Les mer - Elsikkerhetsforbundet

Invitasjon til en ny elsikker fremtid.
Elsikkerhetsskolens kurs i elektrotermografi (12. til 15.mars.2012 )
og
elkontroll næring (26. til 29. mars 2012)
Kursene er basert på normen NEK 405.1 Elektrotermografi og NEK
405.3 Elkontroll næring. 10 % rabatt dersom du velger begge kursene.
No cure, no pay.
Dersom vi ikke kan tilføre deg noe, ingen krav om kursavgift.
Velg kurs fra Elsikkerhetsforbundet. Vi har lengst erfaring med denne type utdanning i
markedet. Det er begrenset deltagelse på våre kurs, da det viktigste for oss og kundene er at
du er så godt rustet som mulig når du skal ut som kontrollør. Det blir du ikke på ”fabrikkurs”
med mer enn 12 deltagere ref. kurspsykologer.
Kommentarer fra enkelte av våre deltagere:
1. Det beste kurset jeg har vært på mhp elsikkerhet.
2. Utrolig nyttig, var ikke klar over hvilket ansvar jeg har som eltakstmann. Trodde
forsikring som installatør dekket dette, men vet nå bedre.
3. Veldig nyttig at det er begrenset med deltagere pr kurs. Vi fikk svar på det vi lurte på.
4. Jeg trodde Internkontroll var det samme som sluttkontroll, men ser at der har jeg tatt
feil.
5. Bedre nivå enn installatørprøven (nyutdannet installatør) mhp elsikkerhet.
6. Første kurs jeg har vært på i elektrosammenheng der Etikk er del av tema.
Lær termografi og elkontrollkunnskap av noen som er praktiserende selv.
Det kan vi garantere at du vil få nytte av.
Flere forsikringsselskap krever elanlegg termografert og kontrollert av sertifisert kontrollør,
enten hos Det Norske Veritas, eller Nemko, for rabatt til kunder.
Elektrotermografi er et hurtig voksende marked fordi termograførene ofte finner situasjoner i
elanleggene som kan utvikle seg til brann dersom intet gjøres.
Kunder ønsker trygghet, og bør få nettopp det. Ved hjelp av termografikamera og sertifisert
kontrollør spares næringsliv og andre for store summer årlig. Mange større oppdragsgivere
krever elanleggene termografert i forbindelse leveranse av nye elanlegg. Markedet er stort,
behovet for termografører likeså.
Krav for å fremstille seg til eksamen i hht NEK 405.1 er minimum to år som elektromontør
eller tilsvarende.
Kurset er godt egnet for elektromontører, elsikkerhetskontrollører, DLE, installasjonsbedrifter
med fokus på internkontroll og egenkontroll og andre med interesse for elsikkerhet.
Sentrale temaer i tillegg til NEK 405.1 er (kun utdrag av innhold):
· Gjennomgang av lover innen HMS / Internkontroll området,
-
Gjennomgang av relevante forskrifter og normer. I den sammenheng nevnes:
FSE, FKE, FEL, NEK 405.2, 405.3, 405.4, NEK 400, NEK 60439 (tavlenormen).
Temperaturgrenser for utstyr, Kamerateori, Isoterm, kvalitativ og kvantitativ måling,
hva er temperatur, refleksjon, emissivitet, Varmekabelverifisering, viktige momenter å
være klar over, med mer. Rapportering, krav til utstyr, kalibreringskrav med mer.
Det vil bli anledning til å avlegge teoretisk / praktisk eksamen etter kurset. Gi beskjed
om du ønsker sertifisering hos Nemko eller Veritas
Kursavgift NEK 405.1 elektrotermografi: Kr. 14 000,00
Kursavgiften dekker lunsj alle dager, kursunderlag, Normen NEK 405.1, 405,3 og
405.4 dersom du deltar på begge kurs. Dagpakke på hotellet mm
Påmelding til termografikurs: [email protected], innen 5.3.2013 Merk med
kurs du ønsker å delta på.
NEK 405 3 Elkontroll næring kurset i tiden
26. til 29 mars 2012
Sentrale temaer
Kjente brannfarlige forhold, brannstatistikk, elkontroll næring og landbruk. Kurset er basert på
evaluering av elanlegg i næringsbygg mhp tilstandsvurdering, kvalitet på utført IK arbeid,
opplæring i div. IK regelverk, noe termografigrunnlag, vanlige termografifeil, energiforbruk,
dataverktøy for Gjensidigeoppdrag, rapporteringskrav for Gjensidige og Sparebank 1
Skadeforsikring med mer. Tek 10, overspenningsproblematikk, maskindirektivet, Etikk mm.
Det nevnes også stoff fra kontrollnormene NEK 405.1, 405.2, 405.3 + 4, NEK 400 2010, status revisjon NS 3424 + NS 3600 (boligkontroll), eltakst, endringer i regelverk, tilstandsvurdering, verdivurdering med mer. Kurset er godt egnet for: Elektroinstallatører, montører med god elektrokunnskap som arbeider med IK, prosjekterende, DLE personell, andre med interesse for grunnleggende IK kunnskap og kunnskap generelt. Personell som også ser verdien av sertifisering av tredjepartsorgan (Nemko eller Veritas) for verifisering av bred kompetanse, andre. Imidlertid ikke krav om å sertifisere seg med mindre man ønsker å arbeide med kontroll for noen av forsikringsselskapene og deres kunder spesifisert nevnt på neste side. Man vil garantert ha utbytte av kurset også i tradisjonell installasjon. Typiske kundegrupper i forbindelse med elkontroll Næring og NEK 405.3 sertifiserte:
Kunder av Gjensidige forsikring, også store landbrukskunder, Sparebank 1
skadeforsikring og Trygg + Advokater, eierskifteselskaper og andre forsikringsselskaper,
borettslag, sameier, forvaltingsselskaper av næringsbygg, bedriftskunder med behov for
Internkontroll og mange flere.
Det vil bli anledning til å avlegge teoretisk / praktisk eksamen etter kurset. Gi beskjed om du
ønsker sertifisering hos Nemko eller Veritas
Kursavgift NEK 405.3 Elkontroll næring : Kr. 14 000,00
Kursavgiften dekker lunsj alle dager, kursunderlag, Normene 405,3 og 405.4 og
standarden NS 3424, Dagpakke på hotellet med mer.
Påmelding til termografikurs: [email protected], innen 18.3.2012. Merk
med kurs du ønsker å delta på.
Ved avbestilling mindre enn en uke før kursstart belastes full kursavgift.
Det tas forbehold om avlysning av kurset ved for få deltagere, ved sykdom
eller force majour forhold.
Kurssted:
Comfort hotell, Bastion. Skippergata 7, Oslo (ca 10 min. spasertur fra Oslo S),
tlf 22 47 77 00
Overnatting organiseres av hver enkelt selv.
.
Telefon til Elsikkerhetsforbundets kursvarlig: 970 33 380 / 905 30 505
www.Elsikkerhetsforbundet.no