VAKTLISTE SMÅGARDISTENE: VÅR 2015 1. mars 2015

VAKTLISTE SMÅGARDISTENE: VÅR 2015
1. mars 2015
Dato
Styrevakt HK/JK
08.01
15.01
17.01 Seminar
18.01 Seminar
22.01
29.01
05.02
12.02
19.02
26.02
05.03
07.03 Seminar
12.03
19.03
26.03
02.04
09.04
16.04
23.04
29.4 (onsdag)
07.05
14.05
16.05 (søndag)
21.05
28.05
31.05 Seminar
04.06
11.06
18.06
Mette Knutsen
Øystein Lindholm
Eystein Westgaard
Sonja Theigen
Nina Kjellberg
Sonja Theigen
Øystein Lindholm
Nina Kjellberg
VINTERFERIE
Eystein Westgaard
Tove Lenes
Sonja Theigen
Ingeborg Myrhei m
Sonja Theigen
Eystein Westgaard
PÅSKEFERIE
David Clabby
Magne Aaberg
Ingeborg Myrheim
Magne Aaberg
Eystein Westgaard
KR. HIMMELFARTSDAG
David Clabby
Tove Lenes
David Clabby
Ingeborg Myrheim
Sonja Theigen
Eystein Westgaard
Magne Aaberg
Foreldrevakt Junior
(foresatt til:)
Marcus Cheyne
Marcus Tokvam
Bentzen, Emilie
Hammerstad, Endre Buseth
Aaberg, Peder
Bjønnes, Mats
Greni, Sindre Rollve
Almeida, Tea Ariel de
VINTERFERIE
Børufsen, Anders Caspersen
Mikkelsen, Johanne Bøvre
Bayer, Nikolai
Bentzen, Emilie
Brandsæter, Margrete
Bjønnes, Mats
PÅSKEFERIE
Greni, Sindre Rollve
Almeida, Tea Ariel de
Hammerstad, Endre Buseth
Bayer, Nikolai
Tokvam, Marcus H.
KR. HIMMELFARTSDAG
Børufsen, Anders Caspersen
Marki, Vilde
Marcus Cheyne
Greni, Sindre Rollve
Nossum, Helene
Solnes, Maren
Frøysa, Eskil og Sindre
Dersom tidspunktet ikke passer er det fint om dere avtaler med andre foreldre om bytte, og gir
beskjed om dette til [email protected]
Grupper
Hovedkorps
Juniorkorps
Oppmøte
foreldrevakt/styrevakt:
17.20
17.20
Oppmøte musikanter:
Øvelse musikanter:
17.50
17.50
18.00 – 20.30
18.00 – 20.00
Oppgaver for foreldrevakter juniorkorps:
-Sette opp stoler og notestativ i musikkrommet (evt. legge et stativ på hver stol)
-Hjelpe til å få musikantene på plass til øvelsen og etter pauser
-Hjelpe til å holde ro under spilling, og eventuelt hjelpe dirigenten
-Holde øye med musikantene i pausen, spesielt de som leker ute!
-Hjelpe til med opprydding
Oppgaver for styrevakt:
1. Sette frem stoler i musikkrom og festsal, oppstillingsliste er på utstyrsrommet.
o Musikanter som kommer før Kl.18.00 kan pakke opp instrumentene sine i festsalen.
2. Passe på at musikanter som kommer etter kl.18.00 pakker opp sine instrumenter i
kjeramikkrommet. (Skal hindre at de som kommer for sent forstyrrer de andre)
3. Hjelpe slagverkgruppen med å bære utstyr.
4. Føre oppmøtelister, (i skapet på utstyrsrommet)
5. Hjelpe til med kopiering av noter.
6. Koke kaffe. Sette frem kaffe, vann og kopper på rundt bord ute i vestibylen ved inngang til
Festsalen.
7. Sørge for at musikantene ikke er inne på kjøkkenet.
8. Se etter korpsmedlemmene (særlig juniorer) ute i pausen og kalle inn etter pausen.
9. Føre opp utlevert klarinett- og saksofonfliser, olje til messinginstrumenter osv.
Konferer ev. instrumentforvalter.
10. Sjekke om posthylla inne på kontoret til tilsynsvakten og levere eventuell post til styrevakt.
11. Sjekke og eventuelt rydde musikkrommet som juniorene har hatt.
12. Etter samspill skal alle musikanter rydde sammen sitt notestativ og sette bort sin stol.
Foreldrevakten påser at det skjer.
13. Før alle forlater skolen må følgende rom sjekkes/ryddes:
o Toaletter
o Kjøkken
o Festsal
o Evt andre rom som har vært brukt av korpset
Det skal ikke vaskes, men det skal se ordentlig ut.
GOD VAKT!