Brukertesten - Making Waves

Er brukerne dumme?
Frokostseminar – Making Waves – 9. november 2010
HVA SKAL VI SNAKKE OM?
Brukertesting
• Både Tarantell og Making Waves har lang erfaring med
brukertesting. Vi har utført tester for en rekke norske virksomheter,
blant annet Norwegian, Finanstilsynet, Helly Hansen, Norsk Tipping
og Sparebanken Vest.
• På dette frokostseminaret vil vi dele våre erfaringer og vise hvordan
funn fra brukertester kan gi deg fornøyde brukere som oppfører seg
slik du ønsker på nett og dermed øker inntjeningen din.
• Vi ser på hvordan en brukertest bør gjennomføres og hvilke
resultater du kan oppnå når den gjøres riktig. Du får vite når du bør
gjennomføre en test, hva den kan gi svar på, hvordan den bør
utformes og hvordan brukere bør velges ut.
• Gjennom konkrete eksempler vil vi vise hvorfor brukertesting er
oppskriften på smarte, resultatgenererende og fornøyde brukere.
HVA SKAL VI SNAKKE OM?
Agenda
08.30 Er brukerne dumme?
Hvorfor brukertest?
Hva kan brukertesten gi svar på?
09.15 Kaffe og frukt + Spørsmål samles inn i esken
09.30 Hvordan gjennomfører vi en god brukertest?
Hvordan kommer man fra brukertesten til resultat og de gode
tiltakene?
10.15 Oppsummering og diskusjon
10.30 Takk for nå!
HVEM ER VI?
Haakon Halvorsen
Leder for Experience research
Erfaring
• Ca. 10 års erfaring som konsulent i hhv. Razorfish, Creuna, Tarantell
og Making Waves
• Ca. 10 års erfaring med informasjonsarkitektur
• Jevnlig brukertesting av ulike løsninger og nettsteder de siste 10 år
Utdanning
• Cand.mag. fra UiO
HVEM ER VI?
Ragnhild Ask Torvik
Experience researcher
Erfaring
• Brukertesting og evaluering av nettsteder i Tarantell og Making
Waves
• Brukerinvolvering i design, funksjonelle kravspesifikasjoner og
evaluering av kontrollrom i Scandpower Risk Management
• Utprøving av integrerte operasjoner og nye samarbeidsformer ved
Statoils forskningssenter
Utdanning
• Sivilingeniør i industriell design fra NTNU
• Bachelor i sosialantropologi fra UiB
Er brukerne er dumme?
Av og til kan det virke slik…
ER BRUKERNE DUMME?
Hvorfor gjør brukerne slik?
• Hvorfor forlater brukerne fulle
handlekurver i nettbutikken
eller ledige flyseter midt i
bookingen?
• Hvorfor overser de viktig
informasjon og klikker seg
videre i feil retning?
ER BRUKERNE DUMME?
Topp 7 frustrasjoner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
De er dumme!
De har tunnelsyn!
De er late!
De er trege!
De juger!
De liker ikke forandring!
De glemmer!
ER BRUKERNE DUMME?
MEN: Brukerne har ALLTID rett :D
OG: Det er din feil!
ER BRUKERNE DUMME?
Hva gjør at de feiler?
• Vi har prinsipper for design og usability
• Bygger på bl.a. kognitiv psykologi
• Er informasjonsarkitektur, interaksjonsdesign og grafisk design godt
utført?
• OG: Fungerer det i denne brukssituasjonen?
ER BRUKERNE DUMME?
Ergonomi
ER BRUKERNE DUMME?
Brukeropplevelse er sammensatt av 7 faktorer
• Tilbyr du noe som brukerne har
behov for og kan se verdien av?
Morvilles kube
ER BRUKERNE DUMME?
Forventninger
• Hvor mye truer du brukerne dine til å gjøre før de får noe tilbake?
• Hvor mye forlanger du at de skal investere i sin tid for at du skal gi
de det de ba om i første omgang?
• Hvem tar oppvasken?
"I'm Not Here To Be In a Relationship"
ER BRUKERNE DUMME?
Jakob's Law of the Web User Experience
“Users spend most of their
time on other websites."
Hvorfor brukertest?
Alt du lurer på om brukertesting men ikke turde å spørre om…
11.11.2010
© MAKING WAVES
20
HVORFOR BRUKERTEST?
Hvorfor brukertesting?
• «Vi ønsker å forsikre oss at det er brukervennlig før vi
lanserer!»
• «Vi er uenige med avdeling XYZ om en rekke ting og vi tar en
brukertest for å finne ut hva som er riktig»
• «Vi har penger igjen på budsjettet og må bruke det opp før jul
(!)»
• «Jeg har blitt anbefalt av en venn å gjennomføre brukertesting
på nettsidene våre, det er visst veldig artig og gir bra resultat»
• «Kunden har spesifisert at brukertesting er inkludert i
prosjektet»
11.11.2010
© MAKING WAVES
22
HVORFOR BRUKERTEST?
forts. hvorfor brukertesting?
• «Sjefen min tror at nettstedet er perfekt og tror at vi ikke
trenger penger på neste års budsjett til videreutvikling av
nettstedet»
• «Vi har fått levert en elendig løsning fra vår leverandør
og ønsker bevis for at det er så dårlig som vi tror…»
• «Vi er opptatt av at løsningen er så enkel å bruke som
mulig»
• «Vi er opptatt av resultater og ønsker at det blir minst 5%
færre handlekurver som forlates på nettstedet vårt»
11.11.2010
© MAKING WAVES
23
HVORFOR BRUKERTEST?
Hva lurer våre oppdragsgivere på?
•
•
•
•
•
•
•
•
«Liker brukerne nettsidene våre?»
«Finner de frem på nettsidene våre?»
«Har de problemer med navigasjonen vår?»
«Klarer brukerne å bestille flybilletter?»
«Klarer brukerne å betale regningene sine eller bestille fond?»
«Hvor får de problemer på nettsiden vår?»
«Skjønner de det nye kommunikasjonskonseptet vårt?»
«Ser de innloggingen? Og klarer de å logge inn?»
11.11.2010
© MAKING WAVES
24
HVORFOR BRUKERTEST?
ROI på brukertesting
• Det finnes mange eksempler på at brukertesting lønner seg.
• De mest kjente eksemplene er akkurat nå:
– «How one extra field cost $12m» (Expedia, 2010)
– «The $300m button» (Ukjent, 2009 – se uie.com)
• How Changing a Button Increased a Site's Annual Revenues
by $300 Million
– «Hvordan Making Waves (Tarantell) sørget for et titalls
millioner kroner ekstra på bunnlinjen for Norwegian» (2009)
11.11.2010
© MAKING WAVES
25
Hva kan brukertesten gi svar på?
Når bør du gjennomføre brukertest og når kan en annen metode gi svar
på dine spørsmål?
11.11.2010
© MAKING WAVES
26
HVA KAN BRUKERTESTEN GI SVAR PÅ?
Hva svarer brukertesten på?
• Donald Norman bruker begrepene
– visceral (om det estetiske m.m.)
– behavioral (om adferd)
– reflective (om det intellektuelle)
• Brukertesten svarer på spørsmål knyttet til adferd - behavioral.
• Den kan ikke fortelle om brukeren syns ditt nettsted er visuelt
tiltalende eller intellektuelt utfordrende og spennende.
HVA KAN BRUKERTESTEN GI SVAR PÅ?
Andre metoder
KVALITATIV
Ekspertevaluering
Brukerintervjuer
Fokusgrupper
Brukertesting
Feltstudier
Eyetracking
Cardsorting
Personas
HOLDNING
ADFERD
Persepsjonsanalyse
Finnbarhetstest
Sidetrafikk
Polling
Logganalyser
Spørreundersøkelser
KVANTITATIV
HVA KAN BRUKERTESTEN GI SVAR PÅ?
Data driven design
• Større internasjonale aktører som f.eks. Expedia bruker analytics
aktivt for å optimalisere design
• Komplementært til design og usability
”If you stare at the dashboard, you crash”
HVA KAN BRUKERTESTEN GI SVAR PÅ?
Video: Er engelsk greit?
• Video fra brukertest av Helly Hansen hvor alle brukerne sier noe
slikt som:
– «Jeg har ikke problemer med engelsk, men alle andre
derimot…» og
– «Helly Hansen er norsk, hvorfor har de ikke norske sider»
• Det egentlige høydepunktet kommer når en av brukerne skal betale
for varene, men lurer på om det blir toll på varene fordi det er et
engelsk nettsted. Så lurer han på om det er et engelsk nettsted og er
egentlig veldig usikker…
• Eksemplet viser at noen ganger er det også riktig og viktig å høre hva
brukerne sier.
PAUSE
Husk å legge dine spørsmål i esken!
Hvordan gjennomfører vi en god
brukertest?
Oppmerksomhetstesten:
Tell antall pasninger mellom de hvitkledde
spillerne
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Resultatet
50%
Ser ikke den dansende bjørnen i det hele tatt.
NB! En gruppe som fikk i oppdrag å se på de svarte spillerne
la merke til bjørnen dobbelt så mange ganger!
38
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Praktiske spørsmål
• «Kan vi være med på brukertestingen selv?»
• «Hvor mye koster det?»
• «Blir det billigere om vi stiller med egne folk til å
gjøre testen?»
• «Blir det billigere om vi ikke bruker lab?»
• «Hvor mange brukere må vi teste?»
• «Når bør vi gjøre testen?»
11.11.2010
© MAKING WAVES
39
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Brukertesten fra A til Å
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lag en testplan
Vurder om testen skal kjøres i lab eller annet sted
Rekrutteringskriterier og rekruttering av brukere
Forbered oppgaver til testen
Pilottest
Utfør brukertesten
Oppsummering med kunden
Analysere funn og redigere video
Prioritere funn og tiltak
Workshop/ presentasjon
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Rekruttering
Rekrutter personer som kan være reelle brukere.
• Velg dine viktigste målgrupper
• Både demografi og interesser kan være kriterier
• For Helly Hansen var ett av kriteriene at de måtte være interessert i
utendørssport
• Unngå ”eksperter”, med mindre du lager noe helt spesielt – vi
unngår å rekruttere folk fra IT og media til de fleste av våre tester
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Målgrupper
• Stor forskjell på brukerne, selv om du har rekruttert f.eks to
kvinnelig sykepleier på 32 år.
• Ofte har én bruker i testen fremstått som en ”superbruker”, som
raser gjennom alle oppgavene og får til alt slik kunden hadde
forventet
DERFOR ANBEFALER VI
• Minst 3 fra hver målgruppe
• IKKE bruk egne ansatte eller folk med IT bakgrunn
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Antall brukere
Hvor mange brukere trenger du?
• Noen sier at 5 – 6 er det magiske nummeret, men vår anbefaling om
3 brukere fra hver målgruppe tilsier at 6-8 brukere er bedre.
• Desto mer komplekse problemstillinger og oppgaver, desto flere
brukere trenger vi.
• Vi opplever ofte at det blir færre funn når vi kommer til bruker nr 8
og 9, men det kan være nye ting som avdekkes der også.
Oppgaver til testscript
•
•
•
•
Open ended vs scripted
Vi har ofte ca 8 oppgaver
De gås igjennom med oppdragsgiver og med pilotbruker før testen
Bruker ofte 40 – 50 minutter i selve testen
Et typisk testscript:
• Introduksjonsspørsmål for at brukeren skal slappe av
• Praktiske oppgaver
• Debrief og brukerens opplevelse av site
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Hvem bør observere testen?
•
Brukertest bør sees av hele prosjektgruppen
– Designer
– Informasjonsarkitekt
– Prosjektleder
– Programmerere
•
Fra kunde bør deltakere komme fra:
– Ledelse
– Markedsføring
– Kundestøtte
– IKT!
•
•
MEN sørg for at hver person ser minst 2 personer.
Det er veldig lett å få et helt feil bilde av en test dersom man er uheldig og
observerer en person som enten er «for god» eller «for dårlig».
45
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Testoppsett
Brukeren blir
presentert for en
rekke
testoppgaver
Interaksjonen som
skjer med
systemet blir tatt
opp og lagret som
videofiler.
På observasjonsrommet registreres
brukerens handlinger, analyseres og
loggføres av observatør(er)
Han/hun blir filmet med to
videokameraer og blir også
overvåket fra PC til PC
forbindelse for å se
musbevegelser mm.
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Aktører
Oppdragsgiver: Den som bestiller brukertesten.
Testdeltaker: Forsøkspersonene som blir rekruttert til å delta i
brukertesten.
Testleder: Veileder brukerne og gir testoppgavene ut fra testskriptet.
Hovedobservatør: Vår observatør, som noterer, markerer videoklipp
og gjennomgår funn med oppdragsgiver underveis.
Observatører: Alle representanter fra Oppdragsgiver som har
interesse av å observere brukertesten fra observasjonsrommet.
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Testdeltakerne (brukerne)
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Moderering
Å være en god moderator/ testleder er ikke lett… Du må være
• tålmodig
• nysgjerrig
• ikke avbryte
• ikke lede for mye
• ikke bekrefte
• få dem til å tenke høyt
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Retningslinjer for observatører
• Bruk «innestemmen»
• Behandle deltakerne med respekt
• Se hva brukerne gjør, ikke legg vekt på subjektive meninger om
design eller interaksjon.
• Diskuter funn med de andre i pausen mellom deltakerne
• Ta med en stor dose tålmodighet!
• Hvis du bare kommer for å spise pizza og drikke brus…. Ok, det
hadde vært billigere å sitte på Peppes ;)
50
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Observasjon
•
Vit hva du skal se etter:
– Tenk igjennom mulige scenarier og test oppgavene på deg selv og
vær forberedt!
– Legg inn stikkord i testscriptet slik at du og alle som skal observere
vet litt hva de skal se etter.
•
Brukere skal sees ikke høres!
– Mer om dette kommer….
•
Noter gjerne banale hendelser og marker tidspunktet for når noe
vesentlig skjer slik at det er lett å finne tilbake.
– Dette ser man ofte etter at det har skjedd og man rekker ofte ikke å
skrive ned hva som faktisk skjedde.
– Banale hendelser skaper ofte et mønster som du får bruk for senere.
51
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Brukere skal sees, ikke høres!
• Når testdeltakere bruker ord og setninger som:
– «Jeg ville ha…»
– «Andre ville ha gjort…»
– «Hvis denne knappen hadde vært rød…»
– «Jeg klarte ikke dette, men andre ville ha…»
• Dvs. alle antakelser og hypoteser brukerne gjør om sine egne og
andres handlinger kan du se bort fra!
• MEN…
52
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Lytt til brukerne dine!
• Når de gir svar på spørsmål som:
– «Hva tror du vil skje hvis du klikker på denne?»
– «Kan du forklare meg hva du kan gjøre her?»
– «Hva er dine erfaringer med dette fra før?»
– «Hva forventer du å finne på nettsiden?»
– Dvs. deres forventninger til hva som skal skje og hva de har
opplevd før kan måles opp mot det som faktisk skjer der og da!
– All informasjon som er nyttig for å forstå hvordan de tenker er
også nyttig.
53
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Faktorer som påvirker resultatet
•
•
•
•
•
•
•
Open ended vs. Scripted testoppgaver
Realisme – skal brukeren kjøpe noe?
Situasjon – testsituasjonen påvirker bl.a. tålmodighet etc.
Antall brukere
Demografi? Hvor viktig er dette og hva?
Erfaring med tema, erfaring med internett etc.
Testleder (ledende spørsmål etc)
Huskelister
For bedre gjennomføring
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Forberedelse
Ansvarlig
Beskrivelse
Tidspunkt
Oppdragsgiver og MW
Oppdragsgiver og MW
Min. 1 uke før testen
Oppdragsgiver og MW
Utarbeide verveguide til rekruttering av deltakere
Helst 2 uker før testen
Oppdragsgiver og
rekrutteringsbyrå
Oppdragsgiver
Rekruttere testdeltakere – husk å ha 2(1) deltakere i reserve
Helst 2(1) uker før testen
Utarbeide innhold til prototypen
Min 1 uke før testen
Rekrutteringsbyrå / MW
Min. 1 uke før testen
Rekrutteringbyrå
Sett opp timeplan for testen. Minimum 15 minutters pause
mellom deltakerne.
Minne deltakere om brukertest
Oppdragsgiver og MW
Avstemme testscript
Min. 4 dager før testen
MW
Booke test-rommene
Min. 2 uker før testen
Oppdragsgiver
Kjøp deltakerpremie eller sørg for at disse er tilgjengelig.
Gavekort på 500,- er standard.
Min. 1 uke før testen
Dagen før
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Pilottest
Ansvarlig
Beskrivelse
Tidspunkt
Testleder og testmedhjelper
MW
PILOTTEST, helst 3 dager
før hovedtest
Etter pilottest
MW
Gjennomfør minimum 1 pilottest med spørreskjema og
etterintervju
Gjør endringer i testopplegget (testscript/prototyp) dersom
det er nødvendig etter pilottesten
Ta utskrift av taushetserklæringen hvis nødvendig
MW
Kjøp forfriskninger til bruk under testen (farris, cola etc.)
Dagen før testen
Oppdragsgiver
Evt. godkjenning av justert testscript
Etter pilottest
Dagen før testen
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Brukertesten
Ansvarlig
Beskrivelse
Tidspunkt
Making Waves
Før testen
Making Waves
Informer resepsjonen om at testen skal gjennomføres og gi
timeplan for testen (med navn)
Heng timeplanen på døra til testplanen. Informer alle på
teststedet om testen
Ha Kaffe og forfriskninger til Testdeltakerne klart
Making Waves
Sjekk at det er film i kameraene
Rett før testen
Making Waves
Rett før testen
Making Waves
Sørg for at prototypen er resatt og satt til å vise førstesiden
(minimer)
Be deltaker signere taushetserklæring
Making Waves
Gjennomfør spørreundersøkelse
TESTEN
Making Waves
Gjennomfør praktisk test
TESTEN
Making Waves
Gjennomfør etterintervju
TESTEN
Making Waves
Gi deltakeren deltakerpremie
TESTEN
Making Waves
Skriv problemrapport med funn fra brukertesten.
Etter testen
Making Waves
Opptak fra testen klargjøres til leveranse dersom dette er
avtalt på forhånd
Overlevere problemrapport til Oppdragsgiveren i et eget
presentasjonsmøte
Etter testen
Making Waves
Making Waves og
Oppdragsgiveren
Oppdragsgiveren godkjenner problemrapporten.
Før testen
Rett før testen
TESTEN
Etter at rapporten er ferdig
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Møter
Ansvarlig
Beskrivelse
Tidspunkt
Making Waves
Making Waves/ Oppdragsgiver
Oppstartsmøte
Making Waves
Making Waves/ Oppdragsgiver
Avstemming av testscript
Making Waves
Making Waves/ Oppdragsgiver
Presentasjon av
testresultater
HVORDAN GJENNOMFØRE EN GOD BRUKERTEST?
Testmaler
For å gjennomføre en brukervennlighetstest kreves følgende maler:
• Verveguide
• Taushetserklæring
• Timeplan og deltakerliste
• Excelark til testmedhjelper
• Forintervju
• Testskript
• Etterintervju
• Skjema for utfylling av potensielle testdeltakere
Video: eksempel
Et reellt eksempel fra en Brukertest
• Du vil få se en 4 minutter lang video
• Noter hva som skjer
• Deretter viser vi hvordan vi analyserte testen
Fra funn til tiltak
11.11.2010
© MAKING WAVES
62
«The usability test and cardsort has nothing
to do with creating a good design, you can
create an incredible crappy design from
using these...
We have proven this time and time again!»
- Jared Spool: IA Summit keynote 2008
Fra prioritert tiltaksliste til skisse
• Nedenfor er det illustrert hvordan en typisk testprosess ser ut:
– En prioritert liste over tiltak med løsningsforslag fra brukertesten
som fører til en wireframeskisse og grafisk uttrykk
Anbefaling
11.11.2010
© MAKING WAVES
65
Designbrief: Vi endrer designet
på selve filtreringen
2
1
4
5
3
Activity må
forklares og
settes under
«Gender» i
rekkefølge
66
«Collection»
må forklares /
showcases
Denne inndelingen
må splittes opp og
restruktureres
«Technology» må
forklares og eventuelt
ny navngiving
Før
Etter
Diskusjon/
spørsmål
Oppsummering
BRUKERTESTING
Oppsummering
•
•
•
•
Ikke gjør brukerne dine dumme!
Design for virkelige mennesker og situasjoner
Test og test igjen
Få med flest mulig fra din organisasjon til å observere testen
Ta kontakt!
Haakon Halvorsen
Manager Experience Research
[email protected]
mobil 992 96 717
twitter: @haakonha