SOMMERHILSEN 2014 FRA KARLSRUD SKOLE

Karlsrud skole
SOMMERHILSEN 2014 FRA
KARLSRUD SKOLE
Skoleåret 2013/2014 er snart ved veis ende. Et år går jammen fort! Vi har nylig hatt
førskoledager for våre kommende 1.trinnselever som vi gleder oss til å ta i mot som
nye elever fra 18.august.
Årets 10. trinn forlater oss. De har dette siste året virkelig satt inn ekstra krefter.
Svært mange av elevene har løftet seg karaktermessig, og vi er stolte over at
elevene i årets muntlige eksamen fikk en snittkarakter på 4,3. Resultatene fra
standpunktkarakterer viser 4,2 i snitt. Dette er gode resultater! Elevenes
resultater er først og fremst deres egen ære, men vi legger stor vekt på at Karlsrud
skole skal være en svært god skole med fokus på både faglige prestasjoner og trivsel
i skolehverdagen. Vi håper elevene våre kommer inn på sine valg til videregående
skoler og ønsker dem alle sammen lykke til i årene som kommer. Elevene på Karlsrud
skole fortjener ros for både sine prestasjoner og sine positive holdninger.
Kommende skoleår vil vi fortsette å ha LESING i høysetet. Gjennom dette skoleåret
har vi startet prosessen der ALLE lærere er leselærere og arbeid med lesing som
grunnleggende ferdighet settes i system. Dere foreldre vil oppleve at høstens
foreldremøter vil ha lesing som faglig fokus. Arbeidet med lesing vil som sagt
fortsette i neste skoleår, og vi vil stadig søke å finne veier fram til at våre elever blir
motiverte og gode lesere. Arbeidet med dette avhenger også av hjelp og støtte fra
dere foreldre. Derfor benytter vi anledningen til å oppfordre dere til å lese for barna i
sommer, ha lydbøker på bilturen og motivere de eldre elevene til å lese.
Foreldregruppa på skolen er en aktiv gruppe, og gjennom Karlsrud
skoles FAU, materialiseres gode tiltak. Ett av dem er nytt lekeapparat for
barnetrinnselevene våre. I fjor høst ble det tatt et initiativ for å søke midler
slik at nåværende apparat kunne byttes ut. Dessverre ble ikke
søknaden da innvilget, men prosessen ble satt i gang og vi kan nå
fortelle at skolen har fått et betydelig beløp bevilget til et nytt
apparat. FAU vil søke tilleggs midler og sammen med elever og
foreldre skal vi ha en god prosess for å finne det beste alternativet
til et nytt lekeapparat. Det vil forhåpentligvis stå ferdig våren/sommeren 2015. I
mellomtiden kan det være det eksisterende apparatet blir fjernet. Det nye
huskestativet, som brukes flittig, vil selvfølgelig bli stående. En hilsen fra leder av
FAU-Erland Kroken: TUSEN TAKK til alle i FAU for engasjement,
Karlsrud skole
SOMMERHILSEN 2014 FRA
KARLSRUD SKOLE
diskusjoner og all praktisk jobbing som er nedlagt det siste året. TUSEN TAKK til
skolens ledelse for tett og hyggelig, og ikke minst konstruktivt samarbeid. Og TAKK
for meg, som forlater skolen når yngstemann nå går ut av 10.klasse. Vi er heldige
som har ungene våre på Karlsrud skole! RIKTIG GOD SOMMER TIL ALLE!
Årets Karlsrudrevy hadde premiere mandag 16.juni, og som
tidligere år er det imponerende hva ungdommene våre får til! De
har øvd mye og presterer på et høyt nivå. Dette engasjementet
som vises, er betegnende for en Karlsrudelev; engasjert og best
når det gjelder!
Karlsrud skoles lærerpersonale er et meget stabilt og kompetent personale.
Noen lærere flytter utenbys og noen skal ha permisjon. Marte Johnsgård, Mads
Hegstad, Kristine Røyneland, Heidi Valø, Sanna Wigerup og Morten Larsen er nye
lærere hos oss. Fra neste skoleår er disse kontaktlærere:
Klasse
Kontaktlærere
1A
1B
2A
Marielle Storvik
Marthe Johnsgård
Ingebjørg Solhaug
Willassen
Mariama Jammeh
Trine Ommen
Askautrud
Mads K.Hegstad
Siri Høyem
Kristine Røyneland
Anders Green Stensrud
Sanna Wigerup
Thomas Borge
Heidi Valø
Ida Furnes Lauveng
2B
3A
3B
3C
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B
10A
10B
Elisabeth Eik Gabestad
Marianne Wilhelmsen
Alexandra Klein
Camilla Haukland
Elise Aurtande
Bjørn Moen,
Ketil Buan
Heidi van der Eynden
Mette Werner,
Fredrik Mæhlen,
Kristoffer Hagen
Karlsrud skole
SOMMERHILSEN 2014 FRA
KARLSRUD SKOLE
Det blir også noen endringer i Aktivitetsskolen. I tillegg til at noen assistenter tar
fatt på studier, slutter Maria Tello. Vi har ansatt to nye baseledere som vi har store
forventninger til. De heter Sandra Kraiem og Nalia Mamedova og har begge
erfaringer fra andre Aktivitetsskoler. Nalia er tidligere aktiv danser, og Sandra har
utdanning i idrett, fysisk aktivitet og helse.
Blant våre 570 elever har noen enkeltelever markert seg utenfor skolens grenser.
Emil Aleksander Nielsen fra 5a vant Oslomesterskapet i sykkel og skal
representere Oslo og Karlsrud skole i landsfinalen. Lykke til! Nora Løken og Kaia
Eide, kvalifiserte seg som to av totalt 8 jenter fra Oslo i Nordisk skoleidrettsstevne.
Begge to hevdet seg godt i konkurransene. Vi er stolte av dere!
ANTALL
SKOLEDAGER
AUGUST
10
SEPTEMBER 20
OKTOBER 20
NOVEMBER 20
DESEMBER 15
MÅNED
JANUAR
20
FEBRUAR
15
MARS
APRIL
20
18
MAI
17
JUNI
SUM
15
190 SKOLEDAGER
FERIE OG FRIDAGER
Skolestart: mandag 18.08.2014
Høstferie f.o.m. 29.09.2014
Høstferie t.o.m.03.10.2014
Juleferie f.o.m. 22.12.2014
Juleferie t.o.m. 02.01.2015. Første
skoledag 05.01.2015
Vinterferie f.o.m. 16.02.2015 t.o.m.
20.02.2015
Påskeferie f.o.m. 30.03.2015
Påskeferie t.o.m. 06.04.2015
Fri fredag 1. mai, Kr. h.f. er 14. mai,
Fri fredag 15. mai, 2. pinsedag er 25.
mai
Siste skoledag: fredag 19.06.2015
Karlsrud skole
SOMMERHILSEN 2014 FRA
KARLSRUD SKOLE
Høsten 2014 innføres det i Osloskolen nye, felles retningslinjer
for samarbeidet mellom skolen og hjemmene. Målet med
Oslostandard for skole-hjem samarbeid er å skape
gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva foresatte kan forvente av
skolen, og hva skolen forventer av de foresatte. Standarden er
bygget opp tematisk rundt skolens kjerneoppgaver: Fag og læring; Trygghet og
trivsel og dialog og samarbeid.
Mandag 18. august er første skoledag etter ferien. Skoleåret
starter kl. 08.30 for alle elever utenom 1. trinn, de begynner kl.
9.00. Aktivitetsskolen har sommerprogram fra 23.6-30.6 og fra
1.8 til skolestart.
Vi ønsker elever og foresatte en riktig god sommer 2014
og velkommen til nytt skoleår i august!
Morten Relbo
rektor
Linda Tvedt
ass.rektor
Solvor Vasshus
Insp. 8.-10.trinn
Bo Abrahamsson
Insp. 1.-4.trinn