Dovres nye symbol og kampanje vekker stor

Gratisutgave, før 20 øre
141. Aarg.
Utkommer kun én gang
fredag 13. februar 1922
Dovres nye symbol og kampanje
vekker stor oppmerksomhet
Flere gutter i alderen 20-30 år legger nå mer
merke til Dovres fantastiske produkter!
Dovre lanserer i
dag ny kampanje
og nytt symbol ”ekte
mannfolk
tar vaska si sjøl”.
Dovre har gjennom de siste par
årene vært gjennom en stor forandring. Merket,
som
har
tradisjonsrike
røtter helt tilbake
til 1922, har vært
gjennom en lang
prosess som nå
endelig lanseres.
Dovre er et norskt merke
etablert i 1922. Siden den
gang har det norske firmaet jobbet seg hardt inn
i de norske hjerter som et
kvalitetsprodukt. Dovre er
kjent for sin enestående
kvalitet, sin gode passform
og ikke minst sin 2 års garanti.
Høsten 2007 var tiden
inne for en relansering av
Dovre. Tiden var inne for å
vekke en sovende moskus
og kle på nordmenn det
riktige undertøyet. Dovre
byttet så ut sin gamle logo
med en mer stilren og ”upto-date” logo. Samtidig for-
Ledig
andret de forpakningen og
ga ut en ny katalog. Lanseringen ble godt mottatt av
kundene og forbrukerne,
noe man kunne se på salget denne høsten. Dovre
satset så videre med events
og stor mediedekning mot
unge voksne menn. Målet
til Dovre var å skaffe seg en
ny og yngre tilhengerskare
som var yngre enn snittforbrukeren på 58 år.
Moskus
I dag fornyer Dovre seg
igjen ved å lansere et symbol. Dovre har tatt moskusen til sitt hjerte og denne
skal nå representere det
Dovre står for. Moskusen
til Dovre skal gjenspeile
kvalitet, natur, sunnhet og
det ekte norske. Moskusen holder i dag til kun på
Dovrefjell og i mars 2007
ble det målt kun 170 dyr.
Et relativt eksklusivt dyr.
Moskusen er et meget
maskulint og mandig dyr
og passer derfor også godt
som et symbol for Dovres
merkevare.
Moskusen til Dovre er resultat av en konkurranse
ved Norges Kreative Fagskole våren 2008. Elevene
fikk i oppgave å designe et
symbol til Dovre og det var
flere som kom frem til at
en moskus måtte være det
riktige. Det er også elever
fra samme skole som står
bak den nye kampanjen til
Dovre. ”Ekte mannfolk tar
vaska si sjøl”.
Symbolet skal fra i dag
stå sammen med Dovrenavnet og gi både kunder
og forbrukere et bedre og
post!
Trenger De å annonsere for å nå Deres kunder? Hva med en annonse i Dagbladet? Ta kontakt med ekspedisjonen og be om priser!
Redaktør: Anders B. Hovden
Nr. 01
mer helhetlig inntrykk av
merkevaren Dovre.
Ekte mannfolk
En ekte kampanje med
ekte mannfolk som tar
vasken sin selv, kom elever
ved NKF frem til. En kampanje som har glimt i øyet
samtidig som den viser
forbrukeren hva det vil
si å være mann. Kampanjen viser Dovre fra en ny
side, en mer nytenkende
og kreativ side som spiller
på humor, ektehet og det
norske. Kampanjen viser
historien til Dovre på en
ny måte samtidig som den
har en ung og nytenkende
effekt. Bildene er tatt av
fotografen Joon Brandt og
grafikeren som har laget
”Dovre-universet” heter
Maren Morstad.
Bildene Dovre har tatt
denne gangen skal representere det litt røffe og
maskuline, samtidig som
de skal være en del av en
større verden. Maren Morstad har satt sammen et
”Dovre-univers” hvor de
viser hvordan ekte mannfolk tar vaska si ”sjøl”. Og
ut ifra dette er det laget 8
enkeltstående bilder som
igjen spiller på de grafiske
elementene fra ”universet”.
Kampanjen er å se på side
5 og 8 i denne avisen.
Esmod
I tillegg til kampanje, symbol og generell nytenking
har Dovre også hatt en
konkurranse på den norske
klesdesignerskolen Esmod.
Konkurransen ble gjennomført våren 2008 og det
ble kåret en 1., 2. og 3. plass.
1.plassen gikk til en ung
og lovende designer som
heter Iselin Hellebekken.
Iselin designet en bokser
med et mønster som gjen-
speiler det gamle norske.
Hun har brukt årringer og
runer som elementer for å
forsterke Dovres historie,
noe som fungerer veldig
bra på trykk.
Ifølge Kjetil Mehling bruker Dovre tid og penger
på slike konkurranser for
å nå sin nye målgruppe.
- Det å kunne nå sin målgruppe direkte, kunne samhandle med de og i tillegg
få løpende tilbakemeldinger på kvalitet, design og
passform er veldig nyttig
for oss, sier Mehling. Han
legger også til at Dovre vil
fortsette med slike konkurranser i fremtiden.
Sponsing
Dovre er meget kjent for
sin gode kvalitet og det er
meget viktig at dette gjenspeiles i markedsføringen.
Dovre har derfor satset
mye på sponsing det siste
1,5 året. Dovres ambassadører er alt fra artister
og band til utøvere innenfor ski og skateboard. Med
artister som Karpe Diem,
Kakkmaddafakka, DJ’s og
Afasi&Filthy på sin side,
jobber Dovre sterkt mot
den yngre målgruppen.
Dovre har også knyttet
til seg utøvere innenfor
diverse idretter, som for
eksempel
snowboard,
freestyle, alpint og skateboard. Med skateteamet;
Team Session i Oslo fronter Dovre et innovativt og
yngre segment, noe som er
med på å styrke merkevaren Dovre mot en riktig
målgruppe. Med Iver Svardal i spissen sponser også
Dovre 3 ”up-and-coming”
utøvere innen freestyle og
snowboard. Dovre jobber
også tett sammen med
Amnestys kolleksjon; Activist. Dovre leverer sine
kjente singletter som privat label til denne kolleksjonen som ligger på butikker som Session og Jean TV.
Når man slår sammen
overnevnte aktiviteter og
ser på Dovre fra et overordnet synspunkt kan det
se ut som en vel planlagt
og innholdsrik kampanje
de nå skal lansere. Dovres
nye symbol trenger nå innarbeidelse blant forbrukere og kunder, samtidig som
Dovre formidler de verdier og premisser som de
har satt for selve symbolet.
Faren med et symbol som
er knyttet tett mot et bestemt geografisk område
er at assosiasjonene kan
misstolkes, her må Dovre
jobbe riktig og effektivt.
Med en kampanje som spiller på humor og selvironi
og at det skal være ekte
mannfolk, passer perfekt
inn i tiden. Bildene og bruken av grafiske elementer
får Dovre til å fremstå som
troverdig og et kvalitetsmessig bra produkt. Noe
som gjenspeiler virkeligheten. Dovre er et ekte
mannfolk og jeg er sikker
på at Dovre tar vaska si
sjøl.
2
Nr. 01
Dagbladet, fredag 13. februar 1922
Fra A/S Lillestrøm Trikotagefabrik til Dovre-JBS AS
I 1922 ble AS Lillestrøm
Trikotagefabrik
etablert.
Det ble da produsert
Makko-undertøy,
herresokker, luer og skurekluter av 20 ansatte.
Fabrikken ble grunnlagt av
blant andre Odd Egelund,
og denne familien overtok
etter hvert kontrollen av
fabrikken.
På slutten av 1930-tallet kom den første helsetrøya. Det var en såkalt
“brynje”, strikket for hånd
på trepinner, av husmødre som hadde dette som
hjemmearbeid. Trøyene ble
pakket i cellofan for salg.
”helse-trøya” selges også
den dag i dag!
Under annen verdenskrig
gikk driften sterkt tilbake.
Antall ansatte ble redusert
fra 50 til 17, og de fleste
maskinene ble solgt. Oppgjøret kom i verdiløse dollarobligasjoner, men disse
fikk heldigvis verdi igjen
etter krigen. Da ble det
kjøpt inn 8-10 amerikanske
strikkemaskiner av merket
Edmos, som hadde mye
større kapasitet. På grunn
av oppgangstid etter krigen
og selgers marked, økte AS
Lillestrøm Trikotagefabrik
antall ansatte til ca 70.
I 1950-årene ble det satset stort på reklame, og
fabrikken ble ledende i å
produsere herreundertøy
i Norge. Det ble lansert
egne kolleksjoner med
sommertøy i to kvaliteter.
I 1961 skiftet fabrikken navn til AS Dovre
Trikotagefabrikk.
Dovre
hadde opprinnelig vært
herreundertøyets merkenavn og de følte at det nå
var riktig med et navnbytte.
Fabrikken investerte i spesialbyggde strikkemaskiner og fabrikkproduksjon
av helsetrøya kom i gang.
I samme tiår begynte også
Dovre med bleking av undertøy og fabrikken startet
med pakking i plast av alle
varer.
På
begynnelsen
av
1970-tallet ble det bygget
en ny fabrikk I Rælingen.
Produksjonslokalene var
da på 7000 m2 og det ble
da blant annet produsert
flere millioner t-skjorter
for Levi’s. I 1975 byttet fabrikken ennå en gang navn,
nå til AS Dovre Fabrikker. I
1978 ble all produksjon på
den gamle fabrikken i Lillestrøm lagt ned.
I 1980-81 økte antall ansatte til 260. Fabrikken gikk
svært bra og i 1983- 84
var ordrereserven på 13
måneder og to millioner
plagg. Levi’s var fortsatt den
store kunden til Dovre.
Starten på 1990-tallet førte
med seg ulike problemer
for Dovre, blant annet permitteringer og oppsigelser.
I 1994 ble fabrikken kjøpt
opp av Troll Holding med
Jan Johansen som ny eier.
Uansett oppkjøp så fortsatte de usikre tidene, og
i 1998 ble AS Dovre Fabrikker kjøpt opp av danske
JBS. All produksjon i Norge
ble lagt ned og I 2006 ble
lageret flyttet til Danmark,
og det ble etablert et salgskontor på Skøyen. Driften
på Rælingen ble samtidig
avviklet.
I dag er Dovre en sterk
Nr. 01
3
Dagbladet, fredag 13. februar 1922
Siden 1922 har Dovre hatt stor fokus på passform og kvalitet, Dovre er et anerkjent og solid Norsk merke med røtter
til det sunne og friske. Dovre garanterer at deres varer er fri for kreft- og allergifremkallende stoffer.
merkevare med mange års
erfaring. Dovre er kjent
for sin enestående kvalitet,
passform og sitt originale
design.
Dovre trengte et symbol som skulle forsterke
Dovres verdier og som
kunne stå ”fjellstøtt” gjennom flere år. I 2008 valgte
Dovre å bruke grafisk design studenter ved Norges
Kreative Fagskole til å gjøre
dette i form av en konkurranse. Symbolet skulle
gjenspeile våre verdiord –
Kvalitet, Norskt, Maskulint,
Ungt og Sunt – og resultatet ble til slutt en moskus.
Moskusen er et dyr som
”oser” av manndom, og lever i dag kun på Dovrefjell.
Moskusen gir assosiasjoner
til naturen, det sunne og
det eksklusive ved at det
kun er 170 moskuser igjen
(mars 2007).
Vi er stolte av å kunne
presentere Dovres historie sammen med lanseringen av vårt nye symbol
– moskusen.
Hilsen Dovre
Dovremakko anno 1954
Strikkemaskiner
Odd Egelund
Produksjon / pressing
4
”
Det står en nordmann og ler i
handlegaten Melrose i Los Angeles. Per Arne Brøyting, direktør
for Dovres utenlandssatsing, har
akkurat fortalt en historie han
selv må klype seg i armen for å
tro på.
”
- Utsolgt. Ekspeditøren på
motemekkaet Fred Segal
rister oppgitt på hodet.
De enkle singlettene, de
svarte bokserne, de myke
pyjamasene og den hvite
bomullstrøya med knapper
i halsen har gått sin seiersgang over USA de siste 15
årene.
Nå viser det seg at det var
en indianer på Norgesferie
som ble linken til Hollywood og amerikansk suksess for det norske undertøysmerket som fokuserer
på ren, rustikk og maskulin
eleganse.
- Jeg tror det var på høsten 2015 en gang vi skjønte
noe var på gang.
Salget hadde økt jevnt og
trutt fram til da, hovedsaklig til skandinaviske kleskjeder for ungdom og enkelte
rene motebutikker. Men så
skjedde noe rart. Plutselig ble to av Dovre-sjefene
fløyet over til New York av
den amerikanske motebibelen Nylon. De ble ført
rett inn i et fotostudio. Så
falt hakene.
- Det var helt sjukt. Johnny
Depp hadde på seg en svart
singlett, Cameron Diaz
hadde på seg en oversized
bestefartrøye - og ingenting annet - mens Quentin
Tarantino sto i full pyjamas
og tok bilder av dem, mimrer Per Arne.
- De var gigantiske stjerner
på den tiden!
- Og Cameron Diaz var
heit, heit, heit!
Det skulle vise seg at en ut-
Nr. 01
Dagbladet, fredag 13. februar 1922
vekslingsstudent fra Qualla
Boundary, cherokee-reservatet ved the Great Smoky
Mountains National Park,
hadde tilbragt et år på Universitet i Oslo og hadde
kommet over Dovre-klærne på en lokal klesbutikk.
- Han falt pladask for
moskuslogoen vår, vet du.
Trodde det var en bison.
Det minnet han vel litt om
hjemplassen.
Og studenten Sequoyah
skulle vise seg å bli den
beste ambassadøren Dovre kunne drømt om.Tanten
hans var nemlig den ikke
helt ukjente Carmen Electra – også hun av cherokee-avstamming.
- Plutselig tikket det inn bestillinger fra avdøde Wayne
Newton, Tommy Lee Jones og en haug med andre
profilerte
amerikanske
stjerner. Vi trodde det var
en konkurrent som tullet
med oss, men turte jo ikke
å ta sjansen på det heller.
Snart strømmet Dovreklær som illegale meksikanere over den amerikanske
grensen.
- Og plutselig sto jeg med
Johnny Depp på et fotosett
i New York og fikk forklart
hele sammenhengen, ler
Brøyting.
- De var jo alle cherokeeindianere. Kjendisene altså.
I hvert fall litt.
Til og med Tina Turner hadde cherokee-blod i seg, Val
Kilmer også. Og alle digget
at det var et lite klesmerke
i Norge som brukte bisonen deres som logo!
- Moskus, bison, hvem bryr
seg, sier Brøyting og ler.
Og slik hadde det seg at
en gjeng av verdens fremste filmstjerner våren 2016
satt på Norlandia Dovre
hotell i, hvor ellers, Dovre
og spiste moskusburgere.
- Til og med Cameron langet innpå, og hun er vegetarianer!
Brøyting gliser.
Fram til høsten 2016 doblet produksjonen seg fra
uke til uke. Først ringte
Marc Jacobs og ville lage
en egen Dovrekolleksjon
og Mette-Marit-kompis Valentino kjøpte seg inn som
minoritetseier. Så valgte en
annen Mette-Marit venninne, Madonna, Dovre som
singlettleverandør til alle
bakgrunnsdanserne på sin
”Still Alive, Still Single”-tour
vinteren 2016/2017.
I Los Angeles puttet Fred
Segal en gigantisk oppblåsbar moskus på taket
av butikken. Første kunde
var Jessica Biel, også hun
cherokee-indianer.
- Jungeltelegrafen tok fyr!
I 2015 omsatte Dovre for
20 millioner kroner og
hadde null butikker i USA.
Før 2016 klokket ut hadde
det norske merket omsatt
for oppunder 100 millioner
kroner gjennom 123 amerikanske butikker.
Dovre hadde eksplodert,
og alt på grunn av en indianer med hjemlengsel, og en
håndfull Hollywoodkjendiser som ikke kunne se
forskjell på en bison og en
moskus.
I krysset Melrose og Fairfax blir vi stående ved siden av to lokale hipstere.
En i svart Dovre-singlett,
den andre i bestefartrøya.
Petter Greene sier han
eier åtte Dovre boksere,
åtte like bestefartrøyer og
åtte singletter – han fikk
en norsk tante til å sende
de over.Vi spør om han vet
hvordan Dovre ble kjent,
men det vet ikke Greene.
Han vet bare at han liker
det. At det er «fashion»: Er
det sant at det har kommet
Dovre-jeans, undrer han?
- I så fall er det forfalskninger, sier Brøyting, vår guide
denne dagen i Los Angeles.
Han innrømmer imidlertid
at han har lyst til å lansere
jeans etter hvert, men at
han er redd for at noen
skal tro at selskapet kapitaliserer på oppmerksomheten.
- Det er ydmykheten, enkeltheten og fraværet av
markedstilpassing som har
gjort oss til oss. Øh, Dovre
til Dovre, mener jeg.
Han sier han ikke vet om
noen merker som blir flittigere kopiert.
- Men de driter seg ut hver
gang. De gjør logoen for
stor eller lager i materialer som skinner. De greier
ikke å holde det enkelt. Og
de tar seg ikke råd til lage
kopiene i god nok kvalitet.
Så egentlig er det ikke noe
problem, mer et klapp på
skuldra.
Vi stopper opp midt i fotgjengerfeltet,
hipsterne
har forlengst krysset gata.
Brøyting har noe på hjertet.
- Det er det som er så kult,
det var ingen som prøvde
å gjøre Dovre trendy. Folk
bare ble oppriktig engasjert. Vi har ikke brukt en
krone på markedsføring.
Etter drahjelpen vi fikk i
starten har produktene talt
for seg selv. Mange mener
at vi har framstått som en
motvekt mot den overfladiske motebransjen, sier
Per Arne Brøyting.
Eller for å sitere Tarantino,
han som døde altfor ung, i
hans siste Vanity Fair-intervju:
- When it comes to clothes
i wear Dovre. Not because its hip, but because
it doesn´t scream to you,
it talks slowly and clearly
with a certain masculin
edge to it. There is only
one problem with Dovre.
- My package have a hard
time fitting in those Norwegian boxers.
Nr. 01
Dagbladet, fredag 13. februar 1922
5
- Plankeføre. 16: Agder - Sol og
skyfritt, svak bris fra sør. 17: ØstAgder - Sol og regn, alt ettersom.
18: Nord-Vestfold - Knallvær og
god stemning. 19: Sør-Vestfold Enda bedre vær og forekomster
av cumulus Humilis. 20: NordTrøndelag - Ikke bra.
Tekst: Magnus S. Rønningen
“Ekte mannfolk tar vaska si sjøl”
Vær-Oversikt
1: Oslo - Skyfri himmel og sol 2:
Østfold - Regn, sludd og vind.
3: Akershus - Skyfritt med fare for
nedbør. 4: Bykserud - Opphold, fare
for regn. 5: Midt-Oppland - Regn.
6: Hedemark - Skyet og fare for
regn. 7: Midt-Trøndelag - Snø, slafs
og generellt dårlig vær. 8: Sør-Trøndelag - Fortsatt veldig dårlig vær. 9:
Øst i Hedemark - Brenn-vind. 10:
Møre - Nordavind og snøfokk. 11:
Romsdal - Forblåst og slitsomt. 12:
Nord-Møre - Fare for cumulonimbus og sidevind. 13: Midt-Oppland
- Opphold. 14: Buskerud - Opphold
med sidevind. 15: Nord-Telemark
triopermen
tengwalls patent
er den s t e r k e s t e , mest p r a k t i s k e
og i Længden den b i l l i g s t e
BREVORDNER
Kun de aller bedste materialer anvendes
eneUtsalg For norge:
WITTUSEN & JENSEN,
CHRISTIANIA
6
Dagbladet, fredag 13. februar 1922
Den talentfulle herr Ole B. Egelund
ole b. egelund, sønn av dovres grunnlegger og tidligere
daglig leder for undertøysmerket, turgåer og bilentusiast,
striks rutinemenneske, glimt i øyet samtidig alvorlig, ærlig
snill og til slutt rettferdig.
”Helsetrøyen
kom på slutten av
1930-tallet.
Denne ble strikket
på trepinner av
bestemødre
som
hjemmearbeid.”
Nr. 01
Nr. 01
”SÅ Klart vi hadde
markedsføring. Vi
var på kino med
lysbilder. Vi hadde flotte lysbilder som vi viste
før filmen startet.”
“Om man skulle
starte en butikk
på denne tiden, så
trengte man tre
grunnpilarer. Det
var Levis, Dovre
og Melka!”
Dagbladet, fredag 13. februar 1922
”på 70-tallet hadde vi en varepresentasjon husker
jeg, og da hadde vi
en flott konsert
med Ole Ivars.”
Gammelt annonsebilde - med ny logo
Det blåser så kraftig at
en måke feilberegner landingen på en av stolpene
rett ved tog-skinnene, den
sneier bakken og prøver
igjen. Gir aldri opp. Kulden
biter seg fast i kroppen min
og vinteren klamrer seg
fast rundt Oslos Sentralstasjon.
- Tog til Eidsvoll kommer
inn på spor 10 om 4 minutter, lyder det fra en varm
høytalerstemme. Kontrasten fra den varme stemmen og den kalde luften
får meg til å fryse enda
mer. Jeg venter på toget
til Lillestrøm, hvor jeg skal
møte en eldre herremann.
Ole B. Egelund, tidligere
deleier og en av to daglige
lederne i undertøysfirmaet
Dovre frem til begynnelsen
av 90-tallet. Han skal fortelle meg hvordan det var
å være en del av et merke
som hele Norge har et forhold til. Jeg vil vite hvem
personen Ole B. Egelund er
og hvordan Dovre egentlig
ble til.
Jeg går av toget i Lillestrøm.
Like kaldt og bittert vær
her som i Oslo. Klokken er
5 over halv 11 på formiddagen og møtet er ikke før kl
11:00. Jeg kan ikke komme
for tidlig til en mann av
herr Egelunds kaliber. Jeg
har blitt fortalt at han er en
pertentlig og alvorspreget
mann, som liker at ting gjøres korrekt.
Etter 20 minutters venting forlater jeg Lillestrøm
jernbanestasjon, Narvesen,
2 kaffekopper og en tørr
bolle. Jeg er på vei. Endelig.
Har
Inngangen til Dovregården
hvor jeg skal møte herr
Egelund ligger ikke langt
unna, da jeg ankommer ringer jeg for å spørre akkurat
hvor vi skal møtes. Jeg sier
at jeg står utenfor, men det
er tydeligvis helt feil. En litt
oppgitt Egelund sier at jeg
nå står i A-inngangen og at
jeg må gå rundt bygningen
til B-inngangen. Starten på
det jeg hadde jobbet så
hardt for at skulle bli et
saklig og veldannet intervju
faller i grus – men jeg holder hodet høyt.
Ved inngang B i Dovregården møter jeg endelig Ole
B. Egelund. Vi hilser. Han
er helt alvorlig i ansiktet,
jeg prøver meg på en liten
spøk, noe som ikke fungerer i det hele tatt. Dette
kommer ikke til å gå bra
tenker jeg mens jeg går
etter ham oppover trappen mot kontoret hans.
En sliten bygning omringer
oss, en bygning med gode
minner fra fordums tid. Jeg
holder meg bak helt frem
til kontordøren. Han låser
opp og intervjuet er et faktum.
Så herr Egelund
det er her du
holder til?
Ja, jeg har beholdt dette
kontoret. Resten av bygningen solgte vi for fire år
siden, her har jeg det meste
fra den gang jeg jobbet.
Korte konsise svar som
dekker det jeg lurer på,
men ikke noe mer. Dette
kommer til å bli et utrolig
kort intervju. Brått begynner herr Egelund å snakke
om Dovre. Han forteller
om de gamle kvalitetene,
og når jeg sier at vi ikke
har dem i kolleksjonen i
dag stopper han opp å ser
på meg.
-Har dere ikke det lengre?
Det er jo meget merkelig,
har dere ikke Interlockkvaliteten? Hva med Dovre
Makko da?
-Nei, dem har vi ikke
dessverre, men hva
betyr egentlig Makko
herr Egelund?
Det er jo en bomullsfiber
fra Egypt, som heter Makko! Sier han med en selvfølgelighet i stemmen.
Makko var jo blant annet
det Dovre var meget kjent
for tidligere. Lange ribbstrikkede underbukser for
eksempel.
Herr Egelund, kan vi
ikke ta det fra begynnelsen, Kan du ikke
fortelle meg hvordan
Dovre startet?
Jo.
Jeg kan jo begynne med at
det å få registrert Dovrenavnet var meget problematisk, dette pga. at det var
et stedsnavn. Men som du
sikkert forstår så gikk det
til slutt.
Min far var jo med fra starten da de kjøpte opp et
konkursbo og startet med
produksjon av skurekluter,
barneliv og sokker her i
Lillestrøm. Det var faktisk
Dovrekluten som først ble
kjent. Dette var en meget
solid klut som vaskekjerringer, som det het den
gangen, gikk god for. Dovrekluten het den ja. Også
hadde vi produksjon av et
Du?
tegnet ditt bidrag til de nødlidende i Russland?
Bidrag mottas i Dagbladets ekspedisjon, Akersgaten 36
merke som het Mimosa,
et dameundertøy. Dette
hadde vi vel frem til rundt
1940.
Ja, så dere hadde dameundertøy ja, hva
betyr egentlig Mimosa?
Mener det er en blomst,
men jeg er ikke helt sikker.
Dette blir veldig detaljert
da!
Jeg hadde tydeligvis spurt
feil spørsmål… Han kikket
på meg med et blikk som
ventet på er mer relevant
spørsmål.
Hva skjedde så
videre med Dovre
herr Egelund?
Skal vi se, jo! Så kom den
kjente helsetrøyen på slutten av 1930-tallet. Denne
ble strikket av bestemødre
som hjemmearbeid, på trepinner faktisk.
Han reiser seg fra stolen
og er på vei til hente noe
i en hylle. Alt er organisert
og systematisert. Han vet
akkurat hvor alt ligger og
bruker ikke lang tid på å
ta frem et skriv om helsetrøyen. Tar en kopi og og
gir den til meg.
Vi solgte jo kun til grossister frem til rundt 1947-48,
etter det begynte vi å selge
til detaljister og det var da
vi også gikk fra agenter til
egne selgere. Vi måtte minske sårbarheten vår slik at
vi kunne stå på flere ben,
samtidig fikk vi mer kontroll på markedet – direkte
innblikk i hva som foregikk.
Vi hadde jo direkte kontakt
med oppimot 1000 kunder
den gangen. Har dere det
dag?
Vi har jo selgere
som er rundt, og vi
har j…..
Ja, men har dere direkte
kontakt? I dag er det en
mafia, alle de kjedene med
avtaler og liknende. Det er
ikke slik som det var før.
Jeg kunne aldri tenke meg å
jobbe i bransjen slik den er
i dag, det er en helt annen
bransje enn det var før.
Ja, det er nok store
forskjeller den
gang og nå, men hva
skjedde med Dovre
videre på 50-tallet?
Etter krigen var det jo et
skrik i markedet etter alt
egentlig. Vi kjøpte inn nye
maskiner fra Amerika og
satte i gang produksjonen.
På grunn av de nye maskinene fikk vi en voldsom
kapasitet, noe som passet
veldig bra. Det ble jobbet
3 skift og kundene betalte
på forskudd for å få varer
raskere. Vi hadde kunder
som sa at når vi fikk produsert opp mer var det
bare å sende det vi kunne.
Vi satte av 5% av omsetningen til markedsføring på
50-tallet noe som fikk oss
til å bli markedsledere på
undertøy.
Hvordan
markedsførte
Dovre seg?
Vi var i ukepresse og aviser
rundt omkring. Og vi sendte alltid ut en innrykksplan
til kundene våre slik at alle
kunne vite når vi skulle annonsere hvor. Det skjer vel
ikke nå lenger…
Han viser meg en A4-brosjyre hvor den ene siden er
dekket av datoer og ukepresse/avisnavn i 6 punkt
skrift.
Samtidig var vi på kino,
med lysbilder.Vi hadde flotte lysbilder som vi viste før
filmen startet.
med Dovre. Da hadde en
konsulent fra oss med seg
lysbilder som han viste
frem, han hadde også med
et par Dovretruser til utlodding. Dette var veldig
populært på midten av
50-tallet.
Ja, også på 70-tallet hadde
vi en varepresentasjon
husker jeg, og da hadde vi
konsert med Ole Ivars. I
tilleg til dette var vi jo på
moteuken 2 ganger i året,
dette var meget viktig.
Brukte dere noe reklamebyrå eller gjorde dere alt selv?
Jeg husker vi snakket med
en del byråer, men ingen
var gode nok. Helt til vi
fant et byrå, Vestlandske
Reklamebyrå. Dette hadde
spesialisert seg innenfor
tekstilbransjen, og de var
meget dyktige.
Han kikker på den organiserte hyllen sin og finner
frem gammelt reklamemateriell, hovedsakelig fra
70-tallet. Utrolig kule annonser, designmønstre og
oppsett legges foran meg.
Han viser frem og skryter
av annonsene, annonser
som faktisk hadde passet
inn i markedet i dag.
Vi gjorde også mange annonser sammen med kundene våre, spesielt denne
70/30 delingen var veldig
populær. Vi betalte 70% av
annonsen og kunden resten. Det var veldig populært.
Se på dette designet her,
dette er slikt som man kan
bruke i dag. Ting går bare
rundt i en syklus som blir
mindre og mindre for hver
gang. Utrolig.
Krone hadde noe som het
Opal som var deres Macco,
dette reklamerte de med.
Dovre hadde en veldig bra
forpakning, noe de har i dag
også, som gjorde at vi skilte
oss fra konkurrentene. Vi
satset mye på dette.
Så selv om
konkurrentene
deres annonserte, så
var Dovre best?
Ja, vi hadde jo jobbet oss
relativt store helt siden
1922, og var vel på 60-og
70-tallet ledende på markedet. Derfor kunne vi tillate
oss være litt provoserende
mot grossister og kunder.
Vi var veldig store da. Jeg
husker en kjent mann i
bransjen som het Karsten
Johannessen, han sa at om
man skulle starte en butikk
på denne tiden, så trengte
man tre grunnpilarer. Det
var Levis, Dovre og Melka!
Jeg følte at vi hadde begynt
å snakke samme språk og
at herr Egelund slappet litt
mer av. Han satt tilbakelent i stolen og smilte litt
i munnviken. Man kunne se
at han var stolt av hva de
hadde fått til den gangen
og at han likte å snakke om
det.
Hva synes du selv om
denne historien
du foreller meg nå
herr Egelund?
Det er flotte minner! Flotte minner. Jeg er bare redd
jeg ikke får med meg alt, jeg
vil så gjerne fortelle ALT. Jeg
forteller jo veldig mye og
det er kanskje saker som
jeg tar som en selvfølge, og
det er jo ikke sikkert at du
skjønner hva jeg mener da.
Sant nok.
Jeg smiler inni meg. Lysbilder. Fantastisk!
I tillegg til dette reiste vi
rundt til forskjellige husmorlag og bondekvinnelag
Det var vel ikke bare
Dovre som reklamerte på den tiden?
Nei, alle reklamerte. Du
har jo Krone som var stor
på den tiden, også Janus
var jo også veldig store da.
Så 50-60- og 70-årene var altså en fantastisk periode for
Dovre, hva skjedde
etter dette?
Vi jobbet videre og laget
produkter som var av alle
tiders kvalitet. Firmaet byttet jo også navn på 60-tallet
og igjen på 70-tallet. Dette
for å skille ut produksjonen
fra eiendommene.Vi gjorde
det slik at vi da fikk et eiendomsselskap og et selskap som eide fabrikken. Så
fra 1975 het vi A/S Dovre
Fabrikker. Vi bygde en ny
fabrikk i Rælingen og fikk
til sammen nærmere 7000
km2 . På slutten av 80-tallet
gikk dessverre fortjenesten
nedover.
Hva skjedde?
Nei, si det. Det var nok
uoverensstemmelser internt i selskapet som
gjorde at jeg valgte å gå
som daglig leder. Min fetter
tok over, og etter noen år
ble hele Dovre Fabrikker
solgt til Jan Johansen. Dette
skjedde vel på begynnelsen av 1990-tallet. Og bare
noen år senere, i 1998, ble
Dovre-merket igjen solgt da til danskene.
Jeg ser på ham at det var
noe han ikke likte. At det
helnorske familieselskapet
ble solgt til utlandet. Hvem
hadde vel ikke følt det
samme!?
Jeg følte tiden var inne for å
stille et spørsmål jeg hadde
lurt på helt siden jeg kom.
Bruker du Dovre-undertøy eller?
Ja, men det begynner å
bli veldig slitt, slenger han
ut med et karslig smil om
munnen.
Jeg bruker de lange underbuksene og singlettene.
Han reiser seg og vil vise
meg noe. Vi reiser oss og
går ned i garasjen. Her står
to gamle veteranbilder parkert. Av merket UAZ og
Volga. Han viser meg bilder
fra da Bush og Putin kjørte
den samme bilen som han
har stående. Han viser meg
enda flere Dovre-bilder og
snakker om gamledager.
Men hva gjør du nå
som du ikke jobber
i Dovre lenger da?
Spør jeg forsiktig.
Jeg har mye å ta meg til. Jeg
har faste turer med en guttegjeng. Og vi samles ofte.
Jeg samler jo litt på biler
også har jeg jo familien
min .
Har du lyst til å være med
på kafé og spise lunch? Det
er en kafé som heter Kokos ikke så langt unna her.
Fra og nesten være redd
for herr Egelund til å bli
invitert på lunch med Ole
er fremgang. Vi spaserer,
eller rettere sagt småløper, bort til Kokos. Ole går
veldig fort, sikkert på grunn
av alle de faste turene med
kameratene. Han løper
nesten fra meg når vi går
gjennom et kjøpesenter,
til slutt ankommer vi Kokkos. Vi spiser, drikker kaffe
og snakker løst om hva
Dovre har vært og hva det
kan komme til å bli. Han er
spent på hvordan Dovre
kan bli i fremtiden, men er
forbanna på at logoen har
blitt byttet. For å sitere direkte: ”Det å ødelegge den
logoen er helt kårny”!
Ole B. Egelund
Gammelt annonsebilde
Vi skilles ved denne kafeen
og tar hverandre høflig i
hånden. Han smiler og sier
at det var hyggelig. Jeg sier
det samme, og tar meg selv
i å bukke litt. Han oser jo
mann og selvtillit, det er jo
ikke rart at Dovre er det
merket det er. Et mandig
undertøy med så mye kvalitet at konkurrenter ikke
tør å prøve engang. Ole B.
Egelund satte standarden
for det som i dag er en
sterk norsk merkevare og
som det er veldig få igjen av
i Norge.
Takk for intervjuet.
Per Arne Brøyting
Gammelt annonsebilde
7
8
Midtskogen, Morten Lund
Bergerøy, Jørgen Langlie
Foto: Anders B. Hovden,
Teknisk Museum
Papir: Hipotamus
Trykk: Molvik Grafiske
Opplag: 25 000 støkk.
REDAKSJON:
Dovre-JBS AS
Karenslyst allé 2
0278 Oslo
Norge
Tel: +47 23 12 02 60
Fax: +47 23 12 02 70
M: [email protected]
Ansvarlig Utgiver
Dovre-JBS AS
Redaktør:
Anders B. Hovden
M: [email protected]
M: +47 92 20 10 20
Ide-grunnlag:
Grethe Jørgensen
M: [email protected]
Medarbeidere:
Kjetil Mehling, Grethe Jørgensen, Hanne Christin
Nr. 01
Dagbladet, fredag 13. februar 1922
Informasjon:
Denne avisen er i sin helhet en annonse for DovreJBS AS i Norge. Avisen er
en del av Dovres kampanje
våren 2009. Avisen er gitt
ut i et opplag på 25 000 og
distribuert i hele Norge.
Takk til:
Dagbladet for bruk av layout og god hjelp.
Ole B. Egelund for intervju.
Magnus Rønningen for artikkel.
Alle ”annonsører” som har
funnet frem gamle annonser fra arkivene sine.
Ettertrykk er forbudt dersom det ikke er gitt tillatelse fra utgiver.
WWW.DOVRE.COM
Dagbladet i 1922
En kjøpmann i Østre Aker
forsvunnet
Han reiste forrige mandag inn til byen
med ca 7000 kroner
De allierte krever de tyske
krigsforbrydere utlevert
Fordi man er misfornøiet
med dommene i Leipzig
Statsbudgettet vil vise stor
nedgang
Fremlegges i første statsraad
Poincarés nye regjering
Konferansen i Genua blir ikke avlyst.
Poincaré og Lloyd George har hat en
viktig samtale.
Hva skjedde egentlig i 1922?
1922 er året da Dovre
ble etablert, dengang A/S
Lillestrøm Trikotagefabrik,
i dag Dovre-JBS AS. I 1922
forgikk det også andre store hendelser. Både i Norge
så vel som i utlandet. Vi vil
se litt nærmere på hva som
skjedde.
I
Norge
blir
Unge
Høires landsforbund stiftet
og litt senere på året blir
Vinmonopolet opprettet.
I utlandet er det en del
lederbytter og andre historiske hendelser. Pave Benedikt XI dør og Pave Pius
XI overtar.
Josef Stalin overtar etter
Lenin som Sovjetunionens
leder. Insulinen blir for første gang tatt i bruk, noe
Leonard Thompson sikkert
ble utrolig glad for. (Gutten
som hadde diabetes).
Egypt blir endelig en selvstendig stat ettersom Storbritania avstår sitt protektorat over landet. Da blir
Fuad I den nye kongen
over landet.
I Libya blir det satt en offisiell varmerekord på
hele 58 grader celsius i
Al’Aziziyah, en rekord som
fortsatt står. Den norske
varmerekorden lyder 35,6
grader og ble målt i Nesbyen i Buskerud 20. juni 1970.
I November 1922 blir BBC
stiftet, og er fra 1927 statseid som British Broadcasting Corporation.
Lasse Kolstad blir født og
det gjør også Povel Ramel,
Edvard Hagerup Bull, Aud
Schønemann og Boutros
Boutros-Ghali.
Dette
er
året
da
Liverpool blir seriemester,
det gjør de også året etter.
En liten popquis: Hva heter
den legendariske keeperen
Liverpool hadde på denne
tiden, send svaret inn til
[email protected]
og
vinn Dovre-produkter til
en verdi av 1000 Kr.