Nå kan du kjøpe branndører på dagen

Med over 200 dører på lager til enhver tid,
kan vi levere standard branndører på
dagen over hele landet.
Vi har også et større sortiment med to ukers
leveringstid
Dette kaller Daloc for hurtigsortiment, der dørene leveres
innen 2 uker fra bestillingsdato. Det gjør det lettere å velge dør,
men fremfor alt påskynder det byggeprosjektet.
Spesialtilpassede dører har 6-8 ukers leveringstid avhengig
av ønskede funksjoner.
Dalocs hurtigsortiment består av treog ståldører i ulike standardutførelser,
størrelser og farger
Du kan velge om dørene skal være uklassifiserte eller beskytte
mot brann, lyd, branngass og innbrudd avh. av hvilke krav som
stilles. Dørene kan brukes i alt fra industrilokaler til offentlige
miljøer og leiligheter.
Dørene leveres alltid sammensatt uten løse deler, for å lette
håndteringen og monteringen.
Nå kan du kjøpe
branndører
på dagen
Nå lagerfører Firesafe Daloc sine standard
ståldører i Lørenskog og i Trondheim.
Viktig info om lagerførte branndører i stål:
/
/
/
/
Det lagerføres både både enfløyet og tofløyet ståldør,
A60 og A120.
Har lydklassifisering på 35 dB.
Branndører i stål må være klargjort fra fabrikk for evt automatikk.
Universell utforming krever nye branndører, de kan ikke endres
på etter installasjon.
/ Tenk på hvilke forsterkninger som er viktige for døren
og dens funksjon.
/ Dørene har Sa merking.
Vil du vite mer?
Kontakt gjerne teknisk konsulent Kjell Norum,
han vet mye om dører og hjelper deg gjerne:
[email protected] / tel 909 69 479.
På våre nettsider finner du oppdatert informasjon om produkter
og tjenester /kontaktinformasjon til våre avdelinger /oversikt
over kurs og kurskalender.
FIRESAFE / tlf 09110 / www.firesafe.no
Branndører
i stål og tre
DØRER PÅ LAGER
EKSPRESSLEVERING
VELG DØR HER
VELG FARGE OG TILBEHØR HER
T REDØ RER
ST ÅL D ØRER
Massivdør T 10
Branndør S 30
A 60, EI 30, A120
Uklassifisert
EN 13501-2 klasse Sa, Sm
R’w 30, 35, 40 dB
T 10 .......8 x 21
T 10 .......9 x 21
T 10 .... 10 x 21
Størrelser:
Låskasse Assa 212, 222, 310, 410, 560,
565, 1498, 1560, 2002 eller 8765
Størrelser:
Beslag:
T 10 er en massiv, uklassifisert
innerdør beregnet på rom hvor
det ikke stilles spesielle krav til
lyd- og brannsikkerhet. Den kan
brukes til f.eks. skoler, kontorer,
pleieinstitusjoner og idrettshaller.
Sluttsttykke Assa 1264, 1487, 1887 eller 2864.
Dørhåndtak Assa 696, 6640 eller 6696.
Se mer informasjon om farger, karmer, terskler
og kantlister i de ulike avsnittene i brosjyren.
S 30 er en moderne ståldør som
brukes der man vil oppfylle høye
lyd- og brannklassifiseringskrav
uten at det går på bekostning av
dørens utseende. Den passer
fint i f.eks. butikker, sykehus,
servicehus, skoler, kontorer og
hotell.
S 30 ...... 9 x 20
S 30 ....10 x 20
S 30 ...... 9 x 21
S 30 .... 10 x 21
Beslag: Låskasse Assa 310, 212, 222, 560, 565,
1498 eller 1560.
Dørhåndtak Assa 696, 6640 eller 6696.
Kan utstyres med rustfri innbruddsbeskyttelse.
Øvrig:
Se mer informasjon om farger, karmer
og terskler i de ulike avsnittene i brosjyren.
✔
Levering til riktig tid og i riktig stand
✔
Smidig og rask montering
✔
Kort monteringstid – lavere totalkostnad
✔
Ferdigisolerte stålkarmer
✔
Beskyttende kantlister rundt alle tredører
✔
Enkelt vedlikehold og lang levetid
Sikkerhetsdør S 33
EI30
SS-EN 1627 RC 3
EN 13501-2 klasse Sa
EI 30, A 60
R’w25dB
EN 13501-2 klasse Sa, Sm
R’w 35, 40 dB
Størrelser:
T 21 er en lydklassifisert massivdør som passer godt i offentlige
miljøer
som
personalrom,
idrettshaller, skoler, kontorer og
hoteller. Døren beskytter også
mot brann og branngass.
T 21 .......8 x 21
T 21 .......9 x 21
T 21 .... 10 x 21
Beslag: Låskasse Assa 212, 222, 310, 410, 560,
565, 1498, 1560, 2002 eller 8765
Sluttstykke Assa 1264, 1487, 1887 eller 2864.
Dørhåndtak Assa 696, 6640 eller 6696.
Se mer informasjon om farger, karmer, terskler
og kantlister i de ulike avsnittene i brosjyren.
Størrelser:
Låskasse Assa 410 eller 2002.
Ekstralås Assa 411 eller 90001 plac 624.
Dørhåndtak Assa 696, 6640 eller 6696.
Beslag:
S 33 er en moderne sikkerhetsdør som passer utmerket inn i
miljøer der de etiske kravene er
like høye som kravet til sikkerhet.
Døren brukes f.eks. på kjøpesentre, hoteller, kontorer og leiligheter for å beskytte mot innbrudd, brann, branngass samt
lyd.
Massivdør T 25
Kan utstyres med kikkehull, mekanisk
ringeklokke, postluke, nøkkelrør, nøkkelskilt og
dørsperre.
Øvrig:
KLASSIFISERING
Daloc har klassifiserte stål- og tredører som oppfyller de fleste klassifiseringskravene for innbrudd,
brann og lyd. Alle klassifiserte dører testes, sertifi-seres og produseres i Sverige. De er typegodkjente, klassemerkede og oppfyller naturligvis alle
lover og krav.
EI30
EN 13501-2 klasse Sa, Sm
EI 30, A 60
EN 13501-2 klasse Sa, Sm
Størrelser:
Størrelser:
Beslag:
Sluttstykke Assa 1264, 1487, 1887 eller 2864.
Dørhåndtak Assa 696, 6640 eller 6696.
Se mer informasjon om farger, karmer, terskler
og kantlister i de ulike avsnittene i brosjyren.
Kantlist
S0500-N
F 7949 MATT
Hvit
Malt/laminat
Kantlist
S2500-N
Lys grå
F 7927 MATT
Malt/laminat
Kantlist
MelS4500-N
K 2020 MATT lomgrå
Malt/laminat
Kantlist
S6502-Y
K 1097 MATT
Mørk
Grå
42 x 68
S9000-N
F2253 MATT
Svart
S3060-R80B
F 7851 MATT
Blå
S1070-Y10R
F7940 MATT
S3050-G
F7897 MATT Grønn
Gul
S4050-Y80R
K2005 MATT
Rød
S 43 er markedets mest utviklede sikkerhetsdør. Den brukes der kravene til innbruddssikkerhet og tiltalende design er like
høye. Vanlige anvendelsesområder er som entrédør til leiligheter
i trapperom/oppganger.
S 43 ...... 9 x 21
S 43 ....10 x 21
S 43 ...... 9 x 20,8 (eldre standard)
S 43 .... 10 x 20,8 (eldre standard)
Beslag: Flerpunktslås Assa 8765, 8765 + 90001
eller 2000.
Kan utstyres med kikkehull, mekanisk
ringeklokke, postluke, nøkkelrør, dørsperre og
nøkkelskilt.
Se mer informasjon om farger, karmer
og terskler i de ulike avsnittene i brosjyren.
42 x 98
92
42 x 118
98
De har også en tetningslist
i01sporet og02
01
er isolert med mineralull.
Acajou
MahogMahogany
ni
F7008 MATT
Du kan velge mellom karm med
fast gerikt (41) og karm uten fast
Typ G
Typ G Typ H
gerikt(42).
42xx122
145
42
42 x 122
118
04-08
02
42 x 145
04-08
Typ H Typ K
Karm 41
S0502-G50Y
K1040 MATT
Røyktetthetsklassifisert
S0300-N
F3091 MATT
S0502-Y
F2296 MATT
S5040-R30B
F5345 MATT
S3040-R40B
F5346 MATT
S2030-B30G
F5347 MATT
Typ K Typ G
Karm 44-48
Karm 41
Typ G
Karm 42
Karm 44-48
K
Släplist SL+CH
Släplist Släplist
SL+CH SL+CG
Släplist SL+CGSläplist SL+BSläplist SL+B
ATZ
Typø
ATE
TTyp
erskler
– tred
Typ rer
ATZ
Lydklasse
K7024 MATT
Birch
STØRRELSE
K6149 MATT
Light Oak
K7603 MATT
Bio-Oak
K5370 MATT
Ivory Oak
Typ H
F6209 MATT
Prestige
Walnut
S7020-R80B
F7969 MATT
S2070-R
F7845 MATT
Tradisjonell plastkantlist av ABS-plast 3 mm
68
Lys grå
92
Rød
Hvordan døren er hengslet, ses fra hengslesiden.
Hvis hengslene er på høyre side, er det en høyrehengslet dør. For en venstrehengslet dør er det
motsatt.
Høyrehengslet
Mellomgrå
98
Mørk
68grå
118
Bøk
Blå
Svart
92
Typ CH
Gul
98
Grønn
118
Eik
Mahogni
Typ G
23 22
24 23
Dobel 1216
Teak 01
Typ B
2Typ
Typ 1Typ 1TypTyp
2 1TypTyp
3 2
Typ CG
25 24
TypVL
Typ
Typ CH
01 25
03 01
Typ B
30 03
Släplist SL Typ CG
TypTyp
4 1
5 42
Typ
3 TypTyp
Typ
Typ G
Typ 5
Typ CP
Typ G
Firesafe leverer og monterer Nordens største sortiment i branndører,
Dobel 1217
Eik
02
Dobel 1033
Eik
lyddører og sikkerhetsdører i tre og stål.
04-08
Brannklassifiserte dører leveres til ulike krav. Det finnes dører med
brannmotstand helt opp til 120 minutter og dører og porter med ulike
01
Dobel 1218
Bøk
02
dimensjoner, slagretninger og tilleggsfunksjoner for sikring, lyd og
04-08
estetikk.
Dobel 1227
Kirsebær
Dører og porter tilpasses det enkelte prosjekt og område på bygget.
For flere detaljer og nærmere spesifikasjon med priser, ber vi om at du
tar kontakt med oss for en nærmere informasjon www.firesafe.no
Fargemalt dørblads- og karmoverflate
Firesafe er totalleverandør innen brannsikring med virksomhet i
Norge, Sverige og Danmark. I Norge har Firesafe avdelinger i de fleste
S0500-N
S0502-Y
S1502-Y
S3502-B
S6502-B
store byene samt flere samarbeidspartnere. Firesafe har blant annet
sentral godkjenning for prosjektering og kontroll brannkonsept i tiltaksklasse 3, samt overordnet ansvar utførelse av bygninger i tiltaksklasse 2.
Av trykktekniske årsaker kan farger på tresorter og andre overflater avvike fra virkeligheten.
NCS-NATURAL COLOR SYSTEMS®, ©SCI-SWEDEN.SE 2004
Typ L
Tätningströskel+TPZ
Borstlist+TPZ
Typ G
Typ G
I Dalocs dørkatalogen på nettet finner du alltid
komplett og oppdatert informasjon om samtlige
dører. www.dorkatalogen.daloc.no
Dørbladsoverflate av laminatplate
Dobel 1067
Mahogni
22 21
Ståldører leveres med faset anslagsterskel i varmforsinket eller rustfritt
stål (A 60, A120) eller i hardved (EI 30)
145
Bjørk
Typ T
T erskler – ståld ø rer
145
F arg er – ståld ø rer
Dobel 1072
Hvit
21
Borstlist+TPZ
Släplist+TPZ
S8000-N
F7837 MATT
Typ V
Hvit
Typ TPZ
Typ ATE
Tredørene utstyres med faset anslagsterskel i tre,
alternativt plastterskel eller terskelplate i kombinasjon
med Typ
slepelist.
G
Typ H
F5477 MATT
Ebony Oak
Släplist+TPZ
Alla Dalocs dører kan
leveres med ulike mål.
Dørmålet angis normalt i
modulmål som er det
samme som veggåpningsmålet. Et annet godt mål
å vite om, er karmyttermålet. For en dør med
modulmål 9 x 21 er karmyttermålet 890 x 2090 mm.
Vensterhengslet
K7016 MATT
Finn Beech
Dørhåndtak Assa 696, 6640 eller 6696.
Øvrig:
42 x 92
68
Hurtigsortimentet med ståldører kan leveres med to ulike karmer.
Samtlige er produsert av kraftig stål og utstyrt med tappbærende,
elforsinkede hengsler.
R’w 35, 40 dB
T 25 .......8 x 21
T 25 .......9 x 21
T 25 .... 10 x 21
Låskasse Assa 212, 222, 310, 410, 560,
565, 1498, 1560, 2002 eller 8765
Malt/laminat
Brannklasse
HENGSLING
SS-EN 1627 RC 3
Du kan velge mellom karmmålene 42 x 92 (med eller uten notspor),
42 x 118, 42 x 122 og 42 x 145 eller karm med valgfri
karmdybde 68 –145 mm.
Karmen har justerbart sluttstykke
og kan utstyres med montert
karmhylse fra fabrikken.
Dørbladsoverflate av laminat med koordinert gjennomfarget plastkantlist, alternativt malt tredør med malt kantlist av ABS-plast.
Dørbladsoverflate øvrige NCS-farger og laminat
Se mer informasjon om farger, karmer
og terskler i de ulike avsnittene i brosjyren.
Sikkerhetsdør S 43
R’w 35dB
T 25 er en massivdør til rom med
høye krav til lyd-, brann- og
røyktetthetsklassifisering. Døren
brukes ofte i offentlige miljøer
som f.eks. skoler, kontor og
sykehus.
S 33 ...... 9 x 21
S 33 ....10 x 21
S 33 ...... 9 x 20,8 (eldre standard)
S 33 .... 10 x 20,8 (eldre standard)
Karmer – tred ø rer
Karmer – ståldører
Innbruddsklasse
Massivdør T 21
F arg er – tred ø rer
Tätn
30