Sesongstart skiskyting på Sjusjøen

[Type text]
[Type text]
SESONGSTART SKISKYTING
Arrangeres av Sjusjøen IL- Natrudstilen, i samarbeid med Ringsaker
Almenning og Norges Skiskytterforbund
på Sjusjøen Skisenter Natrudstilen, 15. – 17. november 2013.
Vi har gleden av å invitere kvinner og menn senior til Sesongstart Skiskyting
15.-17. november på Sjusjøen.
Program:
Fredag 15. nov
Lørdag 16. nov
Søndag 17. nov
Offisiell trening:
Kvinner: 11.30 – 13.00
Menn: 13.30 – 15.00
Innskyting kvinner: 10.45 – 11.15
Sprint kvinner 11.30
Innskyting menn: 12.45 – 13.30
Sprint menn 13.45
Innskyting kvinner: 09.00 – 09.50
Fellesstart kvinner heat B 10.00
Fellesstart kvinner heat A 11.00
Innskyting menn: 12.45 – 13.15
Fellesstart menn heat B 13.30
Fellesstart menn heat A 14.30
Påmelding:
Uttakskriteriene finner du på arrangementets hjemmeside: www.sesongstartskiskyting.no.
Online påmelding via www.minidrett.no eller www.sportsadmin.no
Påmeldingen starter 15.oktober og varer frem til søndag 10. november kl.23:59.
Det er ingen anledning til etteranmelding.
Løpere/ledere er ansvarlige for at påmeldingen er riktig. Eventuelle feil sendes til tidtakersjef
Vigdis Thingelstad på e-post: [email protected]
Forfall meldes på e-post til overnevnte så tidlig som mulig etter påmeldingsfristens utløp.
Liste over fellesstart blir utarbeidet etter lørdagens løp jmf. gitte kriterier, men alle løpere som
ønsker å gå fellesstarten må melde seg på.
Startkontingent:
Kroner 150,- pr. start. Klubbene vil bli etterfakturert.
Lagledermøter:
Torsdag 14. november kl. 17.00
Fredag 15. november kl. 17.00
Begge dager blir lagledermøtet avholdt på Sjusjøen Café.
[Type text]
[Type text]
[Type text]
[Type text]
Startnummerutdeling:
Startnummer blir delt ut umiddelbart etter lagledermøtet på fredag for sprinten. Startnummer
kan også hentes på rennkontoret lørdag morgen. For søndagens fellesstart hentes startnummer
på rennkontoret søndag morgen.
Premieutdeling:
Vil foregå på stadion umiddelbart etter at siste løper er i mål. Premiering ihht NSSF regler.
Smøreboder:
De som ønsker å leie smøreboder eller plass til egen smørevogn/smøretrailer, ta kontakt med
Mette Sandbakken på e-post [email protected] innen 15.oktober 2013.
Ankomst arena:
Det vil bli satt opp gratis buss-transport fra flere områder i regionen, sjekk arrangementets
hjemmeside for avgangstider. Vi henstiller så mange som mulig til å benytte dette. Parkering av
biler gjøres på parkeringsplass nedenfor kafebygningen. Det blir ikke anledning til å parkere
nærmere arenaen.
Rennkontoret:
Åpningstider:
Torsdag 14.11.13:
Fredag 15.11.13:
Lørdag 16.11.13:
Søndag 17.11.13:
08.00 – 12.30 og 17.00 – 20.30
10.00 – 20.00
07.00 – 17.00
08.00 – til arrangementets slutt.
Annen info:
Arrangør stiller med egne tidtakerbrikker fra SiwiData, løperne trenger derfor ikke ta med Emitbrikke.
Arrangementet gjennomføres ihht NSSF konkurransereglement.
TDer:
Hans Peter Olsen og Arve Heimdal.
Rennleder:
Heidi Hjemli: [email protected] mob. 909 31 273
Vi ønsker dere velkommen til en hyggelig helg på Sjusjøen Skisenter Natrudstilen.
Med forbehold om endringer.
[Type text]
[Type text]