Budstikke 2 2014.pdf

Avd. Vestfold
BUDSTIKKE
2/2014
STYRETS SAMMENSETNING 2014
Formann:
Kapt Odd Bjarne
Johansen
Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 LARVIK
P 33 11 12 91
M 9139 9944
E-Mail: [email protected]
Nestformann:
Lt Bjørn
Hoffstad
Lahelleveien 64
3218 SANDEFJORD
M 9087 6902
E-mail: [email protected]
Sekretær:
Rittm Ole
Christoffersen
Pukerudveien 44
3048 DRAMMEN
P 32 89 49 10
M 9092 2735
E-mail: [email protected]
Kasserer:
Kapt Halvard
Asperheim
Kalvetangen 56
3132 HUSØYSUND
P 33 38 62 16
M 9151 0970
E-mail: [email protected]
Styremedl:
Maj Ole Kristian
Bjerkemo
Briggveien 24
3150 TOLVSRØD
P 33 32 89 27
M 970 42640
E-Mail: [email protected]
Styremedl:
Lt Kim
Karlsen
Liveien 636,
3275 SVARSTAD
M 4048 5996
E-mail: [email protected]
Varamedl:
Kapt Erlend
Larsen
Elgveien 9
3160 STOKKE
M 9223 7217
E-mail: [email protected]
Varamedl:
Fenr Geir Hermund
Moen
Mellom 28, 3183 HORTEN
M 9223 9068
E-mail: [email protected]
Feltsportkomiteen
Leder, kapt Ulf Karlsen. Mobil, 9926 2629, e-mail [email protected]
Medlem, lt Bjørn Hofstad. Mobil, 9087 6902, e-mail [email protected]
Medlem, lt Kim Karlsen. Mobil, 4048 5996, e-mail [email protected]
Budstikka på e-mail
Vi sender ut Budstikka på papir til alle våre medlemmer. De som ønsker det kan få
bladet på e-mail, noe som gjør at du vil få Budstikka inntil to uker før papirutgaven er
klar, og du vil få bladet i farger. Kontakt Ole Christoffersen om dette er noe for deg.
Har du endret mailadresse så informer Ole om det så snart som mulig. Det er
dessverre ingen automatikk i endring av mail-adresse. [email protected]
Vi sender en påminnelse på e-mail vedr. turer, medlemsmøter og andre aktiviteter.
Du når oss også på: [email protected]
Budstikke 2-2014
side 2
Formannen har ordet:
Hei og takk for sist!
Budstikke 2-2014 er en miniutgave, men den inneholder alt vi har av
medlemsmøter, aktiviteter og skyting frem til og med april 2015.
Budstikke 1-2015 vil bli som vanlig, med årsmøtesaker, terminliste for skyting,
skyte resultater og medlemsmøter/aktiviteter fram til og med mars 2016.
Mandag 12. januar 2015 kl. 1900. Medlemsmøte på Furulund Kro.
Vi Får besøk av oblt. Roy Helge Olsen, ny distriktssjef HV-distrikt 01.
Han vil informere om forsvaret generelt, HV og HV-01 spesielt. Påmelding grunnet bevertning til
Ole Christoffersen eller Odd B Johansen innen 09. januar via Telefon/E-post, se side 2.
INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015
Tid:
 Mandag 09. februar kl. 1900
Sted:
 Furulund Kro, Stokke
Antrekk:
 Uniform / sivil
 Dagsorden:
1. Åpning av møtet
2. Saker styret ønsker å ta opp
3. Valg av:
 Dirigent
 Referent
 to til å undertegne protokollen
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Styrets Årsberetning for 2014
Årsrapport fra komiteene for 2014
Regnskap for 2014
Budsjett for 2015
Innkomne forslag fra medlemmene
Valg
Forslag fra medlemmene må være styret i hende innen mandag 17. januar 2015.
Påmelding grunnet bevertning til Ole Christoffersen eller Odd B Johansen innen 06. februar via
Telefon/E-post, se side 2
Mars, uke 11 og 12. Vintermarsj i området Rjukan Fjellstue.
Det er per d.d. påmeldt ca. 90 briter. Medlemmer som ønsker og delta eller har spørsmål, ta kontakt
innen 02.03. i uke 10 med Ole Christoffersen eller Odd B Johansen Telefon/E-post, se side 2
Terminliste t.o.m. 24. april
Dato: 3.1, 10.1, 17.1, 24.1 og 31.1. Type, Pistol/Rifle, Sted, Haugar/Lensberg tid 1000
Dato Type
Sted
Tid
7.2. Pistol/Rifle
Haugar/Lensberg 1000
Pistol/Rifle -Snubstevne
Haugar/Lensberg 1000
14.02, 21.2 og 28.02. Pistol/Rifle
Haugar/Lensberg 1000
7.3. Pistol/Rifle -Vinterfelt Rifle Haugar/Lensberg 1000
14.3, 21.3 og 28.03. Pistol/Rifle
Haugar/Lensberg 1000
4.4. Påske
11.4. Pistol/Rifle
Lensberg
1000
18.4. Dugnad
Lensberg
1000
25.4. Pistol/Rifle -Vårfelt
Lensberg
1000
Det blir ingen møter i april grunnet påske.
Ikke glem feltsport/skyting. 11. april blir det skyting på Lensberg både med pistol og rifle. 18. april
er det dugnad på Lensbergbanen, møt opp!
På de siste m.m. vil jeg på vegne av styret ønske deg og dine et godt nytt år. beste hilsen Odd B
Budstikke 2-2014
side 3
RETURADRESSE:
NROF/Avd VESTFOLD
Boks 2247
3203 Sandefjord
B
Budstikke 2-2014
side 4