Se hele menyen for 2014

Visuell kunst
1
VIDEREGÅENDE skole
2014 - 2015
Den kulturelle
skolesekken
i østfold
Visuell kunst
INNHOLD
2
Scenekunst
3-5
VISUELL KUNST
Se verden med nye øyne
I 200 år har Norge reflektert over og diskutert sin egen identitet, som samfunn og som
nasjon. Slik vi mennesker gjennom hele livet blir utfordret til å tenke over hvem vi er, og hvilke
muligheter vi har til å påvirke omgivelsene våre. Kunst og kultur har alltid vært en sentral del
av måten vi tenker på: I møte med provoserende, fantastiske, vakre eller elendige kunstverk,
utvides horisonten vår, og vi blir i stand til å tenke oss andre mulige fremtider, og andre måter
å forstå nåtiden på.
Den kulturelle skolesekken skal gi fylkets elever mulighet til å bryne seg på
profesjonell kunst på høyt nivå. I kunsten finnes det ingen fasitsvar: Ingen kan si «du skal like
dette», men sammen kan vi se filmer, billedkunst, teaterstykker, konserter og lese litteratur.
Etterpå diskuterer vi: Hva handlet dette om? Er vi enige eller uenige i kunstens ytring? Tenker
vi annerledes om noe vi trodde vi hadde forstått fullt ut? Med årets program byr vi på en vifte
av kunstopplevelser. Noen av dem vil treffe mange, andre vil skape undring. Målet er at ingen
av dem skal etterlate elevene i en tilstand av likegyldighet. Med kunsten som redskap kan vi
sammen se verden med nye øyne. God fornøyelse!
6-7
LITTERATUR
8-9
KULTURARV
10 - 11
MUSIKK
12 - 13
Johannes Hafnor
Leder for Den kulturelle
skolesekken i Østfold
Østfold kulturutvikling
Einar Wium
Fylkesdirektør
Opplæringsavdelingen
Østfold fylkeskommune
FILM
14 - 16
TVERRESTETISKE
PRODUKSJONER
17 - 19
Redaktører: Maria Brevik & Bernhard ellefsen | design: Provinsen
KUrs
20
SCENEkunst
3
Foto: Teater NIE
Hanna
og Heinz
Bestillingsinfo:
Tilgjengelig:
01.12.14 til våren 2015
Varighet: 50 minutter
Spillested: Gymsal eller
blackbox på skolen
Maks elever per visning: 100
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
Denne forestillingen
kan forankres i:
• Norsk, VG 1, 2 og 3
• Samfunnsfag.
• Historie, VG 2 og 3
• Kommunikasjon og kultur.
• Valgfritt programfag i språk,
samfunn og økonomi
• Medier og kommunikasjon,
yrkesfaglig utdanning
Med utgangspunkt i historien om Hanna Mothes har Teater NIE
laget en forestilling om en ung norsk kvinne som giftet seg med
en tysk soldat under andre verdenskrig. Etter krigen ble hun, som
tusenvis av andre norske kvinner i samme situasjon, sendt ut av
landet med tvang, og fratatt sitt norske statsborgerskap.
Hanna og Heinz er fylt av musikk, humor og livskraft – en
fortelling om overlevelse, kjærlighet, tap av selvbilde og håp. Stykket utforsker hvordan menneskets identitet påvirkes når man ikke
kan besøke det geografiske området denne identiteten er knyttet
til. Det handler om å kjempe for rettferdighet, og om hvor mye
det er verdt å tåle for den ene store kjærligheten.
Ingen land i Europa straffet sine krigsbruder så hardt som
Norge. I Hanna og Heinz møter vi en kvinne som aldri ga opp
fordi hun var født i Norge, og derfor mente hun hadde rett til å
komme hjem. Det tok nesten 60 år.
scenekunst
n
Fo
to:
Ma
gn
us
Ne
id
em
an
4
David
& Fofo
Bestillingsinfo:
Denne forestillingen
kan forankres i:
Tilgjengelig: høsten 2014
Varighet: 70 minutter
Spillested: Kulturhus
Maks elever per visning:
400
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
• Norsk
• VG1 Musikk, dans,
drama og VG 2 drama
• Kommunikasjon og kultur 1,
2 og 3. Valgfritt programfag,
språk samfunn og økonomi.
• Medier og kommunikasjon.
VG 1 og 2. Yrkesfaglig
utdanning
To av utøverne fra Cirkus Cirkör vender tilbake til Østfold med en
ny fascinerende forestilling. En fortelling som strekker seg over ti
år er kokt ned til 75 intense minutter med sirkus, komedie og sår
virkelighet. David og Fofo har gjennomført 400 forestillinger med Cirkörs Wear it Like a Crown, en av kompaniets mest vellykkede
produksjoner. Mer enn 2000 ganger har de utført sitt unike pingpong-nummer. Dette er en historie om blod, svette og hotellrom,
sirkusartistens aldrende kropp i krig med viljen til å spille videre.
Og lidenskapen? Hvordan overlever den når man tilbringer
alle døgnets timer sammen? Er løsningen trapesøvelser ti meter
over bakken? Eller å sjonglere pingpong-baller med munnen?
SCENEkunst
5
Foto: Lucia Herrero
gerilja
impro
klasseromsteater!
Bestillingsinfo:
Tilgjengelig: uke 46 -47
(2014) og 9 -10 (2015)
Varighet: 45 minutter
Spillested: Klasserom
Maks elever per visning: 30
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
Denne forestillingen
kan forankres i:
• Norsk
• VG1 Musikk, dans, drama
og VG 2 drama
• Kommunikasjon og kultur 1,
2 og 3. Valgfritt programfag,
språk samfunn og økonomi.
• Medier og kommunikasjon.
VG 1 og 2. Yrkesfaglig
utdanning
Gerilja Impro Klasseromsteater! er en improvisert forestilling som
finner sted i klasserommet. Tema, scenografi, lyd og lys tar form i
det øyeblikket skuespillerne kommer inn. Historiene som fortelles,
og som det reflekteres over, kommer fra elevene i klasserommet.
Her er muligheten til å få dramatisert livet sitt, eller å delta i en
filosofisk refleksjon over hvorfor bussen alltid er for sent ute når
det regner. Publikum deltar ikke som utøvere i forestillingen, men
er kilde til temaene og historiene.
Scenekunst Østfold har inngått et samarbeid med Norges fremste improvisatorer for å skape prosjektet Gerilja Impro
Klasseromsteater! . Det Andre Teateret i Oslo ble åpnet i 2011, og
har i løpet av noen få år etablert seg som et av de kuleste stedene
for scenekunst i Norge. Til forestillingen i Østfold tar de med seg
spennende, lokale improvisatorer. Det Andre Teateret beskriver
seg selv på følgende måte: Nesten som vanlig teater, bare litt
morsommere.
VISUELL KUNST
Foto: Wi
kimed
ia Co
mm
ons
6
Mind
the Map
Bestillingsinfo:
Tilgjengelig:
september 2014
Varighet: 90 minutter
Visningssted: Galleri F15
i Moss
Maks elever per visning: 30
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
Denne utstillingen
kan forankres i:
• Norsk, VG 1, 2 og 3
• Historie
• Samfunnsfag
• Studiespesialiserende
med formgiving
• Visuelle kunstfag –
kunst og kultur
• Valgfag – Visuell kultur
og samfunn
Utstillingen tar utgangspunkt i den store betydningen Mossekonvensjonen hadde for den norske grunnloven. Den dramatiske
utviklingen visualiseres gjennom en utstilling som vil kombinere
det historiske med det samtidsaktuelle. Mossekonvensjonen og
hendelsene som fant sted i Østfold i 1814 formidles gjennom kart
og prospekter fra denne perioden – både de svenske kartene fra
invasjonen som ble stoppet, og dansk-norske kart med henvisninger til Østfold.
Side om side med de historiske kartene, viser utstillingen en
rekke verk fra samtidskunsten som diskuterer makt og maktstrukturer. På denne måten kan vår tids kultur, som er preget av en
verden i stadig endring, kaste nytt lys over grunnlovsjubileet. Ved
å vise store internasjonale kunstnere i Galleri F15 i en omfattende
utstilling med sterk historisk forankring, vil Moss’ betydning i
grunnlovsutviklingen komme frem på en usedvanlig og
spennende måte.
VISUELL KUNST
7
Illustrasjon: Satoshi Hashimoto
Coffiest
Bestillingsinfo:
Tilgjengelig:
november 2014
Varighet: 45 minutter
Spillested: Klasserom
Maks elever per visning: 30
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
Dette foredraget
kan forankres i:
• Norsk, VG 1, 2 og 3
• Formgivingsfag, studieforberedende utdanning
• Visuelle kunstfag. Valgfritt
programfag; Visuell kultur
og samfunn
• Design og arkitektur
Hele tiden er vi omgitt av dem, ulike logoer, reklamer og visuelle
uttrykk som skal fortelle oss hvem vi er, hvem vi burde være,
og ikke minst, hva vi må kjøpe for å bli akkurat slik. Kunstneren
og designeren Bjørn-Kowalski Hansen (f. 1979) har gjennom en
rekke prosjekter utforsket logoens og designens rolle i kunsten og
samfunnet.
Han har laget plateomslag, ølbokser, plakater og ikke minst
t-skjorter for kultmerket Haakki. Innen kunstverdenen har han
fremstilt verker som setter nettopp design på agendaen. I dette
foredraget vil han fortelle om sine mangeartede erfaringer og
virvle opp diskusjon rundt temaer vi alle er fullstendig innvevd i.
LITTERATUR
F ot
o: M
ort
en
Sø
nd
erg
aa
rd
8
Ung
poesi Ø
Bestillingsinfo:
Dette verkstedet
kan forankres i:
Tilgjengelig: våren 2015
• Norsk, VG 1, 2 og 3
Varighet: 90 minutter
Spillested: Klasserom
Maks elever per visning: 30
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
Alle har vi bilder av hva poesi er, og etter mange skoleår med
norskundervisning, kan dikt fremstå som nokså kjedelig. Men hva
skjer når vi får møte ulike typer poesi vi ikke engang har forestilt
oss muligheten av? I dette totimers verkstedet får elevene møte
diktuttrykk som garantert vil overraske, og de skal prøve sine egne
poetiske evner.
Her er det lov å skrive på spøk, for ikke å si å kødde. Ikke
bare er det lov, det er meningen. Poeten Morten Langeland og
litteraturhuset House of Foundation i Moss står bak dette verkstedet, hvor elevene også kan arbeide videre med tekstene sine etter
klassebesøket, og hvis de virkelig tenner, får de muligheten til et
helgeverksted i Moss og bokutgivelse.
LITTERATUR
Foto: Rolf M. Aagaard
9
Forfatterbesøk med
Trude
Marstein
Bestillingsinfo:
Dette foredraget
kan forankres i:
Tilgjengelig: februar 2015
• Norsk, VG 1, 2 og 3
Varighet: 45 minutter
Spillested: Klasserom
Maks elever per visning: 30
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
Siden den usedvanlig sterke debutromanen Sterk sult, plutselig
kvalme i 1998, har Trude Marstein vært en av Norges sentrale
samtidsforfattere. Ingen kan som henne rykke ved våre vante
forestillinger om hverdagslivet rundt oss.
Med originale grep har hun skrevet romaner som nærmer
seg de store eksistensielle spørsmålene, og hennes seneste utgivelse, Hjem til meg, gir den evige undringen – er gresset grønnere
på den andre siden? – en ny og ubehagelig vri. Marstein vil lese fra
og fortelle om forfatterskapet sitt og diskutere de tankevekkende
temaene med elevene.
KULTURARV
10
Foto: Lucky View
#mingreie
Bestillingsinfo:
Tilgjengelig: oktober 2014
og januar 2015
Varighet: 5 skoletimer
Spillested: Klasserom
Maks elever per visning: 20
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
Dette verkstedet
kan forankres i:
• Norsk, VG 1, 2 og 3
• Samfunnsfag
• Medier og kommunikasjon, VG 1
og 2. Yrkesfaglig utdanning
• Kommunikasjon og kultur 1, 2 og 3.
• Valgfritt programfag, språk
samfunn og økonomi.
• Medie- og informasjonskunnskap.
Valgfritt programfag; språk,
samfunn og økonomi
Med iPad som arbeidsverktøy får elevene en innføring i enkel
videoproduksjon, og en forståelse av hvordan de kan bruke film
som medium til å formidle egne meninger og tanker. I løpet av én
skoledag lager elevene en kort film om seg selv. Filmene skal ta
utgangspunkt i en gjenstand som de har tatt med seg på skolen
og som betyr noe for dem.
Tingene vi omgir oss med forteller mye om hvem vi er. Med
grunnlovsjubileet i 2014 som bakteppe ønsker vi i dette videoprosjektet å invitere videregående-elever i Østfold til å
reflektere over sin egen identitet og mulighet til ytring. Alle
bidragene blir publisert på prosjektets nettside og vil samlet sett gi
et sjeldent innblikk i ungdoms virkelighet anno 2014.
Instruktører er Magnus Norsted og Christoffer Pettersen fra
Fredrikstad. Begge har utdannelse i medieproduksjon, og prosjektet er utviklet og produseres av E6 Østfold Medieverksted.
KULTURARV
11
Foto: Opera Østfold
Tosca
Bestillingsinfo:
Tilgjengelig: presentasjon vår 2015,
generalprøve 9. juni 2015 (kveld)
Varighet: presentasjon 45. min./
generalprøve 120 minutter
Spillested: Klasserom/Fredriksten
festning i Halden
Maks elever per visning:
Klasse/1500
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge bestillingen.
Denne forestillingen
kan forankres i:
• Norsk, VG 1, 2 og 3
• Musikk, Dans, Drama, VG 1
og Musikk VG 2 og 3
Opera Østfolds neste spektakulære utendørsoppsetning på Fredriksten festning i 2015 er Tosca av Giacomo Puccini. Handlingen
finner sted i Roma på 1800-tallet, da kongedømmet Napoli ble
truet av Napoleons invasjon av Italia. Sangerinnen Floria Tosca
er fanget i et trekantdrama: På den ene siden finner vi hennes
opprørske kjæreste, Mario Cavaradossi, og på den andre den upålitelige og begjærlige politisjefen Scarpio. Dramaet mellom disse
tre personene er kjernen i en intens og blodig opera.
Tosca er historien om kjærlighet, lyst og menneskets mørke
sider. Puccinis rollepersoner er ikke operahelter i romantisk
forstand. Heller enn å fremheve de de store lyriske øyeblikkene,
konsentrerer han operaen om den spennende og intense handlingen. Påmeldte klasser får i forkant av forestillingen besøk av to
formidlere som byr på en humoristisk presentasjon av Tosca.
MUSIKK
12
Captain
Credible
Bestillingsinfo:
Tilgjengelig:
Uke 43 høsten 2014. Varighet: 45 minutter
Spillested: gymsal eller
tilsvarende. NB! lokalet
må blendes
Maks elever
per konsert: 200
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
Denne forestillingen
kan forankres i:
• Norsk, VG 1, 2 og 3
• Musikk, Dans, Drama. VG 1
og Musikk VG 2 og 3,
• Teknikk og industriell
produksjon, yrkesfaglig
utdanning
Foto: Lars Opstad
Captain Credibles spektakulære forestillinger har blitt omtalt som noe av det mest
spesielle og interessante som skjer i musikk-Norge om dagen. Daniel LaceyMcDermott har selv laget alt av instrumenter, og spiller rollefiguren Captain
Credible, en usannsynlig og energisk type som fabulerer om verdensrommet.
Med seg på scenen har Captain Credible diverse hjemmelagde bokser, en
8-bit nintendo, dokker som spiller på trommer med spisepinner, alt sammen godt
pakket inn i absurd humor. Captain Credible byr på et unikt og temmelig hysterisk
live-show der musikken er oppfinnsom og umulig a sette i bås. Han vakte stor
oppsikt under Bylarm 2009, og er i ferd med a bli lagt merke til internasjonalt.
VERKSTED
Etter konserten(e) kan interesserte elever bli med videre i et to-timers
verksted med Captain Credible og få opplæring og veiledning i produksjon av
elektroniske lydgeneratorer. Først vil kapteinen lose deltakerne gjennom prinsippene om lavspenningselektronikk, før de selv får bygge sin egen lydgenerator.
Han viser at man kan bygge en synth inne i (nesten) hva man vil, og hvordan en
panelovn eller en kaffeboks kan bli til en synth eller midikontroller. Verkstedet gir
et fascinerende praktisk innblikk i kombinasjonen av elektronikk og lydskaping!
MUSIKK
Fo
to:
La
rs
Op
sta
d
13
Hedvig
Mollestad
trio: Shoot
Bestillingsinfo:
Tilgjengelig: uke 16
våren 2015
Varighet: 45 minutter
Spillested: gymsal
eller tilsvarende
Maks elever per konsert: 200
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
Denne konserten
kan forankres i:
• Norsk, VG 1, 2 og 3
• VG 1 Musikk, Dans, Drama,
VG 2/3 Musikk
Skittent og progressivt, fritt, fast og fett, hardt, høyt og gøyt! Velkommen til en konsert med energi, kraft og mening. Hedvig
Mollestad Trio er et instrumentalband som serverer progressiv
rock iblandet en offensiv dose improvisasjon. Legg så til en rekke
komposisjoner som har røttene sine i jazzen, og vi får et helt
særegent musikalsk uttrykk.
Hedvig Mollestad er så langt kjent som gitarist i band med
Jarle Bernhoft, Jon Eberson og Hilde Marie Kjersem, men står her
som frontfigur i en trio med bassist Ellen Brekken og trommis Ivar
Loe Bjørnstad.
FILM
14
Foto: Modern Angle Film
Det
røde
eplet
Bestillingsinfo:
Tilgjengelig:
februar/mars 2015
Varighet: 120 minutter
Spillested: auditorium
m/projektor og lerret
Maks elever per visning: 60
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
Denne visningen
kan forankres i:
• Norsk, VG 1. 2 og 3
• Samfunnsfag
• Medier og kommunikasjon, VG 1 og 2.
Yrkesfaglig studieretning
• Medie- og informasjonskunnskap.
• Valgfritt programfag, i språk
samfunnsfag og økonomi
• VG 1 Helse og oppvekstfag og VG 2 –
Helsearbeiderfag, - Barne- og ungdomsarbeiderfag, - Ambulansefag
Det Røde Eplet er en film som viser en verden få mennesker har
opplevd på nært hold. Filmen følger syv forskjellige gatemagasinselgere og gir et ærlig og ekte innblikk inn i en annerledes
arbeidsplass. Vi møter mennesker i veldig forskjellige faser av livet,
mennesker med en fortid ulik de fleste, hvor kampen for å overleve har satt sine spor, både fysisk og psykisk. Filmen portretterer
et sted der klemmer og smil er mer verdt enn gull, en arbeidsplass
hvor man ikke er garantert å se sine kolleger levende neste dag.
Etter tre års arbeid viser Vanja Larsen og Fredrik Nielsen sin
gripende film om selgerne av gatemagasinet = Fredrikstad. Filmskaperne lar hovedpersonene fortelle sine egne historier på sine
egne premisser, og til diskusjonen i etterkant har de med seg en
av selgerne fra filmen. Der vi så altfor ofte ser et samfunnsproblem, får vi her en unik mulighet til å bli kjent med
menneskene bak statistikken.
FILM
15
n
oh
:J
to
Fo
gH
rlin
-E
s
ene
olm
n
rikse
Fred
Å vokte
fjellet
Bestillingsinfo:
Denne visningen
kan forankres i:
Tilgjengelig: vår 2015
Varighet: 90 minutter
Spillested: auditorium
Maks elever per visning: 90
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
• Norsk, VG 1. 2 og 3
• Samfunnsfag
• Religion og etikk
• Medier og kommunikasjon.
VG 1 og 2. Yrkesfaglig
utdanning
Det eneste Isa på 12 år ønsker, er at faren skal betrakte han som
en mann. Og menn gråter ikke. Når Isa mister den fattige familiens
lam, må han og lillebror Hamid, adlyde fars ordre om å finne og
bringe lammet tilbake. På toppen av fjellet blir Hamid skadet, og
Isa havner i et dilemma: Skal han være mann, og lojal mot de
pliktene han er pålagt, eller skal han følge sin egen oppfatning av
hva som er rett og galt?
Kortfilmen Å vokte fjellet er et eksamensarbeid fra Filmskolen
på Lillehammer, og vant oppsiktsvekkende Amanda for beste kortfilm i 2012. Siden er den vist på tallrike internasjonale festivaler, og
er ytterlige prisbelønnet. Regissør Izer Aliu og manusforfatter Tor
Hubro Stene, som er fra Fredrikstad, forteller om tankene bak og
arbeidet med denne uforglemmelige filmen.
FILM
16
to
Fo
Natt
til 17.
o
aip
:M
m
Fil
AS
Bestillingsinfo:
Tilgjengelig:
februar/mars 2015
Varighet: 120 minutter
Spillested: lokal kino
Maks elever per visning:
tilpasses kinosal
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
Denne visningen
kan forankres i:
• Norsk, VG 1, 2 og 3
• Samfunnsfag
• Medier og kommunikasjon,
VG 1 og 2. Yrkesfaglig
studieretning
• Kommunikasjon og kultur.
• Valgfritt programfag i Språk,
samfunnsfag og økonomi
15-åringene Sam og Amir har bestemt seg for at denne kvelden
skal bli legendarisk. Gutta har kjent hverandre hele livet og føler
seg nesten som brødre, men i løpet av det neste døgnet forandres
alt. Amir vil ha tilbake eks-kjæresten sin Thea, men det han ikke
vet, er at Sam er i ferd med å bli sammen med henne.
Når gutta finner ut at de er forelsket i samme jente, slår det
gnist til en tilsynelatende uløselig konflikt. Kan Sam og Amir tilgi
hverandre, eller er dette slutten på vennskapet deres? Regissør
Eirik Svensson, som er utdannet ved Filmskolen på Lillehammer,
har med seg en av ungdomsskuespillerne for å presentere og
diskutere filmen.
Tverrestetiske produksjoner
17
Foto: Paal Audestad
Frode Grytten
& Pedro
CarmonaAlvarez med
band
Bestillingsinfo:
Denne forestillingen
kan forankres i:
Tilgjengelig: vår 2015
Varighet: 60 minutter
Spillested: skole/
kulturhus
Maks elever per
visning: 100/400
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
• Norsk, VG 1, 2 og 3
• Musikk, Dans, Drama VG 1
og Musikk VG 2 og 3
Foto: Eva Lene Gilje Østensen
Med omfattende og mangslungne forfatterskap på samvittigheten er Frode Grytten og Pedro Carmona-Alvarez uomgjengelige
norske samtidsforfattere. Gryttens inderlig-ironiske blikk på omgivelsene kommer blant annet til syne i den mye leste novellesamlingen Bikubesong (1999) som har oppnådd kultstatus og som for
noen år siden ble til en teaterforestilling på Det Norske Teatret.
Carmona-Alvarez på sin side har ikke bare spilt i bandet Sister
Sonny, han har også utgitt en rekke romaner og diktsamlinger.
Senest i 2012 mottok han P2-lytternes romanpris for Og været
skiftet og det ble sommer og så videre. Sammen har de utviklet et
bandprosjekt hvor Grytten leser tekst og Carmona-Alvarez både
synger og spiller gitar. Med seg på turné har de ytterligere fire musikere, og de byr på et uttrykk som det er lett å like, men vanskelig
å glemme. Kombinasjonen av skarp humor og eksistensielt alvor
kjennetegner begge disse forfatterne, og på scenen møter vi dem
i et nytt format.
Tverrestetiske produksjoner
18
FOO
Bestillingsinfo:
Tilgjengelig:
Oktober 2014
Varighet på forestilling:
45 minutter
Varighet på verksteder:
Se våre nettsider
Spillested: Forestilling
i kulturhus. Verksted på
skolen.
Maks elever per
forestilling: 400
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
Denne forestillingen
kan forankres i:
• Norsk, VG 1, 2 og 3
• Musikk, Dans, Drama,
VG 1 og Musikk VG 2 og 3
Foto: Per Buhre
F(ange) O(mforme) O(ppleve). FOO er en spennende reise i improvisert musikk og
levende bilder. På scenen møter vi et stjernelag av norske musikere og Anastasia Isachsens videokunst. Perkusjonistene Audun Kleive, Helge Norbakken og
Ingar Zach er ulike i stil, men utfyller hverandre på en eksepsjonell måte. De to
sistnevnte bruker objekter som ikke vanligvis regnes som instrumenter. Arve Henriksen spiller både trompet, synger og bearbeider musikken elektronisk. Jan Bang
fanger samples under konserten, for så å spille dem tilbake som en del av helheten, og Johnny Skalleberg er lydtekniker. Ikke bare lyden, men også selve synet av
disse teknisk briljante utøverne vil garantert bidra til en minneverdig opplevelse.
Videokunstner Anastasia Isachsen skal lede verksteder med alle elevene i
forkant av turnéen hvor de får i oppdrag å fange og bearbeide visuelle materialer
som hun skal senere bruke under konsertene. Øvrige materialer skal stilles ut i
konsertarenaenes foajé.
Underveis forteller musikerne om sine egne teknikker og om samspillet seg i
mellom. Konserten skal gi gjenklang lenge etter den er ferdig, både i kroppen og i
tankene omkring det å fange øyeblikket og bearbeide det til noe personlig.
VERKSTED
I tillegg til video- og bildeverkstedene byr FOO også på en meny av verkstedtilbud
med alt fra kroppsperkusjon til sampling. Noen skal foregå i forkant av turnéen,
mens andre foregår på ettermiddagen etter skolekonserten. Her blir det anledning
til å lære og bli inspirert av noen av Norges dyktigste musikere: Elevene kan skape
sine egne uttrykk med utstyr vi alle bærer rundt på til daglig.
Tverrestetiske produksjoner
ren Godtkjær
Foto: Sø
19
Ørkenbrevet
Bestillingsinfo:
Denne forestillingen
kan forankres i:
Tilgjengelig: uke 2, 2015
Varighet: 60 min
Spillested: lokale kirker
Maks elever per visning:
tilpasses hver kirke
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
• Norsk, VG 1, 2 og 3
• Religion og etikk
• Musikk, Dans og Drama,
VG 1, og Drama, VG 2 og 3
Ørkenbrevet er en teaterforestilling basert på Göran Tunströms
bok med samme tittel. Her er det diktet videre på Tunströms tekst,
og på scenen møter vi en hjemløs historieforteller. Vi hører fortellingen om Jesus før han ble skikkelsen vi kjenner fra bibelen, en
ung mann som er full av drømmer og følelser. Han opplever store
forventninger fra omverdenen, forventninger han får et stadig
mer konfliktfylt forhold til. I en rekke situasjoner gjennomsyret av
usedvanlig styrke og renhet, ser vi et menneske tre frem bak de
bildene kulturen har skapt av personen Jesus.
Ørkenbrevet er produsert av Scenekunst Østfold i samarbeid
med regissør Ole Sørensen fra Teater Møllen i Danmark. Teater
Møllen har mottatt en rekke priser for sitt arbeid, både i Danmark
og internasjonalt. De har skapt seg et varemerke som eksepsjonelle historiefortellere gjennom sitt 40 årige virke.
KURS
20
Fo
Elev-
Bestillingsinfo:
arrangørkurs
Tilgjengelig: september
2014
Varighet: 4 skoletimer
Spillested: klasserom m/
projektor og lerret
Maks elever per kurs: 15
Navn på klasse/trinn og
elevantall må følge
bestillingen.
to:
Fre
dr
ik
Mo
rte
ns
en
Elevarrangører er elever som kan ta seg av det meste rundt besøket fra Den kulturelle
skolesekken. De fungerer som vertskap, informerer og yter praktisk bistand før og under
arrangementer på sin skole eller på det lokale kulturhuset.
I vårt kurs for nye elevarrangører vil vi blant annet ta for oss disse oppgavene: Informere
andre elever om hvilke produksjoner som kommer til skolen, ta imot utøvere og ønske velkommen, være vertskap og takke for besøket, hjelpe til med bæring av utstyr og utføre enkle
riggejobber. Kurset vil også gi en kort innføring i markedsføring og planlegging av kulturarrangement.
Vi gjør bruk av konkrete eksempler fra Den kulturelle skolesekken, Ungdommens
kulturmønstring, kulturskolene og lokale festivaler.Elevarrangørene kan også planlegge og
gjennomføre arrangementer som skolen eller de selv tar initiativ til.
21
Les
mer på
nett!
På våre nettsider finner du detaljert og oppdatert
informasjon om produksjonene våre og forslag til
konkrete forankringer i læreplanene.
Til produksjonene «Captain Credible» og
«FOO» følger det verkstedtilbud. Bestillingsinstruksjoner og andre opplysninger om
disse verkstedene finner du også på nettsidene.
kulturutvikling.no
INFOrmasjon
22
Kontaktpersoner
i Den kulturelle
skolesekken
i Østfold
Johannes Hafnor, leder for Den kulturelle skolesekken
Tlf. 957 95 573, [email protected]
Monica Leander, turnéansvarlig for videregående skole
Tlf. 932 88 877, [email protected]
José Leguina, turnékonsulent
Tlf. 922 40 493, [email protected]
Ole Jacob Evensen, turnékonsulent
Tlf. 977 55 480, [email protected]
Fredrik Mortensen, turnékonsulent og prosjektleder (vikar)
Tlf. 458 53 767, [email protected]
Nina Cecilie Dahl, produsent for musikk
Tlf. 975 41 468, [email protected]
Bernhard Ellefsen, produsent for
litterære og tverrestetiske produksjoner
Tlf. 980 43 683, [email protected]
Rami Maktabi, produsent for visuell kunst og film
Tlf. 415 55 937, [email protected]
Kari Olsen, pedagogisk rådgiver
Tlf. 995 52 214, [email protected]
Visuell kunst
23
Hva er Den
kulturelle
skolesekken?
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal
bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur
av alle slag.
Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kulturog skolesektoren.
Mål og prinsipp for satsingen er nedfelt i Stortingsmeldingen «Kulturell skulesekk for framtida» (Stortingsmelding nr. 8
(2007-2008))
Les mer om den nasjonale ordningen på
denkulturelleskolesekken.no
Vi tar forbehold om endringer i programmet for skoleåret
14/15. For oppdatert informasjon om din skole ber vi deg
besøke vår nettside kulturutvikling.no
Visuell kunst
24
Bestillingsinformasjon
Bestillingsfristen er 15.03.14, og skal gå gjennom
skolens kulturkontakt. Bestillingen foregår i et
nettbasert skjema som blir tilsendt kulturkontakten. Har du spørsmål kan du ta kontakt
med turnéansvarlig Monica Leander:
[email protected] / 932 88 877
Det er ingen øvre begrensning på hvor mange
tilbud hver skole kan velge, eller hvor mange
elever skolen kan ønske å melde på. Når vi har
angitt et maksimalantall i bestillingsinformasjonen gjelder dette pr. forestilling. Vi kan sette opp
samme forestilling flere ganger på hver skole.
Vi oppfordrer til å bestille slik at hver elev får
minimum ett tilbud fra Den kulturelle
skolesekken i Østfold i 2014/15.
Du som elev kan påvirke bestillingen til din skole
ved å ta kontakt med elevrådet.
Monica Leander
Turnéansvarlig for
Den kulturelle skolesekken i Østfold,
videregående skole.
Les mer på nett!
Mer informasjon om turneer og produksjoner i
Den kulturelle skolesekken i Østfold, finnes på
kulturutvikling.no
Dokka 3A, 1671 Kråkerøy
69 30 14 30