Prosess- og kvalitetsledelse

Velkommen til Qualisoft kurs:
Praktisk informasjon
Kursmateriell
Hefte som inneholder presentasjon, øvelser
og teori. Du får kursbevis etter kurset.
Undervisningsform
Dette to dagers kurset er en kombinasjon av
forelesning, øvelser og praktiske eksempler.
Det legges opp til stor grad av involvering,
ved samtaler og øvelser.
Din kursleder
Jon Iden, Førsteamanuensis
ved institutt for
strategi og ledelse ved Norges
Handelshøyskole.
Han forsker og underviser i IT-ledelse,
prosessledelse, og
kvalitetsledelse.
Om kurset
Kurset er praktisk vinklet med en rekke
konkrete eksempler til refleksjon og bevisstgjøring av valg du kan ta for å utnytte mulighetene i verktøyet bedre. Du vil lære flere
teknikker som lar deg arbeide mer målrettet
med å modellere og forbedre prosessene i
din bedrift, og dermed lede dem bedre.
Prosess- og kvalitetsledelse
Alle bedrifter skaper sine produkter og tjenester gjennom prosesser. God prosessledelse, dvs. å utvikle og styre bedriftens verdiskapende prosesser er nødvendig for
bedrifter i alle sektorer.
I kurset vil vi fokusere på hva som kjennetegner prosesstankegangen og prosessorientert ledelse. Innledningsvis vil vi drøfte hva en prosess er, hvordan prosesser oppstår i bedrifter, og hva prosesser består av? Vi fortsetter med å drøfte hva det vil si å
være en prosessorientert bedrift, og hva som skal til for å bli det. Basert på en aktuell
metode vil du lære om hvordan prosjekter for å forbedre og standardisere bedriftens
prosesser kan gjennomføres. For å konkretisere temaene vil det bli gjennomført
praktiske øvelser. I kurset kommer vi også inn på ulike tilnærminger til prosess- og
kvalitetsledelse, slik som total kvalitetsledelse, kvalitetssystemer, Lean og Six Sigma.
De vil bli presentere og drøftet, med vekt på hva som karakteriserer og skiller dem.
Alle emner blir behandlet fra et ledelsesperspektiv.
Innhold
•
•
•
•
•
•
•
Prosessperspektivet
Prosess som organisatoriske fenomen
Prosessledelse
Prosesseierrollen
Kvalitetsledelse og kvalitetssystemer
Lean og Six Sigma
Beste praksis og industristandarder
Målgruppe
Personer med ansvar for utforming og oppfølging av prosesser i bedriften.
•
Kvalitetsledere
•
Prosess eiere
•
Modellører
Ønskede forkunnskaper
Ingen
Mål
Ved endt kurs skal kursdeltakerne ha inngående kjennskap til hva det innebærer å
lede en prosessorientert bedrift. Du vil ha med deg konkrete forslag som kan tas i
bruk i egen organisasjon.
www.qualisoft.no
[email protected]
Sagt om kurset
- Totalt sett veldig bra, og godt presentert!
- Veldig interessant.
- Bra overblikk og bra balanse.
Sagt om kursholder/ Visste du at ...
... samtlige evalueringer vi har fått hittil, gir kursholder høyeste
score på følgende påstand:
Pris for kurs:
Prisen for dette todagers kurset er kr. 9750,-.
Prisen inkluderer:
Kursmateriell og lunsj. 10% grupperabatt for tre
- Kursholders presentasjon var god.
Påmelding til kurs:
Ring tlf: 51874873 eller send epost til
[email protected]
merket kursnavn/ -dato, navn på deltaker og
faktureringsadresse.
Ved frafall til kurs:
Ved for få antall påmeldte kan kurs avlyses inntil
en uke før kursdato. Vi ber om at forfall til kurs
meldes skriftlig. Forfall tre dager før kurs belastes
med halv kursavgift. Forfall etter den tid belastes
med full kursavgift.
Skreddersydde kurs:
Har du en innfallsvinkel som ikke dekkes av de
aktuelle kursene? Ønsker du at vi holder kurset
i din bedrift? Vi tilpasser kurs etter din virksomhets behov og ønsker. Ta kontakt!
Vi holder de aktuelle kursene i våre lokalkontor:
Qualisoft AS
Bredsgården 2
5003 Bergen
Telefon: +47 51 87 48 73
Epost: [email protected]
www.qualisoft.no
[email protected]
Qualisoft AS
Prinsens gate 22
0157 Oslo
Telefon: +47 51 87 48 73
Epost: [email protected]
www.qualisoft.no
Qualisoft AS
iPark
Professor Olav Hanssens vei 7A
4068 Stavanger
Telefon: +47 51 87 48 73
Epost: [email protected]
www.qualisoft.no
2
Qualisoft AS
Beddingen 8
7014 Trondheim
Telefon: +47 51 87 48 73
Epost: [email protected]
www.qualisoft.no