P`9982 Smartphone-Brukerhåndbok

PORSCHE DESIGN
P'9982 Smartphone
Brukerhåndbok
Versjon: 10.2.1
Publisert: 2014-05-16
SWD-20140516185312350
Innhold
Oppsett og grunnleggende funksjoner.....................................................................................................7
Nytt i denne utgivelsen................................................................................................................................. 7
En rask oversikt over enheten din................................................................................................................ 9
Hva er annerledes med BlackBerry 10?....................................................................................................... 9
En enkel oversikt over startskjermen..........................................................................................................16
Programikoner............................................................................................................................................ 17
Varslingsikoner........................................................................................................................................... 21
Meny-ikoner................................................................................................................................................21
Sette inn mikro-SIM-kortet, batteriet og mediekortet................................................................................ 22
Konfigurere enheten med konfigurasjonsprogrammet............................................................................... 25
Bruke berøringsskjermen............................................................................................................................25
Tilpass enheten din.....................................................................................................................................30
Hvor finner jeg kundestøtte?...................................................................................................................... 30
Bytte av enhet.............................................................................................................................................30
BlackBerry ID..............................................................................................................................................36
Telefon og tale.......................................................................................................................................... 39
Grunnleggende telefonfunksjoner.............................................................................................................. 39
Varsler og ringetoner.................................................................................................................................. 47
Talepost...................................................................................................................................................... 51
Talekontroll ................................................................................................................................................ 53
BlackBerry Hub og e-post....................................................................................................................... 59
En enkel oversikt over BlackBerry Hub...................................................................................................... 59
BlackBerry Hub og e-post.......................................................................................................................... 59
BBM ...........................................................................................................................................................82
Facebook ...................................................................................................................................................82
Twitter ........................................................................................................................................................ 82
LinkedIn ..................................................................................................................................................... 82
joyn ............................................................................................................................................................ 82
Medier........................................................................................................................................................ 85
Endre medievolumet...................................................................................................................................85
Lyd- og videofiltyper, formater og kodeker som støttes............................................................................ 85
Kamera....................................................................................................................................................... 87
Bilder...........................................................................................................................................................92
Musikk........................................................................................................................................................ 96
Videoer........................................................................................................................................................99
BlackBerry Story Maker ...........................................................................................................................101
Mediedeling.............................................................................................................................................. 102
Om FM-radio............................................................................................................................................ 103
Søk etter radiostasjoner........................................................................................................................... 104
Gå til en radiostasjon manuelt.................................................................................................................. 104
Høre på radiostasjoner............................................................................................................................. 104
Legge til en radiostasjon til dine favoritter................................................................................................104
Fjerne en radiostasjon fra dine favoritter.................................................................................................. 105
Spill........................................................................................................................................................... 105
Innstillinger..............................................................................................................................................109
Tilpasse enhetsinnstillingene.................................................................................................................... 109
Hvordan oppdaterer jeg programvaren på BlackBerry 10-enheten?....................................................... 113
Batteri og strøm........................................................................................................................................ 114
Tilkoblinger............................................................................................................................................... 120
BlackBerry-tastatur og skriving................................................................................................................ 140
Språk........................................................................................................................................................ 147
Skjermvisning........................................................................................................................................... 148
Tilgjengelighet...........................................................................................................................................149
Mediekort og lagring.................................................................................................................................159
BlackBerry Link-funksjoner på enheten................................................................................................... 164
Programmer og funksjoner....................................................................................................................167
Organisere programmer........................................................................................................................... 167
Kalender....................................................................................................................................................169
Kontakter.................................................................................................................................................. 177
Klokke....................................................................................................................................................... 184
BlackBerry World .....................................................................................................................................189
Android-programmer ............................................................................................................................... 192
Kart og GPS..............................................................................................................................................194
Webleser ..................................................................................................................................................200
Forklaring for programmet Smartetiketter ............................................................................................... 206
Søke på enheten.......................................................................................................................................210
Filbehandling ........................................................................................................................................... 211
Kalkulator..................................................................................................................................................215
BlackBerry Virtual Expert .........................................................................................................................217
Produktivitet og jobb.............................................................................................................................. 219
Bytte mellom privat område og jobbområde............................................................................................219
Om BlackBerry Balance og jobbområdet ................................................................................................219
Remember ............................................................................................................................................... 224
Documents To Go ................................................................................................................................... 228
Print To Go .............................................................................................................................................. 229
BlackBerry World for jobben.................................................................................................................... 229
Enterprise IM ........................................................................................................................................... 229
Enterprise IM for Cisco ............................................................................................................................ 229
BlackBerry Bridge ....................................................................................................................................230
BlackBerry Travel .....................................................................................................................................230
BlackBerry Work Drives ...........................................................................................................................230
Salesforce ................................................................................................................................................ 230
Adobe Reader ..........................................................................................................................................230
Sikkerhet og sikkerhetskopiering......................................................................................................... 231
Passord og låsing..................................................................................................................................... 231
Sikkerhetskopiere enhetsdataene............................................................................................................ 236
BlackBerry Protect....................................................................................................................................236
Passordholder ......................................................................................................................................... 237
Sikkerhetsinnstillinger............................................................................................................................... 241
Juridisk merknad.................................................................................................................................... 245
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Komme i gang, nyheter, bevegelser for berøringsskjermen, bytte enheter, BlackBerry ID
Nytt i denne utgivelsen
Vi presenterer BlackBerry 10 OS versjon 10.2.1
Denne programvareoppdateringen introduserer flotte, nye funksjoner slik at du kan være mer produktiv
og få økt kontroll. Finn flere måter du kan prioritere kommunikasjonen din på, les nettinnhold frakoblet,
tilpass menyer, last ned Android-programmer og overvåk batterinivået slik at du kan være mer produktiv
lenger.
BlackBerry Hub
BlackBerry Hub har nå tilpassbare varsler, muligheten til å filtrere meldingslisten med en klypebevegelse
og muligheten til å skrive meldinger i ren eller rik tekst.
BlackBerry-tastatur
En flytende handlingslinje over tastaturet gjør det mulig å utføre eller avbryte vanlige handlinger.
Musikk
Du kan høre på radiostasjoner på BlackBerry-enheten med en FM-radio i musikkappen. Du kan søke
etter stasjoner, merke stasjoner som favoritter og høre på radioen med hodetelefoner eller via
høyttaleren.
Kalender
Du kan vise en spesifikk dato i kalenderen ved å trykke øverst på skjermen og velge en dato. Du kan
bruke eksisterende kalenderinformasjon til å opprette oppfølgingsmøter, og med Cisco WebEx
Meetings-programmet installert kan du planlegge WebEx-møter.
7
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Kontakter
Når du lagrer en kontakt kan du velge kontoen du vil lagre den til, og du kan flytte kontakter mellom
kontoer. Du kan opprette grupper innen kontaktene dine slik at du enkelt kan sende meldinger til alle i
gruppen, planlegge møter og dele filer. For hver av kontaktene dine kan du angi unike varslinger for
anrop og forskjellige typer meldinger, herunder BBM, e-post, tekstmeldinger og andre sosiale
nyhetsoppdateringer.
Telefon
Du kan svare på et anrop på enheten ved å trykke på og holde på sirkelen nederst på skjermen, og
skyve fingeren mot venstre. Skyv fingeren til høyre for å avvise et anrop. Du kan tilordne taster for
hurtigoppringning til kontaktene dine og ringe dem dra startskjermen, og du kan ringe ved å skrive
kontaktens navn.
BlackBerry-webleser
Lagre en nettside til enheten din slik at du kan lese den senere, enten du er tilkoblet et nettverk eller ikke.
Du kan også gå til et ønsket Android-programnettsted og laste ned programmer til enheten din. Hvis du
bruker BlackBerry Balance, lastes programmer ned til ditt personlige område, og de får ikke tilgang til
data i arbeidsområdet ditt. Last ned programmer du stoler på. Enheten din kontrollerer ikke integriteten
til APK-filene du laster ned.
Innstillinger
Du kan konfigurere enheten din til å bruke et bildepassord i stedet for et tradisjonelt passord. Du kan
spesifisere hvilke alternativer som skal vises i menyen Hurtiginnstillinger når du sveiper ned fra toppen av
startskjermen. Du kan også spesifisere rekkefølgen til disse alternativene og bytte mellom ditt personlige
område og arbeidsområdet fra menyen Hurtiginnstillinger.
Fra skjermen Enhetsmonitor kan du se hvor mye lagringsplass og batteri hvert av programmene dine
bruker. Du kan se informasjon om CPU, minne og bruk av mobilt nettverk eller Wi-Fi-nettverk.
Beslektet informasjon
En enkel oversikt over BlackBerry Hub, 59
BlackBerry-tastatur og skriving, 140
Varsler og ringetoner, 47
Om FM-radio, 103
Kalender, 169
Kontakter, 177
Grunnleggende telefonfunksjoner, 39
Webleser, 200
8
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Brukerhåndbok
BlackBerry World, 189
Tilpasse enhetsinnstillingene, 109
Batteri og strøm, 114
En rask oversikt over enheten din
Hva er annerledes med BlackBerry 10?
Hvis du nettopp har begynt å bruke BlackBerry 10-enheten, ønsker du kanskje å lære mer om hva som
skiller den fra andre BlackBerry-enheter. Finn informasjon om starterskjermen, menyer, innstillinger,
meldinger, varsler og programmer. Lær deg hvor du finner telefonnummeret ditt og PIN-koden din, og
finn ut hvordan du klipper ut, kopierer og limer inn tekst.
Hvordan går jeg tilbake til startskjermbildet?
• I mange programmer kan du trykke på
Tilbake for å returnere til forrige skjermbilde.
9
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
• Skyv oppover fra bunnen av skjermen for å minimere et program og gå tilbake til startskjermbildet.
Hvordan får jeg opp menyen?
Det finnes ingen
-menytast på BlackBerry 10-enheter. Du åpner menyer ved å trykke på ikonene
nederst på skjermen og ved å trykke og holde på elementer på skjermen.
10
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Hvordan endrer jeg innstillinger og alternativer?
Gjør ett av følgende:
• Du kan endre innstillinger i et program ved å skyve fra toppen og skjermen. Trykk på
• Du kan se andre alternativer i mange programmer ved å trykke på
.
.
• Skyv nedover fra toppen av startskjermen for å endre innstillinger på BlackBerry-enheten og koble
Innstillinger.
til mobilnett og Wi-Fi-nettverk. Trykk på
11
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Hvor er e-posten min eller andre meldinger?
Du finner alle e-poster, tekstmeldinger, varsler fra sosiale nettverk, tapte anrop og talepostmeldinger i
BlackBerry Hub. BlackBerry Hub er ikke som andre programmer på BlackBerry-enheten. Det befinner
seg i kjernen av BlackBerry 10-opplevelsen og kjører alltid, slik at du kan opprettholde forbindelsen
uansett hva du gjør på enheten.
Skyv fingeren mot høyre på startskjermen for å gå til BlackBerry Hub.
Du kan også ta en kikk på BlackBerry Hub eller åpne det hvor som helst på enheten med en enkel
bevegelse:
12
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Hvor er telefontastene og varselprofilene mine?
• Operativsystemet BlackBerry 10 inkluderer følgende innebygde varslingsprofiler: Normal, Bare
telefonsamtaler, Bare vibrasjon, Stille og Alle varsler av.
• Du kan enkelt skru på stillemodus ved å skyve fra toppen av startskjermen og trykke på .
• Du kan angi en tilpasset ringetone for kontakter i kontaktprogrammet.
• Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet og trykk på
Innstillinger > Varsler for å angi varsler
for ulike typer meldinger.
• For å svare på et anrop trykker du og holder på sirkelen nederst på skjermen, og skyver fingeren til
venstre. Løft fingeren fra skjermen når sirkelen dekker .
• For å svare på et anrop trykker du og holder på sirkelen nederst på skjermen, og skyver fingeren til
høyre. Løft fingeren fra skjermen når sirkelen dekker .
13
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Hvor er programmene mine?
Det kan være at noen av programmene du brukte på den gamle BlackBerry-enheten ikke er tilgjengelige
på BlackBerry 10-enheten. I BlackBerry World-nettbutikken kan du sjekke om de gamle programmene er
tilgjengelige for nedlasting på My World-skjermen eller finne nye programmer.
Hvordan redigerer eller flytter jeg tekst?
Du trenger ikke en pad eller kule på en BlackBerry 10-enhet! Bare trykk og hold fingeren på tekst for å
vise en meny med alternativene velge, klippe ut, kopiere og lime inn tekst. Du kan flytte pekeren eller
sette inn tekst på et bestemt sted med den detaljerte pekerkontrollen.
Merke tekst
Trykk og hold på et tegn eller ord.
• For å avbryte utvalget trykker du hvor som helst på skjermen.
• For å endre tekstutvalg drar du i håndtakene.
Flytte tekst
1. Trykk og hold fingeren på et ord eller i et tekstfelt.
2. Løft fingeren fra skjermen. En meny med alternativer for tekstredigering vises.
3. Trykk på et alternativ.
Tips: Hvis du ikke er sikker på hva et menyikon betyr, kan du trykke og holde på ikonet for å se hva det
gjør. Skyv fingeren bort fra ikonet for å unngå å velge det.
14
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Sett inn pekeren
1. Trykk på et ord eller tekstfelt for å vise pekeren.
2. Gjør ett av følgende:
• Dra sirkelen for å flytte pekeren til et annet sted.
• Hvis du vil flytte pekeren ett tegn om gangen, trykker du på toppen, bunnen, eller til venstre eller
høyre for sirkelen.
3. Sett inn tekst der du plasserer pekeren.
Tips: Sørg for at du plasserer fingeren på den ytre delen av sirkelen slik at du fremdeles kan se pekeren.
Hvor er oppgavene, notatene og talenotatene mine?
• Hvis du brukte BlackBerry Link til å overføre filene fra den gamle BlackBerry-enheten til den nye, skal
oppgaver, notater og talenotater være i det nye BlackBerry Remember-programmet.
• Hvis du brukte oppgaver i BBM Groups tidligere, har du fremdeles tilgang til disse oppgavene i BBM.
Hvor finner jeg filene mine?
Du kan finne filene i programmet Filbehandling. Hvis du har lagt til en jobbkonto til BlackBerry-enheten
og administrator skrudde på BlackBerry Balance-teknologi, vil enhetsdata, programmer og
nettverkstilgang være delt inn i et jobbområde og et personlig område. Ved å ha delte områder vil du
unngå å tilfeldigvis kopiere jobbdata inn i et personlig program, eller vise konfidensiell jobbdata i en BBM
Video-nettprat. Hvis du vil bytte mellom jobbområdet og det personlige området, drar du fingeren
nedover midt på skjermen. Deretter trykker du på Personlig eller Jobb.
Hvor finner jeg enhetsinformasjon og passord?
Hvor finner jeg PIN-koden min?
Trykk på profilbildet i BBM. På profilsiden vises PIN-koden under strekkoden. Du kan også skrive
mypin i en e-post eller tekstmelding for å vise PIN-koden din.
Hvordan finner jeg telefonnummeret mitt?
Trykk på -ikonet på startskjermen. Når skyver du ned fra midten av skjermen i visningen Anrop
eller Kontakt, vises telefonnummeret ditt øverst på skjermen. Du kan også skrive mynumber i en epost eller tekstmelding for å vise telefonnummeret ditt.
15
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Hvor er passordholderen?
Passordholder-programmet er tilgjengelig for nedlasting fra BlackBerry World-nettbutikken. Hvis
du brukte BlackBerry Link eller et mediekort til å overføre data fra en BlackBerry-enhet som kjører
BlackBerry Device Software 5.0 eller nyere, kan du gjenopprette passord fra passordholderen fra
den gamle enheten etter at du har lastet ned og åpnet passordholder-programmet.
Hvor finner jeg detaljer om enhetens programvareversjon og maskinvare?
Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet. Trykk på
Innstillinger > Om. Hvis du vil endre
informasjonstypen som vises, kan du trykke på et alternativ i rullegardinlisten.
Du kan skrive myver etterfulgt av et mellomrom i en melding, merknad eller oppgave, for å se
hvilken enhetsmodell og BlackBerry 10 OS-versjon du bruker. Denne funksjonene er kanskje ikke
støttet for innskrivingsspråket ditt.
Hvordan søker jeg?
Hvis du leter etter noe på BlackBerry-enheter eller på Internett, trykker du på
startskjermen.
på bunnen av
Hva er BlackBerry Link?
BlackBerry Link er den nyeste versjonen av BlackBerry Desktop Software, og kan brukes med
BlackBerry 10-enheten. Du kan bruke BlackBerry Desktop Software med enheter som har BlackBerry
7.1 eller eldre.
BlackBerry Link er en programvare du kan installere på datamaskinen for å koble data, filer og
programmer på BlackBerry-enheten til den stasjonære datamaskinen.
Gå til www.blackberry.com/BlackBerryLink på datamaskinen og velg BlackBerry Link eller Windows
for å laste ned Mac.
En enkel oversikt over startskjermen
16
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Brukerhåndbok
Programikoner
Ikon
Beskrivelse
BlackBerry Hub
Få tilgang til alle meldingene og varslene som du mottar fra de ulike
kontoene, på ett sted.
Kontakter
Få tilgang til kontaktene fra alle kontoene dine, samt oppdateringer og delte
aktiviteter, i kun ett program.
Nettleser
Vis webområder enklere ved å bruke lesemodus, og del webområder enkelt
med kontaktene dine.
17
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Brukerhåndbok
Ikon
Beskrivelse
Kalender
Vis alle hendelsene på ett sted, inkludert hendelser du har lagt til fra epostkontoene og kontoer for sosiale nettverk. Du kan filtrere hendelser i
henhold til kontoen din.
BBM
Skriv, snakk eller publiser. Du avgjør hvordan du vil kommunisere med BBMkontakter i sanntid.
Tekstmeldinger
Send og motta tekstmeldinger og tekstmeldinger med vedlegg, dersom det
inngår i mobilabonnementet ditt.
BlackBerry World
Last ned, kjøp, ranger og se gjennom programmer, spill, musikk og videoer.
Remember
Et produktivitetsprogram for innsamling og kategorisering av informasjon
som du trenger å huske.
Documents To Go
Opprett, rediger og formater Microsoft Word-dokumenter og Microsoft
Excel-regneark. Rediger, vis og presenter Microsoft PowerPointpresentasjoner.
Bilder
Vis, rediger og del bilder som du tar med kameraet, eller som er lagret på
enheten.
Musikk
Del musikk raskt og enkelt med kontaktene dine. Spill av musikk på
hjemmeunderholdningsanlegget via det trådløse nettverket.
Videoer
18
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Brukerhåndbok
Ikon
Beskrivelse
Vis, rediger og del videoer som du tar opp med kameraet, eller som er lagret
på enheten. Spill av videoer på hjemmeunderholdningsanlegget via det
trådløse nettverket.
Story Maker
Opprett og del en film du har laget, ved bruk av bilder, video og musikk på
enheten.
Facebook
Vis Facebook-varsler, last opp bilder og video og sjekk inn på steder.
Twitter
Følg historiene, ideene og meningene som interesserer deg, ved å sende og
motta korte meldinger kjent som tweets.
LinkedIn
Utvid ditt profesjonelle nettverk og få tilgang til ideer og muligheter for
karrieren din.
Kart
Søk etter steder, få detaljerte anvisninger og lagre favorittsteder.
Spill
Finn spill som du kan laste ned og spille. Legg til venner slik at du kan se
deres spill eller utfordre dem i et spill.
YouTube
Del videoer med venner, familie og verden.
Talekontroll
Bruk talekommandoer for å foreta anrop, sende meldinger, søke på Internett
og mer.
Klokke
Følg med på tiden ved å bruke en verdensklokke, stoppeklokke og
klokkealarm.
19
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Brukerhåndbok
Ikon
Beskrivelse
Kalkulator
Utfør beregninger ved å bruke kalkulator med grunnleggende og vitenskaplig
visning, tipskalkulator og enhetskonverterer.
Kompass
Naviger deg frem ved hjelp av kompasset, eller la kompasset koble seg til
GPS-satellitter slik at du finner frem.
Filbehandling
Vis, lagre og del filer som er lagret på enheten, på et mediekort eller på
enheter eller nettverk som enheten er koblet til.
Smartetiketter
Lagre og opprett etiketter som inneholder informasjon – for eksempel tekst,
telefonnumre og koblinger – som du kan dele med andre.
Innstillinger
Endre innstillingene for nettverkstilkoblinger, kontoer, visninger, språk og
mer.
Adobe Reader
Vis PDF-filer på enheten og del dem med andre via e-post, BBM og mer.
Telefon
Foreta konferansesamtaler, sjekk talepost eller flytt en samtale til BBM
Video.
Kamera
Inkluderer fremre og bakre kamera, og en Time Shift-modus slik at du kan ta
det perfekte bildet.
Konfigurasjon
Konfigurer kontoene dine, tilpass enheten og se på opplæringer om bruk av
BlackBerry 10 OS.
Hjelp
20
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Brukerhåndbok
Ikon
Beskrivelse
Finn ut hvordan du kan gjøre ting enkelt på enheten, les vanlige spørsmål og
svar, og lær deg tips om hvordan du kan få økt produktivitet.
Varslingsikoner
Varslingsikonene viser at du har nye eller uåpnede elementer for kontoene dine i BlackBerry Hub. Når du
har et nytt element vises -indikatoren på varslingsikonet. Du kan titte på varslingsikonene ved å skyve
fingeren opp fra bunnen av skjermen fra hvor som helst på enheten.
Ikon
Beskrivelse
E-postmelding
Tekstmelding
BBM-melding
Facebook-melding
Twitter-melding
LinkedIn-melding
Telefonsamtale
Talepostmelding
Varslingsmeldinger fra programmer og tjenester som f.eks. BlackBerry World
Meny-ikoner
Tips: Hvis du ikke er sikker på hva et menyikon betyr, kan du trykke og holde på ikonet for å se hva det
gjør. Skyv fingeren bort fra ikonet for å unngå å velge det.
Beskrivelse av de vanligste menyikonene:
21
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Brukerhåndbok
Ikon
Beskrivelse
Åpne en meny med handlinger
Åpne en liste over måter å navigere eller filtrere informasjon
Opprette en melding
Vise vedlegg
Dele et element, f.eks. et bilde, med noen
Svare på en e-post
Svare alle mottakere av en e-post
Videresende en e-post
Ta opp et talenotat
Legge til en ny oppføring i Remember-programmet
Legge til en ny oppføring i kalenderprogrammet
Sette inn mikro-SIM-kortet, batteriet og mediekortet
Lær deg hvordan du setter inn mikro-SIM-kortet, batteriet og det valgfrie mediekortet (mikro-SD-kort).
Ta av batteridekselet
OBS: Pass på at du ikke bøyer batteridekselet, slik at du ikke skader overflaten.
Dra opp bunnen på batteridekselet for å ta det av.
22
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Sette inn eller ta ut mikro-SIM-kortet
OBS: BlackBerry-enheten er laget for å brukes med et mikro-SIM-kort. Ikke sett inn en SIM-kortadapter i
enheten, da dette kan skade enheten.
Mikro-SIM-kortet kan allerede være satt inn, avhengig av tjenesteleverandøren og hvor du kjøpte
enheten.
Gjør ett av følgende:
• Du setter inn mikro-SIM-kortet ved å skyve det på plass som vist.
• Hvis du vil ta ut mikro-SIM-kortet, dytter du det delvis ut ved å plassere pekefingeren på
åpningen. Skyv mikro-SIM-kortet helt ut, enten med pekefingeren og tommelen, eller ved å dytte
toppen av mikro-SIM-kortet med tommelen.
23
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Sette inn et mediekort
Tips: Du kan sette inn eller ta ut et mediekort når BlackBerry-enheten er slått på. Du trenger ikke å slå av
enheten eller starte den på nytt.
Mediekort er valgfritt. Hvis det fulgte med et mediekort, er det kanskje allerede satt inn.
Med metallkontaktene rettet bort fra deg, setter du inn mediekortet (mikro-SD-kort) i sporet til høyre
for batteriet.
Sette inn eller ta ut batteriet
Du bør lade batteriet før du begynner å bruke BlackBerry-enheten. Batteriet i esken som enheten ble
levert i, er ikke fulladet.
Gjør ett av følgende:
• Sett inn batteriet ved å holde kontaktpunktene mot hverandre.
• Ta ut batteriet ved å løfte det opp i motsatt ende for kontaktpunktene, og trekk det så ut.
24
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Konfigurere enheten med konfigurasjonsprogrammet
Konfigurasjonsprogrammet vises første gang du starter BlackBerry-enheten. Konfigurasjonsprogrammet
krever nettverkstilkobling. Kontroller at enheten er tilkoblet et mobilt nettverk eller er innenfor
rekkevidden til et Wi-Fi-nettverk. Etter innledende oppsett kan du åpne konfigureringsprogrammet ved å
trykke på
Konfigurer-ikonet på startskjermen.
Konfigurasjonsprogrammet ber deg oppgi BlackBerry ID eller opprette en ny. Hvis du ikke er sikker på
om du allerede har en BlackBerry ID, kan du gå til www.blackberry.com/blackberryid fra en
datamaskin.
Du kan bruke konfigurasjonsprogrammet til å:
•
•
•
•
•
Legge til e-post, BBM, direktemeldinger og kontoer for sosiale nettverk
Konfigurere betalingsalternativer for kjøp fra BlackBerry World-nettbutikken
Overføre data fra en enhet som kjører BlackBerry 7 eller 7.1
Tilpasse enhetsinnstillingene
Se videoopplæringer eller åpne hjelpeprogrammet for å lære mer om BlackBerry 10 OS
Bruke berøringsskjermen
Ta deg litt tid til å se hvordan du navigerer på BlackBerry-enheten med disse enkle håndbevegelsene.
Bla gjennom og flytte mellom elementer
Skyv med fingeren for å bla i en liste, panorere på en webside og gå fra bilde til bilde. Du kan også skyve
med fingeren for å vise startskjermen. Hvis du for eksempel ser på BlackBerry Hub, kan du skyve
fingeren mot venstre for å vise startskjermen og minimerte programmer. Skyv fingeren til venstre igjen
for å se alle programmene.
25
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
• Hvis du vil bla opp eller ned, skyver du fingeren opp eller ned.
• Hvis du vil bytte mellom BlackBerry Hub og startskjermen, skyver du fingeren mot venstre eller høyre.
Bruke et skyvedeksel
Hvis du ser et skyvedeksel på skjermen, kan du bruke det til å gå fremover i en fil, f.eks. i en sang eller
video, eller til å bla gjennom flere sider, f.eks. sidene i en e-bok.
Dra håndtaket til skyvedekselet.
Velge elementer
Gjør ett av følgende:
• Trykk på et element for å velge det. Hvis elementet kan åpnes, blir det åpnet, hvis ikke blir det
uthevet.
• Trykk og hold på et element for å utheve det uten å åpne det.
26
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
• Du merker flere elementer, f.eks. bilder eller sanger du vil dele, ved å trykke og holde på ett
element. Trykk på
og trykk på flere elementer. Du fjerner et element ved å trykke på det én
gang til.
Zoome inn eller ut på skjermen
Hvis du vil se nærmere på en detalj i et bilde, eller hvis du har problemer med å lese ord med liten tekst,
kan du gjøre deler av skjermbildet større ved å zoome inn. Hvis du vil se mer av skjermbildet, zoomer du
ut.
Skyv fingrene fra hverandre for å zoome inn, eller sammen for å zoome ut.
Flytte elementer fra ett sted til et annet
1. Berør og hold elementet du vil flytte på startskjermen.
2. Når elementet begynner å blinke, skyver du fingeren dit du vil at elementet skal være.
27
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Minimere programmer og vise aktive rammer
Når du minimerer et program, vises det som en aktiv ramme på startskjermen. Dette fungerer bra når du
jobber med flere ting samtidig, siden du f.eks. ikke trenger å lagre og lukke dokumenter før du kan bruke
webleseren, eller starte webleserøkten på nytt etter at du har sjekket e-posten.
Skyv oppover fra bunnen av skjermen.
Tips: Når du er ferdig med å bruke programmet, kan du lukke det ved å trykke på
hjørne av programmet.
nederst i høyre
Vise BlackBerry Hub
Du kan se på eller åpne BlackBerry Hub fra hvor som helst på BlackBerry-enheten.
Skyv fingeren oppover og mot høyre fra bunnen av skjermen.
28
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Tips: Hold fingeren på skjermen mens du titter på BlackBerry Hub. Hvis du vil gå tilbake til det du
gjorde, skyver du fingeren din nedover igjen.
Vise menyene
Du finner flere funksjoner, alternativer og hjelpemuligheter i menyene.
Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil se flere handlinger du kan utføre med et program, trykker du på
eller
.
• Hvis du vil se flere handlinger du kan utføre for et bestemt element i et program, f.eks. en sang
eller et bilde, trykker du på elementet og holder det. Hvis du vil se navnene på menyelementene
som kommer opp på høyre side av skjermbildet, trekker du fingeren over dem.
• Du finner innstillinger og hjelp ved å skyve nedover fra øverst på skjermen. Du kan se
innstillingene for programmet i et program. Hvis du ikke er i et program, vil du se
enhetsinnstillingene.
29
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Brukerhåndbok
Tilpass enheten din
Lær deg hvordan du tilpasser enheten og gjør den til din egen. Du kan for eksempel endre innstillinger,
laste ned programmer, endre ringetone og velge et bakgrunnsbilde.
Beslektet informasjon
Tilpasse enhetsinnstillingene, 109
Tilpasse Hurtiginnstillinger, 109
Laste ned og kjøpe programmer, spill, musikk og videoer, 190
Laste ned og installere Android-programmer på BlackBerry-enheten din, 192
Flytte et program rundt på startskjermbildet, 167
Bytte varsler og ringetoner, 48
Endre skriftstørrelse, 149
Angi et bilde som bakgrunn, 149
Angi en alarm, 185
Legge til et bokmerke for en webside, 203
Legge til en signatur for en e-postkonto, 77
Hvor finner jeg kundestøtte?
Få støtte til BlackBerry-smarttelefonen ved å klikke på en av koblingene nedenfor.
Gå til blackberry.com/support for å finne selvhjelpsressurser som
håndbøker og artikler fra kunnskapsbasen. Se videoer for å lære deg
hvordan du konfigurerer eller bruker funksjoner på enheten. Finn svar eller
publisere ditt eget spørsmål på forumene. Del tips og løsninger på sosiale
nettverk og BlackBerry-blogger.
Gå til blackberry.com/contact for å finne informasjon om hvem du skal
ringe til for å få mer informasjon om garanti, fakturering, reparasjoner eller
teknisk støtte.
Bytte av enhet
Med BlackBerry-enheten kan du bytte fra en enhet til en annen, og overføre kontakter,
kalenderoppføringer, bilder, videoer, merknader, notater og mer.
30
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Før du bytter enheter
Hvis du trenger informasjon om hvordan du bytter til en BlackBerry-enhet fra en eldre BlackBerry-enhet
eller en tredjepartsenhet, kan du gå til www.blackberry.com/deviceswitch.
Les mer om hvilke overføringsalternativer som er tilgjengelige for deg
Typene data som overføres, avhenger av overføringsmetoden du bruker samt typen smarttelefon du
overfører data fra. Dataene som overføres, kan inkludere enkelte innstillinger, telefonhistorikk, bilder,
musikk, bokmerker i nettleseren og så videre. Hvis du vil se en liste over datatypene som overføres, kan
du gå til www.blackberry.com/deviceswitch.
• Bytter du fra BlackBerry Device Software 5.0 eller nyere? Du kan bruke BlackBerry Link på en
datamaskin til å bytte enhet.
• Bytter du fra BlackBerry 7.0 eller BlackBerry 7.1? Du kan bruke et mediekort til å bytte enhet.
• Bytter du fra en BlackBerry-enhet som har BlackBerry Protect installert? Du kan bruke BlackBerry
Protect til å overføre støttede data, som kontakter, fra sikkerhetskopifilen på gjeldende enhet til den
nye enheten.
• Bytter du fra en iPhone- eller Android-enhet? Du kan laste ned programmet for enhetsbytte fra
BlackBerry World.
Tips: Hvis du bytter fra en BlackBerry-enhet og vil se hvilken versjon av programvaren du kjører, gjør du
ett av følgende på startskjermen til den gamle enheten:
• Klikk på Alternativer > Om.
• Klikk på Alternativer > Enhet > Om enhetsversjoner.
Notere brukernavn og passord
Før du bytter BlackBerry-enheter må du sørge for å ha følgende:
• Hvis du har lagret brukernavn og passord i passordholden, bør du vurdere å midlertidig skrive ned
informasjonen slik at du har den når du er klar for å legge til kontoer til den nye enheten.
• Hvis du har en enhet som kjører BlackBerry Device Software 5.0 eller nyere, kan det være du har
opprettet en BlackBerry ID som du brukte til å logge deg på enheten og BlackBerry Worldnettbutikken. Hvis du logger på BlackBerry 10-enheten med BlackBerry ID, kan det være du kan
installere programmene du tidligere lastet ned fra BlackBerry App World på nytt og få tilgang til
BlackBerry-produkter som du brukte på BlackBerry ID, f.eks. BBM og BlackBerry Protect.
Merknad: BlackBerry App World heter BlackBerry World på BlackBerry 10-enheter.
Beslektet informasjon
Hvordan tilbakestiller jeg BlackBerry ID-passordet hvis jeg har mistet eller glemt det?, 38
Oppdatere BBM
Selv om det ikke er nødvendig for å bytte BlackBerry-enhet, bør du oppdatere til den nyeste tilgjengelige
versjonen av BBM og knytte BBM til BlackBerry ID før du bytter enhet.
31
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
1. Du finner ut hvilken versjon av BBM som kjører på den gamle enheten, ved å se etter BlackBerry
Messenger i listen over installerte programmer.
2. Du kan laste ned BBM 7.0 eller nyere på den gamle enheten fra BlackBerry World-nettbutikken eller
fra www.bbm.com.
Hvis du ikke kan oppdatere versjonen du har av BBM, går du til BBM og tapper på
Alternativer > Sikkerhetskopier. Velg et alternativ for sikkerhetskopiering.
-tasten >
Hva om jeg har kontakter på SIM-kortet mitt?
BlackBerry 10-enheten bruker et mikro-SIM-kort. Kontakt mobiloperatøren for å få et mikro-SIM-kort til
enheten.
Hvis du har lagret kontakter på det gamle SIM-kortet, må du kopiere disse kontaktene til den gamle
enheten din før du sikkerhetskopierer enhetsdata, for å sørge for at du ikke mister kontaktene dine.
Tips: Hvis du vil kopiere kontaktene fra SIM-kortet til den gamle enhetens innebygde medielager, går du
til kontaktlisten på den gamle enheten og trykker på
-tasten > Telefonbok på mikro-SIM-kort.
Trykk på
-tasten > Kopier alle til Kontakter.
Overføre data til en ny enhet ved bruk av en datamaskin og BlackBerry Link
Hvis den gjeldende BlackBerry-enheten kjører BlackBerry Device Software 5.0 eller nyere, kan du bruke
BlackBerry Link til å overføre støttede data og innstillinger som enhetsinnstillinger, ringehistorikk,
mediefiler, bokmerker i webleser osv., til den nye BlackBerry 10-enheten. Denne funksjonen er utformet
for å flytte personlige data, men ikke jobbdata.
1. På datamaskinen laster du ned og installerer BlackBerry Link fra www.blackberry.com/
BlackBerryLink.
2. Åpne BlackBerry Link.
3. Koble den gjeldende BlackBerry-enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
4. Fullfør instruksjonene på skjermen.
5. Koble til den nye BlackBerry 10-enheten med en USB-kabel når du blir bedt om det.
6. Fullfør instruksjonene på skjermen.
Merknad: E-postkontoer og ustøttede programmer overføres ikke til din nye enhet. Du kan konfigurere
e-postkontoene på den nye enheten i BlackBerry Hub. Hvis du vil laste ned programmer som ikke ble
overført til den nye enheten, kan du besøke BlackBerry World-nettbutikken.
Overføre data fra en BlackBerry 7-enhet med et mediekort
Dette overføringsalternativet er kun tilgjengelig hvis du skifter fra en BlackBerry-7-enhet eller nyere. Hvis
du vil se hvilken versjon av programvaren du kjører, trykker du på Alternativer > Om, eller på
Alternativer > Enhet > Om enhetsversjoner på startskjermen på den forrige enheten.
32
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Brukerhåndbok
Når du bytter til en ny BlackBerry-enhet ved bruk av funksjonen Bytte av enhet i
konfigurasjonsprogrammet, kan du flytte alarminnstillinger, BBM-kontakter, bokmerker i webleser,
tekstmeldinger, ringehistorikk og trådløse tilkoblingsprofiler mellom BlackBerry-enheter. Denne
funksjonen er utformet for å flytte personlige data, men ikke jobbdata.
1. På BlackBerry-7-enheten, klikker du på Oppsett > Enhetsbryter.
2. Klikk på Bruke et mediekort > Lagre data.
3. Fullfør instruksjonene på skjermen.
4. Når sikkerhetskopieringen er fullført, fjerner du mediekortet fra BlackBerry 7-enheten og setter det inn
i BlackBerry 10-enheten.
5. Trykk på BlackBerry >
på startskjermen til
10.
6. Fullfør instruksjonene på skjermen.
Merknad: E-postkontoer og ustøttede programmer overføres ikke til din nye enhet. Du kan konfigurere
e-postkontoene på den nye enheten i BlackBerry Hub. Hvis du vil laste ned programmer som ikke ble
overført til den nye enheten, kan du besøke BlackBerry World-nettbutikken.
Overføre data til en ny enhet med BlackBerry Protect
BlackBerry Protect-programmet må være installert på den gamle BlackBerry-enheten for at du skal
kunne bruke denne funksjonen. Den gamle enheten må kjøre BlackBerry 7.1 eller eldre.
Du kan bruke BlackBerry Protect til å flytte støttede data fra den gamle enheten til den nye BlackBerry
10-enheten.
1. Sikkerhetskopier dataene på den forrige enheten eller ved hjelp av BlackBerry Protect-nettstedet.
2. Skyv nedover fra toppen av startskjermen på den nye enheten. Trykk på Innstillinger> BlackBerry
Protect.
3. Sett om nødvendig bryteren BlackBerry Protecttil På. Fullfør konfigurasjonstrinnene.
4. Trykk på Gjenopprett. Velg den forrige enheten som enheten du vil gjenopprette data fra.
5. Trykk på Gjenopprett.
Overføre data fra en iPhone- eller Android-enhet
Du må være tilkoblet et Wi-Fi-nettverk fra både den gamle enheten og BlackBerry-enheten.
Du kan bruke programmet for enhetsbytte til å overføre kontakter, bilder og andre personlige data fra
iPhone- eller Android-enheten til den nye BlackBerry-enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om
programmet for enhetsbytte, kan du gå til www.blackberry.com/deviceswitchapp.
1. På BlackBerry-10-enheten din, går du til www.blackberry.com/deviceswitchapp og laster ned
programmet for enhetsbytte.
2. Åpne programmet for enhetsbytte.
3. Fullfør instruksjonene på skjermen.
33
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Opplæring: Bytte til en BlackBerry 10-enhet med et mediekort
I denne opplæringen kan du se hvordan det gjøres, og deretter øve deg på å bytte fra en BlackBerry 7enhet til en BlackBerry 10-enhet med et mediekort.
Merknad: Denne opplæringen er bare tilgjengelig på engelsk.
Start opplæringen
http://docs.blackberry.com/switchingdevices/help/en
Etter at du har byttet enheter
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du leverer den gamle enheten til BlackBerry for resirkulering og
trygg avhending, kan du gå til www.blackberry.com/recycling. Ordningen for resirkulering og trade-up
er bare tilgjengelig i visse områder.
Gjenoppretter BBM
Første gang du åpner BBM, blir du bedt om BlackBerry ID. Hvis du har brukt BBM før, bør du vurdere
følgende:
• Hvis du bytter mellom BlackBerry-enheter, kan du bruke funksjonen Bytte av enhet i BlackBerry Link
på datamaskinen eller en enhet som kjører BlackBerry 7 eller nyere, til å overføre enhetsdataene,
inkludert kontakter og grupper fra BBM 6.2 eller eldre, til den nye enheten.
• Hvis du tidligere har tilknyttet BBM med BlackBerry ID (for eksempel på gjeldende enhet), kan du
logge deg på med samme BlackBerry ID for å gjenopprette BBM-dataene via det trådløse nettverket.
Dine BBM-data, f.eks. kontakter, blir automatisk sikkerhetskopiert via det trådløse nettverket basert på
BlackBerry ID. Det lønner seg fremdeles å lagre en sikkerhetskopifil regelmessig for enheten på en
datamaskin med BlackBerry Link, i tilfelle enheten blir mistet, stjålet eller ødelagt.
Tips etter bytte av enhet
Når du har byttet BlackBerry-enhet bør du vurdere å gjøre følgende:
• Hvis du har et mediekort, flytter du det fra den gamle enheten til den nye.
• Hvis du vil motta alle meldinger og oppdateringer, legger du til e-postkontoer og kontoer for sosiale
nettverk til den nye enheten.
• Tøm den gamle enheten for å slette alle dataene dine. Hvis du ønsker å slette all data, må du (om
nødvendig) angi et enhetspassord og deretter oppgi passordet feil ti ganger.
• Last ned programmer fra BlackBerry World-nettbutikken.
• Uforsk hjelpeprogrammet på enheten og oppdag nye tips og triks.
34
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Feilsøking: Bytte av enhet
Jeg kan ikke bytte SIM-kort til den nye BlackBerry 10-enheten
Den nye BlackBerry 10-enheten bruker et mikro-SIM-kort. Kontakt mobiloperatøren din for å få et mikroSIM-kort til den nye enheten.
Noen av dataene fra den gamle enheten er ikke på den nye enheten
Typen enhet du overfører data fra, samt enhetsprogramvareversjonen på den gamle enheten avgjør
hvilke data som kan overføres til den nye enheten. Hvis du vil se en liste over datatypene som overføres,
kan du gå til www.blackberry.com/deviceswitch.
Prøv ett av følgende:
• Kontroller at de personlige e-postkontoene dine er konfigurert. E-postkontoer er ikke overført og må
konfigureres i BlackBerry Hub på enheten.
• Kontroller at e-postkontoene for jobb er konfigurert. Hvis du har en Microsoft Exchange ActiveSynce-postkonto på en BlackBerry Enterprise Server, må du kontakte administrator for å få informasjonen
du trenger for å aktivere kontoen.
• Se etter notater og oppgaver i BlackBerry Remember-programmet.
• Overfør programmer ved å laste dem ned fra BlackBerry World-nettbutikken.
Jeg kan ikke overføre elementer med mediekortet mitt
Prøv ett av følgende:
• Sikkerhetskopier elementer fra mediekortet til en annen kilde, som f.eks. til BlackBerry-enhetens
innebygde medielagring eller til den stasjonære datamaskinen. Formater mediekortet eller kjøp et nytt
et. Lagre elementene du har sikkerhetskopiert til mediekortet og prøv å overføre de på nytt.
• Bruk BlackBerry Link til å overføre informasjonen din fra en enhet til en annen. Gå til
www.blackberry.com/BlackBerryLink på datamaskinen og velg BlackBerry Link eller Windows for
å laste ned Mac.
Feilsøkingsveiviser: Jeg har problemer med å bytte til BlackBerry 10-enheten min
Feilsøkingsveiviseren tar deg gjennom flere spørsmål og oppgaver som er ment for å hjelpe deg med å
løse problemer med enhetsbytte.
Starte feilsøkingsveiviseren
http://docs.blackberry.com/troubleshootingwizard/en
Merknad: Feilsøkingsveiviseren er kun tilgjengelig på engelsk.
35
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Brukerhåndbok
BlackBerry ID
En BlackBerry ID gir deg enkel tilgang til flere BlackBerry-produkter og -tjenester. Når du har opprettet
en BlackBerry ID, kan du bruke e-postadressen og passordet til å logge deg på alle BlackBerryprodukter som støtter BlackBerry ID. Med BlackBerry ID kan du administrere programmer du har lastet
ned fra BlackBerry World-nettbutikken, og laste ned programmene når du bytter enhet. Du bør logge på
med samme BlackBerry ID på alle BlackBerry-enhetene.
Hvis du tidligere har opprettet en BlackBerry ID, må du bruke den når du konfigurerer en ny enhet, i
stedet for å opprette en ny BlackBerry ID. Du kan logge på både et nettbrett og en smarttelefon med
samme BlackBerry ID.
Konfigurere en ny BlackBerry ID
Tips: Det er viktig at du velger et passord som er enkelt for deg å huske. Sørg for å bruke en epostadresse du bruker ofte, som brukernavn for BlackBerry ID. Gjenopprettingsdetaljer kan sendes til epostadressen du bruker som brukernavn for BlackBerry ID hvis du glemmer passordet for BlackBerry ID.
E-postadressen du bruker som brukernavn for BlackBerry ID, trenger ikke å være tilknyttet BlackBerryenheten.
1. Hvis du vil opprette en ny BlackBerry ID når du konfigurerer BlackBerry-enheten, trykker du på
Opprett ny i skjermbildet BlackBerry ID.
2. Fullfør instruksjonene på skjermen.
Endre BlackBerry ID-passordet
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > BlackBerry ID.
3. Trykk på Endre passord.
Endre BlackBerry ID-informasjonen
Du kan endre brukernavn, skjermnavn, fornavn eller etternavn.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > BlackBerry ID.
3. Trykk på
.
Opplæring: Opprette en BlackBerry ID på en BlackBerry 10-enhet
I denne opplæringen kan du se hvordan det gjøres, og deretter prøve å opprette BlackBerry ID på en
BlackBerry 10-enhet.
Merknad: Denne opplæringen er kun tilgjengelig på engelsk.
36
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Start opplæringen
http://docs.blackberry.com/tutorials/blackberryID/en
Opplæring: Logge på med en BlackBerry ID på en BlackBerry 10-enhet
I denne opplæringen kan du se hvordan det gjøres, og deretter prøve å logge på med en BlackBerry ID
på en BlackBerry 10-enhet.
Merknad: Denne opplæringen er kun tilgjengelig på engelsk.
Start opplæringen
http://docs.blackberry.com/tutorials/bbid_signin/en
Bruke BlackBerry ID til å bytte enhet
Bruke BlackBerry ID på en ny enhet
Når du bytter til en ny BlackBerry-enhet, vil du bli bedt om å oppgi brukernavn og passord for
BlackBerry ID under installeringen. Det er viktig å bruke samme BlackBerry ID som du brukte på forrige
enhet, fordi mange av programmene og innstillingene er knyttet til BlackBerry ID.
Når du for eksempel bruker eksisterende BlackBerry ID på den nye enheten, kan du installere
programmer som du lastet ned på den forrige enheten fra BlackBerry World-nettbutikken, på nytt, hvis
det finnes en programversjon for den nye enheten.
Finne BlackBerry ID på den gamle enheten
Hvis du tidligere har opprettet en BlackBerry ID og bytter til en ny BlackBerry-enhet, er det viktig å bruke
samme BlackBerry ID som du brukte på forrige enhet, da mange av programmene og innstillingene er
knyttet til den.
1. Klikk på Alternativer på startskjermen til den gamle enheten.
2. Slik går du frem, litt avhengig av enheten:
• Klikk på Tredjepartsprogrammer > BlackBerry ID.
• Klikk på Enhet > BlackBerry ID.
• Klikk på BlackBerry ID.
Kan jeg logge av BlackBerry ID og logge på igjen med en annen BlackBerry ID?
Du kan bare logge på med én BlackBerry ID på BlackBerry-enheten. Hvis du vil logge av og deretter på
igjen med en annen BlackBerry ID, må du slette alle data fra enheten.
37
Brukerhåndbok
Oppsett og grunnleggende funksjoner
Hvorfor må jeg skrive inn passordet for BlackBerry ID på nytt?
Du kan bli bedt om å skrive inn passordet på nytt etter en bestemt tidsperiode hvis du ikke aktivt bruker
programmet eller tjenesten som støtter BlackBerry ID. Du kan for eksempel bli bedt om å skrive inn
passordet for BlackBerry ID på nytt før du laster ned programmer fra BlackBerry World-nettbutikken.
Det kan også hende at du må skrive inn BlackBerry ID på nytt hvis du gjør endringer i BlackBerry IDinformasjonen, hvis du sletter alle data på BlackBerry-enheten, eller hvis du oppdaterer programvaren på
enheten.
Hva er forskjellene mellom et brukernavn og et skjermnavn for BlackBerry ID?
Brukernavnet for BlackBerry ID er e-postadressen du bruker når du logger på med BlackBerry ID.
Skjermnavnet for BlackBerry ID er navnet som vises når du sender programomtaler i BlackBerry Worldnettbutikken.
Hvordan tilbakestiller jeg BlackBerry ID-passordet hvis jeg har mistet eller glemt
det?
Du kan få tilsendt instruksjoner for tilbakestilling av BlackBerry ID-passordet til e-postadressen du
bruker som brukernavn for BlackBerry ID. Av sikkerhetsgrunner kan ikke BlackBerry ID-passordet
tilbakestilles for deg.
Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil tilbakestille passordet på en datamaskin, kan du gå til www.blackberry.com/
blackberryid. Klikk på Tilbakestill passordet. Fullfør instruksjonene på skjermen.
• Hvis du vil tilbakestille passordet på BlackBerry-enheten, klikker du på Har du glemt passordet?
når du blir bedt om å logge på med BlackBerry ID. Svar på sikkerhetsspørsmålet og følg
instruksjonene på skjermen.
Når du har fullført trinnene ovenfor, får du tilsendt en e-postmelding med passord for tilbakestilling. Når
du har fullført trinnene for tilbakestilling av passordet på en datamaskin, kan e-postmeldingen for
tilbakestilling av passord bare vises på en datamaskin. Den blir ikke sendt til -enheten. Hvis du følger
fremgangsmåten for å tilbakestille passordet på enheten, vil e-postmeldingen for tilbakestilling av
passord sendes til enheten. Fullfør instruksjonene i e-postmeldingen for å tilbakestille BlackBerry IDpassordet.
Feilsøkingsveiviseren: Jeg trenger hjelp med BlackBerry ID
Feilsøkingsveiviseren tar deg gjennom flere spørsmål og oppgaver som er ment for å hjelpe deg med å
løse BlackBerry ID-problemer.
Starte feilsøkingsveiviseren
http://docs.blackberry.com/troubleshootingwizard/en
Merknad: Feilsøkingsveiviseren er kun tilgjengelig på engelsk.
38
Telefon og tale
Brukerhåndbok
Telefon og tale
Talepost, ringetoner, telefoninnstillinger, talekontroll
Grunnleggende telefonfunksjoner
I løpet av en samtale kan du bytte mellom høyttaler, hodetelefon og telefon, dempe et anrop, eller starte
en konferansesamtale ved å utføre et annet anrop. Du kan også åpne det numeriske tastaturet, ta
notater og flytte en samtale til BBM Video.
Finne og åpne telefonprogrammet
Gjør ett av følgende:
• Trykk på
på startskjermen.
• Trykk på
nederst til venstre på startskjermen.
39
Telefon og tale
Brukerhåndbok
Ringe
1. Trykk på
i telefonprogrammet.
2. Slå et nummer.
3. Trykk på Ring.
Ringe et nylig brukt nummer eller en kortnummerkontakt
1. Tapp på
i telefonprogrammet.
2. Trykk på et navn, et nummer eller en kortnummerkontakt.
Tips: For å velge telefonlinjen eller programmet du vil bruke når du ringer et nylig slått nummer, trykker
du og holder inne nummeret. Tapp på .
Ringe noen fra kontaktlisten
1. Tapp på
i telefonprogrammet.
2. Trykk på en kontakt.
3. Hvis du har flere telefonnumre til samme kontakt, trykker du på nummeret du vil ringe. Trykk for
eksempel på Ring hjem eller Ring mobil.
Svare på eller avvise et anrop
Gjør ett av følgende:
• For å svare på et anrop trykker du og holder på sirkelen nederst på skjermen, og skyver fingeren
til venstre. Løft fingeren når sirkelen dekker .
• For å svare på et anrop trykker du og holder på sirkelen nederst på skjermen, og skyver fingeren
til høyre. Løft fingeren når sirkelen dekker .
Bruk "Svar nå" for å sende en melding til den som ringer
Du trenger aldri mer å forlate et møte eller en samtale for å svare på telefonen. Med funksjonen Svar nå
kan du sende den som ringer en kort melding i stedet for å svare på et innkommende anrop. Som
standard, hvis den som ringer er en BBM-kontakt, blir "Svar nå"-meldingen sendt som en BBM-melding.
Hvis den som ringer ikke er en BBM-kontakt, blir "Svar nå"-meldingen sendt som en tekstmelding.
Avhengig av mottakeren av Svar nå-meldingen, kan ytterligere tekstmeldingsavgifter påløpet.
1. Når du mottar et innkommende anrop, trykker du på
eller
.
2. Gjør ett av følgende:
• For å sende en standard "Svar nå"-melding, tapper du på en melding.
• For å skrive en ny melding, tapper du på Egendefinert melding. Skriv inn en melding og tapp på
Send.
40
Telefon og tale
Brukerhåndbok
Demp ringetonen når du mottar et anrop
Hvis du mottar et anrop når lydvarslene dine er slått på, kan du raskt dempe ringetonen. Selv om du
demper ringetonen, må du likevel svare eller avvise anropet.
Når du mottar et innkommende anrop, trykker du på
.
Sette en samtale på vent
Hvis du er i en samtale, trykker og holder du på
til du ser Anrop satt på vent på skjermen.
Skrive notater i løpet av en samtale
Når du er i en samtale, kan du skrive notater som lagres som oppføringer i BlackBerry Remember.
Tips: Du kan slå på høyttalertelefonen før du skriver notater, slik at du får hendene fri til å bruke
tastaturet.
1. Trykk på
under en samtale.
2. Skriv notatene og inkluder informasjon som tittel, frist og etiketter.
3. Trykk på Lagre.
Starte en konferansesamtale
1. Foreta eller besvar et annet anrop under en samtale.
2. Trykk på
for å slå sammen samtalene.
Besvare et annet anrop under en samtale
1. Hvis du blir oppringt mens du er i en samtale, og bruker funksjonen anrop venter, kan du gjøre ett av
følgende:
• Hvis du vil sette den første samtalen på vent og svare på den andre, trykker du på Svar.
• Hvis du vil avslutte den første samtalen og svare på den andre, trykker og holder du på Svar.
Trykk på Avslutt.
2. Hvis du vil slå sammen samtalene og starte en konferansesamtale, trykker du på
.
Hvis du vil legge til flere personer i konferansesamtalen, gjentar du trinn 1 og 2.
Foreta et annet anrop under en samtale
Når du foretar et annet anrop under en samtale, settes den første samtalen automatisk på vent.
1. Trykk på Legg til anrop under en samtale.
2. Gjør ett av følgende:
• Trykk på et telefonnummer, et navn eller en kortnummerkontakt.
• Trykk på . Trykk på en kontakt.
41
Telefon og tale
Brukerhåndbok
• Trykk på
. Slå et nummer.
3. Hvis du vil slå sammen samtalene og starte en konferansesamtale, trykker du på
.
Hvis du vil legge til flere personer i konferansesamtalen, gjentar du trinn 1 til 3.
Fjerne personer fra en konferansesamtale
1. Hvis du vil se deltakerne i konferansesamtalen under samtalen, trykker du på
.
2. Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil fjerne en person fra konferansesamtalen og legge på, trykker du på
.
• Hvis du vil fjerne en person fra konferansesamtalen og beholde dem i en egen samtale, trykker du
på .
Svare på anrop automatisk
Du kan sette opp BlackBerry-enheten slik at den svarer på anrop automatisk når du har hodetelefoner
tilkoblet, eller når du tar ut enheten fra et etui eller et hylster.
Svare på eller avslutte et anrop automatisk med et etui eller et hylster
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
> Hylster.
3. Gjør ett av følgende:
• Sett bryteren Svare på et anrop ved å ta ut enheten fra hylsteret til I.
• Sett bryteren Avslutt anropet ved å legge enheten tilbake i hylsteret til I.
Svare på et anrop automatisk når hodetelefoner er tilkoblet
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
> Bluetooth.
3. Sett bryteren Svare på et anrop automatisk når hodetelefoner er tilkoblet til I.
Når du slår på denne funksjonen, og hodetelefonene er koblet til BlackBerry-enheten, besvares
anropene automatisk etter fem sekunder.
Flytte en samtale fra hodetelefonene til enheten
Når hodetelefonene er koblet til BlackBerry-enheten, mottas innkommende anrop automatisk i
hodetelefonene. Du kan flytte samtalen tilbake til enheten manuelt.
Hvis du vil flytte samtalen tilbake til enheten manuelt, trykker du på
Hvis du vil flytte en samtale tilbake til hodetelefonene, trykker du på
hodetelefonene.
> Telefon under en samtale.
. Trykk på navnet på
42
Telefon og tale
Brukerhåndbok
Flytte et anrop til BBM-video
Se hvem du snakker med ved å flytte samtalen til BBM Video. Hvis du vil flytte en samtale til BBM Video,
må personen du snakker med, også ha tilgang til BBM Video. Hvis du forsøker å starte en BBM Videonettpratøkt med noen som ikke er en BBM-kontakt, vil du bli bedt om å legge til personen i BBM før du
starter BBM Video-nettpratøkten.
Trykk på
under en samtale.
Legge til et nummer i kortnummerlisten
Det finnes to forskjellige kortnummerlister du kan legge til kontakter og numre i. Du kan legge til opptil ni
kontakter eller nummer i kortnummerlisten i anropsskjermbildet. Du kan også legge kontakter eller numre
til kortnummerlisten på tastaturet, slik at du kan ringe et nummer ved å trykke og holde på en enkelt tast
på tastaturet. Tilgangsnummeret for taleposten din er som standard inkludert i kortnummerlisten.
1. Tapp på
eller
i telefonprogrammet.
2. Trykk på og hold en kontakt eller et telefonnummer.
3. Trykk på
.
Legge til en kontakt i kortnummerlisten på tastaturet
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
> Hurtigoppringing.
3. Trykk på tasten på tastaturet som du vil tilknytte kontakten.
4. Trykk på kontakten som du vil tilknytte tasten på tastaturet.
Hvis du vil ringe en kontakt fra kortnummerlisten på tastaturet, trykker du på
tasten som er tilknyttet kontakten.
. Trykk på og hold nede
Slette en kontakt eller et nummer fra kortnummerlisten
1. Tapp på
i telefonprogrammet.
2. Trykk og hold på en kontakt eller et nummer i kortnummerlisten.
3. Trykk på
.
Slette en kontakt fra kortnummerlisten på tastaturet
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
> Hurtigoppringing.
3. Trykk og hold på en kontakt eller et nummer.
4. Trykk på
.
43
Telefon og tale
Brukerhåndbok
Blokkere anrop
Når du blokkerer anrop, kan du blokkere alle innkommende eller utgående anrop eller alle innkommende
eller utgående anrop når du bruker en annen leverandør ("roaming"). Kontakt mobiloperatøren din for
mer informasjon om å blokkere bestemte telefonnumre. Denne funksjonen støttes ikke av alle
mobiloperatører.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
> Anropsblokkering.
3. Sett en av bryterne til I.
Første gang du slår på blokkering av anrop, blir du bedt om å opprette et passord for å låse
innstillingene for blokkering av anrop. Du endrer passordet for blokkering av anrop ved å utføre trinn 1
og 2, og så trykke .
Slå på eller av samtale venter
Denne funksjonen støttes ikke av alle mobiloperatører.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
> Anrop venter.
3. Trykk på bryteren Anrop venter.
Konfigurere viderekobling av anrop
Denne funksjonen støttes ikke av alle mobiloperatører.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
> Viderekobling av anrop.
3. Sett en av bryterne til I.
4. Hvis du vil endre nummeret som anropene viderekobles til, trykker du på rullegardinlisten under en
bryter, og taster inn et nummer.
Slå på Prioritert anrop
Hvis du har flere telefonlinjer, kan du foreta anrop med telefonlinjen du ønsker med funksjonen Prioritert
anrop. Med Prioritert anrop kan du tilordne hvilken telefonlinje eller hvilket program som skal brukes når
du ringer.
1. Sveip nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Tapp på
> Prioritert anrop.
3. Sett bryteren Bruk Prioritert anrop til På (I).
44
Telefon og tale
Brukerhåndbok
Hvis du vil velge telefonlinje når du foretar et anrop, trykker du på rullegardinlisten Velg linje på
anropsskjermen. Hvis du vil bruke en bestemt telefonlinje, trykker du på den. Hvis du automatisk vil
bruke mobillinjen når du er koblet til et mobilnett, velger du Bruk prioritert linje.
Endre standardmeldinger for Svar nå
Du kan velge en av de tre standardmeldingene for Svar nå som sendes til den som ringer i stedet for å
svare på et innkommende anrop. Du kan endre standardmeldinger eller skrive en ny Svar nå-melding.
1. Sveip nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
> Svar nå.
3. Trykk på meldingen du vil endre.
4. Skriv inn en ny Svar nå-melding.
For å forhindre at ikonet Svar nå vises når du mottar et innkommende anrop, angir du Svar nå til Av.
Vise eller skjule nummeret ved utgående anrop
Denne funksjonen støttes ikke av alle mobiloperatører.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
> Vis mitt nummer.
3. Sett bryteren Tillat at mitt nummer visestil På.
Finne telefonnummeret ditt
1. I telefonprogrammet trykker du på
.
2. Trykk hvor som helst på skjermen, og skyv fingeren nedenfor. Telefonnummeret ditt vises øverst på
skjermen.
Tips: Hvis du vil legge ved telefonnummeret ditt i en e-post eller en BBM- eller tekstmelding, skriver du
mynumber og trykker på mellomrom.
Justere bass og diskant i samtalene
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
> Lyd for anrop.
Angi standard retningsnummer eller landkode
Med smartoppringing kan du angi en standard landkode og et standard retningsnummer som brukes
automatisk på kontaktene du ringer til, slik at du ikke må inkludere landkoden eller retningsnummeret for
numre du legger til i kontaktprogrammet.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
45
Telefon og tale
Brukerhåndbok
2. Trykk på
> Smartoppringing.
3. Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil endre standard landkode, trykker du på Landkode. Trykk på et land.
• Hvis du vil endre standard retningsnummer, angir du et retningsnummer i feltet Retningsnummer.
Trykk på en av rullegardinlistene for å endre andre alternativer for smartoppringing.
Ringe til et internnummer for telefonsamtaler internt
Når du angir internnummertilgang for et firma, trenger du bare å legge til et internnummer i Kontakterprogrammet for en kontakt i firmaet. Firmaets telefon- og internnummer slås automatisk når du ringer
kontakten.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
> Smartoppringing.
3. I feltet Tilgangsnummer for internnumre skriver du inn telefonnummeret for å bruke firmaets
internnumre.
Trykk på en av rullegardinlistene for å endre andre alternativer for smartoppringing.
Begrense telefonnumre du kan ringe til
Når du angir og bruker faste oppringingsnumre, kan du kun ringe og sende meldinger til telefonnumre du
har lagt til på listen med faste oppringingsnumre. Hvis du for eksempel gir BlackBerry-enheten til en
ansatt, kan du begrense hvilke telefonnumre vedkommende kan ringe til. Hvis du vil bruke faste
oppringingsnumre, må mobiloperatøren din konfigurere mikro-SIM-kortet for denne funksjonen. Denne
funksjonen støttes ikke av alle mobiloperatører.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
> Faste oppringingsnumre.
3. Sett bryteren Faste oppringingsnumre til I.
4. Angi SIM-sikkerhetskoden fra tjenesteleverandøren.
5. Trykk på OK.
6. Trykk på Endre liste.
7. Skriv inn et navn og et telefonnummer.
Vise anropssammendrag
Hvis du er bekymret for bruken av trådløse samtaler, kan du se hvor mye du har snakket i telefonen på
skjermbildet Anropssammendrag.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
> Anropssammendrag.
46
Telefon og tale
Brukerhåndbok
Hvis du vil tilbakestille samtaletidene i anropssammendraget, trykker du på
.
Høre anrop i nattbordsmodus
Du blir som standard ikke varslet om nye meldinger og innkommende anrop når Nattbordsmodus er
aktivert. Du kan angi at du skal høre innkommende anrop når enheten er i Nattbordsmodus.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i Klokke-programmet.
2. Trykk på
.
3. Sett bryteren Anrop i nattmodus til På.
Slå på Wi-Fi-anrop
Ingen mobildekning? Ikke noe problem! Du kan ringe og motta anrop samt sende og motta
tekstmeldinger via et Wi-Fi-nettverk med Wi-Fi-anrop. Avhengig av hva slags abonnement du har,
støttes kanskje ikke denne funksjonen.
I programmet Wi-Fi-anrop setter du bryteren Wi-Fi-anrop til På.
Merknad: Anropet kan bli brutt hvis du beveger deg utenfor dekningen til Wi-Fi-nettverket.
Endre nettverksinnstillinger for Wi-Fi-anrop
Denne funksjonen støttes ikke av alle mobiloperatører eller trådløse nettverk.
I programmet Wi-Fi-anrop kan du velge nettverksinnstillinger for å ringe og motta samtaler, og for å
sende og motta tekstmeldinger. Gjør ett av følgende for å angi nettverksinnstillinger:
• Hvis du kun vil bruke Wi-Fi-nettverk, trykker du på Bare Wi-Fi.
• Hvis du vil bruke Wi-Fi-nettverk når du er tilkoblet både et Wi-Fi-nettverk og mobilnett, trykker du
på Wi-Fi foretrekkes.
• Hvis du vil bruke mobilnett når du er tilkoblet både et Wi-Fi-nettverk og mobilnett, trykker du på
Mobilnett foretrekkes.
Varsler og ringetoner
Du kan tilpasse BlackBerry-enheten ved å definere egne varsler og ringetoner. Du kan også slå av alle
varsler, eller angi varsler til vibrasjon. Funksjonene for øyeblikkelige forhåndsvisninger og
låseskjermvarsler gjør det mulig å holde seg oppdatert og håndtere innboksen, uten å måtte forlate
programmet du bruker mens du mottar meldinger.
Om varsler og ringetoner
De globale varselinnstillinger på din BlackBerry-enhet fungerer som en hovedbryter som enten slår på
eller slår av de tilpassede varslene som for nærværende er angitt for programmer eller kontakter.
Tilpassede kontaktvarsler overstyrer tilpassede programvarsler. For eksempel, hvis lyd er slått av for
47
Telefon og tale
Brukerhåndbok
telefonprogrammet men er slått på i et tilpasset varsel for en kontakt, vil telefonen fremdeles ringe når
kontakten ringer deg.
Hvis du vil tilpasse hvordan du mottar prioritetsmeldinger i BlackBerry Priority Hub, kan du lage en regel
slik at meldinger som sendes fra spesifikke kontoer med et spesifikt emne eller med andre kriterier
sendes til BlackBerry Priority Hub. Du kan også slå på en Nivå 1-varsel for spesifikke meldinger, slik at
du mottar et tilpasset varsel for disse meldingene.
Merknad: Nivå 1-varsler overstyrer de eksisterende varselinnstillingene.
Bytte varsler og ringetoner
I innstillingene for varslinger kan du endre innstillinger for lyder, varslinger og ringetoner. Du kan også
angi volumnivå for varsler, antall vibrasjoner og mer.
Porsche Design P’9982-smarttelefonen fra BlackBerry inkluderer en unik og tilpasset ringetone som bare
eiere av P'9982-smarttelefoner fra BlackBerry har tilgang til.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
2. Trykk på
Innstillinger > Varsler.
3. Hvis du vil endre globale varselinnstillinger, trykker du på en innstilling i Modus-rullegardinlisten, eller
endrer innstillingene Lyd, Vibrasjon, LED, Øyeblikkelige forhåndsvisninger eller Volum.
Slå av alle ringetoner og lyder, unntatt for samtaler
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Varsler.
3. I Modus-rullegardinlisten trykker du på Kun telefonsamtaler.
Tips: For å slå på ringetonen for samtaler mens BlackBerry-enheten er i nattbordmodus, åpne Klokkeprogrammet, sveip ned fra toppen av skjermen og tapp på Klokkeinnstillinger. Trykk på . Slå Anrop i
nattmodus På.
Tilpass varsler for en kontakt
Varslinger du tilpasser for kontakter overstyrer varslinger du angir for spesifikke programmer. Hvis
eksempelvis lyd er slått på for telefonvarsler for en kontakt og lyden er slått av for telefonen, vil telefonen
likevel ringe når kontakten ringer deg.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
2. Trykk på
Innstillinger > Varsler.
3. Nederst på skjermen Varsler tapper du på Kontakter.
4. Trykk på
.
5. Trykk på en kontakt.
6. Gjør ett av følgende:
48
Telefon og tale
Brukerhåndbok
• Trykk på Telefonsamtaler.
• Trykk på E-postmeldinger.
• Trykk på BBM.
• Trykk på Tekstmeldinger.
• Trykk på Andre meldingstjenester, som inkluderer programmer som Facebook, Twitter, LinkedIn
og mer.
7. Endre innstillingen Tone, Vibrer, LED eller Øyeblikkelige forhåndsvisninger.
8. Tapp på
til skjermen Kontaktvarsler vises.
Kontakter du angir tilpassede varsler for er oppført på skjermen Kontaktvarslinger,
Tilpasse varsler for et program
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
2. Trykk på
Innstillinger > Varsler.
3. Nederst på skjermen Varsler trykker du på Programmer.
4. Trykk på et program.
5. Endre innstillingene for Lyd, Tone, Vibrer, LED, eller Øyeblikkelige forhåndsvisninger.
6. Trykk på
til skjermen Varsler vises.
Slå av alle varsler og ringetoner
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Varsler.
3. I Modus-rullegardinlisten trykker du på Alle varslinger av.
Endre varselinnstillinger for Nivå 1-varsler
For å endre varselinnstillinger for Nivå 1-varsler, må du først opprette en regel i BlackBerry Priority Hubinnstillinger og velge avmerkingsboksen Aktiver Nivå 1-varsel på skjermen Legg til regel.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
2. Trykk på
-innstillinger > Varsler > Nivå 1-varsel.
3. Endre innstillingene for Lyd, Tone, Vibrer, LED, eller Øyeblikkelige forhåndsvisninger.
Vise og svare på Øyeblikkelige forhåndsvisninger
Du kan bruke Øyeblikkelige forhåndsvisninger-funksjonen til å se forhåndsvisninger av innkommende epostmeldinger, BBM-meldinger, tekstmeldinger og mer, fra alle programmer på BlackBerry-enheten.
Når en forhåndsvisning vises øverst på skjermen, gjør du et av de følgende:
• For å vise meldingen i BlackBerry Hub, trykker du på forhåndsvisningen.
49
Telefon og tale
Brukerhåndbok
• Trykk på for å avvise forhåndsvisningen.
• Hvis du vil ignorere forhåndsvisningen, venter du noen sekunder til den forsvinner.
• Hvis du vil besvare en BBM- eller tekstmelding uten å forlate programmet du bruker, trykker du på
.
Slå av Øyeblikkelige forhåndsvisninger
Øyeblikkelige forhåndsvisninger-funksjonen slått på som standard.
1. Sveip nedover fra toppen av startskjermen.
2. Trykk på
Innstillinger > Varsler.
3. Sett Øyeblikkelige forhåndsvisninger-bryteren til Av.
Tips: Du kan endre varselinnstillinger for enkelte programmer til å bare vise prioriterte meldinger i et
program, som Øyeblikkelige forhåndsvisninger. Trykk på et program på skjermen for
varslingsinnstillinger. I rullegardinlisten Øyeblikkelige forhåndsvisninger trykker du på Bare prioritet.
Svare direkte på Øyeblikkelige forhåndsvisninger
Du kan bruke Øyeblikkelige forhåndsvisninger-funksjonen til å svare på BBM- og tekstmeldinger, uten å
gå ut av programmet du bruker.
Når du svarer på en forhåndsvisning, vises ikke innkommende meldinger utenfor den gjeldende samtalen
som Øyeblikkelige forhåndsvisninger-varsler.
1. To respond to Øyeblikkelige forhåndsvisninger, tap
.
2. Trykk på en tast på tastaturet. For å vise tastaturet på en BlackBerry-enhet med berøringstastatur,
sveiper du opp fra bunnen av skjermen med to fingre
3. Skriv inn meldingen.
4. Trykk på Send eller
.
Om Låseskjermvarsler
Du kan bruke Låseskjermvarsler-funksjonen til å vise de første linjene i de nyeste e-post-, BBM- og
tekstmeldingene, og mer på BlackBerry-enheten, uten å være nødt til å låse den opp.
Slå av Låseskjermvarsler
1. Sveip nedover fra toppen av startskjermen.
2. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Lås skjerm.
3. Sett Låseskjermvarsler-bryteren til Av.
Vis Låseskjermvarsler
1. Du låser opp BlackBerry-enheten ved å skyve hurtig opp fra bunnen av skjermen til midten av
skjermen.
50
Brukerhåndbok
Telefon og tale
2. Trykk på varselikonet for å vise Låseskjermvarsler.
Tips: Hvis du vil skjule Låseskjermvarsler-visningen, slik at bare varslingsikonene er synlige, skyver du til
venstre eller trykker på et ikon.
Feilsøking: Varsler og ringetoner
Hvis varsler og ringetoner på BlackBerry-enheten ikke fungerer som forventet, kan du se følgende
feilsøkingsemner.
Enheten ringer eller vibrerer ikke når jeg mottar anrop eller meldinger
Prøv følgende:
• Sveip nedover fra toppen av startskjermen. Kontroller at stillemodus ikke er slått på.
• Hvis du har opprettet egendefinerte kontaktvarsler, tapper du på en kontakt i Kontakter-programmet.
Kontroller at Volum-innstillingen ikke er satt til Stille og at Vibrering-innstillingen ikke er satt til Av.
Enheten min viser ikke Øyeblikkelige forhåndsvisninger
Hvis BlackBerry Balance er konfigurert på BlackBerry-enheten, vises ikke meldinger som er sendt til
kontoer tilknyttet jobbområdet, som Øyeblikkelige forhåndsvisninger.
Enheten min viser ikke Låseskjermvarsler
Hvis BlackBerry Balance er konfigurert på BlackBerry-enheten, vises ikke meldinger som er sendt til
kontoer tilknyttet jobbområdet, som Låseskjermvarsler, når jobbområdet er låst.
Talepost
Avhengig av tjenesteleverandøren du bruker, finnes det to forskjellige typer talepost tilgjengelig på
BlackBerry-enheten: Standard talepost og visuell taleposttjeneste.
Med standard talepost kan du konfigurere tilgangsnummer og passord for talepost, slik at du raskt kan
ringe taleposttjenesten fra skjermen Anrop i telefonprogrammet.
Dersom du abonnerer på en visuell taleposttjeneste, kan du se en liste over talepostmeldinger, spille av
talepostmeldinger og endre forskjellige talepostinnstillinger fra BlackBerry-enheten, uten at du må ringe
til taleposttjenesten. Avhengig av funksjonene som støttes av din tjenesteleverandør, kan
talepostmeldingene lastes ned til enheten din automatisk, og du kan sette på pause og spole frem eller
tilbake i talepostmeldingen mens du hører på den. Du kan også videresende en talepostmelding, svare
avsenderen eller slette en talepostmelding fra telefonprogrammet eller BlackBerry Hub.
Det kan hende at tjenesteleverandøren sletter meldingene etter en fastsatt periode. Hvis du ikke ønsker
at en melding skal slettes automatisk, kan du lagre den på enheten.
Visuell taleposttjeneste er ikke tilgjengelig i alle land eller områder. Du må abonnere på en visuell
taleposttjeneste for å få tilgang til funksjonene. Kontakt tjenesteleverandøren for å abonnere.
51
Brukerhåndbok
Telefon og tale
Konfigurere talepost
Denne funksjonen støttes ikke av alle mobiloperatører.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
> Talepost .
3. Tast inn tilgangsnummeret for talepost og passordet.
Når du har konfigurert taleposten din kan du ringe taleposttjenesten fra anropsskjermen i
telefonprogrammet.
Bruke en visuell taleposttjeneste
Høre på en visuell talepostmelding
1. Trykk på en talepostmelding i BlackBerry Hub eller telefonprogrammet.
2. Trykk på
.
Videresende en visuell talepostmelding
1. Trykk og hold på en talepostmelding i BlackBerry Hub eller telefonprogrammet.
2. Trykk på
.
Lagre en visuell talepostmelding
Det kan hende at talepostsystemet til mobiloperatøren sletter meldingene etter en fastsatt periode. Hvis
du ikke ønsker at en melding skal slettes automatisk, kan du lagre den på enheten.
1. Trykk og hold på en talepostmelding i BlackBerry Hub eller telefonprogrammet.
2. Trykk på Lagre.
Skifte hilsen i din visuelle talepost
Taleposthilsenen er den utgående meldingen som den som ringer hører, før vedkommende legger igjen
en talepostmelding. Denne funksjonen støttes ikke av alle mobiloperatører.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
.
3. Trykk på
> Endre taleposthilsen.
4. Utfør en av følgende handlinger i rullegardinlisten Hilsen:
• Hvis du vil spille av telefonnummeret ditt som taleposthilsen, trykker du på Telefonnummer.
• Hvis du vil spille av navnet ditt som taleposthilsen, trykker du på Navn.
• Hvis du vil spille inn en tilpasset taleposthilsen, trykker du på Personlig melding.
52
Telefon og tale
Brukerhåndbok
Skifte passord i din visuelle talepost
Denne funksjonen støttes ikke av alle mobiloperatører.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
>
.
3. Trykk på Endre passord.
Hindre at talepostmeldinger lastes ned under roaming
Denne funksjonen støttes ikke av alle mobiloperatører.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
>
.
3. Fjern avkryssingen for Internasjonal roaming.
Deaktivere visuell talepost på enheten din
Hvis du deaktiverer visuell taleposttjeneste på din BlackBerry-enhet, må du kontakte
nettverksleverandøren din for å reaktivere den. Denne funksjonen støttes ikke av alle mobiloperatører.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
2. Trykk på
.
3. Trykk på
> Deaktiver.
Talekontroll
Med Talekontroll-programmet kan du utføre flere handlinger og oppgaver med talekommandoer, noe
som gjøre det enklere å gjøre flere ting på én gang. Du kan åpne Talekontroll-programmet og si
kommandoer i stedet for å navigere til et program.
Bruke programmet BlackBerry Voice Control
Du kan bruke Talekontroll-programmet til å gjøre følgende:
•
•
•
•
•
Foreta et anrop.
Sende en e-post, tekstmelding eller BBM-melding.
Søke på Internett eller BlackBerry-enheten.
Avtale møter og arrangementer.
Angi påminnelser.
• Endre Facebook‑statusen eller publisere en tweet.
• Lagre notater og huskelapper i BlackBerry Remember.
• Angi en alarm.
1. Gjør ett av følgende for å åpne Talekontroll-programmet:
53
Brukerhåndbok
Telefon og tale
• Trykk på Talekontroll-ikonet på startskjermen.
• Trykk på og hold nede Lyd av-knappen på høyre side av enheten.
2. Si en kommando etter pipet.
Ringe med Talekontroll-programmet
Du kan bruke Talekontroll til å ringe noen ved å si et telefonnummer, eller ved å si navnet til noen i
kontaktprogrammet.
Slå et nummer
1. Trykk og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Etter pipelyden sier du «ring», og deretter sier du hvem du vil ringe til.
Ringe en kontakt
1. Trykk og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Si en kommando etter pipet. Du kan for eksempel si: «ring Marte Lund». Hvis du har flere nummer
tilknyttet en kontakt, kan du spesifisere hvilket nummer du ønsker å ringe. Du kan for eksempel si
«Ring Ivar på jobb».
Søke med Talekontroll-programmet
Når du sier søkeordene, vil Talekontroll automatisk søke på BlackBerry-enheten først. Hvis du vil søke
på Internett før du søker på enheten, angir du at du vil søke på Internett når du sier søkeordene. Du kan
for eksempel si: «søk på Internett etter elektriske biler».
Vær så spesifikk som mulig når du oppgir søkeordene, for å kunne forbedre søkeresultatene. Du kan for
eksempel si «søk i kontakter etter Marit Hansen», «søk etter meldinger fra Martin» eller «søk etter notater
som inneholder ordet katt».
Søke på enheten med Talekontroll-programmet
1. Trykk og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Når du hører pipelyden, sier du søkeordene. Du kan for eksempel si: «søk i kontakter etter Marte
Lund».
Søke på Internett med Talekontroll-programmet
1. Trykk og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Når du hører pipelyden, sier du søkeordene og angir at du vil søke på Internett. Du kan for eksempel
si: «søk på Internett etter kakeoppskrifter».
54
Telefon og tale
Brukerhåndbok
Stille et spørsmål ved hjelp av Talekontroll-programmet
Du kan stille en rekke spørsmål ved hjelp av Talekontroll-programmet. Hvis spørsmålet ditt ikke kan
besvares, vil du ha muligheten til å søke på Internett for å finne et svar på spørsmålet ditt.
1. Tapp og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Still et spørsmål etter pipetonen. For eksempel kan du si: "Hvor mange personer bor det i Canada?",
"Hva er kvadratroten av 36?" eller "Hvorfor er himmelen blå?"
Sende meldinger med Talekontroll-programmet
Du kan sende en tekstmelding, e-post eller BBM-melding med Talekontroll-programmet, uten å skrive et
ord. Bare spesifiser hvilken type melding du ønsker å sende og hvem du ønsker å sende den til, og
opprett så meldingen ved å si det du vil sende.
1. Trykk og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Når du hører pipelyden, sier du kommandoen. Du kan for eksempel si «send e-post til Tanja
Pettersen» eller «Tekst "jeg er på vei" til Elling Formo».
Reservere et møte eller en avtale med Talekontroll-programmet
1. Trykk og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Når du hører pipelyden, sier du dato, klokkeslett, tema og hvor møtet eller avtalen skal være. Du kan
for eksempel si «avtal en legetime i morgen klokken 14 på legekontoret».
Tips: Hvis du vil legge til kontakter i et møte, inkluderer du navnene deres når du planlegger møtet. Du
kan si noe sånt som «avtal et gruppemøte med Nina Larsen på fredag klokka 11».
Angi en påminnelse med Talekontroll-programmet
1. Trykk og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Når du hører pipelyden, kan du si det du ønsker å bli påminnet om, og når du ønsker påminnelsen.
Du kan for eksempel si «minn meg på å kjøpe melk i morgen».
Skrive med diktering
Med diktering kan du skrive håndfritt i stedet for å bruke tastaturet.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet for å skru på diktering.
2. Trykk på
Innstillinger > Talekontroll.
3. Trykk på Aktiver diktering.
Når du har skrudd på diktering og tastaturet vises, trykker du på
-tasten for å starte diktering.
55
Brukerhåndbok
Telefon og tale
Angi en alarm med Talekontroll-programmet
1. Trykk og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Etter pipelyden sier du «angi en alarm», deretter sier du klokkeslettet du ønsker å angi alarmen til. Du
kan for eksempel si «angi en alarm til klokka 6» eller «angi en alarm om en time fra nå».
Få veibeskrivelser ved hjelp av Talekontroll-programmet
Når du får veibeskrivelser ved hjelp av Talekontroll-programmet, dukker beskrivelsene opp i Kartprogrammet.
1. Tapp og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Si "Få veibeskrivelse til" eller "Kjør til" etter pipetonen og angi en adresse, en by eller en severdighet.
For eksempel kan du si: "Få veibeskrivelse til Osloveien 175 i Trondheim, Norge" eller: "Kjør til
Drammen."
Adressen, byen eller severdigheten åpnes i Kart-programmet. Hvis det finnes mer enn ett resultat for
adressen, byen eller severdigheten, tapper du på . Tapp på et bestemmelsessted.
Endre Facebook-statusen med Talekontroll-programmet
1. Trykk og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Etter pipelyden sier du «oppdater Facebook-statusen», og deretter sier du statusen. Du kan for
eksempel si «oppdater Facebook-statusen min til "Skal på kino i kveld"».
Twitre med Talekontroll-programmet
1. Trykk og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Etter pipelyden sier du «tweet», og så sier du hva du vil tvitre. Du kan for eksempel si «tweet, skal
bake en fantastisk kake i dag».
Publisere en LinkedIn-oppdatering med Talekontroll-programmet
1. Trykk og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Etter pipet sier du "LinkedIn" etterfulgt av oppdateringen. F.eks. "LinkedIn skal på et møte i
konferanserommet".
Lagre notater og huskelapper med Talekontroll-programmet
Notatene og huskelappene du lagrer med Talekontroll-programmet, blir lagret som innlegg i BlackBerry
Remember-programmet.
56
Telefon og tale
Brukerhåndbok
1. Trykk og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Etter pipelyden sier du: «lag et notat», deretter sier du hva du vil at notatet skal inneholde. Du kan for
eksempel si «lag et notat om å ringe mamma».
Sjekke status for trådløsdekning ved hjelp av Talekontroll-programmet
1. Tapp og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Gjør ett av følgende etter pipetonen:
• For å sjekke mobilnettdekningen, si: "Hvor mange streker har jeg?"
• For å sjekke status på Wi-Fi-forbindelsen, si: "Hva er Wi-Fi-statusen min?"
• For å sjekke status på både mobilnettdekningen og Wi-Fi-forbindelsen, si: "Hva er signalstyrken
min?"
Sjekke batterinivået ved hjelp av Talekontroll-programmet
1. Tapp og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Si: "Hva er batterinivået?" etter pipetonen.
Få den siste uleste meldingen opplest
Du kan høre din siste uleste e-postmelding eller tekstmelding.
1. Tapp og hold inn Lyd av-knappen på høyre side av BlackBerry-enheten for å åpne Talekontrollprogrammet.
2. Etter pipetonen, si: "Les min siste e-post" eller "Les min siste SMS."
Endre språk for talekontroll
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Talekontroll.
3. Trykk på et språk i rullegardinlisten Språk.
Endre modus for talegjenkjenning
Programmet Talekontroll har to moduser for talegjenkjenning. Når du velger Bare taleoppringing, kan
du bruke Talekontroll-programmet på flere språk, men du vil ikke kunne bruke en del funksjoner som å
søke på BlackBerry-enheten og Internett, sette opp avtaler og sende meldinger. Når du velger
Talegjenkjenning, kan du bruke alle funksjonene som støttes av Talekontroll-programmet.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
2. Trykk på
Innstillinger > Talekontroll.
3. Trykk på Bare taleoppringing eller Talegjenkjenning i rullegardinlisten Talegjenkjenningsmodus.
57
Telefon og tale
Brukerhåndbok
Endre innstillinger for talesvar
Når du sier kommandoer, kan Talekontroll-programmet svare ved å bekrefte kommandoen, eller spørre
etter neste kommando.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
2. Trykk på
Innstillinger > Talekontroll.
3. Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil slå talesvar av eller på, trykker du på Alltid eller Aldri i rullegardinlisten Hør
taletilbakemelding.
• Hvis du bare vil høre talesvar når du ikke bruker hodetelefoner, trykker du på Bare telefon i
rullegardinlisten Hør taletilbakemelding.
58
Brukerhåndbok
BlackBerry Hub og e-post
BlackBerry Hub og e-post
Meldinger, konfigurere kontoer, sosiale medier, finne e-post
En enkel oversikt over BlackBerry Hub
BlackBerry Hub og e-post
BlackBerry Hub samler alle meldingene, varslene og hendelsene som du mottar fra de ulike kontoene,
på ett sted. I BlackBerry Hub kan du motta og svare på e-poster, tekstmeldinger og BBM-nettprat på
samme sted. I tillegg kan du se og svare på direkte meldinger og varsler fra dine sosiale
nettverkskontoer, se på kommende begivenheter og mer.
Holde oppkoblingen til BlackBerry Hub
59
Brukerhåndbok
BlackBerry Hub og e-post
E-post
Du kan legge til så å si alle eksisterende e-postkontoer på enheten, både jobb-e-post og
webbasert e-post.
Tekstmeldinger (SMS/MMS)
Hvis tekstmeldinger er en del av mobilabonnementet ditt, kan du finne og svare på
tekstmeldingene i BlackBerry Hub.
Sosiale nettverk
Hvis du legger til en Facebook-konto på enheten, kan du motta og svare på varsler, oppdatere
statusmeldingen din og sende Facebook-meldinger fra BlackBerry Hub. Hvis du legger til en
Twitter-konto, kan du tvitre, holde tritt med når noen nevner deg, og sende direktemeldinger. Hvis
du legger til en LinkedIn-konto, kan du godta invitasjoner til å opprette kontakter med
forretningsforbindelser, sende meldinger til forbindelsene og oppdatere LinkedIn-statusen.
BBM og direktemeldinger
Når du har lagt til et program for direktemeldinger på enheten, har du tilgang til nettprat gjennom
BlackBerry Hub.
Anrop og talepost
Du kan ringe direkte fra BlackBerry Hub. BlackBerry Hub viser deg også utgående og
innkommende anrop, inkludert tapte anrop og talepostmeldinger.
Kommende hendelser
Du kan se kommende møter og arrangementer uten å forlate BlackBerry Hub. Du kan også se
venners fødselsdager hvis du har lagt til Facebook-kontoen din.
Varsler
BlackBerry Hub samler også varsler om nye PIN-meldinger, tidssoneendringer,
programvareoppdateringer, tredjepartsprogrammer og annet. Tjenesteleverandøren kan sende deg
SIM-verktøy-varsler som vises i BlackBerry Hub. Hvis du trykker på disse varslene starter
programmet SIM-verktøy.
Konfigurere og administrere kontoer
Du kan legge til kontoer for e-post, sosiale nettverk (som Facebook, Twitter og LinkedIn) eller til og med
en Evernote-konto på enheten.
Opplæring: Konfigurere en e-postkonto på en BlackBerry 10-enhet
I denne opplæringen kan du se hvordan det gjøres, og deretter øve deg på å konfigurere en e-postkonto
på en BlackBerry 10-enhet.
Merknad: Denne opplæringen er bare tilgjengelig på engelsk.
Start opplæringen
http://docs.blackberry.com/tutorials/email/en
60
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
Veiledning: Konfigurere en Facebook-konto på en BlackBerry 10-enhet
I denne opplæringen kan du se hvordan det gjøres, og deretter øve deg på å konfigurere en Facebookkonto på en BlackBerry 10-enhet.
Merknad: Denne opplæringen er kun tilgjengelig på engelsk.
Start opplæringen
http://docs.blackberry.com/tutorials/facebook/en
Veiledning: Konfigurere en Twitter-konto på en BlackBerry 10-enhet
I denne opplæringen kan du se hvordan det gjøres, og deretter øve deg på å konfigurere en Twitterkonto på en BlackBerry 10-enhet.
Merknad: Denne opplæringen er kun tilgjengelig på engelsk.
Start opplæringen
http://docs.blackberry.com/tutorials/twitter/en
Veiledning: Konfigurere en LinkedIn-konto på en BlackBerry 10-enhet
I denne opplæringen kan du se hvordan det gjøres, og deretter øve deg på å konfigurere en LinkedInkonto på en BlackBerry 10-enhet.
Merknad: Denne opplæringen er kun tilgjengelig på engelsk.
Start opplæringen
http://docs.blackberry.com/tutorials/linkedin/en
Opplæring: Konfigurere en Evernote-konto på en BlackBerry 10-enhet
I denne opplæringen kan du se hvordan det gjøres, og deretter øve deg på å konfigurere en Evernotekonto på en BlackBerry 10-enhet.
Merknad: Denne opplæringen er bare tilgjengelig på engelsk.
Start opplæringen
http://docs.blackberry.com/tutorials/evernote/en
Konfigurere e-post eller andre typer kontoer på enheten
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Kontoer.
3. Hvis du allerede har lagt til en konto på enheten, trykker du på
for å legge til en konto til.
Legge til en e-postkonto
1. På skjermen Legg til konto trykker du på E-post, kalender og kontakter.
61
Brukerhåndbok
BlackBerry Hub og e-post
2. Angi e-postadressen.
3. Trykk på Neste.
4. Angi passordet for kontoen.
5. Trykk på Neste.
6. Endre eventuelle tilleggsinnstillinger (f.eks. hvilken type innhold som skal synkroniseres til enheten).
7. Trykk på Ferdig.
Legge en konto for et sosialt nettverk eller Evernote
Du kan legge til en Facebook-, Twitter-, LinkedIn- eller Evernote-konto på enheten. Når du legger til en
Evernote-konto på enheten, blir Evernote-notisbøkene tilgjengelige i BlackBerry Remember.
1. På skjermen Legg til konto trykker du på Facebook, Twitter, LinkedIn eller Evernote.
2. Angi kontoinformasjonen.
• Endre om nødvendig innstillinger for synkronisering.
• Hvis du vil endre når du varsles om bursdagene til venner når du legger til en Facebook-konto,
trykker du på påminnelsesalternativ i rullegardinlisten Bursdagspåminnelser.
3. Trykk på Ferdig. Trykk om nødvendig på Godkjenn.
Legge til en e-postkonto for BlackBerry
Hvis du konfigurerte en BlackBerry-e-postkonto (vanligvis i formatet
[email protected]<tjenesteleverandør>.blackberry.com) på en tidligere BlackBerry-enhet, og ønsker å fortsette å
motta e-postmeldinger fra den kontoen på BlackBerry 10-enheten, må du konfigurere en e-postadresse
for videresending og legge til den e-postadressen på enheten.
1. På skjermen Legg til konto trykker du på E-post, kalender og kontakter.
2. Angi e-postadressen.
3. Trykk på Neste.
4. Angi passordet for kontoen.
5. Trykk på Neste.
6. Fyll ut feltene på skjermen Videresend for å legge til en e-postadresse for videresending.
7. Trykk på Neste.
Merknad: Det kan ta 5–15 minutter før e-posten videresendes til e-postadressen for videresending.
Hvis du vil motta BlackBerry-epostmeldinger på enheten, må du legge til en e-postkonto for
videresending på enheten.
Konfigurere jobbkontoer
Legge til en jobbkonto som støttes av BlackBerry Enterprise Service 10
Hvis organisasjonen bruker BlackBerry Enterprise Service 10, kan du legge til jobbkontoen på enheten,
og dra full nytte av funksjoner som BlackBerry Balance. Hvis organisasjonen ikke har oppgradert til
62
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
BlackBerry Enterprise Service 10, og bruker BlackBerry Enterprise Server 5 eller eldre, kan du fremdeles
bruke jobbkontoen med Microsoft Exchange ActiveSync. Ta kontakt med administratoren hvis du vil ha
mer informasjon.
Pass på at du får følgende informasjon fra administratoren:
• Brukernavn
• Passord for bedriftsaktivering
• Servernavn
1. På skjermen Legg til konto, trykker du på
> Jobbkonto.
2. Angi brukernavnet, aktiveringspassordet og serveradressen for kontoen.
3. Trykk på Ferdig.
Etter at du har lagt til en jobbkonto, blir du bedt om å opprette et passord for arbeidsområdet for bruk
med BlackBerry Balance og om å oppgi passordet til jobbnettverket.
Legge til en e-postkonto som støttes av Microsoft Exchange ActiveSync
Pass på at du får følgende informasjon fra administratoren eller e-postleverandøren:
• Brukernavnet og passordet til jobbnettverket
• Serveradresse
Når du legger til en e-postadresse som er støttet av Microsoft Exchange ActiveSync, synkroniseres
meldinger, kalenderhendelser, kontakter, notiser som er tilknyttet kontoen, med BlackBerry-enheten.
1. På skjermen Legg til konto, trykker du på
> Microsoft Exchange ActiveSync.
2. Angi brukernavnet, e-postadressen, passordet og serveradressen for kontoen.
• Du slår av push-e-post ved å sette bryteren Push til O. Hvis du vil angi hvor ofte enheten skal se
etter nye meldinger, velger du et alternativ i rullegardinlisten Synkroniseringsintervall.
• Hvis du vil bruke organisasjonens VPN, setter du bryteren VPN til I.
• Hvis du vil endre hvor langt tilbake enheten skal synkronisere meldinger, trykker du på et alternativ
i rullegardinlisten Synkroniseringstidsramme.
3. Trykk på Neste.
Legge til en IBM Notes Traveler-konto
Pass på at du får følgende informasjon fra administratoren eller e-postleverandøren:
• Brukernavnet og passordet til jobbnettverket
• Serveradresse
Når du legger til en e-postadresse som er støttet av IBM Notes Traveler, synkroniseres meldinger,
kalenderhendelser, kontakter, notiser som er tilknyttet kontoen, med BlackBerry-enheten.
1. På skjermen Legg til konto, trykker du på
> IBM Notes Traveler.
2. Angi brukernavnet, e-postadressen, passordet og serveradressen for kontoen.
63
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
• Du slår av push-e-post ved å sette bryteren Push til O. Hvis du vil angi hvor ofte enheten skal se
etter nye meldinger, velger du et alternativ i rullegardinlisten Synkroniseringsintervall.
• Hvis du vil bruke organisasjonens VPN, setter du Bruk VPN til På.
• Hvis du vil endre hvor langt tilbake enheten skal synkronisere meldinger, trykker du på et alternativ
i rullegardinlisten Synkroniseringstidsramme.
3. Trykk på Neste.
Legge til en IMAP- eller POP-e-postkonto
Sørg for å skaffe deg følgende opplysninger fra e-postleverandøren eller administratoren din:
•
•
•
•
Meldingsservertype (POP eller IMAP)
Serveradresse for innkommende og utgående meldinger
Serverportnumre for innkommende og utgående meldinger
SSL-innstillinger for innkommende og utgående meldinger
Merknad: Hvis du vil øke aktiveringshastigheten på IMAP-e-postkontoer, anbefales det at du går til
Prefiks for IMAP-bane. Ta kontakt med administratoren hvis du vil ha mer informasjon.
1. På skjermen Legg til konto, trykker du på
> IMAP eller POP.
2. Skriv inn kontoinformasjonen.
• Hvis du vil angi hvor ofte BlackBerry-enheten skal se etter nye meldinger (hvis push-e-post ikke er
støttet), velger du et alternativ i rullegardinlisten Synkroniseringsintervall.
• Hvis du vil endre antallet meldinger som synkroniseres til kontoen til å begynne med, velger du et
alternativ i rullegardinlisten Mengde for første henting.
3. Trykk på Ferdig.
Legge til en CalDAV- eller CardDAV-konto
Du må skaffe følgende opplysninger:
• Brukernavnet og passordet
• E-postadressen som er tilknyttet kontoen
• Serveradressen for kontoen
Du kan legge til en CalDAV- eller CardDAV-konto for å synkronisere henholdsvis kalenderhendelser eller
kontakter.
1. På skjermen Legg til konto, trykker du på
> CalDAV eller CardDAV.
2. Skriv inn kontoinformasjonen.
3. Trykk på Ferdig.
Endre kontoinnstillinger
Du vil kanskje endre innstillingene for en konto hvis du har endret passordet for kontoen, vil endre
visningsnavnet eller vil bruke forskjellige synkroniseringsinnstillinger.
64
Brukerhåndbok
BlackBerry Hub og e-post
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Kontoer.
3. Trykk på en konto.
4. Gjør endringene.
5. Trykk på Lagre.
Fjerne en konto fra enheten
Hvis du ikke ønsker å motta meldinger og varsler for en konto, og slutte å synkronisere kalender- og
kontaktinformasjon, kan du fjerne den fra BlackBerry-enheten.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Kontoer.
3. Trykk på en konto.
4. Trykk på
.
Feilsøking: Konfigurere kontoer
Jeg kan ikke legge til en e-postkonto
Prøv følgende:
• Kontroller at e-postadressen og passordet er riktig skrevet.
• Påse at enheten er koblet til et et mobilt eller Wi-Fi-nettverk.
• Legg til e-postkontoen med avansert oppsett. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet. Trykk på
Innstillinger > Kontoer >
> . Trykk på typen konto du vil legge til. Det kan hende at du må
innhente ekstra informasjon om kontoen fra administratoren eller fra e-postleverandøren.
• Hvis du prøver å legge til en jobbkonto som er støttet av BlackBerry Enterprise Service 10, sjekker du
at du har et aktiveringspassord fra administratoren.
• Hvis du prøver å legge til en e-postkonto som er støttet av Microsoft Exchange ActiveSync, kontakter
du administratoren eller e-postleverandøren for å undersøke om du må endre innstillinger for
kontoen.
Jeg får ikke til å legge inn enda en konto for sosiale nettverk
Du kan bare legge til én Facebook-konto, én Twitter-konto og én LinkedIn-konto på BlackBerry-enheten.
Ikonene for BlackBerry Hub-meldingsliste
Ikon
Beskrivelse
Ulest e-post
65
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
Ikon
Beskrivelse
Lest e-post
Invitasjon til møte eller arrangement
Nytt Facebook-varsel
E-post med vedlegg
Kladdemelding
E-postmeldinger gruppert etter emne i en samtaletråd
Ulest tekstmelding (SMS)
Lest tekstmelding
Tekstmelding med vedlegg (MMS)
Tekstmeldingskladd
Nytt systemvarsel
Meldingen er ikke sendt ennå
Meldingen sendes
Melding er sendt
Meldingen kunne ikke sendes
Vise og søke i meldinger
Alle meldinger og varsler vises i Hub-visningen i BlackBerry Hub. Du kan eventuelt vise meldinger for en
bestemt konto- eller meldingstype. Du kan søke etter en bestemt melding, eller tilpasse visningen slik at
du bare ser meldinger og varsler som er viktige.
Navigere i listen over meldinger og varsler
Trykk og hold på en datolinje i BlackBerry Hub.
• Trykk på
for å gå til meldinger og varsler for neste dag.
• Trykk på
for å gå til meldinger og varsler for foregående dag.
• Trykk på
for å gå til toppen av listen over meldinger og varsler.
• Trykk på
for å gå til bunnen av listen over meldinger og varsler.
66
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
Vise meldinger etter konto- eller meldingstype
Hvis du vil se meldinger fra en bestemt konto (f.eks. din personlige e-postkonto) eller av en bestemt type
(f.eks. tekstmeldinger), kan du filtrere dem.
1. I BlackBerry Hub trykker du på
.
2. Trykk på typen meldinger du vil se.
Hvis du vil se alle meldingene igjen, trykker du på
> Hub.
Vise lagret e-post
1. Trykk på rullegardinlisten øverst på skjermen i BlackBerry Hub.
2. Trykk på en mappe.
Søke etter en melding
1. I BlackBerry Hub trykker du på
.
2. Skriv et søkeord.
Trykk på
for å filtrere søkeresultatene etter avsender, dato, emne og annet.
Vise uleste eller flaggede meldinger, eller meldinger med vedlegg
1. I BlackBerry Hub trykker du på
.
2. La søkefeltet være tomt og trykk på
.
3. Trykk på Ulest, Merket eller Vedlegg.
4. Trykk på
en gang til.
Trykk på Avbryt øverst på skjermen for å vise alle meldinger igjen.
Tips: Du kan også finne merkede meldinger i BlackBerry Remember, i Merkede meldinger-mappen (for
jobbkontoer) eller i Usortert-mappen (for personlige kontoer).
Se viktige meldinger med BlackBerry Priority Hub
Med BlackBerry Priority Hub-funksjonen blir viktige meldinger markert, slik at du raskt kan finne dem i
BlackBerry Hub.
BlackBerry-enheten identifiserer prioriterte meldinger ved å se om en melding er flagget som viktig, om
avsenderen er en du har hyppig kontakt med, samt andre kriterier.
Du kan hjelpe enheten med å lære seg hvilke meldinger som er viktige for deg ved å endre prioriteten på
en melding. Hvis for eksempel en melding er viktig for deg, men ikke er inkludert i BlackBerry Priority
Hub, kan du legge den til.
Vis kun prioriterte meldinger
Gjør ett av følgende i BlackBerry Hub:
67
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
• Trykk på
> Priority Hub.
• Skyv fingrene sammen for å zoome inn på prioritetsmeldingene dine.
Tips: Du kan endre innstillingene dine til å spesifisere at zooming viser enten uleste eller merkede
meldinger. I BlackBerry Hub trykker du på
>
> Skjerm og handlinger. I rullegardinlisten Kriterier
for klypekriterier, velger du Uleste meldinger eller Merkede meldinger.
Legge til en melding i eller fjerne en melding fra BlackBerry Priority Hub
Hvis du legger til meldinger i eller fjerner meldinger fra BlackBerry Priority Hub, hjelper du BlackBerryenheten med å lære seg hvilke meldinger du vil framheve som prioritert i fremtiden.
1. Trykk og hold på en melding i BlackBerry Hub.
• Hvis du vil legge til en melding i BlackBerry Priority Hub, trykker du på
.
• Hvis du vil fjerne en melding fra BlackBerry Priority Hub, trykker du på
.
2. I dialogboksen velger du en grunn til at meldingen er viktig eller ikke er viktig.
3. Trykk på OK.
Endre meldingstypene som er merket som prioritert
Som standard er meldingene inkludert i BlackBerry Priority Hub hvis avsenderen av en melding har
samme etternavn som deg eller hvis en melding er merket med høy prioritet. Du kan slå av hver av disse
innstillingene.
1. I BlackBerry Hub trykker du på
>
> Priority Hub.
2. Sett bryteren for Avsender har samme etternavn som meg eller Melding sendt med høy prioritet
til Av.
Lage en prioritetsregel.
Du kan lage en regel slik at meldinger som sendes fra spesifikke kontoer eller med et spesifikt emne,
eller med andre spesifikke kriterier sendes til din BlackBerry Priority Hub. Du kan også angi en Nivå 1varsel for spesifikke meldinger, slik at du mottar et tilpasset varsel når disse meldingene sendes til deg.
1. Trykk på
>
2. Trykk på
.
> Priority Hub.
3. Gjør ett av følgende:
• For å gi regelen din et navn, skriver du inn et navn i feltet Filternavn.
• For å merke meldinger fra en spesifikk e-postadresse som prioritet, skriver du inn en epostadresse i feltet Fra.
• For å merke meldinger med et spesifikt emne som prioritet, skriver du inn et emne i feltet Emne.
• For å merke meldinger som sendes direkte til deg eller hvor du er kopiert på som prioritet, velger
du Send direkte til meg eller avmerkingsboksen Cc: til meg.
• For å angi en Nivå 1-varsel for regelen din, velger du avmerkingsboksen Aktiver Nivå 1-varsel.
68
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
4. Trykk på Lagre.
Merknad: Nivå 1-varsler overstyrer de eksisterende varselinnstillingene. Når du angir Nivå 1-varsler,
varsles du om Nivå 1-meldinger med en egen ringetone. BlackBerry Hub viser Nivå 1-meldinger i rødt.
For å endre innstillinger for varselmeldinger for Nivå 1, trykker du på Meldingsinnstillinger for Nivå 1varsler.
Slå av BlackBerry Priority Hub
1. I BlackBerry Hub trykker du på
>
> Priority Hub.
2. Sett bryteren Priority Hub til Av.
Vise vedlegg du har mottatt
Du kan raskt finne filer som er sendt til deg, og unngå å søke gjennom meldingene.
Gjør ett av følgende i BlackBerry Hub:
• Hvis du vil se alle filer du har mottatt som vedlegg, trykker du på
.
• Hvis du vil se alle vedlegg fra en samtale, trykker du på en samtale. Trykk på
.
Tips: Du kan også filtrere vedlegg etter en bestemt konto. I BlackBerry Hub trykker du på
venstre hjørne. Trykk på en konto. Trykk på
nederst i
.
Sortere vedlegg
Du kan sortere vedlegg etter dato, avsender, navn, type (f.eks. etter bilder og dokumenter) eller konto.
1. I BlackBerry Hub trykker du på
2. Trykk på
>
.
.
3. I Sorter-nedtrekkslisten trykker du på et sorteringsalternativ.
Dele eller lagre vedlegg
1. I BlackBerry Hub trykker du på
.
2. Trykk og hold på et vedlegg.
3. Trykk på
.
4. Trykk og hold på vedlegget når nedlastingen er fullført.
• Hvis du vil dele et vedlegg, trykker du på
• Hvis du vil lagre et vedlegg, trykker du på
.
.
Tips: Hvis du vil dele eller lagre flere vedlegg, trykker du på
eller
>
. Velg noen vedlegg. Trykk på
.
69
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
Send e-post og meldinger fra BlackBerry Hub
Fra BlackBerry Hub kan du sende e-post, tekstmeldinger, Facebook-meldinger, direkte Twittermeldinger, LinkedIn-meldinger, BBM-meldinger og andre typer nettpratmeldinger, avhengig av
abonnementsavtalen din og hvilke kontoer du har lagt til på BlackBerry-enheten.
1. I BlackBerry Hub trykker du på
.
2. Trykk på en meldingstype.
3. Legg til eller velg en mottaker for meldingen:
• E-post: Skriv inn navnet på en kontakt eller en e-postadresse i Til-feltet. Du kan trykke på
foreslåtte kontakter som vises under Til-feltet, for å raskt legge dem til i meldingen.
• Facebook-, Twitter- eller LinkedIn-meldinger: Skriv inn navnet på en kontakt i Til-feltet.
• Tekstmeldinger: Skriv inn navnet på en kontakt eller et telefonnummer.
• BBM og andre chat-meldinger: Velg en kontakt fra listen.
4. Skriv inn meldingen.
5. Trykk på Send eller Enter-tasten.
Svare på eller videresende en e-post
Gjør ett av følgende i en e-post:
• Trykk på
for å svare på e-posten.
• Trykk på
for å svare alle mottakere av e-posten.
• Trykk på
for å videresende e-posten.
Legge ved en fil i en e-post- eller tekstmelding
Hvis mobilabonnementet ditt støtter MMS, kan du legge et vedlegg til en tekstmelding.
1. Trykk på
mens du skriver en e-post- eller tekstmelding.
2. Finn filen.
3. Trykk på filen.
Tips: Når du sender en e-post med et bildevedlegg, kan du redusere størrelsen på meldingen ved å
redusere størrelsen på bildevedleggene. Trykk på en størrelse på skjermen Bildestørrelse. Trykk på
Send.
Legge til en blindkopimottaker i en e-postmelding
1. Trykk på
>
mens du skriver meldingen.
2. Skriv inn et kontaktnavn eller en e-postadresse.
70
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
Skrive en e-post i ren tekst-format
Du kan redusere størrelsen på e-postmeldinger og e-posttråder ved å skifte fra HTML til ren tekstformat.
1. I en e-post, trykker du på
2. Trykk på
.
.
Endre tekstformatering i en e-postmelding
Lag fet, kursivert eller understreket tekst, opprett sorterte lister og punktlister og endre skriftstørrelse og
-farger.
1. Trykk på
mens du skriver en melding.
2. Bruk formateringsverktøylinjen for å endre formatering på teksten.
Videresende en tekstmelding
1. Trykk og hold på en tekstmelding i BlackBerry Hub.
2. Trykk på
.
Administrere meldinger
Hold deg organisert ved å håndtere meldinger i BlackBerry Hub. Du kan arkivere meldinger, merke
viktige meldinger eller lagre meldingutkast til senere bruk.
Slette en melding
Gjør ett av følgende i BlackBerry Hub:
• Hvis du vil slette én enkelt melding, trykker du og holder på den. Trykk på
.
• Hvis du vil slette mer enn én melding, trykker du og holder på en melding. Trykk på
andre meldinger du ønsker å slette. Trykk på
. Trykk på
.
• Hvis du vil slette alle meldinger før en bestemt dato, trykker du på og holder datolinjen. Meldinger
som ble sendt eller mottatt før denne datoen utheves. Tapp på .
• For å kun slette meldinger fra enheten din, men beholde dem på serveren, trykker du på
Skjerm og handlinger. I rullegardinlisten Slett på, velger du kun Hub.
>
>
Arkivere e-post
Avhengig av kontoen som en e-post er i, vil du kanskje ikke kunne sende e-post eller opprette mapper
for e-post.
Arkivere en e-postmelding
1. Trykk og hold på en e-post i BlackBerry Hub.
2. Trykk på
.
71
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
3. Trykk på en mappe.
Legge til, gi nytt navn eller slette en e-postmappe
Trykk på rullegardinlisten øverst på skjermen i BlackBerry Hub.
• Hvis du vil opprette en mappe, trykk og hold på mappen du vil bruke som overordnet mappe.
Trykk på . Skriv inn et navn på mappen. Trykk på OK.
• Trykk og hold på mappen for å endre navn. Trykk på
på OK.
• Trykk og hold på mappen for å slette. Trykk på
. Skriv inn et nytt navn på mappen. Trykk
.
Beholde all e-post fra en mappe på enheten
Hvis du bruker et skrivebordsprogram for e-post, for eksempel Microsoft Outlook, til å arkivere e-post i
mapper, laster ikke BlackBerry-enheten automatisk ned kopier av den e-posten. Du kan få arkivert epost tilgjengelig på enheten ved å synkronisere en e-postmappe.
1. Trykk på banneret øverst på skjermen i BlackBerry Hub.
2. Trykk på og hold en mappe.
3. Trykk på
.
Flagge en melding
Når du merker meldinger, vises de i BlackBerry Remember, slik at du kan legge til forfallsdato, etiketter,
talenotater og andre filer.
1. Trykk og hold på en melding i BlackBerry Hub.
2. Trykk på
.
Merke en melding som lest eller ulest
Gjør ett av følgende i BlackBerry Hub:
• Trykk på og hold en melding for å markere den som lest. Trykk på
• Trykk på og hold en melding for å markere den som ulest. Trykk på
.
.
• Hvis du vil markere meldinger før en bestemt dato som lest, trykker du på og holder datolinjen.
Trykk på .
• Hvis du vil markere meldinger før en bestemt dato som ulest, trykker du på og holder datolinjen.
Trykk på .
Laste ned eller dele et bilde fra en e-postmelding
Trykk og hold på et innebygd bilde i en melding.
• Hvis du vil lagre et bilde, trykker du på
• Trykk på
.
for å dele bildet.
72
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
• Trykk på BBM hvis du vil angi bildet som
startskjermen.
-profilbilde, et kontaktbilde eller som bakgrunn på
Lagre en e-postkladd
1. Når du skriver en e-postmelding, trykker du på Avbryt.
2. Trykk på Lagre i dialogboksen.
Sikre e-posten
Du kan signere eller kryptere meldinger digitalt hvis du bruker en jobbkonto for e-post som støtter S/
MIME-beskyttede meldinger eller IBM Notes-kryptering av e-post på BlackBerry-enheten. Ved å signere
eller kryptere meldinger digitalt, øker du sikkerhetsnivået for e-poster du sender fra enheten.
Med digitale signaturer kan mottakerne bekrefte ektheten og integriteten til meldingene du sender. Når
du signerer en S/MIME-beskyttet melding digitalt med privatnøkkelen, bruker mottakerne fellesnøkkelen
din til å få bekreftet at meldingen er fra deg, samt at meldingen ikke har blitt endret.
Kryptering skal ivareta meldingenes konfidensialitet. Når du krypterer en melding med S/MIMEbeskyttelse, bruker enheten mottakerens fellesnøkkel til å kryptere meldingen. Mottakerne bruker
privatnøkkelen til å dekryptere meldingen.
BlackBerry-enheten støtter nøkler og sertifikater i følgende filformater og med følgende filetternavn:
• PEM (.pem, .cer)
• DER (.der, .cer)
• PFX (.pfx, .p12)
Konfigurere S/MIME-beskyttet sending av meldinger
Du må lagre en privatnøkkel og et sertifikat på BlackBerry-enheten for å sende signerte eller krypterte eposter gjennom det S/MIME-beskyttede meldingssystemet. Du kan lagre nøkkelen og sertifikatet ved å
importere filene fra en e-post på jobbkontoen.
1. Åpne en e-post på jobbkontoen som har et vedlagt sertifikat.
2. Trykk og hold på
3. Trykk på
.
.
4. Angi passordet hvis nødvendig.
5. Trykk på
.
6. Trykk på
>
> Sikker e-post.
7. Trykk om nødvendig på S/MIME-kategorien.
8. Sett bryteren S/MIME til På.
9. I rullegardinlisten under Signeringssertifikat, trykker du på sertifikatet du importerte.
10.I rullegardinlisten under Krypteringssertifikat, trykker du på sertifikatet du importerte.
73
Brukerhåndbok
BlackBerry Hub og e-post
Slå på IBM Notes-kryptering av e-post på enheten
Hvis du vil utføre denne oppgaven, må du legge til en jobbkonto som støtter IBM Notes-kryptering av epost på enheten.
1. I BlackBerry Hub trykker du på
>
> Sikker e-post.
2. Trykk om nødvendig på NNE-kategorien.
3. Sett bryteren NNE til På.
Signere eller kryptere en melding
Du må bruke en jobbrelatert e-postkonto som støtter S/MIME-beskyttede meldinger eller epostkryptering med IBM Notes for å sende en signert eller kryptert e-postmelding.
1. Når du skriver en melding, skyver du fingeren nedover på skjermen.
2. I rullegardinlisten trykker du på et alternativ for signering eller kryptering.
Tips: Du kan endre standard e-postsikkerhet for meldingene du sender. Hvis du for eksempel bruker S/
MIME for å beskytte meldingene dine, kan du sende åpne meldinger som kan åpnes av alle epostprogrammer, eller skjulte meldinger som bare kan åpnes av e-postprogrammer som støtter
kryptering. I BlackBerry Hub trykker du på
>
> Sikker e-post. Trykk om nødvendig på S/MIME
eller NNE. Endre sikkerhetsinnstillinger for e-post.
Ikoner for sikker e-post
Ikon
Beskrivelse
E-posten er digitalt signert.
E-posten er kryptert.
Den digitale signaturen er bekreftet.
Det er ikke nok informasjon for å kunne bekrefte den digitale signaturen.
Den digitale signaturen er ikke bekreftet.
Et sertifikat er vedlagt e-postmeldingen.
Sertifikatkjeden er tiltrodd eller sertifikatstatusen er god.
Det er en feil med sertifikatkjeden eller sertifikatstatusen.
Sertifikatstatus fastsettes.
74
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
Ikon
Beskrivelse
Sertifikatkjeden er opphevet.
Navigere i BlackBerry Hub
Se på meldingene i BlackBerry Hub hvor som helst
Om du er på startskjermen eller bruker et program, kan du se på eller åpne BlackBerry Hub fra hvor som
helst på enheten.
1. Skyv litt oppover fra bunnen av skjermen. Visningen som er åpen, krymper, slik at du kan se alle
varsler.
2. Skyv fingeren til høyre for å se på BlackBerry Hub.
• Fortsett å skyve mot høyre for å åpne BlackBerry Hub helt.
• Du går tilbake til det du holdt på med ved å skyve fingeren tilbake mot venstre og ned.
Se på meldinger og varsler mens du skriver eller leser meldinger
Skyv fingeren langsomt fra venstre kant av meldingen mot høyre. Fortsett å skyve for å se meldingsog varslingslisten.
75
Brukerhåndbok
BlackBerry Hub og e-post
Hoppe til neste eller forrige melding
1. Mens du har meldingen åpen, skyver du fingeren fra venstre kant i meldingen mot høyre for å vise
meldingslisten.
2. Mens du holder meldingen åpen, skyver du fingeren opp eller ned for å markere neste eller forrige
melding i listen.
3. Hvis du vil åpne en merket melding, løfter du fingeren.
Sjekke kommende arrangementer fra BlackBerry Hub
Du kan sjekke agendaen din i BlackBerry-kalender-programmet, men hvis du allerede befinner deg i
BlackBerry Hub, kan du rett og slett bli hvor du er.
Dra sakte nedover øverst i listen over meldinger og varsler hvor dagens dato står. Kommende
hendelser begynner å dukke opp. Jo mer du drar, desto mer får du se.
76
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
Opprette et møte ut fra en e-postmelding
Når du oppretter et møte eller en hendelse ut fra en e-postmelding, fyller BlackBerry-enheten automatisk
ut invitasjonen med emnelinjen fra e-posten. Mottakerne av e-posten blir invitert.
1. I en e-post, trykker du på
>
.
2. Skriv inn tilleggsinformasjon for møtet.
3. Trykk på Lagre.
Legge til en kontakt fra BlackBerry Hub
1. Trykk og hold på en melding i BlackBerry Hub.
2. Trykk på
.
• Når du skal legge til kontakten i en eksisterende kontaktoppføring (for eksempel for å legge til en
ny e-postadresse for en kontakt), trykker du på kontakten i listen.
• Trykk på
for å legge til kontakten som en ny kontakt.
3. Trykk på Lagre.
Oppdatere meldingslisten
Hvis du har lagt til en e-postkonto som ikke støtter push-meldingstjenester, kan du oppdatere
BlackBerry Hub for å se etter nye meldinger.
I BlackBerry Hub trykker du på
>
.
Tilpasse BlackBerry Hub-innstillinger
Du kan tilpasse mange innstillinger i BlackBerry Hub. Du kan for eksempel endre standard epostadresse eller kalender, eller rekkefølgen kontoene vises i. Du kan også angi et Ikke på kontoret-svar
ved hjelp av BlackBerry-enheten.
Angi et Borte fra kontoret-svar
Enkelte e-postkontoer støtter muligens ikke Borte fra kontoret-svar.
1. I BlackBerry Hub trykker du på
>
> E-postkontoer.
2. Trykk på en e-postkonto.
3. Sett bryteren Ikke på kontoret-svar til I.
4. Skriv inn en melding i feltet.
Legge til en signatur for en e-postkonto
1. I BlackBerry Hub trykker du på
>
> E-postkontoer.
2. Trykk på en e-postkonto.
3. Sett Automatisk signatur-bryteren til På.
77
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
4. Skriv inn signaturen din i feltet.
Endre standard e-postadresse eller kalender
Når du deler noe (for eksempel et bilde eller et webområde) via e-post eller skriver en e-post, vil
BlackBerry-enheten automatisk sende e-posten fra e-postadressen som er satt som standard. Når du
legger til en hendelse i kalenderen din eller sender en møteinvitasjon, legger enheten arrangementet i
standardkalenderen.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Kontoer.
3. Trykk på
.
• Hvis du vil endre standardadressen du bruker når du sender e-post, trykker du på en konto i
rullegardinlisten E-postadresse.
• Trykk på rullegardinlisten Kalender for å endre standardkalender for hendelser og utsendelse av
møteinvitasjoner.
Endre hvordan meldinger vises i BlackBerry Hub
Endre om BlackBerry Hub skal vise sendte eller arkiverte meldinger, hvordan du viser meldingstråder og
hvordan datoen vises øverst i listen med meldinger og varsler. Du kan også endre hvordan avsendernes
navn vises, om bilder automatisk lastes ned og lignende.
1. I BlackBerry Hub trykker du på
>
> Skjerm og handlinger.
2. Endre innstillingene. Du kan for eksempel endre følgende innstillinger:
• Hvis du vil vise meldinger som samtaletråder, og ikke som enkeltmeldinger, åpner du
rullegardinlisten Visningsstil og trykker på Samtale.
• Hvis du ikke vil vise lagrede meldinger mer, setter du bryteren Vis lagrede meldinger til Av.
• Hvis du ikke vil vise sendte meldinger mer, setter du bryteren Vis sendte meldinger til Av.
Gi kontoer en fargekode
Du kan velge en farge for hver av kontoene for å hjelpe deg med å skille mellom ulike typer kontoer i
BlackBerry Hub. Fargen vises på venstre side i listen over meldinger.
1. I BlackBerry Hub trykker du på
>
> Hub-administrasjon.
2. Trykk på en konto.
3. Trykk på en farge i Kontofarge-nedtrekkslisten.
Endre kontorekkefølgen i BlackBerry Hub
Du kan endre rekkefølgen BlackBerry Hub viser kontoene i under fanen Konto. Du kan for eksempel
flytte favorittkontoene eller kontoene du bruker oftest til toppen av listen.
1. I BlackBerry Hub trykker du på
>
> Hub-styring.
78
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
2. Trykk på
.
3. Trykk og hold på en konto og skyv fingeren opp eller ned for å endre hvor kontoen vises i listen over
kontoer i kategorien Konto.
4. Trykk på
for å lagre endringene.
Endre hvilke meldinger som vises i BlackBerry Hub
Du kan velge å skjule meldinger for noen kontoer, slik at de ikke vises under Hub i BlackBerry Hub.
Synkronisering av kalender og kontakter påvirkes ikke av disse innstillingene.
1. I BlackBerry Hub trykker du på
>
> Hub-administrasjon.
2. Trykk på en konto.
3. I listen Vist i, trykker du på Vis kun i Hub, Vis kun i separat konto eller Vis i begge.
Endre alternativer for tekstmeldinger
Trykk på
>
Innstillinger > Tekstmeldinger i BlackBerry Hub.
• For å motta et levert- eller lestvarsel for meldingene du sender, trykker du på fanen SMS eller
MMS. Sett Bekreft mottak- eller Bekreft lest-bryteren til I.
• Trykk på MMS-fanen for å tillate at andre enheter kan se når du har mottatt eller lest
tekstmeldinger med vedlegg. Flytt Tillat leveringsbekreftelse- og Tillat lest-bekreftelse-bryterne
til På.
• Trykk på MMS-fanen for å blokkere uønskede MMS-meldinger. Slå bryterne for Avvis anonyme
meldinger og Avvis reklame til På.
• Trykk på MMS-fanen for å stanse mottak av MMS-meldinger ved roaming. Trykk på Kun hjemme
i rullegardinlisten Automatisk hentemodus.
• For å endre bakgrunnen for tekstmeldingssamtaler, trykker du på fanen SMS. Sett bryteren for
Mørk bakgrunn til Av eller På.
Endre avanserte innstillinger for tekstmeldinger
Med avanserte innstillinger for tekstmeldinger kan du bl.a. tillate spesialtegn og endre rutinginnstillinger.
1. Trykk på
>
Innstillinger > Tekstmeldinger >
i BlackBerry Hub.
2. Gjør endringene.
3. Trykk på Lagre.
Slå av kringkastede meldinger
Tjenesteleverandøren kan sende deg kringkastede meldinger når du bruker BlackBerry-enheten i visse
geografiske områder (f.eks. for å informere deg om lokale værforhold). Det er ingen avgifter tilknyttet
disse meldingene, men du kan slå dem av hvis du ikke vil se dem.
I BlackBerry Hub tykker du på
>
> Kringkasting av meldinger.
79
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
• Du slår av alle kringkastede meldinger ved å sette bryteren Aktiver Kringkasting av meldinger til
Av.
• Hvis du vil slå av meldinger fra en bestemt kanal, trykker du på Fjern ved siden av kanalen.
Oppdatere status for Facebook, Twitter eller LinkedIn fra BlackBerry Hub
1. I BlackBerry Hub trykker du på
.
2. Trykk på Facebook, Twitter eller LinkedIn.
3. Trykk på
.
4. Skriv statusen.
5. Trykk på Publiser, Tweet eller Send.
Om offentlige varselmeldinger
Offentlige varslingssystemer brukes til å sende varselmeldinger til brukere med aktiverte mobilenheter.
Offentlige varselmeldinger er tekstmeldinger som varsler brukere om mulige sikkerhetstrusler i området.
Meldingene kan inkludere varsler om ekstremt vær, et savnet barn eller nasjonale kriser.
Det avhenger av mobiloperatøren din om offentlige varselmeldinger belaster mobilabonnementet ditt for
databruk. Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av området du befinner deg i,
mobiloperatøren og det trådløse nettverket. Kontakt mobiloperatøren eller administratoren hvis du vil ha
mer informasjon.
Avslutte abonnement på offentlige varselmeldinger
Det kan hende at du ikke kan avslutte abonnementet på enkelte offentlige varselmeldinger, avhengig av
området og trådløst nettverk.
1. I BlackBerry Hub trykker du på
>
> Varsler for nødstilfelle.
2. Angi bryteren ved siden av en offentlig advarsel til O.
Feilsøking: BlackBerry Hub
Feilsøkingsveiviseren: Jeg har problemer med å bruke e-post
Feilsøkingsveiviseren tar deg gjennom flere spørsmål og oppgaver som er ment for å hjelpe deg med å
løse e-postproblemer.
Starte feilsøkingsveiviseren
http://docs.blackberry.com/troubleshootingwizard/en
Merknad: Feilsøkingsveiviseren er kun tilgjengelig på engelsk.
Jeg mottar ikke meldinger
Prøv følgende:
80
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
• Hvis du nylig har endret et kontopassord, må du passe på å oppdatere passordet i
kontoinnstillingene på BlackBerry-enheten. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet. Trykk på
Innstillinger > Kontoer. Trykk på en konto. Gjør endringene. Trykk på Lagre.
• Kontroller innstillingene for nettverkstilkoblinger for å påse at enheten er koblet til et Wi-Fi eller
mobilnettet. Hvis du befinner deg i et område uten trådløs dekning, skal du kunne motta meldinger
når du kommer til et område med trådløs dekning.
• Hvis du er tilkoblet et mobilnett, kontroller at datatjenester er aktivert. Skyv nedover fra toppen av
startskjermbildet. Trykk på
Innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Mobilnett. Kontroller at
bryteren Datatjenester er slått På.
Jeg ser bare e-postmeldinger fra de siste 30 dagene
Med enkelte typer e-postkontoer er standard tidsramme at BlackBerry-enheten til å begynne med
synkroniserer e-post, 30 dager bak i tid. Hvis du vil endre dette, skyver du nedover fra toppen av
startskjermbildet. Trykk på
Innstillinger > Kontoer. Trykk på e-postkontoen. I rullegardinlisten
Synkroniseringstidsramme trykker du på et alternativ. Trykk på Lagre.
Jeg finner ikke jobbrelatert e-post i BlackBerry Hub
Dersom du har lagt til en jobbkonto på BlackBerry-enheten, har kanskje administratoren slått på en
policy som deler BlackBerry Hub inn i et jobbområde, som kun inneholder meldinger og varslinger fra
jobbkontoen, og en personlig visning, som kun inneholder meldinger og varslinger fra de personlige
kontoene.
Hvis du vil se jobbområdet i BlackBerry Hub, trykker du på
> Bytt til jobb.
Jeg ser ikke mottakerne av en melding
Trykk på pilen øverst til høyre på skjermen i en melding for å vise andre mottakere og kontoen du mottok
meldingen til.
Jeg får ikke sendt eller videresendt en tekstmelding
Du vil kanskje ikke kunne videresende tekstmeldinger som inneholder opphavsrettsbeskyttet
informasjon.
Hvis du bruker en jobbkonto som er støttet av en BlackBerry Enterprise Server, tillater kanskje ikke
administratoren at du sender tekstmeldinger, selv om du kan motta dem.
Jeg kan ikke legge ved en fil i en tekstmelding
Det kan hende at filen er for stor eller at abonnementet ikke støtter MMS-meldinger, noe som kreves for
å legge ved filer i tekstmeldinger. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.
81
Brukerhåndbok
BlackBerry Hub og e-post
BBM
Med BBM kan du nettprate og dele i sanntid med BBM-kontakter, og se når noen har lest meldingen.
Skriv, snakk eller publiser. Du avgjør hvordan du vil kommunisere med folk i BBM.
Se Brukerhåndbok for BBM hvis du vil ha mer informasjon.
Facebook
Du kan bruke programmet Facebook for BlackBerry-enheter til å holde kontakten med vennene dine.
Send meldinger, nettprat med venner, inviter nye venner, last opp bilder til Facebook-kontoen og mer.
Hvis du vil ha mer informasjon om Facebook for BlackBerry-enheter, kan du se Brukerhåndbok for
Facebook .
Twitter
Du kan bruke programmet Twitter for BlackBerry-enheter til å holde kontakten uansett hvor du er. Du
kan publisere tweets, sende direktemeldinger til venner, søke på Twitter, legge bilder til tweets og mer.
Hvis du vil ha mer informasjon om programmet Twitter for BlackBerry-enheter, kan du se
Brukerhåndboken for Twitter .
LinkedIn
Du kan bruke LinkedIn-programmet på BlackBerry-enheten til å holde kontakten med kolleger. Send
meldinger, del oppdateringer, legg til forbindelser og mer.
Hvis du vil ha mer informasjon om programmet LinkedIn for BlackBerry-enheter, kan du se
Brukerhåndboken for LinkedIn .
joyn
Med joyn kan du nettprate, ringe, sende bilder og dele videoer med venner og kontakter som ikke bruker
BlackBerry 10-enheter. Hvis tjenesteleverandøren din støtter joyn, vil
-ikonet vises ved siden av
kontakter som bruker joyn.
Om joyn
Har du venner og kontakter som ikke bruker en BlackBerry 10-enhet? Hvis ja kan du nettprate, ringe,
sende bilder og dele videoer med disse kontaktene med joyn. Hvis tjenesteleverandøren din støtter joyn,
82
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
vil
-ikonet vises ved siden av kontakter som bruker joyn i Kontakter- eller Telefon-programmet, slik at
du enkelt kan finne andre brukere.
joyn for BlackBerry 10 er kanskje ikke tilgjengelig på enheten din, avhengig av tjenesteleverandøren din.
Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for informasjon om gebyrer og betingelser som kan gjelde når
du bruker dette programmet.
Starte en joyn-nettpratøkt
1. I Kontakter-programmet eller i visningen kontaktdetaljer, trykker du på
kontakt.
ved siden av navnet til en
2. Gjør ett av følgende:
• Skriv inn meldingen.
• Trykk på et uttrykksikon.
• Trykk på
for å legge ved et bilde eller en fil.
3. Trykk på Send.
Tips: Du kan også finne og svare på joyn-nettprat i BlackBerry Hub.
Inviter andre joyn-kontakter til en nettprat
Har du noe du må diskutere med en gruppe? Du kan prate med mer enn én person for å kunne ta
avgjørelser raskere og holde alle sammen informerte.
1. Nederst i en joyn-nettprat, trykker du på
> Opprett gruppe.
2. Trykk på + for å legge til en kontakt. Gjenta dette trinnet for hver kontakt du vil legge til.
3. Skriv inn et nettpratemne ved behov.
4. Skriv inn meldingen.
5. Trykk på Send.
Slette en joyn-nettprat
På en nettpratskjerm, trykker du på
>
.
Ringe en joyn-kontakt
1. Trykk på
i telefonprogrammet.
2. Trykk på
ved siden av kontakten du vil ringe.
3. Hvis du har flere telefonnumre for en joyn-kontakt, trykker du på nummeret du vil ringe.
Tips: Under samtalen trykker du på
for å starte en nettprat eller for å dele videoer eller filer.
83
BlackBerry Hub og e-post
Brukerhåndbok
Starte en joyn-videodeling
Før du kan dele en video eller begynne nettprat over video, må du ringe en joyn-kontakt. Kontakten må
ha en enhet som støtter video.
Under en samtale, trykker du på
i Telefon-programmet.
Tips: Under videodelingen, trykker du på
for å starte en nettprat eller dele en fil.
Sende en fil til en joyn-kontakt
Du kan sende forskjellige filtyper til joyn-kontakter, herunder bilder, videoer og dokumenter.
1. I løpet av en en-til-en joyn-nettprat eller telefonsamtale, trykker du på
og velger et bilde eller en fil.
2. Trykk på Send.
Blokkere en joyn-kontakt
Hvis du blokkerer en joyn-kontakt, vil du ikke motta meldinger fra denne kontakten, og filoverføringer
avvises automatisk. Meldinger filtreres til mappen Blokkerte meldinger i joyn-programmet, og lesevarsler
slås av.
1. I BlackBerry Hub trykker du på
>
.
2. Trykk på joyn.
3. Trykk på Blokkerte brukere.
4. Skriv inn telefonnummeret eller navnet til joyn-kontakten du vil blokkere.
For å fjerne blokkeringen av en kontakt, trykk på Fjern blokkering ved siden av kontaktens navn.
Slå på joyn under roaming
Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for å finne ut hvilke roamingavgifter og gebyrer som kan
påløpe.
Hvis du er på reisefot, kan du fortsette å bruke joyn under roaming.
1. I BlackBerry Hub trykker du på
>
.
2. Trykk på joyn.
3. Angi bryteren Aktiver joyn under nettveksling til På.
84
Medier
Brukerhåndbok
Medier
Kamera, bilder, musikk, videoer, BlackBerry Story Maker, spill
Endre medievolumet
Når musikken spiller, gjør du et av de følgende:
• Hvis du vil øke volumet, trykker du på tasten Volum opp på høyre side av BlackBerry-enheten.
• Hvis du vil redusere volumet, trykker du på tasten Volum ned på høyre side av enheten.
• Hvis du vil slå av lyden, trykker du på knappen for Lyd av på høyre side av enheten. Hvis du vil slå
på lyden igjen, trykker du på knappen Lyd av på nytt.
• For å velge høyttalertypen du skal spille musikken din på, trykker du på
> Lyd.
Merknad: Medievolumet ditt er et annet enn varslingsvolumet. Hvis du endrer på volumet mens du hører
på musikk, vil ikke volumet på varslingene endres.
Lyd- og videofiltyper, formater og kodeker som støttes
Avhengig av BlackBerry-enhetsmodellen og det trådløse nettverket kan det hende at enkelte filtyper,
formater og kodeker ikke støttes.
Filtype
Videokodek(er) som støttes
Lydkodek(er) som støttes
3GP
H.263, H.264, MPEG-4
AAC, AMR
3G2
H.263, H.264, MPEG-4
AAC, AMR , QCELP
ASF
WMV 9
WMA
AVI
MJPEG, MPEG-4
MPEG-3
F4V
V6
Sorenson Spark
ISMV (fragmentert MP4)
H.264, WMV9
AAC, WMA
M4V
H.263, H.264, MPEG-4
AAC, MPEG-3, PCM
85
Medier
Brukerhåndbok
Filtype
Videokodek(er) som støttes
Lydkodek(er) som støttes
MKV
H.264, MPEG-4
AAC, MPEG-3, PCM
MOV
H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
AAC, AMR, QCELP
MP4
H.263, H.264, MPEG-4
AAC, AMR
MPEG
H.263, H.264, MPEG-4
AAC, MPEG-3, PCM
WMV
WMV 9
WMA
AAC
—
AAC
AMR
—
AMR
FLAC
—
FLAC, Vorbis
M4A
—
AAC
MIDI
—
MIDI
MKA
—
AAC, MP3, PCM
MP3
—
MPEG-3
OGG
—
FLAC, Vorbis
QCP
—
QCELP
SPMID
—
SP-MIDI
WAV
—
PCM, GSM
WMA
—
WMA 9, WMA 10
Hvis du vil ha informasjon om mediefiltyper, formater og kodeker for enheten, kan du gå til
www.blackberry.com/docs/smartphones og klikke på Smartphones > BlackBerry Smartphones >
Supported Media.
86
Medier
Brukerhåndbok
Kamera
Du kan bruke kameraet på BlackBerry-enheten til å ta bilder og ta opp video av høy kvalitet. Du kan
endre bildetakings- og kamerainnstillingene for å fange det perfekte øyeblikket, selv under vanskelige
forhold. Tidsforskyvningsmodus gjør det enkelt å ta gruppebilder hvor alle tar seg godt ut.
En enkel oversikt over kameraprogrammet
Ta bilder og gjøre videoopptak
Tips: Hvis du enkelt vil ta et bilde eller videoopptak fra kameraprogrammet, trykker du på Volum oppeller Volum ned-tastene. Trykk på en av tastene igjen for å avslutte opptaket.
Ta et bilde
Tips: Hvis du ønsker at bilder skal se best mulig ut når de vises på andre enheter enn BlackBerryenheter, som f.eks. en dataskjerm, må du sørge for å holde kameraet i liggende visning før du tar bildet.
1. Kontroller at
er valgt.
• Du endrer fokus for kameraet ved å dra fokusboksen rundt på skjermen.
• Hvis du vil zoome inn eller ut, skyver du fingrene fra hverandre eller mot hverandre på skjermen.
Zoom fungerer bare i modusene Normal og Stabilisering.
87
Medier
Brukerhåndbok
2. Gjør ett av følgende:
• Trykk hvor som helst på skjermen for å ta et bilde.
• Hvis du vil ta kontinuerlige bilder når du har aktivert serieopptaksmodus, trykker og holder du på
skjermen. Kameraet slutter å ta bilder når du løfter fingeren fra skjermen.
Tips: Hvis du vil slå på rutelinjer i kameraprogrammet, skyver du nedover fra øverst på skjermen. Trykk
på . Sett bryteren Vis rutenett til På.
Gjøre et videoopptak
Tips: Hvis du ønsker at videopptak skal se best mulig ut når de spilles av på andre enheter enn
BlackBerry-enheten, f.eks. en dataskjerm, må du sørge for å holde kameraet i liggende visning før du tar
opp video.
1. Kontroller at
er valgt.
2. Du endrer fokus for videokameraet ved å dra fokusboksen rundt på skjermen.
3. Skyv fingrene sammen eller fra hverandre på skjermen for å zoome inn eller ut.
4. Trykk hvor som helst på skjermen for å starte opptaket.
Stopp opptaket ved å trykke på skjermen én gang til.
Slå på låsing av autofokus
Du kan låse autofokus på BlackBerry-enheten din for å ta flere bilder og videoer uten å måtte vente på at
fokus skal justeres mellom bildene.
Når fokusboksen blir grønn, trykker du og holder inne i fokusboksen.
vises i fokusboksen når autofokus er innstilt.
Hvis du vil slå av autofokus, drar du fokusboksen hvor som helst på skjermen, eller trykker på
fokusboksen.
inne i
Gjøre et videoopptak i stereo
Du kan ta opp video i stereo ved å snu BlackBerry-enheten til liggende posisjon.
Tips: Når du kobler til stereohodetelefoner, er opptak i stereo uansett tilgjengelig, uavhengig av
enhetens posisjon.
Bytte mellom kameraet, videokameraet og Time Shift-modus
I Kamera-programmet kan du ta bilder og ta opp video med kameraet, videokameraet og Time Shiftopptaksmoduser.
1. Trykk på gjeldende avbildningsmodus:
,
eller
.
2. Trykk på opptaksmodusen du ønsker å bruke.
88
Medier
Brukerhåndbok
Åpne kameraprogrammet fra låst skjermbilde
Berør og hold
på Lås-skjermen.
Ta en titt på det siste bildet eller den siste videoen du har tatt
Du kan kikke på det siste bildet du tok eller videoen du har spilt inn for å se om du har fått med det du
ønsket.
1. Trykk på og hold miniatyrbildet nederst på skjermen.
2. Skyv fingeren opp for å utvide miniatyrbildet.
• For å gå tilbake til kameraprogrammet, løfter du fingeren fra skjermen.
• Hvis du vil slette bildet eller videoen, skyver du fingeren til høyre inn på
• Hvis du vil dele bildet eller videoen, skyver du fingeren til høyre inn på
.
.
Bruke Time Shift-modus
Med Time Shift-modusen kan du ta mange bilder på én gang, slik at du kan velge det beste av settet.
Var det noen som blunket på hvert eneste bilde, eller hostet akkurat da du tok bildet? Det kan du fikse
ved å bytte ut ulike uttrykk for hver deltaker, til bildet av alle er perfekt.
Ta det best mulige bildet med Time Shift-modus
1. Kontroller at
er valgt.
2. Ta et bilde og hold kameraet stille til bildet vises.
3. Skyv glidebryteren nederst på skjermen frem og tilbake til du finner det beste bildet.
4. Trykk på
.
Erstatte en persons uttrykk ved å bruke Time Shift-modus
1. Kontroller at
er valgt.
2. Ta et bilde.
3. Flytt glidebryteren nederst på skjermen frem og tilbake til du finner det beste bildet.
4. Trykk på et gjenkjent ansikt.
5. Bruk skiven til å bla gjennom tilgjengelige uttrykk.
6. Trykk hvor som helst på skjermen.
7. Trykk på
.
Endre innstillingene for bildetaking
Du kan endre scenemodus og opptaksmodus, velge om blitsen skal brukes, bytte mellom kameraet på
forsiden og på baksiden, og så videre.
1. Trykk på
.
89
Medier
Brukerhåndbok
2. Trykk på innstillingen du vil endre.
Du går tilbake til normalmodus ved å trykke på modusikonet øverst til venstre på kameraskjermen.
Opptaksmoduser
Opptaksmodi endrer måten kameraet tar bilder og filmer på. Du kan for eksempel bruke
Serieopptaksmodus til å raskt ta flere bilder.
Merknad: Opptaksmoduser gjelder ikke for Time Shift-modus.
Ikon
Beskrivelse
Vanlig
Denne modusen er tilgjengelig for kameraet og
videokameraet. Vanlig modus er mest lik et vanlig
kamera eller videokamera, og tar ett enkelt bilde
eller en enkelt video om gangen.
Stabilisering
Denne modusen er tilgjengelig for kameraet og
videokameraet. Stabiliseringsmodusen kan
redusere uskarphet som oppstår på grunn av
kamerabevegelse, når du tar bilder og filmer.
Serieopptak
Denne modusen er tilgjengelig for kameraet. Med
Serieopptaksmodus ta flere bilder raskt. Denne
opptaksmodusen er nyttig når du tar bilder av
motiver eller personer i bevegelse.
HDR
Denne modusen, som også kalles High Dynamic
Range-modus, er tilgjengelig for kameraet. HDRmodus kombinerer flere bilder sammen, og kan
fange kontrasten mellom lyse og mørke områder i
et motiv.
90
Brukerhåndbok
Medier
Scenemodi
Scenemodi er laget for å forbedre kvaliteten på bildet eller videoen ved å endre innstillinger som
kontrast, lysstyrke, og så videre.
Ikon
Beskrivelse
Automatisk
Dette er den vanligste modusen. Den er tilgjengelig for kameraet, videokameraet og Time
Shift-modus. Bruk denne modusen til å ta bilder av en rekke forskjellige hverdagslige
scener.
Handling
Denne modusen er tilgjengelig for kameraet og Time Shift-modus. Denne modusen hjelper
deg å ta bilder av objekter i bevegelse. Prøv denne modusen når du tar bilder av sport eller
barn.
Tavle
Denne modusen er tilgjengelig for kameraet og Time Shift-modus. Denne modusen hjelper
deg å ta bilder av tavler ved å forbedre kontrasten mellom tavlen og skriften på tavlen.
Natt
Denne modusen er tilgjengelig for kameraet, videokameraet og Time Shift-modus. Denne
modusen er nyttig når du tar bilder og filmer i områder med lite lys.
Strand eller snø
Denne modusen er tilgjengelig for kameraet, videokameraet og Time Shift-modus. Denne
modusen kompenserer for lysnivået i lys sand eller snø, i et bilde eller en video.
Endre kamerainnstillingene
Du kan endre kamerainnstillingene, som f.eks. slå på rutenettet, angi hvor du vil lagre bilder og videoer
og stille inn om du ønsker å geomerk bilder.
1. Skyv nedover fra øverst på skjermen i kameraprogrammet.
2. Trykk på
.
Feilsøking: Kamera
Hvis du har problemer med å bruke kameraet på BlackBerry-enheten, kan du se feilsøkingsemnene
nedenfor.
91
Brukerhåndbok
Medier
Jeg får ikke slått på blitsen eller brukt videolyset
Prøv følgende:
• Det kan hende det ikke er nok batteristrøm igjen til å bruke blitsen eller videolyset. Lad opp
BlackBerry-enheten og prøv på nytt.
• Det kan hende at blitsen ennå lades. Vent et øyeblikk og prøv på nytt.
• Kontroller at du bruker kameraet på baksiden.
• Kontroller at du ikke bruker noen av modusene Time Shift, Bildestabilisering eller Serieopptak. Disse
modusene bruker ikke blitsen.
Jeg får ikke tatt bilder eller spilt inn video
Prøv følgende:
• Slett gamle mediefiler for å frigjøre plass, og prøv på nytt.
• Sørg for at verken kameraet eller videokameraet brukes av et annet program. Lukk eventuelle
programmer som bruker kameraene, og prøv på nytt.
Jeg får ikke lagret bilder eller videoer på mediekortet
Gjør ett av følgende:
• Slett gamle mediefiler for å frigjøre plass, og prøv på nytt.
• Sett inn et annet mediekort.
• Bla til mediekortet i Filbehandling-programmet. Kontroller at Camera-mappen finnes og er
tilgjengelig. Opprett om nødvendig en ny mappe med navnet Camera.
• Bla til mediekortet i Filbehandling-programmet. Kontroller om det finnes andre filer som kalles
Camera. Slett eller flytt eventuelle andre filer som kalles Camera, til en annen mappe.
Bilder
Du kan bruke bildeprogrammet til å organisere bildene du tar og legger til på BlackBerry-enheten. Du
kan også redigere, dele og vise bildene.
92
Medier
Brukerhåndbok
En enkel oversikt over bildeprogrammet
Vise bilder
Bilder i bildeprogrammet på BlackBerry-enheten er organisert i flere visninger.
Gjør ett av følgende i bildeprogrammet:
• Hvis du vil se bilder du nylig har sett på eller lagt til, trykker du på
.
• Hvis du vil se alle bildene du har tatt, eller lastet ned eller opp til enheten, organisert i album,
trykker du på .
• Hvis du vil vise bildene organisert etter datoen du tok dem eller la dem til, fra nyest til eldst,
trykker du på .
Zoome inn på eller ut fra et bilde
Åpne et bilde på skjermen, og gjør ett av følgende:
• Dobbelttrykk der du vil zoome inn.
• Skyv fingrene sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut manuelt.
Panorere et bilde
1. Zoom inn på et bilde.
2. Dra fingeren rundt på skjermen.
93
Medier
Brukerhåndbok
Gjøre mer med bildene og bildealbumene
Du kan gjøre mye mer med bildene og bildealbumene. Du kan for eksempel vise dem som
lysbildefremvisninger, slette dem, sende til eller dele dem med venner, og så videre. Du kan også vise
egenskapene til bilder og bildealbum, inkludert størrelse, navn og datoen de ble tatt. Du kan se hvilke
eller ved å tappe på og holde et album, og så tappe
alternativer som er tilgjengelige ved å tappe på
på
.
Redigere et bilde
Med bilderedigeringsprogrammet får du verktøy som du kan bruke til å redigere og leke med bildene.
1. Åpne bildet du vil redigere.
2. Trykk på
.
3. Tapp på Lagre når du er ferdig.
Tips: Det kan være flere tilgjengelige redigeringsalternativer enn dem som vises på skjermen. Hvis du
bruker BlackBerry-enheten i stående visning, kan du prøve å sveipe mot venstre eller høyre på de
synlige redigeringsalternativene. Hvis enheten er i liggende visning, kan du prøve å sveipe opp eller ned.
Dele et bilde
Du kan dele bilder med venner, familie, kontakter, møtedeltakere, Twitter og så videre, slik at de kan
oppleve de spesielle øyeblikkene sammen med deg.
1. Åpne bildet du vil dele.
2. For å redigere bildet før du sender det, tapper du på
.
3. Redigere bildet.
4. Tapp på Lagre.
5. Tapp på
.
Ta et skjermbilde av enheten
For å ta et skjermbilde av BlackBerry-enheten, tapper du på tastene Volum opp og Volum ned
samtidig.
Merknad: Hvis du har installert BlackBerry Balance på enheten og Jobbområdet ditt er ulåst, lagres
skjermbilder i jobbområdet ditt.
Organisere bildene og albumene
Du kan organisere bildene i album ved å bruke mappestrukturen i Filbehandling.
94
Medier
Brukerhåndbok
Opprette et album
Med album kan du organisere bildene i mapper basert på begivenheter, personer, datoer eller en hvilken
som helst annen kategori du ønsker.
1. Trykk på Filbehandling-ikonet på startskjermbildet.
2. Tapp på mappen du vil opprette albumet ditt i.
3. Tapp på
>
.
4. Skriv inn et navn på albumet.
Merknad: Du må flytte et bilde til det nye albumet før albumet vises i bildeprogrammet.
Tips: Hvis du vil flytte et album over i en annen mappe, trykker og holder du albumet du vil flytte. Trykk
på > . Trykk på mappen du vil flytte mappen inn i. Trykk på Flytt.
Flytte et bilde til et annet album
1. Trykk på Filbehandling-ikonet på startskjermbildet.
2. Trykk og hold bildet du ønsker å flytte på.
3. Trykk på
.
4. Trykk på
.
5. Trykk på albumet du vil flytte bildet til.
6. Trykk på Flytt.
Tips: Hvis du vil flytte et bilde inn i en annen mappe, trykker og holder du bildet du ønsker å flytte på.
Trykk på Flytt > . Trykk på mappen du vil flytte bildet inn i. Trykk på Flytt.
Støttede filtyper for bilder
BlackBerry-enheten støtter følgende bildefilformater.
•
•
•
•
•
•
BMP
JPG
GIF
PNG
TIF
WBMP
Hvis du vil ha informasjon om mediefiltyper og kodeker for enheten, kan du gå til www.blackberry.com/
docs/smartphones og klikke på Smartphones > BlackBerry Smartphones > Supported Media.
Feilsøking: Bilder
Jeg får ikke lagret en mediefil
Det er ikke sikkert det er nok lagringsplass på BlackBerry-enheten eller mediekortet til å lagre mediefiler.
95
Medier
Brukerhåndbok
Prøv følgende:
• Hvis du prøver å lagre en mediefil på enheten, sletter du gamle data eller meldinger fra enheten.
• Hvis du prøver å lagre en mediefil på mediekortet, sletter du gamle mediefiler fra mediekortet.
• Reduser størrelsesforholdet for videoen eller bildet i kameraprogrammet. Store videoer og bilder
bruker mer lagringsplass enn mindre videoer og bilder.
Musikk
Du kan bruke musikkprogrammet på BlackBerry-enheten til å spille av og organisere musikken, og
opprette spillelister.
En enkel oversikt over musikkprogrammet
Spille av musikk
Vise musikken
Gjør ett av følgende i musikkprogrammet:
• Hvis du vil se musikk du nylig har hørt på, trykker du på
• Hvis du vil se musikkbiblioteket, trykker du på
.
.
Tips:
96
Medier
Brukerhåndbok
Du kan gjøre mye annet med musikken, inkludert å søke setter sanger, dele sanger med venner og vise
musikkegenskaper. Du kan se hvilke alternativer som er tilgjengelige ved å trykke på , eller ved å
trykke på og holde en sang, en artist, et album, en sjanger eller en spilleliste, og så trykke på
.
Spille av, sette på pause eller hoppe over en sang
1. I Musikk-programmet tapper du på en sang eller et album du vil lytte til.
2. Trykk på
3. Tapp på
>
,
.
eller
.
Blande musikken
Tapp på
for å blande den valgte musikken.
Du kan stoppe blandingen av musikken ved å trykke på
Tips: Etter at du har blandet musikken din, trykker du på
Trykk på albumgrafikken.
igjen.
>
for å se neste sang som vil spilles.
Gjenta en sang eller musikklisten
Trykk på
>
som spilles av.
>
for å gjenta gjeldende musikkliste. Trykk på
én gang til for å gjenta sangen
Opprette spillelister og organisere musikken
På Spillelister-skjermen kan du lage og spille av egne spillelister, eller spille av fra utvalget av sanger
som BlackBerry-enheten samler for deg. I hver spilleliste og samling kan du se hvilke artister og album
som finnes.
Lage en spilleliste
1. I Musikk-programmet trykker du på
> Opprett.
• For å legge til sanger enkeltvis til spillelisten, trykker du på
ved siden av sangene du vil legge
til.
• For å legge til alle sangene av en artist, trykker du på Artister. Trykk på
ved siden av artisten
du vil legge til.
• For å legge til albumer til spillelisten, trykker du på Albumer. Trykk på
du vil legge til.
ved siden av albumene
2. For å gi spillelisten et navn, trykker du i tekstefeltet på toppen av skjermen og skriv inn et navn.
3. Trykk på
.
Legge til musikken som spilles, i en spilleliste
Gjør ett av følgende når en sang eller et album spilles:
97
Medier
Brukerhåndbok
• Hvis du vil legge til sangen i en spilleliste, trykker du på
>
.
• Hvis du vil legge til albumet i en spilleliste, trykker du på og holder albumnavnet. Trykk på
.
Redigere eller endre navn på en spilleliste
1. I Musikk-programmet trykker du på
2. Trykk på en spilleliste >
.
.
• For å endre navn på spillelisten skriver du inn et nytt navn i tekstfeltet øverst på skjermen.
• For å legge til musikk til spillelisten, trykker du på . Trykk på
ved siden av sangene, artistene
og albumene du vil legge til.
• For å fjerne en sang fra spillelisten, trykker du på
ved siden av sangen du vil fjerne.
• Hvis du vil endre sangens plassering i spillelisten, trykker du på sangen og drar den dit du vil ha
den i spillelisten.
3. Trykk på
.
Organisere musikken din på skjermbildet "Spiller nå"
Du kan organisere musikken din uten å måtte lage en spilleliste. Føler du en brå trang til å lytte til
favorittsangen din? Dra nytte av muligheten til å legge til musikk og endre rekkefølgen på musikken din
på "Spiller nå"-skjermen.
Legg til musikk på "Spiller nå"-skjermen
Trykk og hold inne en sang, et album eller en spilleliste mens en annen sang spilles.
• For å spille det valgte elementet etter at den gjeldende sangen er ferdig med å spille, trykker du på
.
• For å spille det valgte elementet etter at den gjeldende musikklisten er ferdig med å spille, trykker
du på .
Tips: Trykk på
for å velge flere sanger, album og spillelister.
Fjern og endre rekkefølgen på sanger på "Spiller nå"-skjermen
1. Når en sang eller et album spilles, trykker du på
> Rediger rekkefølge.
• For å fjerne en sang fra Spiller nå-skjermen, tapper du på minus-ikonet ved siden av sangen du
vil fjerne.
• For å endre rekkefølgen på sangene skal spilles i, går du helt til høyre på skjermen og trykker og
holder ikonet med tre linjer. Dra sangen dit du vil at den skal være på musikklisten.
2. Trykk på
.
98
Medier
Brukerhåndbok
Lagre musikken din på skjermbildet "Spiller nå" som en spilleliste
Når en sang eller et album spilles, trykker du på
.
• Hvis du vil lagre musikken som en ny spilleliste, tapper du på
.
• For å legge til musikk på en eksisterende spilleliste, tapper du på
.
Spille siste musikkutvalg
Hvis du satte opp en stor musikkliste på "Spiller nå"-skjermen og deretter lukket Musikk-programmet
eller begynte å lytte til et nytt album, kan du raskt spille av den siste "Spiller nå"-listen din.
1. I Musikk-programmet trykker du på
.
2. Under Samlinger, trykker du på Sist spilt.
Musikksnarveier
Vil du kontrollere musikken på en raskere og enklere måte i musikkprogrammet? Prøv noen av tipsene
og snarveiene nedenfor.
• Skru på Musikksnarveier for å enkelt hoppe over sanger. Skyv nedover fra toppen av
Innstillinger > Hovedvolum. Slå bryteren Musikksnarveier På. Hvis
startskjermbildet. Tapp på
du vil hoppe over sanger, kan du tappe på og holde nede Volum opp- eller Volum ned-tasten.
• Du kan også kontrollere volumet til sangen du hører på, ved å bruke glidebryteren for volum. Hvis
glidebryteren for volum ikke er synlig, kan du trykke på albumgrafikken på skjermbildet Spiller nå.
• Hvis du vil legge til sangen du spiller av for øyeblikket, i en spilleliste, trykker du på
skjermbildet Spiller nå.
>
på
Feilsøking: Musikk
Jeg får ikke åpnet en mediefil
Kontroller at filen er i et format som støttes av BlackBerry-enheten.
Videoer
Du kan bruke videoprogrammet på BlackBerry-enheten til å spille av, redigere, organisere og vise
videoer.
99
Medier
Brukerhåndbok
En enkel oversikt over videoprogrammet
Se på videoer
Gjør ett av følgende i videoprogrammet:
• Hvis du vil se videoer du har lastet ned eller opp til BlackBerry-enheten, organisert i album, trykker
du på .
• Hvis du vil se videoer du har tatt opp på enheten, organisert etter opptaksdato, trykker du på
• Hvis du vil se videoer du nylig har sett på, trykker du på
Tips: Ikke sett-indikatoren på et miniatyrbilde for video,
.
.
, betyr det at videoen ikke er sett ennå.
Spille av en mediefil eller stoppe den midlertidig
1. Åpne en video.
2. Trykk på skjermen for å vise videokontrollene.
3. Trykk på
eller
.
Endre visningsstørrelse for video
Du kan endre visningsstørrelsen for videoen du ser på, på skjermen.
1. Trykk på skjermen for å vise videokontrollene.
2. Trykk på ikonet øverst til høyre på skjermen til videoen har den størrelsen du ønsker.
100
Medier
Brukerhåndbok
Gjøre mer med videoene
Du kan gjøre mye mer i videoprogrammet. Du kan for eksempel slette videoer, sende videoer til eller dele
videoer med venner, og så videre. Du kan også vise egenskapene til videoer, inkludert lengde, navn og
datoen de ble opprettet. Du kan se hvilke alternativer som er tilgjengelige ved å tappe på
eller ved å
tappe på og holde et videominiatyrbilde, og så tappe på
.
Redigere en video
Du kan redigere og forbedre de enkelte videoene på BlackBerry-enheten. Du kan for eksempel beskjære
og endre lengden på videoen, i tillegg til å forbedre lysstyrke, farge, volum og mer.
1. Trykk på og hold et videominiatyrbilde.
2. Trykk på
.
Feilsøking: Videoer
Jeg får ikke åpnet en mediefil
Kontroller at filen er i et format som støttes av BlackBerry-enheten.
BlackBerry Story Maker
Med BlackBerry Story Maker kan du lage din egen historie i form av en film med bilder og videoer som
er lagret på BlackBerry-enheten.
Forhåndsvise en artikkel i BlackBerry Story Maker
Trykk på en eksisterende artikkel.
Opprette og redigere historier
Lage en historie med BlackBerry Story Maker
1. Trykk på Opprett ny artikkel.
2. Trykk på
eller
.
3. Trykk på bildene og videoene du vil bruke i historien. Trykk på Neste.
4. Velg sangen du vil ha til artikkelens spilleliste. Trykk på Neste.
5. Skriv inn titlene og rulletekstene som skal vises i historien. Trykk på Ferdig.
6. Trykk om nødvendig på et tema.
7. Når du er ferdig kan du lagre historien ved å trykke på
.
Tips: Hvis du har angitt et album for å velge bilder og videoer, kan du trykke på
legge til bilder og videoer fra et annet album.
for å gå tilbake og
101
Medier
Brukerhåndbok
Redigere en artikkel laget med BlackBerry Story Maker
Du kan redigere og revidere historiene du lager med BlackBerry Story Maker.
1. Trykk på en eksisterende artikkel.
• Hvis du vil endre tema, trykker du på et tema på høyre side av skjermen.
• Hvis du vil endre rekkefølgen til bildene og videoene, eller redigere dem, trykker du på
• Hvis du vil legge til eller fjerne bilder eller videoer, trykker du på
• Trykk på
>
for å bytte sang.
• Trykk på
>
for å endre titler og rulletekster.
2. Trykk på
>
.
.
når du er ferdig.
Tips: Hvis du vil se flere temaer som kan være tilgjengelig utenfor skjermen, kan du forsøke å skyve opp
eller ned på de synlige temaene.
Slette en artikkel i BlackBerry Story Maker
1. Trykk og hold på en artikkel.
2. Trykk på
>
.
Endre innstillingene for BlackBerry Story Maker
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i BlackBerry Story Maker.
2. Trykk på
.
• Hvis du vil endre oppløsningen historiene lagres i, setter du bryteren Lagre i 1080p-oppløsning til
På eller Av.
• Hvis du vil endre hvor historiene lagres, setter du bryteren Lagre til mediekort til På eller Av.
Mediedeling
Du kan bruke BlackBerry-enheten til å dele mediefiler på flere måter, inkludert ved bruk av Spill av på og
DLNA Certified-enheter.
Om deling av medier
Du kan dele mediefiler på BlackBerry-enheten trådløst med støttede DLNA Certified-enheter som
datamaskiner, TV-er eller annet hjemmekinoutstyr. Du kan dele mediefilene trådløst ved å bruke én av
følgende metoder:
• Spill av på: I programmene for musikk, bilder og video bruker du funksjonen "Spill av på" for å
automatisk spille av eller vise en fil på en valgt DLNA Certified-enhet.
• Mediedeling: Hvis du har valgt en DLNA Certified-enhet til å dele mediefiler med i innstillingene for
Mediedeling, vil den valgte enheten ha trådløs tilgang til mediefilene.
102
Medier
Brukerhåndbok
Tips: Hvis du vil ha mer informasjon om DLNA Certified-enheter, kan du gå til www.dlna.org.
Spille av eller se på en mediefil på en DLNA Certified-enhet
DLNA Certified-enheten må være en Digital Media Renderer-enhet.
Du kan spille av eller vise mediefiler som er lagret på BlackBerry-enheten, trådløst på støttede DLNA
Certified-enheter, som datamaskiner, TV-er eller annet hjemmekinoutstyr. Bilder og videoer kan også
vises på støttede HDMI-skjermer og Wi-Fi CERTIFIED Miracast-enheter.
Tips: Hvis du vil se om enheten du prøver å spille av eller vise mediefiler på, er DLNA Certified, eller vil
ha mer informasjon om DLNA Certified-enheter, kan du gå til www.dlna.org.
1. Åpne en mediefil.
2. Tapp på
.
3. Trykk på
.
4. Velg enheten du vil spille av eller se mediefilen på.
For å spille av eller vise andre mediefiler mens de fortsatt er koblet til DLNA Certified-enheten, tapper du
på
og velger en mediefil.
Når du vil stoppe avspilling eller visning av mediefilen på DLNA Certified-enheten, tapper du på
.
Dele mediefiler med DLNA Certified-enheter
• DLNA Certified-enheten må være en Digital Media Player-enhet.
• BlackBerry-enheten må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk som enheten du vil dele mediefiler med.
Du kan bruke alternativene for mediedeling på enheten for å la DLNA Certified-enheter få trådløs tilgang
til mediefilene dine.
Hvis du vil se om enheten du prøver å spille av eller vise mediefiler på, er DLNA Certified, eller vil ha mer
informasjon om DLNA Certified-enheter, kan du gå til www.dlna.org.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Mediedeling.
• Hvis du vil dele mediefiler, slår du på deling for hver type mediefil som du vil dele.
• Hvis du vil gi enheter tilgang til mediefilene, trykker du på Enheter. Merk av for hver enhet som du
vil gi tilgang til.
Om FM-radio
Du kan bruke FM-radioen i musikkprogrammet på BlackBerry-enheten til å søke inn FM-radiofrekvenser
og lytte til favorittkanalene dine. Hvis du vil bruke FM-radioen, kobler du til hodetelefonene dine til
enheten. Hodetelefonene fungerer som en radioantenne.
103
Medier
Brukerhåndbok
FM-radioen er kanskje ikke tilgjengelig for deg, avhengig av tjenesteleverandøren din og reglene som er
angitt av administratoren din.
Søk etter radiostasjoner.
For å bruke FM-radioen må du sørge for at du kobler hodetelefonene til BlackBerry-enheten din.
1. I Musikk-programmet trykker du på
.
2. Trykk på kategorien Lokale stasjoner.
3. Trykk på
> Søk.
4. Trykk på radiostasjonen du vil høre på.
Merknad: Når du har søkt etter en radiostasjon vil du neste gang du bruker FM-radioen se en liste over
radiostasjoner du har søkt etter på skjermen Lokale stasjoner.
Gå til en radiostasjon manuelt
1. I Musikk-programmet trykker du på
.
2. På kategorien Lokale stasjoner, trykker du på Gå til.
3. Skyv fingeren til tallene på radiostasjonen du vil gå til.
4. Trykk på Gå til.
Når du velger stasjonen du vil gå til, trykker du på Gå til for å skjule stasjonstallene.
Høre på radiostasjoner
Når du hører på FM-radioen kan du også søke nedover og oppover etter radiostasjoner med kontrollene
nederst på skjermen Spilles nå, i tillegg til å gå ti neste og forrige stasjon i den numeriske rekkefølgen.
Legge til en radiostasjon til dine favoritter
For å legge til en radiostasjon til skjermen Favoritter i FM-radioen, gjør du et av de følgende:
• Når en stasjon spiller, trykker du på
ved siden av stasjonen.
• På skjermen Lokale stasjoner, trykker du og holder på en stasjon. Trykk på
.
Tips: For å høre på en stasjon du har lagt til Favoritterskjermen i Musikk-programmet, trykker du på
Favoritter.
>
104
Medier
Brukerhåndbok
Fjerne en radiostasjon fra dine favoritter
For å fjerne en radiostasjon fra Favoritter-skjermen, gjør du et av de følgende:
• På skjermen Lokale stasjoner, trykker du og holder på en stasjon med et stjerneikon øverst i
høyre hjørne. Trykk på .
• Når en favorittstasjon spiller, trykker du på
ved siden av stasjonsnummeret.
Spill
Hold kontakten med venner mens du oppdager nye spill med Spill for BlackBerry 10. Du kan også legge
til favorittspill og tilpasse spillprofilen.
Endre Spill-profilen din
Når du oppretter profilen din, fyller Spill-programmet inn den nødvendige informasjonen med
informasjon fra BBM-profilen din. Endring av profilinformasjonen i Spill-programmet påvirker ikke BBMprofilen din.
I Spill-programmet tapper du på
>
.
• For å endre profilbildet ditt, tapper du på Velg et bilde. Bla gjennom bildene på BlackBerryenheten og tapp på det du vil bruke.
• Hvis du vil bruke bildet som allerede er knyttet til BBM-profilen din, velger du Bruk BBM-bildet.
• Hvis du vil endre programnavnet, tapper du på tekstfeltet under Visningsnavn.
• For å endre e-postadressen som er knyttet til kontoen din, tapp på tekstfeltet under Epostadresse.
• Sett bryteren for Offentlig profil til På eller Av.
Invitere en venn til Spill-programmet
Du kan legge til venner i Spill-programmet for å vise hvilke spill de spiller, sammenligne poeng og
anbefale spill.
Merknad: Spillene du spiller og alle utmerkelser du mottar, kan bare ses på Spill-programmets tidslinje
av spillvennene dine; de vil ikke vises noe annet sted.
Gjør ett av følgende:
• Tapp på en spiller på tidslinjen.
• For å invitere venner til Spill-programmet på andre måter, for eksempel via e-post, ved å lete opp
> .
et brukernavn eller ved å invitere venners venner, tapper du på
Tips: For å fjerne en venn fra Spill-programmet, går du til denne vennens profil. Tapp på
.
105
Medier
Brukerhåndbok
Legge til et spill
Bruk Spill-programmet for å finne ditt neste favorittspill som du kan kjøpe eller laste ned gratis.
1. Gjør ett av følgende:
• Tapp på et spill du synes virker interessant på tidslinjen.
• Hvis du vil bla gjennom nye spill, populære spill og spill som vennene dine spiller, tapper du på
.
2. Tapp på
> Last ned.
Legge til et spill i favoritter
Når du har oppdaget et spill du liker, kan du merke det som favoritt for rask tilgang.
1. Trykk på
>
2. Tapp på
ved siden av spillet.
i Spill-programmet på startskjermen.
Hvis du vil fjerne et spill fra favorittlisten, tapper du på
.
Anbefal et spill
Du kan anbefale spill du liker til Spill-venner. Anbefalingene sendes som private meldinger, slik at bare
vennene du velger kan se anbefalingene du sender dem.
1. Tapp på et spill.
2. Tapp på
.
3. Tapp på en venn.
Inviter en Spill-venn til BBM
Hvis du har en venn i Spill-programmet som ikke er i BBM-kontaktlisten din, kan du invitere denne
vennen til BBM uten å forlate Spill-programmet.
1. Utfør en av følgende handlinger i Spill-programmet:
• Tapp på en venn på tidslinjen din.
• Tapp på
på startskjermen. Tapp på en venn.
2. Trykk på
.
Start en BBM-nettprat med en Spill-venn
Du kan starte en BBM-nettprat uten å gå ut av Spill-programmet (for eksempel hvis du raskt vil
kommentere noe i et spill).
1. Tapp på en venn på tidslinjen eller på
-skjermbildet.
106
Brukerhåndbok
2. Trykk på
Medier
.
Feilsøking: Spill
Bare venner kan se profilen min
Som standard er den offentlige profilen satt til "Av", og bare vennene dine kan se profilen din. Du kan
endre denne innstillingen hvis du vil tillate at alle kan se profilen din.
1. For å redigere profilen din, tapper du på visningsbildet ditt.
2. Sett bryteren for Offentlig profil til På.
107
Brukerhåndbok
Medier
108
Innstillinger
Brukerhåndbok
Innstillinger
Nettverksforbindelser, skjerm, tastatur, inntasting, språk, lagring
Tilpasse enhetsinnstillingene
Din BlackBerry-enhet er uformet til å gi deg omfattende tilpasningsmuligheter og kontroll. Du kan ta det
ut av esken og komme i gang, eller du kan tilpasse og optimere enheten i henhold til dine behov. Gjør
deg kjent med alle mulighetene og finn ut mer om hva enheten kan gjøre.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
2. Trykk på
Innstillinger.
Tilpasse Hurtiginnstillinger
Innstillinger-menyen som vises ved å skyve ned på startskjermen er utformet til å vise innstillingene du
bruker oftest. Du kan velge hvilke innstillinger som vises og plasseringen deres, slik at du raskt kan nå
innstillingene som er viktigst for deg. Du kan raskt sette BlackBerry-enheten i flymodus eller
nattbordmodus, slå av alarmen og slå på lommelykten!
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
2. Trykk på
-innstillinger > Generelle innstillinger
• Merk av eller fjern avmerking i avmerkingsbokser for å legge til eller fjerne elementer fra
hurtiginnstillingene.
• For å endre plasseringen til elementer i hurtiginnstillingene dine, trykker du på . Berør og hold
elementet du vil flytte. Dra elementet til et annet sted og løft fingeren din. Trykk på Lagre.
Tips: Hvis du har mange elementer i hurtiginnstillinger, kan du skyve til venstre eller høyre for å se alle.
Oversikt over enhetsinnstillinger
Element
Beskrivelse
Slå av alle trådløse forbindelser.
109
Innstillinger
Brukerhåndbok
Element
Beskrivelse
Flymodus
Nettverk og tilkoblinger
Varsler
Hovedvolum
Kontoer
Hurtiginnstillinger
Skjerm
• Få rask tilgang til flymodus for å slå av alle
tilkoblingene dine.
• Avhengig av din tjenesteplan og enhetsmodell
kan du angi tilkoblinger til mobilt nettverk, WiFi-nettverk, Bluetooth-aktiverte enheter, NFC
og mobilt hotspot, samt konfigurere Internettethering.
• Demp BlackBerry-tastatur-lyder.
• Slå på vibrasjonsmodus.
• Slå av Øyeblikkelige forhåndsvisninger og LEDvarsler.
• Tilpass lydvarsler og visuelle varsler for
spesifikke programmer.
• Juster det generelle volumet på enheten din.
• Tilordne volumtaster.
• Slå på lydøkning for bruk sammen med
hodetelefonene dine.
• Legg til eller endre sosiale nettverkskontoer og
e-postkontoer.
• Du får også tilgang til avanserte
konfigureringsalternativer som IMAP og POP.
• Få tilgang til innstillinger du bruker ofte.
• Få tilgang til disse innstillingene når som helst
ved å skyve fingeren ned fra toppen av
skjermen.
•
•
•
•
Velg bakgrunnsbilde.
Endre skriftstørrelse.
Juster lysstyrke.
Tilpass skjermlås.
110
Innstillinger
Brukerhåndbok
Element
Språk og innskriving
Talekontroll
BlackBerry Balance (hvis tilgjengelig)
Beskrivelse
• Slå av eller av tekstforutsigelse, ordbytting og
stavekontroll.
• Endre språk, regioninnstillinger og
målingssystem.
Slå av stemmediktering og angi
stemmegjenkjennelse og preferanser for
tilbakemeldinger.
Opprett eller endre et passord for arbeidsområde.
Slett kun arbeidsområdet og data fra enheten din,
og la dine personlige data være intakt.
Konfigurer ekstern tilgang til en datamaskin for
deling av dokumenter og synkronisering av media.
BlackBerry Link
BlackBerry ID
BlackBerry Protect (hvis tilgjengelig)
Sikkerhet og personvern
Programstyrer
• Vis din nåværende BlackBerry ID-informasjon.
• Logg på BlackBerry ID-kontoen din.
• Endre BlackBerry ID-passordet
Slå på BlackBerry Protect slik at du kan finne
enheten din hvis den er stjålet eller du har mistet
den.
•
•
•
•
•
•
Opprett et enhetspassord.
Kryptere enhetsdata.
Slette enhetsdata.
Endre tillatelser for nedlastede programmer.
Administrer sertifikater.
Opprett PIN-kode for micro SIM-kort.
• Endre standardprogrammet som brukes til å
åpne en spesifikk filtype.
• Overvåk programmer som bruker enhetens
minne.
111
Innstillinger
Brukerhåndbok
Element
Beskrivelse
Koble til en enhet for å dele mediainnhold trådløst.
Mediadeling (hvis tilgjengelig)
Endre tidssone, klokkeslett og dato.
Dato og klokkeslett
Programvareoppdateringer
• Vis den gjeldende programvareversjonen som
kjøres på enheten din.
• Se etter programvareoppdateringer.
og
Søk
Lagring og tilgang
Posisjonstjenester
• Slett søkehistorikk.
• Fjern eller prioriter programmene det søkes i.
• Utvid enhetssøket til å inkludere et Internettsøk.
Vis tilgjengelig lagringsplass og konfigurer tilgang
til filene som er lagret på enheten din, herunder
USB-tilkoblinger, nettverksidentifikasjon, fildeling,
Wi-Fi-deling og passordbeskyttelse for deling av
filer.
• Velg om programmer kan bruke posisjonsdata.
• Slett nylige søk du har angitt i Kartprogrammet.
Legg til betalingskontoer og angi foretrukne
betalingsmetoder.
Betalingsalternativer
Endre innstillinger for forstørrelse, høreapparat og
TTY.
Tilgjengelighet
112
Innstillinger
Brukerhåndbok
Element
Beskrivelse
• Finn generell informasjon om enheten din, slik
som maskinvareinformasjon, nettverksdetaljer
og lagringskapasitet.
• Identifiser enhetens PIN, programvareversjon
og modellnavn.
• Vis telefonnummeret ditt og navnet på
nettverksleverandøren din.
• Vis eller endre navnet på enheten som vises
dersom en annen enhet oppdager den over en
Bluetooth eller nettverksforbindelse.
Om
Hvordan oppdaterer jeg programvaren på BlackBerry 10-enheten?
Det er ikke sikkert at programvareoppdateringer er tilgjengelige for deg, avhengig av hvilken region du
tilhører og hvilken mobiloperatør du bruker.
Du bør jevnlig opprette og lagre en enhetssikkerhetskopifil på datamaskinen, særlig før du oppdaterer
programvare på enheten. Når du har en oppdatert sikkerhetskopifil på datamaskinen, kan du
gjenopprette enhetsdata hvis BlackBerry-enheten blir borte, stjålet eller ødelagt som følge av et
uforutsett problem.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Programvareoppdateringer.
3. Trykk på Søk etter oppdateringer.
Du kan også oppdatere enhetens programvare med BlackBerry Link. Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du se i hjelpdokumentasjonen for BlackBerry Link.
Slå på automatiske oppdateringer for enhetsprogramvaren
Når en programvareoppdatering er tilgjengelig for BlackBerry-enheten, og enheten er tilkoblet et Wi-Finettverk, lastes oppdateringen ned automatisk og installeres. Når denne funksjonen er slått på, blir du
ikke varslet når oppdateringer installeres, men du blir bedt om å starte enheten på nytt for å fullføre
installasjonen.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Programvareoppdateringer.
3. Trykk på
.
4. Sett bryteren Automatiske oppdateringer til På.
113
Brukerhåndbok
Innstillinger
Batteri og strøm
BlackBerry-enheten inneholder flere funksjoner som hjelper deg med å overvåke batteriet, og få mest
mulig ut av enheten. Du kan lære deg hvordan du kan utvide batteriets levetid, se hvilke programmer
som bruker mest strøm, samt lade enheten mest mulig effektivt.
Slå av enheten
Trykk på og hold nede tasten Av og på / låse øverst på BlackBerry-enheten.
Sette enheten i standby-modus
Når du setter BlackBerry-enheten i standby-modus, slukkes bakgrunnslyset på skjermen, og skjermen
låses. Trådløse tilkoblinger og alarmer påvirkes ikke.
Trykk på tasten Av og på / lås øverst på enheten.
Hvis du vil vekke opp enheten, skyver du opp fra bunnen av skjermen på enheten.
Tilbakestille enheten eller starte den på nytt
Hvis BlackBerry-enheten fungerer tregere enn til vanlig, eller ikke svarer, kan det hjelpe å slå den av og
så slå den på igjen.
Gjør ett av følgende:
• Trykk på og hold nede tasten Av og på / låse øverst på enheten for å starte den på nytt. Trykk på
.
114
Brukerhåndbok
Innstillinger
• Trykk på og hold nede tasten Av og på / lås i 10 sekunder for å tilbakestille enheten.
Lade enheten
Før du begynner å bruke BlackBerry-enheten, bør du lade batteriet som fulgte med den, da det ikke er
fulladet.
Du lader enheten med laderen som fulgte med fra BlackBerry, i esken som enheten ble levert i. Du kan
også lade enheten via en USB-kabel tilkoblet en datamaskin, men dette kan ta lengre tid.
OBS: Andre ladere gir kanskje ikke riktig spenning, og kan skade enheten.
Med BlackBerry-logoen (
) vendt opp mot forsiden av enheten, kobler du til kabelen i USB-porten
på enheten og laderen til en stikkontakt.
Holde batteriet ladet
BlackBerry-enheten bruker et litium-ion-batteri. Du kan maksimere levetiden på slike batterier, ved å
gjøre følgende når det er mulig:
• Enheten din lader raskere hvis du ikke bruker det mens den lader.
• Lad enheten ofte, selv når batterinivået ikke er lavt.
• Unngå å legge fra deg enheten på ekstremt varme eller kalde steder, for eksempel på dashbordet i
bilen.
• Unngå å la enheten være slått av med lavt batteri over lengre tid.
• Hvis enheten din har et uttakbart batteri og du ikke bruker enheten din i et par dager eller mer, bør du
lade batteriet delvis. Du kan deretter ta ut batteriet og oppbevare det på et tørt sted i romtemperatur
for å spare batteriet.
Batteri- og ladeikoner
Ikonene for batterinivå vises øverst på startskjermen på BlackBerry-enheten.
115
Innstillinger
Brukerhåndbok
Batteriet lader.
Batteriet er fulladet.
Batteriet lader ikke fordi strømkilden ikke forsyner
nok strøm. Lad batteriet med laderen som fulgte
med BlackBerry-enheten.
Batteriet har lite strøm, og den trådløse
tilkoblingen kan slås av for å spare strøm. Hvis
batterinivået blir lavt, kan det hende enheten slår
seg av. Lagre arbeidet og lad enheten.
Det er et problem med batteriet og batteriet må
muligens erstattes. Bruk kun batterier som er
godkjent av BlackBerry for enhetsmodellen din.
Batteriet er ikke satt inn.
Sjekk batterinivået
1. Sveip nedover fra toppen av startskjermen.
2. Tapp på
Innstillinger > Om.
3. I Kategori-nedtrekkslisten tapper du på Maskinvare.
4. For å vise hvor mange prosent som er igjen på batteriet, se Batteri.
Følg med på batteritid, minneforbruk, CPU-forbruk og lagringsplass på enheten
din
Du kan sjekke hvor mye batteritid og strøm du har igjen, hvor mye minne som brukes og hvor mye
lagringsplass du har tilgjengelig. Du kan også overvåke hvilke programmer og tjenester som bruker mest
batteristrøm, enhetsminne, lagringsplass eller CPU-ressurser, og du kan lukke eller slette programmer
for å øye enhetens ytelse.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Programadministrator > Enhetsovervåking.
3. Trykk på Batteri, CPU, Minne eller Lagring øverst på skjermen for å overvåke forskjellige typer
enhetsstatistikker.
Tips: På skjermene Batteri og CPU kan du vise enhets- og bruksstatistikk fra forskjellige tidsperioder.
For å skifte tidsperiode for statistikk på batteri- eller CPU-skjermen trykker du på Enhetsovervåking
øverst på skjermen. Tapp på en tidsperiode.
116
Innstillinger
Brukerhåndbok
Se batteri- og bruksstatustikk for et spesifikt program eller tjeneste
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Programadministrator > Enhetsovervåking.
3. Trykk på et program eller en tjeneste.
Lukk eller slett programmer fra skjermen Enhetsovervåking
Hvis du legger merke til at et åpent program bruker mye batteri, enhetsminne eller CPU-ressurser, kan
du lukke det og avslutte alle prosesser som er assosiert med programmet. Du kan også slette noen
programmer permanent fra skjermen Enhetsovervåking. Noen programmer må være installerte og åpne
til enhver tid, så disse kan ikke lukkes eller slettes.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Programadministrator > Enhetsovervåking.
3. Trykk på et program.
4. Gjør ett av følgende:
• For å lukke programmet, trykker du på
.
• For å slette programmet permanent, trykker du på
.
Lys- og batterivarsler
Et jevnt rødt lys kan bety at BlackBerry-enheten slår seg på eller starter på nytt.
Et blinkende gult lys kan bety at batteriet har lite strøm og at enheten lades.
Et stabilt grønt lys kan bety at enheten er koblet til en lader og at ladingen er fullført.
117
Brukerhåndbok
Innstillinger
Hvordan kan jeg forlenge batteriets levetid?
Batterivarigheten varierer etter hvordan du bruker BlackBerry-enheten. Hvis du ønsker å få batteriet til å
vare lenger, kan du ta hensyn til det følgende:
Ton ned skjermen
Forleng batteriets levetid ved å endre innstillingene for enheten og tone ned skjermen.
Gjør ett av følgende:
• Skyv nedover fra toppen av skjermbildet for å justere lysstyrken til skjermen eller tidsinnstillingen for
skjermlås. Du kan også velge en mørk bakgrunn. Trykk på
Innstillinger > Skjerm.
• Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet for å låse enheten automatisk når den er i et
BlackBerry-deksel eller -hylster. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern >
Enhetspassord > Lås enhet når i hylsteret.
Senk volumet
Gjør ett av følgende:
• Tapp på volumtastene på høyre side av enheten for å senke volumet.
• Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet for å justere andre voluminnstillinger som
programvolum og varsler. Tapp på
Innstillinger > Systemvolum eller Varsler.
• Sveip nedover fra toppen av startskjermbildet for å justere andre voluminnstillinger.
Lukk programmer
Øk tiden på én enkelt opplading ved å lukke alle programmer eller funksjoner som du er ferdig med å
bruke, slik at de ikke kjører kontinuerlig i bakgrunnen. Noen funksjoner bruker mer batteri enn andre.
Lukk eller slå av disse programmene når du ikke bruker dem: Kamera, BlackBerry-webleser,
Talekontroll, GPS, og Bluetooth-teknologi.
Slå av tilkoblinger
Hvis enheten er i et område uten nettverksdekning, kan du slå av nettverkstilkoblingen slik at enheten
ikke stadig søker etter et signal.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
2. Tapp på
Innstillinger > Nettverkstilkoblinger.
118
Brukerhåndbok
Innstillinger
Oppdater programvaren
Du vil ofte kunne spare strøm ved å ta i bruk den nyeste versjonen av BlackBerry 10 OS. Hvis det finnes
en programvareoppdatering for enheten, vises det et varsel i BlackBerry Hub.
Bruk et mediekort
Reduser strømforbruket ved å lagre mindre data på enheten. Lagre data på et mediekort i stedet for på
enheten.
Slå av blitsen på kameraet
Spar mer strøm ved å slå av blitsen når du tar bilder.
Tips: Som med de fleste batterier i elektroniske enheter, vil batteriet til enheten brukes opp
langsommere hvis du holder det unna direkte sollys og andre varme steder, holder kontaktene rene og
lader det jevnlig. Unngå å la enheten være slått av med lavt batteri over lengre tid.
Hvor får jeg tak i et nytt batteri eller reservebatteri?
Det kan være smart å ha et ekstra batteri, ladet og klart til bruk, for de gangene du ikke har mulighet til å
lade BlackBerry-enheten. Hvis du vil kjøpe et nytt batteri eller et reservebatteri, kan du gå til http://
shop.blackberry.com.
Du finner også diverse ladeløsninger for bilen, huset, kontoret og når du er på farten.
Enhet og batterisikkerhet
Du bør bare bruke batteriet som BlackBerry angir for bruk med din bestemte BlackBerry-enhetsmodell.
Hvis du bruker et annet batteri, kan det ugyldiggjøre garantier som følger med enheten.
OBS: Det er fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil batteritype.
Enhets- og batteriavhending
Resirkuler BlackBerry-enheten og -batteriet i henhold til lokale lover og regler. Ikke avhend verken
enheten eller batteriet ved å brenne dem. Hverken enheten eller batteriet bør kastes i vanlige
søppelbøtter.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du leverer enheten til BlackBerry for resirkulering og trygg
avhending, kan du gå til www.blackberry.com/recycling. Ordningen for resirkulering og trade-up er
bare tilgjengelig i visse områder.
119
Innstillinger
Brukerhåndbok
BlackBerry og bærekraftig miljø
BlackBerry har forpliktet seg til å redusere BlackBerry-produktenes miljøpåvirkning. Du kan lære mer om
denne innsatsen hos BlackBerry ved å gå til http://www.rim.com/company/corporate-responsibility/
product_sustainability.shtml.
Vis sikkerhets-, garanti- og personverninformasjon for enheten
For å vise Personvernerklæringen må BlackBerry-enheten ha Internett-forbindelse.
Ta deg tid til å lese gjennom lisensavtalen, begrenset garantiinformasjon, sikkerhetsinformasjon og
personvernerklæring for enheten din. Disse dokumentene er tilgjengelige fra enhetens innstillingerskjerm. De inneholder viktig informasjon om betingelser og vilkår for bruk, batteri og andre viktige
sikkerhetsforanstaltninger og garantidekning.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
2. Trykk på
Innstillinger > Om.
3. I Kategori-nedtrekkslisten tapper du på Juridisk.
4. Trykk på en kobling.
Tilkoblinger
Koble BlackBerry-enheten til et mobilnett eller et Wi-Fi-nettverk for å surfe på webområder, sjekke
meldinger, bruke posisjonstjenester og mer. Du kan også koble enheten til et mobilt aktiveringspunkt på
et offentlig sted, koble enheten til bilen ved bruk av Bluetooth-teknologi, eller bruke Internett-tilknytning
for å koble til andre Wi-Fi-aktiverte enheter. NFC gjør det enkelt å dele filer mellom enheter.
Se hvilke trådløse nettverk enheten kan kobles til
BlackBerry-enheten vil ikke nødvendigvis kunne koble til alle nettverkstyper som er listet opp på
enheten. Enheten kan koble til alle nettverkene som er listet opp, men om det faktisk går an å koble til
hver nettverkstype, avhenger av mobilabonnementet ditt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke
trådløse nettverk enheten kan kobles til, kan du se i heftet Sikkerhets- og produktinformasjon for
enheten.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Om.
3. Trykk på Nettverk i rullegardinlisten øverst på skjermen.
Gi enheten et kallenavn
Du kan endre BlackBerry-enhetens navn som vises for andre enheter. Dette kallenavnet er nyttig når du
deler mediefiler trådløst eller kobler til med Bluetooth-teknologi.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
120
Innstillinger
Brukerhåndbok
2. Trykk på
Innstillinger > Om.
3. Skriv det nye navnet i feltet Enhetsnavn.
Ikoner for trådløs tilkobling
Følgende ikoner kan vises i øvre høyre hjørne på startskjermen for å indikere det trådløse dekningsnivået
som BlackBerry-enheten har for øyeblikket.
Antall fylte streker viser styrken på
mobilnettsignalet. Hvis signalet er svakt, kan det
være at enheten bruker mer strøm for å
opprettholde tilkoblingen.
Enheten er koblet til nettverkstypen som vises, og
har tilgang til alle funksjonene i
mobilabonnementet.
Enheten er koblet til nettverkstypen som vises,
men nettverkets funksjonalitet er begrenset. Du
kan sannsynligvis ringe, men du har ikke tilgang til
Internett eller til å vise e-postmeldinger.
Du har ingen mobilnettsignal.
Enheten bruker roaming. Tilleggskostnader kan
påløpe.
Du er koblet til BlackBerry Infrastructure.
Antall fylte bølger angir styrken på Wi-Fi-signalet.
Hvis signalet er svakt, kan det være at enheten
bruker mer strøm for å opprettholde tilkoblingen.
Enheten er koblet til en VPN.
Enheten er i flymodus, og alle de trådløse
nettverkstilkoblingene er slått av. Du kan slå Wi-Fieller Bluetooth-teknologi på igjen, men ikke
tilkoblingen til mobilnettet.
Det er en feil med micro SIM-kortet. For å få
informasjon om hva feilen er, skyver du ned fra
toppen på startskjermen. Trykk på -innstillinger
> Nettverk og tilkoblinger > Mobilnett.
121
Innstillinger
Brukerhåndbok
Du kan bare foreta nødanrop.
Følgende ikoner vises øverst til venstre på startskjermbildet hvis enheten er koblet til, eller prøver å koble
til, en annen enhet med modus for mobilt aktiveringspunkt, Internett-tilknytning, Bluetooth-teknologi eller
NFC.
Avhengig av mobiloperatøren, administratorinnstillingene og BlackBerry-enhetsmodellen din, er det ikke
sikkert at NFC-funksjonen er tilgjengelig.
Modus for mobilt aktiveringspunkt er på. Hvis
ikonet er fylt, er mobilt aktiveringspunkt koblet til.
Internett-tilknytning er på. Hvis ikonet er fylt, er
enheten koblet til en annen enhet.
Bluetooth-teknologi er på. Hvis ikonet er fylt, er
Bluetooth-teknologi koblet til.
NFC er på.
Velge en tilkobling
BlackBerry-enheten kan bruke en rekke tilkoblinger for å øke mulighetene for hva du kan gjøre med
enheten og hvordan den samhandler med andre enheter. Se gjennom listen over tilkoblinger for å få
informasjon om forskjellene mellom de forskjellige tilkoblingene og tips for når du kan bruke dem, og
kanskje lære et par ting du ikke visste du kunne gjøre.
Nettverkstilkoblinger
Mobilnett
BlackBerry-enheten kan bruke tilkobling til mobilnettverk til å ringe og, hvis datatrafikk er en del av
abonnementet ditt, bruke datatjenester som nettsurfing. På enkelte steder, slik som sykehus eller
fly, må du skru av tilkoblingen til det mobile nettverket, men vanligvis kan du bare la den mobile
nettverkstilkoblingen være påslått.
Wi-Fi
En Wi-Fi-nettverkstilkobling er en annen metode for å kunne benytte datatjenester på enheten,
men i motsetning til bruk av mobilnettet, vil ikke bruk av Wi-Fi føre til ekstra abonnementsutgifter.
Enheten er konstruert for å prøve å bruke lagrede Wi-Fi-nettverk før den prøver å bruke
mobilnettverket for grunnleggende datafunksjoner, som å bruke Internett eller laste ned
programmer. Du kan la Wi-Fi være påslått slik at enheten automatisk kobler til når du er innenfor
122
Brukerhåndbok
Innstillinger
rekkevidde av et lagret Wi-Fi-nettverk. Husk at hvis Wi-Fi hele tiden er påslått, kan det påvirke
batteritiden.
Koblinger mellom enheter
USB
Du kan bruke en USB-kabel for å lage en toveis tilkobling mellom BlackBerry-enheten og
datamaskinen. Når du kobler enheten til datamaskinen via USB, vil enheten vises på datamaskinen
som en flyttbar lagringsenhet. Avhengig av funksjonaliteten på datamaskinen, kan du vanligvis
bruke USB-tilkoblingen til å dra filer mellom datamaskinen og enheten.
Bluetooth-teknologi
Bluetooth-trådløsteknologi brukes til å opprette en direkte tilkobling mellom BlackBerry-enheten og
en annen Bluetooth-aktivert enhet. Selv om du kan overføre filer via en Bluetooth-tilkobling, blir
Bluetooth-tilkoblinger som oftest brukt til å spille av musikk på BlackBerry-enheten gjennom
eksterne høyttalere, eller foreta taleanrop fra et headset ved bruk av BlackBerry-enhetens mobile
nettverksforbindelse. Dette er fordi denne tilkoblingstypen kan brukes til direkteavspilling av
innhold.
NFC
NFC er en trådløsteknologi med kort rekkevidde som brukes til rask oppretting av tilkoblinger
mellom BlackBerry-enheten og andre NFC-aktiverte enheter eller NFC-etiketter. Med NFC trenger
du ikke å skrive inn tilkoblingsinformasjon for å opprette en tilkobling, så den er hendig for bruk når
du er på farten, for eksempel til å overføre kontaktkort til personer du møter eller hente informasjon
fra plakater som inneholder NFC-etiketter. Avhengig av mobiloperatøren og programmene du har
installert på BlackBerry-enheten, kan NFC også brukes til å forvandle enheten til en digital
lommebok, slik at du f.eks. kan betale med BlackBerry-enheten.
Delte Internett-tilkoblinger
Du kan bruke BlackBerry-enhetens tilkobling til mobilnettet for å gi andre enheter tilgang til Internett.
Denne funksjonen er veldig hendig hvis du ønsker å surfe på nettet med bærbar PC eller nettbrett med
kun Wi-Fi når du ikke har tilgang til et Wi-Fi-nettverk.
Internett-tilknytning
Du kan bruke Internett-tilknytning når du bare har én enhet du ønsker å koble til Internett via
mobilnettilkoblingen til BlackBerry. Du kan koble enheten til BlackBerry-enheten med en USBkabel eller, hvis begge enhetene er Bluetooth-aktiverte, bruke Bluetooth-teknologi.
Mobilt aktiveringspunkt
Du kan bruke modus for Mobilt aktiveringspunkt til å koble opptil åtte enheter til BlackBerryenheten. (Antall enheter du kan koble til, avhenger av mobiloperatøren.) Det å koble til enheter via
modus for mobilt aktiveringspunkt, er som å koble til en Wi-Fi-ruter. Du kan bruke Wi-Fitilkoblingene på enheten, men du trenger ikke tilgang til et Wi-Fi-nettverk.
123
Innstillinger
Brukerhåndbok
VPN-tilkoblinger
Du kan koble BlackBerry-enheten til et virtuelt privat nettverk (VPN) via mobilnettet, eller via en Wi-Fitilkobling. Når enheten er koblet til VPN, kan du sende og motta data fra det private nettverket via det
offentlige nettet.
Slå på flymodus
Noen steder er du nødt til å slå av alle tilkoblinger til BlackBerry-enheten, for eksempel om bord i et fly
eller inne på et sykehus. Med Flymodus kan du raskt slå av alle tilkoblinger, og når du er ferdig med å
bruke flymodus og slår den av, gjenopprettes tilkoblingene som tidligere var slått på.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger.
3. Sett bryteren for Flymodus til På (I).
Mobilnett
BlackBerry-enheten kan bruke tilkobling til mobilnett til å ringe og, hvis datatrafikk er en del av
abonnementet ditt, bruke datatjenester som nettsurfing. På enkelte steder, slik som sykehus eller fly, må
du kanskje skru av tilkoblingen til det mobile nettverket, men vanligvis kan du bare la den mobile
nettverkstilkoblingen være påslått.
Som regel vil enheten automatisk koble til riktig trådløst nettverk når du er utenfor området som dekkes
av mobiloperatøren din. Hvis du ikke er sikker på om enheten er konfigurert for roaming, eller hvilke
roaming-avgifter som vil påløpe, er det lurt å sjekke med mobiloperatøren før du reiser.
Koble til mobilnettet
Hvis du vil slå av tilkoblingen til mobilnettet, må flymodus være slått av.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
2. Trykk på
Innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Mobilnett.
3. Sett Mobilnett-bryteren til På (I).
Du slår av tilkoblingen til mobilnettet ved å sette Mobilnett-bryteren til Av (O).
Koble til VPN automatisk
Du kan angi at BlackBerry-enheten automatisk skal koble til et virtuelt privat nettverk (VPN) når du har
dekning via mobilnettet.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > VPN.
3. Trykk på
.
4. Trykk på VPN-profilen du vil bruke, i rullegardinlisten. Hvis ingen VPN-profiler vises i listen, oppretter
du en egen, eller kontakter administratoren.
124
Brukerhåndbok
Innstillinger
5. Sett bryteren Koble til via mobilnett til På.
Roaming
Som regel vil BlackBerry-enheten automatisk koble til riktig trådløst nettverk når du er utenfor området
som dekkes av mobiloperatøren din. I noen tilfeller må du kontakte leverandøren for å få micro SIMkortet eller enheten klargjort. Hvis du ikke er sikker på om enheten er konfigurert for roaming, eller hvilke
roaming-avgifter som vil påløpe, er det lurt å sjekke med mobiloperatøren før du reiser.
Bytte trådløst nettverk manuelt
BlackBerry-enheten er utformet til å automatisk bytte til et passende trådløst nettverk når du reiser, men
det kan være at du må bytte nettverk manuelt hvis du har problemer med å koble til, eller hvis
nettverkssignalet er svakt.
Hvis du vil bytte trådløst nettverk manuelt, må mobilabonnementet omfatte denne tjenesten, og enheten
må være koblet til et GSM- eller UMTS-nettverk.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Mobilnett.
3. Hvis bryteren for Mobilnett er satt til O, setter du den til I.
4. Sett Modus for valg av nettverk til Manuell.
5. Trykk på et nettverk når enheten er ferdig med å søke etter nettverk.
Slå av datatjenester under roaming
Avhengig av abonnementet ditt, kan det hende at du kan slå av datatjenester (e-postmeldinger, PINmeldinger, tekstmeldinger med vedlegg og nettlesertjenester) på BlackBerry-enheten, slik at bare telefon
og grunnleggende tekstmeldingsfunksjoner er tilgjengelige. Du kan hindre ekstra roamingutgifter ved å
slå av datatjenester under roaming. Kontakt mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Mobilnett.
3. Hvis bryteren for Mobilnett er satt til O, setter du den til I.
4. Trykk på Av eller Spør i rullegardinlisten Datatjenester under roaming.
Feilsøking: Mobilnett
Jeg kan ikke koble til mobilnettet
Prøv følgende løsninger:
• Kontroller at flymodus er av. Hvis flymodus er på, er alternativet for å slå av mobilnettet ikke
tilgjengelig. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet for å skru av flymodus. Trykk på
Innstillinger. Sett bryteren Flymodus til Av.
• Kontroller at tilkoblingen til det trådløse nettverket er aktivert. Hvis du vil endre dette, skyver du
Innstillinger > Nettverk og tilkoblinger >
nedover fra toppen av startskjermbildet. Trykk på
Mobilnett. Kontrollerer at Mobilnett er angitt til På.
125
Innstillinger
Brukerhåndbok
• Kontroller at BlackBerry-enheten er tilkoblet mobilnettet til mobilleverandøren. Hvis du byttet trådløst
nettverk manuelt, forblir enheten tilkoblet dette trådløse nettverket til du velger nettverket til
mobiloperatøren på nytt.
• Hvis enheten bruker et mikro-SIM-kort, kontrollerer du at det er satt riktig inn i enheten.
• Hvis enheten vanligvis kobler til et CDMA-nettverk, og enheten støtter internasjonal roaming, må du
kontrollere at enheten er i modus for roaming, og at mikro-SIM-kortet er satt riktig inn i enheten.
Wi-Fi-tilkoblinger
En Wi-Fi-nettverkstilkobling er en annen metode for å kunne benytte datatjenester på BlackBerryenheten, men i motsetning til bruk av mobilnettet, vil ikke bruk av Wi-Fi føre til ekstra
abonnementsutgifter. Enheten er konstruert for å prøve å bruke lagrede Wi-Fi-nettverk før den prøver å
bruke mobilnettverket for grunnleggende datafunksjoner, som å bruke Internett eller laste ned
programmer. Du kan la Wi-Fi være påslått slik at enheten automatisk kobler til når du er innenfor
rekkevidde av et lagret Wi-Fi-nettverk.
Koble til et Wi-Fi-nettverk
Når du kobler til et Wi-Fi-nettverk, lagrer BlackBerry-enheten automatisk nettverksinformasjonen. Neste
gang du er innen rekkevidden til det lagrede Wi-Fi-nettverket, vil enheten kobles til automatisk hvis Wi-Fi
er slått på.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Wi-Fi.
3. Hvis Wi-Fi-bryteren er av, flytter du den til På.
4. Trykk på et nettverk.
• Hvis skjermen som ber om et passord vises, skriver du inn passordet for Wi-Fi-nettverket. Tapp
på Koble til.
• Hvis du har tilgang til Wi-Fi-ruteren og ønsker å bruke Wi-Fi Protected Setup, trykker du på
skjermen over tastaturet for å skjule tastaturet. Trykk på . Følg instruksjonene på skjermen på
enheten.
5. Trykk på Koble til.
Tips: Neste gang du vil koble til et lagret Wi-Fi-nettverk når det er innenfor rekkevidden til enheten,
skyver du nedover fra toppen av startskjermbildet. Trykk på .
Koble til et Wi-Fi-nettverk manuelt
Hvis du vil koble til et skjult Wi-Fi-nettverk, eller hvis du har problemer med automatisk tilkobling, kan du
koble til manuelt.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Wi-Fi >
.
3. Oppgi navnet på nettverket i SSID-feltet.
126
Brukerhåndbok
Innstillinger
4. Velg nettverkets sikkerhetstype og oppgi eventuelle tilleggsopplysninger. Når det gjelder hvilke
opplysninger du bør angi, kan du rådføre deg med administratoren eller personen som administrerer
Wi-Fi-nettverket.
5. Trykk på Koble til.
Opplæring: Konfigurere Wi-Fi på en BlackBerry 10-enhet
I denne opplæringen kan du se hvordan det gjøres, og deretter prøve å konfigurere Wi-Fi på en
BlackBerry 10-enhet.
Merknad: Denne opplæringen er kun tilgjengelig på engelsk.
Start opplæringen
http://docs.blackberry.com/tutorials/wifi/en
Slette et lagret Wi-Fi-nettverk
BlackBerry-enheten kan lagre inntil 64 nettverk. Hvis du har mange lagrede nettverk på enheten og du
ikke ønsker å bruke alle, kan du slette noen for å rydde opp på skjermbildet "Lagrede nettverk". Hvis du
sletter lagrede nettverk som bruker skjult SSID, kan dette også bidra til å forlenge batteritiden.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Wi-Fi.
3. Kontrollerer at Wi-Fi-bryteren er satt til På.
4. Trykk på
.
5. Trykk på nettverket du ønsker å slette.
6. Trykk på
.
Deaktivere eller gjenaktivere et lagret Wi-Fi-nettverk
Hvis du vil hindre at BlackBerry-enheten automatisk kobler seg til et lagret Wi-Fi-nettverk, men du ikke
ønsker å slette det lagrede nettverket, kan du deaktivere det i stedet.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Wi-Fi.
3. Kontrollerer at Wi-Fi-bryteren er satt til På.
4. Trykk på
.
5. Trykk på et nettverk.
• For å deaktivere nettverket, angir du bryteren Aktiver tilkoblinger til Av.
• Sett bryteren Aktiver tilkoblinger til I for å aktivere nettverket igjen.
127
Brukerhåndbok
Innstillinger
Wi-Fi nettverksinnstillinger
Vanligvis trenger du ikke å endre innstillingene for et Wi-Fi-nettverk, men du må kanskje endre
innstillinger hvis du har problemer med å koble til eller må koble til manuelt.
De tilgjengelige alternativene for hvert Wi-Fi-nettverk, avhenger av nettverkstypen du skal koble til. Slik
finner du ut hvilke innstillinger du skal bruke: Hvis du prøver å koble til et hjemmenettverk, ser du
informasjonen som fulgte med trådløs-ruteren. Hvis du prøver å koble til Wi-Fi-nettverket til en bedrift,
kontakter du administratoren. Hvis du prøver å koble til et aktiveringspunkt, kan du se informasjonen
som er angitt, eller snakke med en ansatt ved aktiveringspunktet som kan ha informasjon om hvordan
du kobler til.
Passord
Hvis Wi-Fi-nettverket er passordbeskyttet, skriver du inn passordet.
SSID
SSID er navnet som nettverket bruker for å identifisere seg. Dette feltet blir vanligvis fylt ut
automatisk, men hvis Wi-Fi-nettverket er skjult, må du fylle inn SSID for å koble til.
Sikkerhetstype
Angi sikkerhetstypen som Wi-Fi-nettverket bruker. Avhengig av nettverket du prøver å koble deg til,
kan du også se Sikkerhetsdeltype og Indre koblingssikkerhet.
CA-sertifikat
Angi rotsertifikatet som BlackBerry-enheten skal bruke til å bekrefte at den kobler seg til riktig WiFi-nettverk.
VPN-profiler
Hvis du skal bruke en VPN-profil når du kobler til nettverket, velger du profilen du vil bruke.
Båndtype
Dette feltet er satt til dobbelbånd som standard. Hvis Wi-Fi-nettverket er dobbelbånd, vil enheten
din prøve å koble seg til i 5,0 GHz-båndet, med mindre signalstyrken på 2,4 GHz-båndet er
betydelig sterkere. Hvis du vil koble til et nettverk med dobbelbånd og bare bruke ett bånd, velger
du det båndet du foretrekker.
Hent IP-adresse automatisk
I de fleste tilfeller skal denne bryteren være På, men hvis du må angi en IP-adresse manuelt for
BlackBerry-enheten, kan du flytte denne bryteren til AV for å få frem feltet for IP-adresse.
Aktiver IPv6
Angi om nettverket bruker IPv6-protokollen.
Bruke proxy
Flytt denne bryteren til I hvis du vil koble til en proxy-server. Når du merker av for denne
innstillingen, får du se flere innstillinger. Se informasjonen for proxy-serveren for å finne ut hvilke
alternativer du skal bruke.
128
Innstillinger
Brukerhåndbok
Tillat overlevering for intertilgangspunkt
Hvis nettverket strekker seg over flere tilgangspunkt, angir du om enheten skal holde seg tilkoblet
når du flytter deg fra ett tilgangspunkt til et annet.
Legge til en VPN-profil
Du trenger en Wi-Fi- eller VPN-tilkobling før du kan legge til en ny VPN-profil.
En VPN-profil inneholder informasjonen du behøver for å logge på organisasjonens nettverk via VPNeller Wi-Fi-tilkobling. Det kan hende du har én eller flere VPN-profiler på BlackBerry-enheten, avhengig
av alternativene administratoren har angitt for deg.
Hvis du bruker en jobbkonto som støttes av BlackBerry Enterprise Service 10, kan noen VPN-profiler ha
blitt lagt til automatisk, og da trenger du ikke å legge til en manuelt. Hvis du ikke finner noe alternativ for
å legge til en VPN-profil, har administratoren slått av denne typen tilkobling.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > VPN >
.
3. Fyll ut feltene. Hvis du ikke har den informasjonen du trenger, kontakter du administratoren.
4. Trykk på Lagre.
Feilsøking: Wi-Fi
Feilsøkingsveiviseren: Jeg kan ikke koble til et Wi-Fi-nettverk
Feilsøkingsveiviseren tar deg gjennom flere spørsmål og oppgaver som er ment for å hjelpe deg med å
løse Wi-Fi-tilkoblingsproblemet.
Starte feilsøkingsveiviseren
http://docs.blackberry.com/troubleshootingwizard/en
Merknad: Feilsøkingsveiviseren er kun tilgjengelig på engelsk.
Jeg kan ikke koble til et Wi-Fi-nettverk
Begynn med å kontrollere disse grunnleggende problemene:
• Kontroller at du har aktivert tilkoblingen til Wi-Fi-nettverket. Sveip nedover fra toppen av
startskjermen. Kontroller at Wi-Fi-ikonet er blått.
• Kontroller at du befinner deg i et område med Wi-Fi-dekning. Hvis du prøver å koble til et
hjemmenettverk, kan du kontrollere om andre trådløse enheter kan koble seg til. Hvis andre enheter
heller ikke får koblet til, kan det være at du må tilbakestille ruteren. Hvis du prøver å koble Wi-Finettverket til en virksomhet eller et aktiveringspunkt, kan du kontakte administratoren din eller en
ansatt på aktiveringspunktet.
• Det kan ha oppstått tidsavbrudd for tilkoblingen. Prøv å koble til på nytt.
• Hvis Wi-Fi-nettverket ikke vises i Wi-Fi-innstillinger, kan det hende at det er skjult. Hvis du kjenner
navnet på nettverket, kan du prøve å koble til Wi-Fi-nettverket manuelt.
129
Brukerhåndbok
Innstillinger
• Kontroller at modus for mobilt aktiveringspunkt er slått av. Hvis modus for mobilt aktiveringspunkt er
på, kan ikke enheten koble til et Wi-Fi-nettverk.
Hvis ingen av forslagene ovenfor løser tilkoblingsproblemet, kan du forsøke mer avanserte
feilsøkingsalternativer:
• Kontroller at klokkeslettet på BlackBerry-enheten er synkronisert med nettverkstiden. Hvis
klokkeslettene er forskjellige, kan dette gjøre at enheten ikke kan koble til (hvis du for eksempel må
ha et sertifikat på enheten for å koble til nettverket, og dette sertifikatet har en utløpsdato).
• Hvis du byttet Wi-Fi-nettverk manuelt, kan du prøve å bytte til et annet Wi-Fi-nettverk.
• Hvis e-postkontoen din er en jobbkonto, kan det hende at enheten ikke gir deg tilgang til visse
trådløse tilgangspunkter. Ta kontakt med administratoren hvis du vil ha mer informasjon.
Fremdeles ikke tilkoblet? OK, prøv følgende:
• Kontroller at innstillingene for Wi-Fi-nettverket er korrekte. Gjør følgende for å finne ut hvilke
innstillinger du skal bruke: For et hjemmenettverk ser du i informasjonen som fulgte med ruteren. For
Wi-Fi-nettverket til en virksomhet kontakter du administratoren. For et offentlig aktiveringspunkt ser
du på informasjonen som er oppgitt, eller du snakker med en ansatt der som kan ha informasjon om
hvordan du kobler til.
• Hvis du bruker innstillingen Trykk på WPS-knappen på ruteren i Wi-Fi Protected Setup, kontrollerer
du at Wi-Fi-ruteren bruker Wi-Fi Protected Setup og at den er konfigurert til å sende profilen sin.
Bekreft at ingen andre enheter prøver å koble seg til samtidig, og at bare én Wi-Fi-ruter innen
rekkevidde er konfigurert til å sende sin egen profil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
informasjonen som fulgte med ruteren.
• Hvis du bruker PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST eller EAP-TTLS til å koble til et Wi-Fi-nettverk, kontrollerer
du at du har installert rotsertifikatet for sertifiseringsinstansserveren som opprettet sertifikatet for
godkjenningsserveren. Rotsertifikatet må installeres på enheten før du kan koble til nettverket. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du kontakte administratoren.
• Hvis du bruker EAP-TLS til å koble til et Wi-Fi-nettverk, kontrollerer du at du har installert
godkjenningssertifikatet på enheten. Godkjenningssertifikatet må installeres på enheten før du kan
koble til nettverket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte administratoren.
• Hvis du må kontakte en brukerstøtterepresentant, kan du finne diagnoseinformasjon ved å trykke på
under Wi-Fi-innstillinger. Hvis du vil kopiere logginformasjonen for å sende den til en
brukerstøtterepresentant, går du til rullegardinlisten Diagnoseinformasjon og trykker på Logger.
Trykk på Kopier logger.
Mobilt aktiveringspunkt
Når du bruker Mobilt aktiveringspunkt-modusen vil BlackBerry-enheten opprette et Wi-Fi-nettverk som
andre Wi-Fi-aktiverte enheter kan koble til, slik at de kan bruke Internett via din nettilkobling.
130
Brukerhåndbok
Innstillinger
Dele Internett-tilkoblingen med modus for mobilt aktiveringspunkt
Denne funksjonen brukes til å koble enhetene til Internett hvor som helst hvor BlackBerry-enheten har
mobildekning, men siden denne funksjonen benytter mobilnettet, kan du pådra deg høye datakostnader.
På noen mobile nettverk er det mulig at tjenester som e-post og BBM kanskje ikke er tilgjengelige mens
modusen "Mobilt aktiveringspunkt" er slått på.
Når du har satt opp modus for mobilt aktiveringspunkt på BlackBerry-enheten, fungerer tilkobling til det
mobile aktiveringspunktet på en Wi-Fi-aktivert enhet nesten på samme måte som tilkobling til en vanlig
ruter.
Les den nyeste sikkerhets- og produktinformasjonen før du bruker smarttelefonen i modus for mobilt
aktiveringspunkt. Denne finner du på www.blackberry.com/docs/smartphones.
Bruke modus for mobilt aktiveringspunkt til å dele Internett-tilkoblingen
Før du aktiverer modus for mobilt aktiveringspunkt, kontroller at BlackBerry-enhetens mobile
nettverkstilkobling er påslått.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Mobilt aktiveringspunkt.
3. Fullfør instruksjonene på skjermen hvis du ikke har brukt mobilt aktiveringspunkt tidligere. Les
skjermbildene nøye ettersom de gir viktig informasjon om mobilt aktiveringspunkt-funksjonen. Husk
passordet for mobilt aktiveringspunkt til senere.
4. Flytt Mobilt aktiveringspunkt-bryteren til På.
5. Koble til det mobile aktiveringspunktet på samme måte som du ville gjort hvis du koblet enheten til et
hvilket som helst Wi-Fi-nettverk. Du må vite navnet og passordet for det mobile aktiveringspunktet.
Du opprettet disse under konfigureringen.
Finne innstillingene for modus for mobilt aktiveringspunkt
Du angir de fleste innstillingene for ditt mobile aktiveringspunkt første gang du aktiverer modusen. Du
kan endre disse innstillingene senere når mobilt aktiveringspunkt ikke er i bruk.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Mobilt aktiveringspunkt.
3. Trykk på
.
Koble en enhet fra det mobile aktiveringspunktet
Etter at du har koblet en enhet fra det mobile aktiveringspunktet, må du starte en ny økt i mobilt
aktiveringspunkt-modus dersom du vil koble til enheten igjen.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Mobilt aktiveringspunkt.
3. Trykk på navnet på enheten du ønsker å koble fra det mobile aktiveringspunktet.
131
Brukerhåndbok
4. Trykk på
Innstillinger
.
Feilsøking: Modus for mobilt aktiveringspunkt
Jeg får ikke brukt enheten som et mobilt aktiveringspunkt
• Kontroller at du er tilkoblet mobilnettet. Hvis
vises øverst i høyre hjørne på startskjermen, er
mobilnettet påslått og tilkoblet.
• Kontroller at mobilabonnementet er konfigurert for bruk av modus for mobilt aktiveringspunkt. Hvis
det ikke er det, må du endre abonnement før modus for mobilt aktiveringspunkt vil fungerer på
BlackBerry-enheten.
• Mobiloperatøren støtter kanskje ikke bruk av mobilt aktiveringspunkt ved roaming. Kontroller
abonnementsdetaljene eller kontakt mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.
• Hvis du bruker enheten din til jobb, kan det hende at organisasjonen din ikke tillater bruk av modusen
mobilt aktiveringspunkt. Kontakt administratoren din for å få mer informasjon.
• Hvis mobilabonnementet ditt støtter bruk av mobilt aktiveringspunkt ved roaming, gå til Mobile
nettverk-innstillinger og kontroller at Datatjenester ved roaming er aktivert.
Jeg får ikke koblet flere enheter til et mobilt aktiveringspunkt
Avhengig av abonnementet ditt kan det hende at du ikke får koblet flere enheter til det mobile
aktiveringspunktet, eller at antall tilkoblede enheter må være lavere enn åtte.
Internett-tilknytning
Med Internett-tilknytning kan du dele BlackBerry-enhetens tilkobling til mobilnettet med en annen enhet,
som en bærbar datamaskin eller et nettbrett, slik at du får Internett-tilgang på den andre enheten når du
har mobildekning på BlackBerry-enheten. Du kan koble enheten til BlackBerry-enheten med en USBkabel eller, hvis begge enhetene er Bluetooth-aktiverte, bruke Bluetooth-teknologi.
Dele mobilnettilkoblingen med Internett-tilknytning
Det kan påløpe tilleggskostnader for å bruke Internett-tilknytning. Enkelte tjenester på BlackBerryenheten, som e-post og BlackBerry Messenger, vil ikke være tilgjengelige når du bruker Internetttilknytning.
Bruke Internett-tilknytning til å dele Internett-tilkoblingen
Du kan koble til BlackBerry-enheten med en USB-kabel eller en Bluetooth-tilkobling.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Internett-tilknytning.
3. Fullfør instruksjonene på skjermen hvis du ikke har brukt Internett-tilknytning tidligere. Les
skjermbildene nøye ettersom de gir viktig informasjon om Internett-tilknytning-funksjonen.
4. I rullegardinlisten Koble til ved hjelp av velger du USB eller Bluetooth.
5. Sett bryteren Internett-tilknytning til På.
132
Innstillinger
Brukerhåndbok
6. Koble BlackBerry-enheten til en bærbar datamaskin eller et nettbrett med en USB-kabel eller en
Bluetooth-tilkobling.
Feilsøking: Internett-tilknytning
Jeg kan ikke bruke Internett-tilknytning
• Kontroller at BlackBerry-enheten er tilkoblet mobilnettet. Hvis
vises øverst til høyre på
startskjermen, er enheten tilkoblet det mobile nettverket.
• Kontroller at mobilabonnementet er konfigurert for bruk av Internett-tilknytning. Hvis det ikke er det,
må du endre abonnement før Internett-tilknytning vil fungere.
• Hvis du bruker enheten din til jobb, kan det hende at organisasjonen din ikke tillater bruk av modusen
Internett-tilknytning. Kontakt administratoren din for å få mer informasjon.
• Ved roaming, gå til Mobile nettverk-innstillinger og kontroller at Datatjenester ved roaming er
aktivert.
Bluetooth-tilkoblinger
Bluetooth-trådløsteknologi brukes til å opprette en direkte tilkobling mellom BlackBerry-enheten og en
annen Bluetooth-aktivert enhet. Bluetooth-tilkoblinger er som oftest brukt for å spille av musikk fra
BlackBerry-enheten gjennom eksterne høyttalere, eller foreta taleanrop via hodetelefoner.
Slå på Bluetooth-teknologi
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Bluetooth.
3. Sett bryteren Bluetooth til På.
Når Bluetooth-teknologi er aktivert, blir
blå og
Hvis du vil slå av Bluetooth-teknologi, trykker du på
vises øverst i venstre hjørne på skjermen.
en gang til.
Pare og koble til med en Bluetooth-aktivert enhet
Sørg for at du slår på Bluetooth-teknologi på enhetene du ønsker å koble til.
Du må pare BlackBerry-enheten med en Bluetooth-aktivert enhet før du kan koble til enheten.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Bluetooth.
3. Sørg for at Bluetooth-teknologi er slått på.
BlackBerry-enheten oppdager automatisk synlige enheter innenfor rekkevidde.
4. Hvis du må søke igjen etter Bluetooth-aktiverte enheter i nærheten, trykker du på Oppdater.
5. Gjør ett av følgende:
• Trykk på enhetsnavnet hvis enheten du ønsker å koble til vises i listen Enheter. Fullfør
instruksjonene på skjermen.
133
Brukerhåndbok
Innstillinger
• Hvis enheten ikke vises i Enheter-listen, er den kanskje ikke synlig. Kontroller at enheten er synlig
og forsøk på nytt. Hvis du ikke vet hvordan du kontrollerer at enheten er synlig, se
dokumentasjonen som fulgte med enheten.
• Hvis enheten ikke vises i Enheter-listen, og du ikke får koblet til ved å sette den som synlig, må
du kanskje sette i gang paringen fra enheten. På BlackBerry-enheten, i rullegardinmenyen Synlig,
trykker du på På eller 2 minutter. Angi BlackBerry-enhetspassordet hvis nødvendig. Start
paringsprosessen i henhold til dokumentasjonen som fulgte med enheten.
Enheten er nå klar til å dele og kommunisere via Bluetooth-tilkoblingen. Avhengig av enheten du paret
med, vil enheten enten være tilkoblet eller klar for å koble til når du igangsetter en Bluetooth-relatert
handling som deling av filer.
Endre navn på en sammenkoblet eller lagret Bluetooth-aktivert enhet
Du kan endre hvordan navnet på en sammenkoblet eller lagret Bluetooth-aktivert enhet vises på
BlackBerry-enheten din.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Bluetooth.
3. Sørg for at Bluetooth-teknologi er slått på.
4. Trykk og hold inne enheten du vil endre navn på.
5. Trykk på
.
6. Skriv det nye navnet på enheten i feltet Enhetsnavn.
Koble fra en paret, Bluetooth-aktivert enhet
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Bluetooth.
3. Trykk og hold inne enheten du vil koble fra.
4. Trykk på
.
Slette en lagret Bluetooth-aktivert enhet
Hvis du har en lang liste med lagrede Bluetooth-aktiverte enheter på BlackBerry-enheten, kan du slette
alle du ikke bruker mer for å gjøre det lettere å finne de du faktisk bruker.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Bluetooth.
3. Tapp og hold en enhet.
4. Trykk på
.
134
Innstillinger
Brukerhåndbok
Koble telefonen opp mot en bil
"Min bil"-funksjonen lar deg koble BlackBerry-enheten opp mot bilen din ved hjelp av Bluetoothteknologi. Når bilen og enheten din er tilkoblet, kan enheten din vise en tilpasset startskjerm og
låseskjerm. Spesielle programmer kan også vises i Bilkanal i BlackBerry World.
Den første gangen enheten oppdager en forbindelse med en Bluetooth-aktivert bil, ber enheten deg om
å angi bilen som din bil. Når du kobler enheten til bilen, indikerer låseskjermen at enheten er koblet til
bilen din og viser hvilke funksjoner som er tilgjengelige.
Slå av funksjonen "Min bil"
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Bluetooth.
3. Trykk og hold på bilens navn.
4. Tapp på Fjern som Min bil.
Angi hvordan Bluetooth-bilsett får tilgang til meldingene dine
Noen Bluetooth-bilsett som støtter MAP (Message Access Profile), kan brukes til å sende og motta
meldinger med talekommandoer.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Bluetooth-teknologi i bilen, kan du lese
dokumentasjonen som fulgte med bilsettet.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Bluetooth >
.
• Du kan endre hvor lang tid BlackBerry-enheten skal forsøke å sende en melding til bilsettet før
tiden løper ut, ved å justere bryteren Tidsavbrudd for nedlasting av beskjed.
• Hvis du vil endre hvilke kontoer som bilsettet skal ha tilgang til, merker du av eller fjerner merkene
ved siden av kontoene i Kontoer for meldingstilgang.
La bilsettet ditt bruke enhetens nettverkslegitimasjon
Noen bilsett krever at du slår på rSAP-modus for at det skal kunne bruke BlackBerry-enhetens
nettverkslegitimasjon.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Bluetooth >
.
3. Sett bryteren for rSAP-modus til På (I).
Opprette en Bluetooth-tilkobling automatisk når du slår på enheten
Du vil kanskje at BlackBerry-enheten alltid skal være tilkoblet en Bluetooth-aktivert enhet, f.eks.
hodetelefoner. Du kan velge at BlackBerry-enheten, hver gang du slår på BlackBerry-enheten,
automatisk skal koble seg til den siste Bluetooth-aktiverte enheten den var tilkoblet.
135
Innstillinger
Brukerhåndbok
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Bluetooth >
.
3. Velg avkrysningsboksen Koble til forrige enhet når du slår på.
Støttede Bluetooth-profiler
BlackBerry-enheten er en Bluetooth Smart Ready-enhet, og støtter følgende profiler. Hvis enheten er
tilknyttet en jobbkonto, kan det være at administratoren har deaktivert bruk av en profil.
Profil
Beskrivelse
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Velg denne profilen hvis du vil direkteavspille
lydfiler fra BlackBerry-enheten til Bluetoothaktiverte enheter som støtter stereolyd, for
eksempel stereohodetelefoner, høyttalere og
bilsett.
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Bruk denne profilen hvis du vil bruke knappene på
Bluetooth-aktiverte hodetelefoner til å utføre
handlinger som å justere volumet, eller spille av
den neste eller forrige mediefilen på BlackBerryenheten.
GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile)
Velg denne profilen hvis du vil direkteavspille lydog videoinnhold fra BlackBerry-enheten til
Bluetooth-aktiverte enheter, for eksempel
musikkspillere, stereohodetelefoner,
stereohøyttalere og bærbare og stasjonære
datamaskiner.
GOEP (Generic Object Exchange Profile)
Velg denne profilen for å dele filer mellom
BlackBerry-enheten og en Bluetooth-aktivert
enhet.
Enhet for menneskelig grensesnitt (HID)
Velg denne profilen hvis du vil koble BlackBerryenheten til Bluetooth-aktiverte enheter, for
eksempel et tastatur eller en mus.
Håndfriprofil (HFP)
Velg denne profilen hvis du vil koble BlackBerryenheten til Bluetooth-aktiverte hodetelefoner som
støtter håndfriprofilen. Denne profilen kan støtte
taleoppringing.
136
Innstillinger
Brukerhåndbok
Profil
Beskrivelse
Meldingstilgangsprofil (MAP)
Velg denne profilen hvis du vil bli varslet om nye
meldinger via et Bluetooth-aktivert bilsett som kan
brukes med BlackBerry-enheten. Denne profilen
kan også hjelpe deg med å lese, slette, søke i, lage
og sende meldinger.
Objektsendingsprofil (OPP)
Velg denne profilen for å sende filer, f.eks. bilder,
kontakter eller hendelser, til en Bluetooth-aktivert
enhet.
Personlig områdenettverk – bruker-/
nettverkstilgangspunkt (PAN - U/NAP)
Med denne profilen kan du bruke BlackBerryenheten som et modem når den er koblet til en
Bluetooth-aktivert datamaskin.
Tilgangsprofil for telefonbok (PBAP)
Velg denne profilen hvis du vil bruke et Bluetoothaktivert bilsett for å få tilgang til
kontaktinformasjon på BlackBerry-enheten, f.eks.
for å tillate at bilsettet ringer en kontakt eller viser
anroperens navn.
Micro SIM Access Profile (MSAP)
Velg denne profilen hvis du vil koble enheten til
enheter som bruker et GSM-nettverk, for eksempel
en biltelefon, og utvide micro SIM-kortfunksjonalitet på enheten.
Serieportprofil (SPP)
Bruk denne profilen hvis du vil koble enheten til
Bluetooth-aktiverte enheter som støtter
skrivebordstilkobling, trådløs forbikobling og
dataoverføring.
DIP (Device Identification Profile)
Velg denne profilen for å gi Bluetooth-aktiverte
enheter tilgang til informasjon om BlackBerryenhetsmodellen for å støtte "plug and play"funksjoner, f.eks. automatisk nedlasting av
nødvendige drivere.
Feilsøking: Bluetooth
Jeg kan ikke opprette parvis tilkopling til en Bluetooth-aktivert enhet
• Kontroller at BlackBerry-enheten er kompatibel med den Bluetooth-aktiverte enheten. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med den Bluetooth-aktiverte enheten.
137
Brukerhåndbok
Innstillinger
• Hvis den Bluetooth-aktiverte enheten krever en tilgangsnøkkel, og du ikke kan den, kan du se i
dokumentasjonen som fulgte med den Bluetooth-aktiverte enheten. Noen ganger er tilgangsnøkkelen
satt til 0000 til du endrer den. Hvis du ikke vet hva tilgangsnøkkelen er, kan du prøve med 0000.
• Hvis BlackBerry-enheten ikke oppdager den Bluetooth-aktiverte enheten som du vil koble den
sammen med, kan du prøve å gjøre BlackBerry-enheten synlig for en kort stund. Skyv nedover fra
toppen av startskjermbildet. Trykk på Innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > Bluetooth. I
rullegardinlisten Synlig velger du På eller 2 minutter. Angi BlackBerry-enhetspassordet hvis
nødvendig. Start paringsprosessen i henhold til dokumentasjonen som fulgte med enheten.
• Hvis den Bluetooth-aktiverte enheten bruker batteri, kobler du den til en strømkilde og forsøk på nytt.
Avhengig av enheten kan det hende at den fremdeles kan brukes, men ikke kan kobles til hvis
batterinivået er for lavt.
• Hvis modus for mobilt aktiveringspunkt er slått på, må du bekrefte at du prøver å koble til en
Bluetooth-aktivert enhet som bruker en av nettverksprofilene Håndfri, Serieport eller Personlig
område.
Jeg mister tilkoblingen til det Bluetooth-aktiverte bilsettet hele tiden
• Kontroller at bilsettet bruker den nyeste programvareversjonen som er tilgjengelig. Hvis du vil ha mer
informasjon om programvareversjonen for bilsettet, kan du se dokumentasjonen som fulgte med
bilsettet.
• Flytt BlackBerry-enheten til en annen posisjon i kjøretøyet, eller snu enheten slik at den vender i en
annen retning. Posisjonen til enhetens antenne i forhold til bilsettets Bluetooth-antenne kan påvirke
Bluetooth-tilkoblingen.
NFC
NFC er en trådløsteknologi med kort rekkevidde som brukes til rask oppretting av tilkoblinger mellom
BlackBerry-enheten og andre NFC-aktiverte enheter eller NFC-etiketter. NFC er utviklet for enkel deling
av innhold og informasjon, uten å måtte koble BlackBerry-enheten sammen med en annen NFCkompatibel enhet. Avhengig av mobiloperatøren og programmene som er installert på enheten, kan du
gjøre mye interessant med NFC, f.eks. dele bilder med venner, eller betale ved hjelp av enheten.
Hva er NFC?
Avhengig av mobiloperatøren, administratorinnstillingene og BlackBerry-enhetsmodellen din, er det ikke
sikkert at NFC-funksjonen er tilgjengelig.
NFC er en trådløsteknologi med kort rekkevidde som er utviklet for enkel deling av innhold og
informasjon uten at du trenger å bruke sammenkoblingsinformasjon.
Avhengig av programmene du har installert på enheten og NFCs kompatibilitet med andre enheter,
finnes det mange interessante bruksområder for NFC. Her er noen av dem:
• Parallell utveksling av kontaktkort med en ny venn eller forretningsforbindelse.
• Send et bilde til en venn.
• Betale for buss- eller t-banebilletten.
138
Innstillinger
Brukerhåndbok
•
•
•
•
•
•
Betale for morgenkaffen uten å måtte ta frem lommeboka.
Ta en kupong fra en plakat du ser på gaten.
Få tilgang til bygningen når du kommer på jobb.
Sende en nettside du ser på, til en venn.
Legge til en venn i BBM-kontaktene.
Kopiere smartetikettinformasjon til en NFC-etikett.
Dette er bare noen få av alle tingene du kan gjøre med NFC. Lek med NFC på enheten, vær kreativ og se
hva mer du kan gjøre.
Slå på NFC
Avhengig av mobiloperatøren, administratorinnstillingene og BlackBerry-enhetsmodellen din, er det ikke
sikkert at NFC-funksjonen er tilgjengelig.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > NFC.
3. Sett bryteren NFC-tilkobling til I.
Sende en fil med NFC
Avhengig av mobiloperatøren, administratorinnstillingene og BlackBerry-enhetsmodellen din, er det ikke
sikkert at NFC-funksjonen er tilgjengelig.
Med NFC kan du utveksle mange typer filer, inkludert bilder, musikk, kontaktinformasjon og nettsider,
mellom BlackBerry-enheten og andre NFC-aktiverte enheter.
1. Gjør ett av følgende på BlackBerry-enheten, avhengig av hvor mange filer du vil sende:
• Hvis du vil sende én fil, finner og åpner du filen.
• Hvis du vil sende flere filer, finner og merker du filene du vil sende. Trykk på
> NFC.
2. Hold baksiden av BlackBerry-enheten inntil en NFC-aktivert enhet.
3. Trykk på Send hvis nødvendig.
Tips: Du kan, i de fleste tilfeller, utveksle filer mellom to NFC-aktiverte BlackBerry-enheter samtidig.
Denne funksjonen er veldig hendig når du vil utveksle kontaktinformasjon som er lagret i Smartetiketterprogrammet.
Finn NFC-innstillingene
Avhengig av mobiloperatøren, administratorinnstillingene og BlackBerry-enhetsmodellen din, er det ikke
sikkert at NFC-funksjonen er tilgjengelig.
Du kan angi om BlackBerry-enheten skal varsle deg før sending eller mottak av filer. Du kan også angi
når enheten kan brukes til ting som å utføre kredittkortbetalinger, eller sende tilgangsdetaljer for å
komme inn i en bygning.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
139
Brukerhåndbok
2. Trykk på
Innstillinger
-innstillinger > Nettverk og tilkoblinger > NFC.
BlackBerry-tastatur og skriving
Kommuniser med omverdenen ved å skrive meldinger, e-poster og dokumenter med BlackBerrytastatur. Du kan skrive effektivt ved å opprette egendefinerte tekstsnarveier og slå på forslag, korrektur
og stavekontroll. Når du har konfigurert tastaturinnstillingene, kan du lære deg å klippe ut, kopiere og
lime inn tekst, og slette ord. Hvis du slår på forslag, kan du velge ordforslag som vises mens du skriver.
Du kan også konfigurere eller endre språk for visning, skriving, tastatur og taleinndata.
En enkelt oversikt over tastatur og skriving
Du kan bruke BlackBerry-tastatur på flere måter for å samhandle med BlackBerry-enheten. Bruk En
snartitt-bildet til å gjøre deg kjent med tastaturfunksjonene.
Snarveier på startskjermbildet
Du kan bruke BlackBerry-tastaturet med øyeblikkelig handling til å raskt utføre en rekke oppgaver når du
skriver visse kommandoer i søkefeltet. Du kan bruke snarveier på startskjermen for å ringe, sende e-post
eller tekstmeldinger, starte en BBM-nettprat, oppdatere Facebook-statusen din, publise en tweet eller en
LinkedIn-oppdatering, finne et sted i Kart-programmet, spille musikk eller legge til notater og oppgaver
til BlackBerry Remember.
140
Innstillinger
Brukerhåndbok
Foreta et anrop
1. Trykk på
på startskjermen.
2. Skriv call og navnet på eller nummeret til personen du vil ringe. Du kan for eksempel skrive call
Ian eller call 5195550100.
3. Trykk på handlingen du vil utføre, under Handlinger.
Sende en e-postmelding
1. Trykk på
på startskjermen.
2. Skriv email og navnet på kontakten du vil sende e-postmeldingen til. Du kan for eksempel skrive
email Tanya McPherson.
3. Trykk på handlingen du vil utføre, under Handlinger.
Sende en tekstmelding
1. Trykk på
på startskjermen.
2. Skriv text og navnet på eller nummeret til personen du vil sende en tekstmelding til. Du kan for
eksempel skrive text Blake eller text 5195550100.
3. Trykk på handlingen du vil utføre, under Handlinger.
Starte en BBM-nettpratøkt
1. Trykk på
på startskjermen.
2. Skriv BBM og navnet på personen du vil starte en nettpratøkt med. Du kan for eksempel skrive BBM
Megan Ball.
3. Trykk på handlingen du vil utføre, under Handlinger.
Oppdatere Facebook-statusen
1. Trykk på
på startskjermen.
2. Skriv Facebook og statusoppdateringen. Du kan for eksempel skrive Facebook heading to the
car show today.
3. Trykk på handlingen du vil utføre, under Handlinger.
Publisere en tweet
1. Trykk på
på startskjermen.
2. Skriv tweet og tweeten. Du kan for eksempel skrive tweet loving the weather lately.
3. Trykk på handlingen du vil utføre, under Handlinger.
Publisere en LinkedIn-oppdatering
1. Trykk på
på startskjermen.
141
Innstillinger
Brukerhåndbok
2. Skriv LinkedIn og oppdateringen. Du kan for eksempel skrive LinkedIn really enjoyed the
training session today.
3. Trykk på handlingen du vil utføre, under Handlinger.
Legge til et notat i BlackBerry Remember
1. Trykk på
på startskjermen.
2. Skriv note og innholdet av notatet. Du kan for eksempel skrive note pick up milk on the way
home.
3. Trykk på handlingen du vil utføre, under Handlinger.
Legge til en oppgave i BlackBerry Remember
1. Trykk på
på startskjermen.
2. Skriv task og innholdet av oppgaven. Du kan for eksempel skrive task prepare for the
meeting tomorrow.
3. Trykk på handlingen du vil utføre, under Handlinger.
Finn et sted i Kart-programmet
1. Trykk på
på startskjermen.
2. Skriv Map og skriv ett av følgende:
• Et favorittsted som du har lagt til i Google Maps-programmet. Du kan for eksempel skrive Map
home.
• Navnet på en kontakt. Du kan for eksempel skrive Map Megan Ball.
• Navnet på en severdighet eller et interessepunkt. Du kan for eksempel skrive Map coffee shop.
• En adresse. Du kan for eksempel skrive Map 175 Columbia St. West, Waterloo,
Ontario.
• Navnet på en by. Du kan for eksempel skrive Map New York City
3. Tapp på handlingen du vil utføre under Handlinger.
Spille av musikk
1. Trykk på
på startskjermen.
2. Skriv Play og et sangnavn, albumnavn, artistnavn eller navnet på spillelisten. Skriv for eksempel
Play classic rock playlist.
3. Tapp på handlingen du vil utføre under Handlinger.
Opprette egendefinerte tekstsnarveier
Innsetting av ord lar deg opprette tekstsnarveier, slik at når du skriver inn en snarvei vil BlackBerryenheten erstatte snarveien med et helt ord eller uttrykk.
142
Innstillinger
Brukerhåndbok
Tips: Innsetting av ord er også kjent som autotekst.
Slå på ordforslag
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Språk og innskriving > Forslag og retting.
3. Sett bryteren Vis forslag til På.
Legge til en ny tekstsnarvei
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Språk og innskriving > Forslag og retting > Innsetting av ord.
3. Trykk på
.
Tømme listen med lærte ord
BlackBerry-tastatur lærer ord og fraser du bruker, og bruker dem så til å forutse det neste ordet du skal
skrive. Du kan tømme listen med ord som brukes til forslag. Slik gjør du det:
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Språk og innskriving > Forslag og retting.
3. Trykk på Fjern lærte ord.
Merknad: Når du fortsetter å skrive, fylles listen med lærte ord ut igjen med mindre du setter bryteren
Lær nye ord til O på skjermen Forslag og retting.
Endre eller slette en tekstsnarvei
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Språk og innskriving > Forslag og retting > Innsetting av ord.
3. Trykk på en oppføring for innsetting av ord i delen Liste over innsettinger.
Vise tastaturet
Skyv oppover fra bunnen av skjermen med to fingre.
143
Brukerhåndbok
Innstillinger
Tips: Trykk hvor som helst utenfor et tekstfelt for å skjule tastaturet. Hvis du vil skjule tastaturet, men det
ikke er noe sted du kan trykke på skjermen, skyver du to fingre nedover over tastaturet.
Slette et ord
Skyv en finger tilbake over tastaturet.
Merknad: Hvis du skriver på et høyre til venstre-språk, skyver du fra venstre til høyre.
Skrive på tastaturet
Skrive inn et aksentuert tegn
1. Trykk på og hold bokstaven som du vil legge til aksent på, på BlackBerry-tastatur.
2. Når bokstaver med aksenter vises over bokstaven, lar du fingeren gli til bokstaven med aksent som
du ønsker å skrive.
3. Løft opp fingeren.
144
Innstillinger
Brukerhåndbok
Tips: Hvis du vil skrive en stor bokstav med aksent, trykker du først på . Eller hvis du venter litt før du
løfter fingeren, når fingeren er på bokstaven med aksent som du vil skrive, vil aksenttegnet endres til stor
bokstav.
Skrive inn et symbol eller tall
1. Nederst til venstre på BlackBerry-tastatur trykker du på Symbol-tasten. Tastens utseende varierer
avhengig av skriftspråket du benytter.
2. Trykk på symbolet eller tallet du vil skrive inn.
3. Hvis du ikke ser symbolet du vil bruke, kan du trykke og holde på et lignende symbol. Skyv fingeren
til symbolet du vil bruke, eller trykk på
for å vise resten av symbolene.
Skrive inn tegn med store bokstaver
1. Trykk på BlackBerry-tastatur på
.
2. Trykk på en bokstav.
Tips: Trykk og hold nede
for å slå på Caps Lock.
Skrive raskere med innstillinger for automatisert hjelp
Du kan endre tasteinnstillingene for å kunne skrive raskere på BlackBerry-tastatur. Tastaturlyder gjør at
du hører når du skriver. Du kan også endre innstillingene slik at enheten automatisk starter nye setninger
med stor bokstav, eller slik at det settes inn et punktum hvis du tapper på -tasten to ganger.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Språk og innskriving > Forslag og retting.
3. Trykk på innstillingene du ønsker å endre.
Klippe ut, kopiere og lime inn tekst
1. Merk teksten ved å trykke på og holde den. Flytt markørindikatorene for å endre det merkede
området.
2. Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil kopiere teksten, trykker du på og holder den merkede teksten. Trykk på
• Hvis du vil klippe ut teksten, trykker du på og holder den merkede teksten. Trykk på
3. Berør og hold der du vil lime inn teksten. Trykk på
.
.
.
Velge ordforslag som vises mens du skriver
BlackBerry-enheten er konstruert til å lære hva du pleier å skrive og hvor i setningen du pleier å skrive
det. Enheten bruker denne informasjonen til å forsøke å forutse hvilket ord som er det neste, og viser
145
Innstillinger
Brukerhåndbok
ordforslag på BlackBerry-tastatur. Du kan deretter "flikkeskrive" for raskt å kunne velge et foreslått ord.
Du gjør dette ved å plassere fingeren rett under ordet og flikke det opp mot meldingsskjermen.
Velge et foreslått ord
Hvis du vil bruke et ord som vises på BlackBerry-tastatur, plasserer du fingeren rett under ordet og
flikker det opp på skjermen.
Endre hvor ordforslag vises
Som standard vises ordforslagene på BlackBerry-tastaturet, slik at du ikke trenger å se ovenfor der du
skriver, for å se dem. Hvis du har vanskeligheter med å velge forslagene, eller hvis du synes tastaturet
ser rotete ut, kan du angi at forslagene skal vises over tastaturet i stedet.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Språk og innskriving > Skjermtastatur..
3. I rullegardinlistene Stående modus og Liggende modus velger du hvordan ordforslagene skal vises.
• Hvis du vil vise ordforslag over tastaturet, trykker du på I kolonne.
• Hvis du vil vise ordforslag på tastaturet, trykker du på I bokstav.
• Trykk på Av for å slå av ordforslag.
Når du angir at ordforslag skal vises over tastaturet, kan du bruke forslaget ved å flikke oppover fra rett
under ordet du vil bruke.
Stavekontroll
Slå på stavekontroll
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Språk og innskriving > Stavekontroll..
3. Sett bryteren Stavekontroll til I.
Godta staveforslag
Hvis stavekontrollen er skrudd på, blir skrivefeil understreket med rødt når du skriver.
Trykk på det understrekede ordet.
• Trykk på det foreslåtte ordet for å godta et staveforslag.
• Hvis du vil legge til ordet i den personlige ordboken, trykker du på Legg til i ordbok.
Endre innstillinger for stavekontroll
Du kan endre innstillinger for stavekontroll, for eksempel kontroll av staving av akronymer, korrigere små
og store bokstaver i ord, og så videre.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
146
Innstillinger
Brukerhåndbok
2. Trykk på
Innstillinger > Språk og innskriving > Stavekontroll..
3. Trykk på innstillingene du ønsker å endre.
Redigere den personlige ordboken din
Når du bruker stavekontroll, kan du legge til ord som er markert som feil i en egen ordliste på
BlackBerry-enheten, slik at stavekontrollen anser dem som korrekt skrevet. Du kan alltid redigere ordene
i din egendefinerte ordliste.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
• Trykk på
Innstillinger > Språk og innskriving > Stavekontroll > Rediger egendefinert ordliste.
for å legge til et nytt ord i den personlige ordboken.
• Hvis du vil redigere et ord i den personlige ordboken, trykker du på ordet.
• Hvis du vil slette et ord fra den egendefinerte ordlisten, trykk på . Trykk på
ordet du vil slette.
ved siden av
Endre enhetens regionale innstillinger
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Språk og innskriving.
3. I rullegardinlisten Region trykker du på regionen du ønsker at enhetens datoformat, standard valuta
og nummerformat skal være angitt til.
Endre innstillinger for tastatur, inndata eller innskriving
Du kan tilpasse skriveopplevelsen ved å endre innstillinger for BlackBerry-tastatur, innskriving eller taster
på BlackBerry-enheten.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Språk og innskriving.
Feilsøking: Tastatur og skriving
Jeg får ikke vist tastaturet
Hvis BlackBerry-enheten er koblet til en annen inndataenhet, for eksempel et Bluetooth-aktivert tastatur,
kan det være at du ikke kan vise BlackBerry-tastatur.
Hvis du vil vise tastaturet, må du koble fra den andre inndataenheten og prøve på nytt.
Språk
Hvis du snakker med en ett språk, kan du bruke språkinnstillingene til å endre språk for visning, skriving,
taleinndata eller BlackBerry-tastatur. Du kan også bytte mellom språk mens du skriver.
147
Innstillinger
Brukerhåndbok
Endre visningsspråk
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Språk og innskriving.
3. Trykk på språket du vil bruke, i rullegardinlisten Språk.
Endre innskrivingsspråk
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Språk og innskriving.
3. Trykk på Innskrivingsspråk > Legg til eller fjern språk.
4. Merk av ved siden av språkene du vil aktivere.
Tips: Hvis du ofte bytter innskrivingsspråk, kan du forsøke å slå på Språkgjenkjenning på skjermbildet
Innskrivingsspråk. Når du aktiverer dette alternativet, oppdager enheten automatisk hvilke av opptil tre
ulike språk du bruker.
Endre taleinndataspråk
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Språk og innskriving.
3. Trykk på Diktering.
4. Trykk på språket du vil bruke, i rullegardinlisten Språk.
Endre tastaturspråk
1. Trykk og hold
på tastaturet.
2. Trykk på språket du vil skrive med på tastaturet.
Skjermvisning
Du kan angi innstillinger for skjermvisning, som skriftstørrelse og bakgrunn, samt koble enheten til en
ekstern skjerm.
Endre bakgrunnslyset
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Skjerm.
3. Juster lysstyrken ved å flytte skyvedekselet frem og tilbake.
Tips: Når du har skjøvet ned fra toppen av skjermen, ser du
for å vise glidebryteren uten å gå til skjermen Visning.
i hurtiginnstillingene, du kan trykke på
148
Innstillinger
Brukerhåndbok
Endre skriftstørrelse
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Skjerm.
3. Trykk på skriftstørrelsen du vil bruke i rullegardinlisten Skriftstørrelse.
Angi et bilde som bakgrunn
1. Åpne et bilde.
2. Trykk på
>
> Bakgrunn.
Tips: Hvis du zoomer inn på bildet og deretter angir det som bakgrunn, vil den zoomede delen av
skjermbildet vises som bakgrunn.
Slå på rotasjonslås
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
.
Koble enheten til en HDMI-skjerm
1. Du kan bruke en HDMI-kabel for å koble BlackBerry-enheten til en HDMI-skjerm. Du finner HDMIporten på venstre siden av enheten, over USB-porten.
2. Enheten oppdager automatisk oppløsningen for HDMI-skjermen som er tilkoblet. Hvis du imidlertid
Innstillinger >
må endre oppløsningen, skyver du nedover fra toppen av startskjermen. Trykk på
Skjerm. Velg modusen du vil bruke, fra rullegardinlisten HDMI-skjermmodus.
Tilgjengelighet
BlackBerry 10-enheten bruker flere veletablerte tilgjengelighetsverktøy for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Disse hjelpemidlene inkluderer forstørrelsesmodus, modus for høreapparat, TTY-støtte,
teksting for hørselshemmede, justering av tekststørrelse og BlackBerry Screen Reader.
Tilpasse tilgjengelighetsinnstillingene
Du kan tilpasse BlackBerry-enheten til egne behov. Du kan for eksempel forstørre skjermen, bruke
høreapparat og endre skriftstørrelsen.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Tilgjengelighet.
3. Endre innstillingene.
149
Innstillinger
Brukerhåndbok
Slå på forstørrelsesmodus
Du kan bruke forstørrelsesmodus til å forstørre informasjonen på BlackBerry-enhetsskjermen. Du kan
zoome inn eller ut fra skjermen, selv om du bruker et program som vanligvis ikke har støtte for zooming.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Tilgjengelighet.
3. Sett bryteren for Forstørrelsesmodus til I.
Informasjonen på skjermen virker umiddelbart større.
4. Hvis du vil bevege deg rundt på den forstørrede skjermen, bruker du to fingre for å flytte skjermen i
den retningen du ønsker å bevege deg.
Tilpass forstørrelsesnivået
Når du bruker forstørrelsesmodus, kan du tilpasse forstørrelsesnivået på skjermen. Hvis du vil justere
forstørrelsen uten å forlate din nåværende skjerm, gjør du ett av følgende i forstørrelsesmodus:
• Hvis du vil øke forstørrelsen, zoomer du inn ved å skyve fingrene fra hverandre.
• Hvis du vil redusere forstørrelsen, zoomer du ut ved å skyve fingrene sammen.
Hvis du når maksimal forstørrelse, vil BlackBerry-enheten vibrere.
150
Brukerhåndbok
Innstillinger
Slå av forstørrelsesmodus midlertidig
Det kan forekomme at du vil slå av skjermens forstørrelsesfunksjon midlertidig, slik at du kan se hele
skjermen, og så slå på forstørrelsmodus igjen for å fortsette med det du holdt på med. Slik slår du av
forstørrelsesmodus midlertidig:
• Skyv nedover fra toppen av skjermen med to fingre.
Hvis du vil slå på forstørrelsesmodus igjen, gjentar du trinnet ovenfor
Slå på modus for høreapparat
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av hvilken modell av BlackBerry-enheten du har.
Modus for høreapparat er utviklet for å forbedre kompatibiliteten mellom enheten og høreapparatet. Når
du har modus for høreapparat slått på, vises
på statuslinjen.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
151
Innstillinger
Brukerhåndbok
2. Trykk på
Innstillinger > Tilgjengelighet > Innstillinger for høreapparat.
3. Flytt Modus for høreapparat-bryteren til På.
Slå på TTY-støtte
TTY-enheten som du vil koble til BlackBerry-enheten må operere på 45,45 bps.
TTY-støtte er utformet for å gjøre det mulig for enheten å koble til en ekstern TTY-enhet som konverterer
mottatte anrop til tekst.
Hvis TTY-enheten er utformet for bruk med en 2,5 mm kontakt for hodetelefoner, må du bruke en
adapter for å kunne koble til TTY-enheten din. Hvis du vil skaffe deg et adaptertilbehør som BlackBerry
har godkjent for bruk med enheten, kan du gå til www.shopblackberry.com.
1. Koble en TTY-enhet til enheten din ved å følge instruksjonene som fulgte med TTY-enheten.
2. Skyv nedover fra toppen av skjermen i telefonprogrammet.
3. Trykk på
> TTY.
4. Sett bryteren TTY til I.
Slå på teksting for hørselshemmede
Teksting for hørselshemmede viser undertekst på BlackBerry-enhetens skjerm når du spiller av videofiler
som støtter teksting.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Tilgjengelighet.
3. Sett bryteren Teksting for hørselshemmede til På (I).
BlackBerry Screen Reader
BlackBerry Screen Reader er en hjelpeteknologi som gjør det mulig for brukere med nedsatt syn
samhandle med BlackBerry 10-enheten ved hjelp av tale. BlackBerry Screen Reader bruker tekst til tale
(TTS) for å lese skjerminnhold, f.eks. dokumenter, e-poster, tekstmeldinger (SMS), titler og egenskaper
for mediefiler, og annen tekstbasert informasjon. BlackBerry Screen Reader gir også informasjon for
navigering ved å lese skjermoppsettinformasjon, som menytitler, sidetall og koblinger.
Slå BlackBerry Screen Reader på eller av
BlackBerry Screen Reader gjør om tekst til tale (TTS) fra skjermen på BlackBerry-smarttelefonen.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Tilgjengelighet.
3. Trykk på Skjermleser.
4. Sett bryteren Skjermleser til På (I).
5. Trykk for å velge Fortsett, og trykk deretter to ganger for å fortsette.
152
Innstillinger
Brukerhåndbok
Hvis du ikke ønsker å se denne bekreftelsesmeldingen hver gang du slår på BlackBerry Screen
Reader, kan du slå av alternativet bekreftelsesmelding i skjermleserinnstillingene.
Du kan også raskt slå på BlackBerry Screen Reader ved å trykke på Av/På-knappen tre ganger. Hvis du
ikke ønsker å kunne slå på BlackBerry Screen Reader på denne måten, kan du slå av alternativet Aktiver
ved hjelp av tre trykk i skjermleserinnstillingene.
Hvis du vil slå av BlackBerry Screen Reader, trykker du tre ganger på Av/På-tasten.
Slå modus for mørk skjerm på eller av
Hvis du bruker BlackBerry Screen Reader, kan du legge til personvern og spare batterilevetid ved hjelp
av modus for mørk skjerm. Denne modusen skrur skjermens bakgrunnsbelysning ned til 10 % lysstyrke.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Tilgjengelighet.
3. Trykk på Skjermleser.
4. Sett bryteren for Modus for mørk skjerm til På (I).
Endre språket som BlackBerry Screen Reader bruker
Hvis du snakker mer enn ett språk, kan også BlackBerry Screen Reader gjøre det. Du kan raskt endre
TTS-språk hvis du leser webinnhold eller e-post på et annet språk enn hovedspråket du har angitt for
BlackBerry-enheten.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Tilgjengelighet.
3. Trykk på Skjermleser.
4. Trykk på et språk i nedtrekkslisten TTS-språk.
Slå tastaturekko på eller av
Sørg for at du sier det du tror at du sier. Tastaturekko-funksjonen leser opp informasjonen for deg når du
skriver i et tekstfelt.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Tilgjengelighet.
3. Trykk på Skjermleser.
4. Trykk på Tastaturekko.
5. I nedtrekkslisten trykker du på Ingen, Tegn, Ord eller Tegn og ord.
Slå på innstillingen "Stille ved anrop"
Ingen ønsker å bli avbrutt når de er midt i en telefonsamtale. Innstillingen "Stille ved anrop" hindrer
BlackBerry Screen Reader fra å lese opp informasjon mens du er midt i en samtale.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
153
Innstillinger
Brukerhåndbok
2. Trykk på
Innstillinger > Tilgjengelighet.
3. Trykk på Skjermleser.
4. Sett bryteren Stille ved anrop til På (I).
Justere detaljnivå
Noen ganger trenger du all den informasjonen du kan få. I slike tilfeller kan du sette detaljnivået til
BlackBerry Screen Reader høyt. Når du blir mer kjent med enheten, kan du endre detaljnivået til lavt for
å omfatte mindre informasjon.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Tilgjengelighet.
3. Trykk på Skjermleser.
4. Trykk på Detaljnivå.
5. I nedtrekkslisten trykker du på Høy eller Lav.
Justere volumet, hastigheten og tonehøyden
Kanskje ønsker du å øke hastigheten på BlackBerry Screen Reader når du surfer på Internett eller sakke
den ned når du mottar instruksjoner. Du ønsker kanskje å øke volumet når du er ute eller senke det når
du er hjemme eller på et roligere sted. Det kan også være at du ønsker å justere tonehøyden for å gjøre
det lettere å forstå det som blir sagt. BlackBerry Screen Reader lar deg justere volum, hastighet og
tonehøyde på leseren for at du skal kunne få en personlig opplevelse uansett situasjon.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Tilgjengelighet.
3. Trykk på Skjermleser.
4. Beveg glidebryterne for volum, hastighet og tonehøyde.
BlackBerry Screen Reader-bevegelser
BlackBerry Screen Reader bruker en kombinasjon av bevegelser som brukes i andre programmer på
BlackBerry-enheten, og bevegelser som er spesifikke for BlackBerry Screen Reader. Bevegelser som
starter på kantene av skjermen (f.eks. skyve ned fra toppen for å få tilgang til innstillinger eller skyve opp
fra bunnen for å minimere et program), er de samme i skjermleserprogrammet som de er i alle andre
programmer. Det er imidlertid flere bevegelser som kan hjelpe deg med å navigere når BlackBerry
Screen Reader er påslått.
Oppgave
Bevegelse
Angi og snakke inn referansepunktet
Trykk med én finger.
154
Innstillinger
Brukerhåndbok
Oppgave
Bevegelse
Merknad: Et referansepunkt kan være et felt, en
knapp, et merket område, en nettkobling, et
program, et avsnitt, en setning, et ord, en tittel, et
bilde eller enhver annen skjermfunksjon.
Tilgang på søkemodus
Merknad: Søkemodusen gjør at du kan
samhandle med referansepunkter, som for
eksempel bokstaver, ord, knapper, koblinger,
menyelementer og bilder. Disse referansepunktene
er uthevet på skjermen.
Trykk og hold med én finger, og flytt deretter på
fingeren. Referansepunktet settes til objektet som
befinner seg under fingeren din.
Les beskrivelsen av referansepunktet
Trykk med to fingre.
Aktivere et referansepunkt
Trykk to ganger med én finger.
Merknad: Når du aktiverer et referansepunkt,
indikerer du at du ønsker å samhandle med denne
delen av skjermen.
.
Velg et element
Trykk tre ganger med én finger.
Trykk og hold
Trykk to ganger og hold nede.
Navigere til forrige eller neste referansepunkt
Skyv til venstre med én finger for å gå til neste
punkt, skyv til høyre med én finger for å gå tilbake
til forrige punkt.
Panorere eller bla i en liste
Skyv opp med to fingre for å bla mot toppen, skyv
ned med to fingre for å bla mot bunnen. Denne
handlingen angir et nytt referansepunkt.
Gå til toppen eller bunnen av et område på
skjermen
Skyv opp med to fingre og hold for å gå til toppen,
skyv ned og hold med to fingre for å bla til bunnen.
Denne handlingen angir et nytt referansepunkt.
Endre glidebryterverdi
Skyv opp med én finger for å øke
glidebryterverdien, skyv ned med én finger for å
redusere glidebryterverdien.
155
Innstillinger
Brukerhåndbok
Oppgave
Bevegelse
Gå til forrige eller neste del av teksten (f.eks. et
Skyv til venstre med én finger for å gå til forrige
tegn, et ord, en linje, en setning eller et avsnitt)
tekst eller innhold, skyv til høyre med én finger for
eller webinnholdet (f.eks. overskrifter og koblinger). å gå til neste tekst eller innhold.
Endre størrelsen på tekst, f.eks. et tegn, et ord, en
linje, en setning eller et avsnitt, eller webinnhold,
f.eks. overskrifter og koblinger.
Skyv opp med én finger mens du befinner deg i
innholdet for å øke størrelsen, skyv ned med én
finger mens du befinner deg i innholdet for å
redusere størrelsen.
Gå til venstre, høyre, opp eller ned
Skyv til venstre, høyre, opp eller ned med tre
fingre.
Hindre BlackBerry Screen Reader fra å lese
fokuspunktet
Skyv ned og deretter til venstre med én finger.
Utføre programmets standardhandling (f.eks. ta et
bilde med kameraprogrammet, eller starte og
stoppe en video i videoprogrammet)
Trykk to ganger med to fingre.
Dempe lyden på BlackBerry Screen Reader
Skyv ned og til venstre med to fingre.
Lese dato og klokkeslett
Skyv hurtig ned og skyv deretter opp med én
finger.
Merknad: Statuslinjen som inneholder informasjon
om dato og klokkeslett, finner du nær toppen av
skjermen. Som følge av dette, kan Innstillingermenyen vises når du bruker statuslinjen.
Lese statuslinjeinformasjon (inkludert batteri og
nettverkstilkobling)
Skyv hurtig opp og skyv deretter ned med én
finger.
Merknad: Statuslinjen er nær toppen av skjermen.
Som følge av dette, kan Innstillinger-menyen vises
når du bruker statuslinjen.
Bevegelser for modusen hurtiginnstillinger
Med modusen hurtiginnstillinger kan du bytte mellom innstillinger du ofte endrer, og få tilgang til flere
BlackBerry Screen Reader-funksjoner. Når du går inn modusen hurtiginnstillinger, har du 3 sekunder på
deg til å fullføre en oppgave. Hvis du ikke fullfører en oppgave, vil enheten automatisk gå ut av modusen
og vibrere kort for å varsle deg. Når du går inn i modusen hurtiginnstillinger, vises en loddrett liste over
oppgaver. Du kan bruke følgende bevegelser for å samhandle med listen:
156
Innstillinger
Brukerhåndbok
Oppgave
Bevegelse
Åpne modusen hurtiginnstillinger
Skyv ned og til høyre med én finger
Velg et element
Trykk med én finger. Etter at valget er gjort, går
enheten ut av hurtiginnstillinger-modusen.
Slå et element på eller av
Trykk med én finger for å slå bryteren på eller av.
Etter 3 sekunder vil enheten automatisk gå ut av
modusen hurtiginnstillinger.
Velge et element fra en liste
Trykk med én finger for å bevege deg mellom
valgene. Du flyttes til neste valg for hvert trykk. Når
du kommer til det siste elementet på listen, gjør
neste trykk at du returnerer til toppen av listen.
Etter 3 sekunder vil enheten automatisk gå ut av
modusen hurtiginnstillinger.
Velge et element fra en liste med søkemodus
Trykk og hold med én finger. Dra fingeren opp eller
ned på listen, og trykk med en annen finger for å
velge et element på listen. Enheten går ikke
automatisk ut av modusen hurtiginnstillinger.
Endre talevolum
Skyv opp med én finger for å øke volumet. Skyv
ned med én finger for å senke volumet.
Endre detaljnivået på tale
Trykk med én finger for å endre detaljnivået.
Nivåene du kan velge mellom, er enten Høyt eller
Lavt.
Endre talehastighet
Skyv til venstre med én finger for å redusere
talehastigheten. Skyv til høyre med én finger for å
øke talehastigheten.
Hastighet på tilbakespoling
Skyv opp og ned for å spille de siste ti talte
elementene på nytt.
Stave ordet
Skyv til venstre for å stave det siste elementet,
uttalt bokstav for bokstav. Skyv til høyre for å
stave det siste elementet fonetisk (f.eks. Alfa,
Bravo og så videre). Staving kan også brukes med
Tilbakespoling for å stave de siste ti talte
elementene.
157
Innstillinger
Brukerhåndbok
Bevegelser for BlackBerry-kalender
Oppgave
Bevegelse
Gå til neste dag, uke eller måned
Skyv til høyre med tre fingre.
Gå til forrige dag, uke eller måned
Skyv til venstre med tre fingre.
Bevegelser for startskjermen
Oppgave
Bevegelse
Bytt mellom jobbområder og personlige
arbeidsområder
Skyv nedover fra toppen av skjermen med tre
fingre. Trykk én gang med én finger for å angi
referansepunktet på arbeidsområdet, og
dobbelttrykk deretter med én finger for å velge
arbeidsområdet.
Minimere programmet og vise aktive rammer
Skyv opp fra bunnen. Dette er samme bevegelse
som den som brukes utenfor BlackBerry Screen
Reader.
Lukke en aktiv ramme
Trykk og hold med én finger, og flytt deretter
fingeren til programmet. Referansepunktet settes
under fingeren din. Trykk deretter to ganger med
to fingre for å lukke programmet.
Bevegelser for BlackBerry-tastatur
Oppgave
Bevegelse
Bytte tastaturoppsett
Skyv ned med én finger.
Godta ordforslag
Skyv opp med én finger.
Slette et ord (for språk som leses fra venstre mot
høyre)
Skyv fra høyre til venstre med to fingre.
Slette et ord (for språk som leses fra høyre mot
venstre)
Skyv fra venstre til høyre med to fingre.
158
Innstillinger
Brukerhåndbok
Bevegelser for BlackBerry-telefonprogrammet
Oppgave
Bevegelse
Svare på et anrop
Trykk to ganger med to fingre på skjermen for
innkommende anrop
Avvise et anrop
Trykk to ganger og hold med to fingre på skjermen
for innkommende anrop.
Avslutte et anrop
Trykk to ganger og hold med to fingre hvor som
helst på skjermen.
Bevegelser for BlackBerry Hub
Oppgave
Bevegelse
Slette et varsel eller en melding
Skyv til venstre med tre fingre.
Utvide en e-postmappe
Trykk tre ganger med én finger. I søkemodus kan
du trykke og holde med én finger, og
dobbelttrykke med en annen finger.
Skjule en e-postmappe
Trykk tre ganger med én finger. I søkemodus kan
du trykke og holde med én finger, og
dobbelttrykke med en annen finger.
Mediekort og lagring
Mediekort gjør det mulig å lagre flere bilder, videoer, musikkfiler og dokumenter på BlackBerry-enheten.
Filene du lagrer på enheten, kan overføres mellom enheten og datamaskinen med noen enkle trinn.
Flytte eller kopiere mediefiler og dokumenter
Du kan dra og slippe dokumenter, bilder, videoer, musikk og andre filer ved å bruke BlackBerry-enheten
som en stasjon på datamaskinen.
Du kan også bruke BlackBerry Link til å holde mediefiler og dokumenter synkronisert mellom enheten og
datamaskinen. Gå til www.blackberry.com/BlackBerryLink på datamaskinen og velg BlackBerry Link
eller Windows for å laste ned Mac. Se hjelpen i BlackBerry Link for mer informasjon om synkronisering
av mediefiler og dokumenter.
Tips: Hvis du vet fil- eller mappenavnet, trykker du på
for å søke på enheten.
159
Innstillinger
Brukerhåndbok
Overføre filer mellom datamaskinen og enheten ved hjelp av en USB-tilkobling
1. Koble BlackBerry-enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2. Angi enhetspassordet hvis nødvendig.
Enheten og mediekortet vises som stasjoner på datamaskinen.
3. Gå til filene eller mappene du vil kopiere.
4. Dra og slipp filene eller mappene.
Overføre filer mellom datamaskinen og enheten ved hjelp av en Wi-Fi-tilkobling
Du må definere et nytt lagringstilgangspassord hver gang du slår på lagertilgang med et Wi-Fi-nettverk.
Før filer flyttes over et Wi-Fi-nettverk, blir du bedt om å oppgi lagertilgangspassordet.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet på BlackBerry-enheten.
2. Trykk på
Innstillinger > Om.
3. Trykk på Nettverk i rullegardinlisten øverst på skjermen, og merk deg IPv4-adressen.
4. Trykk på
.
5. Trykk på Lagring og tilgang.
6. Sett bryteren for Tilgang med Wi-Fi til I.
7. Tast inn et passord for lagringstilgang.
8. Trykk på Identifisering på nettverk og merk deg brukernavnet.
9. På datamaskinen gjør du ett av følgende:
• Hvis datamaskinen bruker et Windows-operativsystem, skriver du inn IP-adressen i en Kjørkommando ved å bruke følgende format: \\xx.xxx.xxx.xxx.
• Hvis datamaskinen bruker et Mac-operativsystem, klikker du Gå > Koble til server. Skriv inn IPadressen vedå bruke følgende format: smb://xx.xxx.xxx.xxx.
160
Innstillinger
Brukerhåndbok
10.Gå til filene eller mappene du vil kopiere.
11.Oppgi brukernavn og passord når du blir bedt om det.
12.Dra og slipp filene eller mappene.
Slå på USB-masselagring
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Lagring og tilgang.
3. Sett bryteren for USB-masselagring til I.
Når du vil slutte å bruke USB-masselagring, tar du ut USB-kabelen.
Bruke et mediekort
Trenger du mer plass til å lagre ringetoner, videoer, bilder og sanger? Hvis du vil ha mer plass til å lagre
dokumenter og mediefiler, kan du sette inn et microSD-kort i BlackBerry-enheten. Bruk av mediekort kan
også bidra til å øke ytelsen og strømeffektiviteten på enheten.
Du kan få tilgang til eller flytte store mengder data ved å flytte mediekortet til en annen enhet som støtter
microSD-kort.
Mediekort som støttes
BlackBerry-enheten støtter mediekortstørrelser på opptil 64 GB. Kun microSD-kort støttes.
Hvis du vil bruke et mediekort som er større enn 32 GB, kan det hende du må formatere mediekortet til
FAT32-format. Du kan bruke enheten til å formatere mediekortet.
Formatere mediekortet
Du kan formatere mediekortet for å løse et problem med det. Når du formaterer mediekortet, slettes
dataene på det.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Lagring og tilgang.
3. Trykk på Formater mediekort.
Slette data fra mediekortet
Du kan slette alle mediekortdata som et personverntiltak. Dette kan ta en del tid, avhengig av hvor mye
data det er på kortet.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Lagring og tilgang.
3. Trykk på Slett innhold på mediekort.
Du må formatere mediekortet hvis du vil bruke det på nytt.
161
Innstillinger
Brukerhåndbok
Slå på kryptering
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Kryptering.
3. Gjør ett av følgende:
• Sett bryteren Kryptering av enheten til I.
• Sett bryteren for Kryptering for mediekort til I.
OBS: Prøv å dekryptere eller sikkerhetskopiere krypterte mediekortfiler før du utfører sikkerhetstømming.
Sikkerhetstømming fjerner alle BlackBerry-enhetsdata, inkludert krypteringsnøkkelen. Du får ikke tilgang
til krypterte mediekortfiler uten denne krypteringsnøkkelen.
Kontrollere hvor mye ledig lagringsplass du har
Du kan se hvor mye ledig og brukt lagringsplass det er på BlackBerry-enheten og mediekortet. Du kan
også se en detaljert oversikt over hva slags filer som tar opp plass.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Lagring og tilgang.
3. Trykk på Detaljer om lagringsplass på enheten eller Detaljer om mediekort.
Tips: Mengden lagringsplass som er tilgjengelig, vises når du minimerer filbehandlingsprogrammet.
Hvordan frigjør jeg lagringsplass?
Hvis du vil frigjøre plass til flere filer og programmer, kan du prøve følgende:
• Lagre dokumenter og mediefiler på mediekortet. Trykk på
på startskjermbildet for å lagre
kamerabilder og videoer på mediekortet automatisk. Skyv nedover fra toppen av skjermen og trykk
på .
• Reduser størrelsen på bildene du tar og videoene du spiller inn. For å endre skalaalternativet for
bildene, trykker du på
>
på startskjermen. For å endre størrelsen på videoer, trykker du på
>
>
på startskjermen.
• Overfør noen av dataene til datamaskinen via en USB-tilkobling, Wi-Fi-tilkobling eller BlackBerry Link.
Gå til www.blackberry.com/BlackBerryLink på datamaskinen og velg BlackBerry Link eller
Windows for å laste ned Mac.
• Slett filer du ikke trenger. Hvis du vil slette flere elementer, trykker du på
>
i et program. Velg
elementer og trykk på
.
• Slett programmer du ikke bruker. Hvis du vil slette et program, trykker og holder du et programikon
på startskjermbildet til ikonene begynner å blinke. Trykk på
på ikonet for programmet du vil slette.
Hvis du ikke ser
på programikonet, kan ikke programmet slettes.
162
Brukerhåndbok
Innstillinger
Optimere ytelsen til enheten
Hvis BlackBerry-enheten går unormalt sakte, kan du prøve å gjøre ett av følgende:
• Lukk eventuelle programmer du ikke bruker.
• Slett meldinger du ikke trenger.
• Tøm logg, informasjonskapsler og andre webområdedata i webleserinnstillingene.
Feilmeldinger: Mediekort
Hvis BlackBerry-enheten oppdager et mulig problem med mediekortet, kan du finne flere detaljer om
feilen i innstillingene for Lagring og tilgang.
Mediekortet gjenkjennes ikke
Mediekortet kan være i et format som ikke kan leses. Vurder å formatere mediekortet.
OBS: Dataene på mediekortet slettes når du formaterer mediekortet.
Mediekortet er passordbeskyttet
Et passord blokkerer tilgang til mediekortet og dataene som er lagret på det. Sett et mediekort som ikke
er passordbeskyttet, inn i BlackBerry-enheten.
Mediekortet er skrivebeskyttet
Du kan vise og åpne filer på mediekortet. Du kan ikke flytte, slette eller endre filene på mediekortet.
Mediekortet svarer ikke
Mediekortet kommuniserer ikke med BlackBerry-enheten. Vurder å bruke et annet mediekort.
Finner ingen mediekort
Kontroller at det er et mediekort i BlackBerry-enheten, og at det er riktig satt inn.
Feilsøking: Lagringsplass
Enheten min gjenkjennes ikke når jeg kobler den til datamaskinen
Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner BlackBerry-enheten automatisk, kan du prøve følgende:
• Kontroller USB-kabelen og tilkoblingspunktene.
• Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet. Trykk på
Innstillinger > Lagring og tilgang.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen, endrer du USB-tilkobling til Koble til Windows
eller Koble til Mac.
• Vurder å oppdatere eller installere enhetsdrivere på datamaskinen. Driverne du trenger, installeres
automatisk når du laster ned BlackBerry Link. Gå til www.blackberry.com/BlackBerryLink på
datamaskinen og velg BlackBerry Link eller Windows for å laste ned Mac.
163
Brukerhåndbok
Innstillinger
BlackBerry Link-funksjoner på enheten
Hvis du har BlackBerry Link på datamaskinen, kan du bruke BlackBerry-enheten til følgende:
• Se og slette filer som er lagret på datamaskinen.
• Synkronisere musikk, bilder, videoer og dokumenter mellom enheten og datamaskinen.
Hvis du vil laste ned nyeste versjon av BlackBerry Link til datamaskinen eller overføre data til en ny
enhet, kan du gå til www.blackberry.com/BlackBerryLink.
Jobbe med filer som er lagret på datamaskinen
Få tilgang til filer som er lagret på datamaskinen
Hvis du bruker den nyeste versjonen av BlackBerry 10 OS, kan du bruke BlackBerry-enheten til å vise og
slette musikk, bilder, videoer og dokumenter på datamaskinen. BlackBerry Link må være åpen på
datamaskinen og tilknyttet BlackBerry ID for at du skal kunne bruke denne funksjonen.
Du kan angi mappene du vil ha tilgang til, i BlackBerry Link på datamaskinen.
1. Koble enheten til et trådløst nettverk. For eksempel et Wi-Fi-nettverk.
2. I Filbehandling-programmet tapper du på . Hvis BlackBerry Balance er aktivert på enheten, bruker
du Filbehandling-programmet i det personlige området.
3. Trykk på datamaskinen du vil ha tilgang til.
Tips: Kontroller datamaskinens innstillinger eller koble datamaskinen til en strømkilde for å hindre at
datamaskinen går i hvilemodus eller slår seg av.
Redigere eller slette en fil
Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil redigere en fil som er lagret på datamaskinen, tapper du på filen. Hvis BlackBerryenheten støtter redigering av filen, tapper du på .
Tips: Hvis du lagrer endringene på standardplasseringen, angir
når BlackBerry Link
synkroniserer filen og overskriver originalversjonen på datamaskinen.
• Hvis du vil slette en fil som er lagret på datamaskinen permanent, trykker og holder du den. Tapp
på .
Kopiere en fil til enheten
Etter at du har lagret en fil som er lagret på datamaskinen, på BlackBerry-enheten, kan du vise filen selv
når du ikke er tilkoblet Internett.
1. Trykk og hold en fil som er lagret på datamaskinen.
2. Tapp på
.
164
Innstillinger
Brukerhåndbok
3. Naviger til stedet du vil lagre filen, f.eks. på mediekortet.
4. Trykk på Lim inn.
Hvis BlackBerry Link synkroniserer filene på enheten og datamaskinen, kan det hende du får to versjoner
av filen på datamaskinen (originalfilen og versjonen du lagret på enheten). Sørg for å åpne den versjonen
du sist redigerte før du utfører flere endringer i filen.
Vise sammenkoblede datamaskiner
BlackBerry-enheten kan kobles til opptil ti datamaskiner med BlackBerry Link.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Tapp på
Innstillinger > BlackBerry Link.
Tips: For å få tilgang til datafiler over mobilnettet, setter du Bruk mobile nettverk-bryteren På.
Hvis du vil fjerne en datamaskin fra listen, trykker og holder du datamaskinen. Tapp på
.
Feilsøking: BlackBerry Link
Jeg får ikke tilgang til filene på datamaskinen
For å få tilgang til datafiler med BlackBerry-enheten, må BlackBerry Link være åpen på en datamaskin
som er koblet til Internett.
Hvis datamaskinen ikke er oppført som kilde i Filbehandling-programmet, kan du prøve følgende:
1. Minimer Filbehandling og kontroller at du ikke ser
i programmet. Hvis du ser dette ikonet, bruker
du Filbehandling-programmet i det personlige området.
2. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
3. Kontroller at enheten er koblet til et trådløst nettverk.
4. Tapp på
Innstillinger. Gjør følgende:
• Under BlackBerry ID-en kan du kontrollere at du er logget inn med samme BlackBerry ID som på
datamaskinen.
• Hvis enheten er koblet til et mobilnett i stedet for et Wi-Fi-nettverk, går du til BlackBerry Link og
setter Bruk mobilt nettverk-bryteren På.
• Kontroller at BlackBerry Link-bryteren er satt til På (I) under BlackBerry Link.
Hvis du fortsatt ikke kan se filene på datamaskinen, kan du prøve noe av det følgende fra datamaskinen:
• Kontroller at datamaskinen er slått på og ikke i hvilemodus.
• Kontroller at filene du vil ha tilgang til er på den plasseringen som er angitt i BlackBerry Link.
• Noen jobbnettverk eller offentlige nettverk kan hindre deg fra å få tilgang til filene på enheten. Prøv å
koble deg til et annet nettverk og prøv på nytt.
Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking, kan du se hjelpen i BlackBerry Link på datamaskinen.
165
Brukerhåndbok
Innstillinger
166
Brukerhåndbok
Programmer og funksjoner
Programmer og funksjoner
Kontakter, klokke, webleser, kalender, kart, BlackBerry World, skanne koder
Organisere programmer
Hvis du vil organisere programmene, kan du flytte dem rundt på startskjermen, opprette programmapper
eller slette programmer du ikke lenger bruker.
Gå ut av eller lukke et program
I stedet for å lukke et program når du er ferdig med det, kan du forenkle arbeid med flere oppgaver ved
å minimere programmet. Du kan se åpne programmer som aktive rammer på startskjermen, og du kan
trykke på en aktiv ramme for å maksimere programmet igjen. Når du har minimert et program, kan du
lukke det fra startskjermen.
1. Skyv oppover fra bunnen av skjermen for å minimere et program. Programmet vises som en aktiv
ramme på startskjermen.
2. Hvis du vil lukke et program etter at du har minimert det, trykker du på
på en aktiv ramme.
Flytte et program rundt på startskjermbildet
Du kan flytte programikonene til forskjellige steder på startskjermen, slik at de er der du vil de skal være.
Hvis du f.eks. er høyrehendt, kan du plassere de hyppigst brukte programmene på høyre side av
skjermen. Da blir det enklere å åpne de programmene når du bruker BlackBerry-enheten med én hånd.
1. Trykk og hold et programikon på startskjermen til alle ikonene begynner å blinke.
2. Dra ikonet til en annen plassering på startskjermen, og ta bort fingeren fra skjermen.
Legge til mapper på startskjermen
Du kan organisere programmene ved å legge til mapper på startskjermen. Du kan for eksempel opprette
en mappe for alle spill du laster ned, og en mappe for alle programmer for personlig produktivitet og
forretninger.
1. Trykk og hold et programikon til alle ikonene begynner å blinke.
2. Dra ikonet over et annet programikon som du vil legge til i samme mappe.
3. Skriv inn navnet på mappen.
167
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
4. Trykk på Opprett.
Flytte et program ut av en mappe
1. Trykk og hold et programikon i en mappe på startskjermen til alle ikonene begynner å blinke.
2. Dra programikonet til bunnen av skjermen og slipp.
Gi nytt navn til en mappe
1. Trykk på en mappe på startskjermen.
2. Trykk på mappenavnet nederst på skjermen.
3. Skriv inn et nytt navn på mappen.
4. Trykk på Endre navn.
Slette programmer
Du kan slette programmer fra startskjermen på BlackBerry-enheten, eller du kan slette programmene du
lastet ned, fra BlackBerry World-nettbutikken.
Slette et nedlastet element fra BlackBerry World
1. På BlackBerry World-startskjermen trykker du på
> My World.
2. Trykk på Mine programmer og spill, Mine videoer eller Min musikk.
3. Trykk på Lastet ned.
4. Trykk på og hold et element, og trykk på
.
• Hvis du tror du vil installere programmet på nytt senere, trykker du på Avinstaller.
• Hvis du vil slette programmet for godt, trykker du på Slett.
Avinstallerte programmer og spill står i listen på My World-skjermen. Trykk på Mine programmer og
spill > Tilgjengelig.
Slette programmer fra startskjermbildet
1. Trykk og hold et programikon på startskjermbildet på BlackBerry-enheten til ikonet begynner å blinke.
2. Trykk på
på et programikon.
Tips: Noen programikoner på startskjermbildet er del av kjerneopplevelsen i BlackBerry. Disse
programmene kan ikke slettes, og sletteikonet vil ikke vises på disse programikonene.
Installere et program eller et spill på nytt
1. På BlackBerry World-startskjermen trykker du på
> My World > Mine programmer og spill.
2. Trykk på Tilgjengelig.
168
Brukerhåndbok
Programmer og funksjoner
• Hvis du vil installere et program eller spill på nytt, trykker du på
ved siden av programmet eller
spillet.
• Hvis du vil installere alle avinstallerte programmer og spill på nytt, trykker du på
nederst på
skjermen.
Kalender
BlackBerry-kalender-programmet på BlackBerry-enheten henter kalenderinformasjon fra e-post og
kontoer på sosiale nettverk som du legger til på enheten. Kalender-programmet viser informasjonen til
deg, slik at du kan vise alle møter, avtaler, oppgaver, alarmer og hendelser på ett sted.
Om kalenderprogrammet
Hvis du abonnerer på offentlige kalendere, for eksempel kino- eller skolekalendere, kan hendelser fra
disse kalenderne også vises i Kalender-programmet.
Selv hvis du ikke har lagt til noen kontoer på enheten, kan du bruke kalenderprogrammet for å lage og
holde oversikt over møter, avtaler og hendelser.
En enkel oversikt over Kalender-programmet
169
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Abonnere på en offentlig kalender på enheten
Kontroller at adressen til den offentlige kalenderen er i iCalShare-formatet (ICS).
Du kan legge til en offentlig kalender som bruker ICS-formatet til BlackBerry-enheten, slik at du kan se
denne kalenderen i Kalender-programmet ditt. Når eieren av kalenderen gjør endringer i begivenheter,
synkroniseres endringene med enheten din. Bare eieren kan endre hendelser i en offentlig kalender.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
> Kontoer
> Abonnert kalender.
3. I Kalendernavn-feltet angir du et navn på kalenderen.
4. I Serveradresse-feltet angir du adressen til den offentlige kalenderen i ICS-formatet.
5. Trykk på Ferdig.
Vise arrangementer
Du kan vise hendelser etter dag, uke eller måned.
Gjør ett av følgende i kalenderprogrammet:
• For å vise hendelser for en dag, trykker du på
.
• For å vise hendelser for en uke, trykker du på
en mer detaljert oversikt.
. Forsøk klypebevegelsen for å zoome inn og se
• For å vise hendelser for en måned, trykker du på . Sifrene på kalenderen øker i størrelse jo flere
hendelser som er satt opp for den dagen: Jo større siffer, jo mer planlagt for dagen. Trykk på en
dag for å se agendaen. Denne vises nederst på skjermen.
• Trykk på ikonet nederst i venstre hjørne for å se agendavisning. Trykk på
• Trykk på
.
for å gå til en bestemt dato i kalendervisning.
Tips: Hvis du vil se 6-månedersvisning av kalenderen, går du til toppen av skjermen i månedsvisning,
trykker på måneden og drar fingeren nedover.
Finne e-post og filer knyttet til et arrangement
BlackBerry-enheten søker i dataene for å finne e-post og filer som kan være relevante for hendelsen.
Hvis du for eksempel skal i møte med noen for å gjennomgå et dokument, kan enheten vise det
dokumentet.
1. Trykk på en hendelse i kalenderprogrammet.
2. Trykk på E-poster.
Opprette en hendelse i kalenderprogrammet
1. Trykk på
i kalenderprogrammet.
2. Legg inn informasjonen for arrangementet.
170
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
3. Trykk på Lagre.
Tips: I alle kalendervisninger (som dag- eller ukevisning) kan du også opprette en hendelse ved å trykke
på et punkt i kalenderen. Trykk på Ny hendelse-bolken som vises, for å endre hendelsen.
Invitere personer til et arrangement
Hvis kontoen støtter å legge til deltakere til begivenheter, kan du legge til deltakerne enten når du
oppretter begivenheten eller etterpå. Hvis du har lagt til en Microsoft Exchange-jobbkonto, kan du koble
til den eksterne serveren for å legge til personer som ikke er i kontaktlisten din.
Når du oppretter eller endrer en hendelse, trykker du på Deltakere-feltet.
• Hvis personen du vil legge til er i kontaktlisten din, begynner du å skrive inn et navn. Trykk på
navnet fra listen.
• Hvis personen du vil legge til er i organisasjonen og du har lagt inn jobbkontoen din på enheten,
skriver du inn navnet. Trykk på Slå opp.
Tips: Noen kontoer vil la deg vise deltakernes tilgjengelighet. Når du har lagt alle deltakerne til
hendelsen, trykker du på hendelsestid nær toppen av skjermen. Hvis noen av deltakerne ikke kan møte
på grunn av en tidsplankonflikt, blir tidsglidebryteren øverst i skjermbildet rød. Du kan finne et tidspunkt
som passer for alle, ved å flytte på glidebryteren til den blir grønn.
Legge til et sted for en hendelse
Når du oppretter eller endrer en hendelse, gjør du ett av følgende:
• Hvis du vil skrive inn et sted manuelt, skriver du det i Sted-feltet.
• Hvis du vil åpne Kart-programmet og velge et sted, trykker du på
i Sted-feltet. Velg et sted.
Planlegge en gjentakende hendelse
1. Når du oppretter eller endrer en hendelse, trykker du på tidspunktet for begivenheten.
2. Trykk på et alternativ i Gjentakelse-nedtrekkslisten.
3. Når du er ferdig, trykker du på
.
Endre tilgjengelighetsstatusen eller påminnelsestiden for en hendelse
Når du oppretter en begivenhet, bruker BlackBerry-kalender-programmet standardinnstillingene for en
begivenhets tilgjengelighetsstatus og påminnelsestid for å spare deg tid. Du kan endre disse
innstillingene.
1. Når du oppretter eller endrer en begivenhet, trykker du på et av ikonene øverst på skjermen.
• Hvis du vil endre tilgjengelighetsstatus, bruker du Status-nedtrekkslisten og trykker på Opptatt,
Ikke på kontoret eller Ledig.
• Hvis du vil endre påminnelsestiden, trykker du på et alternativ i Påminnelse-nedtrekkslisten.
2. Trykk på Lagre.
171
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Legge til informasjon om konferansesamtale i en hendelse
Når du legger til detaljer om en konferansesamtale til et møte eller et arrangement, kan deltakere med
BlackBerry-enheter bruke "Bli med nå"-funksjonen for å delta på konferansen uten å ringe opp de
forskjellige numrene og broene for konferansesamtalen.
Tips: Du kan lagre detaljer for konferansesamtaler i innstillingene i BlackBerry-kalender-programmet, slik
at du slipper å legge inn detaljene for hver konferansesamtale manuelt.
1. Når du oppretter eller endrer en begivenhet, trykker du på et av ikonene øverst på skjermen.
2. Utfør en av følgende handlinger i rullegardinlisten Konferanse:
• Hvis du vil legge til nye detaljer for konferansesamtalen til begivenheten, trykker du på Legg til
bro. Skriv inn et navn på konferansesamtalen, samt telefonnumrene og adgangskodene. Trykk på
Lagre.
• Hvis du har lagret detaljene for konferansesamtalen i kalenderprogrammet, trykker du på en
telefonkonferansebro.
Skjule en kalender
Du kan skjule kalendere midlertidig fra hovedvisningen i kalenderprogrammet.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i kalenderprogrammet.
2. Trykk på
.
3. Fjern merket ved siden av kalenderen du ønsker å skjule.
Endre eller slette et arrangement
Hvis det er du som arrangerer arrangementet, kan du endre eller slette det.
Trykk og hold på en hendelse i kalenderprogrammet.
• Trykk på
for å endre en hendelse. Gjør endringene. Trykk på Lagre.
• Trykk på
for å slette en hendelse.
Opprett et oppfølgingsmøte
Når du oppretter et oppfølgingsmøte, vil møtedetaljer som deltakere, emne og notater fra den
opprinnelige begivenheten legges til oppfølgingsmøtet. Oppfølgingsmøter kan opprettes fra tidligere og
fremtidige kalenderbegivenheter.
1. Åpne en kalenderbegivenhet.
2. Trykk på
>
.
3. Skriv inn informasjonen for oppfølgingsmøtet.
4. Trykk på Lagre.
172
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Bli med i en konferansesamtale fra en møtepåminnelse
Hvis et møte i kalenderen inneholder telefonkonferanseinformasjon, kan du delta i samtalen med ett
trykk i stedet for å ringe opp konferansesamtalen manuelt.
Trykk på Bli med nå i møtepåminnelsen.
Lagre detaljer om konferansesamtalen i Kalender-programmet
Du kan lagre informasjon om konferansesamtalebroen i BlackBerry-kalender-programmet ditt, slik at du
raskt kan legge inn denne informasjonen i møteinnkallinger.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i kalenderprogrammet.
2. Trykk på
> Mobilkonferanser >
.
3. Skriv inn informasjon om konferansesamtalebroen, for eksempel telefonnumre og adgangskoder.
4. Trykk på Lagre.
Legg til WebEx-detaljer til en hendelse
Hvis du laster ned Cisco WebEx Meetings-programmet og har en gyldig konto som muliggjør
planlegging av WebEx-møter, kan du legge til WebEx-detaljer til kalenderhendelser du organiserer som
har minst én deltager.
Merknad: Hvis kalenderbegivenheten din er tilknyttet en jobbe-postkonto, må Cisco WebEx Meetingsprogrammet installeres i jobbområdet på BlackBerry-enheten din. Hvis kalenderbegivenheten din er
tilknyttet en personlig e-postkonto, må Cisco WebEx Meetings-programmet installeres i det personlige
området på enheten din.
1. Når du oppretter en kalenderbegivenhet, trykker du på et av ikonene øverst på skjermen.
2. Angi bryteren Legg til WebEx til På.
3. Trykk på Lagre.
4. På skjermen Opprett WebEx, skriver du inn WebEx-kontoinformasjonen din.
5. Trykk på Opprett.
WebEx-detaljer legges til notatområdet til begivenheten.
Legg til WebEx-detaljer til en eksisterende begivenhet
Hvis du er organisatoren av en planlagt kalenderbegivenhet, og du er logget på Cisco WebEx Meetingsprogrammet på BlackBerry-enheten, kan du legge til WebEx-detaljer til den eksisterende begivenheten.
Merknad: Hvis kalenderbegivenheten din er tilknyttet en jobbe-postkonto, må Cisco WebEx Meetingsprogrammet installeres i jobbområdet på enheten din. Hvis kalenderbegivenheten din er tilknyttet en
personlig e-postkonto, må Cisco WebEx Meetings-programmet installeres i det personlige området på
enheten din.
1. Når du endrer en begivenhet, trykker du på
.
173
Brukerhåndbok
2. Trykk på
Programmer og funksjoner
.
3. På skjermen Opprett WebEx, skriver du inn WebEx-kontoinformasjonen din.
4. Trykk på Opprett.
Når du legger til WebEx-detaljer til en eksisterende begivenhet, vil en oppdatering med detaljer sendes til
begivenhetsdeltakerne.
Rediger WebEx-detaljer for en eksisterende begivenhet
Hvis du er organisatoren av en planlagt kalenderbegivenhet, og du er logget på Cisco WebEx Meetingsprogrammet på BlackBerry-enheten, kan du redigere WebEx-detaljer for den eksisterende begivenheten.
Merknad: Hvis kalenderbegivenheten din er tilknyttet en jobbe-postkonto, må Cisco WebEx Meetingsprogrammet installeres i jobbområdet på enheten din. Hvis kalenderbegivenheten din er tilknyttet en
personlig e-postkonto, må Cisco WebEx Meetings-programmet installeres i det personlige området på
enheten din.
1. Når du endrer begivenheten din, skriver du inn oppdatert informasjon som tidspunkt for begivenheten
eller deltakere, og trykker på Lagre.
2. På skjermen Endre WebEx endrer du detaljene slik at de samsvarer med begivenhetens oppdaterte
informasjon.
3. Trykk på Lagre.
Når du endrer WebEx-detaljer for en eksisterende begivenhet, vil en oppdatering med detaljer sendes til
begivenhetsdeltakerne.
Delta i en WebEx-begivenhet
For å delta i en begivenhet, må du ha Cisco WebEx Meetings-programmet installert på BlackBerryenheten.
Merknad: Hvis kalenderbegivenheten din er tilknyttet en jobbe-postkonto, må Cisco WebEx Meetingsprogrammet installeres i jobbområdet på enheten din. Hvis kalenderbegivenheten din er tilknyttet en
personlig e-postkonto, må Cisco WebEx Meetings-programmet installeres i det personlige området på
enheten din.
For å delta i en kalenderbegivenhet som inkluderer WebEx-detaljer, gjør du et av det følgende:
• I en kalenderpåminnelse trykker du på Start WebEx.
• I en kalenderbegivenhet, på begivenhetsskjermen, trykker du på Start WebEx, eller på
>
.
Sende en "Jeg bli sen"-melding
Hvis du vet at du vil bli sent ute til et møte eller arrangement, kan du raskt sende en melding og gi
beskjed til de andre deltakerne.
1. Åpne hendelsen, enten fra BlackBerry-kalender-programmet eller fra påminnelsen.
174
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
2. Trykk på
>
.
3. I dialogboksen flytter du på glidebryteren for å indikere hvor sen du vil bli.
4. Trykk på Send e-post til alle eller Send e-post til planlegger.
Dele en fil med møtedeltakere
Du kan bruke e-post for å dele filene på BlackBerry-enheten din med andre møtedeltakere.
1. Trykk på og hold en fil.
2. Trykk på
> Møtedeltakere.
3. Trykk på et møte.
4. Skriv inn en melding på Skriv-skjermbildet.
5. Trykk på Send.
Tilpasse innstillinger for kalenderprogrammet
Du kan tilpasse kalenderinnstillinger for å håndtere tidsplanen på en mest mulig produktiv måte.
Endre standardkalender
Når du legger til en hendelse i kalenderen din eller sender en møteinvitasjon, legger enheten
arrangementet i standardkalenderen.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Kontoer.
3. Trykk på
.
4. Trykk på rullegardinlisten Kalender for å endre standardkalender for hendelser og utsendelse av
møteinvitasjoner.
Endre e-postadressen som skal brukes i hver kalender
Hvis du har flere kalendere på BlackBerry-enheten, kan du angi ulike e-postadresser for hver kalender.
Når du oppretter en hendelse i en bestemt kalender, sendes invitasjoner til e-postadressene du har
tildelt til den kalenderen.
E-postadressen du bruker, må allerede være lagt til i enheten. Enkelte kontoer tillater ikke at du endrer epostadressen (for eksempel jobbkontoen).
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i kalenderprogrammet.
2. Trykk på
> Innstillinger for møteinvitasjon.
3. Trykk på en e-postadresse i rullegardinlisten under en kalender.
Endre standardinnstillinger for hendelser
Du kan endre standardlengde, påminnelsestidspunkter og slumreintervaller for arrangementer og møter.
175
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i kalenderprogrammet.
2. Trykk på
Innstillinger > Generelt.
• Hvis du vil endre lengden på planlagte møter, trykker du på rullegardinlisten Møtelengde og
velger en ny varighet.
• Hvis du vil endre standard påminnelsestidspunkt for hendelser, trykker du på rullegardinlisten
Møtepåminnelse eller Påminnelse for heldagsmøte, og velger et nytt tidspunkt.
• Hvis du vil endre slumreintervallene, trykker du på rullegardinlisten Slumreintervall og velger en
ny periode.
Endre hvordan kalenderen vises
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i kalenderprogrammet.
2. Trykk på
Innstillinger > Generelt.
• Hvis du vil endre visningen (dag, uke eller måned) som vises når du åpner kalenderen, velger du
en annen i rullegardinlisten Standard kalendervisning.
• Hvis du vil endre dagen som uken starter på, velg fra rullegardinlisten Første dag i uken.
• Hvis du vil endre arbeidstidsperiode, endrer du rullegardinlistene Start og Slutt under
Arbeidstimer.
• Hvis du vil bruke økende tall til å angi virksomheten for en dag, flytter du Økende tall-bryteren til
På.
Feilsøking: Kalender-programmet
Jeg får ikke synkronisert kalenderen
Prøv følgende:
• Hvis kalenderen er koblet opp mot en av kontoene dine (for eksempel Gmail-kalenderen), sjekk at du
har slått på synkronisering for kalenderen. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet. Trykk på
> Kontoer. Trykk på en konto. Kontrollerer at Synkronisere kalender-bryteren er satt til På.
• Hvis kalenderen er lagret på datamaskinen din i Microsoft Outlook eller Apple iCal, kan du prøve å
bruke BlackBerry Link for å synkronisere kalenderinformasjonen på datamaskinen med BlackBerryenheten. Se BlackBerry Link-støtte for mer informasjon.
• Hvis kalenderen fortsatt ikke synkroniseres, kan du prøve å fjerne kontoen som kalenderen er
tilknyttet og så legge den til på nytt.
Jeg får ikke svart på eller sendt møteinvitasjoner
Kontroller at du har lagt til en e-postkonto med integrert kalender. Enkelte kontoer har ikke
kalenderfunksjon.
176
Brukerhåndbok
Programmer og funksjoner
Nye eller oppdaterte hendelser vises ikke i kalenderen
Det kan hende at du må oppdatere kalenderne. Skyv nedover fra toppen av skjermen i
kalenderprogrammet. Trykk på .
Jeg har doble kalenderoppføringer
Hvis du importerte kalenderoppføringer med BlackBerry Link, kan det være at du ser doble oppføringer
på enheten etter at du har synkronisert den med datamaskinen.
Du kan fjerne duplikater ved å slette dem i adresseboken, eller ved å fjerne lokale data på enheten.
Hvis du vil fjerne doble kalenderoppføringer ved å slette lokale data på enheten, gjør du følgende:
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Tapp på
Innstillinger > Kontoer.
3. Tapp på
.
4. Trykk på Tøm lokal kalender.
OBS: Hvis du fjerner lokale data, slettes alle kalenderoppføringer du kun har lagret lokalt på enheten.
Kontakter
Når du legger til kontakter i kontaktprogrammet på BlackBerry-enheten, er det enkelt å få forbindelse
med dem. Kontaktprogrammet er integrert med BlackBerry Hub, BlackBerry-kalender og andre
programmer, slik at du raskt kan legge til kontakter i relevante meldinger og hendelser, eller dele bilder
og videoer.
Om kontaktprogrammet
Hvis du har lagt til en e-postkonto eller en konto i et sosial nettverk på enheten, kan kontakter fra disse
kontoene vises i kontaktlisten. Det er enkelt å finne personene du vil ha kontakt med, fordi enheten
automatisk slår sammen kontakter med samme for- og etternavn, e-postadresse eller telefonnummer.
177
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
En enkel oversikt over kontaktprogrammet
Legge til kontakter i kontaktprogrammet
Du kan legge til kontakter i kontaktprogrammet på flere måter.
Legge til en kontakt i kontaktprogrammet
1. Trykk på
i kontaktprogrammet.
2. Legg inn informasjonen til kontakten. Hvis du vil se flere felter, trykker du på
.
3. Hvis du har en jobbkonto og BlackBerry Balanceer konfigurert på BlackBerry-enheten, og vil lagre en
kontakt i jobbområdet, trykker du på Jobb øverst på skjermen. Når du begynner å legge til
kontaktinformasjon kan du ikke lagre kontakten på det personlige området.
4. Trykk på Lagre.
Tips: For å velge kontoen eller lagringsplasseringen til en kontakt, trykker du på knappen Lagre i øverst
på skjermen. Velg avmerkingsboksen ved siden av en konto eller lagringsplass.
Kopiere kontakter til og fra mikro-SIM-kortet
Mikro-SIM-kortet kan lagre kontaktnavn og telefonnummer. Ved å kopiere kontakter til og fra mikro-SIMkortet, kan du enkelt overføre kontakter mellom enheter. Når du setter et mikro-SIM-kort i BlackBerryenheten, kan du vise kontakter som er lagret på mikro-SIM-kortet, i kontaktlisten. Du kan kopiere
178
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
kontaktene på mikro-SIM-kortet til enhetens minne, slik at de er tilgjengelige selv om du tar ut mikroSIM-kortet.
Du kan også bruke BlackBerry Link til å sikkerhetskopiere kontakter på en datamaskin.
Merknad: Hvis du har lagt til en jobbkonto på enheten og administratoren din har skrudd på BlackBerry
Balance, kan du ikke kopiere jobbkontakter til mikro-SIM-kortet.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i programmet Kontakter.
2. Trykk på
.
• Hvis du vil kopiere alle kontakter fra SIM-kortet til enhetens minne, trykker du på Importer
kontakter fra SIM-kort.
• Hvis du vil kopiere alle kontakter fra enhetens minne til SIM-kortet, trykker du på Kopier
kontakter fra enhet til SIM-kort.
• Hvis du vil se SIM-kortkontakter og avgjøre hvilke du vil kopiere til enheten, trykker du på
Administrer SIM-kortkontakter.
Legge til en kontakt fra anropsskjermbildet
1. Trykk på
i telefonprogrammet.
2. Trykk og hold på et telefonnummer.
3. Trykk på
.
• Når du skal legge til telefonnummeret i en eksisterende kontaktoppføring, trykker du på kontakten
i listen.
• Trykk på
for å legge til kontakten som en ny kontakt.
4. Trykk på Lagre.
Importer kontaktkortinformasjon til kontaktlisten din
Hvis noen deler et kontaktkort med deg (også kjent som vCard eller .vcf-fil), kan du legge til denne
kontaktinformasjonen til kontaktlisten på BlackBerry-enheten.
1. Tapp på kontaktkortet.
2. Gjør ett av følgende:
• Hvis kontaktkortet inneholder kun én kontakt, trykker du på
.
• Hvis kontaktkortet inneholder flere kontakter, trykker du på Importer.
Kontaktvisninger
Når du trykker på en kontakt i kontaktprogrammet, viser BlackBerry-enheten flere opplysninger om
vedkommende. Noen av opplysningene, som kontaktens bursdag, firmaet personen jobber for og bilde,
hentes fra sosiale kontoer som du har lagt til på enheten, som Twitter og LinkedIn. Du kan legge til
annen informasjon. Det finnes tre kategorier, eller visninger, som du kan trykke deg gjennom.
179
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Detaljer
Denne visningen er en oversikt over detaljene om kontaktene: hvordan du kontakter dem, hvor de
jobber, fødselsdagen deres og så videre. Du kan trykke på telefonnumre eller e-postadresser for å
ta kontakt med kontaktene.
Oppdateringer
Denne visningen gir deg dine kontakters seneste oppdateringer på sosiale medier-program, som
Twitter og Facebook. Hvis du har lagt til foretaksnavn for en kontakt, viser oppdateringene også
nyheter om foretaket. Trykk på en oppdatering for å se den i et sosiale medier-program eller i
nettleseren.
Aktivitet
I denne visningen kan du se hva du har gjort og snart skal gjøre sammen med kontaktene. Trykk på
en aktivitet for å gå direkte til den aktiviteten på enheten.
Endre kontakter i kontaktprogrammet
Legge til eller endre et kontaktbilde
1. I Kontakter-programmet trykker du på en kontakt >
.
• Hvis du vil bruke et bilde fra en konto for sosiale nettverk, trykker du på et av bildene øverst på
skjermen.
• Hvis du vil bruke et lagret bilde fra bildebiblioteket, går du til bildeområdet og trykker på
. Bla
deg frem til bildet.
• Hvis du vil ta et bilde med kameraet, går du til bildeområdet og trykker på
. Trykk på
. Ta et
bilde. Hvis det er nødvendig, kan du beskjære eller redigere bildet. Trykk på Ferdig.
2. Trykk på Lagre.
Endre informasjon for en kontakt
1. I Kontakter-programmet trykker du på en kontakt >
.
2. Gjør endringene. Hvis du vil se flere felter, trykker du på
.
3. Trykk på Lagre.
Slette en kontakt
1. Trykk og hold på en kontakt.
2. Trykk på
.
Kopier en kontakt til en annen konto eller lagringsplass
Hvis du har flere kontoer på BlackBerry-enheten, kan du være i stand til å kopiere en kontakt til en av
disse kontoene, eller til micro SIM-kortet.
180
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
1. Trykk på og hold en kontakt i programmet for kontakter.
2. Tapp på
.
3. Velg avmerkingsboksen ved siden av en konto eller lagringsplass.
4. Trykk på Ferdig.
Opprette en kontaktgruppe i kontaktprogrammet
Du kan opprette grupper innen kontaktene dine slik at du enkelt kan sende meldinger til alle i gruppen,
planlegge møter og dele filer. Du kan finne gruppene dine i kontaktlisten eller filtrere kontaktlisten til å
vise kun kontaktgruppene dine.
1. I programmet Kontakter, trykker du på
.
2. I feltet Gruppenavn skriver du inn et navn for kontaktgruppen.
3. Trykk på
.
4. Velg kontaktene som skal legges til gruppen.
5. Trykk på Ferdig.
6. Trykk på Lagre.
Legge til en kontakt til en kontaktgruppe
1. Trykk på en kontaktgruppe i Kontakter-programmet.
2. Trykk på
>
.
3. Velg kontaktene som skal legges til gruppen.
4. Trykk på Ferdig.
5. Trykk på Lagre.
Fjerne en kontakt fra en kontaktgruppe
1. Trykk på en kontaktgruppe i Kontakter-programmet.
2. Trykk på
.
3. Trykk på
ved siden av kontaktens navn.
4. Trykk på Lagre.
Gi nytt navn til en kontaktgruppe
1. Trykk på en kontaktgruppe i Kontakter-programmet.
2. Trykk på
.
3. I feltet Gruppenavn skriver du inn et nytt navn for gruppen.
4. Trykk på Lagre.
181
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Legge til en kontakt i favoritter
Når du legger til kontakter i favoritter, vises bildet av dem øverst i kontaktlisten slik at du raskt kan få
kontakt med dem.
1. Trykk på og hold en kontakt i programmet for kontakter.
2. Trykk på
.
Beslektet informasjon
Legge til et nummer i kortnummerlisten, 43
Ta kontakt med noen
1. Trykk og hold på en kontakt.
2. Trykk på måten du ønsker å kontakte personen på.
Angi en egendefinert ringetone for en kontakt
1. Trykk på en kontakt i Kontakter-programmet.
2. Trykk på
.
3. Nederst på skjermen Rediger kontakt, trykker du på Ringetone og varsler.
4. Trykk på en varseltype og utfør endringene dine.
5. Trykk på Tilbake.
6. Trykk på Lagre.
Søke etter en kontakt
I likhet med andre programmer på BlackBerry-enheten, har programmet for kontakter en søkefunksjon
som du kan bruke til å finne den aktuelle kontakten raskt.
Trykk på
i kontaktprogrammet.
• Begynn å skrive for å søke etter kontakter i kontaktlisten. Når kontakten dukker opp, trykker du på
den.
• Hvis du vil søke opp kontakter fra en ekstern adressebok (for eksempel bedriftens adressebok),
skriver du inn kontaktens navn. Trykk på Eksternt søk.
Filtrere kontakter
Du kan endre hvilke kontakter du ser i kontaktlisten din på flere måter.
Vise kontakter etter konto eller type
Du kan raskt filtrere kontaktlisten din for å se kun spesifikke kontakter (for eksempel BBM eller
kontaktgrupper).
1. Trykk på
i kontaktprogrammet.
182
Brukerhåndbok
Programmer og funksjoner
2. Trykk på typen kontakter du vil se.
Skjule et sett av kontakter
Du kan fjerne en type konto helt fra kontaktlisten. Hvis du for eksempel hovedsakelig følger kjendiser på
Twitter, er det ikke sikkert du vil ha dem i kontaktlisten.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i kontaktprogrammet.
2. Trykk på
.
3. Under Vis konto i kontaktlisten, flytt bryteren ved siden av en konto til Av.
Sortere kontaktene i kontaktprogrammet
Kontaktene sorteres i utgangspunktet etter fornavn, men du kan også sortere dem etter etternavn eller
foretak.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i programmet Kontakter.
2. Trykk på
.
3. Trykk på et alternativ i rullegardinlisten Sorter kontakter etter.
Dele en kontakt
Du kan dele detaljene om en kontakt med andre i .vcf-format. Dette tilsvarer utdeling av et visittkort,
bare digitalt.
1. Trykk på og hold en kontakt i programmet for kontakter.
2. Trykk på
.
Feilsøking: Kontakter
Kontaktene mine ble ikke slått sammen automatisk
BlackBerry-enheten slår automatisk sammen kontakter når det er tydelig at kontaktene er samme
person (for eksempel at de har samme fornavn og etternavn, mobiltelefonnummer, BlackBerry ID og så
videre). Hvis det fortsatt vises doble kontaktoppføringer i kontaktlisten, kan du slå sammen slike
kontakter i én oppføring.
1. Trykk på og hold en kontakt i programmet for kontakter.
2. Trykk på .
3. Trykk på kontaktene du vil slå sammen.
4. Trykk på .
Bildene av kontaktene mine endres av og til
Hvis du har lagt til en konto for sosiale medier på BlackBerry-enheten, og bruker profilbilde som
kontaktbilde, vil bildet endres når kontakten oppdaterer sitt profilbilde.
183
Brukerhåndbok
Programmer og funksjoner
Jeg har doble kontaktoppføringer
Hvis du importerte kontaktoppføringer med BlackBerry Link, kan det være at du ser doble oppføringer
på enheten etter at du har synkronisert den med datamaskinen.
Du kan fjerne duplikater ved å slå sammen kontakter på enheten, eller ved å fjerne lokale data.
Hvis du vil fjerne doble kontaktoppføringer ved å slette lokale data på enheten, gjør du følgende:
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Kontoer.
3. Trykk på
.
4. Trykk på Fjern lokale kontakter.
OBS: Hvis du fjerner lokale data, slettes alle kontaktoppføringer du kun har lagret lokalt på enheten.
Klokke
Klokke-programmet består av fire skjermer. På Vekkerklokke-skjermen kan du slå på eller av
vekkerklokken, angi tidspunkt og legge til flere tidspunkter. På Verdensklokke-skjermen kan du vise tide
i andre deler av verden. Du kan også bruke stoppeklokken og angi tidtaker fra Klokke-programmet.
184
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Angi alarmklokken
Angi en alarm
1. Tapp på
.
2. Sett bryteren Alarm til I.
3. Trykk på og hold urskiven utenfor klokkevisningen.
4. Skyv urskiven rundt klokkevisningen til ønsket klokkeslett.
5. Tapp hvor som helst på skjermen for å lagre alarmen.
Tips: Du kan stille inn alarmen i trinn på fem minutter. Tapp på alarmen nederst av skjermen for å stille
inn alarmen til et bestemt minutt. Tapp på nedtrekkslisten Alarmtid og bla opp eller ned for å justere
tiden alarmen skal stilles inn på.
Still inn flere alarmer
Du kan stille inn flere alarmer på samme dag, eller du kan stille inn flere alarmer på forskjellige dager til
forskjellige tider. Du kan holde oversikt over alle alarmene du stiller inn ved å navngi dem, og du kan angi
forskjellige alarmtoner, gjentakelser og slumrevarighet for hver alarm.
1. Tapp på
.
2. Gjør ett av følgende:
• Hvis du bare har stilt inn én alarm, tapp på
.
• Hvis du har stilt inn to eller flere alarmer, tapp på
>
.
3. Skriv inn et navn på alarmen.
4. Angi alarmtid, gjentakelse, tone og slumrevarighet.
5. Tapp på Lagre.
Tips: Når du har stilt inn flere alarmer, kan du raskt justere de ulike alarmtidene ved å berøre og holde
inne en av viserne utenfor urskiven og skyve den rundt på klokkevisning til ønsket tid.
Bruke flere alarmer
1. Tapp på
>
.
2. Gjør ett av følgende:
• For å slå en alarm på eller av, stiller du bryteren til På eller Av ved siden av alarmen.
• Tapp på en alarm for å endre navn, tid, tone, gjentakelse eller slumrevarighet for alarmen.
• Trykk og hold en alarm for å slette den. Tapp på .
Endre alarmtone
1. Gjør ett av følgende:
• Hvis du har stilt inn én alarm, tapp på
.
185
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
• Hvis du har stilt inn flere alarmer, tapp på
.
2. Tapp på en alarm.
3. Trykk på Alarmtone.
4. Velg et av alternativene for alarmtone.
Tips: For å bruke musikk du har lagt til eller lastet ned til BlackBerry-enheten din, tapp på
.
Stille inn en alarm for flere dager
1. Gjør ett av følgende:
• Hvis du har stilt inn én alarm, tapp på
.
• Hvis du har stilt inn flere alarmer, tapp på
.
2. Tapp på en alarm.
3. Trykk på Gjentakelse.
• Hvis du vil stille inn en daglig alarm, setter du Daglig-bryteren til På.
• Hvis du vil stille inn en alarm for bestemte dager, merker du av for én eller flere dager.
Stille inn slumring
1. Gjør ett av følgende:
• Hvis du har stilt inn én alarm, tapp på
.
• Hvis du har stilt inn flere alarmer, tapp på
.
2. Tapp på en alarm.
3. Trykk på Slumre.
4. Velg en varighet.
Stoppeklokke
1. Trykk på
.
2. Trykk på Start.
3. Trykk på Runde for å starte en ny runde.
Tidtaker
Angi en tidtakerverdi
1. Trykk på
.
2. Trykk på og hold urskiven utenfor klokkevisningen.
3. Skyv urskiven rundt klokkevisningen til ønsket klokkeslett.
4. Trykk på Start.
186
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Tips: Du kan stille inn tidtakeren i minuttvise trinn. Hvis du vil stille tidtakeren på et bestemt minutt og
sekund, tapper du på klokkeslettet som vises i midten av klokkevisningen. Bla oppover eller nedover for
å justere timene, minuttene og sekundene som tidtakeren stilles på.
Endre tidtakertone
1. Trykk på
.
2. Trykk på klokkeslettet i midten av klokkevisningen.
3. Trykk på Tidtakertone.
4. Trykk på en tidtakertone.
Tips: Hvis du vil bruke musikk du har lagt til i eller lastet ned til BlackBerry-enheten, trykker du på Legg
til musikk.
Verdensklokke
Hvis du ofte er ute og reiser, eller hvis du har venner og familie i ulike deler av verden, kan du legge til
byer på verdensklokkeskjermbildet, slik at du raskt kan se hva klokken er i en rekke byer rundt om i
verden.
Legge til en by på skjermbildet med verdensklokken
1. Trykk på
.
2. Trykk på Legg til.
3. Oppgi en plassering.
4. Trykk på en by.
Tips: Når du har lagt til en by til verdensklokkeskjermen, trykker du på bynavnet for å sjekke været i den
byen.
Slette en by fra skjermbildet med verdensklokken
1. Tapp på
.
2. Trykk og hold inne en by.
3. Ved siden av en by, tapp på
.
Slå på nattbordsmodus
Når nattbordsmodus er aktivert blir du ikke varslet om nye meldinger, men alarmer du har angitt, vil
fremdeles aktiveres og BlackBerry-enheten viser klokkeslettet med svakt lys. Du kan også angi
alternativet for å høre bare telefonsamtaler når enheten er i nattbordsmodus.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i Klokke-programmet.
2. Trykk på
.
187
Brukerhåndbok
Programmer og funksjoner
Tips: Når alarmen aktiveres i nattbordsmodus, kan du trykke hvor som helst på skjermen for å utsette
alarmen. Skyv oppover fra bunnen av skjermen for å slå av alarmen i nattbordsmodus.
Skifte innstillinger for nattbordsmodus
Som standard er alle varslene dine angitt til still i nattbordsmodus, og den trådløse forbindelsen din vil
være på. I nattbordsmodus kan du velge å høre kun telefonsamtaler, eller du kan velge å slå av alle
trådløse forbindelser.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i Klokke-programmet.
2. Trykk på
.
3. Gjør ett av følgende:
• For å slå av kun telefonen i nattbordsmodus, angir du Telefonanrop i nattbordsmodus til På.
• For å slå av alle trådløse forbindelser i nattbordsmodus, angir du Trådløse forbindelser i
nattbordsmodus til Av.
Endre klokkevisning
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i Klokke-programmet.
2. Trykk på
.
3. Trykk på rullegardinlisten Klokkevisning.
188
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
4. Trykk på en klokkevisningstype.
BlackBerry World
Finn og last ned dine favoritter blant programmer, spill, musikk og videoer med BlackBerry World. Du
kan bla gjennom aktuelle og hyppig nedlastede elementer, bla gjennom elementer etter kategori og søke
etter nøkkelord. Du kan også lese og skrive omtaler og anbefale programmer for andre.
Hvis du vil ha mer informasjon om BlackBerry World, kan du se Brukerhåndbok for BlackBerry World .
Søke etter programmer, spill, musikk eller videoer
Du kan søke i hele BlackBerry World-nettbutikken, eller du kan velge å søke etter en bestemt type
artikkel. Du kan for eksempel velge å søke bare etter spill, programmer, musikk eller videoer.
• Hvis du vil søke i hele BlackBerry World-nettbutikken, går du til BlackBerry World-startskjermen og
trykker på .
• Hvis du vil søke i en bestemt kategori (programmer, spill, musikk eller videoer), trykker du på
Trykk på inndeling. Trykk på
.
.
• Hvis du vil søke med et søkeord du nylig har brukt, trykker du på
brukt.
. Trykk på et søkeord du nylig har
189
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Bla gjennom kategorier
BlackBerry World-nettbutikken er delt inn i fire områder: spill, programmer, musikk og videoer. Innen
hver del er det en liste med kategorier eller sjangere. I spillseksjonen kan du for eksempel finne
kategorier som arkadespill, kortspill og sportspill.
1. Trykk på
på BlackBerry World-startskjermen.
2. Trykk på Spill, Programmer, Musikk eller Video.
3. Trykk på
.
4. Trykk på en kategori eller sjanger.
Tips: Etter at du har navigert til en kategori med programmer eller spill, kan du filtrere listen over
programmer eller spill slik at kun gratisartikler, artikler som koster noe, eller artikler med en bestemt
stjernerangering vises. Du kan også sortere lister etter navn, pris, rangering eller popularitet. Du sorterer
eller filtrerer programmene eller spillene i en kategori ved å trykke og holde navnet til en liste, dra
fingeren ned og trykke på en av rullegardinlistene.
Skanne en QR-kode
Hvis du ser en QR-kode, kan du skanne den for å finne en bestemt artikkel i BlackBerry Worldnettbutikken. QR-kodene vises ofte på webområder, plakater eller på annet salgsfremmende materiell.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i BlackBerry World-nettbutikken.
2. Trykk på
.
Tømme søkehistorikken
1. Trykk på BlackBerry World på startskjermbildet til
2. Trykk på
>
-nettbutikken.
.
Slå på privat surfing
Du kan slå på privat surfing dersom du ikke ønsker at nylige søkeord skal vises på Søk-skjermen, eller
hvis du ikke vil at nylig viste elementer skal vises på My World-skjermen.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i BlackBerry World-nettbutikken.
2. Trykk på
> Generelt.
3. Flytt bryteren Privat surfing til På (I).
Merknad: Når du har slått på privat surfing, vises ikke lagrede søk og nylig viste elementer. Dine lagrede
søk og nylig viste elemeneter gjenopprettes imidlertid når du slår av privat surfing.
Laste ned og kjøpe programmer, spill, musikk og videoer
Programmer, spill og musikk du kjøper, kan slettes og lastes ned på nytt så ofte du vil på samme
BlackBerry-enhet og opptil fire ekstra enheter, uten at du trenger å betale for dem på nytt.
190
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
1. Trykk på en artikkel i BlackBerry World-nettbutikken.
2. I øvre høyre hjørne på skjermen trykker du på knappen som viser prisen.
3. Hvis du vil endre betalingsmetode før du betaler for noe, trykker du på en betalingsmetode i
rullegardinlisten Fakturer via.
4. Trykk på Kjøp.
Tips: Trykk på
for å dele et program, et spill, et album, en sang eller en video. Hvis du vil dele et
program med noen via NFC-teknologi, åpner du skjermbildet Detaljer for programmet du vil dele, og
holder baksidene av enhetene mot hverandre.
Kjøpe et abonnement på et program eller et spill
Det kan hende du må betale et regelmessig abonnementsgebyr for noen programmer og spill, eller for
visse funksjoner og tilleggselementer i et program eller et spill som du allerede har lastet ned.
Abonnementet fornyes automatisk til du avslutter det. BlackBerry World-nettbutikken vil sende deg en
påminnelse via e-post før og etter hvert abonnement fornyes.
Trykk på knappen som viser prisen på skjermbildet Detaljer for et program, spill eller element.
Avslutte et abonnement
1. På startskjermen til BlackBerry World-nettbutikken trykker du på
programmer og spill.
> My World > Mine
2. Trykk på rullegardinlisten Programmer og spill øverst på skjermen hvis nødvendig.
3. Trykk på Abonnementer.
4. Trykk på et program, et spill eller en artikkel.
5. Trykk på Meld deg ut.
Leie en video
Enkelte videoer kan leies fra BlackBerry World-nettbutikken. Når du laster ned en leid video, har du 30
dager på deg til å begynne å se den før leietiden utløper. Så snart du har begynt å se den, har du 24–48
timer på deg til å se den ferdig før leietiden utløper, avhengig av videoen. Du kan bare se en leid video
på BlackBerry-enheten du lastet den ned på.
Trykk på Leie på skjermbildet Detaljer for en video.
Løse inn en kampanjekode
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i BlackBerry World.
2. Trykk på
.
3. Skriv inn kampanjekoden.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
191
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Endre betalingsalternativer
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i BlackBerry World-nettbutikken.
2. Trykk på
> Betalingsalternativer.
3. Angi BlackBerry ID-passordet.
4. Velg et betalingsalternativ.
5. Fullfør instruksjonene på skjermen.
Tips: Trykk på
for å endre betalingsinformasjonen.
Veiledning: Konfigurere et kredittkort på en BlackBerry 10-enhet
Denne veiledningen viser hvordan du kan konfigurere et kredittkort på en BlackBerry 10-enhet, og
deretter kan du forsøke selv.
Merknad: Denne veiledningen er bare tilgjengelig på engelsk.
Start veiledningen for enheter med tastaturet på skjermen.
Start veiledningen for enheter med fysisk tastatur.
http://docs.blackberry.com/tutorials/creditcard/en
Veiledning: Konfigurere en PayPal-konto på en BlackBerry 10-enhet
Denne veiledningen viser hvordan du kan konfigurere PayPal-konto på en BlackBerry 10-enhet, og
deretter kan du forsøke selv.
Merknad: Denne veiledningen er bare tilgjengelig på engelsk.
Start veiledningen for enheter med tastaturet på skjermen.
Start veiledningen for enheter med fysisk tastatur.
http://docs.blackberry.com/tutorials/paypal/en
Android-programmer
Nå kan du hente programmer og spill som er laget for Android-smarttelefoner, og installere dem på
BlackBerry-enheten din.
Laste ned og installere Android-programmer på BlackBerry-enheten din
Du kan finne og laste ned Android-programmer fra forskjellige tredjepartsnettsteder og mobile
markedsprogrammer. De fleste nettsteder og mobile markedsprogrammer har en installeringsknapp som
vises etter at du har lastet ned en Android-programfil. Du kan også installere en programfil ved å åpne
den i Filadministrator-programmet på BlackBerry-enheten.
192
Brukerhåndbok
Programmer og funksjoner
Hvis du ikke finner en programfil du har lastet ned, kan du søke etter programnavnet i Filadministrator.
De fleste Android-programmer er av filtypen .apk. For å søke etter alle Android-programfiler du har lastet
ned, prøv å søke i programmet Filadministrator etter .apk.
OBS:
Programmer du installerer fra andre kilder enn BlackBerry World er ikke gjennomgått av BlackBerry.
Disse programmene kan utgjøre en risiko for enheten din og personlige data. Du bør kun installere
programmer fra pålitelige kilder.
Selv om de fleste programmer som er designet for Android-smarttelefoner kan installeres og åpnes på
BlackBerry-enheter, kan noen programmer bruke tjenester som ikke støttes av BlackBerry 10 OS.
BlackBerry 10 OS kan også bytte ut disse tjenestene med andre tjenester (slik som
kartleggingstjenester).
Hvis du ikke vil akseptere disse potensielle risikoene og begrensningene, skal du ikke installere
programmer fra andre kilder enn BlackBerry World.
Navigere i et Android-program
Enkelte programmer og spill som finnes i BlackBerry World-nettbutikken, er Android-programmer som er
konvertert for å kunne brukes på BlackBerry-enheter. I disse programmene kan du vise eller skjule
handlingslinjen nederst på skjermen, eller du kan gå raskt tilbake til forrige skjermbilde.
Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil se flere handlinger du kan utføre i et program, sveiper du nedover fra toppen av
skjermen i programmet.
• Hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde, setter du fingeren nederst mot midten av skjermen.
Skyv fingeren diagonalt opp til venstre.
193
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Kart og GPS
Sikre at du beveger deg i riktig retning med BlackBerry Maps, GPS og kompassprogrammet. Du kan
søke etter interessante steder, få detaljerte anvisninger og mye mer.
Finne et sted på et kart
Du kan bruke GPS-funksjonen på BlackBerry-enheten til å søke etter et sted, og deretter vise det på
kartet for å finne ut hvordan du kommer deg frem.
1. I Kart-kategorien i kartprogrammet kan du skrive inn en adresse eller et beskrivende ord, som «kaffe»
eller «sykehus», i Søk-feltet.
2. Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil vise alle søkeresultatene som nåler på kartet, trykker du på Søk.
• Hvis du vil vise et bestemt søkeresultat som en nål på kartet, trykker du på det aktuelle
søkeresultatet.
Merke et sted på et kart
Sett inn nåler på kartet for å holde oversikt over hvor du skal, eller merke interessepunkter.
I Kart-kategorien i kartprogrammet, trykker du og holder på stedet du vil merke.
Hvis du vil fjerne alle nålene fra kartet, går du til Kart-kategorien og trykker på
>
.
Starte detaljerte anvisninger
Kontroller at posisjonstjenester er slått på og at BlackBerry-enheten har opprettet en GPS-tilkobling.
1. Finn et sted i kartprogrammet ved å gjøre ett av følgende:
• I kategorien Kart kan du søke etter en adresse eller et sted med feltet Søk. Trykk på et sted i
søkeresultatene.
• Finn en nål på kartet i kategorien Kart. Trykk på nålen.
• Trykk på et sted eller en kontakt i kategorien Mine steder.
2. Trykk på
.
3. Trykk på
for å starte detaljerte anvisninger.
Hvis du vil stoppe detaljerte anvisninger i kart- eller detaljvisningen, trykker du på
detaljerte anvisninger i visning på gatenivå, trykker du hvor som helst på skjermen >
. Hvis du vil stoppe
.
Bytt til kart- eller detaljvisning for detaljerte anvisninger
Som standard starter detaljerte anvisninger med visning av ruten på gatenivå.
Gjør ett av følgende for å bytte til en av høynivåvisningene:
194
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
• Trykk på
for å vise en liste over anvisninger til reisemålet.
• Trykk på
for å vise en oversikt over ruten på et kart.
Trykk på
for å gå tilbake til visning av ruten på gatenivå.
Vise eller skjule trafikk
Hvis trafikkdata er tilgjengelig, kan du vise dem som et kart, eller vise eller høre på detaljerte anvisninger
i visning på gatenivå.
Gjør ett av følgende:
• Trykk på
>
i kategorien Kart.
• Trykk på
>
når du ser eller hører på detaljerte anvisninger i visning på gatenivå.
Trykk på
>
for å skjule trafikkdata.
Slå av lyden på taleanvisninger
Taleanvisninger er på som standard.
1. Når du er i kartvisning eller detaljert listevisning, trykker du på
gatenivå.
2. Hvis du vil slå av taleanvisninger, trykker du på
for å gå tilbake til visning på
.
Unngå bomveier, motorveier eller ferger på ruten
Du kan endre ruteinnstillinger mens du ser eller hører på detaljerte anvisninger i BlackBerry Kart.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i kartprogrammet.
2. Trykk på
> Rutealternativer.
3. Still inn bryterne for den typen ting du vil unngå.
Beregne kjøreruter på nytt
Når du ser eller hører på detaljerte anvisninger, kan du beregne kjøreruten på nytt manuelt hvis du kjører
feil eller ønsker en alternativ rute.
1. Når du er i visning på gatenivå, trykker du på skjermen for å vise navigasjonsfeltet.
2. Trykk på
>
.
Mine steder
Du kan finne favoritter, steder du nylig har besøkt og kontakters steder i kategorien Mine steder.
Legge til et sted i favoritter
1. I kategorien Mine steder i kartprogrammet, trykker du på
>
.
195
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
2. På skjermbildet Legg til favoritt fyller du ut feltene Stedsnavn og Adresse, og bekrefter at stedet er
funnet.
3. Angi om nødvendig eventuell tilleggsinformasjon.
4. Trykk på Lagre.
Tips: Du kan også legge til steder i favorittene ved å trykke og holde et søkeresultat eller
kontaktnavn, og trykke på .
Hvis du vil fjerne et sted fra favorittene, går du til Mine steder-kategorier og trykker på Favoritter. Trykk
og hold på stedet du vil fjerne. Trykk på .
Endre detaljer om et sted
1. Trykk på et sted i søkeresultatene eller i en liste.
2. Trykk på
>
.
3. Endre eventuelle felter som trenger oppdatering.
4. Trykk på Lagre.
Vise nylig besøkte steder
BlackBerry Maps husker og organiserer de siste 100 stedene du har slått opp, slik at du raskt kan få
tilgang til dem igjen.
I kategorien Mine steder i kartprogrammet, trykker du på Nylige.
Fjerne nylig besøkte steder
Du kan tømme listen over nylige steder i BlackBerry Maps.
Tips: Hvis du har steder du vil beholde, slik at du slipper å søke etter dem på nytt, legger du dem til som
favoritt før du tømmer listen permanent.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i kartprogrammet.
2. Trykk på
> Slett historikk.
3. Trykk på Fjern nylige.
Vise en kontaktadresse på et kart
Hvis du har lagt til en adresse i en oppføring i kontaktprogrammet, kan du se kontaktens posisjon på et
kart og få anvisninger.
1. Trykk på Kontakter i kategorien Mine steder.
2. Trykk på og hold navnet på en kontakt.
3. Trykk på
.
196
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Endre innstillinger for kart
Bytte mellom kilometer og mile
BlackBerry Kart viser avstand i enten britiske (fot/yard/mile) eller metriske (meter/kilometer) måleenheter,
som angitt i enhetens innstillinger.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i kartprogrammet.
2. Trykk på
> Måleenheter.
3. Trykk på Endre enhetsinnstillinger.
Endre standard ruteinnstillinger
Hvis du alltid ønsker at BlackBerry Kart skal vise deg den raskeste eller korteste veien, eller du vil unngå
visse ting, for eksempel motorveier, bomveier, kollektivfelt eller ferger, kan du endre
standardinnstillingene.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i kartprogrammet.
2. Trykk på
> Rutealternativer.
Bytte mellom taleveiledning og toner
BlackBerry Kart kan varsle deg med taleanvisninger eller toner om når du skal svinge.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i kartprogrammet.
2. Trykk på
> Navigasjonslyd.
3. Trykk på et alternativ.
Om posisjonstjenester
Du kan slå på posisjonstjenester, slik at posisjonsbaserte programmer og tjenester, som BlackBerry
Maps, kan finne din posisjon. Posisjonsbaserte programmer kan bruke GPS-posisjonen og annen
informasjon til å gi deg informasjon, for eksempel veibeskrivelser.
Slå posisjonstjenester av eller på
Enkelte programmer krever GPS-plasseringsinformasjon for å fungere som forventet.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Posisjonstjenester.
3. Trykk på bryteren Posisjonstjenester.
Endre posisjonstillatelser for programmer
Du kan se over og fjerne GPS-plasseringsrelaterte tillatelser enkeltprogrammer har bedt om. Enkelte
programmer krever bestemte tillatelser for å fungere som forventet.
197
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Programtillatelser.
3. Trykk på et program.
4. Trykk på en bryter.
Slå plasseringsbaserte annonser av eller på
Hvis plasseringsbaserte annonser er slått på, kan programmer som bruker Advertising Service bruke
GPS-posisjonen til å gi deg mer relevante annonser eller tilbud. Personlig identifiserbare data blir aldri
delt med tredjepartsannonsører.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
2. Trykk på
Innstillinger > Posisjonstjenester.
3. Trykk på bryteren Plasseringsbaserte annonser.
Slå trafikkdata av eller på
Hvis trafikkdata er slått på, sender BlackBerry-enheten anonym GPS-posisjonsinformasjon for å formidle
trafikkdata til BlackBerry-programmer.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Posisjonstjenester.
3. Trykk på bryteren Innsamling av trafikkdata.
198
Brukerhåndbok
Programmer og funksjoner
En enkel oversikt over kompasset
Om kompasset
Det digitale kompasset på BlackBerry-enheten fungerer som et vanlig kompass, men har også flere
funksjoner. Du kan for eksempel velge om kompasset skal peke mot rett nord eller magnetisk nord.
Kompasset fungerer også i alle retninger og stillinger, inkludert opp-ned.
Peke kompasset rett nord eller mot magnetisk nord
Du kan velge å navigere med kompasset ut fra rett nord eller magnetisk nord. Magnetisk nord, som
standardkompasser peker mot, kan være påvirket av mange faktorer og er aldri konstant. Rett nord, eller
geografiske nord, er det du kan se på et papirkart og er konstant. Hvis du foretrekker å navigere basert
på rett nord (f.eks. hvis du bruker kompasset for å følge et kart), må du slå på GPS.
Utfør en av følgende handlinger i kompassprogrammet:
• Hvis du navigerer basert på rett nord, angir du bryteren nederst på skjermen til I.
• Hvis du navigerer basert på magnetisk nord, angir du bryteren nederst på skjermen til O.
Feilsøking: Kompass
Jeg får ingen nøyaktig kompassavlesning
Prøv følgende:
199
Brukerhåndbok
Programmer og funksjoner
• Hvis kompasset ikke peker mot nord, flytter du BlackBerry-enheten vekk fra alt metall, f.eks.
magneter eller elektronikk.
• Hvis du har skrudd på Posisjonstjenester og navigerer basert på rett nord, trenger du GPS-mottaker
for å kunne koble til satelitter. Prøv å gå utendørs eller til et vindu for å få en GPS-tilkobling.
Webleser
Med BlackBerry-webleser kan du surfe på Internett, direkteavspille video, bytte mellom flere kategorier,
laste ned filer, dele koblinger til websider og mer.
Surfe på Internett
Bruk BlackBerry-webleser for rask og praktisk surfing på Internett på BlackBerry-enheten.
En enkel oversikt over Webleser
Gå til et webområde
1. Skriv inn webadressen eller søkeordene på adresselinjen nederst i Webleser.
2. Trykk på Kjør.
200
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Endre gjeldende søkemotor
Når du har endret søkemotor, fortsetter BlackBerry-webleser å bruke den nye søkemotoren til du endrer
den igjen.
1. Trykk på søkemotorikonet øverst til høyre på skjermen mens du skriver inn søkeord i Webleser.
2. Trykk på søkemotoren du ønsker å bruke.
Bruke Webleser-faner
Akkurat som i nettleseren på datamaskinen, kan du åpne flere websider i faner, og bytte raskt mellom
fanene.
Åpne, bytte mellom eller lukke kategorier
I BlackBerry-webleser trykker du på
.
• Hvis du vil åpne en kategori, trykker du på
.
• Hvis du vil bytte mellom kategorier, trykker du på en kategori.
• Hvis du vil lukke en kategori, trykker du på
på den kategorien du vil lukke.
Tips: Lukk en fane når du er ferdig med den for å forbedre ytelsen til Webleser.
Åpne en kobling i en ny fane
1. Trykk og hold på en kobling i Webleser.
2. Trykk på
.
Dele en kobling eller et bilde
Du kan dele elementer på Internett via e-post, tekstmelding, Facebook, Twitter, BBM og så videre.
Gjør ett av følgende i BlackBerry-webleser:
• Hvis du vil dele nettsiden du ser på, trykk på
>
.
• Hvis du vil dele en kobling eller et bilde, trykker du på og holder koblingen eller bildet. Trykk på
.
Søke etter tekst på en webside
Trykk på
>
på en webside.
201
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Vise nettsider i et leservennlig format
Hvis du vil fokusere på å lese artikler eller annen tekst på en nettside, og fjerne forstyrrende rot som
annonser, kan du bruke lesemodus.
Tapp på
>
på en nettside.
Endre tekststørrelse i lesemodus
Gjør ett av følgende:
• Trykk på
for å øke tekststørrelsen.
• Trykk på ikonet
for å redusere skriftstørrelsen.
Endre bakgrunnsfargen i lesermodus
Tapp på
>
.
Finne filer som du har lastet ned
Når du laster ned en fil fra BlackBerry-webleser, kan du gå til nedlastingsverktøyet for å finne den igjen,
åpne den og dele den.
I Webleser trykker du på
>
.
Tømme listen over nedlastede filer
Tapp på Webleser >
>
i
.
Legge til en webside på startskjermbildet
Du kan opprette en snarvei til et webområde på startskjermbildet, slik at du raskt kan gå til webområdet
uten å åpne nettleseren først.
Trykk på
>
på et webområde.
Lagre en nettside
Du kan lagre en nettside i HTML-format slik at du får tilgang til nettsiden når du er frakoblet, eller slik at
du kan sende nettsiden som et vedlegg.
1. Fra en nettside trykker du på
>
.
2. Velg plasseringen du vil lagre nettsiden til.
Endre Webleser-innstillingene
Tilpasse Webleser-startskjermen
Du kan endre hva du ser når du først åpner BlackBerry-webleser. Du kan angi en bestemt startside, vise
miniatyrbilder av nettsider som du nylig har besøkt eller som du ofte besøker eller åpne nettsidene som
var åpne i den forrige Webleser-økten.
1. I Webleser tapper du på
>
> Skjerm og handlinger.
202
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
2. Tapp på Vis ved oppstart-nedtrekkslisten.
• Tapp på Min startside for å angi en bestemt startside. Skriv inn en webadresse.
• For å vise miniatyrbilder av nettsider som du nylig har besøkt eller ofte besøker, tapper du på Ny
faneside.
• For å åpne nettsider fra den forrige Webleser-økten, tapper du på Kategoriene mine fra forrige
gang.
Slå på Adobe Flash-støtte
1. Tapp på Webleser >
> Skjerm og handlinger i
.
2. Slå bryteren Adobe Flash På.
Bokmerker og webleserhistorikk
Du kan legge til bokmerker på favorittsidene dine, slik at du enkelt finner dem igjen neste gang du bruker
BlackBerry-webleser.
Legge til et bokmerke for en webside
Trykk på
>
på en nettside.
Vise Webleser-bokmerker
I BlackBerry-webleser tapper du på
>
.
Vise bokmerkene etter etiketter eller i en liste
1. I Webleser tapper du på
2. Tapp på
eller
>
.
.
Organisere bokmerkene
Det er lurt å holde bokmerker organisert, slik at du lettere kan finne websider du ser etter.
Endre bokmerkene
Du kan endre navnet på eller webadressen til et bokmerke.
1. I Webleser tapper du på
>
.
2. Trykk på og hold på et bokmerke.
3. Trykk på
.
4. Skriv inn et nytt navn eller en ny nettadresse.
Legge til, endre navn på eller slette en bokmerkeetikett
Bruk etiketter til å kategorisere bokmerkene slik at du kan finne dem raskere. Du kan for eksempel merke
alle nyhetsrelaterte bokmerker med "Nyheter", eller favorittbloggene med "Blogg".
I Webleser tapper du på
>
.
203
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
• Trykk og hold på et bokmerke for å legge til en etikett. Tapp på
etikett-feltet.
. Skriv inn et navn i Legg til
• Tapp på
for å endre navnet på en etikett. Trykk og hold en etikett. Tapp på . Skriv inn et nytt
navn på etiketten.
• Trykk og hold på et bokmerke for å fjerne en etikett. Trykk på . Trykk på en etikett.
• Tapp på
for å slette alle forekomster av en etikett. Trykk og hold en etikett. Tapp på
.
Slette et bokmerke
1. I Webleser tapper du på
>
.
2. Trykk på og hold på et bokmerke.
3. Trykk på
.
Vis leserloggen
1. I Webleser, på en nettside, trykker du på
.
2. Trykk på
For å lukke nettleserloggen, trykker du på
.
Tips: For å vise en nettside i loggen din, trykker du og holder på
på nettsiden til loggen vises.
Slette leserloggen
1. I Webleser trykker du på
.
2. Trykk på
• Tapp på
for å slette hele leserloggen.
• For å slette en bestemt nettside fra leserloggen din, trykker du og holder miniatyrbildet som hører
til siden. Tapp på .
Trygg websurfing
Du kan surfe tryggere ved å kontrollere sertifikatene for et webområde, endre sikkerhetsinnstillingene og
endre tillatelsene for spesifikke webområder i BlackBerry-webleser.
Om webområdesertifikater
Sertifikater brukes til å bekrefte at et webområde er legitimt. Webområder som krever mer sikkerhet, for
eksempel banker, bruker sertifikater til å bevise at de er autentiske. Hvis et webområde har et sertifikat,
vises sertifikatikoner ved siden av adresselinjen.
204
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Ikoner for webområdesertifikater
Ikon
Beskrivelse
Webområdets identitet er bekreftet av et utvidet bekreftelsessertifikat fra en
klarert sertifiseringsinstans.
Webområdets identitet er bekreftet av et domenebekreftet sertifikat fra en
klarert sertifiseringsinstans.
Noen deler av området er sikre, mens andre deler av området ikke er det.
Området kan være usikkert, fordi sertifikatet er ukjent.
Endre sikkerhetsinnstillinger for Webleser
I Webleser trykker du på
>
> Personvern og sikkerhet.
Sikkerhetsinnstillinger
Fjern historikkelementer
Angi hvor ofte BlackBerry-enheten skal slette informasjon fra BlackBerry-webleser-loggen
automatisk.
Privat weblesing
Bare behold nettleserinformasjonen (loggen, bufrede filer, informasjonskapsler osv.) mens en
nettleserøkt er åpen. Informasjonen slettes når du lukker Webleser.
Blokker popup-vinduer
Velg om du vil tillate at popup-vinduer skal vises i nettleserøkten din.
Godta informasjonskapsler
La nettsider bruke informasjonskapsler for å sende og motta informasjon mellom nettsiden og
Webleser. Informasjonskapsler kan være nyttige fordi de gjør det mulig for webområder å huske
informasjon om innstillinger og brukerinformasjon, men informasjonskapsler kan også utgjøre en
sikkerhetsrisiko.
Fjern informasjonskapsler og annen data
Slett all lagret Webleser-informasjon.
Fjern historikk
Tømme Webleser-loggen.
Endre tillatelser for bestemte webområder
Når du surfer på Internett, kan du gi webområder tillatelse til å motta visse typer informasjon, som hvor
du befinner deg. Du kan ta tilbake slike tillatelser når som helst.
205
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
1. Tapp på
>
> Områdetillatelser i Webleser.
2. Trykk på et webområde. Trykk på Rediger.
3. Trykk på
ved siden av tillatelsene du vil fjerne.
4. Trykk på Ferdig.
Feilsøking: Webleser
Jeg får ikke sett på video på Internett
Du kan direkteavspille mange videoer fra Internett på BlackBerry-enheten din, men enkelte
videoformater støttes ikke, og noen webområder blokkerer innhold mot visning på mobilenheter. Hvis du
vil ha mer informasjon om hvilke videoformater som støttes, søker du i hjelpen.
Forklaring for programmet Smartetiketter
Smartetiketter-programmet tar deler av informasjonen og gjør dem om til smartetiketter. Denne
informasjonen kan være tekst, nettsteder og andre URI-er, telefonnumre, e-postadresser og
tilkoblingsinformasjon. Du kan kopiere smartetiketten til en NFC-etikett, vise den som QR Code eller
sende den direkte til en annen BlackBerry-enhet. Med Smartetiketter-programmet kan du lagre
smartetikettene som du mottar, og bruke dem eller sende dem videre senere.
I stedet for å dele ut visittkort, kan du lage din egen smartetikett med kontaktinformasjonen din. Da kan
mottakerne ringe deg eller sende deg en SMS eller e-post med bare ett klikk. Planlegger du en
hendelse? Prøv å lage en smartetikett som inneholder hendelsesinformasjonen, og kopier så
smartetiketten til en skrivbar NFC-etikett som er knyttet til en liten gave til gjestene dine.
Avhengig av mobiloperatøren, administratorinnstillingene og BlackBerry-enhetsmodellen din, er det ikke
sikkert at NFC-funksjonen er tilgjengelig.
Skann en QR Code, en strekkode eller en NFC-etikett
Avhengig av mobiloperatøren, administratorinnstillingene og BlackBerry-enhetsmodellen din, er det ikke
sikkert at NFC-funksjonen er tilgjengelig.
Når du skanner en QR Code eller strekkode med Smartetiketter-programmet, lagrer enheten
informasjonen som en smartetikett.
Når du skanner en NFC-etikett, åpner enheten din informasjonen i den tilsvarende programtype. Du kan
lagre informasjonen som en smartetikett ved å åpne Smartetiketter-programmet før du skanner NFCetiketten.
Gjør ett av følgende:
206
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
• For å skanne en QR Code eller strekkode, åpner du Smartetiketter-programmet. Tapp på
.
Tapp
eller . Hold enheten slik at alle fire hjørner av QR Code eller strekkoden vises på
skjermen.
• Hvis du vil skanne en NFC-etikett, holder du baksiden av enheten mot NFC-etiketten.
Slette en smartetikett fra enheten
1. Marker en eller flere etiketter som du ønsker å slette i Smartetiketter-programmet.
2. Trykk på
.
Lage din egen smartetikett
Avhengig av mobiloperatøren, administratorinnstillingene og BlackBerry-enhetsmodellen din, er det ikke
sikkert at NFC-funksjonen er tilgjengelig.
Du kan opprette din egen smartetikett og dele den med andre enheter, eller lagre den på en NFC-etikett
eller vise den som QR Code.
1. Trykk på
i Smartetiketter-programmet.
2. Trykk på en etikettype.
3. I feltene som vises på skjermen, skriver du den nødvendige informasjonen.
Tips: Du kan gruppere flere etiketter sammen. Trykk og hold på en eksisterende etikett. Trykk på Legg
til. Gjenta trinn 2 og 3 for å lage en etikett.
Smartetikettyper
Web
Bruk dette alternativet til å opprette en smartetikett som tar deg til en webside når du åpner den.
207
Brukerhåndbok
Programmer og funksjoner
Smarte utløsere
Bruk for å lage en smartetikett som kan utløse forskjellige innstillinger på BlackBerry-enheten din
når den skrives til en NFC-etikett og deretter tappes på.
Wi-Fi
Bruk for å lage en smartetikett som kan koble deg til et bestemt Wi-Fi-nettverk når den skrives til
en NFC-etikett og deretter tappes på.
Bluetooth
Bruk for å lage en smartetikett som kan koble deg opp mot en bestemt Bluetooth-aktivert enhet
når den skrives til en NFC-etikett og deretter tappes på.
Kontakt
Bruk for å lage en smartetikett som kan legge til kontaktinformasjonen i Kontakter-programmet når
den åpnes.
Hendelse
Bruk for å lage en smartetikett som kan opprette en avtale i Kalender-programmet når den åpnes.
Geoposisjon
Bruk for å lage en smartetikett som søker etter veibeskrivelser i Kart-programmet når den åpnes.
Telefon
Bruk dette alternativet til å opprette en smartetikett som ringer et telefonnummer når du åpner den.
E-post
Brukes til å opprette en smartetikett som, når den blir åpnet, oppretter en e-postmelding. Når du
oppretter etiketten, kan du fylle ut emne- og meldingsfeltene slik at disse fylles ut når etiketten
åpnes, eller du kan la feltene være tomme.
Tekstmelding
Brukes til å opprette en smartetikett som, når den blir åpnet, oppretter en tekstmelding. Når du
oppretter etiketten, kan du fylle ut meldingsfeltet slik at dette fylles ut når etiketten åpnes, eller du
kan la feltet være tomt.
Tekst
Bruk dette alternativet til å lage en smartetikett som viser en melding.
Annen
Bruk dette alternativet til å opprette en smartetikett som identifiserer en ressurs ved å bruke din
URI (Uniform Resource Identifier). Hvis du for eksempel har opprettet et eget program for
BlackBerry-enheten, kan du bruke denne etikettypen til å opprette en smartetikett til programmet.
Legge en smartetikett i favoritter
Du kan gjøre smartetiketter enklere å finne ved å merke dem som favoritter.
1. Marker smartetiketten du ønsker å merke som favoritt, i Smartetiketter-programmet.
208
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
2. Trykk på
.
Vise favorittsmartetiketter
I Smartetiketter-programmet trykker du på
>
.
Dele en smartetikett
Avhengig av mobiloperatøren, administratorinnstillingene og BlackBerry-enhetsmodellen din, er det ikke
sikkert at NFC-funksjonen er tilgjengelig.
Marker en etikett i Smartetiketter-programmet.
• For å vise smartetiketten som QR Code som kan skannes av en annen enhet, tapper du på
.
• Hvis du vil dele smartetiketten via en melding, for eksempel en e-postmelding eller en
tekstmelding, eller dele smartetiketten med et program som BlackBerry Remember, trykker du på
. Trykk på en meldingstype eller et program.
• Hvis du vil sende smartetiketten til en annen NFC-aktivert BlackBerry-enhet, trykker du på
NFC. Hold baksidene av enhetene mot hverandre.
• Hvis du vil kopiere smartetiketten til en skrivbar NFC-etikett, trykker du på
NFC-etiketten.
>
. Trykk enheten mot
Tips: NFC-etiketter blir ofte solgt som klistremerker. Hvis du kopierer smartetiketten til et NFCetikettklistremerke, kan du klistre opp smartetikettene overalt.
Låse en smartetikett
Avhengig av mobiloperatøren, administratorinnstillingene og BlackBerry-enhetsmodellen din, er det ikke
sikkert at NFC-funksjonen er tilgjengelig.
Hvis du kopierer en smartetikett til en skrivbar NFC-etikett og planlegger å bruke NFC-etiketten på et
offentlig sted, burde du låse den for å forhindre at andre kludrer med den. Når en NFC-etikett har blitt
låst, kan den ikke låses opp, endres eller slettes.
1. Trykk på
>
i Smartetiketter-programmet.
2. Hold baksiden av BlackBerry-enheten inntil etiketten.
Endre smarttagg-tittel
1. Trykk og hold på en smarttagg i Smartetiketter-programmet.
2. Trykk på
.
3. Skriv inn en tittel.
4. Trykk på Lagre
209
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Slette smartetikettinformasjon fra en NFC-etikett
Avhengig av mobiloperatøren, administratorinnstillingene og BlackBerry-enhetsmodellen din, er det ikke
sikkert at NFC-funksjonen er tilgjengelig.
Hvis NFC-etiketten ikke er låst, kan du slette smartetikettinformasjonen som er lagret på den.
1. I Smartetiketter-programmet trykker du på
>
.
2. Hold baksiden av BlackBerry-enheten inntil en NFC-etikett.
Søke på enheten
Når du søker på BlackBerry-enheten fra startskjermen, kategoriseres resultatene etter fil- og
programtype. Hvis du søker fra et program, avgrenses resultatene til elementer i det programmet.
1. Trykk på
.
2. Skriv inn søkeordene.
3. Hvis du vil se alle resultatene for en bestemt kategori, trykker du på
kategorien.
i nedre høyre hjørne av
Tips: Du kan søke på enheten med tale i stedet for å skrive, med Talekontroll-programmet.
Filtrere søkeresultatene
Hvis du vet hva slags type fil du ser etter, kan du bruke søkefilteret for å avgrense søkeresultatet. Det
spiller ingen rolle om du aktiverer søkefilteret før eller etter at du har startet søket. Filteret vil være tomt
neste gang du skriver inn søkeord.
1. Trykk på ikonet ved tekstfeltet i søkeprogrammet.
2. Trykk på kategorien du vil søke etter resultater for.
Tips: Hvis du leter etter en e-postmelding du har mottatt fra en bestemt person, kan du i stedet for å
søke fra startskjermbildet og bruke søkefilteret for E-post-kategorien, prøve å søke fra BlackBerry Hub
og velge Fra-kategorien.
Gjøre mer med søkeresultatene
Det er en rekke ting du kan gjøre med elementer i søkeresultatene, rett fra skjermbildet med
søkeresultater. Hvilke handlinger som er tilgjengelig, er avhengig av hva slags element det er. Hvis for
eksempel ett av søkeresultatene er en e-postmelding, kan du svare på, videresende, flagge og så videre,
uten å åpne meldingen.
1. Trykk på og hold et søkeresultat.
2. Trykk på en handling.
210
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Tips: Handlingene du kan utføre, vises som ikoner på høyre side av skjermbildet. Hvis du vil se navnene
på ikonene, skyver du fingeren over dem.
Endre søkeinnstillingene
Du kan angi hvorvidt BlackBerry-enheten skal lagre søkehistorikk, hvilke kategorier som skal inkluderes i
søk og hvilke søkemotorer du kan bruke til å utvide søket til Internett. Du kan også slette søkehistorikken
fra dette skjermbildet.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Søk.
3. Trykk på innstillingene du vil endre.
4. Endre søkeinnstillingene.
Filbehandling
Du kan bruke Filbehandling til å vise, lagre, komprimere og dele filer og mapper på BlackBerry-enheten.
Du kan også få tilgang til filer som er lagret i nettskyen.
Vise filer
Vise filer på enheten
Filbehandling hjelper deg å vise, lagre og dele filer på BlackBerry-enheten. Slik viser du en fil i
Filbehandling:
1. Trykk på en mappe.
2. Trykk på en fil som du vil se på.
Trykk på
for å gå tilbake.
Tips: Hvis BlackBerry Balance er aktivert på enheten, og du vil ha tilgang til jobbfilene, skyver du
nedover fra toppen av startskjermbildet. Trykk på Jobb.
Vise filer på tilkoblede enheter eller i nettverk
Du kan vise filer på enheter som er tilkoblet BlackBerry-enheten, for eksempel et mediekort eller en
enhet som er koblet til med en USB-kabel. Hvis du er logget på et nettskyprogram på enheten, har du
også tilgang til filer lagret i nettskyen. Slik får du tilgang til en fil lagret på en annen enhet:
1. Trykk på
.
2. Trykk på en enhet.
Filer og mapper som er lagret på den valgte enheten, vises i Filbehandling når de åpnes eller vises.
211
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Administrere filene
Endre navn på en fil eller mappe
Med Filbehandling kan du endre fil- og mappenavn, for eksempel for å rette en skrivefeil. Slik endrer du
navn på en fil eller mappe:
1. Trykk på og hold en fil eller en mappe.
2. Trykk på
.
Tips: Trykk på og hold en fil for å endre en filtype. Trykk på
>
.
Legge til en mappe
Når du åpner Filbehandling, vises en liste med forhåndsdefinerte mapper. Gjør følgende for å legge til en
mappe:
1. Naviger til stedet der du vil ha en ny mappe.
2. Trykk på
.
3. Trykk på
.
Merknad: Det kan være du ikke har forhåndsdefinerte mapper på en tilkoblet enhet.
Søke etter et element i Filbehandling
1. Trykk på
.
2. Tast inn hele eller deler av navnet på elementet du søker etter.
Merknad: Når du skal søke etter et element på en tilkoblet enhet, må du utføre søket når enheten er
åpen i Filbehandling.
Sortere filer og mapper
Du vise filene og mappene sortert etter navn, dato, type eller størrelse. Du kan også bestemme om filene
skal vises i stigende eller synkende rekkefølge.
Tips: Hvis du vil endre måten filene og mappene vises på, trykker du på
eller
for å vise dem som en liste,
for å vise dem som et rutenett.
Trykk på
>
.
• Hvis du vil endre måten filene og mappene sorteres på, trykker du på Sorter > Navn, Dato, Type
eller Størrelse.
• Hvis du vil endre rekkefølgen på filene og mappene, trykker du på Rekkefølge > Stigende eller
Synkende.
212
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Merke flere filer
1. Trykk på
.
2. Trykk på
.
3. Trykk på elementene du vil merke.
Hvis du vil oppheve merkingen av et element, trykker du på det én gang til.
Overføre filer
Dele filer
1. Trykk på og hold en fil.
2. Trykk på
.
3. Velg et mål.
Tips: Hvis du vil dele flere filer, trykker du på
>
. Trykk på filene du vil dele. Trykk på
.
Flytte en fil
1. Trykk på og hold en fil eller en mappe.
2. Trykk på
.
3. Naviger til stedet du vil flytte filen til.
4. Trykk på Flytt.
Kopiere en fil
1. Trykk på og hold en fil eller en mappe.
2. Trykk på
.
3. Naviger til stedet du vil kopiere filen eller mappen til.
4. Trykk på Lim inn.
Arbeide med filer lagret i nettskyen
Hente filer som er lagret i nettskyen
Hvis du er logget på et nettskyprogram på BlackBerry-enheten, kan du bruke Filbehandling til å få
tilgang til filer du har lagret i nettskyen. Slik henter du en fil du har lagret i nettskyen:
1. Trykk på
.
2. Trykk på et nettskyprogram.
213
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Lagre en fil på enheten
Når du fester en fil, lagres den på BlackBerry-enheten slik at du kan åpne filen selv når du ikke er koblet
til et mobilnett eller trådløst nettverk. Hvis en fil ikke er festet, er den ikke tilgjengelig når du er i frakoblet
modus. Slik fester eller løsner du en fil på enheten:
Trykk på og hold en fil som er lagret i et nettskyprogram.
• Trykk på
for å feste en fil.
• Trykk på
for å løsne en fil.
Synkronisere en fil med nettskyen
Hvis du har redigert en festet fil i frakoblet modus, kan du bruke alternativet Synkroniser nå når du kobler
til et trådløst nettverk igjen, for å sikre at filen synkroniseres med nettskyen før andre filer synkroniseres.
Slik tvinger du synkronisering av en fil:
1. Trykk på og hold en fil.
2. Trykk på
. Hvis alternativet ikke er tilgjengelig i menyen, er filen synkronisert med nettskyen.
Tips: For å avslutte synkroniseringen, trykker du på
synkroniseringen igjen, trykker du på
> Stopp synkronisering. For å starte
> Fortsett synkronisering.
Opprette en kobling til en fil
I stedet for å sende en fil som et vedlegg, kan du opprette en kobling til filen for å dele den.
1. Trykk på og hold en fil.
2. Trykk på Del kobling.
3. Hvis du blir bedt om å velge tilgangsnivå, trykker du på Tilgang for å begrense hvem som kan åpne
koblingen. Trykk på Del kobling.
4. Trykk på et sted eller en meldingstype for å dele.
Endre innstillinger for nettskyprogram
Du kan endre innstillingene for elementer som sikkerhetskopieringsalternativer og nettverksbruk for
skyprogrammer. Når du aktiverer alternativer for sikkerhetskopiering, blir endringer i filer i de valgte
programmene automatisk oppdatert og lagret i nettskyen. Slik endrer du innstillingene:
1. Trykk på
.
2. Trykk på
.
Hvis du trykker på
, starter nettskyprogrammet.
214
Programmer og funksjoner
Brukerhåndbok
Arbeide med zip-filer
Komprimere filer og mapper
Komprimer filene for å spare plass i minnet. Du kan komprimere enkeltmapper eller flere filer eller
mapper. Du kan også komprimere alle filene i en bestemt mappe ved å bruke alternativet Komprimer
alle.
Trykk på og hold en fil eller en mappe.
• Trykk på
for å komprimere én fil eller én mappe.
• Trykk på
for å komprimere flere filer eller mapper. Trykk på filene eller mappene du vil
komprimere, og trykk på
.
Pakke ut en fil
Du kan pakke ut filer og forhåndsvise innholdet i dem. Når du pakker ut en fil, opprettes en mappe med
samme navn som zip-filen. Det utpakkede innholdet vises i denne mappen.
• Pakk ut en fil ved å trykke på og holde en zip-fil. Trykk på
.
• Trykk på zip-filen for å forhåndsvise innholdet i den.
Kalkulator
Kalkulatoren på BlackBerry-enheten inkluderer både en vanlig kalkulator og en vitenskapelig kalkulator.
Du kan også bruke kalkulatoren for konvertere måleenheter, beregne tips og se tidligere beregninger.
215
Brukerhåndbok
Programmer og funksjoner
En enkel oversikt over kalkulatoren
Vise tidligere beregninger
Hvis du vil se tidligere beregninger, skyver du fingeren ned i svarfeltet.
Trykk på
for å fjerne alle tidligere beregninger.
Beregne tips
Når du er på restaurant, kan du bruke tipskalkulatoren til å finne ut hvor mye du skal tipse. Du kan
tilpasse beregningene til å angi antall personer regningen omfatter samt hvor mange prosent av summen
du vil gi i tips. Tipskalkulatoren kan også beregne hvor mye hver person skylder av en regning, slik at det
blir enkelt å dele opp en regning på et bord med flere personer.
1. Trykk på Tips.
2. Legg inn regningsbeløpet i Regningen-feltet.
3. Endre om nødvendig andre alternativer for tips.
Konvertere en måleenhet
Du kan bruke kalkulatoren på BlackBerry-enheten til å konvertere én måleenhet til en annen.
Kalkulatoren kan brukes til mange ulike typer og måleenheter for de ulike scenarioene du måtte befinne
deg i. På den måten slipper du å stoppe det du holder på med for å konvertere måleenheter.
1. Trykk på Konverter.
2. Velg type mål, enheten du vil konvertere fra, og enheten du vil konvertere til.
3. Angi verdien du vil konvertere.
216
Brukerhåndbok
Programmer og funksjoner
Bytte til vitenskapelig eller standard kalkulator
Du kan endre typen kalkulator du bruker, ved å skyve mot venstre og høyre på BlackBerry-enheten.
Skyv mot høyre eller venstre på tastaturet på kalkulatorskjermbildet.
BlackBerry Virtual Expert
BlackBerry Virtual Expert-programmet veileder deg gjennom feilsøkingstester som er utviklet for å hjelpe
deg med å identifisere maskinvarerelaterte problemer.
Teste enhetsmaskinvaren
Du kan sjekke at enhetsmaskinvaren fungerer som den skal, ved å bruke BlackBerry Virtual Expertprogrammet. Last ned BlackBerry Virtual Expert-programmet fra BlackBerry World nå.
Før du bruker programmet, påser du at du har tilbehøret du bruker med enheten, for hånden, f.eks.
hodetelefoner, slik at du kan gjøre en fullstendig vurdering.
Du kan, avhengig av modell, sjekke følgende komponenter og funksjoner på enheten:
•
•
•
•
•
•
Berøringsskjerm og LCD-skjerm
Volumtaster, tast for lyd av og tast for av/på / lås
Kamera
Høyttalere, mikrofon og kontakt for hodetelefoner
LED- og vibrasjonsvarsler
Bluetooth-teknologi
Tips: Hvis du vil ha hjelp med et bestemt problem, kontakter du tjenesteleverandøren.
Teste enheten ved hjelp av BlackBerry Virtual Expert-programmet
1. Utfør en av følgende handlinger i BlackBerry Virtual Expert-programmet:
• Hvis du vil teste en type funksjonalitet, trykker du på Vis tester, Lydtester eller Knappetester.
• Hvis du vil utføre en bestemt test, f.eks. et kameraproblem, trykker du på
vil utføre.
. Trykk på testen du
2. Følg instruksjonene på skjermen.
En BlackBerry Virtual Expert-test mislyktes
Hvis BlackBerry Virtual Expert-programmet indikerer at det er et problem med enheten, gjør du følgende:
• Hvis det lar seg gjøre, sikkerhetskopierer du dataene på enheten. Du kan bruke BlackBerry Link for å
lagre en sikkerhetskopi på datamaskinen. Gå til www.blackberry.com/BlackBerryLink på
datamaskinen og velg BlackBerry Link eller Windows for å laste ned Mac.
217
Brukerhåndbok
Programmer og funksjoner
• Noter ned programvareversjonen og PIN-nummeret for enheten. Du finner denne informasjonen ved å
skyve nedover fra toppen av startskjermen. Trykk på Innstillinger > Om. I rullegardinlisten Kategori,
trykker du på Operativsystem eller Maskinvare.
• Kontakt leverandøren av trådløse tjenester eller et lokalt serviceverksted angående problemet.
218
Brukerhåndbok
Produktivitet og jobb
Produktivitet og jobb
Remember, BlackBerry Balance, BlackBerry World for jobben, talenotater
Bytte mellom privat område og jobbområde
Når BlackBerry Balance-teknologi er konfigurert på BlackBerry-enheten, kan du raskt bytte mellom
privat område og jobbområde.
Tips: Du kan skille mellom jobbområdet og det personlige området ved å gi dem forskjellige bakgrunner.
1. For å bytte mellom områder skyver du ned fra toppen av startskjermen. Trykk på Bytt til personlig
eller Bytt til jobb.
2. Gjør et av det følgende fra det personlige området eller jobbområdet:
• For å bytte mellom personlige bilder og jobbilder, trykker du på
Åpne personlige bilder eller Åpne jobbilder.
i Bilder-programmet. Trykk på
• Hvis du vil bytte mellom personlige filer og jobbfiler går du til Adobe Reader, Documents To Go
eller Filbehandling og trykker på . Trykk på Personlig område eller Jobbområde.
Når du bytter mellom personlige filer og jobbfiler, åpner programmet seg i en andre økt i det
personlige området eller jobbområdet du er i.
Om BlackBerry Balance og jobbområdet
BlackBerry Balance-teknologi bidrar til bedriftssikkerhet uten å begrense personlig bruk av BlackBerryenheten. Hvis administratoren slår på BlackBerry Balance, vil enhetsdata, programmer og
nettverkstilgang skilles ut, slik at du har ett jobbområde og ett personlig område. De separate områdene
hjelper deg å forhindre at du f.eks. kopierer jobbdata til et personlig program ved et uhell, eller at du
viser konfidensiell jobbinformasjon i en BBM Video-nettprat. Hvis administratoren slår på BlackBerry
Balance, kan vedkommende også angi sikkerhetspolicyer som slår av og på funksjoner på enheten. Hvis
du vil ha informasjon om sikkerhetspolicyer som er angitt på enheten, kontakter du administratoren.
Som standard bruker enheten det personlige området. Du kan bruke det til personlige ting, som å ta
bilder, laste ned videoer, spille spill på nett, lagre filer på et mediekort eller å skrive på sosiale nettverk.
I jobbområdet kan du få tilgang til jobb-e-post, kontakter og kalender, opprette jobbdokumenter og surfe
på bedriftens intranett. Jobbområdet kan inneholde en egen versjon av BlackBerry World som
219
Produktivitet og jobb
Brukerhåndbok
inneholder de programmene du har lov til å laste ned og bruke på jobb. Hvis jobbområdet er beskyttet
med et passord, må du låse opp jobbområdet for å vise detaljer om jobbdata.
Du kan få tilgang til både personlige data og jobbdata fra visse områder, som Søk.
Låse jobbområdet
Hvis BlackBerry-enheten bruker BlackBerry Balance-teknologi til å skille jobbaktivitet og personlig
aktivitet, kan du låse jobbområdet og fortsatt få tilgang til personlige filer, programmer og data på
enheten.
1. Hvis du ikke har noe jobbområdepassord ennå, skyver du nedover fra toppen av startskjermen for å
opprette et. Trykk på
Innstillinger > BlackBerry Balance > Angi passord. Skriv inn et passord.
2. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
• Trykk på
for å låse jobbområdet øyeblikkelig.
• For å låse jobbområdet etter en bestemt tid, trykker du på
> Lås jobbområde etter.
-innstillinger > BlackBerry Balance
Sørg for at du kan huske passordet for jobbområdet. Hvis du glemmer passordet, må du kontakte
administratoren for å tilbakestille det. Hvis du har overskredet det maksimale antallet forsøk på å angi
passordet til jobbområdet, slettes jobbområdet og alt innholdet.
Endre passordet til jobbområdet
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > BlackBerry Balance > Skift passord.
3. Du kan låse opp jobbområdet og BlackBerry-enheten med samme passord ved å sette bryteren Bruk
som enhetspassord til I.
Sørg for at du kan huske passordet for jobbområdet. Hvis du glemmer passordet, må du kontakte
administratoren for å tilbakestille det. Hvis du har overskredet det maksimale antallet forsøk på å angi
passordet til jobbområdet, slettes jobbområdet og alt innholdet.
Slette jobbområdet
Hvis du ikke ønsker å ha enheten knyttet til organisasjonens nettverk lenger, kan du fjerne bare
jobbområdet. Programmene og filene som er lagret i det private området, beholdes.
OBS: Hvis du sletter jobbområdet, vil alt av innhold og filer på området, som jobbfiler, meldinger, bilder
og videoer, bli slettet. Hvis du vil legge til en jobbkonto på enheten, må du kontakte administratoren.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > BlackBerry Balance > Slett.
220
Produktivitet og jobb
Brukerhåndbok
Har enheten min BlackBerry Balance?
BlackBerry Balance er bare tilgjengelig på BlackBerry-enheter tilknyttet med en BlackBerry Enterprise
Server.
Du kan undersøke om enheten bruker BlackBerry Balance ved å gjøre ett av følgende:
• Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet. Hvis du ser Skift til jobb eller Skift til personlig, er
BlackBerry Balance installert.
• Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet. Trykk på -innstillinger > Om. I rullegardinlisten
Kategori ruller du nedover og ser etter Jobbområde. Hvis du ikke finner det, eller hvis du ser Kun
jobbområde, er ikke enheten konfigurert for å bruke BlackBerry Balance.
Hvordan konfigurerer jeg BlackBerry Balance?
Administratoren må konfigurere BlackBerry Balance og tilknytte jobbkontoen med BlackBerry Enterprise
Service 10. Når administratoren har konfigurert BlackBerry Balance, legges et jobbområde automatisk til
på BlackBerry-enheten, og du blir bedt om å fullføre aktiveringen.
Hvis du vil ha mer informasjon om BlackBerry Enterprise Service, kan du gå til blackberry.com/
business.html og docs.blackberry.com.
Hva slags innhold er det i jobbområdet og det personlige området?
Hvis administratoren slår på BlackBerry Balance-teknologi, vil enhetsdata, programmer og
nettverkstilgang skilles ut, slik at du har ett jobbområde og ett personlig område på BlackBerry-enheten.
Jobbprogrammer som er åpne vises med et
-ikon på startskjermen.
Avhengig av reglene administratoren angir, kan enkelte programmer være tilgjengelige i jobbområdet,
det personlige området eller begge. Tabellen nedenfor viser standard virkemåte for de fleste
programmer.
Beskrivelse
Programmer
Disse programmene er kun tilgjengelige i
jobbområdet, og viser jobbdata.
• BlackBerry World for jobben
Disse programmene er kun tilgjengelige i det
personlige området, og viser personlige data.
•
•
Avhengig av reglene administratoren angir, kan du •
•
ha tilgang til jobbkontakter i telefonprogrammet,
BBM og tekstmeldingsprogrammer.
•
BBM
BlackBerry Protect
BlackBerry Story Maker
BlackBerry World
Kalkulator
221
Produktivitet og jobb
Brukerhåndbok
Beskrivelse
Disse programmene og funksjonene er
tilgjengelige i både jobbområdet og det personlige
området. Jobbdata og personlige data vises
sammen.
Disse programmene er tilgjengelige i både
jobbområdet og det personlige området. Avhengig
av hvilket område du åpner et program i, får du
tilgang til enten jobbdata eller personlige data. Du
kan åpne to forekomster av disse programmene
samtidig.
Programmer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamera
Klokke
Kompass
Facebook
Mediekort
Musikk
Telefon
Micro SIM-kort
Smartetiketter
Tekstmeldinger
Twitter
Videokamera
Videoer
Taleaktivert oppringing
Værmelding
YouTube
•
•
•
•
•
BlackBerry Hub
BlackBerry Remember
Kalender
Kontakter
Søk
•
•
•
•
•
•
Avhengig av reglene administratoren angir, kan det •
være at enkelte programmer ikke vises i
•
jobbområdet.
•
BlackBerry Maps
Box
Webleser
Documents To Go
Dropbox
Filbehandling
Passordholder
Bilder
Talekontroll
222
Brukerhåndbok
Produktivitet og jobb
Kan jeg bruke personlige programmer på arbeidsplassens nettverk?
Hvis administratoren aktiverer BlackBerry Balance-teknologi, kan du eller administratoren kun la
jobbprogrammer få tilgang til organisasjonens Wi-Fi- eller VPN-nettverk.
Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet for å angi eller vise nettverk som de personlige
programmene kan bruke. Trykk på -innstillinger > BlackBerry Balance. Se i delen Tilkobling av
personlige programmer.
Hvis personlige programmer ikke har tillatelse til å bruke organisasjonens nettverk, og hvis det ikke er
noe personlig nettverk tilgjengelig, kan det hende at personlige programmer som trenger tilgang til
Internett, ikke fungerer.
Hvor er bildet jeg nettopp tok?
Hvis BlackBerry-enheten bruker BlackBerry Balance-teknologi, blir vedlegg du lagrer fra e-poster på
jobbkontoen, kun tilgjengelige i jobbområdet. Bilder du tar med enhetens kamera, lagres i det personlige
området, uansett om du åpnet kameraprogrammet fra jobbområdet eller det personlige området. Alle
filer på mediekortet lagres på det personlige området.
Du kan for eksempel bruke BBM til å lage et profilbilde, siden det er et personlig program, men du kan
ikke bruke et bilde du lastet ned fra en e-post sendt til jobbkontoen.
Hva skjer med dataene på enheten hvis jeg forlater organisasjonen?
Hvis administratoren din slår på BlackBerry Balance-teknologi, kan administratoren slette jobbdata fra
jobbområdet på BlackBerry-enheten og la personlige data være intakte i det personlige området. Hvis
du lagrer personlige data i jobbprogrammene, for eksempel vis du legger til en personlig kontakt til
Kontakter-programmet i jobbområdet, vil disse personlige dataene slettes fra enheten din når
administratoren sletter jobbområdet ditt.
Administratoren kan slette alle enhetsdataene, inkludert personlig innhold. Denne funksjonen hjelper til
med å beskytte enheten hvis den skulle bli borte eller stjålet.
Feilsøking: Jobbområde og BlackBerry Balance
Enheten er satt i karantene
Din BlackBerry-enhet kan ha blitt satt i karantene hvis du har lagt til en jobbkonto som er tilknyttet med
en BlackBerry Enterprise Server, og tjenesten ikke er riktig aktivert på micro SIM-kortet. Enheten din kan
også settes i karantene hvis BlackBerry Enterprise Server oppdager at enhetens sikkerhet er utsatt.
Hvis enheten settes i karantene, blir du varslet av administratoren at enheten din ikke har tilgang til
jobbområdet før du løser problemet. Hvis enheten er satt i karantene, kan administratoren slette data på
enheten, forhindre tilgang til å låse den opp eller fjerne enheten fra organisasjonens nettverk.
223
Produktivitet og jobb
Brukerhåndbok
Du kan forlate karantene ved å prøve et annet micro SIM-kort, eller ved å endre tjenesteabonnement.
Hvis enhetens sikkerhet er utsatt, må du kanskje fjerne alle data fra enheten. Kontakt administratoren for
å få hjelp.
Remember
BlackBerry Remember er et produktivitetsprogram for innsamling, administrering og kategorisering av
informasjon som du trenger å huske. Med Remember-programmet kan du sortere informasjonen som
oppføringer i mapper, kategorisere oppføringene med etiketter, spille inn talenotat relatert til
oppføringene og legge til forfallsdatoer slik at du ikke glemmer å fullføre en oppgave.
Samle og organisere oppgaver, notater og annet med Remember-programmet
Hvis du f.eks. planlegger å reise til Paris, kan du opprette en mappe kalt «Min tur til Paris» i Rememberprogrammet. Mens du surfer på Internett med enheten, kan du sende tur-relaterte nettsider til mappen.
Hvis du kommer på noe du må gjøre før reisen, kan du legge til gjøremål i mappen og sette en
forfallsdato slik at du ikke glemmer det. Alt du trenger å huske om reisen på ett og samme sted.
Remember-programmet er laget for å synkroniseres med kontoene du legger til på BlackBerry-enheten.
Hvis du har lagt til en konto for jobb-e-post på enheten, synkroniseres oppgavene og notatene fra
jobbkontoen med Remember-programmet i mappene for oppgaver og notater, og dine merkede
meldinger synkroniseres med Merket-mappen. Hvis du har lagt til en Evernote-konto på enheten, kan du
få tilgang til Evernote-notisbøkene i Remember-programmet og synkronisere Remember-mappene med
Evernote.
Legge til en mappe eller en oppføring i Remember-programmet
Lag mapper eller oppføringer Remember-programmet, slik at du holder deg organisert. Jo flere
oppføringer du legger til, desto enklere er det å holde rede på elementer i gjøremålslisten.
Opprette en mappe i Remember-programmet
1. I Remember-programmet trykker du på
>
.
2. Skriv inn et navn på mappen.
3. Hvis du vil synkronisere mappen med en konto (for eksempel en Evernote-konto), velger du en konto
fra Lagre til-nedtrekkslisten.
4. Hvis du vil endre fargen på mappen, trykker du på en annen farge.
5. Trykk på Lagre.
Legge til en oppføring i Remember-programmet
Når du legger til en oppføring i BlackBerry Remember, kan du velge mellom et notat eller en oppgave.
Oppgaver omfatter fullføringsboksen og muligheten til å legge inn en frist eller påminnelse.
224
Produktivitet og jobb
Brukerhåndbok
Hvis du legger inn en oppføring i en mappe som er synkronisert med en av kontoene dine, er det ikke
sikkert at du kan velge om oppføringen er et notat eller en oppgave.
1. I en mappe eller på Remember-mappeskjermen, trykker du på
.
2. Trykk på Notat eller Oppgave.
3. Legg inn informasjonen for oppføringen, for eksempel en tittel, notater og en forfallsdato.
4. Trykk på Lagre.
Tips: Trykk på en mappe for kjapt å opprette en liste (for eksempel en handleliste i handle-mappen).
Skriv inn en tittel for notatet i Legg til notat-feltet øverst på skjermen. Trykk på Send inn på tastaturet.
Legg til flere oppføringer til listen er komplett.
Legge inn en frist og påminnelsestid til notatet
Når du legger til en frist i BlackBerry Remember, legger BlackBerry-enheten din oppføringen inn i
Kalender-programmet. Hvis du vil motta en påminnelse, må du legge inn en bestemt påminnelsestid for
notatet.
1. Mens du legger til eller endrer et notat, velger du Oppgave.
• For å legge til en frist, angir du alternativet Frist til På. Trykk på Dato. Velg en dato.
• For å legge til en påminnelsestid, angir du alternativet Påminnelse til På. Trykk på Dato. Velg
tidspunkt og dato for påminnelsen.
2. Trykk på Lagre.
Legge til etiketter i en oppføring
Nøkkelord gjør det enklere å kategorisere oppføringer. Du kan for eksempel: Legge til etiketten
«oppskrift» til alle oppføringer som inneholder oppskrifter og så filtrere ved bruk av den etiketten.
1. Trykk på et notat i Remember-programmet.
2. Trykk på
>
.
Formatere teksten i et notat
Avhengig av kontoen som notatet er knyttet til, kan det være at du kan bruke formatering for å gjøre
teksten kursivert, fet eller understreket, opprett lister eller endre tekststørrelse og -farge.
1. Trykk på et notat i Remember-programmet.
2. I Flere notater-feltet, trykker du på
.
Skjule synkroniserte mapper i Remember-programmet
Når du legger til en e-postkonto som støttes av Microsoft Exchange ActiveSync, vil oppgaver og notater
fra den kontoen vises som synkroniserte mapper i Remember-programmet som standard. Slik skjuler du
disse mappene:
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
225
Produktivitet og jobb
Brukerhåndbok
2. Trykk på
Innstillinger > Kontoer.
3. Trykk på en konto.
4. På skjermen Rediger konto angir du bryteren Synkroniseringsoppgaver til Av.
Ta opp et talenotat i Remember-programmet
Du kan bruke BlackBerry Remember til å spille inn talenotater.
1. I en mappe eller på Remember-mappeskjermen, trykker du på
2. Trykk på
.
.
3. Les inn talenotatet.
4. Når du er ferdig, trykker du på
> Ferdig.
Tips: Du kan også ta bilder uten å forlate Remember-programmet. Hvis du vil ta et bilde, trykker du på
i en mappe eller på Remember-mappeskjermen.
Sende noe til Remember-programmet
Du kan bruke BlackBerry-enhetens delingsmuligheter for å sende bilder, videoer, lydfiler, nettsider og
Documents To Go-filer to BlackBerry Remember.
1. I et program trykker og holder du på elementet du vil sende til Remember-programmet.
2. Trykk på
> Husk.
3. Rediger etter behov.
4. Trykk på Lagre.
Endre en mappe eller oppføring i Remember-programmet
Endre et notat
1. Trykk på en oppføring i Remember-programmet.
2. Gjør endringene.
3. Trykk på Lagre.
Flytte et notat til en annen mappe
Hvis du har konfigurert BlackBerry Balance på enheten, kan ikke oppføringene som er knyttet til en
jobbkonto flyttes over til en mappe som ikke har med jobben å gjøre. Også hvis en jobbmappe er
spesielt avsatt for notater eller oppgaver (for eksempel mapper som synkroniseres med en e-postkonto
som støttes av Microsoft Exchange ActiveSync), er det ikke sikkert at du kan flytte oppføringer i denne
mappen.
1. Trykk på et notat i Remember-programmet.
2. Trykk på en mappe i Mappe-nedtrekkslisten.
3. Trykk på Lagre.
226
Produktivitet og jobb
Brukerhåndbok
Endre fargen på en mappe
1. Trykk og hold på en mappe i Remember-programmet.
2. Trykk på
.
3. Trykk på en farge.
4. Trykk på Lagre.
Slette en mappe eller en oppføring i Remember-programmet
OBS: Hvis du sletter en mappe, blir innholdet også slettet.
1. Trykk og hold på en mappe eller en oppføring i Remember-programmet.
2. Trykk på
.
Vise og søke etter oppføringer i Remember-programmet
Det finnes flere måter å sortere eller vise oppføringer på i Remember-programmet. Med søkefunksjonen
kan du enkelt finne oppføringene du trenger.
Søke etter et notat i Remember-programmet
1. Åpne en mappe.
2. Begynn å skrive inn et søkeord i Legg til et notat eller søk-feltet øverst på skjermen.
3. Trykk på et resultat.
Tips: Du kan bruke Legge til et notat eller søk-feltet for å legge til et notat. Bare begynn å skrive og
trykk på Send inn.
Vise Remember-oppføringer som har samme etikett
Hvis du har lagt til etiketter i BlackBerry Remember-oppføringene, kan du filtrere oppføringer etter
etikett.
Utfør en av følgende handlinger i Remember-programmet:
• Hvis du vil se oppføringer fra forskjellige mapper som har samme etikett, trykker du på Remember
>
på -mappeskjermen. Trykk på søkeordet som har blitt lagt til som nøkkelord, i
rullegardinlisten Oppføringer øverst på skjermen.
• Hvis du vil se oppføringer med samme etikett fra samme mappe, trykker du på mappen. Trykk på
søkeordet som har blitt lagt til som nøkkelord, i rullegardinlisten øverst på skjermen.
Sortere Remember-programoppføringer
1. Trykk på
i en mappe.
2. Trykk på
.
3. I rullegardinlisten Sorteringsrekkefølge velger du en av de følgende:
227
Brukerhåndbok
Produktivitet og jobb
• Tittel
• Opprettelsesdato
• Forfallsdato
Endre standardvisning i Remember-programmet
Du kan tilpasse standardvisningen slik at du når du åpner BlackBerry Remember vil se det som er viktig
for deg.
1. Skyv ned fra toppen av skjermen i Remember-mappeskjermen.
2. Trykk på
.
3. I rullegardinlisten Standardvisning velger du en av de følgende:
• Mappevisning
• Oppføringsvisning
• Nyeste
Start programmet på nytt for at endringene skal aktiveres.
Feilsøking: Remember-programmet
Jeg kan ikke legge til forfallsdato, etikett, talenotat eller vedlegg til en oppføring
Hvis oppføringen din er i en mappe som synkroniseres med en e-postkonto eller en Evernote-konto som
du har lagt til på BlackBerry-enheten, kan du kanskje ikke legge til forfallsdato, etikett eller vedlegg til
oppføringen. Forsøk å flytte oppføringen til en ny mappe.
Jeg kan ikke sende noe til Remember-programmet
Enkelte elementer kan ikke sendes direkte til BlackBerry Remember. Du bør kunne sende bilder, video,
lydfiler, webområder, kontakter og Documents To Go-filer til Remember-programmet.
Du vil kanskje ikke kunne dele enkelte elementer i mapper som synkroniseres med en jobbkonto.
Jeg kan ikke åpne en mappe i Remember-programmet
Hvis enheten er satt opp til å bruke BlackBerry Balance, må du kanskje skrive inn passordet for
arbeidsområdet for å få tilgang til alle mapper og oppføringer.
1. Trykk på Jobbområdet er låst øverst på skjermen i Remember-programmet.
2. Skriv inn passordet for arbeidsområdet.
Documents To Go
Når du bruker Documents To Go, kan du opprette, redigere og formatere Microsoft Word-dokumenter
og Microsoft Excel-regneark. Du kan også redigere, vise og presentere Microsoft PowerPointpresentasjoner på BlackBerry-enheten.
228
Brukerhåndbok
Produktivitet og jobb
Hvis du vil ha mer informasjon om Documents To Go, kan du se Brukerhåndbok for Documents To
Go .
Print To Go
Med Print To Go kan du skrive ut en rekke filer fra datamaskinen til en BlackBerry-enhet som er knyttet
til BlackBerry ID via et trådløst nettverk.
Hvis du vil ha mer informasjon om Print To Go, kan du se Brukerhåndbok for Print To Go .
BlackBerry World for jobben
I BlackBerry World for jobben-nettbutikken finner du programmer firmaet anbefaler, og programmer og
spill firmaet tillater at du installerer. Programmer som er påkrevd eller anbefalt av firmaet, finner du på
skjermen Programmer for firmaer, og programmer firmaet lar deg installere, er på skjermen Offentlige
programmer.
BlackBerry World for jobben finner du i jobbområdet på BlackBerry-enheten. Programmene og spillene
du har lastet ned fra BlackBerry World for jobben, kan bare brukes på jobbområdet. Du kan kjøpe
programmer fra BlackBerry World for jobben med samme betalingsmetode som du valgte i BlackBerry
World-nettbutikken.
Hvis du vil ha mer informasjon om BlackBerry World for jobben, kan du se Brukerhåndbok for
BlackBerry World for jobben.
Enterprise IM
Enterprise IM på BlackBerry 10-enheten gir deg tilgang til organisasjonens meldingstjeneste. Du kan
nettprate med andre brukere for å holde deg oppdatert mellom møter, i lunsjpausen og mens du er på
farten.
Brukerhåndbok for Enterprise IM
Enterprise IM for Cisco
Enterprise IM for Cisco på BlackBerry 10-enheten gir deg tilgang til organisasjonens meldings- og
tilgjengelighetstjenester. Du kan nettprate med andre brukere for å holde deg oppdatert mellom møter, i
lunsjpausen og mens du er på farten.
Brukerhåndbok for Enterprise IM for Cisco
229
Brukerhåndbok
Produktivitet og jobb
BlackBerry Bridge
Koble BlackBerry 10-enheten til et BlackBerry PlayBook-nettbrett for å vise elementer på skjermen på
nettbrettet, bruke smarttelefonen som fjernkontroll og mer.
Se Brukerhåndbok for BlackBerry Bridge hvis du vil ha mer informasjon.
BlackBerry Travel
BlackBerry Travel-programmet er din personlige reiseassistent. Du kan bruke programmet til å holde
rede på kommende flyvninger, opprette reiseruter og booke hoteller, leiebiler og limousiner. Du kan også
bruke BlackBerry Travel-programmet mens du reiser, for å finne lokale severdigheter, beregne
valutakurs og se værvarsel for byen du er i.
Hvis du vil ha mer informasjon om BlackBerry Travel, kan du se Brukerhåndbok for BlackBerry
Travel .
BlackBerry Work Drives
Du kan bruke BlackBerry Work Drives-programmet for å koble til organisasjonens delte nettverksstasjon
med BlackBerry 10-enheten.
Brukerhåndbok for BlackBerry-jobbstasjoner
Salesforce
Salesforce gjør det mulig å dele innlegg med brukere og grupper i organisasjonen, og samarbeide med
kolleger.
Hvis du vil ha mer informasjon om Salesforce, kan du se Brukerhåndbok for Salesforce .
Adobe Reader
Adobe Reader gjør det mulig å vise, kommentere, søke i, fullføre og dele PDF-filer på BlackBerryenheten.
Hvis du vil ha mer informasjon om Adobe Reader, kan du se Brukerhåndbok for Adobe Reader .
230
Brukerhåndbok
Sikkerhet og sikkerhetskopiering
Sikkerhet og sikkerhetskopiering
Passord, låse smarttelefonen, BlackBerry Protect, Passordholder
Passord og låsing
Det finnes flere typer låser, PIN-koder og passord du kan bruke til å beskytte BlackBerry-enheten.
Hvis du bruker enheten på jobb, kan det hende at organisasjonen allerede har definert
sikkerhetsinnstillinger, for eksempel krav om passord for å låse opp enheten.
BlackBerry ID
En BlackBerry ID er en e-postadresse og et passord som gir deg enkel tilgang til BlackBerrywebområder, -programmer og -tjenester. Hvis du bytter BlackBerry-enhet, hjelper en BlackBerry ID deg
med å overføre data til den nye enheten. Sørg for å bruke samme BlackBerry ID for alle BlackBerryenhetene.
Logg deg på med BlackBerry ID for å gjøre blant annet følgende:
• Hold oversikt over programkjøp og betalingsalternativer fra BlackBerry World-nettbutikken.
• Få mest mulig ut av BBM-funksjoner som å sikkerhetskopiere og flytte BBM-kontakter til en ny
BlackBerry-enhet.
• Starte og stoppe BlackBerry Protect.
Passordlås og skjermlås
Når enheten er låst kan du fremdeles motta varsler om nye e-poster og tekstmeldinger, utføre
nødsamtaler, se batteristatus, angi en alarm og ta et bilde.
Du kan låse skjermen for å få batteriet til å vare lengre og unngå utilsiktede tastetrykk. Hvis du vil unngå
uautorisert bruk av enheten, må du angi et enhetspassord.
Du kan stille inn enheten til å låse seg selv etter en viss tid med inaktivitet, i innstillingene for skjerm og
sikkerhet. Du kan også skrive en melding som vises på den låste skjermen.
Passordet kan ikke gjenopprettes hvis du glemmer det. BlackBerry anbefaler at du sikkerhetskopierer
dataene med jevne mellomrom. Hvis feil passord angis ti ganger, slettes som standard alle data på
enheten.
231
Brukerhåndbok
Sikkerhet og sikkerhetskopiering
BlackBerry Balance og jobbområdepassordet
Hvis du knytter enheten til organisasjonens nettverk, kan administratoren slå på BlackBerry Balanceteknologi. BlackBerry Balance er konstruert for å skille ut og sikre områder av enheten som bare
jobbområde eller bare privat område.
Administratoren kan kreve at du angir et jobbområdepassord for å beskytte filer, programmer og data
knyttet til organisasjonen, for eksempel e-postkontoen. Du kan bruke det samme passordet til både
jobbområdet og enheten.
Hvis du legger inn jobbområdepassordet feil flere ganger enn tillatt, slettes jobbområdet og alt innhold
på det. Du kan redusere eller øke antallet tillatte passordforsøk i Balance-innstillingene.
Merknad: Administratoren din tillater kanskje ikke at du endrer alternativer for passordlås for
jobbområdet ditt, slik som passordkrav eller tidsavbruddvarighet.
Nettverkslås og kode for å låse opp
Hvis du vil bruke et SIM-kort fra en annen tjenesteleverandør, f.eks. hvis du er i utlandet og vil bruke
nettverket til en lokal tjenesteleverandør, kan du be om koder for å låse opp (MEP-koder) fra
tjenesteleverandøren din, og endre innstillingene for Telefonnettverkslås for SIM-kortet.
Hvis du har overskredet det maksimale antallet forsøk på å angi opplåsingskoden, vil SIM-kortet bare
tillate nødanrop. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du trenger hjelp.
PIN-koder for micro SIM-kort
Du kan definere to ulike PIN-koder til micro SIM-kortet på enheten. Du kan bruke en PIN-kode til et
micro SIM-kort for å hindre uautorisert bruk av SIM-kortet på en annen enhet. Hvis du for eksempel har
mistet micro SIM-kortet, og noen forsøker å bruke det på en annen enhet, kan ikke SIM-kortet brukes
med mindre riktig PIN-kode legges inn. Hvis du har overskredet det maksimale antallet forsøk på å angi
PIN-koden til micro SIM-kortet, vil ikke SIM-kortet fungere. Kontakt mobiloperatøren for å få en PUKkode du kan bruke til å oppheve blokkeringen av micro SIM-kortet.
En PIN2-kode for micro SIM-kort er laget for å muliggjøre visse telefonfunksjoner, som fast oppringing.
Kontakt mobiloperatøren for å få PIN-koden til micro SIM-kortet, og slå på micro SIM-kortsikkerhet i
sikkerhetsinnstillingene.
Låse eller låse opp enheten
Tips: Et raskt trykk på Av og på / låse-knappen setter enhten i dvalemodus. På denne måten sparer du
batteriet.
Beslektet informasjon
Låse jobbområdet, 220
232
Sikkerhet og sikkerhetskopiering
Brukerhåndbok
Låse skjermen
Når du låser skjermen, kan dette hindre at BlackBerry-enheten sender meldinger eller ringer noen ved et
uhell mens den ligger i lommen. Låsing av skjermen deaktiverer ikke varsler for innkommende anrop eller
meldinger.
Trykk på tasten Av og på / låse øverst på enheten.
Skyv oppover fra bunnen av skjermen for å låse den opp.
Låse enheten med et passord
Ønsker du en enkel måte å beskytte BlackBerry-enhetsdataene på, samtidig som du hindrer uautorisert
bruk av enheten? Du kan definere et enhetspassord slik at du kan låse enheten når den er fritt
tilgjengelig eller ikke i bruk.
1. Hvis du ikke har noe passord ennå, skyver du nedover fra toppen av startskjermen. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Enhetspassord. Gjør ett av følgende:
• For å angi et enhetspassord som består av tegn og tall, flytter du bryteren Enhetspassord til på
På. Angi et passord.
• For å angi et hurtigpassord som kun består av tall, flytter du bryteren Enkelt passord til På. Angi
et passord.
2. Lås enheten på en av følgende måter:
• Trykk på og hold nede tasten Av og på / låse. Trykk på
.
• Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet for å låse enheten automatisk etter en bestemt
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Enhetspassord > Lås
tidsperiode. Trykk på
enheten etter.
• Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet for å låse enheten automatisk når den ligger i et
BlackBerry-etui. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Enhetspassord > Lås
enheten når den ligger i hylsteret.
• For å la en aktiv app overstyre når enheten låser seg, for eksempel slik at enheten ikke låses når
du ser på en film i Videoer-appen, sveiper du nedover fra toppen av startskjermen. Trykk på innstillinger > Sikkerhet og personvern > Enhetspassord > Tillat at apper utvider
passordlåstiden.
Lås opp enheten ved å trykke på tasten Av og på / låse. Skyv oppover fra bunnen av skjermen. Angi
enhetspassordet når du blir bedt om det.
233
Sikkerhet og sikkerhetskopiering
Brukerhåndbok
Lag et bildepassord
For å slå på bildepassord, må du først angi et enhetspassord. Et enhetspassord er også nødvendig
dersom du glemmer bildepassordet, eller hvis du må angi et passord for å få tilgang til BlackBerryenheten fra en datamaskin.
Hvis enheten din bruker BlackBerry Balance-teknologi, må du under innstillingene for Balanse slå av
Bruk som enhetspassord.
I stedet for å skrive inn et passord for å låse opp enheten, kan du bruke et hemmelig bilde og
tallbevegelse og låse opp enheten med én hånd. Velg et bilde, et tall og angi kombinasjonen. Antallet
kombinasjoner er nesten endeløse!
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
2. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Enhetspassord.
3. Sett bryteren Enhetspassord til På.
4. Angi enhetspassordet.
5. Fullfør instruksjonene på skjermen.
Tips: Når du oppretter bildepassordet eller låser opp enheten, kan du dra fingeren hvor som helst på
skjermen slik at du lett kan se hvor tallet flyttes.
Låse opp enheten med en opplåsingskode for nettverk
Kontakt tjenesteleverandøren for å skaffe opplåsingskoder for BlackBerry-enheten.
Enheten kan være nettverkslåst, noe som gjør at enheten bare kan kobles til nettverket til
tjenesteleverandøren. Hvis du skal reise utenlands og ønsker å bruke et mikro-SIM-kort fra en annen
tjenesteleverandør, kan det være at du må oppgi en opplåsingskode.
Tips: Hvis du vil se hvilken tjenesteleverandør som er tilknyttet enheten, skyver du nedover fra toppen av
Innstillinger > Om > SIM-kort.
startskjermbildet. Trykk på
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > SIM-kort.
3. Trykk på et låst element i kategorien Telefonnettverkslås.
4. Oppgi opplåsingskoden når du blir bedt om det.
OBS: Av sikkerhetsgrunner har du 10 forsøk på å angi opplåsingskoden. Hvis du har overskredet det
maksimale antallet forsøk på å angi opplåsingskoden, vil SIM-kortet bare tillate nødanrop. Kontakt
tjenesteleverandøren hvis du trenger hjelp.
Endre eller fjerne enhetspassordet
OBS:
234
Sikkerhet og sikkerhetskopiering
Brukerhåndbok
Hvis du ikke husker passordet, kan du kun bytte passord eller få tilgang til BlackBerry-enheten igjen ved
å utføre en sikkerhetstømming for å slette alle dataene.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Enhetspassord > Endre enhetspassord.
Hvis du vil slutte å bruke passord, setter du bryteren Enhetspassord til O.
Beslektet informasjon
Endre passordet til jobbområdet, 220
Hvordan tilbakestiller jeg enhetspassordet hvis jeg glemmer det?
Du kan ikke gjenopprette passordet til BlackBerry-enheten hvis du ikke angir gjeldende passord riktig.
Av sikkerhetsgrunner kan du bare tilbakestille passordet når du ikke vet det gjeldende passordet, ved å
slette alle dataene på enheten. Dette kan du gjøre ved å angi feil passord flere ganger.
BlackBerry anbefaler at du jevnlig oppretter og lagrer en sikkerhetskopifil på datamaskinen.
Beskytte micro SIM-kortet med en PIN-kode
Du kan bruke en PIN-kode til et micro SIM-kort for å hindre uautorisert bruk av micro SIM-kortet på en
annen enhet. Hvis du for eksempel har mistet micro SIM-kortet, og noen forsøker å bruke det på en
annen enhet, kan ikke micro SIM-kortet brukes med mindre riktig PIN-kode legges inn.
Kontakt mobiloperatøren for å få PIN-koden til micro SIM-kortet.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > SIM-kort.
3. Sett bryteren PIN-lås for SIM-kort til På.
4. Tast inn PIN-koden til micro SIM-kortet som mobiloperatøren gav deg.
OBS: Hvis du har overskredet det maksimale antallet forsøk på å angi PIN-koden til micro SIM-kortet, vil
ikke SIM-kortet fungere. Kontakt mobiloperatøren for å oppheve blokkeringen av micro SIM-kortet.
Endre PIN-kode til micro SIM-kort
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > SIM-kort.
• Hvis du vil endre PIN-koden som beskytter micro SIM-kortet, trykker du på Endre PIN 1.
• Hvis du vil endre PIN-koden som kontrollerer tilgang til samtalefunksjoner som fast oppringing,
trykker du på Endre PIN 2.
235
Sikkerhet og sikkerhetskopiering
Brukerhåndbok
Sikkerhetskopiere enhetsdataene
Du kan bruke BlackBerry Link for å sikkerhetskopiere og gjenopprette det meste av dataene på
BlackBerry-enheten. Du kan sikkerhetskopiere innstillinger, telefonhistorikk, skrifttyper, meldinger,
planleggerdata, mediefiler og mer. Hvis du vil ha mer informasjon om BlackBerry Link, kan du se
Brukerhåndbok for BlackBerry Link .
Hvis du vil laste ned og installere BlackBerry Link på datamaskinen, kan du gå til www.blackberry.com/
BlackBerryLink. BlackBerry Link støtter BlackBerry-smarttelefoner som kjører BlackBerry 10, og
BlackBerry PlayBook-nettbrett som kjører BlackBerry PlayBook OS 2.1.
BlackBerry Protect
BlackBerry Protect inneholder funksjoner som hjelper deg med å finne BlackBerry-enheten og beskytte
data på enheten hvis den blir borte eller stjålet. Du kan administrere opptil sju enheter fra BlackBerry
Protect-kontoen.
Finne og beskytte en mistet enhet
Etter at du har slått på BlackBerry Protect i enhetens innstillinger, kan du gå til http://
protect.blackberry.com og logge på med BlackBerry ID. På BlackBerry Protect-webområdet kan du se
posisjonen til enheten på et kart, få den til å ringe (selv om den er i stillemodus) eller vise en egendefinert
melding på den låste enheten med instruksjoner om hvordan du kan kontaktes. Hvis enheten blir stjålet,
kan du låse den eksternt, endre enhetspassordet eller slette alle data fra enheten.
Hvis du legger til en jobbrelatert e-postkonto på enheten, kan administratoren deaktivere BlackBerry
Protect eller muligheten til å endre passord eller finne enheten eksternt.
Konfigurere BlackBerry Protect på enheten
BlackBerry-enheten må være koblet til et trådløst nettverk for å bruke BlackBerry Protect.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > BlackBerry Protect.
3. Sett bryteren for BlackBerry Protect til I.
4. Trykk på Posisjonstjenester for å se enhetens gjeldende posisjon på et kart. Flytt bryteren
Posisjonstjenester til På.
Tips: Du kan bruke BlackBerry Protect-funksjonene ved å gå til http://protect.blackberry.com og logge
på med BlackBerry ID.
236
Brukerhåndbok
Sikkerhet og sikkerhetskopiering
Opplæring: Konfigurere BlackBerry Protect på en BlackBerry 10-enhet
I denne opplæringen kan du se hvordan det gjøres, og deretter prøve å konfigurere BlackBerry Protect
på en BlackBerry 10-enhet.
Merknad: Denne opplæringen er kun tilgjengelig på engelsk.
Start opplæringen
http://docs.blackberry.com/tutorials/blackberryprotect/en
Finne mer informasjon om BlackBerry Protect
Hvis du vil ha mer informasjon om BlackBerry Protect, kan du se Brukerhåndbok for BlackBerry
Protect .
Passordholder
Passordholder gjør det mulig å lagre alle passordene på ett sted på BlackBerry-enheten. Passordholder
krypterer dine eksisterende passord for å beskytte dem, og kan også generere nye passord og lagre
dem.
Om Passordholder
Bruk Passordholder-programmet til å lagre alle passordene på ett sted på BlackBerry-enheten. Du kan
også bruke passordholderen til å generere tilfeldige passord som inneholder tall, bokstaver og symboler
hvis du vil ha et passord som er vanskelig å gjette.
Passordholderen er utviklet for å kryptere passordene dine for å beskytte dem. Når du skriver inn
passordet i passordholderen, dekrypterer den passordene så du kan se dem.
Overfør passord til Passordholder
Du kan overføre passorddata som du har lagret på den gamle BlackBerry-enheten din til BlackBerry 10enheten. For å overføre et passord, må du ha sikkerhetskopiert passorddata som en del av
sikkerhetskopifilen i prosessen der du skiftet enhet. Eventuelt må du ha tatt en sikkerhetskopi av dine
nåværende passord på BlackBerry 10-enheten. Hvis du lagret passorddata til et minnekort, registrerer
enheten automatisk disse dataene på mediekortet. Hvis du ikke har lagret sikkerhetskopierte data til et
minnekort, kan du også bruke BlackBerry Link eller BlackBerry Protect for å overføre de
sikkerhetskopierte passorddataene.
1. Last ned Passordholder-programmet fra BlackBerry 10-nettbutikken på BlackBerry World-enheten.
2. Trykk på Passordholder på startskjermen.
3. Skriv inn passordet for Passordholder.
4. Sveip nedover fra toppen av skjermen.
5. Tapp på
Innstillinger > Importer passord.
237
Sikkerhet og sikkerhetskopiering
Brukerhåndbok
6. Skriv inn forrige passord for Passordholder eller BlackBerry Wallet for å overføre passord fra en
tidligere enhet til Passordholder-programmet.
Merknad: Bare påloggingsinformasjon som er kompatibel mellom BlackBerry Wallet-programmet og
Passordholder-programmet importeres. Kredittkortinformasjon importeres ikke.
Etter at Passordholder-dataene er importert, fjernes de fra sikkerhetskopifilen, men andre
personopplysninger ligger fortsatt i sikkerhetskopifilen.
Administrere passord i Passordholder
Du kan legge til, endre og slette passordoppføringer i passordholderen.
Utfør en av følgende handlinger for å håndtere oppføringene:
• Hvis du vil legge til en oppføring, trykker du på
Lagre.
. Skriv inn nødvendig informasjon, og trykk på
• Hvis du vil redigere en oppføring, velger du den og trykker på
på Lagre.
. Rediger informasjonen og trykk
• Hvis du vil slette en oppføring, trykker og holder du den, og trykker deretter på
Tips: Du kan velge flere oppføringer for sletting ved å trykke på
.
.
Endre passordet for passordholder
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i Passordholder-programmet.
2. Trykk på
> Endre passordet for passordholder .
3. Skriv gjeldende passord for Passordholder.
4. Trykk på Neste.
5. Skriv inn et nytt passord.
6. Skriv inn det nye passordet igjen for å bekrefte.
7. Trykk på Lagre.
Bruke et passord eller brukernavn fra passordholderen
Du kan kopiere et passord eller brukernavn og lime det inn i påloggingsinformasjonen på et webområde.
1. Velg et passord eller brukernavn du vil kopiere, i passordholderen.
2. Trykk på Kopier passord eller Kopier brukernavn.
Meldingen "Brukernavnet/Passordet er kopiert til utklippstavlen" kommer opp.
3. Gjør ett av følgende på webområdet for å lime inn passordet eller brukernavnet:
• Trykk på tekstfeltet >
> Lim inn.
• Trykk på og hold tekstfeltet. Trykk på Lim inn.
238
Sikkerhet og sikkerhetskopiering
Brukerhåndbok
Hindre kopiering av passord og brukernavn
Du kan slå funksjonen for kopiering av passord og brukernavn av eller på når du vil.
1. Skyv nedover fra toppen av skjermen i Passordholder-programmet. Trykk på
.
2. Fjern avmerkingen for Tillat kopiering til utklippstavlen.
Alternativene Kopier passord og Kopier brukernavn er ikke lenger tilgjengelige. Du kan ikke lenger
kopiere og lime inn passord eller brukernavn. Du må skrive dem manuelt i stedet.
Skjule eller vise passord i Passordholder
Hvis du vil skjule eller vise et passord i passordholderen, gjør du ett av følgende:
• Skyv nedover fra toppen av skjermen i passordholderen. Trykk på
avmerkingen for Vis passord.
• Etter at du har skrevet et passord i passordfeltet, trykker du på
. Merk av eller fjern
.
Generere et tilfeldig passord
Du kan endre kriteriene for generering av tilfeldige passord i Passordholder-programmet.
1. Trykk på
og gjør ett av følgende:
• Endre innstillingen i feltet Lengde.
• Merk av for eller fjern avmerkingen for Inkluder bokstaver, Inkluder tall eller Inkluder symboler.
2. Trykk på
i startskjermbildet til Passordholder-programmet.
3. Skriv informasjon om webområdet og brukernavn.
4. Trykk på Generer et passord.
Merknad: Hvis passordkopiering er slått av, må du skrive passordet som er generert (bokstaver, tall og
symboler), når du vil bruke det.
Søke i Passordholder
1. Trykk på
i Passordholder-programmet.
2. Skriv tittelen, brukernavnet, webområdet eller notatene du søker etter.
3. Velg aktuell oppføring.
Hvis det ikke blir funnet noen resultater når du søker, kan du legge til en ny passordoppføring ved å
tappe på Legg til i passordholderen.
Låse Passordholder
Det er to måter å låse Passordholder på. Du kan låse den manuelt, eller angi alternativet som låser
Passordholder automatisk når du minimerer programmet eller låser skjermen.
239
Sikkerhet og sikkerhetskopiering
Brukerhåndbok
Skyv nedover fra toppen av skjermen i Passordholder-programmet, og gjør ett av følgende:
• Trykk på
for å låse manuelt.
• Trykk på
for å låse automatisk. Merk av for eller fjern avmerkingen for riktig avmerkingsboks.
Opprette sikkerhetsspørsmål og svar i Passordholder
Du kan opprette personlige sikkerhetsspørsmål og svar for Passordholder-oppføringer, slik at
passordene dine blir vanskelige å gjette.
1. Legg til en ny oppføring eller velg en som alt er i Passordholder, og trykk på
2. På skjermen Legg til eller Rediger trykker du på
.
.
3. Velg et generisk sikkerhetsspørsmål i listen, eller opprett et personlig spørsmål ved å tappe på
.
4. Skriv svaret på sikkerhetsspørsmålet, eller trykk på Generer et svar.
5. Trykk på Lagre.
Duplisere en passordoppføring
Hvis du vil opprette en ny oppføring basert på informasjon som alt er lagret i Passordholderprogrammet, gjør du som følger:
1. Trykk og hold en oppføring i Passordholder.
2. Trykk på
.
3. Endre eller fjern informasjonen, og trykk på Lagre.
Legge til en passordoppføring i favoritter
Du kan angi en oppføring som en favoritt. Favoritter vises øverst i listen med oppføringer i
Passordholder.
1. Trykk og hold en oppføring i Passordholder.
2. Trykk på
.
Dele tekst og websider med Passordholder
Hvis du vil legge til webområder eller tekst i Passordholder-oppføringene, gjør du som følger:
1. Åpne et program eller surf til en webside, og velg informasjonen du vil dele med Passordholder.
2. Trykk på
>
.
3. Trykk på Passordholder.
4. Legg til eventuell annen informasjon i oppføringen.
5. Trykk på Lagre.
240
Sikkerhet og sikkerhetskopiering
Brukerhåndbok
Sikkerhetsinnstillinger
Du kan angi og endre sikkerhetsinnstillinger for programmer på BlackBerry-enheten, og angi
foreldrekontroll for å begrense tilgang til funksjoner og innhold. Du kan bruke et smartkort og importere
sertifikater fra datamaskinen for å øke sikkerheten for dataene på enheten. Hvis du trenger å slette alle
data fra enheten permanent, kan du tømme den.
Angi sikkerhetstillatelser for programmer
BlackBerry 10 OS inkluderer programtillatelser som er utformet slik at du kan kontrollere hvilken
informasjon og hvilke funksjoner et program har tilgang til på BlackBerry-enheten. Du kan for eksempel
kontrollere om et program skal få tilgang til e-post, kontakter, bilder eller posisjonen til enheten. Husk at
enkelte programmer krever bestemte tillatelser for å fungere. Du kan også bidra til å sikre enheten ved å
bare laste ned programmer fra klarerte kilder, for eksempel BlackBerry World-nettbutikken.
Når du åpner et program første gang, kan enheten vise en liste over filene og funksjonene som
programmet vil ha tilgang til. Hvis det er noe som ikke føles riktig for deg, kan du avvise programmets
forespørsel om tilgang til et element. Du kan for eksempel laste ned et spill som ber om tilgang til
meldingene dine. Dette kan være fornuftig hvis spillet har en funksjon for deling av spillpoengsummen.
Men hvis du ikke liker at spillet har mulighet til å skrive og lese e-poster, kan du deaktivere tilgang eller
slette programmet. Du kan se og endre tillatelser for de fleste programmer i enhetens innstillinger.
Enkelte programmer ber om at du godtar eller avviser forespørsler om tillatelser når de installeres. Hvis
du avviser en forespørsel, vises den på nytt første gang du starter programmet. Du kan ikke endre
programtillatelsene i etterkant med mindre du sletter programmet og installerer det på nytt.
Endre eller vise programtillatelser
Hvis du endrer tillatelsene til Av i enkelte programmer, vil programmet kanskje ikke fungere som
forventet. Hvis et program ikke fungerer som forventet, bør du vurdere å endre noen eller alle tillatelser til
På.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Programtillatelser.
• Trykk på et program for å vise tillatelser for et bestemt program.
• Hvis du vil se hvilke programmer som bruker en bestemt tillatelse, trykker du på Alle. Trykk på
tillatelsen du vil se på.
3. Trykk på bryteren for å slå en tillatelse av eller på.
4. Start BlackBerry-enheten på nytt for å ta i bruk endringen.
Beslektet informasjon
Slå av enheten, 114
241
Sikkerhet og sikkerhetskopiering
Brukerhåndbok
Tømme enheten for å slette data
Før du tømmer BlackBerry-enheten, bør du vurdere å sikkerhetskopiere dataene på en datamaskin. En
sikkerhetssletting sletter dataene permanent, slik at de ikke kan gjenopprettes. Dette inkluderer epostkontoer, nedlastede programmer, mediefiler, dokumenter, bokmerker i nettleseren og innstillinger.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Sikkerhetssletting.
3. Skriv inn blackberry.
4. Trykk på Slett data.
Når sikkerhetsslettingen er fullført, slås enheten av automatisk. Slå på enheten ved å trykke på tasten
Av og på / låse.
Tips: Hvis du har tenkt å gi bort eller resirkulere enheten, må du også huske å ta ut micro SIM-kort og
mediekort.
Beslektet informasjon
Slette jobbområdet, 220
Bruke foreldrekontroll
Foreldrekontroll er utformet for å gi deg mer kontroll over hvordan en BlackBerry-enhet kan brukes og
kontaktes. Du kan slå av tilgang til visse programmer, funksjoner og innhold. Du kan også begrense
innkommende telefonsamtaler og meldinger til personer i programmet for kontakter.
Innstillinger for foreldrekontroll er passordbeskyttet, slik at de blir vanskelige å deaktivere eller endre
uten din viten. Du kan angi at enheten skal kreve passordet for foreldrekontroll før du kan legge til en epostkonto eller sosial nettverkskonto, eller før du kan kjøpe et program fra BlackBerry Worldnettbutikken.
Merknad: Hvis BlackBerry Balance-teknologi er slått på, er ikke foreldrekontrollfunksjonen tilgjengelig.
Begrense tilgang til funksjoner og innhold
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Foreldrekontroll.
3. Påse at bryteren Foreldrekontroll er satt til I.
4. Oppgi passordet for foreldrekontroll.
5. Trykk for å endre alternativene.
Importere et sertifikat fra datamaskinen
1. Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil importere sertifikatet via USB, kobler du BlackBerry-enheten til datamaskinen med en
USB-kabel. Angi enhetspassordet på datamaskinen hvis nødvendig.
242
Brukerhåndbok
Sikkerhet og sikkerhetskopiering
• For å importere sertifikatet med en Wi-Fi-tilkobling, skyver du nedover fra toppen av startskjermen
på enheten din. Trykk på -innstillinger > Lagring og tilgang. Sett bryteren for Tilgang med
Wi-Fi til På. Tast inn et passord for lagringstilgang. Trykk på Identifisering på nettverk og merk
deg brukernavnet.
2. Skyv nedover fra toppen av startskjermen.
3.
Trykk på Innstillinger > Om.
4. I rullegardinlisten trykker du på Nettverk.
5. Merk deg IPv4-adressen i delen Wi-Fi eller USB.
6. Naviger til og kopier en sertifikatfil på datamaskinen.
• Hvis datamaskinen bruker et Windows-operativsystem, skriver du inn IP-adressen i en Kjørkommando i dette formatet: \\xx.xxx.xxx.xxx.
• Hvis datamaskinen bruker et Mac-operativsystem, velger du Gå > Koble til server. Skriv inn IPadressen i følgende format: smb://xx.xxx.xxx.xxx.
7. Gjør ett av følgende:
• Hvis datamaskinen bruker et Windows-operativsystem, åpne mappen media\nedlastinger (ev.
media\downloads). Oppgi brukernavn og passord hvis du blir bedt om det.
• Hvis datamaskinen bruker et Mac-operativsystem, åpne mappen media/nedlastinger (ev. media/
downloads). Oppgi brukernavn og passord hvis du blir bedt om det.
8. Lim inn sertifikatet i mappen media\nedlastinger eller media/nedlastinger.
9. Trykk på
> Sikkerhet og personvern > Sertifikater > Importer.
10.Følg instruksjonene på skjermen.
Om smartkort
Du kan bruke et smartkort og enhetspassordet for BlackBerry til å låse opp enheten. Du kan også bruke
smartkortsertifikater til å sende S/MIME-beskyttede meldinger.
Smartkort inneholder sertifikater og privatnøkler. Du kan importere sertifikater fra et smartkort til enheten
ved å bruke BlackBerry Smart Card Reader eller et microSD-smartkort. Privatnøkkeloperasjoner, for
eksempel signering og dekryptering, bruker smartkortet. Fellesnøkkeloperasjoner, for eksempel
bekreftelse og kryptering, bruker de offentlige sertifikatene på enheten.
Bruke tofaktors godkjenning
Du kan bruke et smartkort og passordet for BlackBerry-enheten til å låse opp enheten.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
-innstillinger > Sikkerhet og personvern > Enhetspassord > Autentikatorinnstillinger.
• Hvis du vil angi at enheten skal bruke et smartkort til å låse opp enheten eller jobbområdet, går du
til rullegardinlisten Brukerautentisering for Smart Card, trykker på Enheteller Jobb.
243
Sikkerhet og sikkerhetskopiering
Brukerhåndbok
• Hvis du vil angi at enheten skal huske formatet på passordet du skriver i et passordfelt (numerisk
eller alfanumerisk), slår du bryteren Angivelse av smartpassord På.
• Hvis du vil angi at enheten skal låses når du tar ut smartkortet fra enheten eller BlackBerry Smart
Card Reader, slår du bryteren Lås ved kortfjerning På.
Importere et sertifikat fra et smartkort
Du kan importere et sertifikat fra et microSD-smartkort som er satt inn i BlackBerry-enheten, eller en
BlackBerry Smart Card Reader som er sammenkoblet med enheten, ved å bruke Bluetooth-teknologi.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Smartkort > Importer sertifikater.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Lagre passordet for smartkortet på enheten
Du kan angi at BlackBerry-enheten skal lagre passordet for smartkortet midlertidig, slik at du ikke tenger
å taste det inn så ofte. Lås enheten for å tømme hurtigbufferen.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Smartkort.
3. Slå bryteren Hurtigbufring for PIN-kode På.
Slå av LED-varsling for et smartkort
LED-lampen blinker også når BlackBerry-enheten bruker data på et smartkort. Du kan slå av denne
indikatoren.
1. Skyv nedover fra toppen av startskjermbildet.
2. Trykk på
Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Smartkort.
3. Slå bryteren LED-aktivitetsindikator Av.
244
Brukerhåndbok
Juridisk merknad
Juridisk merknad
©2014
BlackBerry. Med enerett. BlackBerry® og relaterte varemerker, navn og logoer tilhører BlackBerry
Limited og er registrert og/eller brukes i USA og andre land.
Adobe og Flash er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Android, Gmail, og YouTube er
varemerker for Google Inc. Apple, iCal, iPhone og Mac are trademarks of Apple Inc. Bluetooth er et
varemerke for Bluetooth SIG. Box er et varemerke som tilhører Box, Inc. DLNA Certified er et varemerke
for Digital Living Network Alliance. Evernote er et varemerke som tilhører Evernote Corporation.
Facebook er et varemerke for Facebook, Inc. GSM er et varemerke for GSM MOU Association. HDMI er
et varemerke for HDMI Licensing, LLC. IBM Notes og IBM Notes Traveler er varemerker for International
Business Machines Corporation. joyn is a trademark of GSMA. LinkedIn is a trademark of LinkedIn
Corporation. Microsoft, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint og Windows er varemerker for Microsoft
Corporation. Porsche Design er et varemerke fra Dr. Ing. H.C.F. Porsche Aktiengesellschaft. QR Code er
et varemerke som tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. Sina Weibo er et
varemerke som tilhører Beijing Sina Internet Information Service Co. Ltd. Sorenson Spark er et
varemerke for Sorenson Media, Inc. Twitter er et varemerke for Twitter, Inc. Miracast, Wi-Fi, og Wi-Fi
Protected Setup er varemerker for Wi-Fi Alliance. Cisco WebEx Meetings, Cisco WebEx og WebEx er
varemerker som tilhører Cisco Systems, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og enkelte andre
land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
Denne dokumentasjonen, inkludert all dokumentasjon som inkorporeres via referanse i denne avtalen,
for eksempel dokumentasjon lagt ved eller gjort tilgjengelig på www.blackberry.com/go/docs, legges
ved eller gjøres tilgjengelig "SOM DEN ER" og "SOM DEN ER TILGJENGELIG" og uten vilkår,
forpliktelser, garanti eller anbefalinger av noe slag fra BlackBerry Limited og selskapets tilknyttede
selskaper ("BlackBerry"), og BlackBerry påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skriftlige eller tekniske
feil eller utelatelser eller andre typer unøyaktigheter i denne dokumentasjonen. For å kunne beskytte
rettighetsbeskyttet og konfidensiell informasjon og/eller forretningshemmeligheter for BlackBerry kan det
hende at denne dokumentasjonen beskriver enkelte sider av BlackBerrys teknologi på en generell måte.
BlackBerry forbeholder seg retten til med jevne mellomrom å endre informasjon som finnes i denne
dokumentasjonen, men BlackBerry forplikter seg ikke til å formidle slike endringer, oppdateringer,
utbedringer eller andre tillegg til denne dokumentasjonen til deg til rett tid eller i det hele tatt.
Denne dokumentasjonen kan inneholde referanser til tredjepartskilder for informasjon, maskinvare eller
programvare, produkter eller tjenester, inkludert komponenter og innhold, for eksempel innhold beskyttet
av opphavsrett og/eller tredjeparts webområder (samlet kalt "Tredjepartsprodukter og -tjenester").
BlackBerry kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlig for, eventuelle Tredjepartsprodukter og -tjenester,
inkludert, men ikke begrenset til, innhold, nøyaktighet, overholdelse av opphavsrett, kompatibilitet,
funksjonalitet, pålitelighet, lovlighet, anstendighet, koblinger eller andre sider ved Tredjepartsproduktene
og -tjenestene. Hvis en referanse til Tredjepartsprodukter og -tjenester er inkludert i denne
dokumentasjonen, betyr ikke det at BlackBerry påtar seg ansvar for Tredjepartsproduktene og tjenestene eller tredjeparten på noen som helst måte.
245
Brukerhåndbok
Juridisk merknad
UNNTATT I DEN GRAD DET ER SPESIFIKT FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I
RETTSOMRÅDET DITT, UTELATES ALLE VILKÅR, FORPLIKTELSER, GARANTIER OG ANBEFALINGER
AV ALLE SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
ALLE VILKÅR, FORPLIKTELSER, GARANTIER OG ANBEFALINGER I HENHOLD TIL HOLDBARHET,
EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BESTEMT BRUK, SALGBARHET, SALGBAR KVALITET,
IKKE-OVERTREDELSER, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EIENDOMSRETT, ELLER SOM
STAMMER FRA LOV, SEDVANE, FORRETNINGSPROSESS ELLER FORRETNINGSPRAKSIS, ELLER
SOM ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN ELLER BRUKEN AV DENNE, ELLER FUNKSJONALITET
ELLER IKKE-FUNKSJONALITET FOR ENHVER PROGRAMVARE, MASKINVARE, TJENESTE ELLER
ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER SOM DET REFERERES TIL I DENNE AVTALEN.
DET KAN OGSÅ HENDE AT DU HAR ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL
DELSTAT ELLER PROVINS TIL PROVINS. ENKELTE RETTSOMRÅDER TILLATER IKKE UTELATELSE
ELLER BEGRENSNING AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR. I DEN GRAD DET ER TILLATT
I HENHOLD TIL LOV, BEGRENSES HERVED ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR
SOM ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN, HVIS DE IKKE KAN UTELATES SLIK DET BESKRIVES
OVENFOR, MEN KAN BEGRENSES, TIL NITTI (90) DAGER FRA DATOEN DA DU FØRST FIKK
DOKUMENTASJONEN ELLER ELEMENTET SOM KRAVET GJELDER FOR.
I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, ER IKKE
BLACKBERRY UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR NOEN TYPE SKADE SOM ER
RELATERT TIL DENNE DOKUMENTASJONEN ELLER BRUKEN AV DEN, ELLER FUNKSJONALITETEN
ELLER IKKE-FUNKSJONALITETEN TIL NOEN PROGRAMVARE, MASKINVARE ELLER TJENESTE
ELLER NOE TREDJEPARTSPRODUKT OG -TJENESTE SOM DET REFERERES TIL I DENNE AVTALEN,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE FØLGENDE SKADER: DIREKTE, FØLGESMESSIGE,
STRAFFEMESSIGE, TILFELDIGE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER SKJERPENDE SKADER, SKADER
VED TAP AV PROFITT ELLER FORTJENESTE, MANGLENDE EVNE TIL Å GJENNOMFØRE
FORVENTEDE KOSTNADSBESPARELSER, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV
FORRETNINGSINFORMASJON, TAP AV FORRETNINGSMULIGHET ELLER SKADE PÅ ELLER TAP AV
DATA, MANGLENDE EVNE TIL Å OVERFØRE ELLER MOTTA DATA, PROBLEMER TILKNYTTET
ETHVERT PROGRAM SOM BRUKES SAMMEN MED BLACKBERRY-PRODUKTER ELLER -TJENESTER,
NEDETIDSKOSTNADER, TAP AV BRUK AV BLACKBERRY-PRODUKTER ELLER -TJENESTER ELLER
ENHVER DEL AV DISSE ELLER AV MOBILTJENESTER, KOSTNADER FOR ERSTATNINGSVARER,
KOSTNADER FOR DEKNING, FASILITETER ELLER TJENESTER, KOSTNADER FOR KAPITAL ELLER
ANDRE LIGNENDE ØKONOMISKE TAP, UANSETT OM SLIKE SKADER VAR FORUTSETT ELLER
UFORUTSETT, OG SELV OM BLACKBERRY ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE
SKADER.
I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, HAR IKKE
BLACKBERRY NOE(N) SOM HELST ANDRE FORPLIKTELSER, PLIKTER ELLER ANSVAR I HENHOLD
TIL KONTRAKT, SKADEGJØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANNEN MÅTE OVERFOR DEG, INKLUDERT
ANSVAR FOR UAKTSOMHET ELLER OBJEKTIVT ANSVAR.
BEGRENSNINGENE, UTELATELSENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE I DENNE AVTALEN SKAL
GJELDE: (A) UAVHENGIG AV BESKAFFENHETEN TIL RETTSKRAVET, KRAVET ELLER HANDLINGEN
246
Brukerhåndbok
Juridisk merknad
FRA/AV DEG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BRUDD PÅ AVTALE, UAKTSOMHET,
SKADEGJØRENDE HANDLING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNEN JURIDISK TEORI OG SKAL
FORTSATT GJELDE ETTER GRUNNLEGGENDE BRUDD ELLER VED IKKE-OPPRETTHOLDELSE AV
HOVEDFORMÅLET I DENNE AVTALEN ELLER NOEN AV DE ANDRE MIDLENE I DENNE AVTALEN; OG
(B) FOR BLACKBERRY OG SELSKAPETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, ETTERFØLGERE,
OVERDRAGELSESMOTTAKERE, AGENTER, LEVERANDØRER (INKLUDERT
MOBILTJENESTELEVERANDØRER), AUTORISERTE BLACKBERRY-DISTRIBUTØRER (OGSÅ
INKLUDERT MOBILTJENESTELEVERANDØRER) OG DE RESPEKTIVE STYREMEDLEMMER, ANSATTE
OG KONTRAKTØRER.
I TILLEGG TIL BEGRENSNINGENE OG UTELATELSENE SOM ER ANGITT OVENFOR, SKAL IKKE NOE/
NOEN STYREMEDLEM, ANSATT, AGENT, DISTRIBUTØR, LEVERANDØR ELLER KONTRAKTØR FOR
BLACKBERRY ELLER FOR NOEN AV BLACKBERRYS TILKNYTTEDE SELSKAPER HA NOE ANSVAR
SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN.
Før du abonnerer på, installerer eller bruker noen av Tredjepartsproduktene og -tjenestene, er det ditt
ansvar å sikre at mobiltjenesteleverandøren har godtatt å støtte alle funksjonene. Enkelte
mobiltjenesteleverandører tilbyr kanskje ikke funksjonalitet for weblesing sammen med abonnement på
BlackBerry® Internet Service. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få informasjon om
tilgjengelighet, roaming, abonnement og funksjoner. For installering eller bruk av Tredjepartsprodukter
og -tjenester med BlackBerrys produkter og tjenester kan det være nødvendig med én eller flere
patenter, varemerker, opphavsrettigheter eller andre lisenser for å unngå brudd på tredjepartsrettigheter.
Du er alene ansvarlig for å fastslå om du skal bruke Tredjepartsprodukter og -tjenester, og om det er
nødvendig med eventuelle tredjepartslisenser for å gjøre dette. Hvis det er nødvendig, er du ansvarlig for
å få tak i dem. Du må ikke installere eller bruke Tredjepartsprodukter og -tjenester før du har fått tak i alle
nødvendige lisenser. Eventuelle Tredjepartsprodukter og -tjenester som leveres med BlackBerryprodukter og -tjenester, leveres som en ekstratjeneste til deg, og de leveres "SOM DE ER", uten noen
uttrykte eller underforståtte vilkår, forpliktelser, garantier eller anbefalinger av noe slag fra BlackBerry, og
BlackBerry påtar seg ikke noe som helst ansvar i forbindelse med disse. Bruken din av
Tredjepartsprodukter og -tjenester reguleres av, og er avhengig av at du godtar vilkårene i separate
lisenser og andre avtaler som gjelder for disse, fra tredjeparter, bortsett fra i den grad det uttrykkelig
dekkes av en lisens eller annen avtale med BlackBerry.
Enkelte funksjoner som beskrives i denne dokumentasjonen, krever en minimumsversjon av BlackBerry
Enterprise Server, BlackBerry Desktop Software og/eller BlackBerry Device Software.
Bruksvilkårene for ethvert/enhver BlackBerry-produkt eller -tjeneste er fastsatt i en separat lisens eller
annen avtale med BlackBerry som gjelder for produktet/tjenesten. INGENTING I DENNE
DOKUMENTASJONEN ER MENT SOM ERSTATNING FOR EVENTUELLE SKRIFTLIGE AVTALER ELLER
GARANTIER SOM ER LEVERT AV BLACKBERRY FOR DELER AV NOE(N) BLACKBERRY-PRODUKT
ELLER -TJENESTE ANNET ENN DENNE DOKUMENTASJONEN.
Informasjonen i denne håndboken gjelder følgende smarttelefonmodeller:
247
Brukerhåndbok
Juridisk merknad
RGE111LW
RGF111LW
BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7
BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Storbritannia
Utgitt i Canada
248