AksjOnsAvIsA - Lørenskog videregående skole

Solidaritetsaksjon for
vanskeligstilte barn
og unge i Uganda!
Aksjonsavisa deles ut gratis i Skedsmo og Lørenskog.
11. årgang-5. februar 2014
RIGHTTOPLAY
Aksjonsavisa
LØRENSKOG VIDEREGÅENDE SKOLE
Uganda
trenger
vår hjelp
Det er tredje år på rad Lørenskog videregående skole aksjonerer for Right To Play i det fattige u-landet Uganda.
Right To Play gjør en forskjell for vanskeligstilte barn og
unge i Uganda! Det fikk tre elever og to lærere fra Lørenskog
videregående oppleve ved selvsyn, da de dro til Uganda på
studietur i november 2013.
De var med på lekeaktivitetene til Right To Play. Lekene er
fysisk utfoldelse kombinert med å lære om spørsmål som er
viktige i samfunnet, som hvordan unngå hiv/aids og malaria,
og hvordan motstå gruppepress i forhold til alkohol og rus.
Elevene Danny og Karen fra Lørenskog videregående skole i Hoima,
Uganda. Foto:Magnus Stivi
Uganda-trener
Caroline til Lørenskog
På internasjonal dag torsdag 6.februar får Lørenskog videregående skole besøk av Caroline Apoke,
prosjektveileder i Right To Play Uganda.
Av Christoffer Stugård Bjørn og Kim Falla
Hun skal fortelle elevene på skolen om hva hun gjør der nede,
og vise fram praktiske Right To Play-aktiviteter.
– Flere og flere barn i Uganda blir aktivisert gjennom Right To
Play, og jenter blir behandlet bedre etter å ha vært igjennom
programmene våre, sier Caroline til Aksjonsavisa..
Lørenskog videregående skole støtter Right To Play, og det er
viktig at elevene får vite hva de samler inn penger til. Derfor
har skolen internasjonal dag og kickoff for å informere elevene
om hvorfor de samler inn penger og hva pengene blir brukt til.
– Det er viktig at alle elever skjønner betydningen av å jobbe
og tenke humanitært, sier Svein-Håvard Sletten, avdelingsleder
idrettsfag på Lørenskog videregående skole.
Aksjonsavisa
nå også ut i
Skedsmo
De siste fem åra har den årvisse reklamefinansierte
Aksjonsavisa for Right To Play vært delt ut til alle
husstander i Lørenskog, i et opplag på 20 000 eks.
– Vi har hatt en distribusjonsavtale med Romerikes
Blad slik at Aksjonsavisa går som innstikk i Lørenskogbilaget, forteller rektor Atle Berland på Lørenskog
videregående skole.
– Nå er bilaget utvidet til et Lørenskog- og Skedsmobilag. Vi har da valgt å øke opplaget til 44.000 eks, slik
at også innbyggerne i Skedsmo får avisa, sier han og
legger til at mange av skolens elever bor i Skedsmo.
Atle Berland har stor tro på Right To Play-aksjonen
for Uganda:
– Elevene våre slutter helhjertet opp på aksjonsdagen
11.februar og går rundt med bøsser eller gir inntekten
av en dags arbeid til Right To Play. Vi ser det som
viktig at elevene læres opp i å tenke globalt, der
menneskeverd og solidaritet står sentralt, sier han.
Caroline Apoke er ei flott idrettsjente fra Uganda.
(Foto: Haben Tewolde Abraham).
Bøssebærerne kommer
7. - 11. februar!
- Støtt aksjonen vår, sier rektor
Atle Solberg Berland.
2 aksjonsavis 2
Februar 2014
– Best i landet på solidaritet
– Jeg bruker å stille opp på Lørenskog videregående
skole og holde tale. Forhåpentlig så viser det at
ordføreren bryr seg, og det er viktig. Jeg mener at
Lørenskog er Norges beste skole på internasjonalt
solidaritetsarbeid!
Av Linnea Pettersson
Dette sa ordfører Åge Tovan på kickoff for Right To Play
på Lørenskog videregående. Misjonen til Right To Play er
at de gjennom lek og idrett skal utdanne og bedre barn og
unges evne til å til å takle utfordringene ved fattigdom,
konflikt og sykdom i vanskeligstilte områder i verden. De
har mange støttespillere, og en som er veldig entusiastisk
til solidaritetsarbeidet er Lørenskog kommunes ordfører,
Åge Tovan.
– Right To Play driver med internasjonalt solidaritetsarbeid
som går ut på at du skal hjelpe til og bidra slik at alle
barn i verden har mulighet til å drive med idrett, og lære
Kickoff på Lørenskog
videregå­en­d­e skole
viktige samfunnskunnskaper. Det er jo helt topp, mener
ordføreren.
Elevene på Lørenskog videregående er nå inne på sitt
sjuende år med solidaritetsarbeid for Right To Play. De
samler inn penger, skriver aksjonsavis og noen har også
tatt turen til Uganda for å oppleve arbeidet på nært hold.
– Jeg er veldig stolt av Lørenskog videregående som gjør
en sånn fantastisk jobb, og jeg mener de er en flott ambassadør for kommunen, sa Tovan.
– Ungdommene på Lørenskog går foran som et godt
eksempel. Vi er den tredje største innvandrerkommunen i
Norge, og da er det fint at vi har en videregående skole som
jobber med solidaritet for barn i andre land, og engasjerer
andre ungdommer til å interessere seg for det samme.
– Jeg er veldig stolt av
Lørenskog videregående
– Det jeg håper, ungdommer, er at dere gjør som
tidligere år, å gjøre en kjempeinnsats for å samle
inn penger til Right To Play i Uganda, sa ordfører
Åge Tovan på kickoff for Right To Play-aksjonen.
Av Elise Kristiansen og Silje Furulund
Den 3. januar arrangerte Lørenskog videregående et
Kickoff-arrangement, for å motivere elevene til å samle
inn penger til Right To Play. Det ble latter og mye følelser
da Laila Andresen, Atle Solberg Berland, Danni Jeya og
Åge Tovan oppfordret oss alle til å gjøre en innsats under
årets innsamlingsaksjon.
I aulaen på Lørenskog videregående skole samler det seg
nærmere 700 elever som skal være vitne til årets Kickoff.
Elevene venter utålmodig på at arrangementet skal starte.
Endelig gjør bandet The Fluxx, tidligere Dolphin Street, seg
klare på scenen og Kickoff’en er endelig i gang.
De fem bandmedlemmene opptrer med to sanger, før de
gir sceneplassen videre til konferansier, Karen Regine Rye.
Hun er medlem av årets komité, og hun var med til Uganda
for å se på tilstandene der nede i desember 2013. Hun
ønsker Åge Tovan, Lørenskogs ordfører, velkommen opp
på scenen for å åpne arrangementet.
Samlet inn 297.000 kroner i fjor
Åge Tovan forteller hvor stolt han er av Lørenskog VGS sitt
arbeid for internasjonal solidaritet. Alle årene har skolen
samlet inn nok penger til å gjøre seg til Norges beste skole
innenfor denne kategorien. I fjor samlet skolen inn så mye som
297 000 kr!
Laila Andresen, tidligere skøyteløper og visepresident
i Norges Skøyteforbund, takker skolen, både lærere og
elever, for at de nok en gang vil samle inn penger til Right
To Play. Andresen forteller om Right To Play’s fokusområder
i år.
Elkjøp
Ca 8,0 cm bredde
– Det er NÅ det gjelder, avsluttet rektor Atle Solberg Berland (bildet) med å si på kickoff-arrangementet for Right To Play på Lørenskog
Foto: Magnus Stivi
ca 8,0 cmvideregående.
høyde
FASTPRIS PÅ
CONTAINER
- ingen overraskelser, bare enkelt!
MEGASTORE
LØRENSKOG
– Vi støtter
humanitæraksjonen!
08899
-----------------------------------------www.ragnsells.no
Offisiell leverandør
NORGES
IDRETTSFORBUND
– Det er i hovedsak jenter som blir spesielt oppfordret til
å delta i Right To Play’s program. Det er langt flere jenter
som dropper ut av skolen i Uganda, eller som ikke går på
skolen i det hele tatt, i forhold til gutter. Dette medfører
at mange jenter blir gravide tidlig og seksuelt misbrukt,
sier Laila Andresen.
– Vi er avhengig av hjelp fra dere, sier hun før ordet går
videre.
Underviser om graviditet og sex
Karen Regine og Haben fra skolens Right To Play-komite
forteller oss om noen av skolene de besøkte i Uganda.
En av skolene var i hovedsak for jenter som trengte hjelp
med å klare seg i samfunnet. Et stort problem i Uganda
er at unge får for lite informasjon om prevensjon og sex.
Dette gjør at flere blir gravide som unge, og velger å utføre
aborter på seg selv. Det medfører mye smerte og død
blant unge jenter.
De besøkte også en blindeskole. Denne skolen gir blinde
og svaksynte barn muligheten til å skrive uten blindeskrift.
Right To Play har inngått avtaler med diverse brilleleverandører, så barn i alle aldere kan få sponset briller. På den
måten er ikke de svaksynte barna avhengig av blindeskrift
for å kunne lese og skrive. Takket være slike skoler, kan
barn med funksjons­h emninger bli inkludert i samfunnet.
Februar 2014
aksjonsavis 3
AKSJONSAVISA
RIGHTTOPLAY
I redaksjonen: Elevene i 3MEIN ved Lørenskog
videregående skole, ledet av medielærer Magnus Stivi
(ansvarlig redaktør), med assistanse fra Halfdan Karlsen
Annonser: Halfdan Karlsen
Opplag: 44 000 eks. Førtrykk: Amedia Ressurs
Trykk: Nr.1 Trykk Distribusjon: Romerikes Blad
Distribuert til alle husstander i Lørenskog og
Skedsmo kommune.
Barn er det viktigaste vi har
Kva er bistand? Kvifor skal vi hjelpe andre menneskjer som ikkje har same moglegheit som ein
sjølv? Når ein får meir kunnskap om menneskjer
som lever i utsette område og land, blir kanskje dette
meir forståeleg. Eg vil no fortelje om eit møte med
ei jente på 13 år, som utan Right To Play og hjelpa di
hadde vore på ein heilt annan ståstad.
Assisterende rektor Odin Tellesbø.
Støtt vår
humanitær­
aksjon for
Uganda
Jeg er stolt over å være assisterende rektor for elever som
bidrar så mye, for at barn i andre land skal få en bedre hverdag.
De velger hva pengene skal gå til, og de står for hele gjennomføringen av aksjonen.
Istedenfor å delta på Operasjon Dagsverk har elevene på Lørenskog videregående skole valgt å lage sin egen internasjonale
aksjon. De siste årene har pengene gått til Right To Play’s
aktiviteter i Uganda. Pengene fra fjorårets innsamling har blitt
brukt til å bygge opp en skole for blinde og svaksynte barn.
– Når barna leker,
vinner verden!
Tre elever fra vår skole var i Uganda nå nylig og fikk se barn
få tilbake gleden og tro på en framtid gjennom lek og skole.
Erfaringer og kunnskap fra denne turen formidles til de andre
elevene. I undervisningstimer gjennomføres opplegg om
solidaritet, Uganda og Right To Play.
Det settes av en hel dag til innsamling. Den 11. februar gjør
elevene sitt ytterste for å samle inn flest mulig penger.
Vi håper at du vil være med på å bidra til at arrangementet
blir vellykket ved å kjøpe boller og kaffe fra gateselgerne våre
eller gi penger til bøsseinnsamlere når de ringer på.
Odin Tellesbø
Assisterende rektor
Lørenskog videregående skole
Right To Play vil få gode «junior leaders» med god moral og
gode leiareigenskapar, som kan prøve å endra haldningar til
barn og unge. Dette er noko som tar tid, men hardt arbeid
og vilje er viktig for å lykkast. Atuanda Mary er i alle fall ei
flott jente som gjer ein fantastisk jobb for seg sjølve, Right
To Play og samfunnet ho lever i. Og kanskje med hjelpa di vil
enda fleire barn frå Uganda bli ein del av denne fellesskapen.
I Afrika: Gunnar M. Norebø
Vi har kome til Buhanka Primary school, i nærleiken av Hoima,
nordvest i Uganda. Det er varmt, barna synger og springer
omkring på grassletta. I sentrum står ei ung jente. Ho er svært
engasjert, gjer mykje av seg sjølve i møte med dei andre barna.
Namnet hennar er Atuanda Mary. Etter ei bra økt med mykje
god informasjon og leik, set me oss ned og pratar litt.
– Right To Play betyr alt for meg, seier ho.
– Det gjev meg oppfostring, eg får god moral. Eg får utdanning,
eg får leike mykje saman med andre barn. Det gjev meg mykje
glede. Eg får andre ting å tenkje på. Utan Right To Play ville
kvardagen min vore heilt annleis. Eg veit ikkje korleis eg skal
få takka Right To Play nok.
I løpet av opphaldet har me fått høyre om barn og unge som
ikkje har moglegheit til å vere ein del av Right To Play og
kvardagen deira. For dei er kvardagen heilt annleis enn Atuanda
sin. Dei får ingen kunnskap om temaer som sex, omskjering,
alkohol, vald og andre vanskelege tema.
Men kvifor skal berre Atuanda Mary, og ikkje alle, få same
moglegheit?
Kroppsøvingslærar Gunnar Norebø på Lørenskog vidaregåande skule
møtte coach Atuanda Mary og barn som desse då han var i Uganda.
Han har vore to gonger på studietur for Right To Play i Uganda.
Foto: Halfdan Karlsen
TANNLEGER OG SPESIALISTER I LØRENSKOG
I tillegg til vanlig tannbehandling tilbyr vi
TANNREGULERING
av voksne og barn
For voksne også skjult tannregulering
For barn bosatt i Oslo kommune gjelder de samme
rettigheter selv om behandlingen gjøres i Lørenskog!
TANNHELSESENTERET LØRENSKOG AS
Solheim Senter, Skårersletta 10, 1471 Lørenskog
www.tannhelsesenter.no
Start treningen nå!
Kun 399,- pr mnd
Velkommen til Condis Lørenskog og Triaden
www.condis.no
4 aksjonsavis 4
Februar 2014
Right To Play
Right To Play støtter barn og unge i 22 land over hele
verden. Formålet er å få i gang lek og idrett på en
organisert måte der læring står i fokus: Bekjempe hiv
og aids, lære samarbeid og gleden ved fysisk aktivitet,
utvikle gode holdninger.
Organisasjonen ble stiftet i 2000 og ledes av Johann
Olav Koss. Lørenskog videregående skole har hatt
solidaritetsaksjon for Right To Play siden 2007 og samlet
inn godt over 1,3 million kroner til saken.
LØRENSKOG: Sofie Rostad og Moslim Iliasovitch Sålsajev er to
flotte ungdommer som har vært aktive i bøsseinnsamling for et
humanitært formål som de begge to kan stå inne for.
To unge bøssebærere
– Hei, jeg kommer fra Right To Play og samler inn
penger til barn i Uganda. Du behøver ikke si noe
mer enn det, sier Gjerdrumsjenta Sofie Rostad (19)
med et varmt smil.
Beste bøssebærer
Sofie Rostad som gikk i klasse 3IFB ble beste bøssebærer i fjor
og hun fikk inn hele 3 339 kroner! Hun gikk på Bekkeberg-feltet
og i Ask sentrum i Gjerdrum og kan berette om stor giverglede.
Tekst og foto: Halfdan Karlsen
– De fleste sa ja når jeg ringte på. Jeg brukte vel en fire timer
på å gå rundt. Det handler egentlig om å være hyggelig og åpen
og ikke påtrengende, mener hun.
Hun gikk i 3. klasse på idrettslinja på Lørenskog videregående
skole i fjor, og i februar for et år siden var hun med på
bøssebæring for Right To Play i skolens regi.
– Og så er det på bygda da, sier hun med et glimt i øyet, som
forklaring på at givergleden er så stor i Gjerdrum. Hun fikk inn
over 3 000 kroner derfra året før også.
Svein-Håvard Sletten, avdelingsleder for idrettsfag og primus
motor for Right To Play-aksjonen, forteller at det var svært
god oppslutning om innsamlingen blant skolens over 700
elever.
På andre plass i innsamlingsaksjonen kom Moslim Iliasovich
Sålsajev (19). Han går fortsatt i år på allmennfag på Lørenskog
videregående, i klasse 3STD, og fikk inn 2 774 kroner i fjor.
– De fleste er med. Det har blitt en tradisjon ved skolen å
aksjonere en gang i året for Right To Play, sier han. Pengene går til vanskeligstilte barn og unge i Uganda, som gis
mulighet til organisert lek og idrettsaktiviteter.
– Elevene våre kan enten gå med bøsse eller gi minimum
350 kroner fra en dags arbeid, og det er frivillig å delta,
opplyser Sletten.
– Jeg gikk mest i blokkene på Finstadjordet i Lørenskog men
sto også utafor Rimi, forteller Moslim. Han brukte åtte timer
på å gå rundt, fordelt på to dager.
– De fleste sa faktisk nei, men jeg ble ikke sur for det, for du må
være blid og høflig når du er ute med bøsse, poengterer han.
Johann Olav Koss
Sofie Rostad mener at det betyr mye at Lørenskog videregående
har idrettslinje og at Johann Olav Koss var elev ved skolen.
– Trenger folk en forklaring på hva Right To Play er for noe,
holder det som regel å si «Johann Olav Koss», ler hun og
legger ivrig til:
– Vi kan betale for å gå på treningsstudio og trene så mye vi
vil, mens de i Uganda har begrensa muligheter. I Norge har vi
veldig gode muligheter til å drive med idrett, sier Sofie som
selv er aktiv skiskytter på fritida.
Moslim nikker samtykkende, og han har også en melding til
de som måtte mene det er galt å bruke en skoledag til å samle
inn penger til barn i Afrika:
– Jeg føler at vi lærer mye av det. At vi ikke bare tenker på
oss selv, men bruker én dag i året på andre som ikke har det
så godt som oss.
– Vi får en litt annen type undervisning som vi ikke ellers ikke
hadde fått muligheten til, sier Sofie.
– Det er helt feil å si at vi går glipp av undervisning, tenk bare
på hva barn og unge i Uganda går glipp av hver dag og som
vi tar som en selvfølge! Right To Play er solidaritet i praksis,
slår hun fast.
I Uganda for andre gang
– Jeg ble veldig sjokkert og overrasket da jeg hørte
ni-åringer som mente de hadde rett til å ha sex.
Av Linnéa Pettersson og Signe Olsbø
Det er Haben Tewolde Abraham (3STA) som sier dette til
Aksjonsavisa.
– Dette var helt fjernt for meg som er vant med norske normer
og regler, men det var tydeligvis mye mer akseptert der nede,
forteller hun.
Haben var leder av fjorårets Right To Play-komite på Lørenskog videregående skole og var med på studietur til Uganda i
desember 2012 sammen med fem andre elever og to lærere.
– Det er viktig med Right To Play i Uganda, sier Haben Tewolde
Abraham. Foto: Svein-Håvard Sletten
– Forrige tur var vi flere elever, og vi var en mer sammensveiset
gjeng. I år var det derfor kanskje litt mer fokus på hvorfor vi var
der, siden ikke vi var en «vennegjeng» på samme måte, sier hun.
Haben har vært så heldig å få være med på en ny studietur til
Uganda i november 2013, fordi hun overlapper som «senior­
medlem» i årets Right To Play-komite. Hun forteller at de hver
dag var med på lekeaktivitetene til Right To Play på forskjellige
steder i Uganda:
– Jeg er veldig imponert over innsatsen og hvor mye arbeid
de frivillige legger inn i Right To Play. Trenerne er flinke til å
engasjere og gjør et veldig bra arbeid, til tross for at de ikke
får noen betaling. Alle er engasjerte og har til felles at de
brenner for det de gjør.
– Vi har fått et veldig bra samarbeid med Right To Play Uganda
og de som sitter i styret der, slår hun fast.
– Jeg synes at vi skal fortsette med arbeidet i Uganda, både
fordi samarbeidet er veldig bra, men også fordi det er et land
med godt grunnlag for utvikling. Uganda er det landet Norge
gir størst u-hjelp til, og det synes jeg er bra!
Februar 2014
aksjonsavis 5
FIRE PÅ
SKOLEN
1 Hva syns du om Right To Play?
2 Hvorfor tror det er så mye fattigdom
i Uganda?
3 Synes du lek er en menneskerett?
TEKST: Gunnar Holm og Mathias Skogen
Mette Fjell Pedersen (3STE)
1Jeg syntes det er bra at skolen har engasjement.
Det drar jo inn mye penger.
2Det har mye med regjeringen å gjøre og handels­
politikk mellom land i Europa. Styrkeforholdene
spiller også inn.
3De får utviklet seg så mye gjennom å leke. De
blir kjent med seg selv og hvordan de skal omgås
med andre.
Ayub Abdi (3PBB)
1Det er en bra organisasjon. Den hjelper afrikanske
barn i nød.
2Jeg tror det er på grunn av krigen og maktsyke
mennesker.
3Ja, alle barn bør ha rett til å leke. Det kan forme
et menneske på en positiv måte.
Silje Haglund (3STE)
1Jeg synes det er bra at vi får med barn som har
det vondt, til å leke.
2Fordi Afrika er et fattig land og fordi de har dårlig
politikk.
3Ja, alle skal ha rett til å ha det gøy.
Camilla Wille (3STC)
Hva har Right To Play
oppnådd så langt?
I 2008 hadde Right to Play satt seg et mål om å hjelpe
en million barn gjennom ukentlig lek og sport, innen
slutten av 2012. Dette klarte de, og 49 prosent av
disse var jenter.
Av Christoffer Stugård Bjørn og Simen Kvarme
Når grunnleggeren av Right To Play, Johan Olav Koss, satte i
gang organisasjonen i 2000, hadde han satt seg mange mål.
Men det viktigste målet for han var, og har alltid vært, å gi
flest mulig barn og unge mulighet til lek- og sportsprosjekter
og programmer. Idrett og lek brukes som en metode og et
verktøy innenfor prosjekter og mål Right To Play har satt seg.
Gode holdninger
Informasjonen barn og unge har fått om hiv og aids, har gitt
gode resultater. I Uganda mener 94 prosent av barn og unge
at mennesker som lever med hiv og/eller aids burde få lov
til å delta og gå på skole, mot 54 prosent barn og unge som
ikke er med i deres programmer. Dessuten mener 93 prosent
av barn og unge i Uganda at mennesker som lever med hiv
og/eller aids burde få lov til å lære på skolen, mot 49 prosent
barn og unge som ikke er med i deres programmer. Dette er
resultater fra en evaluering av Right To Play i Uganda, som
ble gjort i 2011.
Resultatene fra evaluering viser også at lærdom om hiv og
aids har gitt bedre helse og hygiene for barn og unge i Uganda.
92 prosent av barn og unge i Uganda vet forskjellige måter å
forebygge hiv fra seksuell overføring, mot 50 prosent av barn
og unge som ikke er med i deres programmer. 84 prosent av
barn og unge rapporterte at de sov under myggnett, mot 10
prosent som er landsgjennomsnittet (talloppgaver levert av
Vi støtter
humanitæraksjonen
1Bra organisasjon. Vi burde absolutt ikke slutte
med det.
2Fordi de tenker veldig annerledes enn oss. De har
ikke komme like langt i industrien.
3Ikke en rett, men alle bør oppleve det.
www.mantruckandbus.no
MAN Truck & Bus
UNICEF). 82 prosent av barn og unge i Uganda rapporterte
at de vasket hendene sine etter de har vært på do, mot 59
prosent barn og unge som ikke er med i deres programmer.
I 2012 vokste antall frivillige coacher med nesten 13 prosent
globalt, til mer enn 13 500 nye coacher. Av disse var 56 prosent
kvinner, som er gode rolle modeller for unge jenter. I tillegg til
13 500 frivillige coacher, implementeres prosjektene til Right
To Play av mer enn 600 internasjonale ansatte også. Coachene
er tilknyttet lokale skoler og partner, og læres opp i Right
To Play sine spesialdesignede programmer, som baseres på
erfaringer og kunnskaper om barn og unge i lokalsamfunnene
og hva de trenger.
Bærekraftig utvikling
Right To Play kommenterer sin egen fremgang via sine
nettsider:
– Ja, prosjektene våre viser til gode resultater. Vi ser forbedrede
resultater innenfor utdanning, redusert fravær i skolen, redusert bruk av vold, samt økt kunnskap og forståelse for ulike
sykdommer og virus. Ved å arbeide med barn og unge bidrar
vi til bærekraftig utvikling.
I en mail fra kommunikasjonsrådgiveren i Right To Play,
Anneline Botnen, forteller hun hva Right to Play anser som
det mest vellykkede av det de har oppnådd til nå
– Vi i Right To Play har strukket oss ut til over 1 million barn og
unge hver uke, noe som var målsetning for 2012. Vi har også
fått mange fler bedriftsavtaler, nådd ut til fler mennesker her
i Norge og skaffet oss flere medlemmer. Flere mennesker har
også fått mer kunnskap om oss og vet mer om hva vi jobber
for og ikke minst imot.
6 aksjonsavis 6
Februar 2014
Madrasseksperten
Maxbo Karihaugen
ca 5,5 cm bredde
ca 5,7 cm bredde
ca 4,5 cm høyde
Når barna leker, vinner verden
etro Trafikkskole
Annonse til Aksjonsavisa Uganda 2014 120x50mm outline.indd 1
2010 Strømmen
Gi et bidrag for en bedre fremtid
for barn og unge i Afrika
1/23/2014 11:11:37 AM
ca 4,0 cm høyde
Karihaugen
Vi støtter Right To Play
cm bredde
Per Kroghs vei 2, 1065 Oslo
Mandag-fredag kl. 07-20
Lørdag kl. 09-15
cm høyde
MODERNE LØSNINGER
-BYGD PÅ TRADISJONER!
Vår kvalitet – din trygghet
Tlf. 67 97 57 01
Avd. Lørenskog
[email protected]
idar Hesler AS
www.icopal.no
cm bredde
cm høyde
Glassmester
Reidar Hesler A/S
39, 2010 Strømmen
assmesterStasjonsveien
1
Tlf. 63 81 29 16
Døgnvakt 481 04 811
cm bredde
www.losbygods.no
cm høyde
Kloppaveien 10
1472 Fjellhamar
RIGHTTOPLAY
Ditt lokalhotell støtter idretten!
E-post: [email protected]
Tlf. 66 10 97 00
Februar 2014
aksjonsavis 7
Et reisemål? Hvor blir pengene av?
Det kan være at du som giver er bekymret for hvor
det blir av pengene du donerer. Mange lurer nok på
hva de faktisk blir brukt til, altså hvor stor andel
som går til innsamlingsformålet og hvor stor andel
som går til administrasjon og ledelse.
Av Elise Kristiansen & Silje Furulund
Dette er et tema som Right To Play er veldig åpne om, og
informasjon de viser til på både nettsiden sin og i den offentlige årsrapporten fra 2011. Ifølge nettsiden blir 85 prosent
av all inntjeningen deres brukt på å få i gang prosjekter for
barn og unge i områder med størst behov. Donasjonene
går til lek og idrettsrelaterte prosjekter, som gir barna en
mulighet til å lære via lek.
Det er kun 15 prosent av de totale kostnadene som blir
brukt på administrasjon; markedsføring, kontorutgifter og
lønninger til ansatte. En del går også til opplæring av nye
trenere. All inntekt går gjennom et eget regnskapsbyrå, som
kontrollerer at pengene kommer til sin rette plass, ifølge
Right To Play’s egen årsrapport fra 2011.
Alle regnskapene blir revidert, fulgt opp og lastet opp på
nettet. Right To Play deler rapporter og er åpne om hvor
mange ansatte de har, hvor mange trenere de lærer opp og
hvor mange barn de hjelper.
Av Christoffer Stugård Bjørn & Kim A. Falla
Uganda blir gjerne framstilt som et land med fattigdom og
dårlig økonomi, dårlig ledelse og mange interne uroligheter.
Men det er også kjent for sine store opplevelser i møte med
folk, kultur, natur og nasjonalparker, noe som har gjort at
Uganda ofte blir omtalt som «Afrikas grønne lunge» eller
«Afrikas perle».
team Trafikkskole
redde
yde
Uganda ligger der den østafrikanske savannen møter den
vestafrikanske jungelen. Det er hovedsakelig tresavanne og
gress-savanne som dekker størsteparten av Uganda. I sør
vil du finne Victoriasjøen, Afrikas største innsjø og Nilens
største kildesjø.
I Uganda er det to regntider; den store regntiden er fra slutten
av mars til ut mai og den korte, hovedsakelig i november.
April er måneden hvor det kommer mest regn, mens perioden
mellom desember og februar, og juni til august, er hovedsakelig
tørre og gjennomsnittstemperaturen er på ca. 26 grader om
dagen og ca. 17 grader om natten.
Mange reiser til Uganda for å dra på safari. Det er en stor
mulighet for å se mange imponerende dyr, som løver, neshorn,
flodhester, giraffer, antiloper, bøffel, elefanter og de sjeldne
gorillaene og sjimpansene i sitt rette element. Landet er
kanskje særlig kjent for å kunne tilby gorillasafari.
Right To Play har på verdensbasis 12 000 lokale trenere, som
kan hjelpe barna å komme seg gjennom skoledagen og lære
de opp gjennom lek og aktivitet. De har 5 000 juniorledere,
som både har muligheten til å få lederkurs som kan bli brukt
i forbindelse med fremtidlige jobber, og de har mulighet til
å hjelpe barn i alle aldere. Right To Play har 500 ansatte
over hele verden: 50 ansatte på hovedkontoret i Toronto og
tre ansatte på nasjonalkontoret i Norge. Alle disse blir kun
betalt ut av de 15 prosent som går til administrative utgifter.
De 12 000 lokale trenerne og de 5 000 juniorlederne jobber
frivillig for organisasjonen, så de administrative kostnadene
skal holdes nede.
yde
Nå vet du som giver hvor mange frivillige trenere og junior­
ledere pengene dine vil hjelpe til å lære opp, i forhold til
hvor mange ansatte organiasjonen har. Du vet også hva
Right To Play gjør for å hjelpe barn og unge i land med store
behov for hjelp. Du vet at regnskapene er nøye kontrollert.
Derfor er Right To Play en trygg og ryddig organisasjon å
donere penger til.
Takk til våre annonsører
Aksjonsavisa gis ut for å bidra til å gi et bedre resultat på vår
humanitæraksjon for vanskeligstilte barn og unge i Uganda.
Informasjon utad til befolkningen er viktig for å skape god
kjennskap til Right To Play og for å fremme positive holdninger
til organisasjonen.
avelsesbyrået Ola Engeseth
Polar
edde
– Vi er veldig åpne om hva pengene blir brukt til, forteller daglig
leder Laila Andresen i Right To Play Norge.
Lørenskog videregående skole synliggjør sponsormidler
fra næringslivet til vår årlige Right To Play-aksjon gjennom
støtteannonsene i Aksjonsavisa, som finansierer utgivelsen
av avisa. Overskudd fra annonsesalg, i fjor 30 000 kroner, går
uavkortet til innsamlingsformålet.
Comet Sport
ca 6,0 cm bredde
ca 6,0 cm bredde
ca 4,5 cm høyde
ca 3,0 cm høyde
C) Optikk
ca 6,0 cm bredde
ca 4,5 cm høyde
Dolly Dimples
ca 6,0 cm bredde
ca 3,0 cm høyde
Din lokale optiker
Vi har Romerikes
rimeligste Ray Ban
solbriller!
Solheimsgt. 1
8 aksjonsavis 8
Februar 2014
Lekende barn i Right To Play-runddans i en landsby nær Hoima i Nordvest-Uganda. (Foto: Magnus Stivi)
Right To Play gjør
en forskjell
Programmet som Right To
Play har i Uganda inneholder
alltid en misjon
Right To Play er blant de beste når det kommer
til å bruke minst penger på administrasjon i hele
verden og de bruker heller pengene sine på å lære
opp ugandere til å bli coacher og drive Right To Play
i nærmiljøet sitt.
Red Mind Ball:
Av Gunnar Holm
Yellow Spirit Ball:
Det ble nylig satt i gang en undersøkelse hvor de store hjelpeorganisasjonene i verden ble vurdert opp mot hverandre, og
da kom Right To Play best ut når det gjaldt forvaltning av
pengene de hadde samlet inn.
Programmet som Right To Play har i Uganda inneholder alltid
en misjon, de leker ikke bare for å leke, leken har alltid en
mening og skal være lærerik. Lekene inneholder alltid noe
lærerikt og lekene blir laget opp mot 5 fargeballer som de
bruker:
Tankemessig og intellektuell utvikling hos barna, leker
som er tilpasset utviklingstrinnet til barn i 6-9 års alderen.
Black Body Ball:
Fysisk utvikling, oppbygging av muskler, styrke og spenst.
Emosjonell og følelsesmessig utvikling, leker som viser
barnet at du ikke kan leve alene og at du trenger støtte
fra andre.
Blue Peace Ball:
Relasjonell og sosial utvikling, leker som lærer barna
at vi trenger hverandre for å få fred både for deg selv,
innvendig, og med folk rundt deg.
Green Health Ball:
Utvikling av god helse. Her lærer barna hvordan de skal
beskytte seg mot hiv/aids, malaria og andre sykdommer.
Svein-Håvard Sletten i Kampala, Uganda
Nei til barnesoldater
– Hvilke positive effekter har Right To Play for
miljøet i Uganda, Svein-Håvard Sletten?
Av Gunnar Holm
Truer med militær
aksjon mot Sør-Sudan
Uganda blir sterkt berørt av borgerkrigstilstanden
i nabolandet Sør-Sudan. Det er viktig å få stoppet
voldshandlingene før de eskalerer helt ut av kontroll,
noe som kan bli farlig for hele regionen.
Av Gunnar Holm og Simen Kvarme
Opprørslederen i Sør-Sudan, Riek Machar, fikk fire dager på
seg til å svare på Ugandas forslag om våpenhvile. Hvis Machar
ikke svarer, har Ugandas president Yoweri Museveni sagt at
Uganda og flere land i Øst-Afrika kommer til å forfølge ham
og påføre han et nederlag.
Statssjefene i IGAD, den østafrikanske organisasjonen for
økonomisk og sosial utvikling i regionen, hadde møte i Kenyas
hovedstad Nairobi 27.
desember i fjor. Der ga de
klar beskjed om at de vil
at alle krigførende parter
i Sør-Sudan skulle møtes
til samtaler 31. desember, Ugandas president Yoweri Museveni.
og uttrykte glede over at
regjeringen i Sør-Sudan er villig til å gå til forhandlingsbordet.
Ifølge BBC sier Machar at han ikke er klar for å samtykke til
en avtale om våpenhvile nå.
Sør-Sudan ble kastet ut i kaos 15. desember i fjor da det brøt
ut kamper mellom grupper av soldater i hovedstaden Juba.
Uroen spredte seg raskt til store deler av landet, og det er
fortsatt nå i februar uavklart hvordan situasjonen i Sør-Sudan
vil utvikle seg.
– Har vi reddet ett barn fra å bli barnesoldat, så har vi
vunnet, sier Svein-Håvard Sletten ved Lørenskog videre­
gående skole. Han er primus motor for skolens Right To
Play-prosjekt, og var selv nede i Uganda på studietur i
desember 2012.
Det beste ved at barn i Uganda er med på et program som
Right To Play er vel at når barn leker, så bruker de tiden
sin til noe annet enn det de kunne ha gjort og ikke finner
på andre ting som de ikke burde gjøre. I nord-området i
Uganda så har de hatt krigssituasjoner hvor unge mennesker kan bli kastet ut i krigen før de har vokset opp.
– Det er vanskelig for meg å si hvor mye en krone er
verdt i Uganda, men jeg tror alle som har vært der nede
og opplevd situasjonen der forstår at hver eneste krone
hjelper, sier Sletten.
– Man ser en klar forskjell på barn som får lov til å være
i aktivitet og de som ikke har fått muligheten ennå. De
som leker har håp og har humøret godt oppe, mens de
som ikke leker ofte er veldig seriøse og viser ikke mange
følelser, sier Svein-Håvard Sletten.