klikk her. - Misjonsforbundet

«Fremad - Oppad»
Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 28.ordinære
Korpsting
Grimstad 14.-16. mars 2014
1.1 Innhold
Innkalling til det 28. ordinære Korpstinget! ............................................................. 4 2 3 4 5 1.1 Hilsen fra lokal komite ............................................................................. 5 1.2 Hilsen fra daglig leder i Misjonsforbundet UNG.......................................... 6 1.3 Hilsen fra Korpsstyret .............................................................................. 7 1.4 Presentasjon av Korpsstyret .................................................................... 8 1.5 Presentasjon av kandidater til valg av Korpsstyret ..................................... 9 1.6 Korpsstyrets ordliste..............................................................................10 1.7 Forslag til forretningsorden for korpsting 2014 .........................................11 1.8 Forslag til dagsorden for korpsting 2014 .................................................12 Rapporter ..................................................................................................13 2.1 Rapport fra Korpsstyret .........................................................................13 2.2 Rapport fra Ombudet ............................................................................15 2.3 Rapport fra Ledertreningspatruljen (LTP) ................................................16 2.4 Rapport fra speidergruppene .................................................................17 2.5 Evaluering av arrangementer i 2012 og 2013 ..........................................24 Speider- og roverforum ...............................................................................25 3.1 Speiderforum ........................................................................................25 3.2 Roverforum ..........................................................................................25 Satsningsområder ......................................................................................26 4.1 Evaluering av satsningsområder 2012-2014............................................26 4.2 Forslag av satsningsområder 2014-2016 ................................................29 4.3 Arrangementsplan 2014, 2015 og 2016 ..................................................32 4.4 NSFs arrangementsplan 2014, 2015 og 2016 .........................................32 Økonomi ....................................................................................................33 5.1 Orientering om økonomistatus ...............................................................33 5.2 Regnskap 2012 og foreløpig regnskap 2013 ...........................................34 5.3 Revidering av budsjett 2014, ..................................................................35 5.4 Budsjett 2015 og 2016 ..........................................................................35 5.5 ”1 krone til misjonen” .............................................................................36 6 Speiderloven ..............................................................................................37 7 Vedtektsendringer ......................................................................................39 7.1 8 Endre tittelen «Korpssjef» til «Korpsleder» ..............................................39 Friluftslivets år - 2015 .................................................................................40 2
9 Roverarbeid i MSK .....................................................................................40 10 Valg ..........................................................................................................41 10.1 Korpsstyret ........................................................................................41 10.2 Valgkomité ........................................................................................42 10.3 Speiderting ........................................................................................42 11 Orienteringer ..............................................................................................43 11.1 11.1 Falkeleir.....................................................................................43 11.2 Felles korpsleir 2016 ..........................................................................43 11.3 Speiderkonsulenten informerer ...........................................................43 11.4 Toppledersamling 2013 ......................................................................43 11.5 «Ta med en venn»-merket ..................................................................43 11.6 Status i Romania ...............................................................................43 Avtalegiro Misjonsforbundet Speiderkorps ..........................................................46 Korpstingpapirene inneholder rapporter, regnskap, planer og budsjett som
skal behandles av Korpstinget 14.-16. mars 2014. Korpstingpapirene sendes
på e-post til alle aktive speiderledere og grupper. Ferdigutskrevne
eksemplarer kan fås ved henvendelse til speiderkonsulenten på e-post:
[email protected]
3
Innkalling til det 28. ordinære Korpstinget!
Den 14.-16. mars 2014 arrangeres det 28. ordinære korpsting i
Misjonsforbundet Speiderkorps. Korpsstyret er i samarbeid med Grimstad MSK
glade for å invitere deg til årsmøte og ledersamling.
Årets korpstinghelg vil ha tema ”Fremad oppad”. ”Fremad oppad” var
mottoet til fakkelspeiderne til NMU. Mottoet passer fint sammen med Vekst
2020 visjonen som vi er en del av. Vi ønsker å se bakover på hvor vi har vært
og ikke minst se fremover mot Vekst 2020. Dette året har vi planlagt å ha
speiderforum på tinget. Et patruljeførererforum og et roverforum, så med
dette oppfordrer vi spesiellt at patruljeførere og rovere stiller på årets
korpsting.
Det ble på Korpstinget i 2004 vedtatt at inntil 20 delegater over 15 år fra
hver gruppe har stemmerett på korpsting. Representantene må ha betalt
kontingent og være valgt av gruppa. Gruppene kan også sende observatører.
Vi oppfordrer alle gruppene til å ta med seg alle de unge lederne i gruppa.
Dersom økonomien i gruppa er på plass håper vi at gruppen dekker alle
kostnader.
Alle saker som ønskes behandlet på korpsting 2014, må være levert skriftlig
til korpsstyret ved speiderkonsulenten, innen 17. januar 2014. Ønsker du å
stille på valg til korpsstyret eller kjenner noen du mener kan passe til dette, er
det fint om du tar kontakt med valgkomiteens leder Stein Erik Nyli på e-post:
[email protected] eller mobil: 412 12 485
Mer informasjon og fullstendige sakspapirer vil bli sendt ut i slutten av januar.
Spørsmål rettes til Anita Dencker Isaksen på e-post: [email protected]
Påmelding skjer via min.speiding.no
Håper vi sees på korpsting!
Med vennlig hilsen
John Øyvind Livden
Korpssjef
Misjonsforbundet Speiderkorps
Anita Dencker Isaksen
Speiderkonsulent
Misjonsforbundet UNG
4
1.2 Hilsen fra lokal komite
Da er det en glede og et privilegium for
1. Grimstad MSK å kunne ønske
velkommen til Korpsting i Grimstad. Vi
ser fram til å være vertskap for denne
viktige samlingen av speidere, rovere
og ledere. Som vertskap vil vi gjøre en
god innsats for at dere alle skal få
oppleve et sosialt og hyggelig
korpssting.
Misjonskirken i Grimstad, hvor tinget vil
bli avholdt, er en gammel
industribygning, som er over 100 år
gammel. Den ble kjøpt av
Misjonskirken i 1990, og er renovert og
bygget om til et flott kirkebygg, som vi
i Grimstad er veldig stolte av.
Alt av program vil foregå i kirken, og
det vil også være mulighet for at
mange kan overnatte der. På den
måten håper vi at vi skal få til et godt
sosialt miljø. I løpet av lørdagen vil dere
også bli litt bedre kjent med vår
koselige sørlandsby.
Det er enkelt å komme til Grimstad, og
vi mener at alt da bør ligge til rette for
at mange tar veien til tinget.
Vi ser fram til å møte dere alle.
Program
Fredag:
18.00 Registrering og kveldsmat
19.30 Velkomsthilsen og info
20.00 Speiderloven
21.30 Senkveld
22.30 Kveldsavslutning
Lørdag:
08.00 Frokost
09.00 Åpning av tinget, deretter speider- og
roverforum
10.30 Frukt og kaffe
10.50 Forhandlingene fortsetter
12.00 Utflukt med lunsj
15.00 Forhandlingene fortsetter
16.00 Frukt og kaffe
16.20 Forhandlingene fortsetter
17.30 Forhandlingene slutt
19:00 Festmiddag
21.00 Senkveld
22.30 Kveldsavslutning
Søndag:
08.30 Frokost
09.30 Regionale samlinger
11.00 Gudstjeneste i Grimstad Misjonskirke
Med speiderhilsen
1. Grimstad MS
Hvordan komme seg til Misjonskirken i Grimstad:
Bil fra Kr.Sand må kjøre E18 mot Oslo og biler fra Oslo må
kjøre E18 mot Kr.Sand.
Videre ta avkjøring mot Herefoss/Rv404/Grimstad- ta til venstre
inn på Fv48- Kirken ligger så til høyre på Storgaten.
Buss fra Kr.Sand: Linje nr. 5.
Adressa til kirken er Storgaten 71, 4877 Grimstad.
5
1.3 Hilsen fra daglig leder i Misjonsforbundet UNG
Jeg har latt meg imponere. Etter knappe halve
året som daglig leder av Misjonsforbundet UNG har
jeg fått mange møtepunkter med MSK Speidere.
Det som jeg sitter igjen med er en begeistring. Her
er speidere som elsker både speiding og Jesus.
Dere har ledere med en stor forventning om vekst
og dere jobber aktivt for det. Nå på nyåret er det
en ny speidergruppe som etableres. Jeg tror vi
skal se mange frem mot år 2020.
Det som likevel begeistrer meg mest er å se
kombinasjonen av den gjennomtenkte utviklingen i
ledertreningen i MSK og arbeidet for en levende
tro blant speiderne. Det er en utvikling av ledere
som krever store ressurser og lang tid, men for
noen frukter det gir! Satsningen dere legger ned i for eksempel Falkeleir og
Kombikurs skaper en solid ballast. Det vil gjøre at mange bevarer både en
levende tro og en MSK-identitet livet ut. Dere er en viktig drivkraft i
Misjonsforbundet UNG. De andre virkegreinene har mye å lære av blant annet
måten dere arbeider strukturert og målrettet på.
Vi ses på Korpstinget 2014!
Svein Aksel G. Nakkestad
Daglig leder i Misjonsforbundet UNG
6
1.4 Hilsen fra Korpsstyret
Vel møtt til Korpsting 2014!
I løpet av denne helgen skal vi sette retningen for de neste årene i vår
speiderhistorie. Gode og trofaste medarbeidere takker for seg etter to eller
flere år i KS, og nye medlemmer kommer inn. En av hovedsakene denne
helgen er forslaget til ny speiderlov, og vi ser frem til å få en konstruktiv og
god prosess rundt dette. Nytt denne gangen er at vi arrangerer rover- og
speiderforum. Vi ønsker at alle stemmer blir hørt. I styret har vi forventninger
til at dette blir en helg der vi får være speidere, venner og søsken sammen og
at vi i felleskap staker ut den riktige kursen for korpset. Vi er takknemlige for
at Grimstad MSK har tatt på seg å legge til rette for et godt og innholdsrikt
program, slik at dette blir en flott opplevelse for oss alle.
Vi har valgt «Fremad-Oppad» som overskrift for helgen. Dette var mottoet til
Fakkelspeiderne, og peker bakover dit vi kommer fra. Samtidig forteller det
hvor vi vil hen. Både veien og målet. Vi vil vekst, vi vil vinne speiderne for
Jesus og for menigheten. Vekst 2020 er en inspirerende visjon som vi har
sluttet oss til. Vi ber om at denne helgen vil være et viktig skritt på veien
fremad og oppad!
Vi gleder oss til å møte deg i Grimstad
Speiderhilsen fra Korpsstyret
7
1.5 Presentasjon av Korpsstyret
Korpsstyret har som oppgave å lede Misjonsforbundets
Speiderkorps` arbeid og ivareta korpsets interesser innad og utad.
I tillegg ønsker vi å være en ressurs for lokale grupper og lokale
ledere.
Foto: Anita Dencker Isaksen
Før Korpsting i 2012 besto Korpsstyret av Stein Erik Nyli (korpssjef), Svein
Heien (visekorpssjef), Kurt Guttom Pedersen, Øyvind Husabø, Stine Ruberg
Sunnhordvik, Silje Lervåg og Kristin Ulveseter. Vara: Bernt Kaarigstad, Keving
MacLeod og Hannah Ekre Voie.
På Korpstinget ble John Øyvind Livden valgt som korpssjef, Kurt Guttorm
Pedersen (visekorpssjef), Torstein Skaar, Lars Øyvind Lode, Veslemøy
Rønnestad, Anne Oline Lindtveit og Siren Thorsen valgt inn som faste
representanter i styret. Korpstinget valgte også inn Cecilie Børsvik, Håkon
Eidsvåg og Hans Olaf Hågenvik som vararepresentanter.
8
1.6 Presentasjon av kandidater til valg av Korpsstyret
Valgkomiteen jobber fremdeles med å finne kandidater som ønsker å stille til valg til ett nytt
korpsstyre. Den ferdige presentasjonen av kandidatene vil bli ettersend i forkant av
korpstinget.
9
Korpsstyrets ordliste
Akklamasjon
Kvalifisert flertall
Når det er behov for 2/3-dels
flertall for å få noe vedtatt. Blanke
stemmer og avholdende telles ikke.
Å vise at man er enig ved å klappe i
hendene.
Observatør
En observatør har møte- og talerett
på Korpstinget, men ikke forslagseller stemmerett.
Delegat
Representantene som har tale-,
forslags- og stemmerett.
Replikk
Et enkelt svar på spørsmål i et
innlegg eller en oppklarende
saksopplysning til debatten kan
meldes ordstyrerbordet ved å holde
to fingre opp foran nummerskiltet.
Den som har en replikk kommer da
foran andre talere. Replikk skal ikke
være et innlegg i debatten.
Forretningsorden
Spillereglene for hvordan møtet
holdes. Beskriver hvem som kan
møte og stemme, taletid, og
hvordan debatter og voteringer
skal foregå.
Forslag
Må som hovedregel fremmes
skriftlig til ordstyrerbordet.
Simpelt flertall
Mer enn halvparten av de som
stemmer, må stemme for. Blanke
og avholdende stemmer telles ikke.
Forslagsrett
Delegater, speiderkonsulenten og
daglig leder har rett til å fremme
forslag under møtet.
Strek
Ordstyrer kan sette strek for
debatten, slik at en kan bli ferdige
med debatten i tide. Etter dette
kan en ikke tegne seg til innlegg,
men fremdeles ta replikker,
saksopplysninger og liknende.
Innlegg
Under en debatt ber man om ordet
ved å vise sitt nummerskilt. Man blir
da lagt til på talelista.
Konstituering
Å bestemme hvordan møtet skal
holdes, som for eksempel valg av
ordstyrer, referenter og vedtak av
dagsorden og forretningsorden.
Til dagsorden
Forslag om pause i debatten eller
andre forslag som har med måten
saken behandles på kan meldes
utenom talelista. Ordstyrerbordet
avgjør om forslaget tas opp til
votering
Kontra
Ved behov kan ordstyrerbordet be
om kontra under en avstemming.
Da må alle som er uenig med dem
som nettopp stemte, aktivt vise
stemmetegn.
10
1.7 Forslag til forretningsorden for korpsting 2014
Et lovlig innkalt korpsting er
beslutningsdyktig med det antall
godkjente representanter som har
møtt.
Mer enn halvparten av de avgitte
stemmene. (Blanke stemmer telles
ikke med.) Ved stemmelikhet anses
forslaget som falt. Med kvalifisert
flertall menes: To tredjedels flertall.
Alle valg foregår skriftlig når det er
mer enn en kandidat, eller når en av
representantene forlanger det.
2. Korpstinget velger ordstyrer og
vara ordstyrer. Disse ordner seg
imellom ledelsen av møtet.
3. Møteprotokoll føres av valgte
referenter. Den undertegnes av to
valgte representanter.
7. I møteprotokollen føres alle
forslag inn og de vedtak som er
gjort. Ved skriftlig avstemming
føres antall stemmer for og imot.
Nummeret til representantene som
har hatt ordet under de forskjellige
sakene føres i møteprotokollen.
4. Ingen representanter har rett til
ordet mer enn tre ganger i samme
sak, med unntak av forslagstilleren.
Representanter som forlanger ordet
til forretningsordenen har ett
minutts taletid. Møtelederen har
rett til å foreslå forkorting av
taletiden og foreslå strek med de
inntegnede talere.
8. Møteprotokollen vil bli lagt ut på
organisasjonens hjemmeside.
Innsigelser på protokollen må
komme innen 2 uker etter at den er
lagt ut.
5. Alle forslag må innleveres
skriftlig til møtelederne,
undertegnet med representantens
navn. Nye forslag kan ikke
fremsettes etter at strek er satt,
og heller ikke kan da forslag trekkes
tilbake. Forslag utenom de
oppsatte saker på sakslisten kan
ikke fremmes.
9. Korpstinget er åpent for
observatører i den utstrekning det
er plass til det. Observatører kan
innvilges talerett, møtelederen har
rett til å foreslå
begrensninger/bortfall av denne
rettigheten.
10. Korpstingets forretningsorden
godkjennes ved åpningen av hvert
korpsting, og gjelder inntil forslag
om ny forretningsorden er
behandlet og godkjent på neste
korpsting.
6. Ved vedtak kreves normalt
simpelt flertall unntatt der
Grunnregler for Misjonsforbundets
Speiderkorps krever kvalifisert
flertall. Med simpelt flertall menes:
11
1.8 Forslag til dagsorden for korpsting 2014
1.
1.1
Konstituering
Innkalling
1.2
Godkjenning av
stemmeberettige
1.3
Valg av ordstyrer og vara
ordstyrer
1.4
Valg av referenter
1.5
Valg av to personer til å skrive
under protokollen
1.6
Valg av tellekorps
10.3.
1.7
Godkjenning av foretningsorden
10.4.
1.8
Godkjenning av dagsorden
2.
2.1
Rapporter
Korpsstyret
2.2
Ombudet
2.3
Ledertreningspatruljen (LTP)
2.4
Speidergruppene
2.5
Arrangementer i 2012 og 2013
3.
3.1
Forum
Speiderforum
3.2
Roverforum
4.
4.1
Satsningsom råder
Evaluering av
satsningsområdene 2012 -2014
4.2
Forslag til satsningsområder
2014 – 2016
4.3
Arrangementsplan 2014-2016
10.10.2 Representanter og 2 vara
4.4
NSFs arrangementsplan 20142015
11.
5.1
Regnskap 2012 og foreløpig
regnskap for 2013
5.2
Revidering av budsjett 2014
5.3
Budsjett 2014, 2015 og 2016
”1 krone til misjonen”
6.
7.
8.
9.
10.
Speiderloven
Vedtektsendring
Friluftlivets år – 2015
Roverarbeid i MSK
Valg
Valg av Korpsstyret
Korpssjef for 2 år
3 Kvinnlige representanter for
2 år
3 Mannlige representanter for
2 år
2 Kvinnlige vararepresentanter
for 2 år
2 Mannlige vararepresentanter
for 2 år
Valg av valgkom itè
10.1.
10.2.
10.5.
10.6. Leder for 2 år
10.7. 2 Medlemmer for 2 år
Valg av representanter til
Speiderting
10.8. 2 Representanter
Presentasjon av
representanter til NSF
Speiderforum
10.9. 2 Representanter og 2 vara
Presentasjon av
representanter til NSF
Roverforum
Orienteringer
11.1 Falkeleir 2014
Økonom i
Orientering om økonomistatus
5.1
5.4
11.2 Felles korpsleir 2016
11.3 Speiderkonsulenten i
nformerer
11.4 Toppledersamling 2013
11.5 «Ta med en venn»-merket
12
2 Rapporter
2.1
Rapport fra Korpsstyret
Gjennom de to siste årene har korpsstyret hatt hovedfokus på å gjennomføre gode
arrangementer, knytte tettere bånd mellom MSK og UNG, og arbeidet for å integrere
arbeidet mellom KS, ombud og ledertreningspatruljen.
Vi har arbeidet målrettet gjennom satsingsområdene Lederutvikling, Disippelgjøring,
Samfunnsansvar og Vekst med tanke på å kunne nå målene om fordobling i henhold
til Vekst 2020 visjonen.
Status MSK speiderkorps
2012
Antall
Antall
Antall
Antall
grupper: 18
aktive: 854
betalende:752
betalende u/ 26 år: 610
2013
Antall
Antall
Antall
Antall
grupper: 18
aktive: 862
betalende:716
betalende u/ 26 år: 587
Ser vi på de siste fire årene er antallet grupper stabilt. Antallet aktive er tilbake på
2010-nivå, i underkant av 870. Det er bekymringsfullt at antallet betalende
medlemmer ser ut til å synke, noe vi må ha gruppenes hjelp til å unngå. Her går både
gruppene, UNG og MSK glipp av inntekter som vi burde hatt. Skal vi nå målet om en
fordobling innen 2020 må vi få til en gjennomsnittlig årlig medlemsvekst i årene
fremover på ca 140 medlemmer. Det blir spennende å se hva vi kan få til sammen!
Møtevirksom het: Korpsstyret har hatt åtte ordinære møter i perioden. I tillegg har
vi ved flere anledninger brukt Skype til diskusjoner. KS har også en lukket
Facebookgruppe hvor vi legger ut ting og diskuterer mindre saker fortløpende. Vi var
representert på speidertinget i NSF høsten 2012.
Det har også vært gjennomført et innledende møte med representanter for alle de
frikirkelige korpsene med tanke på felles korpsleir i 2016, med etterfølgende
forprosjekt. Dette forprosjektet har resultert i en avtale mellom alle de frikirkelige
korpsene om felles korpsleir i 2016.
Høsten 2013 hadde vi et felles møte med landsstyret i UNG (LS). Vi har i tillegg
vært representert på de fleste møtene i LS, og hatt separate møter med daglig leder
og økonomikonsulent i UNG med fokus på økonomi og økonomistyring.
Høsten 2013 hadde vi et møte med representanter fra vårt finske speiderkorps
VERSO, og vi har ved speiderkonsulenten vært representert på MS-spejderkorps sitt
ledertræf i Danmark og det fellesnordiske sekretærmøtet i Finland (MBUKI). Høsten
2013 var vi representert på NSF sin toppledersamling.
Lederutvikling: Vi har revidert alle kursmanualer for peffkursene våre, og har fått
en gjennomarbeidet manual for falkeleir. Dette takket være et stort arbeid fra
ombudet og staben på falkeleiren. Vi har sørget for at kurstilbudet på Hovden er
styrket med flere nye kurs, og har etter innføring av kurset «roveren» et
sammenhengende tilbud til alle relevante aldersgrupper. Kursene på Hovden har vært
13
evaluert, og det er gjort justeringer i programmet. Mentorordning for kursledere er
innført og utprøvd med stor suksess. Stabshelg før kursene er revitalisert og gir
større fokus og samling rundt det vi vil få til. KS går inn i en mer aktiv rolle i ledelsen
av arrangementet. Vi arbeider for å utvide ombudet med tanke på et kommende
roverombud, og vi gjennomfører rover- og speiderforum under KT. 6 ledere fra MSK
har gjennomført Vinterkurset til NSF. Vi har informert gruppene våre om NSFs tilbud
i større grad.
Disippelgjøring: Vi har gjennom hele perioden hatt et tydelig fokus på levende tro,
både internt i KS, gjennom våre arrangementer, og gjennom utsending av materiell til
alle gruppene. På stabshelgen var det satt av god tid til undervisning og åndelig
felleskap. «Åpent hus» DVDer ble sendt ut til alle gruppene, og speiderutgaven ble
støttet økonomisk av to av våre grupper (Arna MSK og Lista MSK). Vi har delt ut
andaktsbøker til alle deltakerne på peff2 og peff3ff, noe som blir en årlig hendelse.
Slik vil vi gjøre materiellet tilgjengelig der det skal brukes – i patruljene. Vi har også
inngått et samarbeid med de andre korpsene om produksjon av en felles andaktsbok
som gis ut årlig (distribueres av speider-sport.no)
Sam funnsansvar: KS har arbeidet med utvikling av et opplegg rundt Romania som
samarbeidsland. Vi har laget merker som skal kunne tas av speidere på tre ulike
nivåer. Disse ble lansert på kombikurset i 2013. Arbeidet i Romania er fortsatt i
startgropen. Etter signaler derfra om at de ikke har kapasitet til å kunne ta imot
besøk eller nye prosjekter ennå, besluttet KS å sette arbeidet på vent, og anbefaler
gruppene å engasjere seg i «skolebarnprosjektet» i regi av Misjonsforbundet. Det har
ikke vært formell kontakt mellom KS og Colombia i perioden.
Vekst 2020: Vekst er et resultat. Vekst skjer på mange plan. Vekst i antall skjer i
speidergruppene gjennom at flere speidere begynner, at de blir værende lengre i
arbeidet, og selvfølgelig gjennom oppstart av nye grupper. KS har utarbeidet
prosjektet «Ta med en venn» som lanseres på KT 2014. Vi har forventninger til at
dette skal kunne gi oss et løft i årene fremover. I perioden har vi i tillegg arbeidet
mot speidergrupper som har hatt utfordringer, og forsøkt å støtte opp så godt vi
har kunnet. En glad nyhet er reetablering av Trondheim MSK våren 2014.
Arrangem enter
Falkeleir 2012 med 30 deltakere. Kombikurs høsten 2012, korpsleiren UT2012,
Stabshelg våren 2013, God deltakelse og knallkjekt MSK-leirbål på NSF Landsleir
«Ganske imponerende» sommeren 2013, Kombikurs høsten 2013.
For Korpsstyret,
John Øyvind Livden
Korpssjef
14
2.2 Rapport fra Ombudet
Ombudet fikk
høsten 2012 to nye
medlemmer, Håvard
Lysebo og Sara
Louise Igelkjønn
Emmerhoff.
Charlotte Storebø
og Vilde Haavik
Tønnesen gikk ut i
2012 Ombudets
fem medlemmer er
nå Håvard, Sara
Louise, John Håvard
Livden, Karoline
Næs, og Per Kristian
Næs.
Det ble arrangert et stabskurs i april 2012 i Bergen. Dette var første gang
dagens ombud arrangerte noe slikt, så det ble et godt treffpunkt, men
dessverre få som deltok.
Ombudshelga 2012 ble gjennomført i sammarbeid med KS, der fikk vi
gjennomgått alle manualene og fikk satt i gang arbeidet med et nytt kurs
«roveren» Noe som ble gjennomført i 2013. Vi ser stort utviklingspotensiale i
kurset og ser behovet for et slikt kurs.
I 2012 ble kombi arrangert på en god måte. Det er alltid en utfordring at
stabsmedlemmer trekker seg før kurset, men det har alltid ordnet seg.
Ombudet arrangerte et stabskurs på Hartevassbu på Hovden i april 2013.
Dette var en god samling med fokus på planlegging, levende tro og på at vi
sammen utgjør MSK. Dette mener vi i ombudet skal arrangeres hvert år og at
de som er i stab skal delta på.
Kombi ble arrangert 20.-22. sept. På Hovden ville ombudet være en service
funksjon for peffkursene, så ombudsleder var rundt på de ulike kursene og
hadde kontakt med både stab og speidere.
Ombudshelga 2013 ble arrangert i Mjøndalen. Der deltok Håvard, Sara, John
Håvard, Karoline og Per Kristian. Vi evaluerte Hovden og revidert
falkeirmanualen. Vi har lagt planer for hvordan vi vil at stabene skal se ut til
neste år og jobber med å fylle stab til kombi og falkeleir. Det er tenkt å lage
et storombud for så å dele opp i et speiderombud og et roverombud i løpet
av to år, dette for kunne vokse og kunne tilby kurs og aktiviteter for roverne
i korpset.
Per Kristian Næs
Ombudsleder
15
2.3 Rapport fra Ledertreningspatruljen (LTP)
LTP har i denne perioden bestått av:
Steinar Haugnes, Kurt Guttorm Stavfjord, Anne Langhus, Line Haugnes, Vivi
H. Tønnesen, Kirsten Bondevik, Knut Skarpeteig, og Roy Slettene (leder)
Oppdrag i 2012 og 2013
Lederopplæring er vesentlig for at korpset skal vokse og utvikle seg. Vi har i
2012 arrangert Programkurs og Sosialen på Kombikurset. I 2013
gjennomførte vi Programkurs og Turlederkurset på Kombi. Det har derved
vært en dreining til mer speiderfaglig innhold for lederne på Kombi. Våren
2013 var også deler av ledertrenerpatruljen med på kombinert stabs og
korpsstyrehelg på Hovden. Her ble kombikurset planlagt og LTP bidro til
opplæring av stabene til patruljeførerkursene.
Vi har ikke lykkes med ambisjonen om regionale ledersamlinger i denne
perioden.
Tanker framover
LTP vil fortsette å bidra med å gjennomføre lederkursene på Kombi. Med
utgangspunkt i ledertreningen til NSF vil det jobbes for å tilby nye typer kurs.
Steinar Haugnes overtar nå ledelsen av LTP, og undertegnede benytter
anledningen til å takke deltakere og stab for mange hyggelige og gode kurs
de siste årene.
LTP ønsker å være en patrulje i tjeneste for speiderledere i MSK. Vi vil jobbe
med sentrale arrangementer, men også bidra lokalt der det er ønskelig og
mulig.
Samarbeid med Ombudet er viktig for at nye ledere kan introduseres for
Grunntreningen
Roy Slettene
Leder for ledertrenerpatruljen
16
2.4 Rapport fra speidergruppene
Arendal MSK
Menigheten i Arna har ett veldig
engasjert misjonsarbeid, speideren
har ikke helt greid og fange det
samme engasjementet. Det
speideren gjør er at de gir 2000 kr i
måneden til både menigheten og til
misjonen, g ser på dette som en
tiende.
Gruppeleder: Roger Lieng
Antall aktive: 16 / 25
Antall betalende: 15 / 25
Gruppen mangler ledere og trenger
virkelig å få flere for å kunne
fortsette. Uten flere ledere vil det
ikke være forsvarlig å kunnne
fortsette. På grunn av sykdom og
andre ting som har dukket opp er
ikke denne grupperapporten
fullstendig.
Har et godt forhold til menigheten,
men savner litt mer pastoralt
nærvær på speidermøtene. Har
speidergudstjenester både inne i
menighetslokalene og i forbindelse
med speiderdagen i Arna. Forholdet
til korpset er godt, men de savner
en mer oppdatert hjemside. Håper
det at dette er noe som vil bli tatt
tak i.
Arna MSK
Gruppeleder: Johannes Dencker
Antall aktive: 120 / 130
Var på landsleiren Stavanger 2013,
og var veldig godt fornøyd med
det.
Antall betalende: 114 / 122
Ledersituasjonen i gruppa er god,
det er en god gjeng og samarbeidet
er godt. Det er et generasjonsskifte
på gang i Rovergruppa og lederen
har sluttet, men det står nye unge
krefter bak klare til og overta. Vi
har i flere år hatt god effekt med å
engasjere foreldrene i speider
gruppa, og vært nøye med å gi
dem oppgaver som de mestrer og
som de føler er viktige for
speiderdriften. Gjennom dette har
vi rekruttert mange ledere.
Rekrutteringen av speideren foregår
for det meste igjennom
jungeltelegrafen, og vi har også
besøkt skolen i området for å
reklamere.
Årets ukesleir går til Jotunheimen
sammen med Ulriken, dette er noe
de gleder seg veldig til. Håper og få
sendt noen speidere av gårde til
Falkeleiren, og at også noen blir
med på korpstinget i Grimstad.
Askøy MSK
Gruppeleder: Eirik Halsnes
Antall aktive: 25 / 25
Antall betalende: 24 / 20
Høsten 2013 ble det gjort
endringer i troppsledelsen. To
ledere fra Haugesund har engasjert
seg i arbeidet, noe som har vært
svært positivt. Jevnt fremmøte på
ca 12 storspeidere og noe mer i
flokken. Samarbeidet med
menigheten er godt, de har god
kontakt med lederskapet.
Sommeren 2013 deltok gruppen på
landsleir i Stavanger. På møtene
Gruppa er gode på
treningsprogrammet, det er godt
innarbeidet i alle deler av gruppa og
de har stor utbytte av det. I fjor
investerte de 5-6000 kr i materiell i
tilknytningen til
treningsprogrammet.
17
brukes speiderprogrammet og det
tas merker. Mye av aktivitetene
skjer ute på gruppens uteområde i
skogen, ellers er de i kirken.
Arrangerer speidergudstjenester.
Har fint samarbeid med foreldre.
Høsten 2013 deltok de for første
gang på kombikurs. Svært gode
tilbakemeldinger fra deltakerne.
Gruppa var ikke på landsleir, men
planlegger å dra på KFUK/Ms
landsleir i Asker i 2014. Gruppa har
patruljer i storspeideren, men
ledere holder andakter. Svært
positive til utarbeidelse av
andaktsbøker for speidere. Ønsker
seg en felles resursbank for UNG,
der en selv kan laste opp materiell
som andre kan ha glede av.
1. Bråstad MSK
Froland MSK
Gruppeleder: Kjell Aaberg
Gruppeleder: Geir Stornes
Antall aktive: 22 / 22
Antall aktive: 49 / 56
Antall betalende: 19 / 22
Antall betalende: 40 / 42
startet opp småspeidergruppe
høsten 2012 og er nå en gjeng på
7 småspeidere, 15 storspeidere og
3 ledere. Gruppa deltar på
speiderleir hver sommer. De var på
landsleiren i Stavanger i sommer,
og i år drar de på regionalleir på
Bragdøya i Kristiansand.
Speidergruppen har fått seg
speiderhytte som de har pusset
opp. Denne deler de med Arendal
MSK og Froland MSK. Ellers
samarbeider de med Arendal MSK i
forhold til turer, og de har også
deltatt på speiderweekend på
Vegårdtun.
Speiderarbeidet på Froland fungerer
jevnt og godt. Bra fremmøte både i
flokk og tropp. Har møter hver 14.
dag. 2-4 helger i semesteret har de
overnattingsturer ute. God støtte i
menigheten. Inviterer resten av
menigheten på den årlige
grøtfesten, og har innimellom
speidergudstjenester. Troppen
bruker patruljesystemet. Froland
MSK har godt samarbeid med
Arendal MSK og Bråstad MSK
gjennom speiderhytta de eier
sammen. Her er det lagt ned et
omfattende dugnadsarbeid. Hytta
er et svært positivt bidrag i
arbeidet. Sommeren 2013 deltok
gruppa med 17 deltakere på
landsleir i Stavanger. Speiderne var
svært fornøyde. Høsten 2013 ble
en speiderleder i Froland MSK
suspendert på grunn av mistanke
av besittelse av barnepornografisk
materiale.
Drammen MSK
Gruppeleder: Dina Margrethe
Eriksen
Antall aktive: 23 / 21
Antall betalende: 23 / 20
Gruppa har et stabilt medlemstall
på 25- 30 speidere fordelt på småog storspeidere. Gruppa har 4
ledere, noe som oppleves litt knapt.
Menigheten er imidlertid klar over
problemet, og arbeider sammen
med speidergruppa for å finne nye
ledere.
Gjerpen MSK
Gruppeleder: Einar Ramsli
Antall aktive: 54 / 48
Antall betalende: 51 / 46
18
Ledersituasjonen er vanskelig og
gruppelederen må sitte også som
troppsleder. Det arbeides med hjelp
i fra menigheten med å skaffe ny
gruppeleder.
på 1. plass i kretsbaneløpet i Aust
Agder krets og kom på en
kjempefin 11. Plass i NM i speiding.
Har samlet inn penger til UNG sitt
misjonsprosjekt, og misjon har vært
tema på speidermøter og på andre
arrangementer gruppa har.
Forholdet til menigheten er veldig
godt både med pastor,
ungdomspastor og øvrig menighet.
Vi opplever at alle parter stiller opp
for oss på en veldig god måte, og
de ønsker fortsatt å kunne favne
om barn og unge i Grimstad, slik at
de kan få en god speideropplevelse
og et godt forhold til menigheten.
Rekruteringen av småspeiderne er
vanskelig, da kullene ifra
barneskolen det blir rekruttert fra
har nesten blitt halvvert de siste
årene.
De bruker treningsprogrammet ifra
NSF og speiderbasen.no, savner at
flere kunne legge ut mer på
speiderbasen.
Samarbeidet med menigheten går
greit, det er ansatt en ny
barnearbeider og samarbeidet med
ham går bra. Menigheten har
nettopp fått et nytt bygg og
speiderne føler på at de ikke er blitt
hørt om deres behov i den
forbindelse. Forholdet til
korpsstyret er ikke mere enn en
telefonsamtale i året, ellers har
gruppa ett godt og tett samarbeid
med Siljan MSK.
Arrangerte Fører- og ledertur til
Nederland, der det i alt var 25 stk
med på turen. Var også til stede på
landsleiren Stavanger 2013. Skal på
regionalleir i sør, og står også som
arrangør av korpsting 2014.
Haugesund MSK
Gruppeleder: Evy Aasbø
Antall aktive: 69 / 79
Var på landsleien Stavanger 2013
og hadde en fin leir. I Pinsen drar
gruppa på sykkeltur sammen med
Siljan MSK. Håper å få sendt noen
speidere til Falkleir og til korpsting.
Antall betalende: 69 / 74
I Haugesund MSK er det 15 bevere,
15 småspeidere og 20
storspeidere. De er 11 ledere der 6
av dem er med hver gang. I
sommer reiste de 26 speidere og
ledere på landsleiren i Stavanger,
og i år tenker de seg på regionalleir
sør på Bragdøya. På kombikurs
reiste de rundt 20 stykker, både
som deltakere og som
stabsmedlemmer. Hvert år
arrangerer de familiekveld der
speiderne tar med seg familien sin
på møtet, i år var de rundt 90
stykker. Gruppen har et godt
forhold til menigheten. De viser seg
frem på forskjellige møter der de
viser bilder/video eller lager
pinnebrød. De inviterer også folk
1. Grimstad MSK
Gruppeleder: Steffen Syvertsen
Antall aktive: 163 / 153
Antall betalende: 106 / 97
Har en stor og god ledergruppe
som har høy aktivitet både i
gruppa, korpset og kretsen. Har en
aktiv foreldreforening som stiller
villig opp. De kunne ønske seg noen
flere ledere til småspeideren
Har et godt innarbeidet
patruljesystem, patruljen Elg kom
19
fra menigheten til å holde andakt
på speidermøtene.
anstrengt, da flere av lederne har
jobber som medfører mye reising.
Gruppa var på landsleien i 2013
med noen få speidere og en leder,
og bodde her sammen med Arendal
MSK. I 2014 skal gruppa på
regionalleir sør, der de også er med
i leirkomiteen.
Haugesund MSK avd. Nord
Gruppeleder: Olga Helene Eidsvåg
Antall aktive: 80 / 71
Antall betalende: 72 / 64
Samarbeidet med menigheten er
tilstede, men oppleves av
gruppeleder som lite
tilfredsstillende. Menighetens andre
aktiviteter «spiser» av speidertiden,
både før og etter speidermøtene.
Gruppeleder skal ha møte med
lederskapet i menigheten for å
diskutere dette, og er optimistisk
med tanke på å finne en løsning.
Gruppeleder skulle også ønske at
speidergruppa fikk mulighet til å
arrangere noen
speidergudstjenester eller på andre
måter delta i
søndagsgudstjenester.
Speidergruppa har tidligere vært
stor (ca 80 speidere), og da
opplevde en i større grad at resten
av menigheten «så» arbeidet. Et
annet moment i denne
sammenheng er at mange av
lederne er aktive i andre
menigheter enn den menigheten
med eierskap i speidergruppa.
Ledersituasjonen i gruppa har vært
utfordrene i en lenger periode, det
å få med frivillige til å være med
som ledere er svært vanskelig. Det
gjør at vi ikke har kapasitet til å
rekruttere nye speidere. Bruker
speiderbasen noe og kunne nok ha
vært flinkere til dette, da
speiderbasen og
treningsprogrammet er et bra og
nyttig verktøy.
Speiderne i gruppa gir 5kr til
misjonen, og de har speidermøter
der de har besøk av mennesker
som har arbeidet i Colombia og på
Mercy ships. Har et godt forhold til
menigheten, de har f. eks egene
Gudstjenester der de får presentert
arbeidet deres på en veldig god
måte. De sier de har et godt
forhold til korpsstyret og fornøyd
med arbeidet de gjør.
Var på landsleiren Stavanger 2013
og hadde en fantastisk leir. Skal
være med på regional leir sør og
håper å få sendt noen speidere på
Falkeleir og Korpstinget.
Gruppa har godt tilsig av nye
medlemmer, men har problemer
med å holde på speiderne når de
når konfirmasjonsalder. Noen få
speidere i målgruppen for Falkeleir.
Storspeiderne bruker
patruljesystemet, og
patruljeførerne holder enkelte
andakter.
Kristiansand MSK
Gruppeleder: Roy Helge Utsogn
Antall aktive: 48 / 32
Antall betalende: 46 / 29
Gruppa har ca 25 småspeidere og
15 storspeidere. Det totale
lederantallet er 11, men
ledersituasjonen er allikevel noe
20
Kvitseid MSK
Antall aktive: 23 /19
Antall aktive: 1 / 1
Antall betalende: 22 / 16
Antall betalende: 1 / 1
Gruppen er på ca. 19 speidere og
3-4 ledere. Skal starte opp
småspeider 15. Januar. I sommer
dro tre stykker på landsleir, og de
sendte 6-7 stykker på kombikurs
på hovden. De er på god vei med
vekst da de starter opp småspeider
gruppe i år. De har delt ut 600
brosjyrer på skoler og starter en
facebook- gruppe for å få
rekruttert flere til speideren. I
sommer har de planer om å dra på
KM sin landsleir. De har også noen
speidere de som kan delta på
falkeleir til sommeren.
Speidergruppen har et godt
samarbeid med resten av
menigheten.
Gruppa er ikke aktiv.
Larvik MSK
Antall aktive: 5 / 5
Antall betalende: 5 / 5
Gruppa er ikke aktiv.
Lista MSK
Gruppeleder: Torbjørn Syvertsen
Antall aktive: 62 / 46
Antall betalende: 58 / 29
Arbeidet i gruppen har vært stabilt
de siste to årene. Mange av lederne
er oljearbeidere eller har turnus, så
det skaper noen utfordringer på
ledersiden. Gruppen gjør ingenting
for å rekruttere nye speidere, men
har rundt 70 medlemmer. 3 aktive
rovere, som gjør en god jobb i
møtene. Relasjonen til menighet og
lederskap er godt. Den nye
speiderhytten de fikk for noen år
tilbake er fortsatt viktig. Nå er det
gjort et stort arbeid for å få godt
drikkevann. Menigheten stiller
trofast opp som sjåfører på
speidermøtene. Gruppen bruker
speiderbasen og tar merker. Det
har vært litt vanskelig å få folk med
på Kombikurs. Var ikke på landsleir,
men kommer på regionalleir
sommeren 2014. Gruppen har ikke
noe eget misjonsengasjement. Det
er svært positivt med det gode
forholdet til resten av menigheten.
Siljan MSK
Gruppeleder: Bredo Christensen
Antall aktive: 10 / 29
Antall betalende: 9 / 24
Har 29 storspeidere. Opplevd
vekst, og har langt mer enn doblet
antallet det siste året (i fjor var de
7). 3 av de yngre lederne overtar
mer og mer.
Er mye sammen med Gjerpen MSK,
siden begge gruppene er knyttet til
Gjerpen Misjonskirke. Har felles
troppsmøte en gang i måneden,
noe som gir ekstra giv. Deltar på en
del av det som skjer i kretsen, og
har en fast vår, vinter og høsttur
de drar på. Deltok på landsleir og
kombikurs i år. Neste år planlegger
de å dra på lokalleir sammen med
Gjerpen. 2 jenter er aktuelle for
falkeleir.
Mjøndalen MSK
Har andakt på alle møtene, og
scouts own når de drar på tur.
Samler inn 1 kr til misjonen, som jo
Gruppeleder: Tore Næs
21
nå er øremerket Romania. Har
etterlyst andaktshefter, så flott at
samarbeidet med de andre
korpsene om dette nå er på plass.
Trondheim MSK ble opprettet nå i
vinter, og består foreløpig av et
roverlag. Roverlaget er tenkt som
et samlingspunkt for MSK-rovere
som flytter til Trondheim for å
studere, samt et tilbud for de
eldste ungdommene i
misjonskirkene i Trondheim og på
Heimdal.
11. Skien MSK
Gruppeleder: Ann Magritt Leirdal
Antall aktive: 2 / 2
Antall betalende: 2 / 1
1. Vegårshei MSK
Gruppa er ikke aktiv.
Gruppeledere: Knut Sunde
Antall aktive: 53 / 65
Stavanger MSK
Antall betalende: 53 / 51
Gruppeleder: Margrete T Søyland
Består av ca 50 storspeidere og 45 ledere. På grunn av ledermangel
har de satt en øvre grense på 50
speidere. Er i stor grad lederstyrt.
De fleste ungdommene flytter fra
bygda når de begynner på
videregående, så det mangler eldre
speidere som kan ta deler av
lederansvaret.
Antall aktive: 11 / 14
Antall betalende: 13 / 6
Deltok på landsleiren 2013 med 5
egne speidere, og en gruppe på 10
israelske rovere. Positivt! De er
invitert tilbake til Israel på
speiderleir. Stavanger MSK vokser
langsomt, og ser på et mulig
samarbeid med en MS gruppe på
Sandnes. Rekrutterer innad i
menigheten gjennom
«Supersøndag». Bruker
speiderbasen og legger opp
aktivitetene etter
programområdene i NSF.
Gruppeleder har gjennomført
grunntreningen i NSF. Planlegger
deltakelse på Kombikurs høsten
2014. De blir også med på
regionalleir Sør sommeren 2014.
Tradisjoner i gruppen: Hyttetur
hver høst, telttur i mai.
Deltok på landsleir i år, og til
sommeren drar de på kretsleir i
Aust-Agder. Ca 40 speidere deltok i
høst på weekenden
sørlandsgruppene har sammen på
Vegårtun. Ca 10 stk deltok på
kombikurs på Hovden i høst.
Desverre har ikke lederene
kapasitet til å delta på kombi eller
andre kurs. Noen av speiderene er
aktuelle for falkeleir til sommeren.
Mange av speiderene er aktive i
andre sammenhenger i menigheten
eller statskirka. Lederene er en
blanding av folk som går og ikke
går i menigheten. De pleier å holde
en speidergudstjeneste i halvåret.
Trondheim MSK
Gruppeleder: Hans Olaf Hågenvik
De på Vegårshei mener det er viktig
å beholde de kristne verdiene i
speiderloven og speiderløftet, og
ønsker at korpset jobber for og
fronter dette.
Antall aktive: - / Antall betalende: - / 22
Østby MSK
gruppeleir der lederne stod for
leiren og fikk folk utenifra til å
komme og holde økter. Speiderne
var veldig fornøyde. I sommer
tenker de seg på KM sin landsleir.
Gruppen har god kontakt med
menigheten. De har alle møtene på
menighetshuset og pastor holder
andakt. Speidergudstjeneste holdes
ute på palmesøndag sammen med
opptak av nye speidere. Gruppen
har god kontakt med kretsen og
samarbeider mye, da det ofte er
langt å reise til andre arrangement.
Gruppeleder: Åsmund Gautrik
Teppen
Antall aktive: 14 / 13
Antall betalende: 13 / 13
Gruppen er på 20 speidere og 3-4
ledere. Det begynte mange nye
speidere i høst som gjorde at de
måtte dele seg i flere patruljer, noe
de aldri har vært før. Gruppen var
ikke på landsleir i sommer, men
arrangerte istedenfor sin egen
23
2.5 Evaluering av arrangementer i 2012 og 2013
Korpsting 2012
Dato: 9.-11. mars 2012
Sted: Arendal
Antall deltakere: 53
gjennomføres til tross for
ekstremværet som inntraff (mellom 70
og 100 mm nedbør det ene døgnet).
Et vel gjennomført korpsting i den
flotte nye misjonskirka i Arendal. Tema
for tinget var «Vekst 2020», som ble
vedtatt som et nytt satsningsområde
for korpset. Store deler av korpsstyret
ble byttet ut.
Kom bikurs 2012
Dato: 20.22. september 2012
Sted: Hovden
Antall deltakere: 141
Første gang med utendørs registrering,
som fungerte fint siden været var bra.
Grimstad MSK gjorde en god innsats
som lokalkomite.
Stabshelg for Kom bi 2012
Dato: April 2012
Sted: Bergen
Stabshelg for Kom bi 2013
Dato: 12-14. april 2013
Antall deltakere: ca 15
Første gang dagens ombud hadde
arrangert noe slikt. Det ble et godt
treffpunkt, men dessverre få
deltakere.
Sted: Hovden
Antall deltakere: ca 40
Ombudet arrangerte stabskurs for
Kombistabene på Hovden. Dette er en
fin anledning for stabsmedlemmene å
bli bedre kjent med hverandre, og
starte planleggingen av kursene. Godt
oppmøte av stabene.
Ledertreningspatruljen holdt opplæring
av stabene. Korpsstyret kombinerte
helga med vårens styremøte. Bør
prioritere å få arrangert stabshelg, da
dette er med å heve kvaliteten på
Kombikurset, og samholdet i korpset.
Korpsleir 2012
Dato: 24. juni - 1. juli 2012
Sted: Vegårshei
Antall deltakere: 398
UT 2012 ble en flott korpsleir på
idylliske Vegårshei, med alt det en
korpsleir bør inneholde - pluss litt til.
UNGs 100-årsjubileum ble markert med
en gigantisk iskake. Gode
tilbakemeldinger fra både ledere og
deltakere. Veldig godt organisert av
leirkomiteen.
Kom bikurs 2013
Dato: 20.22. september 2013
Falkeleir 2012
Dato: 5.-12. august 2012
Sted: Hovden
Sted: Vegårshei
En kurshelg med høy kvalitet, som ble
korpsets eneste fellesarrangement
dette året. To nye kurs ble arrangert:
Turlederkurset og Roveren. For første
gang ble midtnattsgudstjenesten
arrangert utendørs, hvor Peff 3ff sto
for programmet. Daglig leder i UNG,
Svein Aksel Nakkestad, holdt andakt.
Antall deltakere: 140
Antall deltakere: 30
Nok en magisk og tradisjonsrik leir på
Forøya, med et rekordhøyd antall
deltakere, 2 løpegutt/jente og 5
stabsmedlemmer. En kjempeinnsats av
staben gjorde at leiren kunne
24
3 Speider- og roverforum
Som en del av satsningen på utrusning av unge ledere, ønsker Korpsstyret
denne gangen å invitere speidere og rovere spesielt, med et tilpasset
program. De vil delta som delegater/ observatører under deler av
forhandlingene, og ha noe separat program.
3.1 Speiderforum
Alle vandrere har mulighet til å delta på speiderforum, som ombudet er
ansvarlig for å arrangere. Her vil det holdes et lynkurs i hva Korpsting er, og
til hvordan saker behandles på et slikt «ting».
Speiderforum skal deretter diskutere speiderloven, og det de kommer frem til
skal formidles til resten av Korpsting når sak «6. Speiderloven» tas opp.
Speiderforum velger 2 delegater (fortrinnsvis 1 gutt og 1 jente) og 2 vara til
NSFs speiderforum (3.-5. oktober 2014).
3.2 Roverforum
Alle rovere har mulighet til å delta på roverforum. Her skal det diskuteres
frem en visjon for nasjonalt roverarbeid i MSK. De orienterer resten av
Korpsting om hva de har kommet frem til gjennom sak «9. Roverarbeid».
Hva tenker de ombudet skal jobbe med?
Også roverforum skal diskutere speiderloven, og holde et innlegg om hva de
har kommet frem til for resten av Korpsting når sak «6. Speiderloven» tas
opp.
Roverforum velger 2 delegater (fortrinnsvis 1 gutt og 1 jente) og 2 vara til
NSFs roverforum (3.-5. oktober 2014).
25
4 Satsningsområder
4.1
Evaluering av satsningsområder 2012-2014
Korpsstyrets kommentarer i kursiv.
Følgende satsningsområder ble vedtatt på korpsting 2012. Disse har utgjort
retningslinjene for korpsstyrets arbeid gjennom hele perioden. Gjennom
gruppesamtalene får vi høre at det er få av gruppene som kjenner til
satningsområdene, og jobber med disse i det lokale arbeidet. Noen av
kulepunktene er direkte oppfordringer på ting som skal gjøres i gruppene, og
disse tingene burde tas opp på gruppas planlegginsmøter. KS må bli flinkere
til å følge opp og inspirere gruppene til å jobbe for å nå de vedtatte målene.
•
•
•
•
Vekst 2020
Lederutvikling
Disippeltrening
Samfunnsansvar
Vekst 2020
Vi ønsker å vinne enda flere speidere for Kristus og menigheten. Vi vil i 2020
være 2000 medlemmer i korpset vårt og vi vil jobbe for at vi skal ha
speidergrupper i hele landet. Korpset har i 2020 ansatt en speiderkonsulent i
100 % stilling.
For å nå dette målet ønsker vi å jobbe for at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vi arrangerer speiderleir for ikke speidere under Liv og Vekst
Vi profilerer speiderkorpset under Liv og Vekst Nord
Alle grupper bruker patruljesystemet fult ut
Alle grupper har et foreldreutvalg
Inspiratorprogrammet til NSF blir brukt i gruppene
Merket «Ta med en venn» blir innført
Det arbeides for at gruppene har et tilbud til speidere i alle aldre
Det arbeides for nystarting av speidergrupper og oppfølging av disse
Vi har fokus på lederrekruttering og ledertrening
Merket «Ta med en venn» lanseres på Korpstinget. Det har ikke blitt arrangert
speiderleir for ikke-speidere under Liv og Vekst. KS har vært i kontakt med
Liv og Vekst Nord, som mener det ikke er hensiktsmessig at vi profilerer oss
der, da det uansett ikke er noen der med kapasitet til å starte en
speidergruppe med det første.
Lederutvikling
Lederne våre er den viktigste gruppen å satse på. Vi må sørge for at alle
ledere er i stand til å gi speiderne en god og kvalitetsmessig
26
speideropplevelse hver uke. Dette innebærer både fokus på ferdigheter,
lederholdninger og adferd.
For å nå dette vil vi jobbe for at:
Alle ledere kjenner og arbeider etter speidermetoden
Gruppene har en inspirerende, motiverende og støttende gruppeledelse
Gi våre ledere tilbud om ledertrening
Det er høyt faglig og sosialt nivå på alle våre kurs
Vi har en aktiv ledertreningspatrulje
Ledere fra alle gruppene våre prioriterer våre arrangementer
Vi har satt fokus på å løfte stabene våre, og har styrket samarbeidet med
ombudet og ledertreningspatruljen. Revitalisering av stabssamling og
instruksjonskurs har hevet kvaliteten på Kombikurset. Ombudet har
gjennomgått og oppdatert kursmanualer for peffkursene og falkeleir.
Ledertreningspatruljen er nå aktiv igjen. Flere rovere i korpset deltok på NSFs
Fjellederkurs i 2013. MSK arrangerte Vinterspeidingkurs på Finse 14.-16.
februar 2014. Endringene i kursopplegg og manualer er gjort på bakgrunn av
evaluering av arrangementene.
Disippeltrening
Vi ønsker å gjøre Jesusrelasjonen tydeligere og enklere i speidernes
hverdagsliv og å ta ung tro på alvor. Speiderne opplever mange endringer og
troen er ofte sårbar i disse overgangene. Vi er derfor opptatt av at
menighetene og speiderlederne skal legge til rette for at troen følger med på
flyttelasset - at unge menneskers tro knyttes til Jesus, ikke bare
speiderarbeidet eller arrangementer man deltar på.
For å nå dette vil vi jobbe for at:
Alle patruljer har andakt, og har materiell som hjelper patruljen med
dette
Vi har en eller flere med spesielt ansvar for kristen trening på alle våre
arrangementer
Alle speidergruppene har jevnlig besøk av menighetens pastorer
Lederne våre blir utrustet til å være en disippelgjører, ved hjelp av
trosopplæringsplanen ”Levende Tro”, som tilpasses speidermetoden
Speidergruppene gjør seg synlig i lokalmenigheten minst en gang i
halvåret
Alle speiderlederne har en forbeder
På korpsting 2012 ble det etterspurt andaktsmateriell, og vi har nå inngått et
samarbeid med de andre korpsene om å lage en årlig andaktsbok. Vi var
aktivt med å støtte Speider-«Åpent Hus»-DVDen. På stabskurset 2013 holdt
ombudet en økt om «Hvordan gjøre troen levende på kurs?», og det ble det
satt av mye tid til å be sammen med stabene. Vi har vært med å ta initiativ til
en felles korpsleir i 2016, hvor vi har Roy Slettene som leirsjef og Viggo
Klausen som leirprest. Andaktsbøkene ble delt ut på kombikurset til Peff 2 og
Peff 3ff, noe som skal gjøres årlig.
27
Samfunnsansvar
Vi ønsker at Misjonsforbundet Speiderkorps er en aktør som blir hørt i
samfunnet og som setter viktige saker på dagsorden. Våre medlemmer tar
aktivt ansvar for samfunnet rundt seg, og samfunnsansvar er en viktig del av
speiderhverdagen.
For å nå dette målet ønsker vi å jobbe for at:
Vi har kildesortering på våre arrangement, både lokalt og nasjonalt
Alle gruppene blir nevnt minst en gang i lokalpresse i løpet av året.
Oppfordre speiderne til å sykle eller gå til speidermøtene der det er
mulig
Promotere speideren på ”Barnas dag”, ”Friluftsdagen” og andre
tilsvarende dager.
Vi inkluderer speidere med minoritetsbakgrunn i våre grupper
Alle våre grupper er aktive med innsamlingsprosjektene ”1 krone til
misjonen” og ”speideraksjonen”
Informajon blir i all hovedsak sendt ut elektronisk
Det er et sterkt engasjement for arbeidet vi støtter i Colombia
Korpsstyret samarbeider aktivt med UNG og Misjonsforbundet for å
utvikle et misjons/bistandsprosjekt for MSK
Vi ser at prosessen med å starte et arbeid i Romania tar litt lengre tid enn
planlagt; vi må vente med å starte et arbeid der til vi har nøkkelpersoner på
plass der nede. Men vi ønsker allerede nå å samle inn penger til Romania, ved
å la gruppenes «1 krone til misjonen»-bidrag gå til UNGs internasjonale arbeid.
Vi er takknemlige for at våre grupper er miljøbevisste i forhold til transport og
søppelhåndtering, og oppfordrer til å fortsette med dette.
28
4.2
Forslag av satsningsområder 2014-2016
Korpsstyret foreslår å beholde de samme satsningsområdene i minst en
periode til. Vårt motto er «Speidere for Kristus og menigheten». Vi viser at vi
ønsker å nå nye for Jesus gjennom å dele Misjonsforbundets mål om å
fordoble antall medlemmer innen 2020. Dette ble vedtatt på korpsting 2012,
og bør være vårt overordnede mål frem mot 2020. De tre andre
satsningsområdene utgjør i stor grad hva speiderarbeidet i korpset vårt dreier
seg om, og vil alle være med å underbygge målet «Vekst 2020».
Vekst 2020
Lederutvikling
Disippeltrening
Samfunnsansvar
Satsningsområdene som blir vedtatt av Korpstinget er områder som
korpsstyret, gruppene og den enkelte leder skal jobbe med frem mot 2016.
Vekst 2020
Vi ønsker å vinne enda flere speidere for Kristus og menigheten. Vi vil i 2020
være 2000 medlemmer i korpset vårt, og vi vil jobbe for å ha speidergrupper
i hele landet. Korpset har i 2020 ansatt en speiderkonsulent i 100% stilling.
Vi utfordrer lederne våre til å ta i et ekstra tak for å få inn flere ledere, og
oppfordrer både speidere og ledere til å ta «Ta med en venn»-merket en gang
i året.
For å nå dette målet ønsker vi å jobbe for at:
Vi innfører «uniformsdag» under Liv og Vekst, etter modell fra MSspejderkorps i DK
Alle grupper bruker patruljesystemet fullt ut
Alle grupper har et foreldreutvalg
Inspiratorprogrammet til NSF blir brukt i gruppene
Det arbeides for at gruppene har et tilbud til speidere i alle aldre
Det arbeides for nystarting av speidergrupper og oppfølging av disse
Vi har fokus på lederrekruttering og ledertrening
Lederutvikling
Lederne våre er den viktigste gruppen å satse på. Vi må sørge for at alle
ledere er i stand til å gi speiderne en god og kvalitetsmessig
speideropplevelse hver uke. Dette innebærer både fokus på ferdigheter,
lederholdginger og adferd.
Korpsstyret, ombudet og ledertreningspatruljen vil i samarbeid jobbe for å
utvikle ledertreningstilbudet i korpset. I februar arrangerer MSK et
vinterspeidingkurs på Finse; et kurs vi vil jobbe for å holde også i årene
fremover. NSF har også et veldig godt kurstilbud, både lokalt og nasjonalt,
som våre rovere og ledere oppfordres til å benytte seg av.
Ombudet utvides i starten av denne perioden til et «storombud», for å få
kapasitet til å jobbe med utviklingen av et nasjonalt rovermiljø i korpset. På
sikt er målet å skille ut et eget roverombud fra dette «storombudet».
29
For å nå dette målet ønsker vi å jobbe for at:
• Alle ledere kjenner og arbeider etter speidermetoden
• Gruppene har en inspirerende, motiverende og støttende gruppeledelse
• Gi våre ledere tilbud om ledertrening
• Det er høyt faglig og sosialt nivå på alle våre kurs
• Vi har en aktiv ledertreningspatrulje
• Ledere fra elle gruppene våre prioriterer våre arrangementer
• Falkeleir arrangeres hvert år
• Vi arrangerer et årlig MSK vinterspeidingkurs
• Korpset sender ut infomail om lokale og nasjonale NSF-kurs en gang i
halvåret
Disippeltrening
Vi ønsker å gjøre Jesusrelasjonen tydligere og enklere i speidernes
hverdagsliv, og å ta ung tro på alvor. Speiderne opplever mange endringer, og
troen er ofte sårbar i disse overgangene. Vi er derfor optatt av at
menighetene og speiderlederne skal legge til rette for at troen følger med på
flyttelasset - at unge menneskers tro knyttes til Jesus, ikke bare
speiderarbeidet eller arrangementer man deltar på.
For å nå dette målet ønsker vi å jobbe for at:
• Alle patruljer har andakt, og har materiell som hjelper patruljen med
dette
• Vi har en eller flere med spesielt ansvar for kristen trening på alle våre
arrangementer
• Alle speidergruppene har jevnlig besøk av menighetens pastorer
• Lederne våre blir utrustet til å være en disippelgjører, ved hjelp av
trosopplæringsplanen ”Levende Tro”, som tilpasses speidermetoden
• Speidergruppene gjør seg synlige i lokalmenigheten minst en gang i
halvåret
• Alle speiderlederne har en forbeder
•
Samfunnsansvar
Vi ønsker at Misjonsforbundet Speiderkorps er en aktør som blir hørt i
samfunnet og som setter viktige saker på dagsorden. Våre medlemmer tar
aktivt ansvar for samfunnet rundt seg, og samfunnsansvar er en viktig del av
speiderhverdagen.
For å nå dette målet ønsker vi å jobbe for at:
• Vi har kildesortering på våre arrangement, både lokalt og nasjonalt
• Alle gruppene blir nevnt minst en gang i lokalpresse i løpet av året
• Oppfordre speiderne til å sykle eller å til speidermøtene der det er mulig
• Promotere speideren på «Barnas dag», «Friluftsdagen» og andre
tilsvarende dager
• Vi inkluderer speidere med minoritetsbakgrunn i våre grupper
• Alle våre grupper er aktive med innsamlingsprosjektene «1 krone til
misjonen» og «speideraksjonen»
• Informasjon blir i all hovedsak sendt ut elektronisk
• Det er et sterkt engasjement for arbeidet vi støtter i Romania
30
•
Korpsstyret samarbeider aktivt med UNG og Misjonsforbundet for å
utvikle et misjons/bistandsprosjekt for MSK
31
4.3 Arrangementsplan 2014, 2015 og 2016
2014
14-16.
14.-16.
4.-6.
29.-31.
2.-9.
19.-21.
Februar
Mars
April
Mai
August
September
Vinterkurs
Korpsting
Stabshelg for Kombi
Landsmøte UNG
Falkeleir
Kombi
Finse
Grimstad
Hovden
Haugesund
Vegårshei
Hovden
2015
13.-15.
17.-19.
18.-20.
1.-8.
Februar
April
September
August
Vinterkurs
Stabshelg for Kombi
Kombi
Falkeleir
Finse
Hovden
Hovden
Vegårshei
Februar
Mars
April
Juli
September
August
Vinterkurs
Korpsting
Stabshelg for Kombi
Felles korpsleir
Kombi
Falkeleir
Finse
2016
11.-13.
2.-9.
23.-25.
Hovden
Evje
Hovden
Vegårshei
4.4 NSFs arrangementsplan 2014, 2015 og 2016
2014
4.-6.
April
22.-27.
April
30. Mai - 1. Juni
28. Juni - 5. Juli
7. - 24.
Juli
21.Juli - 4. August
2. - 9.
August
29.-31.
August
19.-21.
September
3.-5.
Oktober
31. Oktober - 2. November
Ledertrenerkurset
Speideraksjonen
Turlederkurs kano
Fossekallen
Explorer Belt
Dugnadsleir på Svalbard
Tett på - KMs landsleir
Leder og Roverløft
Rover-5-kamp
Speider- og Roverforum
Speidertinget
Leikvinjar
Hele landet
Aurskog/ Høland
2015
28. juli - 8. August
World Scout Jamboree
Japan
32
Romania
Svalbard
Blakstad/Asker
Hordaland
Romerike krets
Lillestrøm
5 Økonomi
5.1 Orientering om økonomistatus
Det sittende korpsstyret har jobbet mye med å få oversikt over den
økonomiske situasjonen i MSK, og hvordan den henger sammen med
økonomien i UNG. Dette opplever vi også var en bestilling fra KT 2012. Vi har
som en del av dette arbeidet hatt flere møter med både daglig leder og
økonomikonsulent i UNG, og opplever samarbeidet som godt.
Arbeidet har resultert i en oversikt over det økonomiske handlingsrommet, og
hva vi som korps kan gjøre for å forbedre dette. Økonomien til korpset er en
del av UNGs totale økonomi, og UNG forventer at vår del av økonomien går
med et beskjedent overskudd (som blant annet dekker utgifter til daglig
leder, regnskap med mer). Dersom vi driver vår del av UNG med et betydelig
overskudd, vil vi fra 2014 få lov til å bruke deler av dette overskuddet til
spesielle satsninger senere år. På regnskapet fra 2012 ser dere at det er et
stort overskudd, det skyldes lønnskostnader som blir dekket av UNG.
En vesentlig del av økonomien til UNG kommer fra statsstøtte. Vi har fått
oversikt over hvor mye statsstøtte speiderkorpsets aktivitet genererer. For
2013 utgjorde statsstøtten 208 000 (frifond ikke inkludert). Dette dekker
speiderkonsulentens lønnsutgifter på kr 191 000, samt gir et rimelig tilskudd
til UNGs totale økonomi.
33
5.2 Regnskap 2012 og foreløpig regnskap 2013
Regnskap 2012 og foreløpig regnskap 2013 fremlegges på Korpstinget. UNG
jobber med tallene for øyeblikket.
Blir delt ut på
korpstinget
Inntekter
Budsjett
2012
Regnskap
2012
Budsjett
2013
Regnskap
2013
Salg, annonser
15 000
1 000
15 000
0
Arrangementsinntekter
120 000
108 450
120 000
0
Medlemskontigent
85 000
85 342
85 000
0
Stats-tilskudd/fordeling
25 000
Andre inntekter
25 000
Totale Driftsinntekter 270 000
25 000
23 450
25 000
0
218 242
270 000
0
0
Utgifter
0
Produksjon, publikasjoner 3 000
0
3 000,00
0
Varekjøp
2 000
9 393
2 000,00
0
Kontor og administrasjon 1 000
1 840
1 000
0
Reiseutgifter
50 000
76 730
50 000
0
Møteutgifter
15 000
20 378
15 000
0
Arrangementsutgifter
90 000
63 514
90 000
0
Gaver, representasjon
5 000
7 620
1 000
0
Organisasjonstilskudd
0,00
0
0,00
0
Andre utgifter
1 000
12 549
1 000
0
Lønnskostnader
100 000
127 211
100 000
0
Totale driftsutgifter
267 000
319 235
263 000
0
0
Resultat
3 000
-100 993
34
7 000
0
5.3 Revidering av budsjett 2014
5.4 Budsjett 2015 og 2016
Budsjett 2016 vedtas av KS i samråd med daglig leder og økonomikonsulent i
Misjonsforbundet UNG.
Inntekter
Støtte fra UNG
2014
1)
2015
21 000
Legater
10 000
10 000
Økte gaveinntekter
10 000
30 000
Kontingent
70 000
75 000
Falkeleir
11 000
10 000
Korpsting
5 400
Kombi
8 000
10 000
Gaveinntekt
20 000
20 000
Statsstøtte
208 000
Sum inntekter
363 400
3)
208 000
363 000
Utgifter
Utstyr falkeleir
-45 000
Andre satsninger
-50 000
Speiderkonsulent økt stilling
Ombuds-kostnader
2)
-45 000
-40 000
-9 000
-10 000
Reise/ møteutgifter KS
-33 000
-35 000
Stabsleder-kurs Kombi
-11 000
-10 000
-196 730
-202 632
-17 000
-17 000
-361 730
-359 632
1 670
3 368
Personalkostnad
4)
Driftsstøtte UNG sentralt
Sum utgifter
Driftsresultat
1)
2)
3)
4)
Øremerket fornyelse av falkeleir- utstyr
Tilsvarer 10% stillingsøkning
Samme sum som for 2014
3% årlig vekst i reallønn (antar at inflasjon påvirker inntekter og utgifter likt)
35
5.5 ”1 krone til misjonen”
Gaver fra speideren til Romania og
Colombia
Navn
2012
2013
Arna MSK
24.000 24.000
1.Bråstad MSK
4.000
Haugesund MSK avd. Nord
6.000
10.000
Siljan MSK
Østby MSK
2.100
2.100
15.000
1.Grimstad MSK
Totalt
36.100 51.100
På forrige korpsting ble det vedtatt at de innsamlede pengene fra speideren
går til det internasjonale arbeidet i Misjonsforbundet UNG, slik at UNG som
forvalter kan bruke pengene i det arbeidet hvor det er størst behov.
36
6 Speiderloven
En komite fra KM-speiderne og NSF under Speidernes fellesorganisasjon har
jobbet i to år med å revidere speiderloven. Målet har vært å finne en
speiderlov som matcher 2000-tallet og 30 år frem i tid. I høst ble et forslag
til ny speiderlov sendt på høring for første gang. Etter å ha mottatt
tilbakemeldinger på dette har de nå sendt ut et nytt forslag på høringsrunde.
Noen endringer på ordlyd er gjort, og det er tatt inn en ny paragraf.
Høringsutkastet med forklaring av hver paragraf er vedlagt bakerst i
korpstingspapirene.
§1: Tre alternative forslag:
#1 En speider er åpen for Gud
#2 En speider søker sin tro og respekterer andres
#3 En speider arbeider for fred og respekterer andres tro
§2: En speider er en god venn
§3: En speider tar vare på naturen
§4: En speider behandler alle som likeverdige
§5: En speider er til å stole på
§6: En speider klarer seg med lite
§7: En speider arbeider for fred
§8: En speider tar ansvar og viser vei
Forslaget til ny speiderlov som nå er på høringsrunde frem til 30. mars:
Tilbakemeldinger kan gis skriftlig til komiteen (skjema på www.speiderlov.no).
Et omforent forslag til ny speiderlov skal være klart tidlig i juni 2014.
Forslaget vil diskuteres under større og mindre speiderarrangementer i
sommer, og endelig lovforslag må være klart i september 2014. Dette vil
være det endelige lovforslaget som komiteen tror kan bli anbefalt av både
NSFs Speiderting høsten 2014 og KM-Speidernes Landsting våren 2015. De
endelige vedtakene gjøres på representantskapsmøte i Speidernes
fellesorganisasjon (SpF), trolig våren 2015.
Korpsstyret stiller seg positive til redusering av ordlyd for å gjøre
speiderloven mer dagsaktuell. Det er viktig for oss at trossynet er med i
loven, og vi ønsker derfor ikke å støtte det tredje forslaget til §1. Vi mener vi
kan leve godt med både #1 og #2, men mener #2 er det beste forslaget, da
denne paragrafen er en mer aktiv paragraf. Vi ønsker å gi våre speidere en
levende tro, der de aktivt søker å bli bedre kjent med Jesus. Korpsstyret gjør
37
oppmerksomme på at speiderloven er felles for alle speiderne i Norge, mens vi
har mulighet til å utarbeide vårt eget speiderløfte i korpset vårt.
Forslag til vedtak: Misjonsforbundet Speiderkorps stiller seg positive til at
paragrafene i speiderloven er blitt gjort enklere, og at et mer moderne språk
er brukt. Vi vil godta at både forslag 1 og 2 blir vedtatt som paragraf §1 i
den nye speiderloven.
Forslagsstiller: Korpsstyret
38
7 Vedtektsendringer
7.1 Endre tittelen «Korpssjef» til «Korpsleder»
Korpsstyret foreslår å endre tittelen «Korpssjef» til «Korpsleder». Ordet
«leder» er mer positivt ladet enn ordet «sjef», og tittelendringen vil være en
modernisering.
Forslag til vedtak: Tittelen «korpssjef» byttes ut med «korpsleder» i
paragrafene 6.4, 7.2, 7.3, 8, 8.1, 8.2, 8.3 i MKSs lover.
Forslagsstiller: Korpssjef
39
8 Friluftslivets år - 2015
2015 markeres som «Friluftslivets år». Korpstinget må bestemme om vi som
korps ønsker å markere dette på en spesiell måte lokalt og/eller nasjonalt.
9 Roverarbeid i MSK
Roverne orienterer resten av Korpstinget hva de har kommet frem til om
roverarbeid i MSK, og Korpstinget får anledning til å komme med innspill.
40
10 Valg
Som følge av lovendring vedtatt på korpsting 2006 velges alle medlemmer av
korpsstyret for 2 år. F.o.m. 2008 holdes det kun korpsting annethvert år. Alle
medlemmer velges derfor for 2 år. Det er fremdeles mulig å komme med
forslag til kandidater.
10.1 Korpsstyret
10.1.1
Korpssjef for 2 år:
Kandidatene vil bli ettersendt i forkant av korpstinget.
10.1.2
3 kvinnelige representanter for 2 år:
Kandidatene vil bli ettersendt i forkant av korpstinget.
10.1.3
3 mannlige representanter for 2 år
Kandidatene vil bli ettersendt i forkant av korpstinget.
10.1.4
kvinnelige vararepresentanter for 2 år
Kandidatene vil bli ettersendt i forkant av korpstinget.
10.1.5
2 mannlige vararepresentanter for 2 år
Kandidatene vil bli ettersendt i forkant av korpstinget.
41
10.2 Valgkomité
10.2.1
1 leder av valgkomiteen for 2 år
Kandidatene er:
Kurt Guttorm Stavfjord
10.2.2
2 medl. av valgkomiteen for 2 år
Kandidatene er:
Veslemøy Rønnestad
Lars Øyvind Lode
10.3 Speiderting
10.3.1
2 Representanter til Speidertinget
Kandidater er:
Korpsstyret
42
11 Orienteringer
11.1 11.1 Falkeleir
Falkeleir er et must å få med seg for speidere som går på ungdomsskolen.
Leirsjef John Øyvind Livden orienterer.
11.2 Felles korpsleir 2016
Leirsjef Roy Slettene informerer.
11.3 Speiderkonsulenten informerer
Speiderkonsulenten Anita Isaksen informerer.
11.4 Toppledersamling 2013
Korpssjef John Øyvind Livden informerer.
11.5 «Ta med en venn»-merket
«Ta med en venn»-merket presenteres.
11.6 Status i Romania
Det informeres om status i Romania.
43
Egne notater
44
Egne notater:
45
Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO
Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-23 32 57 60
Bank: 3000.15.09000 Org.nr.: 970 545 204
E-post: [email protected]
Internett: www.misjonsforbundet.no
Avtalegiro Misjonsforbundet Speiderkorps
automatisk betaling av faste bidrag
Ja takk, jeg ønsker å gi min gave med AvtaleGiro
Mottaker
Mottakers kontonr
Misjonsforbundet UNG
3000.15.09000
Beløpsgrense per måned
__________ kr
Jeg ønsker å gi kr _________ pr måned til:
Misjonsforbundet Speiderkorps (prosjekt 1155)
Belast min konto: _____________________
Jeg ønsker skattefradrag og gir her mitt personnr.*: _________________
KID-nr fylles ut av Misjonsforbundet UNG
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢
Navn:
Adresse:
Postnr/sted:
________________________________________________________
___________
Sted/dato
Signatur
* I 2014 får hver skattepliktig person fradrag på skatten for gaver inntil
16 800 kr per år. Registrer ditt personnummer på avtalegiroskjemaet, så vil
Misjonsforbundet UNG sørge for rapportering til Skatteetaten.