. Men vi er jo ikke døgnbemannet her, så det
er først og fremst om kvelden og natta at
Oras må rykke ut.
- Hva er responstiden på dagen?
- Hvis vannet plutselig spruter ut hos kunden, og vi er ute på et annet og mindre
- I løpet av disse årene har det bare vært
nødvendig for meg å kontakte Oras’ vakttelefon én eneste gang, forteller Paulsen, - og
da fikk jeg hjelp med det samme.
- Hvordan er samarbeidet med Oras, synes
du?
- Vi samarbeider veldig bra, fastslår Paulsen.
- Morten og jeg tar ofte avgjørelser på sparket. Og trenger vi assistanse fra Jan Roger, så
er han straks på pletten.
- Samarbeidet mellom oss og Oras er bygget
på tillit. Dette er tillit som jeg føler går begge
veier. Så hvis Morten kommer og ber om å få
skifte en kran, gir jeg ham prompte tillatelse
til det. Jeg trenger ikke gå ut å se hva som
feiler den engang. For meg er det viktig at vi
kan stole på hverandre. Og det gjør Oras og
vi!, smiler Morten Paulsen.
s 16 | Oras Magasinet Nr 2 - 2013
Oras Magasinet Nr 2 - 2013 | s 17
Oras AS ønsker nye ansikter
velkommen!
Lærling Marius Sjo:
Det er nok av faglige
utfordringer i rørleggeryrket
I serien om lærlinger i Oras har turen kommet til Marius Sjo. 24 åringen jobber med
rehabiliteringen av Forsvarets bygninger nede ved Akershus festning i Oslo, og trives veldig
godt i en svært hektisk hverdag.
For den sympatiske lærlingen har nok å
henge fingrene i. På grunn av manglende
sikkerhetsklarering får vi ikke lov til å ta
bilder inne på selve arbeidsplassen, men
Marius forteller om interessante oppgaver
med å rehabilitere forsvarsbygninger.
- Det blir mye sprinkelarbeid og installasjoner nede i det tekniske rommet. Vi er også
i gang med å få på plass en del radiatorer.
Bygningene skal være ferdig innen jul, så det
er bare å stå på, sier han engasjert.
Valgte rørleggerfaget fremfor
tømreryrket
Marius Sjo gikk yrkesfaglig og startet først
som tømrerlærling. Men etter en stund fant
han heldigvis ut at rørleggerfaget var mer
givende.
- Så hvorfor rørleggerfaget?
- Jeg visste at jeg ville bli håndverker, men
tømreryrket var ikke helt meg. Jeg fikk vite
at rørleggeryrket ga meg bedre økonomiske
forutsetninger, dessuten virket det som et
mer variert yrke. Jeg har også noen kompiser
som er rørleggere. Disse gutta fortalte mye
positivt om yrket, noe som gjorde valget
enklere.
- Du angrer ikke på valget?
- Nei, overhodet ikke. Det er mye spennende
og interessant å være med på. Jeg liker også
å bruke hodet og finne ut av ting som ikke
ser så enkelt ut i starten.
- Noen store utfordringer?
- Det er mye som skal på plass nede i det
tekniske rommet. Å jobbe med flytende
gasser er krevende, dessuten må man av og
til se etter gode løsninger. Det er ikke alltid
kartet stemmer med terrenget – arkitekttegningene kan faktisk være litt misvisende til
tider, sier Marius.
Geir Tore Andersen
Regionsdirektør Sør
Claus Kristoffersen
Servicesjef Oslo
Geir Tore Andersen begynner i Oras AS 7. oktober og kommer fra
stillingen som Regions-direktør Sør i Sønnico Elektro AS. Han har
også vært VVS ansvarlig i Bravida Norge AS.
Geir Tore er utdannet VVS ingeniør, og det var først og fremst savnet
av rørleggerfaget som gjorde at han nå begynner i Oras AS.
- Ja, det skal bli flott å komme tilbake til VVS faget etter noen år i
elektrofaget. Jeg kjenner Oras fra kundesiden og har erfaring som
VVS rådgiver. Jeg var faktisk også med og regnet på Ahus prosjektet.
Jeg gleder meg til å begynne som regionsdirektør her i Kristiansand
og ta fatt på alle de spennende oppgavene!
Claus Kristoffersen kommer fra Bravida Norge AS og brenner for
servicedelen av VVS faget. Han ser frem til å jobbe for Oras AS og bli
en del av servicesatsningen.
- Oras er en veldig offensiv aktør og satsningen innen service tiltalte
meg veldig. Jeg er sikker på at dette blir en spennende reise med
mange utfordringer. Det å være med på å bygge opp en solid og
tverrfaglig service-avdeling er noe jeg ser frem til med stor optimisme. Oras har mange store kunder og mye å bygge videre på!
Setter seg delmål
Marius virker som en svært fornuftig kar
som tar jobben og arbeidsoppgavene veldig
seriøst. Han besto da også den teoretiske
delen av lærlingutdannelsen med glans, og
er etter planen ferdig i august 2014.
- Hvor går veien videre?
- Etter svenneprøven håper jeg å kunne søke
på teknisk fagskole samtidig som jeg har fast
jobb i Oras. Jeg trives veldig godt sammen
med de tre andre kollegaene her på byggeplassen og ser frem i mot en karriere i
selskapet. Oras har gode pensjons- og forsikringsordninger og er etter min erfaring en
flott bedrift å jobbe i, avslutter Marius Sjo.
Oras Magasinet ønsker Marius lykke til
videre i Oras.
Geir Haugland
Servicesjef Bergen
Geir Haugland har bakgrunn fra Ahlsell og er opprinnelig rørlegger.
Han starter i Oras AS først og fremst av faglige grunner.
- Jeg er glad for at denne muligheten dukket opp. Som rørlegger
ønsket jeg meg tilbake til faget, og Oras er et spennende selskap i så
måte. Jeg gleder meg til å bli en del av satsningen innen service, og
ser frem til å bygge opp avdelingen. Vi er 12 mann i dag, men har
store ambisjoner om å vokse, så det blir nok av utfordringer!
Det er alltid hyggelig å
presentere nye medarbeidere.
Vi ønsker disse tre karene lykke
til i sine nye stillinger i Oras AS.
s 18 | Oras Magasinet Nr 2 - 2013
Oras Magasinet Nr 2 - 2013 | s 19
TEK15
Regjeringen har varslet at det i 2015 vil komme nye energikrav på passivhusnivå. Det er mange
skritt på veien frem mot de nye energireglene. Direktoratet for byggkvalitet har lagt opp til en
prosess hvor brukere av regelverket og andre involverte skal komme til orde i god tid før beslutningene tas.
Av prosjektleder Inger-Grethe England, Direktoratet for byggkvalitet
I stortingsmeldingene om klimapolitikk
(Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk) og bygningspolitikk (Meld. St. 28 (20112012) Gode bygg for eit betre samfunn)
varslet regjeringen at det i 2015 vil komme
nye energikrav på passivhusnivå.
Direktoratet for byggkvalitet arbeider med
en anbefaling til Kommunal- og regionaldepartementet om hvordan de nye energikravene bør være. Direktoratet tar sikte på å gi
sine anbefalinger til Kommunal- og regionaldepartementet tidlig i 2014. Før det er vi
opptatt av å høre din mening.
Rambøll har våren 2013 gjennomført en utredning som vil være en viktig del av grunnlaget for direktoratets arbeid. Rapporten er
publisert på direktoratets nettside. I utredningen vurderer Rambøll mange sentrale
elementer rundt energibruken i nye bygninger og gir anbefalinger om hvordan nye krav
i teknisk forskrift kan utformes.
I utredningen foreslår Rambøll noen sentrale
grep:
• Fjerne tiltaksmetoden
• Endre beregningspunkt for energirammer
fra netto energi til levert energi
• Justere minstekrav og krav til
varmetapstall
• Utlede kravsnivå/passivnivå fra
NS 3700/NS 3701
• Bruke lokal klimadata i beregningene
Rambølls utredning er ett av flere grunnlagsdokumenter som gir et godt grunnlag
for diskusjon, og som vil ligge til grunn for
direktoratets arbeid med anbefalinger til
nytt regelverk.
Nye energiregler i 2015:
«DEBATT OG innspill
ønskes»
Inger-Grethe England
29. august inviterte direktoratet til et åpent
innspillmøte for å få bransjens synspunkter
på Rambølls utredning og anbefalinger. Det
var stort engasjement og 35 representanter
for bransjen inntok talerstolen foran 150
tilhørere.
18. oktober inviterer direktoratet til seminar
på Bygg Reis Deg-messen hvor vi presenterer noen overordnede veivalg vi vurderer
i den kommende anbefalingen til Kommunal- og regionaldepartementet. I uken etter
Bygg Reis Deg kan næringen i møter med
direktoratet komme med sine synspunkter
på veivalgene vi vurderer.
Energikrav på passivhusnivå kan utformes på
mange måter. Denne høsten ønsker Direktoratet for byggkvalitet brede diskusjoner
med næringen for å sikre gode anbefalinger
til departementet. Følg med på vår hjemmeside www.dibk.no/energi/nyheter-energi.
EN B UI L
DI
G
N O RWE GI A
N
N
E
GR
CO
U NC I L
M
ME DL
M
LEEM
Oras leverer BREEAM-NOR kvalitet
innen vann og ventilasjon
Det er Norwegian Green Building Council (NGBC) som eier BREEAM-NOR konseptet i Norge.
BREEAM-NOR har som målsetning å skape økt bærekraft og kvalitet i norske næringsbygg.
Oras AS er medlem av NGBC og bidrar til å finne velfungerende løsninger innen sitt fagområde.
Oras Magasinet er på besøk hos daglig leder
Sverre Tiltnes i NGBC. Han er opptatt av at
aktører som Oras er med på å øke bygningsstandarden.
- BREEAM-NOR løfter frem betydningen
av vann og evaluerer og utfordrer til gode
løsninger som for eksempel redusert vannforbruk.
- Men er det noe poeng å redusere vannforbruket?
- Belastningen på infrastruktur og renseanlegg minsker. I tillegg blir faren for lekkasjer
og fuktskader redusert. Oras bidrar på dette
området med å designe gode løsninger og
velge leverandører som tilfredsstiller kravene
til redusert vannforbruk og økt vannkvalitet.
Sikrer et godt inneklima
- Oras har også gode ventilasjonsløsninger.
Hvor viktig er et godt inneklima i BREEAMNOR standarden?
- Gode ventilasjonsløsninger er et vilkår for
at bygget er godt. Det holder ikke med å
spare energi alene. Når Enovas oppdrag er
kilowatt, er det viktig at kampen for energireduksjoner balanseres mot helheten og
inneklima. BREEAM-NOR sikrer at inneklima
og innemiljøet er ivaretatt selv om kombinasjonen lavenergi og et godt inneklima er
veldig krevende.
Vi verdsetter kompetente samarbeidspartnere. Det gleder oss at Oras er dedikert og
leverer gode løsninger. ”Skal du ha Breeam,
snakk med oss”, kunne jo vært et slagord for
Oras …
NOR