Artikkel Kristiansand Kunsthall

10
lø r dag 1 . s e pt e m b e r 2 0 1 2
Kultur
Kristiansand settes på
Når Kristiansand Kunsthall
åpner dørene i dag, er det med
malerier av Olaf Isaachsen og en
lokal forankring som bør bringe
folkevalgte politikere til
gledestårer.
KUNST
KRISTIANSAND
Også tekstilkunstneren Else Marie Jakobsen
har fått plass, men kanskje ikke på samme
måte som kommunalutvalget kunne forestilt
seg.
Jakobsen har nå gått i kompaniskap med
Tori Wrånes, aktuell med den sensurerte barnehageskulpturen på Lund, og det nye stjerneskuddet Ann Cathrin November Høibo.
Sammen står de tre bak en tankevekkende
skulptur som stiller spørsmål om hva som kan
vises i byens offentlige rom.
For mens debatten raser etter ordfører Arvid Grundekjøns inngripen i utsmykningen
av byens nye rådhus, og politikernes etterlysning av lokal kunst, har billedkunstneren
Jan Freuchen (32) satt sammen kunsthallens
åpningsutstilling med selve Kristiansand som
tema.
«Game of life» kaller han mønstringen som
utforsker Kvadraturens rutenett og byens utvikling med kunstens allehånde virkemidler,
og som markerer at Christianssands Kunstforening nå er blitt Kristiansand Kunsthall.
– Jeg håper den får legitimitet også blant
den delen av byens befolkning som ikke er så
vant til å gå på utstilling, sier den 32 år gamle
kristiansanderen som er bosatt i Berlin.
Freuchen er selv en av dem som skal konkurrere om å smykke ut rådhuskvartalet, men
oppdraget for kunsthallen fikk han i fjor. Med
seg har han invitert et knippe lokale – og noen
ikke fullt så lokale kunstnere til å utvikle verk
som inngår i tankerekkene han har spunnet ut
av mandalitten Olaf Isaachsens malerier.
Fra brannruin til digitalt liv
For faktisk er det Isaachsens malerier fra
Kristiansand etter bybrannen i 1892 som danner grunnlag for utstillingen.
– På Olaf Isaachsens malerier ligger Kvadraturen rasert som et «Ground Zero», åpen for
utviklingen som skal komme, sier Freuchen.
En ny by skal erstatte den gamle, men også i
selve maleteknikken ligger det noe nytt som
peker fremover:
– Det er noen veldig spesielle og vakre bilder, sier Freuchen, og peker på at Isaachsens
impresjonistiske maleteknikk viser vei mot
Fakta
Game of life
ee Åpningsutstilling i Kristiansand Kunsthall
ee 1. september - 14. oktober
ee Kurator: Jan Freuchen
ee Kunstnere: Kjell Mardon Gunvaldsen, Olaf Isaachsen, Else Marie Jakobsen, Ann Cathrin November
Høibo, Tori Wrånes, Kristine Jakobsen, D.O.R.,
Toril Johannessen, Katla, Dagfin Kjølsrud, Dirkjan
van der Linde, TheMoen, Kristoffer Myskja, André
Tehrani, Erik Pirolt, Anngjerd Rustand, Øystein
Aasan, Jan Freuchen.
overgangen fra det figurative til det abstrakte.
I løpet av de neste 100 årene skal abstraksjonsnivået øke på alle samfunnsområder,
og for malerkunstens del ende opp i det helt
konkrete rutenettet. På utstillingen er det
representert ved blant andre den avdøde
kristansandskunstneren Kjell Mardon Gunvaldsen.
Rutenettet er samtidig også mønsteret selve
Kristiansand er bygget på. Men mens New
York utviklet sitt rutenett i høyden, har Kristiansand utviklet seg i bredden:
– I Kristiansand er bygningsmassen lav.
Byen slynger seg sentrifugalt utover på en stor
flate og vi får det motsatte av urbanitet, sier
Freuchen. Han viser til at Sørlandsparken og
tilliggende herligheter har overtatt vesentlige
deler av Kvadraturens funksjoner, og gitt sentrum mer preg av en kulisse.
Tegneren TheMoen og fotograf Kristine
Jakobsen er to av de som på utstillingen kommenterer denne delen av byens utvikling.
Uforutsigbar utvikling
Denne uforutsigbare utviklingen av et rutenett finner vi igjen i utstillingens tittel «Game
of life» som også er navnet på et dataprogram
utviklet av John Convey. I det finnes et rutenett av celler som utvikler komplekse og uberegnelige formasjoner.
Det utforutsigbare samspillet mellom brikkene i et tilsynelatende fastlagt mønster går
igjen i flere arbeider, også i Jan Freuchens
eget videoverk som er koblet opp mot Twitter
og Facebook, og som interagerer med bruk av
sosiale medier i kvadraturen.
Om Kristiansands rutenett betyr at innbyggerne blir rigide og firkantede i hodet, gir ikke
utstillingen svar på. Men i en by der skulpturer har en tendens til å forårsake et voldsomt
lurveleven, kan det stilles noen spørsmål.
Det største spørsmålet – rent fysisk – stilles
av Else Marie Jakobsen, Tori Wrånes og Ann
Cathrin November Høibo. Jakobsen har stilt
en rekke av sine tekstile skisser til disposisjon
for de to yngre kollegene som har vevd et helt
nytt teppe av disse bitene, og montert det over
en naken mann.
– Den kan for eksempel være et apropos til
kristusfiguren som en it-gründer ville plassere
ved Varoddbroa, kommenterer Freuchen.
Utrolig stas
Andre vil kanskje tenke på keiseren og hans
manglende garderobe, og de som vil tenke
enda mer kan lese essaysamlingen «Game of
life. Etter rutenettet» som gis ut i forbindelse
med utstillingen. Pål Gitmark Eriksen og Ole
Robert Sunde er blant bidragsyterne i publikasjonen.
Utstillingen spenner fra Isaachsens nedbrente hus til Erik Pirolts futuristiske bolig
som svever under taket.
– Det er utrolig stas å få være en del av dette,
sier Pirolt, som ser lyst på fremtiden til Kristiansand Kunsthall.
– Jeg har tro på at det blir en fin tid her.
Denne utstillingen har frambrakt en flott,
elektrisk stemning som man får når ulike hjerner fungerer sammen, sier han.
Og kurator Jan Freuchen har selv fått nye
perspektiver på sin barnsdoms Kristiansand:
– Etter hvert har en snikende forkjærlighet
for byen kommet fram, røper han.
Tekst: Tone Sandberg
[email protected] - 90178127
BEVEGELIG SKULPTUR: Kristoffer Myskja har konstruert en maskin som står for
en kontinuerlig produksjon av kunst mens utstillingen pågår. Den er ikke digital, men
mekanisk programmert, og skaper et komplekst mønster som langsomt vokser fram på
en rull gråpapir. Foto: Tore-André Baardsen
Kultur 11
lørdag 1. september 201 2
kunstkartet
FREMTID: Erik Pirolts svevende bolig ble i sommer vist på Hovefestivalen, og henger nå under taket i Kristiansand Kunsthall. Foto: Tore-André Baardsen
FORTID: Olaf Isaacsens malerier fra Kristiansand etter bybrannen i 1892 er utgangspunkt for utstillingen. Foto: Tore-André Baardsen
KUNSTHALLEN ÅPNER: Jan Freuchen har satt sammen den
aller første utstillingen i den ombygde kunstforeningen som nå
er blitt Kristiansand Kunsthall. Omgitt av Olaf Isaachsens og Kjell
Mardon Gunvaldsens malerier står en naken mann signert Tori
Wrånes og Ann Cathrin November Høibo, og den skal dekkes av et
teppe vevet av Else Marie Jakobsens tekstilskisser. Lydinstallasjonen til Dirkjan van der Linde gjengir duer som letter, og synes av
naturlige årsaker ikke på bildet. Foto: Tore-André Baardsen
KATLA: Kunstergruppen Katla består Jonas Ib Jensen (til v.) Mathijs van Geest og Ånond Versto. De bidrar med
en samling pseudovitenskapelige instrumenter som de senere planlegger å senke i havet til mulig glede for
fremtidens marinarkeologer. Foto: Tore-André Baardsen
BYENS MANN: Terje Moen, alias TheMoen, bidrar med ni nye tegninger fra sin barndomsby. Foto: Tore-André Baardsen