Last ned PDF av hele artikkelen

Spiralen åpnet i 1961.
Denne biltunnelveien som går inn i fjellet bak sykehuset og skrur seg ca 150 meter
rett oppover, vakte berettiget oppsikt både nasjonalt og internasjonalt. Drammen kommune hadde i ca 50 år tatt ut stein og drevet pukkverk rett bak sykehuset, og denne
virksomheten var ikke særlig populær. Steinbruddet var stygt å se på og det var betydelig støy fra pukkverket.
Av Liv Evju
Byingeniør Eivind Olsen skjønte at noe måtte
gjøres; enten måtte man finne et annet sted å
hente stein til gater og veier, eller man måtte
gå innover i fjellet, i et såkalt «lukket brudd».
Dermed valgte man å gå innover i fjellet og
Byingeniør Eivind Olsen fikk med rette navnet ”Spiralens far”. På øverste bilde rekker han saksa til samferdselsminister Cappelen. På nederste bilde klipper Andreas Cappelen snora ved åpningen 6. juni 1961.
Dette var et viktig innslag i byjubileet for 50 år siden. Foto: Drammens museum
152
samtidig føre tunnelen i en skrue oppover, slik
at det kunne bli en vei til nytte og glede for alle
som ønsket å bruke friluftsmulighetene på toppen av Bragernesåsen, ca 200 m over havet.
Innkjøringen til Spiralen. Foto ved Torkild Alsvik
153
Billetter fra Spiralbussen. Foto ved Liv Evju
dre etasje er denne sjakten brukt som sandsilo,
og det betyr at strøsanden holder ca 8 grader
pluss vinteren igjennom. På motsatt side er det
sprengt ut et stort kammer med siloanlegg som
rommer ca 1.200 kubikkmeter, og på toppen av
dette er pukkverket plassert.
Omtrent midtveis i spiralen er det sprengt
ut en tunnel med tverrsnitt 5x3 meter som fører ut til Thurmanns vei, ca 140 meters lengde.
Denne tunnelen har hatt stor betydning for
ventilasjonen, både under anleggsperioden og
senere.
Omkostningene ved anlegget var minimale, siden uttak av stein alltid var avpasset
etter behovet for masse ved veiutbyggingen i
byen, og denne steinen ble solgt til entreprenørene til markedspris.
Fra 50 til 200 m o h
Skruen eller spiralen har en diameter på 70 m
Attraksjon
og går i seks vindinger mellom kotehøydene
I løpet av de tre første månedene etter åpnin50 og 200 meter. Skruen begynner ca 225 m
gen passerte mer enn 36.000 biler og 200.000
inne i fjellet. Hele Bragernesåsen er et sammennesker gjennom tunnelen. Det gikk rutemenhengende massiv av
lavabergarter. De første
800 meterne av tunnelen
går gjennom kvartsporfyr, og over denne ligger
et lag med en tykkelse på
ca 100 m. Mellom disse to
lag er det dannet til dels
glatte glideflater, og her
er tunnelen sikret ved
støping.
Tunnelen er totalt ca
1.650 meter lang, med
et tverrsnitt på 9 meter
i bredden og 4,5 meter i
høyden. Dermed kan to
busser passere hverandre. Skruediameteren på
70 meter ble valgt bl.a.
for å gi veien en stigning
på 1:10 og avstanden mellom etasjene i høyden ble
17,5 meter. Det ble sprengt
ut en loddrett sjakt med
tverrsnitt 8x3 m i ytterkanten av skruen, og i
denne ble det transportert
stein, det ble lagt kabler
og vann- og ventilasjons- Denne modellen av Spiralen kunne det være morsomt å se igjen. Foto ved
rør. Mellom første og an- Liv Evju.
154
Restauranten på Spiraltoppen er blitt stående. Betongbuene som Sverre Fehn hadde planlagt på sitt bygg,
skal ha vært for store til å fraktes opp gjennom Spiralen. Foto Leif Høel, Drammens museum.
busser opp og ned, slik at også de som ikke
disponerte bil kunne glede seg over utsikten fra
Vestre Skanse, eller Breidablikk som stedet het
før 1905. Restauranten på Spiraltoppen, som
står der den dag i dag, var egentlig et provisorium som skulle fjernes når man hadde avholdt arkitektkonkurranse og valgt en vinner.
Norges internasjonalt mest berømte arkitekt,
Sverre Fehn, vant arkitektkonkurransen, men
vinnerutkastet ble aldri realisert.
Daværende byplansjef Per Pihl hadde ideen
til Spiraltrollet, en liten figur med kropp av
snodd tau i seks vindinger, akkurat som tunnelen, og med hode og hale. Denne er fremdeles
byens suvenir og kan kjøpes i bl.a. Husfliden i
Tordenskiolds gate.
Spiraltunnelen vakte som sagt oppmerksomhet også internasjonalt, og den engelske
spenningsforfatteren Desmond Bagley skrev
i 1973 en roman som heter «The Tightrope
Men» hvor helten lokkes til Spiralen og vi får
en rasende biljakt nedover tunnelen før hand-
lingen forflytter seg til Nord-Finland og den
sovjetiske grensen. Boka kom på norsk samme
år med tittelen «På stram line».
Modellen av Spiralen sto i mange år utenfor
byingeniørens kontor i rådhusets 4. etasje. Den
burde stilles ut på nytt f.eks. på kommunens
servicetorg.
I dag må man kjøre egen bil for å kunne
bruke Spiralen, det offentlige busstilbudet forsvant for mange år siden. Mange bruker Spiraltoppen som utgangspunkt for turer både
sommer og vinter. Spiralen er kanskje ikke så
spennende som attraksjon lenger, men utsikten
og skiløypene er minst like bra som tidligere.
En restaurant tegnet av Sverre Fehn kunne kanskje ha bidratt til at Spiralen ikke ble glemt.
Kilde:
Olsen, Eivind: Spiralveien i Drammen. (Teknisk Ukeblad, nov. 1961)
155