Dette må du vite – Sør-Gjæslingan – grupper/arrangement 2014

Dette må du vite – Sør-Gjæslingan – grupper/arrangement 2014
Velkommen til Sør-Gjæslingan!
Sør-Gjæslingan er et nasjonalt fredet kulturmiljø.
Det er en RORBUVERT på SØR-GJÆSLINGAN igjennom hele sesongen.
Turistverten vil være på kaia når hurtigbåten ankommer Sør-Gjæslingan. Det vil være
mulighet for omvisning i fiskeværet. Ta kontakt med rorbuverten.
Inn- og utsjekk skjer hos rorbuverten i butikken. Utsjekking 1 time før hurtigbåtens ankomst.
Vi oppfordrer alle våre gjester til å ta hensyn til andre gjester og private fritidsboende. Av
hensyn til andre gjester/fritidsboende ønsker vi at det skal være stille i fiskeværet kl 0200
ved festligheter. Ellers er gjeldende regel kl 2300.
STANDARD:
-
Her bor du på museum!
Rorbuene har en enkel standard, omtrent slik fiskerne bodde for 100 år siden.
Alle rorbuene har kokemuligheter.
Alle rorbuene har tilkoblet strøm og kjøleskap med unntak av Lyngsnesholmbua.
Det er rent kaldt vann i rorbuene.
Det er ikke lov til å sette opp partytelt på Sør-Gjæslingan.
TA MED:
-
Sovepose, putevar og laken
Håndklær og sanitærartikler
Matvarer som ikke er å få kjøpt på butikken
BUTIKKEN:
Har tilnærmet storkioskutvalg og noe fiskeutstyr.
Butikken er åpen to timer om dagen og betjenes av rorbuverten. Butikken har
betalingsterminal.
KAFE
Gjæslingans Venner selger vafler fra Fiskarheimen i helgene.
Museet Midt iks | Strandgata 7, N-7900 RØRVIK, telefon 74 36 07 70, telefaks 74 36 07 71
e-post: [email protected], www.kystmuseetnorveg.no, org.nr 991500502 MVA, kto: 4202.10.98439
KYSTMUSEET I N-T – NAMDALSMUSEET – SPILLUM DAMPSAG & HØVLERI –
KUNSTMUSEET NORD-TRØNDELAG
EKSTRAMADRASS / REISEBARNESENG:
Det er ekstra madrasser i alle boenhetene. Det er også mulig å leie reisebarneseng.
ROBÅT:
Kystmuseet har robåter som står til disposisjon. For adkomst til Hyllabuene og Petterbua er
man avhengig av robåt. Kontakt rorbuverten for lån av båter og redningsvest.
I noen båter kan det settes på en liten påhengsmotor (5 – 15 hk). Kystmuseet har ingen
påhengsmotorer til leie. Butikken selger heller ikke bensin slik at dette må medbringes om
ønskelig.
TOALETT/DUSJ:
Hyllabua har vannklosett. Lyngsnesholmbua og Petterbua har tørrklosett. Væreierboligen har
to bad med vannklosett og dusj.
Ellers benyttes sanitæranlegget med tilhørende toalett og dusj samt handikap dusj/toalett på
Flatholmen.
STRØM:
Strømmen genereres av aggregat og kjøres hver dag mellom kl. 0730 - 2300. Ved festligheter
kan aggregatet kjøres til kl. 0200.
SØPPEL:
På Sør-Gjæslingan har vi innført kildesortering. Nærmere informasjon gis ved ankomst og
oppslag.
BÅLTENNING/GRILLING:
Det er IKKE lov å bruke engangsgriller eller grille/bålfyring annet enn på anviste plasser.
I henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8 – 2. Det er forbudt å gjøre
opp ild ute uten tillatelse fra kommunen i tidsrommet 15. april – 15. september.
OPPVARMING:
Det er vedovner, ved og det er panelovner i rorbuene.
RENHOLD:
Når dere leier rorbu/leiligheter/forsamlingshus er dere forpliktet til å vaske og rydde etter
dere. Utstyr til rengjøring skal finnes i buene. Hvis ikke, kontakt rorbuvert. Ved manglende
renhold vil leietaker belastes for et vaskegebyr.
Museet Midt iks | Strandgata 7, N-7900 RØRVIK, telefon 74 36 07 70, telefaks 74 36 07 71
e-post: [email protected], www.kystmuseetnorveg.no, org.nr 991500502 MVA, kto: 4202.10.98439
KYSTMUSEET I N-T – NAMDALSMUSEET – SPILLUM DAMPSAG & HØVLERI –
KUNSTMUSEET NORD-TRØNDELAG
BÅNDTVANG PÅ HUSDYR:
På Sør-Gjæslingan har vi et hundretalls hekkende ærfugl i tillegg til andre sjøfugler. Der er
derfor BÅNDTVANG på hunder og katter på Sør-Gjæslingan.
TRANSPORT:
Kystmuseet leier ut rorbuer, leiligheter og forsamlingshus, men har IKKE ansvar for
transporten til og fra Sør-Gjæslingan. FosenNamsos Sjø har fast hurtigbåtrute til SørGjæslingan i sommersesongen. For rutetider se: www.fosennamsos.no
Ønsker du/dere informasjon om båtskyss ut over det faste rutetilbudet, ta kontakt med oss
på museet.
AVBESTILLINGSREGLER:
Rorbuene betales på forhånd. Eventuelle rettelser, utsettelser og avbestilling må skje skriftlig
og senest 14 dager etter mottatt ordrebekreftelse. Etter dette gjelder følgende:
-
Innen 60 dager før planlagt ankomst: 250,60 – 15 dager før ankomst: 50 % refusjon
Fra 14 dager eller mindre: Ingen refusjon
FORCE MAJEURE
Ved force majeure gjelder alminnelig praksis. Hendelser utenfor vår kontroll, som streik,
lockout, brann, manglende leveranser etc. gir begge parter rett til å heve avtalen uten
kompensasjon.
VELKOMMEN TIL ET UFORGLEMMELIG OG HYGGELIG OPPHOLD!
Museet Midt iks | Strandgata 7, N-7900 RØRVIK, telefon 74 36 07 70, telefaks 74 36 07 71
e-post: [email protected], www.kystmuseetnorveg.no, org.nr 991500502 MVA, kto: 4202.10.98439
KYSTMUSEET I N-T – NAMDALSMUSEET – SPILLUM DAMPSAG & HØVLERI –
KUNSTMUSEET NORD-TRØNDELAG
Kart over Sør-Gjæslingan
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Hyllabua
Petterbua
Salteriet
Skolestua
Uthus til Skolestua
Helgestua
Sanitæranlegg
Trandamperiet
9)Væreierboligen
10)Månesbua
11)Naustloftet
12)Fiskarheimen
13)Staværingsbua
14)Nakktun
15)Lyngsnesholmbua
16)Bestemorbua
17)Lissbutikken
18)Feskmottaket
*Flatholmen
Heimværet
Heimværet
GPS
: N64.7422953/E010.7749485
Museet Midt iks | Strandgata 7, N-7900 RØRVIK, telefon 74 36 07 70, telefaks 74 36 07 71
e-post: [email protected], www.kystmuseetnorveg.no, org.nr 991500502 MVA, kto: 4202.10.98439
KYSTMUSEET I N-T – NAMDALSMUSEET – SPILLUM DAMPSAG & HØVLERI –
KUNSTMUSEET NORD-TRØNDELAG