Last ned Nabladet august 2013

Ναβλαδετ
august 2013
nr. 5
årgang nr. 20
Velkommen til
Nabla!
Leder
Velkommen skal dere være, alle førsteklassinger, og gratulerer med godt valg
av studieretning! Det er ingen lett sak å
bygge opp et vitnemål verdig inngang
til FysMat, og veien videre til mastergraden vil nok heller ikke preges av
plankekjøring. Likevel er jeg sikker på at
alle og enhver har fem fantastiske studieår foran dere. Som blir sagt: “Veien
er viktigere enn målet.” Dette gjelder i
aller høyeste grad for oss. Studielivet er
virkelig noe for seg selv, og det er bare å
glede seg!
oden, så vi sees nok! Programmet til
fadderperioden finner dere på midtsida.
Dere skal gjennom mye moro og garantert stifte mange nye bekjentskaper
før studiet starter for fullt. Håper dere
trives, og jeg gleder meg til å bli kjent
med dere!
Brynjar Larssen Bakken
Redaktør
3 Side-3-integralet, sitater
5 Lederen tar ordet
6 Guide til studentlivet
9 Nyttige nettsider
10 Boligguide
11 Poesispalten
12 Nablakjelleren
14 Kart til kjelleren
16 Program over fadderperioden
18 Nablastyret
25 Nabla 70 år!
26 Komitéer
28 Ordliste
31 Viktige datoer
32 Bakside
Sitater
De aller fleste som leser dette er nye til
både Trondheim og livet som student,
noe som kan by på mang en utfordring.
På det området håper jeg virkelig denne
utgava av Nabladet kan være til hjelp.
Nabladet er linjeforeningsavisa til
FysMat og inneholder til vanlig mange
spennende artikler, aktuelle reportasjer og interessante intervjuer. Denne
utgaven, derimot, har som hensikt å
gjøre de første ukene dine som FysMatstudent litt lettere.
”La oss bare godta dette. Det er ikke åpenbart urimelig.”
- J. A. Støvneng
”Norway doesn’t have any nuclear power points”
- Carina Tidei
”Ta meg som jeg er”
- Våryr chemiker til redaktør
”I’ll underline this with this coloured cock - ops! Sorry.”
- Toke Meier Carlsen, hver gang han skal bruke ”coloured chalk” i Matte3
Får du med deg artige fraser, eller har noen gullkorn selv?
Send inn sitat til [email protected]
Selv heter jeg Brynjar og er redaktør i
denne blækka. Jeg kommer til å være
med på mye av opplegget i fadderperiRedaksjonen:
Elisabeth Skaar Hasund
Eivind Eskerud Harris
Espen Johansen Velsvik
Anders Voldsund
Knut Andreas S. Hasund
Kjetil Landgraff Ekern
Henrik Hemmestad Bjerke
Innhold
Camilla Østevold
Andrea Hjelt
Marit Funderud
Elise Otterlei Brenne
Ingeborg Hovde Grimstad
Petter Evju Skanke
Sofia Lindqvist
Sondre Vik Furuseth
2
Side-3-integralet
0
2π π/2
cos θ sin θ dθdφ
0
3
Lederen tar ordet
Velkomen, alle nye nullvektorar!
Som fysmat-student høyrer du til
linjeforeninga Nabla. Kva vil eigentleg
det seie? I Nablas forskrifter står det:
«Foreningens formål er å ivareta
komponentenes faglige interesser og
fremme kameratskap og samhold, ved
bl.a. å arrangere de fester som må til
for at ikke komponentene skal gå til
grunne som følge av fysisk press.» Med
andre ord: linjeforeninga er der for å
gi studentane på fysmat (deg!) ei best
mogleg studietid.
Årets fyrste linjeforeningsarrangement,
fadderperioden, er allereie i gang. Foran
deg ventar to intensive fadderveker.
På programmet står det alt frå grilling
og festar, til blåtur, bumperz og
volleyballcup. Etter dei første vekene har
du forhåpentlegvis blitt godt kjent med
Guide til studentlivet
Anders Voldsund og Espen Velsvik
linjeforeninga, mange andre fysmattarar
og livet på Gløshaugen. Men du må
ikkje tru at resten av året kun består av
lesing og rekning. Den 2. september
arrangerast Nablas opptaksprøver, og
du vil få moglegheita til å gå frå å vere
ein nullvektor til å bli ein fullverdig
Nablakomponent. På kvelden avholdast
det årlege immatrikuleringsballet til ære
for dykk, dei nye førsteklassingane.
Linjeforeninga fortsett å arrangere
festligheiter gjennom heile året.
UFO-tur til Hessdalen, skiferie i
Åre, festar på Kjellerane, quizer og
bedriftspresentasjonar er berre noko
av det du kan glede deg til. I tillegg
er det UKA i oktober. Norges lengste
veke (3 veker) og største kulturfestival.
Semesteret er spekka med så mykje
moro at du ikkje rekk å få heimlengsel
før juleferien.
Som du skjønar er det mykje spennande
som skjer utanfor lesesalen. Det aller
meste drivast av frivillig arbeid. Eg
vil på det varmaste anbefale deg å
engasjere deg i noko du synast verkar
spanande, du vil garantert få mykje att!
Det finnast noko for ein kvar anten det
er i linjeforeninga eller andre stader
(Samfundet, UKA, ISFiT, NTNUI+++)
Eg ønsker deg ein strålande
fadderperiode og ei uforglemmelig
studietid!
Kristoffer Hunvik
4
Hei, treng du hjelp til å finne vegen i studentlivet? Ser Trondheim ut
som ei skummel bakgate? Er Gløshaugen større enn bygda du kjem frå?
Studentlivet kan verke litt skummelt for nokre, og overgangen ifrå elev
til student er ikkje alltid like lett. Men ver ikkje bekymra; Vi har laga ein
”Starters manual” til ditt liv som student.
Me studentar lever på fattigdomsgrensa
i Noreg, om me vel å leve på det vi får
av lånekassa. Men for å i det heile tatt få
pengar er det nokre ting som er viktig å
få gjort:
1) Søk om lån og stipend.
Visst du ikkje allereie har gjort dette, er
det verkeleg på tide.
2) Betal semesteravgift.
Dette må du også gjere for å få
semesterkort, som er ditt bevis på at du
er student ved NTNU, og at du har betalt
semesteravgift.
Ein annan ting som er viktig er å skaffe
seg studentkort (studentbevis). Dette
kortet gjev deg studentrabattar, og
fungerer som printerkort, lånekort på
universitetsbiblioteket og sist, men
ikkje minst, adgangskort til Gløshaugen.
Kortet gjev deg også 15 % rabatt på
alle varer (unntatt salsvarer) på IKEA ut
august. Berre hugs å vise kortet i kassa
og oppgje kodeordet ”Legoland”.
For å skaffe deg bøker kan du anten
gå på Akademika (bokhandelen på
Gløshaugen), og betale ein skyhøg pris
for splitter nye bøker (med ny-bok-lukt),
eller du kan gå inn på nettsider som til
dømes www.ibok.no for å kjøpe brukte
bøker. Desse har varierande standard.
Visst du har bestemt deg for å kjøpe
brukte bøker, er det lurt å fyrst høyre
med dine fadderar. Dei vil nok gjerne
svind-… kremt... selje sine bøker (50% av
nypris er vanleg).
Førelesingar kan, for den flittige student,
vere eit godt tiltak for å lære seg
pensum i løpet av året. Kvar time varer
i tre kvarter, med 15 min pause mellom
kvar time. Timane startar kvart over.
Sjølv om Teknostart kan gi inntrykk av
det, er det ingen matpause kl. 11.15 på
éin time resten av skuleåret. Det er også
verd å merke seg at sjølv om di klasse
(FysMat) har fått tildelt ein førelesar, kan
du velje og vrake i førelesarar. Gå til den
du sjølv synest er best. Du treng heller
ikkje å gå i alle førelesingar, viss du føler
at du får meir ut av ein time på lesesal.
Til sjuande og sist er det kva du får ut av
det som tel.
I alle fag er det innlevering av øvingar.
Dette er oppgåver som ein skal gjere
kvar veke, og levere inn. Veldig likt
lekser på vgs. Ein får informasjon om
kva dagar som er frist i dei ulike faga. På
5
øvingstimane får ein hjelp av ein studass
(studentassistent) på oppgåver du ikkje
har fått til. Pro tip: gjer mesteparten av
øvinga før øvingstimen, så får du hjelp
til alt du ikkje klarte. Dette er også ein
arena for sjekking av eldre studentar,
les studassar. Underteikna har faktisk
gode erfaringar med dette.1 Det er
same kva studass du går til så lenge
du leverer øvinga til den du er sett opp
med. Øvingane vert leverte i bokser ulike
stader på skulen avhengig av kva fag det
er.
Dersom du ikkje får til ei oppgåve, og
ikkje har tilgang til studass kan ein ty til
internett for tips. Til dømes fysmat.com.
Her finn ein løysingar på oppgåvene
ein har på øvinga. Det bør derimot
ikkje overdrivast. Rein avskrift, eller
”koking” som det heiter på fagspråket,
bør unngåast, men kan til naud brukast
for å levere ei øving i tide. Grunnen til at
ein kan ty til så ekstreme verkemiddel,
er fordi ein treng eit visst tal øvingar
godkjende for å kunne gå opp til
eksamen. Typisk 8 av 12 øvingar, men
1
Sjå old.nabla.no/nablad/
Mars2012.pdf: s. 10 for fyldig erotisk
forteljing.
dette varierer frå fag til fag.
For studentar som går i 1. og 2. klasse på
FysMat er det ikkje faste lesesalplassar.
Då er det bra at det er mange lesesalar
og datasalar på Realfagsbygget
(der ein oppheld seg mest 1. året)
på Gløshaugen. (Ein kuriositet i
Realfagsbygget er xylofonekonsertane
til vaktmeisteren i pausene mellom
timane og ofte på kveldane når det
er stille. Den post-impresjonistiske
musikken fyller bygget, og banar
veg for ettertanke og refleksjon.)
Biblioteket er nok den staden med flest
plassar. Her er det som regel ledig,
unnateke eksamensperioden. Då er det
smekkfullt, sild i tønne, kjerringa med
staven. Heilt fylt til randen faktisk.
Alle siv.ing.-studier har sine eigne
linjeforeiningar, som igjen er inndelt i
komitear. Oppmodar sterkt å melde seg
inn i desse, sidan det både er sosialt og
lærerikt. Kleine samankomstar, frekke
quizar og langdryge turar er berre noko
som kan freiste studentane. FysMat har
så klart også ei linjeforeining. Den heiter
Nabla, og er særs aktiv. Som andre
linjeforeiningar disponerer Nabla ein
kjellar på Moholt, og denne vert de godt
kjende med i fadderperioden. For å verte
6
Nablamedlem (komponent) må ein ha
gjennomført opptaksprøva, og betalt ein
symbolsk sum.
Det er Nabla som arrangerer
fadderperioden for 1. klasse FysMat.
Dette er ein unik sjanse til å skaffe seg
eit nettverk og nye kontaktar. Her finn
ein nye jobbpartnarar og kanskje ei kone
eller ektemann om ein er heldig? Men
frå alvor til spøk. I fadderperioden skal
ein ha det artig! Rebusløp, opptak, bartil-bar, kanskje litt rølp, og mykje sosialt
er noko som ventar deg. Det er absolutt
i denne tida ein vert kjend med flest
mogleg. Dersom du er dårleg til å hugse
namn, er ikkje dette rette tida å ha
namatofobi (angst for å gløyme namn).
I sommarmånadane er det mykje
å gjere på i Trondheim. Frisbee i
Høgskuleparken, grilling på Festninga,
max tan på Marinen eller sandvolleyball
i Dødens Dal er aktivitetar ein bør ha
fått med seg før sludd, nedbør og triste
dagar pregar Trondheim dei neste
månadane fram mot jul.
Som du kanskje allereie er merksam
på, har døgnet berre 24 timar, og det er
ikkje alltid like enkelt å distribuere desse
på best mogleg måte. Sjølv om det er
viktig med nok og kontinuerlig jobbing
er det også viktig å bruke tid på andre
ting enn berre studering. Wikipedia
gjev ei slik skildring av kva det vil seie å
leve eit studentliv: ”I forbindelse med
studier på et lærested er studenter
ofte engasjert i ulike studentaktiviteter
sammen med andre studenter utenom
selve studeringa. Det kan være festing,
studentkroer, studentrevyer, turer,
idrettskonkurranser og andre form
for arrangementer og studentkultur”.
Sidan ein alltid skal stole fullt og heilt
på wikipedia, har vi ikkje anna val enn å
tilråde deg å leve studentlivet slik det er
skildra ovanfor.
Det sømer seg difor å introdusere deg
for Samfundet, ei stor, rund og raud
bygning ved enden av Elgseterbrua.
7
Her finn du både bar og diskotek, og
mange gode konsertar. Om du er ein
ivrig konsertgangar, løner det seg nok
å kjøpe medlemskort. Då får du også
gratis inngang og billegare øl. Om du
ikkje har sansen for kultur, men har ein
god skotfot, kan du alltids freiste lukka
på FysMats eige fotballag, Reka. For den
aktive og treningsivrige mosjonisten
er NTNUI absolutt verdt å merke seg.
Eit årsmedlemskap kostar 1050 for
studentar ved NTNU, og gjev eit breidt
tilbod til alle. Cricket, langrenn eller
amerikansk fotball er berre nokre av
idrettsgruppene til NTNUI. Elles kan ein
trene styrke og kondisjon som ein vil i
idrettsbygga på Gløshaugen, Solsida og
Dragvoll (men vi trener ikkje på Dragvoll,
gjer vi vel…?). Desse er opne frå tidleg
om morgonen til seint på kvelden, og gir
difor få unnskuldningar for å ikkje vere
klar til SK142.
oppstartstida litt lettare. Men hugs.
Det er nyttelaust å prøve å ta til seg all
informasjonen på ein gong. Sjå difor
på denne artikkelen som ei saftig kake.
Du kan ikkje ete heile på éin gong.
Små fantastiske munnfullar, eksotiske
smakar, bryllaup og konfirmasjon.
Sjokoladekake, bringebær, krem.
Nomnomnom. Et litt av gongen. Litt
informasjon kvar dag. Så blir du aldri
mett, men har heile tida lyst på meir.
Betre råd kan vi ikkje gje. Pakk også med
deg dette sitatet i snippsekken: “Betre
bør du berkje i bakken, enn mannevit
mykje”, frå Håvamål.
Du må ha kontrakt
Uten kontrakt har du ingen rettigheter, og risikerer å stå på gata om
ikke lenge.
Depositum
En depositumskonto skal opprettes i ditt (leietakers) navn, og
depositumet skal settes inn her. Dette er for at utleier kan sikre
erstatning dersom noe blir ødelagt o.l. Bankene har gode rutiner på
dette, så snakk med dem.
Sommerkroppen 2014
Se over leiligheten med en gang
Hvis det er mangler eller ødelagte ting i leiligheten, må du si ifra om
dette med en gang, så du ikke risikerer å måtte erstatte dette senere.
Ta gjerne bilde av skader, med dato.
Nyttige Nettsider
NyiTrondheim.no
Nabla.no
Er du ny i byen, sa du? Kanskje har du flyttet for deg selv
for første gang, og er litt ustø i hva du må huske på når det
gjelder husleie og sånt? Nabladet har, ved hjelp av pålitelige
kilder, laget en liten oversikt over hva man bør gjøre i forbindelse med nytt rede.
Meld flytting
For at posten skal komme til deg, må du endre adresse, for eksempel
på flytteportalen.no. Du trenger ikke å endre adresse i folkeregisteret,
dette er valgfritt.
Vonar dette er til hjelp, og gjer
2
Boligguide
Studweb.ntnu.no
.no
ttorget
Studen
NTNUI.no
Innsida.ntnu.no
Innboforsikring
Dette er veldig lurt å ha, og er inkludert i bl.a. Tekna- og NITOmedlemskap.
Bytt fastlege
Når du først trenger lege, er det greit å ha en lett tilgjengelig i
nærheten.
en.wikipedia.org/wiki/Sleep_deprivation
8
9
Merk: Plassen på kartet er begrensende, og det er mange steder i
Trondheim som hadde fortjent plass på denne lista.
Bakke bru
Gamle bybro
Elgeseter bru
14
10
15
11
Realfagbygget
Dette er antageligvis bygget på Gløshaugen dere
kommer til å bli best kjent med, både på grunn av
de mange forelesningene som finner sted her og på
grunn av den kjære Focaults pendel. Her finner du
også realfagbiblioteket, café sito, realfagkantina og
kontoret til Nabla! Svingdøra dere ser på bildet er et
vanlig oppmøtested i fadderperioden.
Hovedbygget
På moholt skjer det. Nærmere bestemt Herman Krags
vei 18, Nablas egen kjeller! Kjelleren er lokalet for
utallige fester og arrangementer. Her er alle kvelder
enten uforglemmelige eller uforhuskelige. Flust av
andre linjer har også kjellerne sine på Moholt, så her
er det gode sjanser for å bli kjent med andre.
Moholt
Samfundet
Nidarosdomen
Det runde, røde huset mellom Nidelva og
høyskoleparken er Studentersamfundet. Antagelig
tar det kortere tid å nevne alt man ikke kan gjøre på
Samfundet enn å nevne alt man kan. 50 ord er i alle
fall for kort, så vi tar det heller på neste side i fred og
ro.
I grunnloven står det at Kongeriket Norges regent
skal krones i Nidaros domkirke i Trondheim, men
tradisjonen har dessverre ikke blitt utøvd siden 1906.
Spiret synes fra nesten hele byen, og kan bli brukt til
enkel navigering. Står du utenfor domen, er du for
eksempel kun ei bru unna Samfundet.
Torvet
Marinen
Gløshaugens ansikt utad kan sees fra mange steder
i byen. Bygget er over hundre år gammelt og
kalles Gløshaugens svar på Galtvort. Kun to spir og
stillestående trapper gjør riktignok sammenligningen
så som så. Høyskoleparken ligger nedenfor.
Torvet er sentrum av sentrum. En brosteinslagt plass
prydet med en statue av byens grunnlegger Olav
Tryggvason. Inntil torget ligger en rema 1000, en
McDonald’s og et kjøpesenter ved navn Trondheim
Torg.
En av mange grønne lunger i Trondheim, riktignok
en av de færre som ligger ved bredden av Nidelva.
Ypperlig for både grilling, frisbeekasting og pilsing.
På Marinen går hvert år den tradisjonsrike og
pretisjetunge badekarpadlinga av stabelen.
16
12
Tyholttårnet
NRK Trondheims kringkastingstårn og et synlig
landemerke. Du gjettet riktig, det står på Tyholt. I
toppen av tårnet kan du nyte utsikten fra en Egonrestaurant som roterer om sin egen akse med periode
på en time.
Kristiansten festning
IKEA Leangen
Reist på ordre av Christian V etter bybrannen i 1682.
Fadderperiodens første sammenkomst, grilling på
festningen, arrangeres her. Omkranses av store,
grønne friluftområder.
For alle som er ny i en leilighet, kan IKEA
med sine billige og praktiske møbler og
husholdningsgjenstander være et egnet handlested.
Rett ved E6 for dem med bil. Óg for dem uten bil,
forsåvidt.
Hvis dere kommer langt nok i studiet, for eksempel
til jul, skal eksamen mest sannsynlig avlegges her. På
bestemte dager i desember og mai kan lange, gående
tog med nervøse studenter skimtes langs Klostergata.
Spektrum
Lerkendal
Fotball! Lerkendal er Rosenborgs hjemmestadion og
kjernens tilhørssted. Hit drar du om du har interesse
av å se Rosenborg eie eller bli eid, alt etter som hvem
man holder med.
Gjennomsnittlig liggetid somatikk på 5.6 dager. La oss
håpe at, med mindre du finner deg en medisinerflørt,
du unngår å tilbringe altfor mye tid her.
St. Olavs Hospital
Gløshaugens myteomspunne humanistiske og
samfunnsvitende motpart. Passende plassert blant
jorder i byens utkant. Det sies at buss 5 går hit.
Dragvoll
17
13
Kjelleren
Ønsker du opplevelser du kan fortelle om senere? Er du på jakt etter et avslappende
lokale hvor du kan diskutere dine konspirasjonsteorier med likesinnede? Liker du
stripping? Da har vi i Nabla stedet for deg. Kjelleren er linjeforeningens sjarmerende
bar på Moholt hvor vi fysmattere kobler helt av. Det er et ideelt sted å treffe andre
fysmattere, vorse og nyte barens alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikkevarer
til suspekte lave priser. Dessuten er det helt lov å ta med egen drikke!
I tillegg til Kjellerens utvalg i baren, vil lokalets interiør og utsmykning tilby diverse
samtaleemner. Studer Hufsa i taket i badstua, lek med fargene i vårt eksklusive
’rubiks kube’-rom, la deg fascinere av de fysikalske størrelsene du finner på gulv
og vegger, og studer Rottmann som har fått sin plass på bardisken. Dessuten er
Nablakjelleren den eneste kjelleren som kan tilby et strippebur, og du vil derfor
treffe turister fra andre kjellere og kanskje stifte bekjentskap med dem, i og utenfor
strippeburet. En tur i strippeburet er en god introduksjon til hva Kjelleren har å by på.
Kjelleren er åpen hver fredag 19.00-24.00 så lenge noe annet ikke er avtalt. I tillegg
vil utvalgte lørdager inneholde spennende arrangementer på Kjelleren som for
eksempel; Full-før-barnetv, Ukavors, Vikingparty, Oktoberfest, Halloweenvors,
Svingdøra på realfagbygget
Bunnpris
Bunnpris
Kjelleren
14
15
Ølympiade, Ludøl og langåpent. I fadderperioden vil du oppleve første langåpent
17. August som er en aften vi har lov til å ha oppe til 03.00. Dette vil skje 4-5 ganger i
året og er absolutt verdt å få med seg. Dessuten fyller Kjelleren 35 år i år og dette må
feires. Det er ikke satt hva som skal gjøres enda, men dere vil bli informert om hva
som kommer til å skje. Gled dere!
Hvordan kan du som førsteklassing påvirke gleden som Kjelleren sprer til resten
av linjeforeningen? Har du lyst til å være med i kjellerkomitéen? Kjellerstyret skal
byttes ut hver høst og jeg trenger ni nye medlemmer, se neste side. Hvert medlem
vil ha et eget ansvarsområde og alle får lov til å stå bak baren1. Siden det bare er
førsteklassinger som kan tas opp, så er det bare dette året dere kan være med
i komiteen! Det er et fantastisk morsomt verv og jeg snakker stadig vekk med
angrende medstudenter som ikke ble med på opptaket i fjor. Ikke gå glipp av denne
muligheten! Vi har ni stillinger som skal fylles. Bli med på opptaket til høsten!
Uavhengig om du havner i styret eller ikke, er folk enige om at opptaket er verdt å
oppleve.
Kjelleren vil være oppe i fadderperioden, og det viktige er at når dere kommer dit
for første gang, så må dere spørre om en Grusomme Geir i baren. Gleder meg til å se
dere!
Hilsen
Kjellersjefen
Alexander
1
det er mye morsommere enn det det ser ut til
16
wiki.online.ntnu.no
Listesjef som lager vaktlister til de som skal
stå i baren.
Ølsjef som handler inn øl.
Spritsjef som handler inn sprit.
Innkjøpssjef som handler inn alt mulig annet
vi trenger.
Økonomisjef som passer på økonomien og
kritelistene til de i kjellerstyret.
Tyrkersjef som lager Nablakjellerens
signaturdrink Nablatyrkeren.
Bryggesjef som brygger øl og/eller vin.
Blæstesjef som sørger for at folk vet hva som
skjer på kjelleren og når.
Oppussingsjef som passer på å pusse opp
kjelleren når oppussing trengs.
17
Nablas komitéer
I Trondheim er det veldig mange tilbud til studenten, man trenger virkelig
ikke å kjede seg en eneste dag om man bare engasjerer seg. Linjeforeningen vår har mange tilbud, og her er en kort presentasjon av hva man kan
drive med innenfor Nablas fire vegger.
Linjeforeningen Nabla organiserer
blant annet fadderne du møtte
første skoledag, og produserer dette
fantastiske bladet. Den daglige driften
av Nabla er underordnet styret og
komitéene. Hvert år i mars under Store
Kanoniske Ensamble (SKE), Nablas
generalforsamling og høyeste organ,
velges nytt styre.
Nabla er en veldig aktiv linjeforening, og
det ønsker vi å fortsette med. Vi ønsker
derfor dere nullvektorer velkommen
til å delta i komitéarbeid og drive
linjeforeningen videre. Komitéene
er nøkkelen til Nablas sosiale liv, og
har opptak én gang om høsten og én
gang om våren. Et eget info-møte
om komitéene vil komme etter
fadderperioden.
Fordelene med å være komitémedlem
er blant annet ekstraordinære festlige
arrangement, julebord, erfaring i å
jobbe sammen med andre, og et større
nettverk i linjeforeningen. De fleste som
engasjerer seg i Nabla får erfaringer og
venner for livet.
Arrangementkomitéen:
Sammen med arr.-sjefen er arr.komitéen ansvarlig for det sosiale
opplegget til linjeforeningen.
De arrangerer blant annet
immatrikuleringsball, Åre-tur,
Jacobinske vinterleker, filmkvelder og
mye mer.
Bedriftskontaken Nabla, BN:
Som medlem av bedriftskontakten
får du en unik mulighet til å komme
i kontakt med bedrifter. BN består
av tre deler. Eurêka, som er Nablas
egen bedriftsdag, tar seg av og jobber
med denne dagen og bedrifter som
skal komme. Økonomiansvarlig
og bedriftskomiteen jobber med
bedriftspresentasjoner.
EduCom:
Educom styres av Nablas ambassadør og
skal jobbe med faglige arrangementer.
Tidligere jobbet komitéen med
Vektorprogrammet, men vil fra nå av
altså vie sitt fulle engasjement til blant
annet populærvitenskaplige foredrag og
andre faglige arrangementer!
Webkomitéen:
Webkomiteen er ansvarlig for
å oppdatere, vedlikeholde og
videreutvikle Nablas hjemmeside og
server. Dette er komiteen for deg som
liker programmering og/eller webdesign!
Redaksjonen:
Nabladet skrives og designes av
redaksjonen, og blir gitt ut tre ganger i
semesteret. De fleste arrangementene
i regi av Nabla blir dokumentert av
18
redaksjonen. Fra tid til annen blir
det også arrangert pressepilser,
hvor redaksjonsmedlemmer fra
hele gløshaugen møtes og stifter
nye bekjentskaper. Skrivelystne,
bildeinteresserte, og ikke minst de med
et øre for sladder passer inn der. Er du
nysgjerrig, ta en titt i nablad-arkivet på
nabla.no.
Fadderkomitéen:
Er sammen med leder og nestleder
ansvarlig for opptaket til de nye
førsteklassingene og deler av
fadderperioden. Fadderkom har et eget
opptak på våren, og er lett kombinerbar
med andre komiteer.
Kjellerstyret:
Kjellerstyret står for driften av vår kjære
kjeller oppe på Moholt. Tradisjonen tro
blir kjelleren drevet av førsteklassinger
og kjellersjef. For å vite mer, les
artikkelen om kjelleren i dette bladet.
Reka:
Er du interessert i fotball?
Realkameratene, er fysmats eget
fotballag. I løpet av sesongen er
det treninger og kamper mot andre
linjeforeninger. Har du et skjult talent
for enten fotball eller heiing? Da er du
hjertelig velkommen hos reka. Antagelig
Norges eneste fotballag med hvite og
rosa drakter. I alle fall eneste med en
reke på brystet.
Maxwells:
Tidligere hadde Nabla et
linjeforeningsorkester, Maxwells Muntre
Musikanter, som spilte julesanger på
juletrebordfesten, spilte når vi gikk i
tog på 17. mai og på andre velegnede
arrangement. Dessverre var alle
musikantene på et tidspunkt fra samme
kull, så når de ble ferdige som studenter
gikk Maxwells inn i dvale. Maxwells
begynner sakte og våkne til liv igjen, og
har allerede vist frem sine talenter ved
julebord i fjor. Spiller du, eller har du spilt
et instrument? Meld din interesse.
Jubileumskomitéen:
Jubileumskomitéen er ein komité
opprettet i det formålet at Nabla
fyller 70 år den 20. mars 2013. Denne
komitéen er oppdelt i et styre, en
historiegruppe, revygruppe og en
festkomité. Komitéen skal sørge for
at Nablas jubileum blir en feiring de
fleste komponenter sent vil glemme,
og trenger mange som kan hjelpe til. Se
egen artikkel om Jubileet for å bli mer
inspirert!
Koreolis:
Dette er det nyopprettede koret til
Nabla, og er for alle som liker å synge!
Koret er en uavhengig komité uten
opptak, og har en mer bli-med-nårdu-vil-politikk. Koret har opptrådt på
julebordet og jubileumsbanketten, og
skal synge på immballet. Øvinger på
tirsdager fra 19 til 21 i R93. Korøvelsene
er veldig hyggelige, man blir kjent med
nye folk, og det er nesten alltid kake.
Det synges mye forskjellig, blant annet
en sang fra Hobbiten, diverse julesanger,
Disney, drikkeviser og alles kjære
Nablasangen. Kontakt lederen av koret,
Siri, på [email protected] hvis du
lurer på noe.
19
Grilling på Kristiansten festning
Bli-kjent-fest for faddere og fadderbarn på
kjelleren fra kl 19:00.
Oppmøte ved svingdøra
på Realfagsbygget
for de som vil gå opp i
flokk. Kjelleren ligger i
Herman Krags veg 18,
ved Moholt studentby.
10:00 Immatrikulering
del 1 v. vannkraftlaboratoriet (frivillig)
16:15 Presentasjon
av Tekna i R1.
12:00 Immatrikulering
del 2 i R1 (obligatorisk)
Immatrikuleringsfest på Samfundet
Gutterølpefest/
Jentekakefest
Sikkerhetsforelesning for nye
studenter 16:1518:30.
Ca kl. 13:00 Inndeling i faddergrupper i
kantina
19:00 Bar-til-bar
20
Brannslokkekurs
for nye studenter
16:15-18:15.
Faddergruppenes
dag. Tips: kl 20:00
Big Bang Theory
maraton i R2
BadCom arrangerer fadderfest. Sted
kommer.
Bumperz 19:00
Faddergruppens
dag.
Tips: Gatefæst
eller BadCom-fest
Nablas årlige blåtur, oppmøte ved
svingdøra kl 16:00.
Ta med mat, drikke og varme klær.
Hvor går turen i år,
mon tro?
Kjelleren er åpen
for spillkveld.
Nablas årlige rebusløp
på Gløshaugen fra
kl. 13:00. Oppmøte
foran Hovedbygget.
Ca 17:00 BadKart og
grilling på Moholt.
19:00 Langåpent på
Nablakjelleren, åpent
til 03:00.
10:00 Frokost/piknik
i Dødens Dal.
12:00 Volleyballturnering i Dødens Dal.
19:00 Konsollkveld
på P15 med Online
og EMIL.
Fotballcup arrangert av NTNUI
13:00 Korsvika
hvis været er fint,
Pirbadet hvis det
ikke er det.
19:00 Kjelleren
åpen for vors til
midnatt.
21
20:00 Filmkveld i
R2
Studentersamfundet
Studentersamfundet i Trondheim er det mest kjente, og mange argumenterer
for også det beste, studentersamfunnet i Norge. Uansett hvor lite man vet om
Trondheim som studentby, så har de fleste hørt om Samfundet, denne runde, røde
bygningen som man finner så frekt plassert i bunnen av høyskolebakken. Samfundet
står for mange arrangementer, derav konserter, temafester og andre kulturelle
innslag man måtte finne ønskelig å overvære. I immperioden er ofte Samfundet et
naturlig møtested, og en fin måte å bli kjent med både hverandre og det røde, runde
på. Avhengig av hvor kjent man ønsker å bli, så kan Samfundet tilby rom for (nesten)
enhver anledning, dette kommer vi tilbake til. I tillegg huser Samfundet UKA, Norges
største kulturfestival med tradisjoner helt tilbake til 1917, som Samfundet selv kun
drives av studenter, og UKA arrangeres annethvert år.
Samfundet gjennom tidene
Studentersamfundet ble grunnlagt i 1910, kun to uker etter første immatrikulering
på NTH, og det var Edgar B. Schelderup som ledet skuta i begynnelsen. Hvis du
husker det, så er det garantert et eller annet poeng å sanke på en quiz en gang i løpet
av året. Selve bygningen som vi kjenner som Samfundet i dag sto ikke klar før 1929,
og før dette holdt Studentersamfundet til på Cirkus, et gammelt sirkus ved Prinsen
kino rett på andre siden av Elgseter bru, og ved byggingen av Cassa Rossa, det runde
huset på italiensk1 for den språkignorante og også navnet på UKA i 1929, bestemte
de at ville bringe videre sirkustradisjonen slik at Storsalen har fått takbekledning
som etterligner innsiden av et sirkus. Det er mæget med spennende historie rundt
Samfundet, men det kan vi overlate til egenlesing for de interesserte.
Bodegaen, som er det lokalet med høyest danse- og rølpefaktor og derfor et naturlig
startsted for nye studenter. Uten å nevne for mye, så har Bodegaen et visst rykte,
og det anbefales ikke å sette seg inn i «vinduskarmene» der nede med mindre det er
nødvendig.
Hvis vi du fortsatt klarer å opprettholde retningsansen i det du forlater
Bodegaen(man trenger ikke være full for å ikke kunne peke ut nord), så finner vi på
søndre side eller ved venstre trappeløp Strossa og Lyche. Strossa ligger helt nederst
og er en bar med spritservering og litt mer avslappende atmosfære enn Bodegaen,
og siden det er spritservering må man naturligvis ha rundet 20 år for å kunne frakte
sin edle kropp derinn. Strossa ble gravd ut en eller annen gang på 50-tallet og er vel
det rommet med mest ymse historie, der har det blant annet vært en strippeklubb
og i sin tid sto det også en hel togvogn der nede som fungerte som bar. Men du skal
ikke være redd for å ta en titt uten å måtte ta av deg klærne, dette er høyst frivillig.
Rett over Strossa finner vi Lyche, Samfundets kjøkken, som kan by på blant annet
den godt omtalte Lycheburgeren. Før kvelden setter inn, så er dette kun et kjøkken,
men etterhvert stenger kjøkkenet og trappa til Strossa åpnes slik at disse to lokalene
blir fungerende som ett med spritservering. På Lyche arrangeres det med ujevnt
mellomrom speeddating, men lokalet er vel best brukt som et fint sted å få i seg noe
rekreasjonsføde.
Vi holder oss på søndre side og tar trappene fatt oppover til vi kommer til Edgar.
Den observante vil kanskje skjønne hva dette lokalet er oppkalt etter. Dette er
Samfundets kafé, hvor det blir servert kaffe og kaker til enhver tid, og hvor man
kan ta seg en runde ludo hvis såpass lav hjerneaktivitet er på sin plass. Av og til blir
Samfundets rom
Samfundet består av mange forskjellige rom, herav barer, kaféer, scener og puber.
Hvis vi begynner å gå inn hoveddøra kommer vi rett inn i Rundhallen, som har
funskjon som vrimleareal før konserter og andre festligheter hvor mulighetene for
aktiviteter stort sett begrenser seg til å henge fra seg yttertøy, få seg en startpils
og besøke urinalet2 før man fortsetter ferden. Et tips kan dog deles på veien: Under
lysekrona i midten, akkurat inne i den lille ringen, så er det et evig frekt ekko som
bare den som står der kan høre, en veldig fin effekt som kan utenforstående til å lure
på hva du driver med når man tester det ut.
Vi fortsetter ferden videre og tar trappene nedover en etasje3 og vi finner da
1
mer eller mindre
2
Det skal visstnok være jentedo også
3
Etasjer er et rimelig vagt begrep på Samfundet, det skal visstnok være
nærmere 50 forskjellige plan på huset, siden rette vinkler er mer eller mindre ikkeeksisterende innenfor husets vegger.
22
Finner du fram?
23
stemningen satt på plass med live jazz eller lignende sjangre her inne.
Nå er vi snart på toppen, og tar vi trappene en gang til kommer vi til Klubben. Dette
er en av Samfundets mindre scener, hvor ikke fullt så kjente band får mulighet til
å spille for et mindre publikum. Utenom scenen fungerer Klubben ellers som en
vanlig pub og musikken som spilles her er utenom konserttider mer rockbasert
enn dansegulvene ellers på huset. I tillegg ligger Klubben rett ved Storsalen, slik at
det er vanlig å ta seg en pils på Klubben før eller etter større konserter eller andre
arrangementer som foregår i Storsalen.
For i den runde delen av huset finner vi nemlig øverst Storsalen. Dette er som navnet
skulle tilsi det største rommet, hvor alt fra konserter og sceneshow til foredrag og
Samfundsmøter blir avholdt. Storsalen rommer ved konserter ca 1500 normale
personer, og gir en god atmosfære på de større av konsertene på huset. Dette er
hjertet av Samfundet, og skjer det noe stort eller viktig, så er det her det skjer. Under
UKA så er det her UKErevyen vises, og på 17.mai er det her festmøtet er, og det er
her at ledere for Samfundet og UKA velges. Hver lørdag avholdes Samfundsmøte
i storsalen hvor det diskuteres alt som skjer i verden og hvor det av og til kommer
kjente fjes på besøk og holder foredrag.
Vi nærmer oss slutten på turen vår, vi tar nå veien ut fra Storsalen på nordre side
og kommer da ut på selskapssiden, SS, hvor vi har en lang gang med spritbaren
Selsskapssiden på siden. Dette er den mer sofistikerte baren som finnes på huset
med stort utvalg av brune drikkevarer og uten rave på dansegulvet. Selv om ikke SS
er like classy som det var før i tiden, så er det fortsatt hit man kommer hvis man vil
nippe litt whiskey.
Hvis vi nå fortsetter ned gangen og tar til høyre, kan vi enten gå enten gå ned til
daglighallen, hvor samfundets fotballpub befinner seg, eller fortsette over «hemsen»
til Knaus, som er alternativscene. Daglighallen bar er den puben med størst ølutvalg
på huset, og er en liten pub hvor det til enhver vis tid vises fotball på tv-skjermene. I
forbindelse oppussing til UKA vil daglighallen være stengt i tida framover. Knaus er
et veldig lite og intimt rom som huser konserter med ofte mer eller mindre ukjente
band, men en morsom måte å eventuelt bli kjent med nye band på.
Hyblene og gjengene
Hvis det er noen som har lagt merke til at det ikke var så mye som befant seg på
nordre side, så er dette på grunn av hyblene. Hyblene er oppholdsrommene for
de mange gjengene på huset. Da er det ikke snakk om noe gjengmiljø som Hell’s
Angels, men de forskjellige gjengene som driver huset som frivillige. Hver gjeng
har ansvar for et område, for eksempel har KSG ansvaret for drift av alle barer på
huset, så det er disse som serverer deg når du skal ha deg noe leskende, mens Regi
har ansvaret for lys på alle konserter og så videre. Det er totalt rundt 20 gjenger
på samfundet med forskjellige arbeidsoppgaver. De som jobber frivillig for noen
av disse gjengene får da blant annet privilegiet med tilgang på hyblene, og hver
gjeng har egen hybel med egen bar og der fortsetter festen ut i de lange timer etter
at selve Samfundet stenger.4 Hvis man er så heldig å kjenne noen som jobber på
Samfundet kan de stemple deg inn på hyblene for en kveld slik at du kan få være
med på moroa, men den beste måten å få tilgang er selvfølgelig å bli en del av
Samfundet selv. Det er veldig bra miljø innad i disse gjengene og er dette er noe som
mange i løpet av sin studietid blir en del av. Til enhver tid er det over 1000 frivillige
studenter som jobber på Samfundet.
UKA
UKA og Samfundet går hånd i hånd, de kan ikke leve uten hverandre. UKA ble
første gangen satt opp i 1917 for å få penger til Studentersamfundet og slik er
det fortsatt i dag, at UKA er Samfundets primære inntekt. Samtidig er UKA
avhengig av Samfundet siden Cassa Rossa brukes som lokaler for mange av UKAs
arrangementer. I 1917 var UKA bare en uke lang, mens den nå er tre og en halv uke
lang, men navnet består. UKA arrangeres annethvert år, og det har den gjort siden
1917, med unntak av krigsårene, og det er UKEår i år, og det er noe alle på en eller
annen måte bør ta del i.
Det er enda flere som jobber frivillig for UKA enn for Samfundet, selv om mange av
disse er med på begge deler. I Oktober blir det satt opp et stort telt i Dødens dal,
hvor det blir holdt konserter med store internasjonale og nasjonale navn, og det
er konserter og massevis av andre kulturelle innslag på resten av huset inkludert
UKErevyen, som er hjertet av UKA, andre revyer, foredrag, kurs og konkurranser.
UKA veit å gjøre seg synlig, så du kommer til å høre mer om det!
Guetta i Trondheim under UKA - 11
24
4
Dette er noe alle vet, men likevel ikke noe man snakker høyt om til politiet;)
25
LEDER
De bedaljede
Hei og hopp, hoppeslott!
Nabla er en aktiv linjeforening, og som alle andre linjeforeninger er Nabla og alle
dens komitémedlemmer vesentlig for å at kvaliteten på din studietilværelse er så
god som den er. Nablas styre velges hvert år på SKE og sitter ett år av gangen. Disse
oppegående folkevalgte jobber frivillig for at foreninga består og at dine studier
skal fylles med sosiale og faglige aktiviteter, møter med framtidige arbeidsgivere og
trivelige samtaler over vafler og kaffe på kontoret.
Styret holder til på Nablakontoret, og sørger for alle vaffelsultne, kaffetørste og
pratesjuke nablakomponenter skal bli tilfredsstilt to ganger i uka. Kontoret er ofte
åpent utover det, og er et flott sted å ta seg lunsjpause eller en prat med trivelige
folk. På kontoret selges kompendier i fagene MekFys, C++, Statistikk og Bølgefysikk
for en hundrings hver. Dersom den prisen er for stiv for lesestoff, er det alltids et
nablad å få gratis.
All kaffen som drikkes på kontoret er gratis for besøkende, siden kjeldsberg er rause
nok til å sponse oss med det. Derfor er vi glade i kjeldsberg!
Eg heiter Kristoffer og er leiaren av
Nabla. Eg kjem frå ei fager postkortbygd
på vestlandet der traktorane er rosa,
drikkevatnet kjem frå isbreen og å stå
på ski er noko ein gjer om sommaren.
Etter 18 år i majestetiske omgivelsar
flytta eg til Trondheim og byrja på fysikk
og matematikk, og har ikkje angra
eit sekund. På fritida mi likar eg å få
koffeinsjokk på kontoret1 og slappe av
med film og seriar. Eg er ein munter og
glad person, som ikkje er tung og be
dersom eg høyrer det er liv på kjellaren.
Etter å ha vore jubileumssjef for 70 års
jubileumet til Nabla no i vår, blei eg
valgt til leiar av Nabla. Mi oppgåve er å
passe på at dei andre styremedlemmane
gjer oppgåvene sine, arrangere
fadderperioden sammen med nestleiar
og fadderkom, og knytte heile Nabla
saman.
Velkommen til Nabla!
26
1
Yey, Kjeldsberg
ØKONOMIANSVARLIG
Andrea kommer fra det lille stedet Ring2 ca
midt i smørøyet mellom Hamar, Lillehammer
og Gjøvik. Som barn av Mjøsregionen har hun
lært seg å tre jordbær på strå, og telle dem
etterpå. Lenge var dette Andrea sin hobby,
men det var før hun oppdaget pengene.
Den første ukelønna på 30 kr står enda som
et strekt minne. Nevner du de 5 kinder- og
2 eventyrsjokoladene hun den gang kjøpte
kan du fort skimte en tåre i øyekroken. For
sjokolade er seriøs business for Andrea.
Penger også. For med penger kan man kjøpe
sjokolade og alt mulig annet. For eksempel
malesaker, utenlandsreiser, danseklasser,
skolebøker, venner og mye mer. Andrea liker
å si at hun er god til å bruke penger og god til
å tjene penger. Dette har hun messet for seg
selv helt siden hun fikk sin første jobb som
16-åring.
På fysmat fikk hun endelig gehør for
messingen, og etter en hard kamp klarte hun
å overbevise om at hun var egnet kandidat til
å styre pengefluxen i Nabla. Med kredittkort
i hånda og tilgang til ALLE kontoene har
Andrea fått et herlig liv. Dette vil hun gjerne
takke for, og inviterer alle på storslagent
selskap på slottet hun har anskaffet seg på
toppen av Ring.
2
Ja, Ringernes Herre, og telefonene
søkte
faktisk
om lov til å bruke stedsnavnet
27
KJELLERSJEF
NESTLEDER
ARRANGEMENTSJEF
Hei, mitt navn er Alexander Edin Sjøsprøyt
Tomsehagen Varegg, og det er jeg som
er vokteren av det hellige tempelet av
promille vi kaller Kjelleren. Min viktigste
jobb i styret er å være han som kaster seg
mellom redaktøren og ambassadøren
når styremøtene koker som verst, når vi
diskuterer hvorvidt vi skal ha plast- eller
pappkopper å ha kaffen i. Dette krever
voldsom sinnsro, noe som jeg ikke har. Det
er derfor vi har kassereren vår til å roe meg
ned når jeg friker ut. Dessverre roer hun meg
ned på en voldelig måte, så takk og lov for
websjefen og nestlederen som holder henne
tilbake. Hele situasjonen pleier å stresse
opp BN-sjefen, men vi løser dette ved at
websjefen og arrkomsjefen synger BN-sjefen
tilbake i stabil tilstand. Kristoffer sitter gjerne
litt utenfor og filmer dette. Vi er en herlig
gjeng.
Hei på deg! Mitt navn er Maria og jeg er
Nablas arrangementsjef. Sammen med
arrangementkomiteen har jeg ansvar for de
sosiale arrangementene for Nabla. I løpet
av høsten skal vi blant annet arrangere
immatrikuleringsball og UFO-tur, noe jeg
gleder meg veldig til.
En av mine mindre viktige oppgaver er å
passe på Kjelleren. Som Kjellersjef er det
min jobb å sørge for en viss standard over
Kjelleren, men også store avvik. Atmosfæren
skal være fylt av fellesskap, vennlighet
og latter, men også utpressing, håning
og ubehageligheter. Kjelleren skal ose av
eleganse, yndighet og klasse, men også
kvalme, oppkast og lukten av svett kjeller, for
ikke å nevne fokuset på dansing, god musikk
og stemning, men også søling av øl, dokøer
og slitsomme Dragvollinger. For å få dette
til må jeg fremstå som en leder, en arbeider
og selvsikker, men også rotete, rølpete og
usikker som en 45 kilo tung nerd i en gymsal.
Forståelse, snartenkthet og reflekser er
viktig, men også stikkord som fettlever,
ustabil og høylydt opera er viktig når en
skal opptre som Kjellersjef. Jeg håper dette
gjorde deg mer klok på jobben min, og
hvis du ikke ble det, så er det også veldig
forståelig. Ser deg i baren på Kjelleren!
Jeg er 20 år, bæring og sjokoholiker.
På fritiden liker jeg å bake, gjerne
sjokoladekake, danse og spille Minecraft. Jeg
er også flink til å prokrastinere og tar meg
ofte en kopp te imens.
Ellers trives jeg både på fysmat og i
Trondheim og håper at nettopp du også
kommer til å gjøre det. Vi sees på Nablas
arrangementer!
28
Hei! Jeg er da Christian, eller evt.
Skjegget, den nye sekretøsen/
nestlederen i Nabla. Det blir jeg som
skal koke kaffe, hente post, og gjøre
andre ting for at resten av styret skal
ha det bra. I tillegg skal jeg utføre
nestlederpliktene, hvor den morsomste
kanskje er opptaket. Jeg skal også hjelpe
Kristoffer med sine plikter og være med
å arrangere fadderperioden for de søte
uskyldige førsteklassingene slik at de
også blir ordentlige komponenter når de
tas opp. Blir morsomt å teste ut en ny
stilling i styret og ha det morsomt med
det nye styret.
Jeg er vokst opp i skogen langt fra
folk og fe1, og er egentlig halvt bjørn.
Gjennom dette er jeg spesielt egnet til
det høye alkoholinntaket til styret og jeg
går derfor inn i mitt andre år. Hvordan
jeg havnet i bartebyen er det ingen som
vet, men det var vel kanskje fordi det var
det nærmeste jeg kom til en skjeggeby,
noe som for øvrig hadde vært fint som
etternavn, Skjeggeby altså. Note to self,
bytt navn til Christian Skjeggeby. Vi sees
på kontoret.
1
i Trysil
AMBASSADØR
Hei! Mitt navn er Grigory og jeg er
ambassadør i nabla. Uten tvil gjør dette meg
til norges stolteste russer!
Mitt første år som fysmatter har vært
utrolig gøy til tross for at jeg ennå ikke har
fylt 20 og ikke kommer inn på de ”kuleste”
utestedene. Allerede i fadderperioden innså
jeg at det ikke er noe problem, siden det
beste utestedet i Trondheim er uten tvil
nablakjelleren.
Som sagt er jeg opprinnelig fra Russland,
men har bodd litt overalt i Nord-Norge
før jeg kom til Trondheim. I Bardu, der jeg
bodde rett før jeg flyttet, drev jeg aktivt
på med svømming, men dette ble så klart
nedprioritert når jeg fant ut hva et integral er.
Ellers er jeg glad i å jamme på gitar og ta meg
en tur til treningssenteret ”once in a while”.
Som ambassadør er det min oppgave
å være nablas kontaktledd med våre
venneforeninger, både innenfor Gløshaugen
og utenfor. I tillegg er jeg leder i komiteen
Educom som skal sørge for å holde kurs og
poppulærvitenskapelige foredrag for oss
fysmatterne.
Jeg ønsker alle nye nabla-komponenter
velkommen til Trondheim og lykke til med
studiet!
29
WEBSJEF
BEDRIFTSKONTAKT
Bedriftskontakten Nabla (BN) består
av tre komiteer; Bedkom, eurêka og
Hovedsponsorkomiteen der alle jobber
mot det samme mål. Det går ut på å gi
studentene på Fysmat god oversikt over
hvordan arbeidslivet kan fortone seg,
som ellers ikke er like lett. Vi arrangerer
bedriftspresentasjoner, karrieredagen
eurêka, lager sommerjobbkatalog og
legger ut jobbannonser for å nevne
noe. Vi knytter arbeidslivet og våre
studenter sammen, og medarbeiderne
får en god erfaring i personlig møte med
bedrifter. På presentasjoner og eurêka
får man møte å snakke med folk ute
i arbeidslivet, gjerne over en middag
som bedriften spanderer.1 Det er alltid
bedriftene som betaler, og inntektene
går hhv. inn i linjeforeningen og støtte
til ekskursjonstur i 3. klasse. BN tjente
i fjor over 300 000 kroner. Hele BN
gjør også sosiale ting sammen som
koietur, vorspiel og paintball (rett etter
opptaket). Høres dette interessant ut,
bare spør meg om det er noe du lurer på.
Håper å se DEG på opptak!
Namnet er Sondre og han har
følgd retninga til gradienten frå
vestlandsbygda Etne til Trondheim og
NTNU. Her var sjølvsagt linja for fysikk
og matematikk den einaste rette vegen
å gå, og her tek han no fatt på sitt tredje
år i den berykta bartebefengte byen.
I vår inntok han det høgverdige
nablastyret, der han fann sin plass i
den eminente stillinga som websjef,
ein svært ettertrakta tittel. Herifrå
utøver han si binære makt, men
med høg toarpotens følgjer som
kjent stort ansvar, og i dette tilfellet
inneber det at han har ansvaret for
det informasjonsteknologiske alibiet i
linjeforeininga: Nablas webkomité, også
kjent som webkom.
Webkom sørgjer for at den nyleg
oppgraderte heimesida til linjeforeininga
rullar og går på den vidgjetne Nablaserveren Gauss, samtidig som dei står
for den vidare utviklinga av nettsida.
Mvh Herman Hellenes
1
gunstig for en fattig student
30
REDAKTØR
Stedet var Lillehammer, og tida var
da snøen slapp taket i skogholtene,
gåsungene sprang fram på seljene,
hestehover pryda enhver grøftekant
og Sovjetunionen gikk i oppløsning.
Da kom jeg til verden med kalkulator
og kompass i hånda og ei jente i hver
armkrok. Jordmora hadde aldri sett
noe lignende. Oppveksten min på den
skjønne bygda Brøttum var sterkt preget
av de tre P’er: Pokémon, pannekaker og
porientering.1 Med trøndersk fysikklærer
som far og en evig fascinasjon for pi, var
ruta for lengst bestemt for Brynjar.
Min oppgave i styret er å kontrollere
en elitegruppe med høyt trenede
journalister og fotografer til å samle
materiale til det du holder i hendene
akkurat nå. Vi har øyne og ører overalt,
ingenting du sier er konfidensielt. Det
liker vi i alle fall å tro.
Jeg har mottatt kritikk for at pressen
ikke er uavhengig, men derimot har en
fot innad i systemet. Siden jeg har en fot
innad i systemet kommer riktignok aldri
denne kritikken på trykk.
1
ganske likt orientering
31
Jentekakefest
og gutterølpefest
- en gjenoppstått tradisjon
Linjeforeningane driv nyttig studentsosialt arbeid. Dei
er inne i fadderverksemd ved dei fleste fakulteta ved
NTH, og dei har ofte spesiel-le arrangement berre for
jentene. “Jentekakefesten” for dei nye jentene ved
fysikk og matematikk er eit døme på ein 25 år gamal
tradisjon i linjeforeninga Nabla, som for nokre år sidan
avfødte ein avlegger blant dei mannlege Nablakomponentane i form av ein “gutterølpefest”.
- Ester K. Hasle
Jentekakefesten er ein gammal nablatradisjon vi blåser nytt liv i, i år. Da den blei
arrangert fyste gong var berre 5 av 52 studentar som begynte den hausten jenter.
Det var nok litt annaleis den gong å vere jente på fysmat, men sjølv om vi er monge
jenter no har vi fortsatt lyst på kake!
Sjølv har eg aldri vore spesielt glad i verken Spice Girls eller A1, og eg kvir meg til å
sette samen ei spilleliste som kommer til å innehalde dei overnevnte i tillegg til ein
overdose Justin Bieber. Dette til tross vil nok sikkert monge av jente-fadderbarna
sette pris på ein kveld for oss jentene.
Vi skal kle oss i pene sommerkjoler, drikke søte drinker med bobler, spise gode kaker
og snakke om hvor søte og pene vi er. Vi skal ha ein quiz om kjekke skuespillere og
det skal lukte luftfriskner på do. Og når vi jentene kjem saman og har fått i oss litt
drikke so blir det masse baksnakking!1
Som alle vet må menn hver dag kjempe for å holde sine naturlige instinkter i
sjakk. Som for eksempel å ikke nappe til Dragvollinger, ikke stirre for lenge på
Volvox-jenter, men sist med ikke minst, unngå trangen til å bruke helsetrøye hele
tiden. Heldigvis har vi bestemt oss for å gi liv til en gammel Nabla-tradisjon som i
en østrogenfylt tid ble fjernet fra fadderperiodens agenda. Vi sier i år hallo igjen til
Gutterølpefesten!
På Kjelleren mandag 19. August skal alle guttene som føler for å la testosteronnivået
1
Vi har ikkje tenkt å baksnakke dere gutta da..
32
leve sitt eget liv, møte opp i helsetrøye, og vi skal understreke hvor kvalmt
mannlighet egentlig er. I baren vil det stekes bacon og fete fleskepølser, og over
anlegget skal Günther and the Sunshine Girls med ’Ding Dong Song’ runge på
repeat. Menns intense interesse for interiør skal selvfølgelig understrekes ved å
henge opp en kalender med lettkledde kvinner, og det vil bli arrangert poker etter
ønske. Strippeburet skal okkuperes av en oppblåsbar dame som hvem som helst kan
hilse på i løpet av kvelden. Vi skal fylle Kjelleren med svette mannfolk og damp fra
baconstekinga, slik at folk på Gossip vil tro det er servering når vi går inn døra der
senere på kvelden. Dessuten skal baconrølp blandes med kakerølp fra Kjemikjelleren
når tiden kommer.
Vi i Kjellerstyret og i Fadderkom oppfordrer alle til å komme, og minner på at
det er usunt å holde igjen instinktene. Ignorer den store oddsen for hjerte- og
karsykdommer, og bli med på Gutterølpefesten 2013!
Opptaket - veien til verdighet
Opptaket til Nabla avholdes i år den 2. september. Dette er dagen du har sjansen til å
gå fra nullkomponent til fullverdig Nabla-komponent. Det ses på som et majestetisk
og verdig rituale, men ikke alle har den oppfatninga. Jeg legger ved et utdrag fra
noen deltagendes oppfatning av fjorårets opptak:
”Jeg svarte galt; Integralet finnes visst ikke. Skjelettet skjelver. Jeg får en ny
oppgave, men ordene gir ikke lenger mening. En ny issprut. Nivlheims vrede skyller
over meg. De sier vi marsjerer. Jeg er ikke lenger sikker. Smerte i mine iskald føtter.
Døden lukter jordbærsyltetøy.”
Om det samme opptaket kommenterte tidligere styremedlem:
”Det er så gøy å se sånn engasjement! Det er virkelig et kull med verdige
komponenter vi tar opp i dag. Ser ut som de trives også. Er det mer sjampanje?”
Kvelden samme dag arrangeres immballet til ære for de nyopptatte
førsteklassingene. Dette er en trivelig kveld med mye god mat, taler, dans og
generell trivsel. Dette får dere mer informasjon om når det nærmer seg!
33
10 tegn på at du er på vei til å bli
en ekte fysmatter
Poesispalten
1. Du synes Rubiks kube er kult
Ode til Nikola Tesla
O’ store skytsengel til den moderne elektrisitet
Dine øyne fyller min sjel med glør
En sexy serber som gav navnet til magnetisk flukstetthet
Du er den ideelle ingeniør
Selv om ditt hjerte har sviktet vil jeg din innsats aldri glømme
For vekselstrøm som var din framtidsdrøm
At du snakket dritt om Edison gjør meg glad
For å ha henrettet en elefant kan vi alle ham dømme
Kun én fysiker øker min blodstrøm
Den elektriske trollmann Nikola Tesla
Vegard Josvanger
2. Du ler høyt av dine egne, tørre vitser
3. Du foretrekker å spille Trivial Pursuit med kun grønne spørsmål 1
4. Du har lunsjpause alt for lenge i kantinen fordi du ikke klarer å løsrive deg fra
diskusjonen om dreiemoment
5. Du forter deg alt du kan til kontoret, når du hører at en fersk utgave av Nabladet er
i omløp2
6. Du betrakter det som helt normalt å kunne 15 desimaler av pi
7. Du har mareritt om et integral som ikke kan løses
8. Du går aldri hjemmefra uten Rottmann i sekken
Et lite kvantedikt
Kompenenten satt og stekte og bante
så hele lessalen på han glante.
Fy-fy-ord i massevis
erlikevel en liten pris
når målet er å lære kvante.
9. Du himler med øynene når venner utenfor studiet ikke skjønner hva et
kvantesprang er
10. Du nikker enig til alle punktene nedover
For ingen har sagt at det lett skal være
å høre at alt du kan er feillære.
Dette til tross
du kan ikke sloss,
for kvanten stemmer! (Selv om du ikke skjønner bæret)
Bjørnar Skåre
Har du en liten poesispire i deg, og ønsker å freelance?
Nabladet tar gjerne imot bidrag til poesispalten: [email protected]
34
1
2
På Gløshaugen bedre kjent som Ingeniørspillet
Liker iallefall redaktøren å tro
35
Ordliste for nullvektorer
Akademiske sommerleker: Se kontinuasjonseksamen.
Allværsjakke: Gløshaugens skoleuniform. Noe du definitivt burde skaffe deg.
Karakterer: Holder du ut til jul får du slike. Kommer i A,B,C,D,E og F. Sistnevnte er
ikke så bra, se kontinuasjonseksamen.
Kjelleren: Lokaler på Moholt som drives av linjeforeningene, til din forlystelse. Nabla
har en kjeller, men også andre linjeforeningers kjellere kan besøkes. Åpent cirka en
gang i uka.
AtB: Busstilbudet i Trondheim. Din nye bestevenn hvis du bor f.eks på Moholt eller
Steinan. Enkeltbillett: 40 kr. Se «t:kort».
Kjemiblokkene: Dette er fem parallelle blokker inntil Realfagbygget.
Bibliotek: Finnes flere av disse bare på Gløshaugen. Blant annet i Realfagbygget, i
Hovedbygget samt i 2. etasje over stripa.
Koking: Manuell kopiering av ferdigskrevne øvinger. Kan være lærerikt dersom man
går nogenlunde grundig gjennom det man kopierer, men generelt ikke like lærerikt
som å slite med øvingene sjæl. Se «fosskoking».
Bokhandel: Akademika bokhandel ligger i 2.etasje over kantina i Sentralbygget.
Her kjøper du pensumlitteratur1 og labfrakk.
Kontinuasjonseksamen: For de som strøk, eller tok en taktisk kont, er det ny
mulighet i starten av august.
Dragvoll: Vårt samfunnsvitenskapelige humaniora-alibi for å kunne skryte på
oss universitetsstatus. Campus plassert på et jorde øst for byen. Å uttale at
dragvollstudenter er på jordet er altså gjort før og utdatert. Formidler ex.philforeleser.
Kjemilab: Mørke skyer i en ellers trivelig tilværelse.
Dødens Dal: Stor kunstgressbane øst for Gløshaugen med fire-fem fotballmål. Her
finner du også fire sandvolleyballbaner.
Eksamen: Forekommer periodisk. Sett av en måned i desember og mai. De 2 første
ukene i august er også populære. Se under «kontinuasjonseksamen».
Engasjement: Noe som forekommer hyppig blant studenter, er livgivende, men kan
resultere i at august får samme funksjon som mai/desember. Samfundet, UKA og
Nabla er katalysatorer for nettopp engasjement.
Lesesaler: Finnes overalt. Stort sett ledige plasser, stappfullt i desember og mai.
Matteland: Her holder studenter som har valg retning industriell matematikk til. Et
eget land for ligninger og komplekse problemer.
Nabla: Er linjeforeningen for studenter ved teknologistudiet i fysikk og matematikk.
Din linjeforening med andre ord.
Nablas FagWiki: Nyttig informasjonsside der man kan lese om de forskjellige fag,
fagbøker, studieretninger og andre ting av studierelevanse. Artiklene er skrevet av
og for fysmatstudenter, og kan finnes under «FagWiki» på www.nabla.no.
Fadderordning: Arrangeres av Nabla. Muligheter for å bli kjent med andre
førsteklassinger, samt eldre studenter. 2 uker med mye moro!
NTNUI: NTNUI er idrettsforeningen til NTNU og byr på de fleste aktiviteter du kan
tenke deg. Ved kjøp av medlemsskap for du tilgang til idrettsbygget på Gløshaugen,
Dragvoll og et helt nytt senter på solsiden. Årsavgiten for treningskort er 950 kr.
Fosskoking: Se «koking». Koking av øvinger i såpass høyt tempo at det blir umulig å
få med seg hva man selv skriver. Generelt et dårlig alternativ til gjøring av øvinger.
Nullvektor: En som ennå ikke har bestått Nablas opptaksprøver og blitt en fullverdig
komponent.
Gløshaugen: Ditt hjem de neste årene. Her holdt NTH til.
Professor: En som minst ble 7. klassing og lar det gå utover studentene.
Hovedbygget: Det store borglignende bygget på Gløshaugen, med blikket retta
mot Samfundet. Inneholder et bibliotek, en rektor og noen undersåtter.
Rekursjon: Se rekursjon.
1
Bøker kan også bestilles billig over nettet, for eksempel på www.capris.no
(gratis frakt).
36
Realfagbygget: Stort spitsy bygg på Gløshaugen. Her holder Nabla, NT-fakultetet
og Institutt for fysikk til.
37
Rottmann: Din matematiske, grønne Bibel og trofaste venn de neste 5(0) årene.
Hendig både i øvingstimer og på eksamen.
Studentersamfundet: Rødt og rundt, en forvirrelsens labyrint. Her blir man gjerne
full. Eller mett.
Semesteravgift: Må betales en gang i semesteret. Nødvendig for studielån. Faktura
ligger på Studweb.
Sensur: Skal foreligge 3 uker etter eksamen. Kommer på Studweb.
Sentralbyggene: Her er det kantiner, bokhandel, linjeforeninger, auditorier samt
mye mer. Institutt for matematiske fag holder til her.
SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim, din (nærmeste) pårørende de neste årene.
Skal sørge for at nettopp du holder deg i live. Kjent for gode lønninger til sine ledere.
Stripa: Dette er en korridor som går gjennom begge sentralbyggene i første etasje.
Her finner du S1-S8. Ta med paraply for å beskytte deg mot flygeblad og brosjyrer.
Stud.ass: Flinkis som skal hjelpe deg med dine øvinger. Kommer i mange utgaver,
fra ubrukelig til dyktig.
Studielån: Kommer fordelt utover semesteret. Se «semesteravgift».
Studweb.ntnu.no: Her dukker karakterane opp, og her registrerer man seg i sine
fag.
T:kort: magnetisert kort som lar deg slippe på kollektiv transport uten kontanter.
Kjekt å ha hvis man busser mye, eller vil ha rabatt. Fås på AtBs kundesenter.
UKA: Festival som forekommer annethvert år. UKA er ikke en vanlig uke, men varer i
hele 25 dager. Neste er i høst!
Øvinger: Oppgaver som (ofte) er obligatoriske for å gå opp til eksamen. Bør med
fordel gjøres. Se «koking» og «fosskoking».
38
Sosiale happenings
2. septemper: Immball
stens første
Arr-kom sørger for at hø
med
Nablafest blir en helaften
bar og dansegulv
festmiddag, taler, piano
t. Kvelden er
på Radisson SAS-hotelle
er, men alle er
til ære for førsteklassing
de: pent
selvsagt invitert. Klesko
dlingen
21. september: Badekarpa
dette ville og
For 36. gang arrangeres
linje stiller med
våte racet i Nidelva. Hver
padlingen
ei flåte og et show. I selve
r: fartskar og
konkurreres det i to klasse
det duket for
showkar. På kvelden er
bankett og prisutdeling.
God fad
derperiode!
O-tur
28.-29. september: UF
turen til
bla
Na
tar
tro
en
Tradisjon
Hessdalen er
Hessdalen i september.
servert flest
det stedet hvor det er ob
ifølge Norsk
UFOer gjennom tidene,
er derfor
UFO-senter, så sjansene
ve noe utenom
relativt store for å opple
oer, tenner
det vanlige. Vi tar med lav
venter på at de
bål og koser oss mens vi
l vise seg.
mystiske fenomenene ska
03.-27. oktober: UKA
er verdt å få
En studentfestival som
pes i løpet av
med seg. Artistene slip
sitet, og sørger
høsten. UKA kan publi
re om det.
for at du kommer til å hø
39
Or til ettertanke
40