03.02.2012 HMS vedr. hendelse Tananger Scan Tank

MØTE ULYKKE TANANGER 10.01.2012
Hva kan vi lære av en slik hendelse.
Scan Tank sin bil var på veg tilbake til depot da den fikk
møtende bil i fronten.
RV 509, TJORA, SOLA 10.01.2012
Legg merke til hvor oversiktig det er på plassen, hvor ”slakk” svingen er.
Hvorfor kommer et kjøretøy over i motsatt kjørefelt på en slik plass ?
Mye tyder på at sjåfør i personbil snakker i mobil.
Han var uoppmerksom og kom over i tankbilens kjørefelt.
Tok tlf konsentrasjonen ? Kan vi gjøre samme feil ?
Tankbilsjåfør ringer 113, deretter mtil arbeidsgiver (varslingsplan).
Scan Tank sin sjåfør hadde overhodet ingen mulighet å unngå ulykka og ble
sjekket ut av saka.
Dette medfører at verken arbeidsgiver eller sjåfør får tilgang til politi rapport etter
ulykken.
Dette endte opp som dødsulykke. Mann på 46 år omkom
Hva lærer man av en ulykke ?
Hvordan bruker man lærdommen fra en slik ulykke ?
Hvilke virkningsfulle tiltak setter man inn ?
Hvordan får man ansatte og omgivelser til å ta dette på alvor ?
Hvordan forbereder man ansatte på ulykker ?
Hvor godt forberedt er redningspersonell på neste uhell ?
Hvordan går man videre ?
Ulykker vil skje igjen, uansett hvordan vi forebygger og forbereder oss.
Men er det rimelig at ulykker skjer grunnet dårlig fokus ?