3/2011 - DIS-Oslo/Akershus - DIS

DISputten
3-2011, årgang
Utgave ??-2011,
årgang18
18
Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647
Messeavis Slektsforskerdagen 2011
29.10
Slektsforskerdagen 2011
DNA og slektsforsking
Om å skrive bygdebøker
Kildekritikk
Ullensakerprosjektet
Leder
Foto: Kari Thingvold
Carl Birger van der Hagen
Leder DIS-Oslo/Akershus
[email protected]
personlighet. Hva synes du var deres gode og mindre
gode sider, hva interesserte de seg for, hva var deres
hobby, hva leste de, likte av musikk og så videre. Be
dine barn og barnebarn om hjelp. Blir dette for løst?
”Noget er bedre enn intet, og intet er bedre enn kalvestek”, sa en gammel venn av meg.
Vi håper at de besøkende på Slektsforskerdagen 2011
vil få utbytte av dagen, vil lære litt om fascinasjonen
ved vår virksomhet og kanskje få impulser til egen
slektsforskning. Enhver kan begynne med å spørre de
eldste i familien og skrive ned hva de forteller.
Hvorfor intervjuet jeg ikke mine
besteforeldre før de døde?
Jeg vet så noenlunde hva jeg liker og mer presist hva
jeg ikke liker. Mine nærmeste har trolig en ganske god
oppfatning av disse sider ved meg, og disse oppfatninger er nok med på en beskrivelse av min personlighet.
Men hva vil mine barnebarn huske?
Vi skal ikke ha holdt på lenge med slektsgransking før
vi støter på spørsmålet: hvordan var egentlig denne
anen som var født der og da, ble båret til dåpen av den
og den, giftet seg og fikk barn, hadde et yrke, bodde der
og der og døde. Men hvordan var hun egentlig?
Det er mange slike opplysninger og oppfatninger som
gir ”kjøtt og blod” til en slektshistorie. Hvor flinke er vi
selv til å gi etterslekten noe av dette? Har du noen gang
sett en dødsannonse med antydning om gjerrighet,
hissighet eller drikkfeldighet? Nekrologer i vårt land
inneholder sjelden annet enn ren panegyrikk.
Emne for høstens Slektsforskerdag er kilder. Vi vil få
lære mer om hva man kan finne i ulike kilder i arkivene, slik at vi kan få frem andre interessante opplysninger enn bare fødsels-, ekteskaps- og dødsdata. Dette
vil gjøre en slektskrønike mer leseverdig. Møt opp på
Slektsforskerdagen 2011, den 29. oktober!
Men jeg vil også slå til lyd for at vi tar initiativ til selv
å lage mer oversiktlige kilder for vår etterslekt. De vil
nok forsøke å tyde spor vi selv etterlater i verdensveven.
Vi kan imidlertid gjøre mer. Spør deg selv om hva du
kan notere om din egen oppfatning av dine foreldres
Farfar tar en røyk i løeveggen
Jeg har også en direkte utfordring til medlemmer av
DIS-O/A og lesere av DISputten. Send inn forslag til
en slags mal for en spørreliste, noe som kan lagres på
enkel måte og samtidig gi plass både for intervjuobjektets oppfatninger av seg selv og for den yngres egne
meninger om sin slektning. Vi må også gi rom for
kritiske blikk i slike kilder!
Men først og fremst:
Velkommen til Slektsforskerdagen 2011!
2 DISputten/Messeavis 3/2011
Redaktør
Innhold
Foto: Sissel Beate Eriksen Skar
Liv Ofsdal
Redaktør DISputten
[email protected]
Da er høstnummeret av DISputten i boks! Dette nummeret er
laget i tett samarbeid med SFDprosjektet og jeg retter en stor
takk til Laila N. Christiansen
som er ansvarlig for Messeavisdelen og til resten av prosjektgruppa!
Leder/Redaktør ...................................................................... 2
Innhold ................................................................................... 3
Slektsforskerdagen 2011........................................................ 4
DNA og slektsforsking ........................................................... 7
Om å skrive bygdebøker .......................................................10
Folketelling 1875................................................................... 13
Kildekritikk for slektsforskere ................................................14
Ullensakerprosjektet, del 1....................................................18
Adopter en Eidsvollsmann ....................................................23
Hilsen fra leder i DIS-Norge ..................................................24
Hilsen fra Riksarkivaren ........................................................25
Fakta-side .............................................................................26
Møtekalender ........................................................................27
Baksiden ...............................................................................28
4
Eidsvoll
Nannestad
Ullensaker
Nittedal
Nes
Gjerdrum
Siden denne utgaven av DISputten er en blanding av medlemsblad og messeavis er det meste
av stoffet tilknyttet Slektsforskerdagen 2011. Her blir det spennende foredrag og en variert utstilling med mange ulike aktører.
7
Jeg har med 2 flotte artikler fra
Romerike denne gang hvor jeg
har valgt å beholde begge artiklene på romeriksdialekt. Det
gjelder artiklene om å skrive
bygdebøker og om Ullensakerprosjektet. Sistnevnte artikkel
valgte jeg å dele i 2, siste del
kommer i neste nummer.
Jeg vil også nevne “Adopter en
Eidsvollsmann” som er et spennende prosjekt DIS-Norge har i
samarbeid med Riksarkivet.
7
Øvre Romerike
Hurdal
Sørum
Bærum
Vestområdet
Asker
Skedsmo
Fet
Oslo
Rælingen
Lørenskog
Nesodden
Oppegård
Aurskog-Høland
Nedre Romerike
Enebakk
Ski
Frogn
Ås
Follo
Vestby
23
10
14
Redaksjonen
Kontaktadresse:
DISputten , nr. 3/2011
DIS-Oslo/Akershus
Øvre Slottsgate 2B,
0157 Oslo
Redaktør: Liv Ofsdal
Konsulent: Laila N. Christiansen
Forsidebilde: SFD-plakat
laget av Anita Johannessen
Redaksjonen avsluttet 10/10-2011
Epost: [email protected]
Nettside: http://oa.disnorge.no
DISputten/Messeavis 3/2011
3
Slektsforskerdagen 2011
Foto: Øivind H. Thingvold
Kari Thingvold.
Prosjektleder SFD-2011
For 10. gang arrangeres Slektsforskerdagen, siste lørdag
i oktober, i Oslo. Dagen feires over hele landet med
små og store arrangementer. Her møtes slektsforskere,
erfarne, nybegynnere og de som ikke har kommet i
gang ennå. Temaet er i år er ”Kilder”.
Også i år ble DIS-O/A invitert av Riksarkivet til å
holde Slektsforskerdagen i Riksarkivbygningen, et
tilbud vi mottok med stor glede, spesielt fordi det er
her mesteparten av kildene blir oppbevart. Her er det
også samlet kompetanse på de kildene som hjelper oss
å finne slekt som levde for lenge siden, samt kilder som
forteller om levevilkår. Riksarkivet og Statsarkivet i
Oslo byr på åpen lesesal og mulighet til å få rekvirert
arkivalier. Lesesalen har et stort bibliotek med gardsog slektshistoriebøker for hele landet og mye annen
slektsfaglig litteratur.
På stands rundt omkring i bygningen står det fagfolk
som er klar til å svare på spørsmål i forskjellige emner.
Vi byr på hjelp til søk og minikurs i slektsforskning
med mulighet til å prøve seg under veiledning. Det blir
”kurs” i hvordan søke etter kilder i Arkivportalen og
hvordan bestille arkivalier.
Det er et mangfold av kilder i arkivene f. eks.:
Auksjonsprotokoller
Borgelige vielser
Borgerruller
Borgervæpning
Brannstyr
Branntakstprotokoller
Byskatt
Båtmannsskatt
Dagskatt
Diplomer
Domsprotokoller
Dragongårder
Dragonhester
Dødsmeldinger
Ekstrarettsprotokoller
Embedsskatt
Emigrantprotokoller
Engeskatt
Fangeprotokoller
Fattigprotokoller
Finnemanntall
Folkelønnsskatt
4 DISputten/Messeavis 3/2011
Av Kari Thingvold
Folketelling
Formueskatt
Frivillig gaveskatt
Husmannsskatt
Ildstedsskatt
Inntektsskatt
Jordebøker
Klokkerbøker
Kollektbøker
Kommunikantbøker
Konsistorialdommer
Konsumsjonsregnskap
Koppskatt
Krigsstyr
Kusker og hester
Kvegskatt
Landvernruller
Laugsprotokoller
Leilendingsskatt
Lensregnskap
Ligningsprotokoller
Manntall
Manntall over brannfolk
Manntall over jekter og båter
Manntall over vognmenn
Matrikler
Ministerialbøker
Munderingsskatt
Odelsskatt
Overformynderirulle
Pantebøker
Parykkskatt
Pasientjournaler
Pass
Prinsessestyr
Rangskatt
Rådstueprotokoller
Selvangivelser
Sikt og sakefall
Sjeleregistre
Sjøinnrullering
Skiftedesignasjoner
Skifteekstrakter
Skiftekort
Skifteprotokoller
Skilsmisseprotokoller
Skipslister
Skjærbåtsskatt
Skoleprotokoller
Skoskatt
Smørskatt
Sølvskatt
Testamenter
Tiende
Tingbøker
Utskrevne hester
Valgmanntall
Noe av dette skal vi få høre om i foredragene med
temaene: Kilder på Digitalarkivet, i Riksarkivet og
Statsarkivet, med andre ord ”hva og hvor”. Det blir
videre et foredrag i hvilke planer Arkivverket har for
fremtidig skanning og publisering på internett. Vi har
også fått leder for Aftenpostens arkiv, Anne BérardAndersen til å fortelle litt om hvordan vi kan bruke
Aftenpostens arkiv i slektsforskning.
Her skulle det være noe for enhver smak, både for
de som lurer på hvordan en skal gå fram for å finne
slekten sin, de som har kommet i gang, og de som har
holdt på en stund. Felles interesse er det som binder
folk sammen på et slikt arrangement. Det er en god og
lang tradisjon at slektsforskere hjelper hverandre. Slik
blir det også her. Ta med det du vet om slekten din i
perm eller på PC, enten du er nybegynner eller erfaren.
Snakk med dem som sitter på stands, be om råd eller få
hjelp til søk. Slapp av på kantina med litt å spise - åpen
11.00-15.00.
Slektsforskerdagen 2011
Litt om årets arrangement
Årets arrangement blir lørdag 29. oktober arrangert i
Riksarkivbygningen!
Vi fortsetter sukseen fra i fjor, samarbeidet med
Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo om gjennomføringen. Mer informasjon om hva dette betyr for de
besøkende vil komme her etter hvert.
Årets SFD-general er Kari Thingvold, som i fjor, og
prosjektgruppen for øvrig er Carl Birger van der
Hagen, Svein L. Rasch, Truls Nylén, Kari Talsnes og
Laila Christiansen. Mange medlemmer blir med som
konsulenter, på stands, søk, minikurs, rigging og
rydding.
Hold av datoen, og følg med på DIS-O/A sine hjemmesider for mer informasjon om både arrangementet,
utstillere og samarbeidspartnere!
Adresse/adkomst:
Riksarkivet ligger i Folke Bernadottes vei 21.
Inngangen for besøkende er fra Sognsvann stasjon.
Stor parkeringsplass!
Kollektivreisende kan benytte t-bane 3 til
Sognsvann. Det er kun 1-2 minutter å gå opp til
Riksarkivbygningen fra t-banestasjonen.
Tilpasset funksjonshemmede:
Det er handikap-parkeringsplass (med godkjennelse fra kommunen) helt oppe ved hovedinngangen.
Bygningen er bra tilpasset for rullestolbrukere.
Det er heis og lett adkomst til alle rom.
Det er teleslynge i auditoriet.
Foto: Heidi Sitara Fjeldvig
Program for dagen
10:00
Dørene åpnes
10:00-15:00 Kantina er åpen
Konferansier: Svein L. Rasch
Wergelandssalen
10:20-10:30Åpningsseremoni:
Leder for DIS-Oslo/Akershus, Carl Birger van der Hagen, ønsker velkommen.
Åpningstale ved Statsarkivar Dag Mangset.
10:30-11:00 Foredrag: Kristian Hunskaar - Kilder i Digitalarkivet
11:15-12:00 Foredrag: Tor Weidling - Kilder i Riksarkivet
13:00-13:45 Foredrag: Torkel R. Bråthen - Kilder i Statsarkivet
14:00-14:30 Foredrag: Kristian Hunskaar - Arkivverkets digitaliseringsplaner
14:45-15:15Foredrag:
Anne Bérard-Andersen - Bruk av Aftenpostens arkiv i slekts-
forskning
Klasserommet 2. etg
(innenfor lesesalen)
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
Kurs i bruk av Arkivportalen og bestilling av arkivalier
Kurs i bruk av Arkivportalen og bestilling av arkivalier
Kurs i bruk av Arkivportalen og bestilling av arkivalier
Kurs i bruk av Arkivportalen og bestilling av arkivalier
Kurs i bruk av Arkivportalen og bestilling av arkivalier
Indredepartementet 2. etg. (se kart)
10:30
Minikurs i slektsforskning
11:30
Minikurs i slektsforskning
12:30
Minikurs i slektsforskning
13:30
Minikurs i slektsforskning
14:30
Minikurs i slektsforskning
16:00 Dørene stenges – God tur hjem!
DISputten/Messeavis 3/2011
5
Slektsforskerdagen 2011
Utstillere:
Foredragsholdere:
1. etasje:
• DIS-O/A gjestemottak
• DIS-O/A medlemsservice
• DIS-treff
• DIS-O/A KROA med KraFT
1923
• Oslo Byarkiv
• Nasjonalbiblioteket
• Lokalhistorisk Institutt
• Romerike Historielag
• DIS-Øvre Romerike
• DIS-Nedre Romerike
• DIS-Asker
• DIS-Väst
• Sveriges Släktforskarförbund
• Arkiv Digital
• Genline AB
2. etasje:
• DNA i slekt
• NSF Ekspertpanel - kilder
• Avfotograferte slektshistoriske
kilder
• Norsk Slektshistorisk Forening
• Landsorganisasjonen for
Romanifolket (LOR)
• DIS-O/A Søkehjelp
• DIS-O/A
Gravminneregistrering
• DIS-treff
• Jesu Kristi Kirke
(Familysearch)
• Brother’s Keeper
• The Master Genealogist
• MyHeritage
• Folkeuniversitetet
• Genit Forlag
• Emigrantforlaget
• Vita Veritas
6 DISputten/Messeavis 3/2011
Kristian Hunskaar
(f. 1979). Underdirektør i
Riksarkivets Seksjon for digitalisering og konservering. Master i
historie.
Aktiv slektsgransker med hovedinteresse for Vestfold før 1801.
Redaktør i Norsk Slektshistorisk
Tidsskrift.
Torkel R. Bråthen
Cand. mag fra Universitetet i Oslo.
Førstekonsulent ved Statsarkivet i
Oslo siden 2006, men interessert i
slektsforskning siden 12-årsalderen.
Skrevet bind 6 av Bygdehistorie for
Fet.
Bosteds- og slektshistorie for
Enebakkneset og flere artikler i
Norsk slektshistorisk tidsskrift og
Romerike historielags årbok.
Tor Weidling
Født 1957 i Halden, bor i Oslo.
1. arkivar i Seksjon for eldre arkiver
og spesialsamlinger, Riksarkivet.
Har historie hovedfag Universitetet
i Oslo i 1988 med hovedoppgave
Adel og sagbruksinteresse i
Østfold på 1600-tallet. Har også
en del genealogiske arbeider, flere
sammen med de andre medlemmene av Adelsprosjektet (Løberg,
Bjønnes og Vigerust). Har de siste
årene arbeidet med sin egen slekt,
og særlig Weidling i Sverige fra ca.
1650 til tidlig 1900-tall.
Anne Bérard-Andersen
er markedsansvarlig for digitale
medier i Aftenposten AS og leder
for Aftenposten Arkiv.
De fleste utgaver fra Aftenposten,
Aften og A-magasinet fra 1860 til
i dag ligger på nett og er en viktig
kilde for slektsforskere.
DNA og slektsforskning
Av Anne Marit Berge med bidrag av Vidar Øverlie
–– Anne Marit Berge er administrator
for Norgesprosjektet DNA og har
utarbeidet DIS Norges DNA-sider.
Hennes aner er hovedsaklig fra
nordvestlandet.
–– Vidar Øverlie, slektsforsker med
interesse for denne hobbyen i over
45 år. Utenom egen slekt også opptatt av norsk utvandring til New
Zealand og DNA og slekt. Har vært
aktiv i DIS både lokalt og sentralt i
flere år.
DNA-testing for slekt og
opphav er et nytt redskap til
å finne ut mer om slekta der
skriftlige kilder melder pass.
DNA-testing kan også
verifisere - eller avkrefte granskingen vår.
Hva kan man finne ut da?
Hovedsaklig er det to former for
informasjon man kan få gjennom
en test: "de lange linjer" i forhold til
antropologi og eldre historie: hvilke
folkeslag kommer vi fra, gjennom
hvilke folkevandringer kom mine
forfedre og -mødre til Norge?
Det andre er direkte sammenligning med alle andre som har testet
seg, via databasene til testeselskapene, for å få treff med dem
man har mest like resultater med.
Her kan man bruke anetreet
direkte for å se hva man finner ut
om hvilke felles aner man har.
Noen lurer på om det er farlig, får
man vite noe man ikke vil vite? Det
fins masse tester for helse osv, men
vi anbefaler selskapene som kun
fokuserer på genealogi.
Er du mann: ta en Y-DNA test eller om du er kvinne få tatt en slik
test av din far eller bror. Finn fram
opplysinger om anene i denne rette
farslinja bakover, og legg det gjerne
inn i en egen GEDCOM.
Kanskje har du lyst til å sette opp
listen din i Farfars farfar-tråden på
Digitalarkvitets brukerforum også.
Legg resultatene dine i Ysearch.
Der kan du sammenligne og søke
på treff med alle som har registrert
seg der.
Om du er testet gjennom Family
Tree DNA eller samarbeidende
selskap: bli med i prosjekter for din
Y-haplogruppe og undergruppe.
Der får du råd om hvilke andre
tester som kan være nyttige for
nettopp din gruppe.
Se på din plassering i gruppens
resultatlister (der står man med
eldste kjente ane) - spesielt viktig
om du ikke har mange treff. Sjekk
trefflisten: kontakt de med mest
felles. Sammenlign anerekke og
ellers det dere vet om geografisk
opprinnelse.
Kanskje finner du noen i ren direkte farslinje som deg selv? Kanskje
får du en indikasjon på linjene
bakover, hvor din stamfar kom fra?
Og så stammødrene: her kan vi
gjøre nesten parallell test. mtDNA
følger direkte morslinje bakover,
og endres så sakte og sjeldent at vi
får tusenårspersektiv på hvor disse
kom fra.
Et lite eksperiment: se på anetreet
ditt i fem generasjoner, til dine
tippoldeforeldre. Hver tippoldemor
representerer en mtDNA-linje.
Din mormors mormor er den du
selv har mtDNA fra - om du tester,
får du vite noe om hennes gren.
For de tre andre tippoldemødrene
dine: hvem har etterkommere i ren
morslinje i dag - altså datterdatter
osv? Er det noen nålevende det går
an å teste?
Om du er mann eller har en
bror eller far å teste, så kommer
Y-DNAet fra din farfars farfar. Se
deretter på de tre andre tippoldefedrene: hvilke av dem har agnatiske
etterkommere i dag? Er det noen
linjer som er spesielt interessante å
få testet? Er det noe av disse direkte
linjene fra dine tippoldeforeldre
som kun har én gjenlevende
etterkommer? Tips: Test den eldre
generasjon før det er for sent!
Hva skal jeg med test av min
tremenning, da, for å se på min
farmors farslinje? Alle linjer i treet
vårt er interessante, ikke bare våre
egne direkte fars- og morslinjer.
Den mest interessante bruken av
slike tester for slektsforskere er
nemlig treff innen genealogisk
tid: når vi kan finne manns- og
kvinnelinjer som ender med
samme stamfar eller -mor - eller
når kombinasjonen av omfattende
test, geografisk område og grad av
treff viser at vi kanskje har funnet
ut mer om vår anelinje utover det
vi kunne med skriftlige kilder
alene. Er det noen linjer i treet
der etterslekten er spesielt stor,
eller kunnskap om aner har vært
spesielt vanskelige å spore, kan
DNA-testing vise seg å gi svar og
DISputten/Messeavis 3/2011
7
mer kunnskap.
I Norgesprosjektet på Family Tree
DNA kombineres DNA-resultater
og slektsgransking.
Farslinjer:
Norgesprosjektets nettsider viser en
liste der navn, år og sted for eldste
kjente ane i direkte farslinje/agnatisk linje er ført opp sammen med
Y-haplogruppe og STR-markører.
Navn på testerne er ikke tilgjengelig her.
Det anbefales å ta en titt på listen
og se om man finner navn eller
data som kan være interessante i
egen slektsgransking. Om andre
har testet i samme linje som en selv,
kan en test være med på å verifisere
linjene. Prosjektadministratorer
8 DISputten/Messeavis 3/2011
kan være behjelpelige med å
formidle kontakt mellom interesserte.
Morslinjer:
Norgesprosjektets nettsider har
også en liste der navn, år og sted
for eldste kjente ane i direkte
morslinje er ført opp sammen
med mt-haplogruppe og HVR1 og
HVR2-markører. Coding Regionverdier for dem som har tatt Full
Sequence står ikke her.
Det anbefales å ta en titt og se om
man finner navn eller steder som er
kjent fra eget anetre, og vurdere om
det fins linjer som kan verifiseres
gjennom test.
De direkte morslinjene vi har i
Norge stammer fra bare ti kvinner som levde for flere tusen år
siden - våre stammødre. Omkring
ti prosent av disse er fra en kvinne
som må ha kommet til Europa
som de aller første mennesker for
over 50 000 år siden. Mange andre
nordmenn er etterkommer av
stammødre som kom til Europa
med jordbrukets utbredelse. En
liten test 5-600 kroner kan fortelle
deg hvilken.
Så hvorfor burde jeg ta en
test?
Dersom de fleste nordmenn testet
sitt DNA ville vi kunne finne ut
svært mye om hvordan befolkningen her i landet er sammensatt. I
tillegg kunne vi fått en god oversikt
over hvordan slektsinformasjonen
vi har fra skriftlige kilder stemmer
med vitenskapelige tester. I Finland
har DNA-testing vært populært i et
tiår allerede, og Finlandprosjektet
hos Family Tree DNA har over
2400 medlemmer! Tilsvarende har
Norgesprosjektet ennå ikke 450
medlemmer, men tallet øker. En
grunn til dette er at mange av dem
som testet gjennom Genographic
for flere år siden ikke kjenner til
Norgesprosjektet og at de kan
melde seg inn der. Norgesprosjektet
forsøker å være en grundig database over norske linjer. Dette er en
gylden mulighet til å sammenligne
og etter hvert verifisere deler av
slektsforskningen.
Besøk vår stand på Riksarkivet
lørdag 29. oktober. Der vil du
kunne stille enda flere sprøsmål og
få svar på akkurat hvordan du kan
få utbytte av en DNA-test.
Lenker
Mye mer stoff på DNA-sidene til DIS:
http://www.disnorge.no/cms/dna-slektsforskere
Norgesprosjektet FTDNA:
http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?Group=Norway
Kompetansegjevande nettstudium
Slektsgransking
Slektsgranskingsstudiet gir 20 studiepoeng og består av to emne på 10 studiepoeng kvar:
Slektsgransking 1 (SLG111)
Innføring i dei mest brukte kjelder (kyrkjebøker og folketeljingar) og metodar i fagområdet, lesing av gotisk handskrift
og arbeid med originalkjelder, m.a. på Digitalarkivet.
Slektsgransking 2 (SLG112)
Problemløysing i noko meir vidaregåande slektsgransking med vekt på fagleg forsvarleg dokumentasjon, korleis
skrive slektsbøker og behandle slektsrelasjonar i biografisk og lokalhistorisk litteratur.
Opptakskrav: generell studiekompetanse eller realkompetanse
Studieavgift: kr. 3 500 pr emne (talet på plassar er begrensa)
Nærare informasjon: førsteamanuensis Arnfinn Kjelland T: 70 07 51 06, e-post: [email protected]
Nettside: www.hivolda.no/slekt
Søknadsfristar og -skjema: www.hivolda.no/tilbod
HØGSKULEN I VOLDA | Boks 500 | 6101 Volda
www.hivolda.no | T: 70 07 50 00 | F: 70 07 50 51
DISputten/Messeavis 3/2011
9
Om å skrive bygdebøker
Av Jan Erik Horgen
Jan Erik Horgen f 1947. Mag.art.
etnologi. Tidl bl.a. konservator
i Akershus f ylkeskommune
og forsker NIKU. Har utgitt
Bygdehistorie for Fet bd 2-5
(1985-1983) og Sørum bygdebok,
bosettings- og næringshistorie
bd 1-4 (2003-2010), arbeider nå
med bd 5. I tillegg flere bøker
og artikler.
Gjennom mange år i et etter hvert
langt yrkesliv har jeg hatt gleden
av å forfatte bygdebøker. De store
prosjekta har vært viet bygdene Fet
og Sørum. I noen mindre prosjekt
har jeg vært engasjert av andre
bygder. Bøkene for Fet og Sørum
heter henholdsvis ”bosteds- og
slektshistorie” og ”bosettings- og
næringshistorie” og faller begge
innafor den sjangeren som før
gjerne ble kalt ”gards- og slektshistorie”. Men i begge prosjekta
fikk jeg et videre oppdrag enn det
som var vanlig i de tradisjonelle
bygdebøkene innen denne sjangeren – til glede både for forfatteren
og forhåpentlig for leserne og
brukerne av bøkene.
For meg har det vært viktig å se på
arbeidet med bygdebøkene som et
vidtfamnende prosjekt, der det har
vært viktig å involvere bygdefolk og
andre med tilknytning til bygdene i
prosjektet. Jeg trur dette har lyktes.
I alle fall har jeg hatt utrulig stor
glede og nytte av å samarbeide
med flere hundre fetsokninger og
sørumsokninger og folk med røtter
i disse bygdene i arbeidet med å
utforme bygdebøkene. Noen har
blitt faste medhjelpere over mange
år, noen har hjulpet til med ett
10 DISputten/Messeavis 3/2011
bind, og noen har bidratt med én
opplysning eller ett foto, akkurat
det jeg trengte for å få på plass den
ene linja i boka. Det hyggeligste er
at bygdebokforfatteren er møtt med
utrulig velvilje og hjelpsomhet over
alt i alle år. Og det er også svært
trivelig at det har dannet seg små
og ivrige miljøer rundt arbeidet.
De har skiftet form og arbeidsmåte
fra sted til sted, fra bind til bind.
Men det har alltid vært et rikt
miljø rundt bygdebokprosjektet.
Jeg er sikker på at dette har vært
en vesentlig faktor for et godt
resultat. Det hadde vært umulig å
få med så mye om den nyere tidas
historie uten de utallige bidraga
fra alle hjelperne. Det hadde også
vært umulig å få gjennomført så
store bokprosjekt i rimelig tid uten
en fabelaktig innsats fra frivillige
i å skrive av kildemateriale og
organisere dette til en database.
Bygdebokarbeidet i Fet og Sørum
har virkelig blitt store prosjekt med
mange, mange involverte!
Målsettinga med å skrive bygdebøker er sjølsagt å formidle historia
til bygdene for å gi bygdefolk og
andre med tilknytning til bygdene
bedre innsikt om sitt eget område
og bidra til å styrke sin identitet
som bygdefolk. I Sørum er mitt
oppdrag konkretisert til bosettingsog næringshistorie. Bygdebøkene
der inneholder dermed en del
historiestoff som en ellers gjerne
finner i den andre sjangeren bygdebøker, kalt allmenn bygdehistorie
eller lignende. Dette gir muligheten
til å lage kapitler med mer tekst enn
en finner i eldre gards- og slektshistorier.
Det er likevel ingen tvil om at den
stoffmengden som tar mest tid å
utforme og som tar mest plass i
bøkene, er den som gir opplysning
om beboerne på bostedene. Det er
utenkelig å skrive ei bosettingseller bostedshistorie uten å ta med
historia til dem som har bodd der.
Målsettinga for bygdebøkene i Fet
og Sørum har vært å få med alle
som har bodd på de omtalte bostedene i de hundreåra som dekkes
av allment tilgjengelige kilder. I
noen bygdebøker er det valgt å ta
med bare de mest nødtørftigste
opplysningene. Men i de fleste
nyere bygdebøker er det forsøkt å ta
med slektsopplysninger så langt en
kan nå uten å drive avansert slektsforsking. Men det er viktig å huske
at bygdebøkenes beboerhistorier
ikke primært er slektshistorie, men
nettopp beboerhistorie som en
vesentlig del av bostedets historie.
I arbeidet med bygdebøker er
det likevel helt klart for oss som
utarbeider dem, at slektsforskere
er en av de viktigste målgruppene
for oppdraget vårt. De aller fleste
slektsforskere er innom bygdebøker
i sitt arbeid med å finne aner eller
slektninger. Jeg ser det derfor som
særs viktig å lage så gode beboeroversikter som mulig innafor de
rammene vi er gitt. Sjølsagt er
bygdebøker annenhands kilder, og
sjølsagt går de gode slektsforskerne
videre til primærkildene. Men oversiktene i bygdebøkene kan gi god
inngang til videre forsking.
Målsettinga mi har vært å få med
hele familier der dette er mulig,
altså alle barn, og å følge barna så
langt jeg kommer med kilder fra
Fet og Sørum eller nabobygdene.
På Romerike fins mange gode
bygdebøker. Jeg har i arbeidet med
Sørum bygdebøker fått tilgang
til en privat database basert på
bygdebøker fra mange bygder, til
stor hjelp for å finne folk som har
kommet til Sørum eller flyttet
ut – sjølsagt etter å ha kontrollert
opplysningen i databasen. Det er
utvilsomt en fordel å kunne dra
nytte av tidligere bygdebokforfatteres arbeid!
Ved hjelp av de vanlige kildene
og nabobygdenes bygdebøker
prøver jeg å følge folk så langt
som mulig. Med utgangspunkt i
et foreldrepar følges alle barna til
siste kjente innførsel i de kildene
jeg har tilgang til – til tidlig død,
konfirmasjon, giftermål eller
utflytting. Slik skal slektsforskere
få et visst grunnlag for å komme
videre. Jeg tar med årstall, ikke
datoer. Forfatterkollegaer som har
tatt med datoer, får gjerne mange
feilmeldinger. Om en bestreber seg
aldri så mye på å unngå feil, blir det
feil i den enorme mengden årstall i
slike bøker. Tar en med datoer, blir
det enda større risiko for feilskriving. Dessuten er datoer i de eldre
kildene en nokså flytende størrelse.
Men ut fra årstall i bygdebøkene
kan slektsforskere som vil ha med
datoer, lettere finne disse i kildene.
Folk flyttet minst like mye før
som nå. De bofaste odelsbøndene
utgjorde bare et mindretall i de
romerikske bygdene. På hvilket
bosted skal en så omtale familiene?
Jeg har prøvd å finne ut hvor de
har bodd lengst, eller i alle fall på
hvilket bosted de er nevnt oftest i
de vanlige kildene. Men hva når
DISputten/Messeavis 3/2011 11
en familie får ti barn på ti forskjellige bosteder? Jeg har valgt en
henvisningsmodell, der jeg nevner
foreldra på alle, eller nesten alle
bostedene de er nevnt i kildene,
og med henvisning til det bostedet
der hele familien er omtalt. Denne
modellen er nok bedre gjennomført
i Sørum enn i Fet. Men jeg ser at
den ikke er konsekvent gjennomført, sjøl om jeg tilstreber konsekvens i bøkene. Å føre opp fulle
familieopplysninger under opptil ti
bosteder ville bli for plasskrevende
og uoversiktlig. Men denne henvisningsmodellen skulle også være til
hjelp for slektsforskere.
Den må brukes sammen med relativt fyldige innholdsfortegnelser og
registre. Slike er en forutsetning for
å finne fram i bøkene, i sær om en
ikke er lokalkjent i bygdene. For å
få full nytte av ei bygdebok, bør en
først gjøre seg kjent med innholdsfortegnelsene og registra, og gjerne
se gjennom innledningskapitlet,
som kan gi gode tips om åssen en
kan få best nytte av boka. I innledningen til de bøkene jeg har skrevet, redegjør jeg også for normering
av navneformer, for språkføring,
for kilder, og om illustrasjoner. Sjøl
erfarne slektsforskere vil utvilsomt
ha utbytte av å se på innledningen
eller forordet i de bygdebøkene de
skal bruke.
Lesere av dette innlegget er utvilsomt godt kjent med alle vanlige
kilder til slektsforsking, som også
er kilder til bygdebøkene. Men la
oss ramse dem opp: kirkebøker,
folketellinger, manntall, skattelister, panteregistre og pantebøker,
skifteprotokoller, tingbøker,
manntallsruller, og trykte kilder fra
middelalder og eldre nytid. I tillegg
nyttes sjølsagt ei lang rekke kilder
av ulike slag, samt nyere databaser,
der for eksempel kirkegardsbasen
til DIS-Norge er et utmerket hjelpemiddel. Med alle kilder og baser på
internett er både bygdebokarbeid
og slektsforsking kommet inn i en
12 DISputten/Messeavis 3/2011
Alle foto i denne artikkelen:
Laila N. Christiansen
ny æra. Det er en utrulig lettelse
å kunne slå opp på nettet for å få
hjelp der og da!
Noen har spurt om det har noen
hensikt å skrive bygdebøker nå når
det meste blir tilgjengelig på nettet.
En forfatters svar er sjølsagt ja. Vi
trur på ei framtid for boka, ei bok
en kan bla i og finne mye informasjon samlet mellom to permer.
Men på lengre sikt kan en også
tenke seg en nettutgave av bygdebøkene, og det vil sjølsagt være mulig
å gjøre databasen bygd opp for
bygdebøkene tilgjengelig for nettet.
Men enn så lenge er sjølve boka det
viktigste målet for en bygdebokforfatter.
For en forfatter er det også en glede
å se at bøkene blir vakre. Takket
være utrulig godt samarbeid med
fotograf og bokdesigner blir bøkene
ikke bare et forfatterverk, men
et bokverk som kan nytes også
på grunn av lekre bilder og godt
oppsett. Foto, både gamle og nye,
er i seg sjøl viktige kilder. Og om
50 eller 100 år vil bygdebøkene,
som da sikkert vil synes virkelig
gammalmodige, være en god kilde
til kunnskap til tiåra rundt år 2000,
ikke minst takket være alle de fotoene som nå er nye.
Arbeidet med store bygdebokprosjekt har gitt meg som forfatter og
”prosjektkoordinator” store gleder
og mye trivsel. Håpet mitt er at de
ferdige produkta, bygdebøkene,
også kan gi mange lesere gleder og
trivsel.
Folketelling 1875
Av Torill Johnsen
Folketellinger er viktige kilder og
i vår digitaliserte verden skal de
fleste kildene være tilgjengelige fra
datamaskinen min akkurat når jeg
vil. Og det er suverent å søke i de
kildene som er tilrettelagt for det.
For det første er det en brøkdel
av kildene som er tilgjengelige på
nettet. De aller fleste befinner seg
godt tatt vare på i et arkiv gjerne
nede i et fjell. Noen kilder opplever
også en ganske utrygg tilværelse
i private eller andre omgivelser.
Kilder som kan ha mer allmenn
verdi bør en forsøke levere inn til
oppbevaring hos dem som kan ta
ansvar for dette.
derfor hele tiden en fullregistrering
også av denne tellingen.
Har du lyst til å delta? Da kan du
på lenken ovenfor finne informa
sjon for hvordan du starter opp.
Har du flere spørsmål kan du skrive
til [email protected]
Du kan lese mer om arbeidet her:
http://www.disnorge.no/cms/folketelling1875.html
Bildet under viser forsiden til et folketellings-skjema for 1875
Her ser vi for gården Sundvolden i Hole prestegjeld i Buskerud.
Men vi vil ha mer på nett. Og vi vil
søke og finne på den kjappe måten.
Vi ønsker oss flere søkbare kirkebøker og det håper jeg virkelig at vi
får til snart.
Det som er et av våre prosjekter
på dette området nå, det er fullregistrering av folketellingen 1875.
Fra før har vi 1801, 1865, 1900 og
1910 folketellingene for hele landet.
Mens 1875 har inneholdt de store
byene og et såkalt 5 % utsnitt av
den øvrige befolkning. Det er det
som er nødvendig for å lage statistikker. Men dersom min ane ikke
var så heldig å være blant de 5 % da
er jeg som slektsforsker ikke hjulpet
av det som er digitalt tilgjengelig.
DIS-Norge har i snart to år arbeidet
med digitalisering av 1875-tellingen. Vi har kommet oss gjennom
Østfold, Akershus/Oslo, Hedmark
og er nå i Oppland. Vi nærmer oss
DISputten/Messeavis 3/2011 13
Foto: ABM-utvikling
Kildekritikk for
slektsforskere
Tone Moseid har vært aktiv
i DIS-Norge og DIS-Oslo/
Akershus i mange år, og er
kjent for mange som tidligere
redaktør av både DISputten og
Slekt og Data. Hun har faglig
bakgrunn som bibliotekar,
og har studert både historie
grunnfag og lokalhistorie.
I dag underviser hun i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og
Akershus.
Men jeg vil våge påstanden om at vi
ikke alltid er like gode til å passe på
at det er de riktige puslespillbrikkene vi finner fram til og bruker.
I virkeligheten roter vi rundt i en
stor haug med slike brikker, som
hører til en uendelig mengde bilder.
Vi tror vi ser et mønster, og det er
lett å plukke de brikkene vi synes
ser ut til å passe – men kanskje
hører de til et annet bilde?
Kilder er et begrep vi bruker ofte,
og kildekritikk et ord vi tror vi
vet hva betyr. Men når vi slår om
oss med ord som primærkilder og
kildehenvisninger, avslører vi ofte
at vi ikke helt vet hva disse begrepene innebærer. Skal vi framstå som
seriøse slektsforskere, selv om det er
hobby aldri så mye, må vi skaffe oss
14 DISputten/Messeavis 3/2011
Av Tone Moseid
Å drive med slektsforskning, slektsgranskning eller
personalhistorie er å konstruere historien, vi skaper fortida
på nytt gjennom å samle inn kunnskap. Det er som å sette
sammen et puslespill av brikker, der brikkene ikke ligger
i en eske, men må letes fram en og en. For hver ny brikke
blir bildet tydeligere for oss, og forteller oss en historie om
aner, etterkommere og medmennesker, fra tidenes eller
kildenes morgen og helt fram til i dag.
noen grunnleggende kunnskaper
om bruk av kilder.
Hva er kilder?
Enkelt sagt, er kilder levninger fra
fortida. Noe er naturskapt, som
pollen i en myr, som kan fortelle
oss om klimasvingninger i tidligere
tider. Arkeologene har nytte av
slike spor fra fortida, mens det kan
være vanskelig å dra nytte av slike
funn innen slektsforskning. Andre
levninger er menneskeskapt, og
kanskje derfor mer interessante for
oss slektsforskerne.
noe om forfedre og aner.
En velbrukt pipe, et hjemmevevd
pledd, farfars kubbestol, eller en
barnesko kan alle inneholde en
slags taus informasjon.
Av de menneskeskapte kildene går
det et hovedskille mellom språklige
og ikke-språklige kilder:
Språklige kilder:
• muntlige, slik vi finner det i
folkeminne og tradisjon
En slektsforskers største sorg er
som regel at han aldri fikk snakket
med de gamle i slekta, før de var
borte, for de kunne ha fortalt så
mye som ikke finnes i andre kilder.
• skriftlige, og her skiller vi
mellom trykt og ikke trykt materiale. Det er forskjell på en bygdebok og et brev, men begge er viktige
skriftlige kilder.
Ikke-språklige kilder:
• ikonografiske kilder
Dette kan være bilder som helleristninger, foto, tegninger og heraldikk. De fleste slektsforskere har
fotografier av slektninger, og noen
også et og annet våpenskjold.
• gjenstander, også bygninger
Også gjenstander kan fortelle oss
Midt i mellom her har vi andre
kilder, som lydopptak, som ikke
så lett kan plasseres som enten
språklig eller ikke-språklig. Mange
av disse kildene finner vi også i
kombinasjon, bare tenk på aviser,
med både tekst og bilder, vi har
multimediapresentasjoner – og vi
har internett!
Kart er også en viktig kilde. Her er
et utsnitt av et av amtskartene som
ligger på DIS-Norges nettside. Dette
er et resultat av samarbeidet mellom
Norges Kartverk og DIS-Norge. Søk
på «amtskart» på DIS-Norges hovedside så får du de opp.
Hva sier kilden oss egentlig? Når
det i kirkebøkene står ”uekte” om
barn født utenfor ekteskap, betydde
det ikke at de ikke var ekte, dette
var en forkortelse for u=utenfor
og ekte=ekteskap. Vi må kjenne til
forkortelser, måleenheter og betegnelser brukt i kilden.
Og så må vi vite hva kilden kan
brukes til. Er kilden troverdig?
Alt som er trykt, har vi en tendens
til å ha tillit til. Men vi tror likevel
ikke på alt som står i avisene?
Og historier som blir fortalt om
slekta kan være blanding av fakta
og oppspinn, gode historier ment
å underholde eller pynte litt på
fasaden.
Primærkilder og sekundærkilder
Kjenn dine kilder!
Levninger eller rester fra fortida
blir kilder for oss når vi tar dem i
bruk for å få svar på spørsmål. Vi
må velge ut hvilke vi vil bruke –
da er det viktig å stille spørsmål
ved om det er de riktige kildene vi
bruker.
Vi må vite hvilke kilder som er
tilgjengelige, og som er representative.
Det er ikke vanskelig å se at folketellingene er både tilgjengelige
og representative når det gjelder
personopplysninger som navn,
fødselsår og bosted. Disse kildene
har en troverdig produsent, og de
presenterer aktuelle opplysninger
fra selve tellingstidspunktet.
Men de nyere folketellingene er
ikke tilgjengelige, og blir det sann-
synligvis heller aldri. For nyere tid
må vi derfor oppsøke andre kilder.
Vi må kjenne kildene, vite hva
de er – hvilket opphav og hvilket
formål de hadde da de ble skapt.
Vi vet hva kirkebøkene står for, de
hadde blant annet som formål å
fungere som folkeregister. Andre
kilder er kanskje ikke så lette å
forholde seg til, og det vil kreve
at vi setter oss inn i de forholdene
som rådde da de oppsto. Ulike skattemanntall er eksempler på det. Vi
må vite hvilke kriterier som skulle
til for å bli registrert, slik at vi også
vet hvilke sosiale klasser som ble
utelatt.
Det er viktig å skille mellom en
førstehånds og en annenhånds
kilde. En førstehåndskilde er for
eksempel en øyenvitneskildring til
noe som har hendt. Annenhånds
blir den når den blir formidlet
gjennom andre som ikke selv var
til stede. *Kjeldstadli definerer
primærkilde som den kilden som
”ligger nærmest i tid og rom til det
som skjedde, blant de kildene vi
har til rådighet”. (Kjeldstadli 1999,
s 178) Har vi førstehåndskilden
tilgjengelig, er det primærkilden.
Har vi ikke førstehåndskilden
tilgjengelig, er det andrehåndskilden som blir primærkilde.
Snorres kongesagaer er en omdiskutert kilde til norsk historie. Når
vi vet at Snorre nedtegnet store
deler av dette verket lenge etter at
Vi må vite hvordan vi bruker
hendelsene fant sted, blir det lettere
Foto: Larsom
Rogstad
kildene. Det krever kunnskap
å forstå at denne kilden vanskelig
hvordan de kan tolkes.
kan regnes som en primærkilde!
*Se litteraturliste på slutten av artikkelen
DISputten/Messeavis 3/2011 15
Sekundærkilder er kilder som gjengir opplysninger fra en eller flere
primærkilder og tolker denne/disse.
Det meste av det vi produserer av
stoff selv som slektsforskere, må
nok regnes som sekundærkilder,
med mindre vi forteller om egne
opplevelser, da er vi faktisk en
primærkilde selv.
Vurdering av kildematerialet
Vi må vurdere kildens indre
konsistens. Er det store sprik og
meningsløsheter i kilden, sår
dette tvil om påliteligheten. Står
familienavnet på personer tilhørende samme familie skrevet
på flere forskjellige måter i samme
kirkebok, kan det bety at innholdet
i kirkeboka generelt må tas med
en viss klype salt. Kjenner vi hvem
som står bak kilden, kan det også
av og til gi oss en indikasjon på om
kilden er pålitelig.
Bildet over viser et gravminne fra
Vestre Gravlund i Oslo.
Foto: Laila N. Christiansen
I tillegg finner vi også både skjønnlitterære elementer og et ønske om
å fortelle historien sett fra seierherrenes side.
Et annet eksempel er folketellingene – her er selve folketellingen
primærkilden, det vil si den originale papirutgaven av tellingen. Vi
kan kanskje forsvare å kalle mikrofilmutgaven av folketellingene
primærkilde, selv om det er fare
for en viss forringelse på grunn av
feilfotografering eller dårlig bildekvalitet. Men en avskrift av folketellingen må uansett regnes som
en sekundærkilde, for her ligger
det mange muligheter for feil. Hvis
primærkilden brenner, slik vi har
opplevd med noen av kirkebøkene,
vil faktisk en avskrift få status som
primærkilde.
16 DISputten/Messeavis 3/2011
Det er viktig å sjekke kildene opp
mot andre kilder – først når samme
opplysning er verifisert (bekreftet
som riktig) gjennom flere ulike
kilder, kan vi føle oss mer trygg
på at vi sitter med en korrekt
opplysning. Vi bør også vurdere
om kilden vi bruker samsvarer
med den større sammenhengen og
annen kunnskap vi sitter med.
Kildekritikk i slektsprogram
Når vi registrerer opplysninger
om personer i slektsprogrammet
vi bruker, går jeg ut fra at alle også
registrerer kilden til hver enkelt
opplysning. Dette er nødvendig av
flere grunner:
Dokumentasjon og etterprøving
Vi må kunne opplyse om hvilke
kilder vi har brukt for å komme
fram til de opplysningene vi sitter
med, og dokumentasjonen må være
Eksempel på kilderegister i et slektsprogam, dette er fra Legacy. Alle hovedkilder
er her listet opp og kan redigeres. Man kan også tildele kildene kvalitetsgrad.
Bildet over viser et utsnitt fra en
kirkebok fra Ås
etterprøvbar, det vil si at det skal
være mulig å gå til samme kilde og
sjekke opplysningen. Dette krever
at vi ikke bare noterer oss hvilken
kirkebok eller bygdebok vi har
skrevet av, men også årstall, sidetall
og annet som gjør det lett å finne
det igjen. Noen ganger er det kilder
vi sitter med selv – en epost eller et
lydopptak, et fotografi. Da er det
viktig at vi oppbevarer dette trygt.
Vi må også kunne opplyse hvor
kilden befinner seg, både når det
gjelder kilder i privat eie og ellers
kilder som er unike.
data med andre. Vi legger kanskje
slektstreet vårt ut på Internett,
sender inn basen til DIStreff, eller
vi gir ut en slektsbok. Særlig i det
siste tilfellet er det viktig å oppgi
kildene. Dette kan gjøres enten ved
å kople kildene opp til hver enkelt
person, til hver enkelt hendelse,
eller i sin enkleste form: oppgi alle
kilder i et samlet kilderegister.
Dette må vurderes fra gang til
gang, ut fra hva som er hensiktsmessig.
Verifisering og oppdatering
I begynnelsen har vi kanskje bare
én kilde for en opplysning, da er
det viktig å notere den ned, slik
at vi kan sjekke mot andre kilder.
Klarer vi å verifisere en opplysning
i flere kilder, høyner det kvaliteten
på resultatet. En slektsdatabase er
dynamisk, eller for å si det på godt
norsk: den blir aldri ferdig!
Et godt slektsprogram vil ikke bare
gi oss anledning til å registrere
kilden i et eget kilderegister, kople
kildereferanser til personer og
hendelser, men bør også gjøre det
mulig å angi en kildes troverdighet.
En skala på 0-3 vil gi muligheten
til å angi en kilde som lite troverdig
(0). Ved en rapport eller utskrift bør
vi så kunne sile ut de opplysningene eller koplingene som er usikre,
slik at de ikke blir publisert eller
formidlet til andre, i hvert fall ikke
før vi har fått verifisert opplysningene gjennom andre kildeoppslag.
Troverdighet
Dette går like mye på vår egen
troverdighet som på troverdigheten
på det materialet vi samler. En
vakker dag ønsker vi å dele våre
Kildehenvisning
Enhver påstand skal kildebelegges,
hvis det ikke er noe som regnes
som allment kjent og ukontroversielt. Rene faktaopplysninger, som
høyden på Galdhøpiggen, trenger
ingen kildehenvisning, men hver
eneste faktaopplysning knyttet til
en person eller slekt, krever faktisk
en kildehenvisning. Opplysningen
skal være etterprøvbar. Uten en
kildehenvisning framstår opplysningen som en udokumentert
påstand. Det sies at en løgn ikke
blir noe bedre om den gjentas ofte,
men det hender den blir holdt for å
være sannhet etter en tid.
Men må vi som slektsforskere holde
oss til en akademisk skrivestil når
vi vil formidle alle de gode historiene vi har funnet? Det kommer an
på hvilken genre vi skriver i. En
god regel er å ta hensyn til leseren,
og å sørge for en god flyt i språket.
Passer det bedre å legge kildene i
et eget register bak i en slektsbok,
er det også en måte å ta hensyn til
kildehenvisninger. Det viktigste
er at alt kan dokumenteres og
etterprøves, hvis det blir spørsmål
om det.
Litteratur:
Kjeldstadli, Knut (1999) Fortida er
ikke hva den en gang var: en innføring i historiefaget. 2. utg. Oslo,
Universitetsforlaget
(Tilgjengelig i digitalt format i
bokhylla.no)
DISputten/Messeavis 3/2011 17
Ullensaker
DEL 1
- Husmannsplasser, småbruk og
folka som bodde der
Av Ivar Sannerud
For mange år siden, ja lenge før jeg begynte med slektsforskning bladde jeg i min fars gamle bygdebøker for
Ullensaker.
Han har drevet med slektsforskning siden 1999. Mesteparten
av slekten er fra Stange og andre
kommuner i Hedmark, men farfar
kom fra Ullensaker. Av utdannelse er han bygningsingeniør og
har siden 1998 vært bygningssjef
i Ullensaker kommune.
Han drev også i tidlgiere tider
med lokalpolitikk, bla. som kommunestyremedlem i Ullensaker
og fylkestingsrepresentant for
Arbeiderpartiet. Ved siden av
slektsforskningen har han en stor
interesse for fugler.
Jeg var nysgjerrig på hva som stod
om småbruket ”Sannerud” hvor
min far voks opp og eiendommen
vår var skilt ut i fra. Bruket ble i
sin tid skilt ut i fra garden Julset. I
ett bitte lite avsnitt på 5 linjer med
liten skrift helt til slutt under Julset
stod de fradelte småbruka så vidt
nevnt. Jeg fant det svært skuffende
og urettferdig.
De to bygdebøkene er bind II fra
1949 og bind III fra 1950 og er
ren gardshistorie og fullstendig
fri for husmannsplasser og andre
18 DISputten/Messeavis 3/2011
ikke selveiende bruk. Noen få av
småbruka er omtalt i disse bøkene.
Ikke uvanlig på den tida at kun
gardshistorien ble omtalt. Går vi
frem til 1960-tallet og fremover
så er det annerledes for de kommunene som da startet arbeidet
med sine bygdebøker.
Jeg begynte med slektsforskning
så vidt i 1999, og kjøpte mitt første
slektsprogram i 2000. Den gang
trodde jeg at min fars slekt kom fra
garder i Ullensaker. Derfor begynte
jeg å legge inn fra bygdebøkene og
etter hvert kompletterte med andre
kilder som kirkebøker, folketellinger med mer. Jeg ble fort klar over
at det var feil. Men jeg fortsatte å
legge inn alle gardsslektene i min
database lenket sammen så godt
jeg kunne. Det medførte selvsagt at
jeg også fikk med meg en og annen
husmannsslekt da det er ”tilskudd”
fra gardene til husmannsvesenet og
en og annen ”heldig” husmansønn/
datter som gifter seg andre vegen
til en gard.
Dette har med årene bare ”ballet
på seg”. Jeg fant ut etter hvert at
jeg hadde veldig mange husmannsfamilier, småbrukere og andre
”ikke gardbrukere” i min database.
Totalt er det nå omkring 45 000
personer i basen hvorav den største
delen er fra Ullensaker.
Jeg har i mange år hatt lyst til å
bidra til å belyse husmannsslektene,
småbrukerne og de plassene der de
bodde. Dette har bare forsterket seg
etter at jeg begynte med slektsforskning. Jeg et at flere enn meg har
savnet slik omtale i bygdebøkene
for Ullensaker.
Starten på registreringen og
valgene.
I påsken i 2010 begynte jeg forarbeidene. Jeg bestemte meg for
å gå i gang med å registrere alle
mindre boplasser i kommunen
som ikke er omtalt i gardshistorien
i bygdebøkene og personene som
bodde der.
Det hører vel med til historien at
jeg i hele mitt voksne liv har arbeidet ved teknisk sektor i Ullensaker
kommune på byggesaksavdelingen,
siden 1998 som bygningssjef. Her
har jeg blitt bra kjent i bygda, kjent
med matriklene, kart av ulike slag
og ikke minst verneverdig bebyggelse i kommunen. Ikke minst
bebyggelse som ble registrert og
Dette kartet er hentet fra © Statens kartverk http://www.norgeskart.no/
Norgeskart er Kartverkets åpne og gratis kartløsning.
klassifisert i verneklasser under
Gardermoen utbyggingen i 1990
åra. Vår første kulturminnevernplan ble vedtatt i 1999 og brukes i
saksbehandlingen av blant annet
bla byggesaker. Den gir også verdifull informasjon om en del av de
gamle boplassene hvor det fortsatt
er igjen noe bebyggelse eller tufter.
Jeg valgte å ta utgangspunkt i
folketellinga for 1865. Den er tatt
opp i en periode hvor husmannsvesenet i Ullensaker fortsatt var
veldig høyt. Man regner med at
husmannsvesenet nådde sitt høydepunkt i Ullensaker omkring 1860.
Dessuten er plassene i 1865-tellinga
navngitte, personene identifisert
med alder, yrke og familierelasjoner. For Ullensaker er også de fleste
plassene identifisert i forhold til
matrikkelen og gardene de tilhørte.
Jeg valgte å ta utgangspunkt i
dagens matrikkel og de hoved-
gardene vi har der på hvert gardsnummer. Jeg opprettet så et worddokument for hvert gardsnummer
og la inn kopi av hver plass fra digitalarkivet.no for folketellinga for
1865, 1875 og 1900. Senere er dette
komplettert med 1910-tellinga da
den kom 1. desember 2010.
1801-tellinga brukes ikke direkte,
men i enkelte av familienes anerekker som en opplysning om hvor
de levde på det tidspunktet. Jeg
kommer ikke til å gå noe vesentlig
lenger ned enn på slutten av 1700tallet da opplysningene i kirkebøkene på den tida er svært mangelfulle mht. hvor personene var født
eller bodde og således vanskelig å
identifisere med sikkerhet. Jeg har
derfor valgt å holde meg til den
nære fortid, dvs. 1800- tallet og for
noen familier som sagt slutten av
1700-tallet.
Formålet med dette arbeidet er å
kunne gi ut en bok (eller to) om
husmannsplassene, småbrukene og
andre mindre boplasser på 1800tallet, hvor plassene lå, gjerne kartfestet, når de var bebodd, opplysninger om bygningene så langt det
er mulig og personene som bodde
der og deres familieforhold. Dvs.
personenes nære slektshistorie.
Mange av disse personene flyttet på
seg veldig ofte. Derfor har jeg valgt
å omtale dem under den plassen
de var ved nærmeste folketelling
eller hvor det føles riktig i forhold
til hvor lenge de var på den enkelte
plass. Jeg følger personene et par
ledd bakover og et par ledd fremover. Jeg tar med de som flyttet
ut enten det var Kristiania eller
Amerika eller andre plasser.
Omtalen av plassene gjøres direkte
på word-dokumentet, personene
legges inn i slektsprogrammet, som
for øvrig er DISgen. For de fleste
DISputten/Messeavis 3/2011 19
familiene er det flere slektsledd enn
hva som vil komme med i boka.
Ingen nålevende mennesker vil
bli omtalt, jeg vil holde meg godt
innenfor lovens grenser for offentliggjøring av personopplysninger
og lignende.
Innhenting av opplyninger om
plassene.
Som sagt har jeg hentet plassnavnene fra folketellingene for 1865,
1875, 1900 og 1910. Kirkebøkene er
som de fleste har oppdaget nesten
helt fri for lokale navn på disse
boplassene. De er navngitt som
”….eie” med navnet på garden i
første stavelse. Det sier oss hvem
hovedgard personene bodde på
men ikke konkret hvilken plass.
Som nevnt innledningsvis har vi i
Ullensaker en kulturminnevernplan som tar for seg blant annet
alle verneverdige bygninger og
klassifiserer dem i verneklasser.
For noen av husmannsplassene er
det registrert en del opplysninger
i kulturminnevernplan i tilegg til
SEFRAK*-registeret som finnes
under matrikkelen.
Ullensaker kommune har også
klart å skaffe en del gamle kart
digitalt fra Statens kartverk. Disse
gir en verdifull informasjon som
20 DISputten/Messeavis 3/2011
benyttes i dette arbeidet.
Men den kanskje viktigste informasjonen er den som kan innhentes fra lokale ressurspersoner fra
sine nærmiljøer. Dette er gjerne
de eldste blant oss. Jeg har derfor
kjøpt en hendig liten diktafon som
ikke er større enn forrige generasjons mobiltelefoner, dvs. de vi kan
putte rett i brøstlommen. Den har
god opptaksevne og stor lagringskapasitet. Lydfilene kan også enkelt
overføres til PC. Jeg skulle ønske
denne teknologien hadde fantes på
den tid da mine foreldre levde…
Imidlertid tar jeg med meg denne
diktafonen på mine besøk til lokale
ressurspersoner som det er grunn
til å tro vet en del om plassene i sitt
nærmiljø.
Jeg får verdifull hjelp av Ullensaker
Historielag til å finne frem til
slike personer. Denne diktafonen
er til veldig stor hjelp da jeg ofte
finner opplysninger på opptakene
etterpå som jeg ikke har klart ”å
absorbere” under samtalen. Noen
ganger får jeg også opplysninger
om plasser som ikke er omtalt som
bebodde under de folketellingene
jeg har som utgangspunkt for
arbeidet.
Jeg får også en del historier rundt
personene som levde på disse plassene. I noen tilfeller også tilgang
til bilder. Dette arbeidet er nok et
par generasjoner for sent for å få
et optimalt resultat, men mange
verdifulle opplysninger innhentes
allikevel da historiene gjerne er
overlevert fra tidligere generasjoner.
Vi er også så heldige på enkelte
områder at noen tidligere ressurspersoner fra tidligere generasjoner
har nedskrevet sine kunnskaper
om plassene og personene. Disse
vil selvsagt få en bred omtale i den
grad de tillates brukt av familiene.
Jeg har også fått tilgang, av en
etterkommer, til ett stort skriftlig materiale fra en person,
nemlig Hans Fjellet - født i 1839
i Ullensaker. Han vokste opp på
plassen Fjellet under Ramby. Slikt
materiale er gull verdt for bygdehistorien og vil måtte få en stor
Under ser du et utklipp fra et søk i FamilySearch. Her ser du en søskenflokk
fra Holumsengen. Den jeg har ringa rundt, Inga Dorthea, ble gift med sønnen
til Anne og Arne i Hansstua (som blir omtalt i neste del av artikkelen). Dåpen
hennes finner du i kirkebok for Ullensaker, Ministerialbok nr. I 16 (1863-1875),
Fødte og døpte 1872, side 153 nr 138
plass. En stor plass for den slags
materiale kan forsvares ut i fra
at opplysninger om levemåter og
plasser også er representativt for de
fleste lignende plassene i bygda.
Kilder til personopplysningene.
For å identifisere de personene
jeg her omtaler er selvsagt ikke
bygdebøkene mye verdt da de fleste
ikke er omtalt der for Ullensakers
vedkommende. Men det er jo
en stor innflytting fra nabokommunene. For Nes, Gjerdrum og
Nannestad er husmennene omtalt
i de respektive bygdebøkene.
Eidsvoll er helt fri, mens Sørum har
sine bygdebøker under utarbeidelse
nå. De første er der kommet, selvsagt med husmannslassene.
I Ullensaker er vi så heldige at de
fleste kirkebøkene er tatt vare på,
skanna og lagt på Digitalarkivet.
Det er kun en bok fra tidlig 1720tallet som mangler. Men for mitt
arbeide er ikke det av vesentlig
betydning da det er svært få av
disse slektene som med sikkerhet
kan føres så langt tilbake i tid. Det
er også indeksert en del kirkebøker
fra 1835 og fremover mht. fødte og
vigde i Ullensaker. Disse bruker
jeg som sekundærkilde for å få en
rask oversikt over for eksempel
barn og gifte. Deretter sjekker jeg
det jeg har funnet i kirkebøkene og
legger det inn i slektsprogrammet.
Kirkebøkene er en primærkilde.
Mormonernes FamilySearch
https://www.familysearch.org
har også en bra indeksering av
norske kirkebøker, spesielt på
første halvdel av 1800-tallet. Den
kan brukes på samme måte som
de indekserte kirkebøkene for å
få en oversikt over barna i et gifte,
men vær oppmerksom på at ikke
alle barn kommer opp direkte i
FamilySearch. Men jeg bruker
FamilySearch også kun som en
sekundær kilde i forhold til norske
kirkebøker. Imidlertid har jeg nylig
lært at FamilySearch på en utmerket måte kan brukes på amerikanske databaser som supplement
til Ancestry www.ancestry.com/ og
som en sekundær kilde for å finne
lettere frem på Ancestry. FamilySearch er gratis, men Ancestry
På utsnittet under ser du de første emigrantene fra Ullensaker som er registrert i
kirkeboka.
Hentet fra Ministerialbok nr. I 15B (1851-1862), Inn- og utflyttede 1852, side 390.
koster noen kroner i abonnement.
Da jeg bruker en del tid på å finne
emigranter har jeg et fast abonnement på Ancestry.
Jeg bruker masse tid på å søke på
tvers av databasen min for å finne
om jeg har en person fra før når
ett nytt gifte skal registreres. På
den måten får jeg knyttet familiene sammen i slektsforhold slik
vi kjenner det fra gardshistorien
rundt om. Mange av familiene kan
også føres inn på gardshistorien da
det stadig er ”tilskudd” fra garda til
husmannsvesenet. Ett slikt eksempel er fra min egen nyfunnede
fars-slekt. Min tipptippoldefar,
husmannen Henrik Hansen ble
født på Ingjerseie i 1796. Han giftet
seg i 1821 med Berthe Olsdatter
født på Furuset nedre i 1791.
I de skannede pantergistrene på
Digitalarkivet finner jeg opplysninger om tinglyste husmannskontrakter for Ullensaker. Selv om
ikke hele husmannskontrakten
kan leses derfra gir det en verdifull
tileggsinformasjon.
Siste del av denne artikkelen
kommer i neste nummer av
DISputten
* SEFRAK er et landsdekkende register over eldre
bygninger og andre kulturminner.
DISputten/Messeavis 3/2011 21
An
no
ns
”Fortell om da du var liten!”
e
De fleste av oss har sannsynligvis hørt dette fra
barnemunn, og vi vet at barn liker å høre om ”gamle dager”.
Samtidig har vi kanskje som voksne beklaget at vi ikke
spurte de gamle mer om dette.
Ofte skulle vi ønske at vi hadde visst mer om deres liv og
erfaringer.
Så en dag er det plutselig for sent…
De som sitter inne med historiene og opplysningene,
kan ikke lenger spørres.
Gjør livshistorien til familiens arvesølv!
Det er enklere enn du kanskje tror!
Du forteller, og vi skriver en bok for deg, basert på dine
egne ord, bilder og minner.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale:
Asker og Bærum
Oslo Vest
Oslo Øst
Marianne E. Kjellstad
Hilde A. Haugen
Bente Stav
Tlf. 915 53 735
Tlf. 930 54 541
Tlf. 452 97 975
Medlemstilbud
Nettsiden til DIS-OA
DIS-Norge har en rekke medlemstilbud som tilbys
medlemmene til redusert pris.
Disse finner du i DIS-butikken her:
Har du vært inne på nettsiden vår? Hvis ikke så er
den verd et besøk. Der ligger det mye informasjon!
http://oa.disnorge.no/
http://www.disnorge.no/cms/disbutikk.html
Går du med planer om å lage din egen slektsbok?
Da kan boken «Lag Slektsbok» være en god tips!
Ta deg en tur innom kontoret
i Øvre Slottsgate 2b eller
bestill den i DIS-butikken!
Noen av disse tilbudene kan
du få kjøpt på medlemsmøtene så benytt anledningen til å få tak i boken
du ønsker deg portofritt!
22 DISputten/Messeavis 3/2011
På førstesiden blir det lagt ut nyheter, du finner aktiviteter, alle utgaver av DISputten (krever innlogging),
informasjon om prosjekter og mye annet.
Ta deg en tur innom!
DIS-Norges medlemmer tilbys også de flotte
slektstavlene til Norsk Slektshistorisk Forening
til medlemspris, i tillegg til andre salgsvarer i
NSF-butikken.
Du finner varene http://genealogi.no
Adopter en Eidsvollsmann
- et samarbeidsprosjekt mellom DIS-Norge og Riksarkivet.
Av Mette Gunnari
å få dette til er vi på jakt etter slektsforskere som synes
det er interessant og morsomt å forske frem etterkommerne til disse representantene. Er du interessert i
dette så gå inn på hjemmesiden www.eidsvollsmenn.no
og les mer. Fyll ut kontaktskjemaet eller send en mail
direkte til: [email protected]
Slektsforum
Det kan være flere slektsforskere som arbeider med
samme representant. Dette blir et spennende samarbeid mellom flere forskere og vi regner med at det vil
vokse frem et godt og interessant miljø rundt prosjektet.
DIS-Norge har opprettet et eget forum for prosjektet.
Her kan alle som har ”adoptert en Eidsvollsmann”
logge på og diskutere med andre forskere, både de
som forsker på samme representant eller generelt om
prosjektet.
Eidsvollsmennenes etterkommere
Sammen med Riksarkivet har DIS-Norge etablert
et nettsted for å samle opplysninger om alle
Eidsvollsmenn som satt i riksforsamlingen 17. mai 1814
på Eidsvoll og deres etterkommere. Her skal det bli
mulig å finne etterkommere til samtlige 112 representanter.
Det er stor interesse i samfunnet for Eidsvollsmennene
og deres etterslekt, og det er grunn til å tro at etterkommerne etter Eidsvollsmennene er mer enn gjennomsnittlig involvert i styre og stell av landet. Vi håper
at vi på denne måten kan få frem nye og interessante
opplysninger samlet på ett sted. Slektsforskning er i
vinden som aldri før, og vi ønsker å møte denne interessen både ved å tilrettelegge alle kilder og ved være
med på å tilby tilgjengeliggjøring av private kilder.
Registrering av data
Som publiseringsverktøy av slektstrærne på hjemmesiden har vi valgt TNG (The next generation).
Slektsforskerne kan imidlertid registrere sin forskning
i sitt vanlige slektsforskerprogram og sende inn en
GEDCOM-fil til prosjektet. Alternativt kan dataene
registreres direkte i TNG på hjemmesiden. Alle som er
med på prosjektet får påloggingsinformasjon og kan
selv registrere direkte.
Kilder
Samtlige data som registreres må kildebelegges så langt
det er overhodet mulig. Primærkilder som Kirkebøker
og Folketellinger må verifiseres ved URL (Uniform
Resource Locator), komplett internettadresse. Les mer
om kilder på prosjektets hjemmeside.
Slektsforskere
Idéen er at man ”adopterer en Eidsvollsmann” og
forsker frem hans etterkommere helt frem til i dag. For
DISputten/Messeavis 3/2011 23
Hilsen fra leder i DIS-Norge
Foto: Aina Johnsen Rønning
Leder i DIS-Norge
Torill Johnsen
Slektsforskerdagen er rett foran oss.
Det betyr at mange slektsforskere,
erfarne og ferskinger, møtes for å
lære noe, se noe eller rett og slett få
være sammen med likesinnede. I
år har vi lagt vekt på kilder som et
felles tema for dagen.
Av programmene for de lokale
arrangementene ser jeg at dette er
tolket på mange spennende måter.
Av Torill Johnsen
Og det er veldig bra, det viser
det mangfoldet organisasjonen
utgjør og dermed vil adskillig flere
finne noe interessant under denne
merkelappen.
Dessverre er det å registrere kilder
for alle de små og store opplysningene som ens egen slektsforsking
består av, noe de fleste lærer på den
smertelige måten. Det kan være den
dagen noen stiller et spørsmål og en
ikke er i stand til å gjøre nærmere
rede for saken og blir stående igjen
med ”sånn er det”. Det er en veldig
dårlig løsning både for en selv og
andre som kunne hatt utbytte av et
interessant funn.
Kilder er ikke bare interessante
fordi de forteller hvor man har
funnet noe eller hvem som har
fortalt om noe spesielt. De er også
interessante fordi vurderingen av
ulike kilder opp mot hverandre kan
gi nye spor å gå etter. Flere kilder
som støtter samme teori er bra,
men det er nok langt lettere å velge
bort de informasjonene og dermed
deres kilder, som ikke støtter det en
tror er rett. Flere kilder som mener
noe annet enn utgangspunktet gir
vel de fleste grunn til å vurdere
på nytt, men registrerer man ikke
dette på en fornuftig måte vil
slektsforskningen lide.
Men slektsforskerdagen er mye mer
enn nitidig gransking av kilder. Det
er mulighet til å be om hjelp og få
erfarne folk til å gi råd og vink for
videre leting, det er sosialt samvær
og det er mange muligheter til å
lytte til gode foredrag.
Lykke til med slektsforskerdagen
2011!
Nå kan du lære deg teknikkene du trenger å kunne for å
forske på din slekt.
Vårt nettkurs gjør det lettere å komme i gang og gir deg de kunnskapene
du trenger for å starte letingen og ikke minst systematisere de
opplysningene du samler inn.
Kursinnhold
Kurset består av disse modulene.
* På søk etter røttene
* Slektsprogrammet Legacy
* Selvbiografi og familiebiografi
* Kilder og bruk kilder
* Flere ressurser og veien videre
Gjennomføringsmåte
Lærestoffet består av tekster, videoer og oppgaver på Internett. I kurset
inngår dataprogrammet Legacy som du lærer å bruke.
Kurset har 2 oppgaver som du leverer inn til din nettlærer, som kommenterer, retter og veileder i det videre arbeidet.
Spesialpris for medlemmer av DIS Norge kr 2250,- (ordinær pris er kr 2500,-)
I kurset inngår lisens på dataprogrammet Legacy, tilgang til læringsplattformen og tilbakemelding på
innleveringsoppgaver.
Folkeuniversitetet Nettstudier gir deg mulighet for å at utdanning på en måte som svarer til dine ønsker og behov.
Vi tilbyr stor frihet og fleksibilitet - og en lærer som gir deg individuell veiledning og oppfølging. Start når du det
passer deg, og gjennomfør i ditt eget tempo.
For påmelding, gå inn på www.funettstudier.no eller ring 22 99 30 30
eller send en e-post til [email protected]
24 DISputten/Messeavis 3/2011
Hilsen fra Riksarkivaren
Foto: Heidi Sitara Fjeldvig
Riksarkivar
Ivar Fonnes
Velkommen til Slektsforskerdagen
29. oktober 2011. Dette er andre
året Riksarkivet og Statsarkivet i
Oslo samarbeider med DIS OsloAkershus om dette arrangementet.
Fjorårets slektsforskerdag var en
stor suksess med over 350 besøkende og 30 utstillere.
Vi håper at Riksarkivbygningen
også i år vil syde av liv denne
lørdagen i oktober!
Av Ivar Fonnes
Tema for årets slektsforskerdag
er ”Kilder i slektsforskningen”. I
Arkivverket er vi opptatt av nettopp
dette: å gjøre kilder tilgjengelige for
brukerne. Folketellinger, kirkebøker og skifteprotokoller kan man
nå enkelt finne i Digitalarkivet. I
våre magasiner finnes det også mye
annet materiale som er nyttige for
slektsforskere, men som kanskje
ikke er like kjent og tilgjengelig.
Dette vil dere få vite mer om på
årets slektsforskerdag, gjennom
foredrag, kurs og eksperthjelp.
Nytt siden sist er at dere kan møte
oss på Facebook. Vi vil gjerne høre
hva dere mener og få deres innspill.
Riksarkivet legger stadig ut foto fra
arkivene på Flickr, og også her er vi
glade for deres kommentarer.
Jeg ønsker dere alle en interessant,
inspirerende og lærerik dag hos oss,
og håper å møte dere igjen både på
lesesalen og internett i framtiden!
Et nyttig hjelpemiddel i søket etter
relevante kilder er Arkivportalen,
der alle kan søke i arkivkataloger og
bestille materiale til bruk på lesesalen. For de som trenger å bli bedre
kjent med denne tjenesten tilbyr
vi i år søkekurs i Arkivportalen på
Slektsforskerdagen.
Velkommen også til Arkivdagen i
Oslo, som markeres 5. november.
For første gang samarbeider de fem
store arkivinstitusjonene i hovedstaden om et felles arrangement på
Litteraturhuset. Tema for dagen er
protest, og det blir både foredrag,
opprørsk musikk og byvandring.
Gratulerer med Slektsforskerdagen
2011!
MyHeritage.no er det mest populære slektshistorienettverk i Skandinavia. Nettsiden hører til det globale
MyHeritage.no familienettverk, som har blitt det betrodde sted på nettet for millioner av familier over hele
verden til å utforske, dele og bevare sin slektshistorie.
Selskapet ble stiftet for 6 år siden av et team lidenskapelige slektsforsker, med en visjon om å gjøre det
lettere for folk å bruke Internett til å oppdage sin slekt og styrke deres slektskap. Med grunnleggende gratis
medlemskap, blir vår suite av slektshistoriske tjenester brukt av mer enn 60 millioner registrerte brukere på
verdensbasis. Den er tilgjengelig i 38 språk, inkludert norsk. I Skandinavia alene har vi mer enn en million
registrerte brukere.
Som bruker kan du oppdage og presentere din slektshistorie med følgende gratis tjenester:
• Slektstre - du kan lage ditt slektstre med informasjon om dine slektninger, og invitere dem til å fylle inn mer
informasjon.
• Slektsside - lagre og dele familiens historie og spesielle familiebegivenheter.
• Du kan laste opp bilder og videoer - del dem med dine slektninger.
• Lage vakre slektstre diagrammer.
• Finne ukjente eller lenge savnede slektninger takket være Smart Matching-teknologien.
• Verdens mest populære gratis slektsprogram - Family Tree Builder
Meld deg inn på MyHeritage.no i dag og hent vår gratis Family Tree Builder programvare på vår stand.
Våre skandinaviske representanter Sara Silander og en av våre mest erfarne slektsforskere Daniel Horowitz
vil være til stede på Slektsforskerdagen 2011.
Sara Silander
Skandinaviske
representanter
e
s
n
Stikk innom – vi ser frem til å møte deg!
A
o
n
n
DISputten/Messeavis 3/2011 25
DIS-Oslo/Akershus
Styret 2011—2012
Carl Birger van der Hagen Leder
Svein L. Rasch Nestleder
Sigbjørn Elvebakken Sekretær Truls Nylén Kasserer Lars Lund [email protected]
Styremedlem Torill Johnsen Styremedlem Kari Talsnes Styremedlem
Heidi Sitara Fjeldvig Varamedlem
Jan Magnussen Varamedlem Per Steinar Håklev Revisor
Else Granum Valgkomité Mette Gunnari
Valgkomité Helge Haugland Webansvarlig
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kari Talsnes [email protected]
http://www.disnorge.no/DISreg/
Oppslag
For hjelp til oppslag er Slektsforskerbasen
http://www.disnorge.no/sfbasen/
et nyttig hjelpemiddel.
Ny slektsforskerbase er på plass med samme innlogging som til andre DIS-Norgesider.
Slektsforum (etterlysnings-forumet)
http://www.disnorge.no/slektsforum/
er også veldig nyttig. Der er det mange som kan
hjelpe med oppslag i bygdebøker og annen slektslitteratur.
DISchat er også verd et besøk - kanskje det er noen
inne fra ditt distrikt der? http://www.disnorge.no/irc/
Gravminnekoordinator Hjemmeside
http://oa.disnorge.no
Medlemstilbud
Er du klar over at en rekke av medlemstilbudene som
du finner i DIS-butikken er til salgs på våre medlemsmøter? Benytt anledningen til å ta en titt på utvalget,
og kjøp ”rett over disk”.
26 DISputten/Messeavis 3/2011
DISreg
Lurer du på hva som er på gang av kilderegistrering i
DIS-Norges regi? Nå kan du søke i en egen database
over kilderegistreringsprosjekter på DIS-weben
Interessert i kurs?
Følg med på DIS-Oslo/Akershus’ kurskalender,
http://oa.disnorge.no/kurskalender og les epostmeldinger
fra lokallaget! Kursene kommer ofte raskt i gang, og
blir fort fulltegna. Det lønner seg derfor å melde seg
raskt på. Ta kontakt med styret hvis det er kurs du
ønsker deg - og ikke minst, hvis du kan bidra til at det
blir arrangert kurs i nærheten av der du bor!
Kursadministrator: [email protected]
Adresse-endring?
Får du ikke Slekt og Data selv om medlemsskapet er i
orden? Kanskje du har flyttet? For å endre postadresse
logger du deg på med brukernavn og passord på forsiden til DIS-Norge klikk så på ”Min Medlemsside” og
gjør de endringer som trengs.
Glemt passord?
Brukernavn finner du sammen med navnet og
adressen på ditt eget eksemplar av Slekt og Data.
Har du glemt passordet ditt kan du spørre etter det her:
http://www.disnorge.no/cms/glemt-passord.html
Epostmelding
Vi sender epostmelding med varsel om møter og andre
aktivitetstilbud til medlemmene. Til dette trenger vi
epostadressen din . Har du ny epost-adresse eller om
denne er endret så gå til ”Min Medlemsside” som
beskrevet over. All fakturering blir også sendt via epost
så det er viktig å ha din riktige epostadresse!
Møtekalender
Faste aktiviteter i DIS-Oslo/Akershus
DIS-O/A har brukergrupper for flere
slektsprogram. Har du spørsmål om noen
av disse så ta en tur på brukermøte. Det
være seg de tekniske tingene med selve
programmet, tips om hvordan registrere
eller hvordan programmet best kan
utnyttes. Ta gjerne med bærbar PC hvis du
har.
DIS-O/A holder medlemsmøter den første
onsdagen i hver måned. Møtene består
av foredrag med interressante temaer og
avsluttes med kaffe og noe å bite i. Så her er
det både faglig og sosialt innhold. Møtene
holdes i Riksarkivet på Sognsvann med
foredrag i Wergelandssalen og den sosiale
biten i Kantina.
Brukergrupper og kurs holdes i våre lokaler
i Øvre Slottsgt 2B
Møtedatoer høsten 2011
Brother’s Keeper
2. tirsdagen hver måned kl 18:00-21:00
Kontaktperson: Otto Jørgensen
Reunion
2. torsdagen hver måned kl 18:00-21:00
Kontaktperson: Heidi S. Fjeldvig
Legacy
Kontaktperson: Petter Stene
The Master Genealogist
Kontaktperson: Helge Haugland
Medlemsmøte onsdag 2. november
Sted: Wergelandssalen i Riksarkivet
Tid: kl. 18:00
Tema: Oslo og Aker gjennom tidene
Foredragsholder: Leif Thingsrud
Medlemsmøte onsdag 7. desember
Sted: Teknisk Museum
Tid: kl. 18:00
Husk at det kan bli endringer i de
oppsatte møtedatoene og -stedene
så sjekk alltid møtekalenderen på
websiden!
Det blir slektskafe i Øvre Slottsgt 2B
26. november kl 10-14.
Møt opp med eller uten PC og slå av en
slektsprat!
DISputten/Messeavis 3/2011 27
An
no
nse
Velkommen til MyHeritage
verdens mest populære nettverk for å oppdage og dele din slektshistorie.
Hjem til mer enn
60 millioner medlemmer
843 millioner profiler
21 millioner slektstrær og
129 millioner bilder.
Oppdag din slektshistorie gratis på www.myheritage.no
Lag din egen private slektside gratis.
Bygg dit slektstre, last opp og del dine
slektsbilder og videoer.
Du kan også laste ned verdens mest
populære slektsforsnings program:
Family Tree Builder på
http://myheritage.no/ftb
Dra fordel av vår unike Smart Matching
tekonologi – den vil sammenligne ditt
slektstre med millioner av andre rundt i
verden og presentere deg for mulige treff
på ukjente eller lenge savnede slektninger.
Lage automatisk imponerende
diagrammer av ditt slektstre. Du
kan foreta utskrift og gi de som
en gave til dine slektninger.
Nettsiden og programet er tilgjengelig på 38 språk inkludert Norsk
www.myheritage.no