Kurspresentasjon trådløse mikrofoner og frekvenser, Bergen

Hva skjer med
frekvenser i Norge?
1 | Title of Presentation | 30.11.2012
Hva skjer med trådløst?
•UHF båndet; meget godt egnet for
trådløse mikrofoner
•Lang rekkevidde med relativt liten
sendestyrke, som også gir bra
energieffektivitet
470 MHz
2 | Sennheiser kurs | 30.11.2012
960 MHz
,
Senderen
Elektromagnetiske bølger og deres lengde
30THz
Trådløse mikrofoner
3 | Sennheiser kurs | 30.11.2012
3GHz 300MHz 30MHz 3MHz
300kHz 30kHz 3kHz
,
Senderen
Dekningsområde / Sendestyrke
500 m
4 | Sennheiser kurs | 30.11.2012
Hva skjer med trådløst?
Lovlig område for trådløst
mikrofonbruk i mange år og frem til
1. januar 2014. Regulert etter en
fribruksforskrift.
863-865 MHz
800
470 MHz
5 | Sennheiser kurs | 30.11.2012
820
960 MHz
Hva skjer med trådløst?
Mobilt bredbånd kommer
863-865 MHz
800
820
470 MHz
960 MHz
Mobilt bredbånd fra 790862 MHz (Bortsett fra
“Centre gap” mellom 823832MHz)
6 | Sennheiser kurs | 30.11.2012
Hva skjer med trådløst
 Fakta:
 Vi har lov til å være mellom 800-820 MHz frem til 1. januar 2014
 Mest sannsynlig vil mobilt bredbånd begynne sendinger mange steder i Norge
allerede før 2014, noe som gjør 800-820 MHz ubrukelig.
 Etter 1. januar 2014 vil det være ulovlig og mest sannsynlig umulig å bruke
trådløse mikrofoner som sender mellom 800-820 MHz
 Så hva gjør vi med trådløst da?
 Vi får lov til å være i ”whitespots” mellom digitale bakkenett TV kanaler fra 510790 MHz
 Lov til å være mellom opplink og nedlink på mobilt bredbånd (823-832 MHz)
 Kan fortsatt bruke 863-865
7 | Sennheiser kurs | 30.11.2012
Hva skjer med trådløst?
Den nye trådløse hverdag
Mye plass
mellom TV
kanaler
Duplex gapet
823-832 MHz
ISM båndet
863-865 MHz
960 MHz
510 MHz
www.finnsenderen.no
8 | Sennheiser kurs | 30.11.2012
Mobilt bredbånd fra 790823 MHz og fra 832-863
MHz
Hva skjer med trådløst
 Hva om man har trådløst utstyr som sender mellom 800-820 MHz?
 Kan det justeres om?
 Mye Sennheiser utstyr som inneholdt frekvensene 800-820 MHz har også
frekvenser som kan være brukbare for fremtiden dersom ikke TV kanaler
allerede benytter frekvensene. www.finnsenderen.no
 Kan det bygges om?
 Mange produsenter kan bygge eksisterende utsyr til nye frekvenser
 Bytt inn gammelt system, og kjøp nytt!
 Mange produsenter har innbyttekampanjer hvor man får avslag i pris på nytt
utstyr ved å levere inn gammelt.
9 | Sennheiser kurs | 30.11.2012
Spørsmål?
10 | Title of Presentation | 30.11.2012
Uten en tråd på tur!
11 | Title of Presentation | 30.11.2012
Reise med trådløst i Norge
 Hva bør man tenke på?
 Regler for bruk av trådløst er likt i hele landet, men frekvensområder, «White
spots», som man kan bruke, endrer seg etter hvor du er rent geografisk.
 1-4 kanaler er stort sett aldri noe problem, men reiser man med større
systemer, bør man sjekke www.finnsenderen.no for å forsikre seg om at
man har tilstrekkelig ledig frekvensområde til de kanaler man skal benytte
 Undersøk alltid hva som er av annet trådløst utstyr der du skal bruke ditt eget!
 Teatre i nærheten? Skoler? Hoteller?
 Ved store oppsettinger; benytt en frekvens-scanner for å sjekke området.
Eventuelt software for scanning og kanal-planleggning.
12 | Sennheiser kurs | 30.11.2012
Reise med trådløst i utlandet
 Hva bør man tenke på?
 Regler for trådløs mikrofonbruk er forskjellig fra land til land!
 Regler for hvilke frekvenser man kan benytte, og hvilken sendestyrke som
er tillatt, kan være forskjellig fra land til land. Stort sett er mye likt, men det
er ditt ansvar å undersøke om ditt system er lovlig dit du reiser.
www.sennheisernordic.com
 Undersøk med arrangør hvilke frekvenser og regler som gjelder dit du skal!
 Du kan bli bøtelagt eller fratatt utstyr ved feil bruk.
 OG det verste du kan oppleve, er at du står der uten å kunne bruke ditt
trådløse system.
 Skriv i raider at dere ønsker informasjon om dette. Sett også opp en liste
over hva dere har av utstyr, og hvilke frekvensområder det dekker.
13 | Sennheiser kurs | 30.11.2012
Spørsmål?
14 | Title of Presentation | 30.11.2012
Takk for meg!
15 | Title of Presentation | 30.11.2012