Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser
Medieprosjekt for ungdomsskolen
  4 Forslag på medieprosjekt
  8 Kompetansemål
10 Glemte Kriser
16 Praktisk Info
18 Skoleportalen
19 Hvem er leger uten grenser
2
Foto: Leger Uten Grenser, DRC, 2007
Innhold
Kjære lærer,
Leger Uten Grenser setter stor pris på at din klasse har vist interesse for å delta i vårt glemte kriser-prosjekt, som går av stabelen
2. september. Vi håper at skoleopplegget og konkurransen om Témoignage-prisen vil inspirere og skape bevissthet.
Témoignage er fransk og uttales [temoanja:sj], og betyr å varsle om
overgrep og glemte kriser. Témoignage er viktig, fordi færre dør når
flere vet.
Hvert år mister millioner av mennesker livet i humanitære kriser
rundt om i verden. Uten medienes søkelys blir noen kriser fort glemt.
Læringsopplegget går ut på at ungdomsskolelever får muligheten til
å utvikle sin kritiske sans og forståelse av det moderne informasjonssamfunnet gjennom å drøfte og fordype seg i hvorfor noen land
og kriser får mer oppmerksomhet enn andre. Elevene vil bli utfordret
til å lage et medieprodukt om glemte kriser, som for eksempel en avis,
radioreportasje eller blogg.
Lanseringen av Leger Uten Grensers liste over glemte kriser vil skje
i løpet av sommeren. Vi vil gi detaljert informasjon om alle krisene
på skoleportalen som blir publisert på våre hjemmesider i september.
Heftet inneholder tre tekster om mangel på kirurgi, multiresistent
tuberkulose på frammarsj og gatevold i Honduras. Dette gir dere et
innblikk i tre ulike glemte kriser.
Dette heftet inneholder informasjon og forslag til noen steg som vi
mener kan være kloke å ta for å få mest mulig ut av opplegget. Vi
håper at dette vil gjøre det morsomt og lærerikt for både elevene og
deg som lærer å gjennomføre prosjektet.
Vi gleder oss til å se din klasses bidrag og ønsker dere lykke til
i konkurransen. Skulle det være noen spørsmål, ta kontakt på
[email protected] eller ring prosjektleder Tonje
Dahlbak på 940 12 476.
Med vennlig hilsen,
Nils Mørk
Kommunikasjonssjef i Leger Uten Grenser
3
Forslag til
medieprosjekt
avis
Avis er en trykt publikasjon der innholdet har vekt på
nyheter og gis ut regelmessig. Avisen er ofte delt opp i
ulike temaer som nyheter, kultur, økonomi og sport. De
fleste aviser har i dag en versjon på internett i tillegg til
papirutgaven.
Oppgave
Hver gruppe lager en avis og skriver artikler og reportasjer fra ulike vinkler (debatt, innenriks, utenriks, portrettintervju, kronikker, økonomi, sport, kultur, nyheter,
osv.) om noen eller alle de glemte krisene, eller grunnen
til at de er glemt i norske medier.
Utstyr
Tilgang til internett. For gratis nettavis, gå til:
www.avisiskolen.no.
Huskeliste
Maler for avis finnes på Leger Uten Grensers skoleportal.
Der finnes det også tips og råd om hvordan man skriver
som journalist.
Spørsmål til diskusjon
• Hva inneholder en avis? Inneholder alle aviser det
samme?
• Hvordan er en artikkel og reportasje bygget opp?
• Hvordan finner journalisten informasjon om temaet
han/hun vil skrive om?
• Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så
fall en god kilde?
• Hva er relevant informasjon?
• Hvordan fanger en avis oppmerksomheten til
leseren?
• Hva er Vær Varsom-plakaten?
• Finnes det regler for bildebruk? Hva er disse?
• Er det greit å overdrive?
• Hva er nettvett?
• Hva er forskjellen på en nettavis og en papiravis?
• Er det viktig å fokusere på glemte kriser?
Hvorfor/hvorfor ikke?
• Hvorfor tror du noen land og tema får mye mediedekning, mens andre blir glemt?
4
Blogg
Videoreportasje
En blogg er en nettside hvor enkeltindivider eller grupper kan publisere nyheter, lenker, egne meninger, bilder
og videoer. I motsetning til en nettavis, er en blogg ofte
fokusert på et spesielt tema som man jevnlig oppdaterer.
En videoreportasje er en oppsummering eller fortelling om noe som har skjedd i verden på video, som for
eksempel innslagene du ser på nyhetene på tv.
Oppgave
Lag en videoreportasje om en eller flere av de glemte
krisene. Gruppen kan forestille seg at de er midt i en av
krisesituasjonene, eller at de rapporterer i Norge om ett
eller flere av områdene. Gruppen kan velge å rapportere
om selve krisen, eller om hvorfor krisen er blitt glemt.
Ta kontakt med lokalmedia og spør om de kan tenke
seg å sende filmen på lokal-tv eller på lokalmedienes
nettsider.
Følg med på og lær om en av de glemte krisene, skriv
jevnlig om hva som har skjedd og hva dere synes om
det, eller skriv om hvorfor de glemte krisene er blitt
glemt.
Utstyr
Tilgang til internett og blogg. En gratis blogg kan opprettes på ulike sider på internett.
Huskeliste
Eksempel på og råd om hvordan man lager blogg
finner du på Leger Uten Grensers skoleportal.
Spørsmål til diskusjon
• Hvordan finner en blogger informasjon om temaet
han/hun vil skrive om?
• Er det viktig at informasjonen i en blogg er basert
på kilder?
• Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så
fall en god kilde?
• Hva er relevant informasjon?
• Hvordan fanger en blogg oppmerksomheten til
leseren?
• Hva kan være problematisk med å skrive en blogg?
• Hva er positivt med å skrive en blogg?
• Er det greit å overdrive?
• Finnes det regler for bildebruk? Hva er disse?
• Hva er nettvett?
Oppgave
Utstyr
Filmkamera og eventuelt datamaskin, overføringskabel
til datamaskin, redigeringsprogram (Standardprogrammer for Mac er iMovie og for PC finnes Windows Movie
Maker).
Huskeliste
Se eksempel på og råd om en videoreportasje og last
ned videoklipp på Leger Uten Grensers skoleportal.
Spørsmål til diskusjon
• Hvordan finner man informasjon om temaet man vil
fokusere på?
• Er det viktig at informasjonen i en videoreportasje
er basert på kilder?
• Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så
fall en god kilde?
• Hva er relevant informasjon?
• Hvordan fanger en videoreportasje oppmerksomheten til leseren?
• Er det greit å overdrive?
• Er det viktig å fokusere på glemte kriser?
Hvorfor/hvorfor ikke?
• Er det viktig å fokusere på glemte kriser?
Hvorfor/hvorfor ikke?
5
Reklame
Sosiale medier
Reklame kommer av det latinske ordet “reklamare” som
betyr å rope ut og stadig gjenta. En reklame kan være
en annonse eller en film som har som mål å anbefale en
vare, virksomhet eller sak.
Sosiale medier er nettbaserte medier som lar brukere
skape og utveksle eget innhold. Formålet med sosiale
medier kan være både å holde kontakten med venner
og spre et budskap.
Oppgave
Oppgave
Lag en eller flere reklamer for å spre informasjon om
de glemte krisene. Reklamen kan være både film og annonse. Ta kontakt med lokalmedia og spør om
de kan tenke seg å trykke reklamen om de glemte
krisene gratis, og dermed bidra til å spre informasjon
og redde liv.
Begynn en kampanje på Facebook om en eller flere av
de glemte krisene. Dette kan eventuelt gjøres i samkjør
med et av de andre medieprosjektene – for eksempel
for å spre informasjon om pressestuntet, eller for å legge
ut video eller radioreportasje.
Utstyr
På film: filmkamera og eventuelt datamaskin, overføringskabel til datamaskinen, redigeringsprogram
(Standardprogrammer for Mac er iMovie og for PC
finnes Windows Movie Maker).
Annonse: plakat og tusj (eller eventuelt datamaskin og
bilderedigeringsprogram).
Huskeliste
Utstyr
Tilgang til internett, konto på Facebook.
Huskeliste
Se eksempel på hvordan sosiale medier kan bidra til å
spre et budskap og råd til hvordan det gjennomføres på
Leger Uten Grensers skoleportal og Facebook-side.
Spørsmål til diskusjon
• Hva er forskjellen på sosiale og tradisjonelle medier?
Se eksempel på annonse og reklamefilm og råd til hvordan de kan lages på Leger Uten Grensers skoleportal.
• Hvordan finner man informasjon om temaet man vil
lage en kampanje på?
Spørsmål til diskusjon
• Er det viktig at informasjonen i en kampanje er sann?
• Hvordan finner man informasjon om temaet man vil
lage en reklame om?
• Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så
fall en god kilde?
• Er det viktig at informasjonen i en reklame er sann?
• Hva er relevant informasjon?
• Hvordan bygger man opp en reklame?
• Hvordan fanger en kampanje oppmerksomheten til
folk?
• Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så
fall en god kilde?
• Hva er målgruppen for og formålet med kampanjen?
• Hva er relevant informasjon?
• Hva er nettvett?
• Hvordan fanger en reklame oppmerksomheten til
folk?
• Hva må til for at informasjon skal spre seg på sosiale
medier? Hvorfor sprer den seg?
• Hva er målgruppen for reklamen?
• Bør man være forsiktig med å legge ut informasjon
på Facebook? Hvorfor/hvorfor ikke?
• Er det viktig å fokusere på glemte kriser?
Hvorfor/hvorfor ikke?
• Hvordan kan man beskytte informasjonen man legger ut på Facebook slik at den ikke er tilgjengelig for
alle?
• Hva er fordeler og ulemper med sosiale medier?
• Er det viktig å fokusere på glemte kriser?
Hvorfor/hvorfor ikke?
6
Radioreportasje/Podcast
Pressestunt
En radioreportasje er en oppsummering, eller fortelling
om noe som har skjedd i verden på radio. En podcast er
en måte å publisere lyd- eller videoopptak på Internett som kan abonneres på ved hjelp av RSS (vanligvis
skrevet ut som Really Simple Syndication), også kalt
«levende bokmerker» eller «nyhetsmating». Dette er
en ordning der en nettleser på en datamaskin henter
nyheter eller annet materiale fra Internett fortløpende
og automatisk.
Et pressestunt er noe man gjør i det offentlige rom for å
skape oppmerksomhet om en sak, hvor media er invitert. Eksempler på pressestunt kan være en demonstrasjon eller et gateteater.
Oppgave
Sett deg inn i, planlegg og lag en radioreportasje/podcast om en av de glemte krisene. Man kan for eksempel
snakke om hva som har skjedd, hvorfor krisen er blitt
glemt og hva som bør gjøres for å synliggjøre problemet. Ta kontakt med lokalradioen og spør om de kan
tenke seg å sende reportasjen på lufta.
Utstyr
Oppgave
Sett dere inn i, planlegg og gjennomfør et gateteater
eller en demonstrasjon hvor dere også er nødt til å
skrive en pressemelding som kan sendes til lokalmedia.
Finn en spesifikk hendelse, eller krev økt oppmerksomhet om en krise. Det kan være lurt å henge opp plakater
om pressestuntet i nærområdet.
Utstyr
Kostymer, plakater, tusjer, rekvisitter, kontaktliste over
lokalmedia.
Huskeliste
Diktafon eller annen type lydopptaker. Dere kan laste
ned et gratis redigeringsprogram på internett som heter
Audacity for å redigere lyden.
Se eksempel på et gateteater/demonstrasjon og pressemelding, samt råd om hvordan de lages på Leger Uten
Grensers skoleportal.
Huskeliste
Spørsmål til diskusjon
Se eksempel på og råd om hvordan man gjennomfører
en radioreportasje/podcast på Leger Uten Grensers
skoleportal.
• Hva er målet med å ha et pressestunt?
• Hvordan finner man informasjon om temaet man vil
lage et pressestunt på?
Spørsmål til diskusjon
• Er det viktig at informasjonen i et pressestunt er
sann?
• Hvordan finner man informasjon om temaet man vil
lage en radioreportasje på?
• Er det viktig at informasjonen i en radioreportasje
er sann?
• Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så
fall en god kilde?
• Hva er relevant informasjon?
• Finnes det dårlige og gode kilder? Hvis ja, hva er i så
fall en god kilde?
• Bør pressestuntet være om et stort eller et konkret
tema?
• Hva er relevant informasjon?
• Hvordan fanger et pressestunt oppmerksomheten
til folk?
• Hvordan fanger en radioreportasje oppmerksomheten til folk?
• Er det greit å overdrive?
• Hva er målgruppen for reportasjen?
• Er det viktig å fokusere på glemte kriser?
Hvorfor/hvorfor ikke?
• Hva er målgruppen for pressestuntet?
• Er det viktig å fokusere på glemte kriser?
Hvorfor/hvorfor ikke?
• Er pressemelding den eneste måten å få oppmerksomhet på?
• Hva er nyhetsverdien i et pressestunt?
7
Vi har vurdert prosjektet som særlig relevant for fagene norsk og samfunnsfag, men det kan også gjennomføres i naturfag og RLE.
Norsk
• Bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av
(skjønnlitteratur og) sakprosa (skriftlige tekster).
• Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske
hovedtrekk i verden og sammenligne ulike land og
regioner.
• Orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon (skriftlige tekster).
• Forklare og drøfte variasjoner i levekår i ulike deler
av verden og sammenligne og vurdere de store skillene mellom fattige og rike.
• Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne
norskfaglige og tverrfaglige tekster (sammensatte
tekster).
Religion, Livssyn og Etikk (RLE)
• Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster
hentet fra informasjons- og underholdningsmedier,
reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder (sammensatte tekster).
Samfunnsfag
• Planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser og vurdere
arbeidsprosessen og resultatene.
• Forklare hva holdninger og fordommer er (og drøfte
muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn).
• Forklare hvorfor kultur ikke er medfødt, og gjøre
rede for og analysere kulturelle variasjoner.
8
• Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og
menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant
annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder.
• Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet
lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.
naturfag
• Forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdom.
• Beskrive hvordan man kan forebygge og behandle
infeksjonssykdommer.
Foto: Rip Hopkins, Liberia, 1997
Kompetansemål
9
gatevold i
honduras
Honduras har verdens høyeste drapstatistikk. Narkokartellene
krever beskyttelsespenger av helseklinikker, og ambulanser
tør ikke bevege seg i de farligste områdene. Verst går det
utover de unge.
Honduras lider av det som kan beskrives som en «epidemi av vold». 20 mennesker
blir drept hver dag. Midt i politisk, økonomisk og sosial ustabilitet, er landet blitt
et knutepunkt for kriminelle aktiviteter på tvers av landegrensene. Ved siden av en
kraftig økning i narkotikasmugling, har kriminalitet og vold eksplodert de siste årene.
Antallet drap er doblet de siste fem årene. Man møter sjelden noen som ikke har vært
overfalt minst én gang i livet.
Mange mennesker i hovedstaden Tegucigalpa lever i frykt for en voldelig død. Mens
noen har penger til å låse seg inne i nabolag patruljert av private væpnede vakter,
er de fattigste innbyggerne utsatt for en stadig økende risiko for vold og overfall.
Landets overbelastede offentlige helsevesen klarer ikke holde tritt, og de mest sårbare
menneskene blir fratatt selv grunnleggende medisinske tjenester.
Mennesker under 18 år som bor eller livnærer seg på gata betaler en spesielt høy pris.
Ifølge en studie gjort av Leger Uten Grenser i 2010, uttalte nesten 59 prosent av spurte
ungdommer at de hadde opplevd fysisk vold i løpet av året. 45 prosent rapporterte at
de var ofre for seksualisert vold. De fleste av ofrene avviste ideen om å bringe anklager
mot sine angripere, enten fordi de ikke stoler på myndighetene, eller fordi de anser
det som meningsløst.
Honduras har bare to offentlige sykehus med akuttmottak for folk som ikke har råd til
helseforsikring. Sykehusenes akuttmottak overveldet, mens helsestasjonene ikke får
gitt akuttbehandling, i mangel på medisinsk utstyr og kvalifisert medisinsk personell.
Ambulanser opererer ikke lenger i de farligste nabolagene og noen helsestasjoner
har stengt fordi de ikke kan betale “skatter” som kreves av gjenger. Ansatte forlater
helsestasjonene, på grunn av usikkerhet.
Leger Uten Grenser gir medisinsk hjelp til de mest sårbare menneskene som lever i
områder kontrollert av gategjenger eller som lever på gaten i hovedstaden Tegucigalpa. Organisasjonen gir også mentalhelsehjelp til ofre for seksualisert vold.
Gjennom økt oppmerksomhet og kunnskap om volden som rammer befolkningen i
Honduras kan verdenssamfunnet, lokale myndigheter, politikere og vanlige mennesker være med på å forbedre helseisituasjonen til menneskene som lider i Honduras.
10
Foto: Kadir Van Lohuizen, Honduras.
Glemt krise:
11
Multiresistent
tuberkulose
på frammarsj
Multiresistent tuberkulose dreper stadig flere over hele verden. Medisinene
er giftige, dyre og ineffektive. Ingen vet hvor mange som er smittet, og
verden er ikke forberedt.
Multiresistent tuberkulose (MDR-TB) er en variant av
tuberkulose som er motstandsdyktig mot blant annet
de to viktigste medisinene som brukes til å behandle
sykdommen.
Pasienter med tuberkulose kan kureres. Likevel dreper
sykdommen nesten 1,4 millioner mennesker over hele
verden hvert år. Tuberkulose er den viktigste dødsårsaken blant mennesker som er syke med aids. I 2011
var 400.000 av verdens tuberkulosepasienter smittet av
MDR-TB.
De fleste mennesker mangler både medisiner til å
behandle MDR-TB og tester som kan finne ut om de har
sykdommen. De medisinene og testene som finnes i
dag, er altfor gamle og veldig dyre. Det mangler penger
til å utvikle nye medisiner, og dermed er det stor fare for
at sykdommen kommer til å spre seg videre.
Under fem prosent av verdens tuberkulosepasienter
har tilgang til tester som kan finne ut om de har den
multiresistente varianten av sykdommen. Bare 10 prosent av MDR-TB-pasientene har tilgang til behandling. I
fattige land – som er hardest rammet av sykdommen –
er situasjonen enda verre.
12
Behandlingen for multiresistent tuberkulose er komplisert: Medisinene må tilpasses for hver enkelt pasient.
Medisinen som brukes i dag, er 50 år gammel, og
behandlingen tar to år. Hver dag må man ta opp til
22 forskjellige medisiner i tablettform, i tillegg til åtte
måneder med sprøyter.
Behandlingen har også alvorlige bivirkninger: døvhet,
psykose, kvalme, smerter i kroppen, og i noen ekstreme
tilfeller har bivirkningene drevet folk til selvmord. Medisinen koster også opp til 35 000 kroner, men kurerer
bare i 48 prosent av tilfellene.
Multiresistent tuberkulose rammer oftest fattige personer, som ikke har råd til å kjøpe medisiner, og derfor
blir forskning og utvikling av medisiner nedprioritert av
legemiddelprodusenter og myndigheter.
Tuberkulose er nærmest utryddet i Norge, men vi glemmer at sykdommen fortsatt er et stort problem i andre
land. For at verden skal prioritere mennesker med multiresistent tuberkulose må folk engasjere seg, medier
må skrive om det, og politikerne må sette søkelys på
problemet.
Foto: Sami Siva, India, 2012.
Glemt krise:
13
Foto: Brendan Bannon, Sør-Sudan.
Glemt krise:
Mangel på
kirurgi
Livsfarlige fødselskomplikasjoner, krigsskader eller blindtarmbetennelser:
Når verdens fattigste trenger en kirurg, har de ingen steder å gå.
To milliarder mennesker har ikke tilgang til livreddende kirurgi. Kirurgi betyr å kurere sykdommer
og skader gjennom en operasjon. Bare fire prosent
av all kirurgi blir gjort blant verdens fattigste mennesker.
Pasienter med for eksempel krigskader eller kvinner som har en komplisert fødsel, kan risikere å
miste livet dersom de ikke gjennomgår kirurgi.
Hvis pasientene overlever uten kirurgi eller med
dårlig kirurgi står de i fare akutt eller kronisk sykdom. I krig er det dokumentert at så mange som
96 prosent av dødsfall som kommer av skader
skjer innen fire timer. Derfor er tilgang til kirurgi
livsviktig.
Mange fattige land mangler nødvendig utstyr og
kvalifisert personell på sykehusene. Strømmen
går ofte. Å utføre avansert kirurgi vil være umulig.
På de sykehusene hvor man kan utføre kirurgi, vil
kostnadene være for store for pasienten.
14
Tilgang til kirurgi er også svært viktig for den globale helsen. Faktisk kan 11 prosent av den globale
sykdomsbyrden behandles med kirurgi.
Det siste tiåret er det blitt mer og mer åpenbart
at mangelen på kirurgi i fattige land er en glemt
krise. Vi må finne en løsning.
For at flere skal få tilgang til kirurgi i fattige land
er det viktig at folk vet om problemet. Mer oppmerksomhet i medier og blant folk kan føre til at
politikere og verdenssamfunnet prioriterer tilgang
til livsnødvendig kirurgi for fattige.
Leger Uten Grenser utførte 73.100 kirurgiske
inngrep i 2011. Organisasjonen behandler blant
annet krigsskader, kompliserte fødsler og fødselsskader og gir kirurgisk behandling til ofre for
vold og ulykker.
15
Praktisk info
Medieprosjektet
I dette informasjonsheftet finner du en rekke forslag
til medieprosjekter. Disse er kun forslag og lærerne og
elevene kan selv utvikle ideer til hvordan prosjektet skal
gjennomføres.
Hvert medieprosjekt har spørsmål som kan diskuteres
i plenum. Vi håper at dette kan bidra til en mer praktisk
forståelse av kriteriene i læreplanen og at elevene vil
kunne bruke denne forståelsen i selve prosjektet.
Om du ønsker en muntlig vurdering av elevene, så
foreslår vi at du ber gruppene drøfte et av spørsmålene,
eller resultatet av prosjektet.
Grupper
Vinnerne av Témoignage-prisen, som får en drømmedag med Leger Uten Grenser i Oslo, vil være fem elever
og en lærer. En hel klasse kan samarbeide, eller man kan
arbeide i større grupper, men om en gruppe består av
flere medlemmer, anbefaler vi at dere trekker lodd om
hvilke fem elever som skal få representere vinnergruppen i Oslo.
Fylkesvinnere vil bli kåret før den endelige vinneren blir
valgt av et ekspertpanel.
For at vi skal kunne velge en vinner av Témoignageprisen, ber vi deg som lærer å sørge for at elevene
dokumenterer prosjektene. Et eksempel er at man filmer
med telefonen eller kamera når man gjennomfører et
pressestunt.
Tidsplan
Konkurransebidragene må sendes via e-post til
[email protected] eller via post til
Leger Uten Grenser, Postboks 8813, Youngstorget, 0028
Oslo innen fredag 29.november.
Leger Uten Grenser vil også komme til deres fylke tidlig
i prosjektperioden for å holde presentasjon for elevene
om de glemte krisene.
Konkurransedeltakerne må holde av midten av desember for en eventuell reise til Oslo. Annonseringen av
vinnergruppen vil skje den 6. desember.
Ressurser
Leger Uten Grenser vil under prosjektperioden bidra
med en rekke ressurser:
• Egne feltarbeidere, som har jobbet i kriseområder, vil
komme på besøk.
• En skoleportal på internett med informasjon, fakta,
bilder og filmer om de glemte krisene. Det vil også
finnes maler til avisartikler og sjekklister for kildebruk og journalistisk arbeid.
Vi vil være tilgjengelige per e-post og telefon før og i
løpet av prosjektperioden, dersom dere har spørsmål,
eller trenger mer materiale.
Hvordan vinner dere?
Vi er på utkikk etter den gruppen som på den mest kreative måten klarer å øke synligheten og oppmerksomheten rundt verdens glemte kriser.
Vi oppfordrer derfor også elevene til å prøve å få sine
bidrag publisert i lokale medier.
16
Spørsmål?
nser.no
rutengre
e
g
le
[email protected]
e
noe!
te.kris
st til glem ersom du lurer på
d
Send epo
6
940 12 47
eller ring
VIKTIGE DATOER
2 septembeR skoleportal på
websiden
Prosjektstart
29 november Innleveringsfr
ist for konkurransebidrag
2 desember Kåring av fylkes
vinnere
6 desember Kåring av vinner
13 desember Drømm
edag hos leger uten grense
r
(Tentativ dato)
Foto: Roger Job, Angola, 1997
R, 2006
Foto: Ton Koene, CA
17
Skoleportalen
Dette kommer på websiden i september
de ti glemte k
r
isene
aktiviteter og oppgaver
Hva er kildekritikk?
e
t
s
i
l
k
k
e
j
s
k
s
i
t
s
i
l
Journa
Råd til bildeb
ruk
t
e
t
i
v
i
t
k
a
s
g
n
i
Idémyldr
Ordliste
Nyttige linker
www.legerutengrenser.no/glemtekriser
18
Foto: Remco Bohle, Brasil, 1996
HVEM ER
LEGER UTEN
GRENSER?
Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig
medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og
lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest
– uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.
Leger Uten Grenser driver prosjekter i mer enn
60 land, og i 2009 hjalp vi over 16 millioner
mennesker.
Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i
krig, kriser og katastrofer, og andre som ikke
har tilgang til grunnleggende helsetjenester.
Et av våre mandat er témoignage som betyr at
vi varsler om overgrep og glemte kriser – fordi
færre dør når flere vet.
19
Foto: Jacob Zocherman, Yemen.
KONTAKT OSS
Leger Uten grenser:
Leger Uten Grenser
Postboks 8813, Youngstorget, 0028 Oslo
Besøksadresse: Hausmannsgate 6, 0186 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 940 12 476
www.legerutengrenser.no