Brosjyre Kunstgress Fotball

VÅR LIDENSKAP.
KUNSTGRESS.
FOTBALL.
VÅR LIDENSKAP ER Å VÆRE BEST.
KREVER ET SAMARBEID MED DE BESTE.
Fotball er den mest spilte og mest populære sporten
for framtiden. Utgangspunktet er å alltid sette
i verden. Det er en følelsesmessig sport som
utøveren i fokus og skape korrekte forutsetninger
mennesker elsker og kan nyte hele livet.
ut i fra spillerens behov.
En spennende fotballkamp kan bli en enda større
Dette er det som driver oss til å utfordre grensene for
opplevelse om den spilles på et perfekt underlag
kvalitet, holdbarhet og ytelse. Greenfields har skapt et
unikt utvalg av kunstgressystemer som skal gi unike
Greenfields er stolte av sitt aktive arbeid rundt å
spille egenskaper, avhengig av hva kunstgresset skal
forbedre fotballen, og opplevelsen for mennesker rundt
brukes til.
om i verden. Vår innovasjon skal være en investering
VÅR LIDENSKAP FOR LANGSIKTIGE RELASJONER.
UNISPORT - DIN SAMARBEIDSPARTNER I SKANDINAVIA.
Med over 400 installasjoner totalt og mer enn 20 FIFA**
forutsetningene for utøvere på både bredde- og
installasjoner, er vi Nordens største leverandør av
elitenivå. All utvikling følger prinsippet om ”Innovasjon
kunstgress. Unisport er aktive i Sverige, Danmark,
inspireres av naturen” der vi alltid vil være spillernes
Norge og Finland og spesialister innen kunstgress for
naturlige valg.
KVALITET OG ANSVAR.
FIFA PREFERRED PRODUCER (FIFA ANBEFALT PRODUSENT).
Som trygghet ved kjøp av kunstgress, samt for å påse
leverandører av kunstgress, for å kvalitetssikre
at kunstgressbanene som anlegges rundt omkring
kunstgress for fotball og legge tilrette for potensielle
i verden har god nok kvalitet, har FIFA introdusert
kjøpere. Kvalitet på kunstgress er viktig for FIFA da
et kvalitetsprogram; FIFA Preferred Producer. FIFA
kunstgress kommer til å spille en betydelig rolle i den
Unisport er også markedsledende i Skandinavia
Preferred Producer programmet er et samarbeid
fortsatte utviklingen og markedsføringen av spillet.
Gjennom et ledende og innovativt arbeid rundt
innenfor sportsgulv, tribunestoler, tennisgulv og
iverksatt av Greenfields, mellom FIFA og utvalgte
produktutvikling skaper Unisport de beste
gulvbelegg.
fotball, golf, tennis og landscaping.
VÅR LIDENSKAP FOR MENNESKER.
ALLES RETT TIL Å SPILLE FOTBALL.
Greenfields verdigrunnlag om at idretten forener,
I tillegg støtter Greenfields aktivt organisasjoner
samt idrettens betydning for mennesker, har engasjert
som Streetfootballworld, Homeless Worldcup og
Greenfields i prosjekter som feks Fotball for Hope.
Football Friends.
VÅR LIDENSKAP FOR NY TEKNIKK.
VI VIL VÆRE SPILLERNES VALG.
Gjennom årene har vi forsøkt å gjenskape det beste
Produkt porteføljen består av MX, Evolution, Slide Max,
fra naturen og utviklet kunstgressystem med
Slide Pro, TriMension og V Shape, kunstgressfiber
egenskaper som minner om naturlig gress. Unisport
som alle har flyttet frem grensene for kvalitet og
har alltid tatt utgangspunkt i fotballspillernes behov.
ytelse.
Ut ifra dette skal vår produktutvikling gjøre oss til
spillernes selvfølgelige valg.
All utvikling skjer i nært samarbeid med forbund,
utøvere, kunder og de som tar hånd om og tar vare på
Dette har resultert i at Unisport har blitt den ledende
våre produkter. Til sammen står vi for en bred og veldig
kunstgress leverandøren i Norden. Sammen med vår
verdifull kompetanse.
partner Greenfields har vi skapt den mest tekniske
og mest avanserte porteføljen på markedet.
VÅR LIDENSKAP FOR MILJØET.
GRØNNE FOTAVTRYKK.
Unisport bryr seg om miljøet og tar sitt ansvar
å bruke materialer fra samme produktfamilie;
på største alvor. Vi var det første firmaet som
polypropylen og polyeten.
utviklet miljøtilpasset kunstgress i Norden og vårt
utviklingsarbeid er et konstant pågående arbeid i søken
om hele tiden å bli bedre. Vi bruker komponenter i vårt
kunstgress som tilfredsstiller de tøffeste miljøkrav,
samt at vi søker minst mulige miljøpåvirkning når vi
Ettersom de bærende fibrene er laget av samme
miljøvennlig materiale innebærer det at vårt kunstgress
er 100% resirkulerbart.
HOLDBARHET
frakter våre produkter.
Når Unisport snakker om holdbarhet mener vi ikke bare
EFFEKTIVITET I BALANSE MED GRØNNE
holdbare produkter. Det er for oss en selvfølgelighet
PRODUKSJONSPROSESSER
at våre produkter og garantier skal tilsvare våre
Vår partner Greenfields bruker moderne
produksjonsanlegg og setter dermed en ny
bransjestandard ved å opprettholde en perfekt
balanse mellom effektivitet og ren produksjon.
kunders forventninger og klare de tester som
kreves. Holdbarhet hos oss omfatter så mange flere
komponenter der det viktigste er at vi tar hensyn til
miljøet slik at kunstgresset, og alle komponenter kan,
gjenbrukes til nye kunstgressprodukter. Det gjelder alt
Greenfields bruker produksjonsmetoder som krever
ifra kunstgress, fyllmateriale, installasjonsmetode og
mindre energi og vannforbruk, mindre kulldioksid
ansvar.
utslipp samt minsker avfall og avløpsvann.
GREEN GENERASJON – EN NATURLIG UTVIKLING
AV KUNSTGRESS
Greenfields har utviklet en ny patentert veveteknikk.
Gjennom denne produksjonsprosessen er det mulig
VÅR LIDENSKAP FOR DETALJER.
DITT KUNSTGRESS.
KUNSTGRESS MED INNFYLL
MX
FORDELER MED MX
TRIMENSION
FORDELER MED TRIMENSION
Basert på en ny patentert veveteknikk, trippel
• Forbedret binding av gresset med ny
”W-veve” teknikk
Trimension er et fiber med en tresidig form som
• Et tresidig fiber med bra motstandskraft,
fiber-elastisitet
“W-veving”, i kombinasjon med et miljøvennlig
materiale er MX fibret 100% resirkulerbart.
Sammenlignet med den tidigere tradisjonelle
• 100 % resirkulerbart med
produkter fra samme familie
• MX kan kombineres med flere ulike fibre
vevemetoden byr denne teknikken på følgende:
• En veveteknikk som forebygger at
fyllmaterialet kompakterer seg
- en høyere tetthet med opp til 75,000 dtex
• Veldig slitesterkt
- en forbedret bindning/ feste av gresset til backingen
• Utmerket elastisitet, utmerket ball-sprett
og rulle egenskaper. Gir spilleren et
naturlig tilslag på ballen
- muligheter til å kombinere flere forskjellige fibertyper
• En fiberkombinasjon som gir et naturlig
utseende
Takket være MX har kunstgress produksjonen kommet til et paradigmeskifte.
Aspekter som miljø, holdbarhet og spillegenskaper kan nå utvikles ytterligere.
• Gir en myk og naturlig kontakt
i kombinasjon med andre fiber har en støttende
funksjon. Gjennom sin form er fibrene veldig
elastiske og motstandsdyktige, noe som
forlenger kunstgressets livslengde betydelig.
Fibrenes elastisitet medfører til og med at
fyllmaterialet i kunstgresset ikke kompakteres
på samme vis som ellers.
Trimension – et kunstgress med lang livslengde og meget høy ytelse.
• Minsker blending på grunn av spredd
refleksjon
• Gir naturlig spill og et naturlig tilslag
på ballen
• Ballsprett og rulleegenskaper som på naturlig gress
• Sertifisert av FIFA og klarer de nordiske kraven
• En fiberkombinasjon for naturlig utseende
og dekke
• Gir en myk og naturlig kontakt
• Minsket blending på grunn av spredd
lysrefleksjon
• Et underlag med konsekvente
spillegenskaper og høy ytelse
• Gir en jevn og høy ytelse
• Sertifisert av FIFA
V-SHAPE
FORDELER MED V-SHAPE
• Bueformet fiber med ryggrad
V-SHAPE er ett V-formet fiber inspirert av
• “V”-formet fiber med ryggrad
• Eksepsjonelle spillegenskaper
naturen og en kopi av et naturlig gress.
• Strålengde fra 40 til 65mm
EVOLUTION XQ
FORDELER MED EVOLUTION QX
Evolution XQ er et bueformet fiber mye likt et
naturlig gresstrå. Dets unike form med en
sterk ryggrad gir motstandskraft og styrke
• Veldig motstandsdyktig
samtidig. Fibret som er behandlet ut i fra
• Naturlig utseende og naturtro
spilleegenskaper
en XQ ™-teknikk har resultert i et fiber med
• Fiberlengde fra 40 til 65mm
høyere splittmotstand sammenlignet med et
• Sertifisert av FIFA og klarer de
nordiske kravene
tradisjonelt fiber.
• TenCate XQ ™-polymer
Som et naturgress strå har fibret en ryggrad
som gir både styrke og motstandskraft.
• Gir spilleren en følelse av å være på
naturgress
Underlaget gir spillegenskaper likt et naturlig
• Bedre motstandskraft og høy styrke
på grunn av sin unike v-form
gress med bra ball-rull og sprett, bra
motstandskraft samt en glidevennlig overflate.
Kombinasjonen av disse egenskapene gir
Fibre som er behandlet ut i fra en XQ ™-teknikk
underlaget unike spilleegenskaper i form av bra ballsprett og rulle egenskaper
har resultert i et fiber med høyere splittmotstand sammenlignet med et
samt at det er mulig å gjøre glidetaklinger uten risiko for brannsår.
tradisjonelt fiber.
Følelsen av å spille på Evolution XQ er som å spille på et naturgress.
• Sertifisert av FIFA og klarer de
nordiske kravene
• Et mykt og brukervennlig underlag
• TenCate XQ ™-polymer
MOBILT KUNSTGRESS
SLIDE PRO
FORDELER MED SLIDE PRO
Kjernen i Slide Pro fibrene fungerer som en
• Meget slitesterkt
fleksibel ryggrad og gir en høy motstandskraft
• En naturlig spillefølelse
Ønsker dere et mobilt kunstgress kan Unisport tilby ulike varianter. Disse kunstgressene kan installeres for korte
• Utmerket ball-rulle og sprett
eller lengre perioder både innendørs og utendørs. Mobile kunstgress er enkle og installere, og enkle å rulle opp.
selv etter omfattende bruk. Karakteristisk for
denne fiberen er et mykt spilleunderlag med
• Sertifisert av FIFA og klarer de
nordiske kravene
stærke fibre.
• Ser ut og kjennes som naturlig gress
• Jevne og fine spillegenskaper
Gjennom fibrenes to-tonige farge samt dets
• Høy ytelse
MX MOBILE FUSION
MX Mobile Fusion er det første mobile
kunstgresset som har de samme fine
mykhet får underlaget også et naturlig
spillegenskaper som et permanent installert
utseende og naturlige spillegenskaper.
kunstgress.
FORDELER MED SLIDE MAX
De fleste kunstgressbaner blir benyttet hele
• Diamantformet riflet fiber
døgnet og utsettes dermed for stor slitasje.
• Ultra-slitesterkt: 360 micron
(passerer 100.000 sykluser i lisporttest)
Designet som et diamantformet fiber med en
riflet overflate, er
Slide Max, den ultimate kombinasjonen av
unike spillegenskaper, lang holdbarhet og et
naturlig utseende.
med Evolution XQ fiber. Leveres i ruller med
bredde 3-4 m og lengde som du selv ønsker.
Kunstgresset, som har en to-tonet farge og er 35 mm høyt fylles med 15 mm
Systemet settes enkelt sammen med borrelås.
• Fiberlengde fra 40-60mm
• TenCate utviklet fiber Diamond Blade™
• Naturlig utseende og naturtro
spillegenskaper
• TenCate XQ ™-polymer
• Ekstremt slitesterkt
den aller tøffeste slitasjen.
• Meget motstandsdyktig/ lang holdbarhet
• Fiberlengde fra 40 til 65mm
gummigranulat.
• Naturlig utseende (to-farget)
• Svært gode spillegenskaper
nordiske kravene som stilles til kunstgress.
• Sertifisert av FIFA og klarer de
nordiske kravene
Slide Max ekstremt slitesterkt. Fiberet tåler
• Bueformet fiber med ryggrad
Dette system tilfredsstiller FIFA*, samt de
Kunstgresset er et meget slitesterkt system
SLIDE MAX
FORDELER MED
MX MOBILE FUSION
• Sertifisert av FIFA og klarer de
nordiske kravene
VÅR LIDENSKAP FOR DETALJER.
DITT KUNSTGRESS.
PRODUKTOVERSIKT.
SLIDE PRO NF
FORDELER MED SLIDE PRO NF
En kombinasjonen av Slide Pro fibrene samt
• Krever ikke innfyll
et rotsystem av nylon gir et kunstgress med
• Enkelt vedlikehold
langvarig og høy spillekvalitet, spesielt med
tanke på friksjon og riktig ballrulle. Systemets
oppbygning krever ikke innfyll.
Fibrenes to- tonede farge samt Slide Pro
• Ekstra slitesterkt
• Høy komfort og sikkerhet
• Beholder sine egenskaper over tid
• Ser ut og kjennes ut som naturlig gress
SYDDE KUNSTGRESS
KUNSTGRESS UTEN INNFYLL
PRODUKTNAVN
FIBERKOMBINASJON
SLIDE MAX
6 x Diamond Shape
SLIDE PRO
6 x Slide Pro
EVOLUTION XQ
6 x Evolution
V-SLIDE
3 x V-shape
• Utviklet for også å tåle tunge kjøretøy
fibrenes mykhet gjør att underlaget får et
naturlig utseende og naturlige spilleegenskaper.
Fibrenes fleksible ryggrad gjør også underlaget motstandsdyktig slik at de fine
spilleegenskapene beholdes selv etter omfattende bruk.
MOBILT KUNSTGRESS
FORDELER MED MS PRO 1200
UNISPORT MS PRO 1200
• Meget enkelt å installere, krever ikke
maskiner
Dette kunstgressystemet består av plater
• Enkelt å handtere og oppbevare
som er satt sammen av en underliggende
• Stråhøyde 30 mm
sviktsjikt (pad.) Platene settes enkelt sammen
• Sviktplate 20 mm
med Velcrosystem (borrelås) i skjøtene.
• Monofiber PE 13200 Dtex
4 x Oval
TRIMENSION
3 x Elastic Trilobal
3 x Slide Pro xt
• Krøllfiber PE 7000 Dtex
30 mm og består av monofibre med krøllete
fiber i bunnen, krever ikke innfyll.
UNISPORT MS PRO 1200 er først og fremst for bredde fotball og mindre flater som
også benyttes til andre ballsporter.
VEVDE KUNSTGRESS SYDDE
Kunstgresset, som har en strålengde på
MX EVOLUTION
24 x Evolution
MX TRIMENSION
18 x Evolution
6 x Elastic Trilobal
FORM
VISUELT
VÅR LIDENSKAP FOR HELHETSLØSNINGER.
FRA RÅDGIVNING TIL ETTERMARKED.
Med over 400 installasjoner totalt og mer enn 20 FIFA**
installasjoner, er vi Nordens største leverandør av
kunstgress. Vi har markedets beste installatører
samt ressurser i form av sertifiserte og dedikerte
prosjektledere og personell som tar hånd om prosjektet
før, under og ikke minst etter installasjonen.
VEDLIKEHOLD/VEDLIKEHOLDS MASKINER
Et kunstgress krever langt mindre vedlikehold enn
en naturgressbane. Likevel er det åpenbart at også
kunstgressbaner behøver vedlikehold. Dette for og
sikre banens fine spillegenskaper over tid, og
for og forlenge kunstgressets levetid. For å
DIN RÅDGIVENDE PARTNER
Valg av kunstgress kan oppleves som vanskelig,
og det er ofte en omfattende prosess å finne riktig
produkt. Valget er en kombinasjon av det økonomisk
mest fordelaktige i forhold til deres behov for kvalitet.
forenkle vedlikeholdet utvikler og tilbyr Unisport
spesialtilpassede vedlikeholdsmaskiner for kunstgress.
I tilegg til det ukentlige vedlikeholdet som du som
banemester er ansvarlig for, kan Unisport også hjelpe
deg med følgende:
deg å finne det produktet som aller best passer ditt
• Påfylling av gummigranulat
behov.
• Overflate- og dybderengjøring
INSTALLASJON/ENTREPRENØRARBEID
• Løsgjøring av gummigranulat
team eller faste samarbeidspartnere, og sikrer dermed
kvalitet og utførelse.
Greenfields og Unisport samarbeider for det beste til idretten, og idretten er for
oss mye mer enn bare et spill.
Vi ser alle fordelene som fysisk fostring og aktivitet bidrar med til samfunnet.
Unisport vil være en del av dette.
Unisport vil være din rådgivende partner for å hjelpe
Vi utfører alle installasjoner med egne installatører
SLUTTSIGNALET
ET FREMGANGSRIKT SAMARBEID
• Renovering / reparasjon
• Vedlikeholdskontrakter
Vi tar et globalt ansvar ved å legge til rette for aktivitet internasjonalt, men først
og fremst nasjonalt og til de store og små klubbene i Norge.
Å legge til rette for kvalitet og glede for alle er vårt mål, og vår drivkraft til å være
best i alt vi gjør. Sammen med Greenfields tilbyr vi helheten. Fra forskning til
utvikling, fra rådgivning til prosjekt, fra start til slutt. Vårt samarbeid er en søken
etter alltid å ligge i forkant. Med tekniske og holdbare innovasjoner som virkelig
forbedrer spillet og støtter en sosial utvikling – det er et framgangsrikt konsept.
NORGE
SVERIGE & FINLAND
DANMARK
Unisport Scandinavia AS
Unisport Scandinavia AB
Unisport Scandinavia ApS
Tegleverksveien 100
Axeltoftavägen 180
Lejrevej 29
NO-3057 Solbergelva
SE-261 35 Landskrona
DK-3500 Værløse (Vaerloese)
Phone: +47 32 23 23 30
Phone: +46 418 766 00
Phone: +45 753 898 11
Fax: Fax: Fax: +47 32 23 23 31
www.unisport.com
+46 418 734 24
www.unisport.com
www.unisport.com
+45 753 898 13
www.unisport.com