HPK 50 år - Haugesund Pistolklubb

Haugesund Pistolklubb
1964 – 2014
De første 50 år.
Haugesund Pistolklubb ble startet i samarbeid
med Odda PK.
Det ble vekslet mellom å skyte i Haugesund og
Odda.
Klubbens første innendørsbane lå i Skjoldaveien
rett over TiTo.
Haugesund Dagblad hadde den
7. desember 1966 dette oppslaget.
Det største ønsket i 1966 var å få nye lokaler.
Utendørsbane 1965
Feltstevner
• I tillegg til feltet på Raglamyr arrangerte HPK
feltstevner på Bratthammer og Frakkagjerd.
• Det ble satt opp pokal i felt som Odda PK og vi
kjempet om.
Våpen i bruk i de første år.
1961
Våpen i bruk i de første år.
1966
Feltskiver
Feltskiver
Er det noen som husker disse?
Medlemmer de første årene.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arne Toft
Alf Midtgård
Jan Lervik
Sverre Alendal
Oddvar Lid
Terje Bjørstad
Rolf Wenneck
John Skree
Oscar Olsen
• Arne Askeland
Jon Christian Storesund
Harald Lie
Einar Halseid
Theodor Pettersen
Henning Enerstvedt
Sigurd Halvorsen
Arne Hustvedt
Arne Skree
Erling Skree
Jon Steinsnes
Æresmedlemmer
I 1994 fant styret ut at de skulle utnevne
æresmedlemmer.
Dette var medlemmer som var med fra starten
og som fremdeles var medlemmer.
Dette klarte vi med god hjelp fra bl.a. Arne Toft
og Jon Christian Storesund.
Arne Toft
Formann 1964-1966
Jon Christian Storesund
Formann 1966-1980!
Henning Enerstvedt
Terje Bjørstad
Årsmøte for 1971
Ny feltbane i 1976
Tom Jensen brakte stridsskyting (i dag praktisk
skyting) til Haugesund.
Stridsskytterne var da en underavdeling av HPK.
I 1976 fikk vi Tveit i Sveio som ny feltbane. Her ble
det arrangert feltstevner og stevner i stridsskyting.
Det kan nevnes at ble holdt NM i stridsskyting i
1977 i tillegg til et internasjonalt stevne i 1978.
Feltskyting på Tveit
1980-årene
Noen kjenner vi igjen!
Årsmelding for 1979.
HPK overtok offisielt tunnelen.
Ellers var det store på 1980-tallet tunna avtrekk på
revolver!
Klubben hadde også innbrudd – safen ble åpnet og
flere våpen forsvant.
Den første alarmen kom på plass.
Vi reiste på tur.
På tur.
I tiden før vi fikk nytt oppholdsrom.
Røyking inne var tillatt.
I 1996 kvittet sivilforsvaret seg med anlegget i
Stavangergata.
Haugesund kommune overtok anlegget og lovet
å videreføre avtalen med HPK om videre leie av
tunnelanlegget.
Svartkrutt på 1990-talet
Det skulle mye forberedelser til før
man kunne avgi skudd!
Etter 2000
Stadig på jakt etter nye lokaler!!
Nytt feltområde – Sponavika i Skjold.
Her skyter Cowboy og Svartkrutt på sommeren.
Svartkruttgjengen har gitt oss mange NMmedaljer de siste årene.
Sponavika
Westerngruppa ble startet i 2003.
Det var ikke alltid vi ble tatt hensyn til!
Vi viser mer igjen og får litt
anerkjennelse som idrettsklubb.
Oversikt over formenn.
1964-1966
1966-1980
1980-1982
1982-1984
1984-1990
1990-1994
1994-1996
1996-2000
2000-2004
2004-2007
2007-2008
2008-2012
2012-
Arne Toft
John Christian Storesund
Jon Steinsnes
Gjert Karlsen
Per-Morten Hustvedt
Sigve Moland
Arne Mæland
Sigve Moland
Arne Mæland
Jan Otto Johnsen
Kåre Karlsen
Gunnar Orthe
Kjell Olav Nuntun