Beiarelva; en opplevelse som napper

SAMARBEIDSORDNINGA FOR BEIARELVA
Beiarelva; en opplevelse som napper !
REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I SAMARBEIDSORDNINGA,
Torsdag, 03.06.10 kl.20.00 på Larsos.
Tilstede: Egil Tollånes, Kjell Selfors, Ole Steinar Svendsen, Kjetil Laukslett, Frank Trones,
Arvid Trolid, Jan Steen, Frank Hansen, Tommy Rasch, Terje Solhaug, Arvid Savjord, Arvid
Stifjell, Per Kristensen, Geir Kvæl, Ole Tobias Hansen, Bjørnar Selfors, Anita Selfors, Bror
Hemminghytt og Gudbjørg H. Navjord (ref).

Samarbeidsordninga har mottatt en forespørsel fra Nordland Fylkeskommune om det
er interesse for å lage en kulturkortrabbatt for ungdom mellom 16 – 19 år på fiskekort
i Beiarelva. Informasjon og anbefaling fra styret sendes ut til alle grunneierlagene for
behandling.

Bror orienterte om befaringstur i elva for å se på aktuelle fiskeplasser tilrettelagt for
handicappede. Flere lag var interessert i å være med på dette; Kvæl, Strand,
Arstad/Dokmo og Os i tillegg til Moldjord, Vold, Storjord og Egil Tollånes.

Lista over fiskekortselgere ble gjennomgått.

Påminning om desinfiseringsrutinene. Det blir ikke mulighet for desinfisering på
Storjord sentrum i år – det blir ikke salg av fiskekort heller. Salten Villmarkservice
har vedtatt at 10% av inntektene deres på desinfisering skal gå til Samarbeidsordninga.

Fiskebørsen er nå klar og det brukes samme passord som i fjor: (SENSURERT,
kontakt Gudbjørg for å få det! Man legger da ikke slikt åpent ut på nett!)
Hvis all fangst blir registrert ordentlig underveis gjennom hele sesongen, blir det
enklere å skrive ut rapporten på høsten. Det anbefales daglig rapportering og at man
er nøye med å få med riktig dato! Salten Villmarkservice kan påta seg å registrere kort
på børsen for andre vald enn sine egne hvis det er ønskelig. Hvis kort er registrert på
børsen av andre enn utsteder av kortet, bør det noteres på fiskekortet før det leveres
tilbake. Salten Villmarkservice bruker fiskekortsalgssystemet. De har også ansatt
Fredrik som var hos Marits Fluefiske i fjor.

Åpningsarrangementet blir i år nede på Innerjorda, fredag 18.06. kl.18.00.

Det er gitt tillatelse til jakt på sel i Beiarelva fra Fiskeridirektøren og for å få mest
mulig effekt burde det vært organisert et jaktlag. Det ideelle hadde vært å ha en jeger
på hvert vald. Det er registrert sel helt opp til Lappatøyra og masse sel ute i fjorden
ved Evjen. Dette er et seriøst problem og bør tas tak i:
- styret fastsetter en skuddpremie basert på tillitt
- det vurderes å dekke innkjøp av ammunisjon
- selskremmeren bør settes ut og hvis det ikke finnes egnede plasser nede i elva
bør den plasseres der det er lett tilgang på strøm (eks. ved Moldjordbrua).
Lakseanda er også en stor trussel og her bør det også vurderes skuddpremie og høstjakta bør organiseres godt. Det ble ikke skutt noen ender nå i mai. Kanskje kan man
Adr: Beiarn Nærmiljøsentral, 8114 Tollå
Tlf: 755 68899,
E-Post:
Hjemmeside:
[email protected]
www.beiarelva.com
SAMARBEIDSORDNINGA FOR BEIARELVA
Beiarelva; en opplevelse som napper !
invitere og oppfordre til jakt på hjemmesida eller med annonsering?

Tilbakemeldingsprosenten var på 75% i fjor og den bør opp! Aktuelle tiltak:
- Svartelisting av de som ikke leverer (jfr. Kvæl sin praksis)
- Skilt med påminning oppe og nede i bygda med ei felleskasse.
- Trekning av en premie på innleverte kort.

Det bør noteres på skjellprøvekonvolutten om det er mye eller lite lus på fisken. Ta
gjerne bilder av den! (Saltenposten er utfordret på å lage et lite ”lusehjørne” i avisa).
Mer info finnes på www.lakselus.no Skjellprøvene skal inn til fiskekortselger for å
sendes inn samlet på slutten av sesongen.

Forslag om å vurdere trekning eller auksjon av fiskekort spesielt på åpningshelga.
Hvis man blir sittende med uavhenta kort på åpningshelga eller noen får kvoten og det
blir ledig plass, kan man ringe Salten Villmarkservice som har ei venteliste på
interesserte kortkjøpere.

De som er under 16 år og fisker gratis ifølge med en som har kjøpt fiskekort, fisker på
kvoten til den med kort!

Burde man innføre familiekort og ukeskort og gi tilbud om et gratiskort etter kjøp av 5
heldagskort?

Fiskerne etterlyser og ønsker tilstedeværelse av grunneierne. Det bestilles flere
lakseoppsynsvester.

9.klassen tar søppelplukkinga langs elva i år også – grunneierne tar vare på søpla som
blir satt igjen i sekker. Det ble også orientert om tilbudet fra VTA om
søppelhåndtering og vasking av do for grunneierlagene hvis det er ønskelig. Ta
kontakt med Øyvind Sande på tlf. 47750990 for pristilbud.

Utdeling av fiskekortblokker, desinfiseringsblokker, skjellprøvekonvolutter og
VirconS.
Adr: Beiarn Nærmiljøsentral, 8114 Tollå
Tlf: 755 68899,
E-Post:
Hjemmeside:
[email protected]
www.beiarelva.com
SAMARBEIDSORDNINGA FOR BEIARELVA
Beiarelva; en opplevelse som napper !
Adr: Beiarn Nærmiljøsentral, 8114 Tollå
Tlf: 755 68899,
E-Post:
Hjemmeside:
[email protected]
www.beiarelva.com