DNT, Mette Habberstad - Sponsor og eventforeningen

DNT
Sponsor- og eventforeningen
27.05.2014
Mette Øinæs Habberstad
Naturopplevelser for livet
Hva har Norges fjortiser på
bena når de går på tur?
Visjon og formålsparagraf
Visjon
DNTs visjon naturopplevelser for livet
er styrende for all virksomhet i organisasjonen.
Formålsparagraf
DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig
friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.
Naturopplevelser for livet
Hva er det som gjør at vi søker hit?
Naturopplevelser for livet
Det ligger i vår natur….
Naturopplevelser for livet
Hva er naturopplevelser?
Naturopplevelser for livet
Folkets definisjon
Mange gode blinkskudd…
Naturopplevelser for livet
#Fjellfie
Naturopplevelser for livet
Ranger hva du liker best med Norge:
Ytringsfrihet, vår frodige natur og gleden ved å gå på tur.
Statsminister Erna Solberg:
«Hvis du hadde spurt meg om hva jeg trodde folk satte pris på, så stemmer det godt overens
med toppunktene her. Uansett om vi bruker eller ikke bruker naturen så er vi stolte av den - at
Norge er et grønt land hvor det er lett å komme seg ut i naturen. Ytringsfriheten er også svært
viktig for oss»
Naturopplevelser for livet
Medlemsutvikling
251 000
Naturopplevelser for livet
Hvilke verdier gir et sponsorat til
DNT’s samarbeidspartnere?
Naturopplevelser for livet
Takk for turen!
Takk for turen!
Naturopplevelser for livet
Salg
-
Rettigheter
-
Innkjøpsavtale for DNTs
medlemsforeninger
Medlemsrabatt 250’
DNT merkevaren, logo og profilprogram
Synlighet
Tilknytning til friluftsliv, action, opplevelse,
sunnhet, norsk natur, mestring, å nå
toppen, beherske natur-elementene
(fjellklatring og brevandring), sosiale
fellesopplevelser, ungdommelighet, trygghet
etc
Mulighetsbilde
sponsorsamarbeid
Opplevelser
Prosjekt
Kompetanse
Medlemskap for ansatte
Verdikort/overnatting på DNT hytter
Eget Turlag
Kurs hos DNT
Skreddersydd fellestur for ansatte med turleder fra DNT
Turforslag – bedriftens fellestur
Foredrag for ansatte på fellessamlinger
Nøkkeltall
250 900 medlemmer
57 medlemsforeninger
498 DNT hytter
22 0000 km merkede stier
502 000 dugnadstimer
Naturopplevelser for livet
Merkevarebygging
1 million T-er
T
Den røde
• 97 % kjennskap
• Attraktivt å assosiere seg med
• Gir kred å være turmenneske
• Du kan få dame
Naturopplevelser for livet
Merkevarebygging
Ty d e l i g a v s e n d e r p å
• lokale arrangementer
• lokale annonser/kampanjer
• lokale publikasjoner
Naturopplevelser for livet
Naturopplevelser for livet
100 000
300 000
600 000
20 000 000
unike brukere i uken
bruker UTappen
besøk i måneden
sidevisninger i året
DNT i media
12 357 medieoppslag
95 prosent av dekningen er vektet positivt
Naturopplevelser for livet
Magasiner og medlemsblad
Fjell og Vidde har 340 000 lesere og 160 000 i opplag
Magasinet UT har et opplag på 30 000 og kom i en egen digital versjon i 2012
Årbøkene «Dine hytter» del 1 og 2 samlet alle DNTs hytter
Naturopplevelser for livet
Samfunnsansvar
DNT ønsker at flest mulig skal
ha glede av friluftslivet og la seg
begeistre av naturen. Dette er
viktig for vårt engasjement for
folkehelse, klima og naturvern.
Naturopplevelser for livet
Folkehelse i alt vi gjør
1. Alle nordmenn skal ha maks
500 meter til nærmeste tursti
2. Økte bevilgninger til merking av
turstier i nærmiljøene
3. Økt fokus på friluftsliv i statlig,
regional og kommunal planlegging
4. Økt fokus på friluftsliv i skole og
barnehage
5. DNT oppfordrer det offentlige til å
inngå partnerskap med DNT lokalt
Naturopplevelser for livet
Når vi lykkes får enda flere
naturopplevelser for livet!
Naturopplevelser for livet
Spørsmål? Ta kontakt!
Caroline K. Haugsten
Sponsoransvarlig
Mobil: 934 58 517
[email protected]
Mette Øinæs Habberstad
Kommunikasjonssjef
Mobil: 900 66 744
[email protected]
Naturopplevelser for livet