En attføringsbedrift legges ned i Bergen! Tidligere

En attføringsbedrift legges ned i Bergen!
Tidligere Døves Trykkeri , som nå heter A2G Grafisk skal avvikles.
Dette skriver Bergen Tidende den 22.1.13 Link. Dette berører minst 7 hørselshemmede
ansatte i A2G Grafisk. Det kan bli en utfordring å få skaffe en annen jobb til dem.
HLF Bergen har brukt A2G Grafisk som vår leverandør og distributør av
medlemsbladet «HLF Nytt» i 2011 og 2012!
Vi håper at andre grafisk aktører eller bedrifter i Bergen kan ansett alle de berørte
ansatte i A2G Grafisk. Styret i A2G har allerede bestemte seg, så HLF Bergen kan ikke
gjøre så mye her, dessverre.
Vi har fått en del info fra Rune Anda, Leder ved Bergen Døvesenter g sakset litt fra
internett om historien bak Døves Trykkeri som er verd å få med seg!
Han skriver: Det var trist å lese BT-artikkelen om tidligere ”Døves Trykkeri AS” (som
senere endret navn til ”Designtrykkeriet” så A2G Grafisk)):
Mye er det å lese i fra sidene fra ”Nye journal for døve”, utgitt mars 2001, som
omhandler Døves Trykkeri AS sin 50 års dag.
Web-redaktøren Otto Øksnes håper at http://www.ndhs.no/ har planer om å frigi de
sidene for den interesserte leseren.
En annen kjent døv person må nevnes i forbindelse med Døves Trykkeri;
Thorbjørn Johan Sander : Som skriver på sin hjemmeside: http://www.tjsander.net/;
Da jeg var ferdig utlært, var Døves Trykkeri AS klart for oppstart og åpnet 1. april 1951 med
meg som faktor. Da var jeg også blitt redaktør for døveforbundets tidsskrift. Jeg tok
håndverksbrev i boktrykkerfaget, og trykkeriet utvidet stadig. Jeg var faktor der til 1968.
Døves Trykkeri historie i korthet:
Albert Breiteig var trykkeriets disponent fra starten i 1951 og fram til sin død i 1986.
Var gjeldfri 1997, Norges Døveforbund som eier av bedriften var også stolt.
Nye tider kommer:
Etter hvert ble det hard konkurranse i trykkeribransjen, Følgelig ble pristilbudet til
kundene stadig presset nedover med den følge at inntjeningsevnen ikke ble som
man håpet.
Siden»Døves Trykkeriet» hadde den fordelen i forhold til andre trykkerier på den
måten at man fikk økonomisk støtte fra Aetat (som det den gang het), var det mulig å
vinne kunder med lave pristilbud. Siden het det Designtrykkeriet ble solgt til Åstvedt
Gruppen (nå: A2G).
Som en kilde til veien for Døves trykkeriet kan en se fra andata.no: Ja, Fra Rune
Anda sin side; Designtrykkeriet nye styret 2002: http://www.andata.no/Innlegg/68.htm
Tidligere var det mange døve på trykkeriet + stort sett 4 hørende i administrasjonen.
Etter hvert ble det en bedrift for mange andre som fikk opplæring i yrkes-arbeid
(støttet av NAV), for så å bli plassert ut i ordinær arbeidsplass. Det er jo veldig bra!
Og nå:
I BA den 22.1.13 skrives det at det er 7 hørselshemmede som ligger an til å
miste jobben sin i trykkeriet. Så hva skjer i arbeidslivet for mange
hørselshemmede for fremtiden?
Link som BGDS.no har på sin side :
«Døves Trykkeri» – snart ikke lenger med døve ansatte i
Klaus Hanssens vei
.BA 22.01.2013: A2G nedbemanner med 13 personer (deriblant alle
hørselshemmede)
BT 22.01.2013: 13 kan bli oppsagt i A2G