Les brev fra september 2014 om foresattilgang i

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Linderud skole
September 2014
Til foresatte ved Linderud skole
Fronter som kommunikasjonsplattform
Linderud skole bruker Fronter som plattform for kommunikasjon mot foresatte. Det er derfor nødvendig at minst en
foresatt per elev blir registrert som Fronter-bruker.
I fortsettelsen av brevet er skrevet nærmere informasjon om hva som skal til for å bli Fronter-bruker, og hva slags
informasjon en foresatt kan forvente å finne i løsningen.
Hvordan å få tilgang til Fronter
Før foresatte kan logge på Fronter, må søknads- og samtykkeskjema, som sendes ut fra skolens kontor via
kontaktlærer i lukket konvolutt, fylles ut og levers tilbake til skolen.
Det er viktig at følgende felt i skjemaet blir fylt ut:
-
Fornavn og etternavn
Mobiltelefonnummer
Fødselsnummer (11 siffer)
E-postadresse (slik at skolen kan sende e-post til hjemmene ved behov)
Kryss av «JA til Fronter»
Pålogging i Fronter
Når fullstendig søknadsskjema er levert til skolen, og administrasjonen har gjort de nødvendige registreringer i
systemet, kan den foresatte logge seg på Fronter. Første gangs pålogging gjennomføres på følgende måte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Åpne en internettside og skriv inn adressen; https://fronter.com/osloskoler/forgotten_password/
Skriv inn ditt mobilnummer (det samme som ble oppgitt i søknadsskjemaet) i brukernavn-feltet og klikk
"Send SMS".
Du mottar nå en SMS på mobiltelefonen, denne inneholder et midlertidig passord.
Bruk det midlertidige passordet når du logger på Fronter via skolens nettside;
http://www.linderud.gs.oslo.no/ (brukernavnet er fremdeles ditt mobilnummer).
Du blir nå bedt om å endre til et selvvalgt passord (dette må du skrive inn to ganger). I feltet "Gammelt
passord" skriver du inn det midlertidige passordet fra SMS ‘en.
Etter denne førstegangspåloggingen logger du på Fronter på ordinær måte gjennom skolens nettside med
mobilnummer som brukernavn og ditt selvvalgte passord.
Problemer ved pålogging
Dersom en foresatt opplever problemer ved pålogging, eller glemmer sitt Fronter-passord, repeterer man
framgangsmåten som for nye brukere (se over). Om påloggingsproblemene derimot vedvarer, melder man fra til
skolens Fronter-administrator via e-postadressen [email protected]
Postadresse:
Postboks 34 Linderud
0517 OSLO
Besøksadresse:
Statsråd Mathiesens vei 27
0594 OSLO
Telefon:
Kontor
22 72 60 00
Pers.rom 22 72 60 27
Aktivitetsskolen
22 72 60 41
Faks:
Kontor
22 72 60 01
Hjemmeside:
www.linderud.gs.oslo.no
E-post:
[email protected]
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Linderud skole
Nytt mobiltelefonnummer?
Mobiltelefonnummer og fødselsnummer er «nøkler» for registrering av en foresatt i Fronter. Om en foresatt endrer
telefonnummer, må dette meldes fra til skolen. Enten gis skriftlig beskjed til kontaktlærer, eller sendes e-post til
skolens postmottak adressen [email protected] I løpet av få dager kan den foresatte logge seg på
Fronter som ved første pålogging (se over).
Hva foresatte har tilgang til i Linderud skoles Fronter
I Fronter har foresatte lesetilgang til skolens fellesrom for foresatte, elever og ansatte ved Linderud skole; rommet
heter «Linderud». Dersom en foresatt har barn ved flere skoler som tilbyr foresatt-tilgang til Fronter, får han tilgang
til flere «skolerom». Videre har foresatte tilgang til Fronter-rom for trinn barnet eller barna er tilknyttet. I tillegg kan
foresatte lese nyheter og annen informasjon i Fronter-rommene «LFD» (LinderudFestiDalen) og «Nasjonale prøver
LIR».
Nyheter fra alle Fronter-rom vises på den foresattes oppstartside. Foresatte vil også kunne se fraværsoversikt og
eventuelle karakterer for sitt eller sine barn. Noen trinn benytter anmerkninger i Fronter, og foresatte vil også ha
mulighet til å følge eventuelle anmerkninger.
I Fronter-rommet «Linderud» ligger mer informasjon om hvordan skolen bruker Fronter: Etter pålogging velges
rommet «Linderud» og deretter menypunktet «Verktøy og informasjon».
Annen informasjon om Fronter for foresatte finner du på Utdanningsetatens nettside:
http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/satsingsomrader/ikt/laringsplattform/
En generell veiledning for foresattes tilgang til Fronter i Oslo-skolen kan lastes ned fra følgende Internett-adresse:
http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Internett%20%28U
DE%29/PED/Brukermanual%20for%20foresatte.pdf (I fellesrommet for foresatte er det lenket til denne nettsiden
under menypunktet "Verktøy og informasjon".)
Opplæring og hjelp til foresatte
Foresatte som trenger praktisk hjelp til å fylle ut skjema, eller til å finne fram i Fronter-bygningen, tar dette opp med
kontaktlærer.
Under første foreldremøte høsten 2014-2015 vil foresatte få generell informasjon om Fronter.
Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid og håper alle foresatte vil ha nytte og glede av Fronter-tilgangen!
Med vennlig hilsen
Bjørn Ekren (Rektor)
Postadresse:
Postboks 34 Linderud
0517 OSLO
Besøksadresse:
Statsråd Mathiesens vei 27
0594 OSLO
Siri Fyksen (Fronter-administrator)
Telefon:
Kontor
22 72 60 00
Pers.rom 22 72 60 27
Aktivitetsskolen
22 72 60 41
Faks:
Kontor
22 72 60 01
Hjemmeside:
www.linderud.gs.oslo.no
E-post:
[email protected]