HOVEDSTYRET Navn Adresse Postnr/sted Telefon Mobil Epost

HOVEDSTYRET
Navn
Adresse
Postnr/sted
Leder
Rune M. Jonassen
Lyngåsveien 8
3243 Kodal
Nestleder
Anne-Merete Svendsen
Midtåsveien 25
3236 Sandefjord
Sekretær
Mariann Strandskog
Sagstuveien 8
3243 Kodal
Kasserer
Ingunn Aasrum
Semsbakken 14
3220 Sandefjord
Styremedlem
Geir Årseth
3243 Kodal
Varamedlem
TENSTYRET
Ann Jeanett Hauan
Navn
Tyttebærveien 5
Kodalvn. 259
Adresse
Leder
Kristoffer K. Halvorsen
Lyngåsveien 8
3243 Kodal
Maren Andrea Brathaug
Kodalvn. 259
3243 Kodal
33441227
Thomas Thorød
Måltrostveien 8
3243 Kodal
33440353
3243 Kodal
Postnr/sted
AMATØRTEATER
Asbjørn Svanberg Kolstad
Navn
Hvitsteinveien 418
Adresse
3243 Kodal
Postnr/sted
Leder
Hans Viggo Nielsen
Jerpeveien 1a
3243 Kodal
Telefon
Telefon
33440146
Eldfrid Jacoby
Pinaveien 41
3225 Sandefjord
33469694
Bjørnar Aas
Tollehaugveien 100
3243 Kodal
33442082
Tone Landsem
Thomas Svendsen
Måltrostveien 19
3243 Kodal
3236 Sandefjord
Jarle Hem
Midtåsveien 25
Hagenes
Ann-Karin Raastad
Bokeveien
3229 Sandefjord
Pia H. Rolstad
Gjelstadveien 3
3243 Kodal
33443864
Varamedlem
Ellen Kultorp
Sagstuveien 13
3243 Kodal
33441092
HUSSTYRET
Navn
Adresse
Postnr/sted
Leder
Ørjan Strandskog
Sagstuveien 8
3243 Kodal
Styremedlem
Kommentar
2012-2013
Gjenvalg
2011-2013
Gjenværende
90687484 [email protected]
90193618 [email protected]
2011-2013
Gjenværende
2012-2014
Gjenvalg
2012-2014
Gjenvalg
2012-2013
Periode
Gjenvalg
Kommentar
47246540 [email protected]
2012-2013
Gjenvalg
47280210 [email protected]
2012-2013
Gjenvalg
93671150
2012-2013
Ny
2012-2013
Ny
33199374
90984826
Mobil
Epost
Periode
Kommentar
48005078 [email protected]
92216566
2012-2013
Ny
2012-2014
Ny
95214736 [email protected]
91765184
2012-2014
Gjenvalg
2011-2013
Gjenværende
90245249
2012-2014
Gjenvalg
47375401 [email protected]
97160016 [email protected]
2012-2014
Ny
2012-2014
Ny
2011-2013
Gjenværende
2011-2013
Gjenværende
2012-2013
Ny
Periode
Kommentar
2012-2013
Ny
2011-2013
Gjenværende
2012-2014
Gjenvalg
2012-2014
Ny
45272280 [email protected]
Epost
2012-2014
Gjenvalg
Periode
Kommentar
90626329 [email protected]
2012-2013
Gjenvalg
[email protected]
Telefon
91572156 [email protected]
92862419 [email protected]
Mobil
Epost
40413587 [email protected]
Kristoffer Skoli
Espen Hynne
Styremedlem
Øyvind Aasrum
Styremedlem
Marianne Rolstad
Hvitsteinveien 220
3243 Kodal
KORET 3243
Navn
Adresse
Postnr/sted
Leder
Sekretær
Anne Lise Solem
Sundet
3270 Larvik
Hilde Skogly
2011-2013
Gjenværende
Kasserer
Inger Lise Hansen
2011-2013
Gjenværende
Styremedlem
Elisabeth Jensen
Tor Aasrum
2011-2013
Gjenværende
2012-2014
Gjenvalg
Åsane 29E
3243 Kodal
3243 Kodal
Epost
Styremedlem
Styremedlem
Tiurveien 9
Liverødveien 71
Periode
92823207 [email protected]
47329794 [email protected]
95260949 [email protected]
33441227
40234524 [email protected]
Telefon
Mobil
Epost
Kjetil Berge
3243 Kodal
Mobil
3231 Sandefjord
33441753
Telefon
33111274
33455451
91676025 [email protected]
Mobil
48048975
DAGTREFF
Navn
Adresse
Postnr/sted
Leder
Randi Rolstad
Bokfinkveien 4
3243 Kodal
Telefon
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
REVISJON
Frida Torp
Liv Liverød
Edle Trevland
Navn
Hvitsteinveien 194
Tyttebærveien 39
Kolleveien 4
Adresse
3243 Kodal
3243 Kodal
3243 Kodal
Postnr/sted
Medlem
Medlem
Lars Martin Gåsholt
Tove Lindgaard
Blåbærveien 11
3243 Kodal
33443710
Varamedlem
Varamedlem
Turid Tveitan
Thore Johansen
Sagstuveien 8
3243 Kodal
3243 Kodal
33441057
33441013
VALGKOMITÉ
Navn
Adresse
Postnr/sted
33441180
Mobil
Epost
Periode
Kommentar
2012-2013
Gjenvalg
2012-2013
2012-2013
2012-2013
Periode
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Kommentar
92825946
98469884
2012-2014
2011-2013
Ny
Gjenværende
41562790
2012-2014
2011-2013
Gjenvalg
Gjenværende
Periode
Kommentar
2012-2013
2012-2013
2012-2013
Periode
Ny
Ny
Ny
Kommentar
91528029
33441686
33441022
33441134
99265707
Telefon
Mobil
Epost
Telefon
Mobil
Telefon
91343121
98072508
92621139
Mobil
Epost
Epost
Leder
Ellen Johanne Bergene
Blåbærveien 6
Medlem
Unni Anita Svanberg Kolstad Hvitsteinveien 418
Medlem
Heidi Rismyhr
NØKKELPERSONER & ANSATTE
Adresse
3243 Kodal
Lokalet
Vonheim
3243 Kodal
33441072
Vonheim
3243 Kodal
33441291
Medlem ansvarlig Ingunn Aasrum
Bøbakken 1a
3242 Sandefjord
90193618
www.kodal.no
Rune M. Jonassen
Lyngåsveien 8
3243 Kodal
Brøyting
Torbjørn Vataker
[email protected]
92823207 [email protected]
91344404
Kodal Ungdomslag
Vaktmester/utleie Odd Andresen
Renholder
Postnr/sted
Renatas Renhold
33440381 [email protected]
92423405
96745937
Kommentar feltet viser status før valgkomiteen starter sitt arbeid. Altså er det vervene kommentert "På valg" som skal
besettes.
Når kandidater er funnet oppdateres listen, men ikke kommentar feltet. Listen tjener da som valgkomiteens innstilling til
årsmøtet.
Etter endt valg oppdateres listen med evt. endrede verv/navn ihht. valgresultatet.
Kommentarfeltet oppdateres da på følgende måte:
Nye personer i nytt verv: "Ny"
Verv hvor det tas gjenvalg (samme person i samme verv fortsetter for en periode til): "Gjenvalg"
Verv merket "Gjenværende" skal ikke endres.
Kolonnen "Periode" skal oppdateres for vervene merket "På valg" etter valget for å reflektere periode vervene besittes.
Generelt om valgperioder:
Ledere velges for ett år. Styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges vanligvis for ett år av gangen, dog sier
vedtektene ingenting om dette.