Eksempel på kurs/presentasjon om kognitiv støtte med teknologi

Innhold
Time 1: Innledning om kognisjon og teknologi
Time 2: Kartlegging
Time 3: Teknologi og tilrettelegging, med app workshop
Time 4: Tilrettelegging, forutsetning for bruk av teknologi
Time 5: Hvordan jobbe med brukerne?
Kognitiv støtte med ny teknologi
–  Tidsplan for kurset ca. 5 timer
Kurs om mobiltelefon og app`er som støtte
for personer med kognitive utfordringer.
NAV, 12.12.13
Hjelpemiddelsentralen sin rolle
Læringsmål
§  Hjelpemiddelsentralene skal legge til rette for at den
§  Øke kunnskapen om kognitiv svikt og hvordan vi kan
enkelte mestrer hverdagen og på den måten ivareta
enkeltindividets selvstendighet og deltakelse i samfunnet.
§  Et viktig element i hjelpemiddelsentralene arbeid er å gi råd
og veiledning om mulighetene for tilrettelegging,
hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger, også der
folketrygden ikke har finansieringsansvar for hjelpemidler/
konkrete løsninger.
Side 2
tilrettelegge for aktivitet og deltagelse
§  Kunne finne og begynne å bruke aktuelle app`er
§  Kunne tilpasse og anvende ny teknologi til tilrettelegging
for mennesker med kognitiv svikt
§  Kjenne til og kunne bruke nettkurset i kompetanseheving i
egen virksomhet
§  Kjennskap til hvordan vi tilrettelegger med ny teknologi
NAV, 12.12.13
Side 3
NAV, 12.12.13
Side 4
Time 1:
Innledning om kognisjon og teknologi
Støtte til hva?
§  Kort innledning til kognitive utfordringer
§  Hukommelsesstøtte, for eksempel påminnelser om å huske
å ta medisinen.
§  Funksjoner på en smarttelefon
§  Vise videopresentasjonen: ”Kognitive utfordringer – Hva er
det?”
§  Til å legge planer og holde oversikt ved hjelp av en
kalender
§  Navigasjons- og lokasjonsbaserte tjenester
§  Brukerhistorier
§  Tidsoppfatning og tidsdisponering
§  Økonomiplanlegging
§  Aktuell informasjon om hverdagslige hendelser som
rutetider, vær og aktuelle nyhetsoppdateringer.
§  Veiledning for å ta dagligdagse beslutninger
NAV, 12.12.13
Side 5
NAV, 12.12.13
Side 6
1
En smarttelefon
En vanlig mobiltelefon
§  Kalender
§  Berøringsskjerm
§  Diktafon (talebeskjeder)
§  Internett tilkobling
§  Meldinger (påminnelser og asynkron kommunikasjon)
§  Program
–  Applikasjoner
–  app`er
§  Avanserte klokkefunksjoner
§  GPS-funksjoner
§  Operativsystem
§  Adressebok med eller uten fotografi
§  Lagringsplass
§  Kamera og bildebank for hukommelsesstøtte
§  Hurtigvalg til personer og tjenester
§  Personlige spillelister til avstressing, skjerming eller
konsentrasjon
NAV, 12.12.13
Side 7
NAV, 12.12.13
Side 8
Ny teknolog – nye muligheter
§  Mobiltelefonen kan erstatte / supplere hjelpemidler
§  Mobiltelefonen gir nye kompensatoriske muligheter
§  Anvende allmennteknologi som kognitive hjelpemidler
§  Lettere tilgjengelig støtte til en stor brukergruppe
§  Utvisking av skille mellom hjelpemiddel til de
få og teknologiske løsninger til alle.
http://nav.kunnskapsbanken.net/video.php?id=54
§  Inkluderende – (Velferdsteknologi)
NAV, 12.12.13
Side 9
NAV, 12.12.13
Brukerhistorier
Time 2:
Kartlegging
§  Internt produsere animasjon
§  Vise foredraget: ”Kartlegging av brukers hverdag og
§  ”De usynlige følger af en hjerneskade” //Jes Høgh
–  http://youtu.be/3rj5LdqYq2A
§  Vise/ nevne hvilke andre kartlegging deler som ligger i
Side 10
aktivitetssituasjon”
kurset.
§  Diskusjonsspørsmål
§  ”ERIK, 52, använder Handi för tid och planering”
–  http://youtu.be/JGRpSiT_ads OBS! Reklamefilm
§  ” Fortsatt i farta”
–  http://youtu.be/K7qVyOFifpM eller
http://www.nav.no/Helse/Hjelpemidler/Brukerhistorier+i+lyd+og
+bilder.196403.cms
NAV, 12.12.13
Side 11
NAV, 12.12.13
Side 12
2
Kartlegging
Vise/ nevne hvilke
andre kartlegging
deler som ligger i
kurset.
http://
nav.kunnskapsba
nken.net/
prosjekt.php?id=5
http://nav.kunnskapsbanken.net/video.php?id=52
NAV, 12.12.13
Side 13
NAV, 12.12.13
Diskusjonsspørsmål:
Time 3:
Teknologi og tilrettelegging
§  Hvor detaljert må karleggingen av brukers utfordringer
§  Vise video: ”App kategorier- introduksjon”
være for å matche behov med teknologi?
Side 14
§  Presentere snutter, fra app eksemplene
§  Hvordan prioritere hvilke utfordringer vi skal jobbe med
§  App Workshop 4 x 10 min.
hos den enkelte bruker?
§  Hvor mye ny teknologi og nye rutiner/strategier kan vi
jobbe med samtidig?
NAV, 12.12.13
Side 15
NAV, 12.12.13
Side 16
Hukommelses
Hukommelses støtte, for eksempel påminnelser om å huske å
ta medisinen.
Vis videosnutt med kalender
http://nav.kunnskapsbanken.net/video.php?id=45
Videosnutt om alarmer
http://nav.kunnskapsbanken.net/video.php?id=27
http://nav.kunnskapsbanken.net/video.php?id=44
NAV, 12.12.13
Side 17
NAV, 12.12.13
Side 18
3
Planlegging
Navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester
For eksempel handlelister.
§  Vis videosnutt om gps/navigering
Vis videosnutt om handlelister
http://nav.kunnskapsbanken.net/video.php?id=28
NAV, 12.12.13
§  http://nav.kunnskapsbanken.net/video.php?id=25
Side 19
NAV, 12.12.13
Tidsoppfatning og tidsdisponering
Veiledning for å gjøre dagligdagse
beslutninger
Videosnutter om tidsoppfatnings støtte
Vise videosnutt om notater og Evernote
Side 20
http://nav.kunnskapsbanken.net/video.php?id=20
http://nav.kunnskapsbanken.net/video.php?id=24
NAV, 12.12.13
Side 21
NAV, 12.12.13
Side 22
Time 4:
Tilrettelegging, forutsetning for bruk av teknologi
App workshop
1.  Øvelse: Individuelt grensesnitt er viktig. : Bytt telefon, el.l.
med naboen for å oppleve forskjellig brukergrensesnittet.
- Hvor lang tid vil det ta før du er fortrolig med naboens grensesnitt?
2.  Øvelse: Prøve ut og sette opp kalender (Google kalender)
10 min (Evas oppskrift)
§  Vise foredraget:”Kognitive utfordringer – hvordan
tilrettelegge”
§  Vise foredraget: ”Tilrettelegging for personer med lett
utviklingshemming”
3.  Øvelse: Last ned 2 visuelle klokke app`er, og prøv ut
§  Vise foredraget: ”Livsstilsendring”
disse.
Bruk linklisten til høyre her:
http://nav.kunnskapsbanken.net/prosjekt.php?id=4
4.  Øvelse: Navigering /GPS. Gå i din egen kontaktliste, finn
fram til den første kontakten på ”S” og finn raskeste
gangrute til denne kontakten.
1. 
NAV, 12.12.13
Hadde du lagt til adresse på denne kontakten?
Side 23
NAV, 12.12.13
Side 24
4
http://nav.kunnskapsbanken.net/video.php?id=51
http://nav.kunnskapsbanken.net/video.php?
id=55
NAV, 12.12.13
Side 25
NAV, 12.12.13
Side 26
Time 5:
Hvordan jobbe praktisk med disse brukere?
§  Diskusjonsspørsmål, lag små summegrupper:
§  Hvilke kartleggingsinstanser finnes i regionen?
–  Hvilke ressurser finnes i din region eller nasjonalt?
–  NAV Hjelpemiddelsentral, NAV ARK, Kommunehelsetjenester,
Spesialisthelsetjeneste, Bedriftshelsetjenesten, PPT,
Oppfølgingstjenesten, osv.
–  Hvordan organisere tilrettelegging og oppfølging av aktuelle
brukere?
–  Gruppebasert?
–  Forutsetninger, faglige- og ressursmessige?
http://nav.kunnskapsbanken.net/video.php?id=37
NAV, 12.12.13
Side 27
NAV, 12.12.13
Side 28
Informasjon om nettkurset
§  Kjapp repetisjon av hva som ligger på nettkurset.
http://nav.kunnskapsbanken.net/prosjekt.php?id=4
http://nav.kunnskapsbanken.net/prosjekt.php?id=5
www.nav.no/tilde
Kunnskapsbanken
§  Ideer til hvordan å ta dette i bruk i deres virksomheter?
NAV, 12.12.13
Side 29
5