GJENÅPNING AV KAPELLET 1. JUNI

Glimt fra Kopervik Menighet
Nr. 2 – 2013
20. Årgang
GJENÅPNING AV KAPELLET 1. JUNI
Les mer på side 8
BARNEKORET SHALOM
Les mer på side 6
KOPERVIK MENIGHET BLIR
GRØNN MENIGHET side 11
FIN TILSTELNING FOR
1
GULLKONFIRMANTENE side 10
Helene Skeie Østhus:
KOPERVIK MENIGHET
Kopervik menighetskontor
Servicekontoret: 52 81 00 01
Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret)
Postboks 14,
4291 Kopervik
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.kopervikkirke.no
Kontortid:
Mandag - Fredag kl. 09.00 - 15.00
Adm. Leder: Inger Marie Dagsland
Mobilnr. 91 12 23 72
Sokneprest: Kristian Støle
Kantor: Øystein Bredal
Mobilnr.: 958 08 163
Kateket: Solveig Leikvoll
Telefon 52 85 36 12 privat
Barne- og ungdomsarbeider:
Janne Andersen,
Mobilnr.: 906 15 583
Kirketjener:
Øyvind Kristoffersen
Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde
Mobilnr.: 913 46 956
Menighetsrådsleder:
Irene Hveding Bredahl
Telefon 52 85 30 93
Stiftelsen Kopervik U&A senter:
Formann: Rolf Otto Koch
Telefon 52 85 55 55
Kopervik menighetsbarnehage
Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik
Styrer: Bodil Melkevik
Telefon: 52 85 30 90
Kirkeverge i Karmøy:
Marta Lunde Medhaug
Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret)
Post: Rådhuset, 4250 Kopervik
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.karmoykirken.no
Kopervik Ungdoms- & Alderssenter
Sveinsvolljordet 5, 4250 Kopervik
Telefon 52 85 07 30
2
MIN SANG
Salmer og
lovsanger har stor
plass i livet mitt,
og det er derfor
vanskelig å plukke
ut en som betyr mer
enn de andre. Det
finnes mange flotte
sanger som gir
meg trøst, styrke,
trygghet og glede,
og det vil være
umulig å velge ut
en favoritt blant disse. Jeg har derfor valgt
en sang som gir meg noe jeg trenger vel
så ofte som alt annet, nemlig en utfordring.
Sangen jeg har valgt er opprinnelig skrevet
av Judson W. Van DeVenter (1855-1939),
og heter » I Surrender All. « Winfield S.
Weeden har satt en nydelig melodi til
teksten. Denne sangen har fulgt meg lenge.
Jeg har sittet mye foran pianoet hjemme
hos mamma og pappa og sunget den, og
den var et naturlig valg da vi i fjor skulle
velge ut sanger til vielsen vår.
De første gangene jeg hørte denne
sangen, tenkte jeg at dette er for folk som er
bedre enn meg. “Jeg vil gi deg ALT”. All min
tid, mine planer, mine talenter og ressurser.
Det hørtes vanskelig ut, ja, nærmest umulig.
Ikke visste jeg om det jeg hadde å gi var
noe særlig verdifullt heller. Men jeg vokste,
og det gjorde sangen også. Ja, Jesus vil
at jeg skal gi ham disse tingene, men han
vil også ha alle mine bekymringer, min
frustrasjon og mine sorger. Han vil hjelpe
meg med å ta riktige beslutninger, og ta del
i de kampene jeg kjemper. Det er en utrolig
befrielse å vite at jeg kan legge alt det som
tynger over på ham, og da er det også mye
lettere å gi ham alt annet. “Ja, jeg gir meg
selv til deg. Fyll meg med din kraft og nåde,
med din fred velsign du meg.” Ved å overgi
meg selv til Jesus og la han råde i mitt liv,
får jeg ta del i noe som er mye større enn
meg selv. Han tar meg for den jeg er, og alt
jeg gir ham blir velsignet og forvandlet, og
gitt tilbake i ny drakt. De gråsteinene jeg gir
Jesus, gir han meg tilbake som gull.
Så selv om sangen utfordrer meg,
gir den meg også en visshet om at jeg, ved
å legge alt jeg er og har for Jesu føtter, får
mangedoblet tilbake.
Utkommer med 4 nr i året.
Redaksjon:
Astrid Vestvik Nilsen, red.
Elisabeth Thomassen, foto
Kåre V Nilsen, foto
Ingeborg Ellingsen
Staben ved menighetskontoret
Frivillige bidragsytere
Layout: Kristian Endresen
Trykk: Haugesund Bok & Offset
Frivillig kontingent:
Kr 150.- pr år
Girokonto for støtte til bladet:
3315.61.06629
Alt for Jesu fot jeg legger
Alt for Jesu fot jeg legger
Alt hva jeg her kaller mitt
Jeg vil elske, jeg vil tro Ham
Følge Ham for hvert et skritt
Jeg vil gi Deg alt
Jeg vil gi Deg alt
Du skal råde, kjære frelser
Jeg vil gi Deg alt
Alt for Jesu fot jeg legger
Gjør meg Frelser helt til Din
La meg høre Åndens stemme
La meg kjenne Du er min
Alt for Jesu fot jeg legger
Ja, jeg gir meg selv til Deg
Fyll meg med Din kraft og nåde
Med Din fred velsign Du meg
Tekst av Judson W. Van DeVenter (18551939) og melodi av Winfield S. Weeden
(1847-1908). Originaltittel: ”I Surrender
All.”
Vil du bety noe for andre?
Din livserfaring kan være
til hjelp for andre.
Vi trenger flere frivillige til vaktrom Stavanger!
Innføringskurs for telefonvakter,
og for deg som vil chatte, starter onsdag
18.09.2013 kl. 19.00-22.00
Kontakt Kirkens SOS i Rogaland snarest på
tlf.: 51 88 45 15, mobil 971 70 995
e-post: [email protected]
www.kirkens-sos.no
Annonsepris:
Kr 1000 pr. 4 nr.
- standard-størrelse.
Bladet deles ut av frivillige
ombærere til husstandene
i Kopervikområdet.
Ekspedisjon/distribusjon:
Elisabeth og
Torleif Thomassen
Opplag: 3600
ANDAKT
derimot, forandrer livet mitt.
Lars-Tore Anda:
Det er påsketid når denne
andakten skrives. Påsketiden varer
jo som kjent helt til pinse, Det er
også tid for vårens stor happening,
konfirmasjon, både i kirker og
andre livssynssamfunn.
Den viktigste teksten for min
kristne tro er evangelieteksten
første påskedag om Jesu
oppstandelse. For om den ikke er
sann, har påsken ingen betydning
for våre liv, ut over noen gode
fridager om våren hvert år, da. Vi
lurer oss selv med et håp som ikke
holder, om det ikke er sant.
Men om det nå er sant, har
det stor betydning for vår måte
å tenke på om livet og døden.
Jesus var en spesiell mann som
gjorde mye godt, og sa så mye
flott til mennesker han møtte, sier
mange. Vanskeligere blir det med
hensyn til spørsmålet om han er
Guds sønn. Der stopper det opp
for en god del, og det kan jeg jo
forstå. Men om han ikke stod opp
av graven, er han jo en løgner.
For han sa jo det om seg selv at
han skulle stå opp igjen den tredje
dagen. Og han er veldig bevisst
og tydelig på at han er Guds
sønn. Er han ikke Gud, og stod
han ikke opp, har jeg ikke bruk
for han, tenker jeg. En løgner og
folkeforfører skal ikke få mye å si
for livet mitt. En levende Jesus,
Jeg tror på de dødes
oppstandelse og det evige liv,
bekjenner vi i vår trosbekjennelse.
Vi lærer, ja mer enn det, vi tror og
erfarer, at han lever nær oss hver
dag. Han møter oss i Bibelen, i
bønnen, i dåpen og i nattverden.
Jeg finner trygghet i at jeg kan
knytte mitt livs historie opp mot
den store historien som fortelles
i evangeliene. Og jeg tenker at
slik han møtte mennesker og gav
dem mot til å leve livet, slik møter
han meg i dag. Han tåler alt det
som er meg, også det jeg ikke helt
liker hos meg selv. Alle har jo sine
mørke sider i livet, tror nå jeg da.
Jeg liker å lese om Jesu møte
med mennesker i evangeliet. En
av mine favoritthistorier er Jesu
møte med Peter på stranden
etter den fatale natten da Peter
fornektet Jesus tre ganger, og
deretter så han overlatt til dem
som dømte han til døden og la
han i en grav. Så møter Peter
Jesus igjen etter oppstandelsen,
på stranden. Og for et møte!
Istedenfor å si: «Hva var det jeg
sa? Du klarte det ikke. Du lovte
å stå sammen med meg uansett.
Men du sviktet og nektet for at
du kjente meg.», så spør Jesus:»
Simon, sønn av Johannes, elsker
du meg? «Tre ganger spør han,
og tredje gangen svarer Peter, noe
bedrøvet: «Herre, du vet alt. Du
vet at jeg har deg kjær.»
For en historie, for en måte å
bli møtt på. Han vet alt om oss,
og likevel har han også oss kjær,
tenker jeg. Ja mer enn å vite
det: Jeg erfarer det i møte med
han. Hos den oppstandne Jesus
er det godt å leve livet. I kirken
fortelles det en fortelling. Det er
ikke eventyr, det er evangeliet,
og det er noe annet. Det er nåde,
fred, håp, lys, glede og mye
mer. Han kommer oss i møte, og
han inviterer oss til det gode liv
sammen med han.
Det er dette vi forsøker å gi videre
til våre konfirmanter, og til dem
som kommer til kirken i forbindelse
med dåp og vielse og begravelse.
Og til alle som søker til kirkens rom
også de helt vanlige hverdagene,
som det jo er flest av i folks liv. Vi
feirer Jesu oppstandelse i våre
kirker hver søndag. Og til den
samlingen ønskes alle velkommen.
Vi tror jo på den levende og
oppstandne Jesus Kristus. Han
som gir oss Livet i gave, og som
har stor omsorg for oss og vil at vi
skal bry oss om hverandre.
3
Intervjuet
SVEIN HELGE TORSTEINSBØ:
MED SANS FOR LOKALHISTORIE
For første gang I Kopervik
menighets historie, vil vi tro,
stiller en ungdom opp etter
gudstjenesten og tilbyr seg å guide
interesserte på rundtur i Liarlundområdet! Hvem andre enn Svein
Helge Torsteinsbø ville vel finne på
å gjøre det?! - Er det interessen
for lokalhistorie eller turinteressen
som er størst? -De gangene
turene ble arrangert, var det både
lokalhistorien som var interessant
og turinteressen. Det gikk opp for
meg at enkelte ikke ante noe om
områdene i marka. Jeg baserte
meg på historielagets skilter, og
leste dagens bibelord ved steinen
midt inne i lysløypa, der en jente
gjemte seg da hun hadde gått seg
vill, om jeg ikke tar helt feil! Så gikk
turen videre til Statens gjerde, der
vi hadde en liten rastepause.
- Har du alltid hatt interessen
for historie? Helt siden jeg som
liten ble lest for fra en faktabok om
skipsforliset til Titanic, har jeg likt
historie. Jeg ble også tatt med på
familieferier til mange historiske
4
steder. Jeg er interessert i alle
mulige emner inne faget historie,
men i hovedsak realhistorie i
Norge og Europa, og Koperviks
lokalhistorie. Videre i livet ønsker
jeg å studere historie eller faget
konservering. – Du var jo med å
redde ut gjenstander fra kirken
etter brannen, nesten med livet
som innsats! - Gjennom Karmøys
Nostalgiske forening var jeg og
med å pusse dem opp med de
originale fargene, og vi fikk det
nokså godt til. Jeg lærte mange
spesielle malingsteknikker som
hadde vært brukt i den gamle
kirken, og lærte tradisjonelle
håndverkstradisjoner som nå
dessverre er i ferd med å dø ut. På
fritiden samler jeg info om butikker
og næringsvirksomheter som har
vært del av Koperviks historie, så
får vi se hva som
kommer ut av det. (Har noen av
bladets lesere informasjon om
dette så ta kontakt over telefon: 47
39 82 75 !). I samarbeid med Geir
Gunvaldsen Osnes er jeg aktiv på
facebooksiden om en dialektbok
som vi nå nylig har gitt ut, for
Kopervik, basert på ord og utrykk
samlet inn fra lokal --befolkningen,
men også fra utflyttede. Den kan
kjøpes hos Stangeland Klær eller
Madame Parfymeri.
-I 8 år har jeg vært medlem
av Karmøy Kulturskoles
teateravdeling, og det har vel vært
de beste 8 år av mitt liv til nå. Vi
har vært velsignet med koselige og
vennlige lærere som Kirsten Jeger
Steffensen og andre som alltid
har muntret oss opp. Selv når
det så svart ut på generalprøven,
har de alltid hatt troen på oss. Jeg
har også fått noen av mine beste
venner her. Det kjekkeste med
teaterfaget er det fine samspillet
oss skuespillere imellom, og de
fantastiske kostymene, som ofte
blir spesialsydd. Jeg har blitt mer
utadvendt, har fått mye kunnskap
om det å stå foran en forsamling,
og dessuten opparbeidet en
fantastisk hukommelse og evne til
å lære ting utenat, og til å kunne
hente infoen tilbake igjen etter flere
måneder.
– Vi forstår at du og har et
positivt forhold til menigheten?
- Jeg kan ikke skryte på meg
å ha vært et veldig aktivt
medlem. Jeg går av og til på
gudstjenester, og hadde en
kjempekjekk konfirmasjonstid
som kreativ konfirmant. Med min
interesse for historie og anlegg
for det nostalgiske! kan jeg jo
ikke legge skjul på at jeg mener
at vi kunne fått en tradisjonell
kirke til helligdager, og ikke en
arbeidskirke. Jeg vil også gjerne
ha en kirke med et litt gammeldags
utseende!
AVN
Møte med ombærerne
Alle ombærere av
Kirketorget inviteres til
et møte mandag 16.09 kl.
19.30 på Senteret. Sak:
Gjennomgang av rodene,
event. deling av roder.
Flere ombærere?
Servering. Sett av datoen!
Påmelding innen 12.09 til
Inger Marie, 52 81 00 10.
ISRAEL PÅSKEN 2013:
ET REISEMINNE
Tenk deg Oljeberget palmesøndag
med 30.000 mennesker fra alle
fire verdenshjørner. Syngende,
spillende dansend. Vaiende
palmegrener i hendene, noen
høye som trær, andre litt
mindre, og minst - oljekvisten
fra oliventreet. Her er jeg! I
palmesøndagsprosesjon fra
Betania på Oljeberget ned i
Kedrondalen og opp til Jerusalem.
Dette er mitt første møte med Jesu
fødeland, og det skal vise seg å bli
en skjellsettende opplevelse. Jeg
har lenge hatt lyst å besøke Israel.
Så da muligheten bød seg, reiste vi
tre damer på egen hånd i påsken,
og aldri hadde jeg vel forventet å få
oppleve så mye fint og sterkt.
Naturen den samme
Vår lille gruppe har anledning
til å bruke god tid på de ulike
stedene. Navn som Karmelfjellet,
Tiberias, Tabor, Nasareth, Kanaan,
Kapernaum, Genesaretsjøen,
Betlehem, Jerusalem, Getsemane,
Jaffa, får plutselig nytt innhold
for meg, og Bibelen leses på en
rikere måte. Det at jeg nå har
vært på steder der også Jesus
har vært fysisk til stede, gir nytt
perspektiv. Riktignok er gater og
hus annerledes, men naturen
med sjø og fjell er den samme.
Eksempelvis er det lett å forstå at
Jesus likte seg i Kapernaum. I dag:
en rolig ruinby under utgraving. På
Jesu tid: en travel handelsby. Men
den fine utsikten er den samme.
Her satt vi lenge ved kanten av
Genesaretsjøen og lot blikket
gli langs stranden og over mot
Jordan.
Mange bønnesvar
Jeg vet at Gud er like nærværende
uansett hvor på kloden jeg befinner
meg. Samtidig er det spesielt å
vite at jeg nå er her hvor Jesus
ble født, døde og oppstod igjen.
Kanskje er jeg mer bevisst på
Guds nærvær siden jeg er her i
dette landet? For jeg får virkelig
bekreftet sannheten i Ordspr.
16,3 ”Legg alt du gjør i Herrens
hånd, så skal dine planer lykkes”.
Vi har alle tre bedt til Gud for
denne turen, og vi opplevde å
få mange bønnesvar. Et av de
sterkeste var nok i forbindelse
med besøket i Immanuelkirken i
Jaffa (Joppe) Vår personlige guide
ville gjerne få tak i kristen litteratur
til to bestemødre i Ukraina som
hun har «adoptert», men så viser
det seg at alle aktuelle butikker
er stengt (det er påske.). Da vi
kommer til Immanuelkirken, som
drives av Israelmisjonen, er den
og stengt, men en hyggelig ansatt
vil komme og låse opp. Mens vi
venter, dukker det opp enda en
dame som vil inn i kirken. Det
viser seg at hun er fra Ukraina,
men bor i Stavanger, og snakker
godt norsk. Inne i kirken finnes
til vår store overraskelse flere
kristne bøker på russisk! Russisk
og Ukrainsk er nokså likt. Og
nå forstår vi: selvfølgelig vil Gud
at bestemødrene skal få kristen
litteratur! Og selvfølgelig har han
en plan. Han gjør det på sin måte
Vår nye ukrainske venninne fikk
være med i denne planen. Det ble
en sterk opplevelse for oss alle, og
et vitnesbyrd om Guds omsorg i
alle ting. ”Be, så skal dere få. Let,
så skal dere finne. Bank på, så
skal det lukkes opp for dere.” Luk
11.9.
Vel overstått påske til alle!
Inger Marie Dagsland
Bibelkveldene høsten 2013
Sett av tid til Bibelkveldene
denne høsten! Det
blir vakker sang, godt
fellesskap og kveldsmat
med hjemmebakt, som Ole
Ellingsen står for, som før.
Ingen påmelding. Ingen
inngangspenger. Kollekt.
Tidspunkt. 19.30 – 21.30.
Sted: Senteret.
29.08: Per Sverre Bårdsen.
Tema kunngjøres seinere.
26.09: Sigurd Idland:
Bibelen på 1 time. Samarb.
med Diakoniutvalget
17.10: Gunnar Salomonsen:
GT sett i lys av NT. Unni og
Øystein synger og spiller
14.11: Reimunn Førsvoll.
Tema kunngjøres seinere.
Alle hjertelig velkommen!
5
SHALOM
kantor,
Bredal.
kor? at vi
I Kopervik
menighet
er vi så
*Er det plass til
flereØystein
i Shalom?
I Kopervik
menighet
er vi så heldige
- Når er det øvelse?
Å synge sammen er å skape
heldige at vi har tre kor for
Selvfølgelig er det alltid plass til flere!
har tre kor for barn og ungdom – nesten
Hver onsdag, kl 18 – 19.15. Da er
noe fint sammen og samtidig få
barn og ungdom – nesten som
Koret
var
en
periode
ganske lite, men har
som
de
tre
bukkene
Bruse!
For
de
yngste
det mye sang og en kjekk pause.
formidle noe godt til andre. Det er
de tre bukkene Bruse! For de
nå vokst
15. er
Drømmen
er å bli
barna
er det
Siloa
(4(4årår– 3.klasse).
Øvelsene
på Ungdomsog
en finFor
måte å være sammen
på til
ogomkring
yngste
barna
er det
Siloa
enda
flere,
så
mange
kan
få
oppleve
ungdommene
har
vi
tensingkoret
alderssenteret i Kopervik.
få nye venner.
– 3.klasse). For ungdommene
korgleden!
(fra 8.klasse).
Og trygt
plassert
- Hvem
kan være med
i Shalom? - Har Shalom konserter?
harSynzygus
vi tensingkoret
Synzygus (fra
Venke
Vorraa Ja, vi har en eller to konserter
midt
mellom
dem
har
vi
Shalom.
Jeg
har
De som går i 3.klasse, kan velge
8.klasse). Og trygt plassert midt
vært dem
dirigent
koret iJeg
litt over om
et år
alene i løpet av året. I tillegg
deog
vil synge i Siloa eller
mellom
har vifor
Shalom.
synger vi på menighetens
Man kan være med til
hargleder
vært dirigent
koretøvelse!
i litt overHerShalom.
meg tilforhver
får du svar
julekonsert og på noen
slutten
av 7.klasse. Koret starter
et år
gleder
meg til hver
påog
noen
spørsmål
somøvelse!
du kanskje
ikke
familiegudstjenester.
opp
omtrent
ved
skolestart
og
tar
Hervisste
får duat
svar
på
noen
spørsmål
du hadde!?
- Er det plass til flere i Shalom?
sommerferie
omkring
17.mai.
Men
som
du
kanskje
ikke
visste
at
du
* Hvorfor heter koret egentlig Shalom?
Selvfølgelig er det alltid plass til
kan komme til i
hadde!?
Shalom er et viktig ord i Bibelennye
ogmedlemmer
i
flere! Koret var en periode ganske
løpet av året.
-Hvorfor heter koret egentlig
verden! Det er det ordet som folk i Midtlite, men har nå vokst til omkring
- Må alle synge solo?
Shalom?
Østen bruker som hilsen når de treffer
15. Drømmen er å bli enda
Shalom er et viktig ord i Bibelen og I dag synger faktisk nesten alle
hverandre,
og
det
betyr
FRED.
Det
å
flere, så mange kan få oppleve
i koret solo. De er ikke nødt til å
i verden! Det er det ordet som folk
synge i kor
er en
aktivitet
som kan
korgleden!
gjøreskape
det, men det er mange som
i Midt-Østen
bruker
som
hilsen når
både
mellom
i hjertene.
Venke Vorraa
har lyst og som synes det er kjekt!
de fred
treffer
hverandre,
ogfolk
det og
betyr
*
Hva
er
så
bra
med
å
synge
i
kor?
- Har Shalom et orkester?
FRED. Det å synge i kor er en
Å synge
å skape
fint
Ikke
et helt orkester, men en
aktivitet
somsammen
kan skapeer
fred
både noe
sammen
ogi hjertene.
samtidig få formidlekjempeflink
noe godt pianist som kan spille
mellom
folk og
med virkelig trøkk. Det er kirkas
- Hva
er så bra
å synge
i å være
til andre.
Detmed
er en
fin måte
Vil du låne stemmen din til
sammen på og få nye venner.
Kopervik kirkekor til høsten?
*Hvem kan være med i Shalom?
De som går i 3.klasse, kan velge om de vil
synge i Siloa eller Shalom. Man kan være
med til slutten av 7.klasse. Koret starter
opp omtrent ved skolestart og tar
sommerferie omkring 17.mai. Men nye
medlemmer kan komme til i løpet av året.
* Må alle synge solo? I dag synger
faktisk nesten alle i koret solo. De er ikke
nødt til å gjøre det, men det er mange som
har lyst og som synes det er kjekt!
* Har Shalom et orkester?
Ikke et helt orkester, men en kjempeflink
pianist som kan spille med virkelig trøkk.
Det er kirkas kantor, Øystein Bredal.
* Når er det øvelse? Hver onsdag, kl 18
– 19.15. Da er det mye sang og en kjekk
pause. Øvelsene er på Ungdoms- og
alderssenteret i Kopervik..
* Har Shalom konserter? Ja, vi har en
eller to konserter alene i løpet av året. I
tillegg synger vi på menighetens
6
julekonsert og på noen
familiegudstjenester.
Kopervik kirkekor planlegger
å fremføre Messe i D-dur av
Antonin Dvorak i november
2013. I den forbindelse ønsker
vi å forsterke koret med flere
stemmer. Som vanlig i norske
kor er behovet størst på
herresiden, men vi trenger også
flere damer. Vi håper at mange
kan tenke seg å bli bedre kjent
med denne flotte musikken
gjennom et slikt prosjekt, til
glede for både sangere og
publikum.Ta kontakt med kantor
Øystein Bredal på tlf 52 81 00
11 / 95 80 81 63 for ytterligere
informasjon.
Øystein Bredal
Glimt fra foreningslivet i Kopervik menighet:
KOPERVIK SJØMANNSMISJONSFORENING SNART 150 ÅR!
Trofaste foreningsdamer fra tiden rundt 100-årsjubileet.
Den Norske Sjømannsmisjon ble
stiftet i 1864. 6 år senere startet
Sevrine Håland den første lokale
sjømannsmisjonsforening i
Kopervik. Og siden har Kopervik
hatt sjømannsmisjonsforeninger
uavbrutt i 143 år!
Fremdeles samles nye
generasjoners damer til
foreningsmøte en gang i
måneden. Fra 100-års- jubileet
26. september 1970 på Utgarden
Folkehøgskule har vi sakset
følgende avisreferat: «Ein visste
frå før at Sjømannsmisjonens folk
var flinke til å arrangera attraktive
festar, men det ein fekk oppleva
ved hundreårsfesten slo alt ein før
har sett på våre kantar». Festen
ble innledet med flaggborg med to
norske flagg og videre flagg fra 20
land der Sjømannsmisjonen driver
sitt arbeid. Det ble nesten midnatt
før festen var slutt.
Flere av de 14 foreningsdamene
som samles til formiddagsmøter
i dag, er døtre eller slektninger
til de som var med på jubileet i
1970. Aldersspredningen er stor,
fra 60 til 90 år, og vi har det veldig
hyggelig i lag. Vi samles hjemme
hos hverandre en gang i måneden.
Bildet er tatt utenfor huset til
Helga Servan i januar. Sekretær
i Sjømannsmisjonen Einar
HØSTBASAREN 2013
Sted: Kopervik Ungdoms-og alderssenter
Tid:
Lørdag 28. september, kl. 13.00 – 16.00
Formål: Barne-og ungdomsarbeidet i Kopervik menighet
Sang: Menighetens barne-og ungdomskor
Det blir utlodning, kafè med salg av varm mat og kaffe og
kaker, andakt.
Hele familien hjertelig velkommen!
Arr: Kopervik menighetsråd.
Andreassen hadde vært med oss
på møtet, og fortalt fra opplevelser
ute i felten for sjømannskirken. To
av medlemmene våre bor i Spania
i vinterhalvåret, og er tilknyttet
sjømannskirkens frivillige arbeid
der de bor, i Albir og i Torrevieja.
Vi har to utlodninger i året
på Kopervik Bedehus, og av
inntektene på basarene ser vi at vi
har mange trofaste støttespillere i
byen vår. Kanskje ikke så rart når
vi vet at en stor del av Karmøys
innbyggere til alle tider har hatt
sitt virke på havet. De har vært
fiskere, eller sjøfolk i innen- og
utenriksfart, og i dag er mange
tilknyttet boreplattformene
i Nordsjøen, eller i olje- og
oljerelatert virksomhet i utlandet.
Dessuten ligger Haugesund
Lufthavn på Karmøy, så folk lett
kan reise til varmere breddegrader
når de råkalde vintrene sliter på
både helse og humør. For mange
blir det da naturlig å oppsøke
sjømannskirken nær stedet der de
er. Sjømannskirken virker som en
utstrakt hånd ute i det fremmede
– et bruhode, et sted sjøfolk og
utlendinger kan kalle sitt.
7
GJENÅPNING AV STANGELAND KAPELL LØRDAG 1. JUNI
Siden våren 2011 har vi drevet
med oppussing av Stangeland
kapell. Kapellet ble innviet i 1921,
og ble, fram til 60 tallet, brukt til
mindre begravelser. De siste årene
har det blitt brukt som lager. Etter
kirkebrannen satt vi igjen med litt
av inventaret fra den gamle kirka,
og vi fikk vi ideen om å fikse opp
den lille ”kirken” vi hadde, og få
tingene inn her. Kjapt tenkt, ikke så
kjapt gjort.
Ting tar tid. Alt skulle gjøres på
dugnad. I og med at ingen penger
var satt av til dette formålet, burde
det også helst være gratis. Vi
var kjempeheldige og fikk en flott
avtale med Byggern på Bygnes
på innkjøp av alt vi trengte.
Ungdommer og voksne har vært
med og fått ting gjort etter hvert.
Det har blitt noen små stopp
underveis, men med god kontakt
med både ”Gud og hvermann”,
ordnet ting seg sakte men sikkert.
For snart ett år siden fikk vi kontakt
med noen i Sortland som skulle
selge sin (Metodist) kirke, og
mot betaling av demontering og
sending fikk vi både alterring og
LIV-TUR TIL LONDON
Vi har nå kommet hjem fra årets Liv
- tur til London. 51 ungdommer fra
Haugalandet – 15 fra Kopervik -var med,
og 6 ”unge” voksne. Vi har hatt en flott
tur, med besøk på KFUK- hjemmet,
lunsj og informasjon i Sjømannskirken,
Evensong i St. Paul, musikal, museum
og besøk og omvisning i St. Martin- in–
the–field- kirka. Lørdag ettermiddag var
det tid for shopping, og på kvelden hadde
vi felles middag og kveldskos.
Alle menighetene som er med i
dette samarbeidet med KFUK/M og
Sjømannskirken, har utviklet noen gode
ungdomsledere gjennom det 2-årige
Liv-kurset. De gjør en flott innsats i sine
menigheter som frivillige i hver sine
grupper og ved arrangementer.
Jeg vil takke alle deltakerne for en flott
og minnerik tur!
Janne Andersen
8
døpefont. Nå er vi kommet til april,
og det er kun små ting og siste
finish som gjenstår, og så er vi
klare for gjenåpning lørdag 1.juni.
Jeg ønsker å rette en stor takk
til Byggern, ungdommer og
voksne som har deltatt i dette
prosjektet. Jeg vil også gi en stor
takk til Kirkevergen som har latt
oss ”kjøre på” og har ordnet med
søknader og tillatelser underveis,
ikke minst for at regningene som
kom har blitt betalt!
Kapellet har sitteplass til ca
40 stk., og kan leies ut til mindre
arrangement og seremonier, som
vielser, begravelser, intimkonserter,
med mer. KKF har utarbeidet
reglement og priser for utleie av
kirkene i Karmøy. Det er naturlig
at de samme reglene gjelder for
Stangeland kapell. P.t.er prisen kr.
2000,- pr.arr..
Om noen vil gi en gave til
inventar, så tar vi gjerne imot.
Det mangler bl.a. døpefat, liten
lysglobe og nattverdssett.
Janne Andersen
GULLKONFIRMANTENE
Det ble et vellykket gjensyn for de
38 gullkonfirmantene som møtte opp
til 50 års- jubileum søndag 21 april
i Kopervik Interimkirke. De var de
første som ble konfirmert om våren,
tidligere var konfirmasjonen alltid
den første søndagen i desember.
I år fikk alle gullkonfirmantene en
rose hver og et skriftsted. Etter
gudstjenesten ble det servert
middag i U & A.- senteret. Årets
vertshuskonfirmanter sammen med
sin leder Solveig Leikvoll sørget for
både nydelig dekkede bord, god
mat og fin servering. En hyggelig
mimrestund og et vellykket gjensyn,
var gjennomgangstonen hos de
frammøtte.
E. T.
1.rekke foran fra venstre:
Aud Kristensen Ferkingstad
Else Nilsen
Gerd Bratthammer Ferkingstad
Anne Marie Helgesen Lloyd
Anne Hilde Fossdal
Eva Synnøve Jørgensen Dahl
Eli Fabrin
Gunhild Sund Forsell
Gerd Karin Torbjørnsen Liknes
2. rekke fra venstre:
Berit Hansen Sørvaag
Grete Larsen Halsen
Kirsten Båsnes Daumann
Karen Håvik Pedersen
Kari Rusnes Skeie
Torild Hansen Langåker
Marit Mikkelsen Pettersen
Ingjerd Jelsa
Aud Hansen Rovik
Solveig Østevik Stensen
Beate Sveinsvold Tveit
Sokneprest Kristian Støle
Bakre rekke fra venstre:
Svein Munkejord
Helge Alfsen
Arne Holgersen
Arne Solvang
Jan Sund
Terje Hellesøy
Kjell Magne Velde
Anne Synnøve Vea Hardeland
Finn Gunnar Brekke
Martin Ulversøy Westvik
Svein Svendsen
Turid Skår Østebøvik
Tor Gunnar Solvang
Kirsten Larsen Hausken
Marit Ek Storesund
Turid Eilertsen Dahle
Leif Arne Osmundsen
9
FOLKEMØTE NR. 5
Aulaen i Kopervik vgs var fullsatt
da folkemøte nr. 5 fant sted,
24.april. Geir Toskedal, leder
for plankomiteen, hadde flere
overraskelser på lur, viste det seg.
Leder for stiftelsesstyret Rolf Koch
kunne fortelle at Stiftelsesstyret
har godkjent salg av Ungdoms-og
alderssenteret.
En god nyhet var og at Studio
Eidesvik, v. Kristian Eidesvik,
jobber med å opprette en
hjemmeside der alle vedtak i
komiteer og utvalg m.m vil bli
lagt inn etter hvert. Adr. blir www.
kopervik-kirke.no Dessuten er
nå orgelkomiteen utvidet med
to medlemmer, og består nå av
leder kantor Øystein Bredal, Åse
Munkejord, Odd Einar Sørheim
(repr. fra PL), Kåre V. Nilsen og
kantor Arnfinn Tobiassen. Disse
skal etter nøye vurderinger legge
fram forslag til konsulent for kjøp
av orgel utpå høsten.
Dernest fikk forsamlingen
presentert to tomtealternativer
for plassering av kirka, begge
innenfor området som tidligere
folkemøter har gitt sin tilslutning
til. Avgjørelsen blir tatt av
plankomiteen den 6. mai, og
folk ble oppfordret til å komme
med innspill til komiteen innen
TANKER FRA VOLUNTØRER PÅ
IMMANUELHJEMMET I PHIBUN:
I perioden 29.01. – 28.02.13.
fikk Terje Garvik og Odd
Einar Sørheim anledning til
å være seniorvoluntører ved
Immanuelhjemmet i Phibun,
Thailand. Det er et internat drevet
av NMS hvor det bor opptil 45
ungdommer fra 13 til 18 år som går
på skole i byen Phibun i NordøstThailand. Terje hadde også et
opphold her i februar 2012, som er
omtalt i nr 4. 2012.
10
den tid. Endelig avgjørelsen blir
tatt av KKF, forhåpentligvis den
5.juni. Deretter må den endelig
godkjennes av departementet.
Straks godkjenning foreligger må
reguleringsplanen utarbeides. Den
jobben påtar Karmøy kommune
seg å ta for menigheten! Dermed
viser kommunen stor velvilje
overfor menigheten, for her blir
menigheten spart for en god del
arbeid, - og ikke minst for penger!
Dette er plankomite og KKF veldig
takknemlig for.
Etter en grundig tilsettingsprosess
kunne så Toskedal presentere
den nye prosjektlederen. Det er
Kjell Ekornrud, en koperviking
med lang erfaring, daglig leder av
Procon AS. Hans firma har vært
med på byggingen av de fleste
kirker i området.- Det er viktig at
prosessen gjøres på riktig måte,
at det ikke blir stopp underveis, sa
Ekornrud til en spent forsamling,
som lurte på når kirka nå kan
stå ferdig. – Reguleringsplan
og finansiering kan gjøre at
tidspunktet Jula 2015 kan bli
forskjøvet, - men det kan gå - med
litt flaks!, sa Toskedal.
Og dermed var forsamlingen klar
for siste mann ut den kvelden,
Hans Knut Skår, leder for
De viktigste oppgavene
Ordningen med seniorvoluntører
er fortsatt ny for NMS. Oppgavene
tar for en stor del utgangspunkt
i interesser og evner til den
enkelte. For vår del var de
viktigste oppgavene følgende:
*Miljøarbeid blant ungdommene.
*Engelskundervisning for de
ansatte og for ungdommene. *
Enkel forkynnelse/kveldsandakter.
De mest positive opplevelsene:
*Selve konseptet med å drive et
internat for ungdommer i alderen
13-18 år, slik at de får anledning
innvielseskomiteen, som består av
Kari Kaldheim(MR), Olaug Våge
Welde, Carl Lewin, Svein Håkon
Olsen, Svein Munkejord (MR),
Helene Skeie Østhus og Hans
Knut Skår. I en frisk presentasjon
skisserte han komiteens tanker
om at innvielsen må ha appell til
absolutt alle, også de som ikke
normalt går i kirka! -Vi vil gjerne ha
innspill fra folk med ideer hele tida,
- fra dette 5-min. «kicket» skal det
bli et evig «kick» fremover, sa Skår,
og høstet stor applaus.
Da forsamlingen kom til orde den
siste halvtimen var det få spørsmål.
Torstein Torbjørnsen sa han var
imponert over jobben Plankomiteen
hadde gjort, og det brede
engasjementet de hadde fått til,
noe hele forsamlingen applauderte.
AVN
til å ta utdannelse, vurderes som
genialt. Ut fra et misjonsperspektiv
gir dette gode muligheter til å få
kontakt med unge mennesker og
GRØNN MENIGHET I KOPERVIK
til hvordan en menighet skulle bli
”grønn menighet”. Høsten 2012
vedtok Kopervik menighetsråd at
vi skal bli en grønn menighet. Det
ble opprettet en arbeidsgruppe
som skal foreslå tiltak, og en
handlingsplan som vår menighet
skal forplikte seg på. Medlemmer
i arbeidsgruppen er Øyvind
Kristoffersen, Ståle Pedersen og
Irene Bredahl. Handlingsplanen
skal vedas i MR 23. april.
Alle menigheter i Den Norske
kirke er ifølge Kirkemøtet (1996)
oppfordret til å ha fokus på
miljø, klima, forbruk og rettferdig
fordeling av goder. Det ble da
laget et handlingsark og forslag
Hvorfor er grønn menighet så
viktig?
Verden står overfor enorme
miljøutfordringer og utfordringer
når det gjelder fordeling av jordas
ressurser og fattigdomsproblemer.
Den norske kirke har lenge
engasjert seg i arbeidet med
spørsmålene om miljø, forbruk og
rettferd. Det er naturlig at Kirken
og kristne er gode forvaltere av
Guds skaperverk og har Jesus
som forbilde når det gjelder
engasjement for rettferd, omsorg
og medmenneskelighet. Men i
«verdens rikeste land» der de
fleste av oss har det godt på
alle vis, krever det bevissthet
og aktivt engasjement for at vi
stadig skal forbedre vår egen
hverdag og levemåte i bærekraftig
retning. Sammen kan vi i Kirken
og menighetene være en tung
og viktig aktør for å ta vare på
deres familier i en viktig fase av livet
deres. *Møte med og samvær med
ungdommene. En av de eldste,
Jam, som har bodd på hjemmet i
6 år, skal nå til regionhovedstaden
Ubon for å studere videre. På
spørsmål om hva som har vært det
mest positive ved å bo her, svarer
hun: «Jesus is the very best!»
De største utfordringene:
Vi har notert oss et par utfordringer
som opplevdes som større
enn andre: *Kommunikasjon.
Engelskkunnskapene blant thaiene
er meget varierte og stort sett
dårlige. Men på kveldssamlingene
kunne eldre elever oversette fra
engelsk til thai, og det var til god
hjelp. *Varmen. For oss ble varmen
i februar en utfordring, og vi måtte
bare avfinne oss med at det var
vanskelig med fysisk aktivitet midt
på dagen.
Konklusjon: Å være seniorvoluntør
ved Immanuelhjemmet er absolutt
å anbefale. Å arbeide blant ungdom
på denne måten er veldig givende,
og vi kommer tilbake til Norge med
Ståle Pedersen på offensiven
skaperverket, på miljøet og
bekjempe fattigdom.
Forbruker ressurser på
bekostning av andre
Det handler om fremtiden, om å
ta ansvar for våre barn, for våre
etterkommere!. Men nå lever vi
slik i den rike del av verden at vi
forbruker ressursene på kloden på
bekostning av dem som kommer
etter oss. Og vi lever i de rike
landene på bekostning av de
fattige i utviklingsland.
Både kortsiktige og langsiktige
tiltak
Tiltakene arbeidsgruppen har
foreslått kan bidra til økt kunnskap
og forståelse av sammenhenger
mellom hvordan vi lever og
forbruker miljøet. Tiltakene vil
forhåpentligvis også kunne
påvirke og endre holdninger,
bl.a. i forhold til forbruk. Noen
av tiltakene bør være enkle å
gjennomføre med umiddelbar
virkning i forbindelse med møter
og arrangement i menigheten,
mens andre tiltak vil kreve litt mer
planlegging. Noen av de foreslåtte
tiltakene er bl.a kildesortering,
energiøkonomisering,
redusert papirbruk, fokus
på miljø i gudstjenester og i
trosopplæringarbeidet, m.m.m.
Irene Heding Bredahl
en mengde inntrykk og positive
opplevelser. Vi kan også nevne
at vi ble godt ivaretatt av de faste
misjonærene i Thailand, som
har gjort og som fortsatt gjør en
fantastisk innsats for NMS og for
menneskene de omgås. Til unge
pensjonister som måtte være
”ledige på torget” sier vi derfor med
stor frimodighet: Ikke vær redd
for å la deg utfordre til en slik
tjeneste som dette!
Odd Einar Sørheim
11
ØKONOMIUTVALGET
Kirketorget har hittil presentert
noen av menighetens
utvalg og komiteer, så som
Jubileumsbokkomiteen,
Diakoniutvalget, Ungdomsrådet,
Trosopplæringsutvalget og
Gudstjenesteutvalget. Denne
gang står Økonomiutvalget (ØU)
for tur.
I August 2010 vedtok Kopervik
menighetsråd (MR) å opprette
økonomiutvalg (ØU). Mandatet
er å « …arbeide for å utvikle og
forbedre menighetens økonomi
gjennom å skaffe tilveie midler
til bruk på områder som ikke
blir dekket av tilskudd fra
kommunen og KKF. Ny kirke
og den menighetsfinansierte
prosjektstillingen skal ha
fokus.» Dyktige folk ble spurt om
å være med, så da Plankomiteen
(PL) for ny kirke i januar 2011
vedtok å opprette sitt eget
øk.utvalg, utfordret den like
godt eksisterende øk.utvalg.
ØU har i dag derfor to mandat
å forholde seg til. Fra PL: ØU..»
er et forslags -fremmende og
rådgivende utvalg under PL på
spørsmål og tema vedrørende
finansiering av Nye Kopervik
Kirke. ØU skal jobbe med
strategiske problem-stillinger for
å sikre offentlig fullfinansiering
av kirken. Et viktig formål
vil være å bidra til å utvikle,
vurdere og evt. koordinere
mulige løsninger for finansiering
…….. Funksjonstiden for ØUs
mandat overfor PL er frem til PL
opphører og det blir opprettet en
byggekomite for byggingen av
Nye Kopervik Kirke.»
ØU har følgende medlemmer:
Anders Rundhaug, Carl Lewin,
Grete Myge, Gunnvor Saue, Kjell
Noremark, Inger Marie Dagsland
(leder og sekretær).
Medlemmene er svært dedikerte,
12
og flere har nok merket utvalgets
utålmodighet. Fra 2011 har det
i gjennomsnitt vært møte hver
2.uke. Her tenkes det strategi og
tiltak på mange plan. Når så det
felles arbeidet krones med nye
7,5 mill i bevilgning fra Karmøy
kommune, kan vi glede oss
sammen med alle som bidro
til å skape det trykket som var
nødvendig for å nå dette målet.
Ved siden av denne
”pådrivervirksomheten”, har
utvalget også bidratt i andre
sammenhenger. Det har vært
gjennomført to
store kunstutlodninger som
innbrakte ca 180.000 kr. Det
har vært arrangert bokmesse
og julemarked, og vi vil gjerne
takke for den gode hjelpen vi har
fått til å drifte dette og kafeene
våre. Vintage-arrangementet på
Kopervik vgs ble også en stor
opplevelse. Vi kan med tilfredshet
konstatere at det nå står i overkant
av 380.000 kr på konto til ny kirke.
Inntektsbringende arbeid er
krevende. Da medlemmene
ble spurt om å være med i
økonomiutvalget, var oppdraget
ment å være kun administrativt.
Et utvalg på 6 personer kan
vanskelig administrere og samtidig
bidra i alt utøvende arbeid. Det
er derfor med stor glede vi ser
tilbake på Vintage-arrangementet
som ble gjennomført av en egen
prosjektgruppe. Vi håper på
lignende bidrag i årene som ligger
foran. ØU er nå i den berømte
”tenkeboksen”. Hva gjør vi i
forhold til julemarked og andre
arrangement? Mest sannsynlig
venter vi på deg som har lyst til å
gjøre en jobb for ny kirke ved å ta
initiativ til, eller være med på, ulike
arrangement. Vi vil utfordre alle i
Kopervik til å bidra, slik at arbeidet
for kirke og menighet kan utvikles
videre. Ta gjerne kontakt med
menighets -kontoret for en prat. Tlf
52810010 eller e-post: [email protected]
karmoykirken.no
Økonomiutvalget v.
Inger Marie Dagsland
.RUOHLVKDUGXGHW
(,*(17/(*"
.ULVHWHOHIRQ
6260HOGLQJZZZNLUNHQVVRVQR
626&KDWZZZVRVFKDWQR
(,T MENNESKE Å SNAKKE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
THK SIN SOMMERLEIR FOR BARN
FRA UKRAINA 5-19 AUGUST
Stein Kåre og Liv Mannes
forteller her om planene THK
har for sommerleiren for barn
fra Ukraina, som i år blir på
Sandve skole 5. - 19. august.
Barn og ungdom fra
Korosten-området
Karmøy kommune har velvillig
stilt skolen til disposisjon for
THK-stiftelsen og leiren.
Det kommer 30 barn og
ungdommer fra 10-15 år fra
Korosten-området, som ble
hardt rammet av Tjernobylkatastrofen. 6 voksne ledere
er med. En av disse er Sergej
Kovalsjuk ,som er vår tolk og
snakker perfekt norsk. De
andre snakker godt engelsk,
og det gjør og noen av
ungdommene. De som får
komme er de som er dårligst
stilt. Noen bor på barnehjem,
andre i familier som lever
under forhold som for oss er
helt utenkelige. Oppholdet
skal gi dem en mulighet
til å komme bort fra den
radioaktive strålingen, og til å
kunne spise sunn og frisk mat,
-og ikke minst: kunne spise
seg mett. På leiren i forfjor ble
det knyttet kontakter mellom
barn og ungdom fra Norge og
Ukraina som blir holdt ved like
i dag, og kan vare i mange år
framover.
Mangler enda en del penger
på å nå målet
Leiren har et budsjett på 240
000 kr. Av dette går ca. 100
000,- til flybilletter. Resten går
til mat og diverse aktiviteter
som er planlagt. En komite
har et betydelig arbeid med å
skaffe de nødvendige midler,
og enda mangler det en del
før hele budsjettet er i havn.
Komiteen har hatt stand
med egenprodusert mat på
Fiskeridagene i fjor, og det
vil de også ha i år. Artisten
«Han innante» gav hele
overskuddet av forestillingen
sin i Haugesund til leiren.
Gruppa «Svigermors mareritt»
arrangerte artist-galla på
kulturhuset på Åkra, og hele
inntekten gikk til leiren. Barna
skal være her på Karmøy i 14
dager. Mye skal tilrettelegges
og skaffes, så her er det
rom for forslag, deltakelse
og engasjement både fra
personer, lag og foreninger.
Hvis du som leser dette har
lyst å støtte med ideer eller
penger, kan du kontakte leder
for leiren, Vidar Akselsen, tlf.
nr. 90 98 87 78. Penger gitt til
kontonr. 33 61 11 32 951 går
uavkortet til leiren. Vi ser fram
til 14 opplevelsesrike dager for
alle som er med.
Ingeborg Ellingsen
Teltmøter i Kopervik
27. aug – 08. sep 2013
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
vil arrangere teltmøter på Festplassen v/
Stangelandsvågen i Kopervik i perioden
som angitt over. Sangevangelist Nils
Kåre Strøm og Wenche Østebø er
engasjert som talere. Disse har tidligere
stått i møteaksjoner / vekkelser bl.a på
Åkra og Aksdal.
I tråd med NLMs visjon ”Verden for
Kristus” vil vi gjennom teltmøter prøve å
nå Koperviks befolkning med evangeliet
om Jesus Kristus. Teltmøtene vil bli
avholdt hver kveld fra tirsdag tom.
søndag disse to ukene. Fredagsog lørdagskveldene vil vi forsøke å
arrangere egne ungdomsmøter etter
de ”ordinære” kveldsmøtene. I tillegg
til sang av Nils Kåre, vil det bli sang
i møtene av lokale kor, musikklag og
grupper.
Den lokale forankringen for teltmøtene
er primært Stangeland Misjonshus, samt
bedehusene på Eide, Sund og Kvalavåg.
I tillegg har vi engasjert personer fra
bedehus på vest-Karmøy som har
erfaring med teltmøter.
Vi vil oppfordre leserne av dette til å:
*Merke seg møtedatoene og gjøre
teltmøtene kjent blant venner og kjente.
*Be for møtene – at mennesker må få
et møte med Jesus. * Vi har vurdert det
nødvendig å etablere en helkontinuerlig
vaktordning (24/7) for bl.a. å sikre telt
og utstyr fra tyveri, hærverk etc., i tillegg
trengs parkeringsvakter. Personer som
har anledning til å hjelpe oss med dette
kan ta kontakt med Knut Gabrielsen
på tlf. 412 10 576, eller e-post knut.
[email protected]
Vi håper på stort fremmøte.Det betyr
et visst press på parkeringsplasser.
Dersom lokalt personell kan gå
eller sykle til møtene, eller bruke
parkeringsplasser ved Kopparen/
Rådhuset eller parken, så ville det vært
fint.
Kristian Brautaset
13
Takk til
støtter
bladet!
Takkalle
til allesom
som støtter
bladet!
Husk frivillig
Tlf:
00
Tlf: 52
52 84
84til
45 00
kontingent
bladet!
Din
inkontinens
Dinblåreseptleverandør
blåreseptleverandør – inkontinens
– –stomi
sår
stomi––kateter
kateter – brystproteser
brystproteser ––sår
Vi er
avhengige
av
Gratis
utkjøring
varer.
Gratis
utkjøring av varer.
Takk til alle
bidragsytere!
Tannlege M.N.T.F
M.N.T.F
Tannlege
Håkon Andreassen
Andreassen
Håkon
Hovedgaten Hovedgaten
53,Kopervik.
53,Kopervik.
Telefon: 52
5285
8507071313
Telefon:
Israelsk hud- og kroppspleieprodukter
Basert på urter og Dødehavsmineraler
INGER MARIE DAGSLAND
Tlf. 52 85 02 09
Netto fortjeneste av salget går til
ungdomsutviklerstillingen i Kopervik menighet
Avd. Kopervik
tlf: 52 85 20 44
din støtte!
girokonto:
3315.61.06629
Avd. Åkrehamn tlf: 52 82 22 00
MEGA-bygget, tlf. 52 85 21 20
4250 Kopervik
TEKLAN
INNRAMMING
Aksdal
52 77 51 69
Kopervik
52 85 33 60
4250 Kopervik
4250 KOPERVIK
- for kvalitet og service
TLF. 52 85 31 10
4250 Kopervik
Lars Haga
Mobil 908 90 556
TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY
Bygg og Vedlikehold
Tømrer Hallgeir Anglevik
Valbergbakken 1, 4250 Kopervik
Mobil 472 98 036
Postboks 44 - Stangeland - 4291 Kopervik
Tlf. 52 85 08 22 Fax. 52 85 32 30 Vakttlf. 98 22 13 57
Selskapslokaler,
KARMØY
kortkurs og reisekurs.
Vandrerhjem
FOLKEHØGSKULE
hver sommer 25. mai - 10. aug.
Tannteknisk
Laboratorium
Telefon 52 85 25 66
R. Amundsensgt. 12
Postboks 323
4291 Kopervik
Tlf. 52 84 61 60/fax 52 84 61 61
VI HAR
FINE 264 - 4291 Kopervik
Postboks
SELSKAPSLOKALER
Telefon: 52 84 61 60
www.karmoy.fhs.no
E-post: [email protected]
www.karmoy.fhs.no
AS
Postboks 177, 4291 Kopervik
Telefon 52 84 48 88
Husk frivillig kontingent til Bladet!
Telefon: 3315
52 84 8661
86 06629
Girokonto:
[email protected]
10
14
10
4280 Skudeneshavn
Tlf: 52 82 82 07
4270 Åkrehamn
Tlf: 52 84 54 94
4250 Kopervik
Tlf: 52 85 63 33
5508 Karmsund
Tlf: 52 83 11 61
Kolbeinsen Elektrosenter a.s
Anna Eegsgt 1 - 4250 Kopervik
Telefon 52 85 11 88
Gågaten – Kopervik – 52850724
Kirketorget
Døpte
Kopervik interimkirke
24.02.2013Emilia
Marie Knudsen
11.11.2012
Kopervik interimkirke
Celina Pedersen
Velde
Kopervik interimkirke
21.04.2013Daniel
11.11.2012
Kopervik interimkirke
SolveigSørensen
Vedå
Olavskirken Avaldsnes
Kaldheim-Lanton
11.11.2012
Olavskirken03.03.2013David
Avaldsnes Johannes
Fjelland Gressgård
Kopervik interimkirke
18.11.2012
Åkra kirke 10.03.2013Tilde
Noah Boge-Jakobsen
Kristiansen
Åkra kirke Kopervik interimkirke
31.03.2013Benjamin
Nyhamn
25.11.2012
Siver Nordal
Kopervik interimkirke
10.03.2013Vetle
Dahl-Pedersen
25.11.2012
Bømlo kyrkje
Chris André
Conesa
Kopervik interimkirke
10.03.2013Jakob
Danielsen
25.11.2012
Kopervik interimkirke
LeanderOdland
Halvorsen
Kopervik interimkirke
31.03.2013William
Hustoft Stol
25.11.2012
Kopervik interimkirke
Elius Thorvaldsen
arnas
arnas
B
side
Denne gangen har vi et større Finn-5-feil-bilde der feilene er mye
tydeligere. Bildet er tatt på Loppemarkedet som ungdommene arrangerte i
vår. Gutten heter Noah Johan Noremark Ånensen. Løsningen kan du sende
til Menighetskontoret, Sveinsvolljordet 9, (U&A-senteret) Postboks 14,
4291 Kopervik.
Olavskirken Avaldsnes
02.12.2012
Olavskirken24.03.2013Maren
Avaldsnes Emelin SofieJohansen
Solheim
Kopervik interimkirke
Koivukangas
Eriksen
02.12.2012
Olavskirken24.02.2013Stein
Avaldsnes LinneaInge
Utne
Bratthammer
Kopervik interimkirke
Martine
Golding
02.12.2012
Olavskirken03.03.2013Emma
Avaldsnes Johannes
Bokneberg
Stange
Kopervik interimkirke
31.03.2013Eidar
Skrede
16.12.2012
Kopervik interimkirke
Matilde
Horn Hjartarson
Wærnes
Kopervik interimkirke
31.03.2013Emilia
Medhaug
13.01.2013
Kopervik interimkirke
Constanse
Olsen
Kopervik interimkirke
07.04.2013Sanne
Bore
13.01.2013
Kopervik interimkirke
Lars Tvedt
Kopervik interimkirke
PaulsenSevland
20.01.2013
Åkra kirke 07.04.2013Sunniva
Nikolai Engevik
Kopervik interimkirke
Solvang
20.01.2013
Åkra kirke 21.04.2013Anny-Tomine
Philip Nyrud Tjøsvoll
Ferkingstad kyrkje
Hauge
27.01.2013
Olavskirken24.03.2013Alva
Avaldsnes ChrisSofie
Amund
Bertelsen
Kopervik interimkirke
21.04.2013Caroline
Olsen Pavlic
Storm
03.02.2013
Kopervik interimkirke
Vilde Kvilhaug
Stord kyrkjeKopervik interimkirke
14.04.2013Natan
03.02.2013
MariellHuglen
Lundervold
Kopervik interimkirke
12.05.2013Jakob
Bakken Vatne
03.02.2013
Kopervik interimkirke
Idar Flakke-Bjørnsen
Falnes kirkeKopervik interimkirke
21.04.2013Zehra
Sharp
03.02.2013
HeleneSofia
Hagen
Sverdrupsen
Åkra kirkeKopervik interimkirke
21.04.2013Toralf
Gjertsen
03.02.2013
Pakin Jahn
Jakobsen
Åkra kirkeÅkra kirke 21.04.2013Erik
10.02.2013
LeonGjertsen
Sjøen Korsnes
Olavskirken Avaldsnes
12.05.2013Sarah
Jackson
10.02.2013
Kopervik interimkirke
LudvigHeggelund
Stol Hemnes
10.02.2013 Kopervik interimkirke
10.02.2013 Kopervik interimkirke
Tia Jenssen
Taralynn Worre
Døde
Døde
Kopervik interimkirke 19.02.2013Per Hop
Kopervik interimkirke 06.03.2013Daniel Vikse
Kopervik
interimkirke 09.11.2012
Aslaug
Gurine Hansen
Kopervik interimkirke
14.03.2013Aud
Margrethe
Eriksen Persson
Kopervik
Åkra kirkeinterimkirke 09.11.2012
17.03.2013 Lars
Kent Bratthammer
Harald Kvilhaug
Udland
kirke
Birger
Pedersen
Kopervik
interimkirke 09.11.2012
22.03.2013 Arne
Johannes
Fjelland
Avaldsnes
kirke
Falnes kirke
Norheim
bårehus
Kopervik interimkirke
Kopervik
interimkirke
Kopervik interimkirke
23.11.2012
Solveig
Kristine
Børresen
23.03.2013Laila
Karin
Hjertaas
18.11.2012
Alf
Sørensen
06.04.2013 Gunnar Karl Støyle
28.11.2012
15.04.2013 Margith
Bergliot Wilsgaard
Cecilie Haraldseid
Åkra
kirkeinterimkirke 02.12.2012
Johan Nielsen
Kopervik
09.04.2013Trygve
Mikal Nordstokke
Kopervik
interimkirke 06.12.2012
Olaf Martin
Ørjansen
Kopervik interimkirke
17.04.2013Hjørdis
Kvinnesland
Alversund
kirke
28.11.2012
Per
Atle
Årseth
Frelsesarmeen, Kopervik14.04.2013 Bergliot Skarbø
Vigde
Vigde
Kopervik
interimkirke 16.12.2012
Kopervik interimkirke
25.04.2013 Gunnar
Kristine Holten
Nybø Haukås
Kopervik
14.12.2012
Skår Olsen
Avaldsnesinterimkirke
kirke
29.04.2013 Andrea
Kåre Malvin
Avaldsnes
kirke
17.12.2012
EriksenOlsen
Kopervik interimkirke
18.04.2013 Leif
Karl Alfred
Kopervik
Åkra kirkeinterimkirke
Åkra
kirkeinterimkirke
Kopervik
25.12.2012
GunhildDale
Tjørve
01.05.2013Ronny
05.01.2013
Karin Håvardsen
07.05.2013 Margaret
Gerd Welde
Kopervik interimkirke
04.02.2013 Karl Magne Utseth
Kopervik interimkirke
Avaldsnes kirke
01.01.2013 Leif Andreas Martinsen
26.12.2012 Bjørg Langaker
tsrevisjon
Følg med i avisen når
det er Søndagsskole
på U&A-senteret!
Vi er med på
familiegudstjenesten
når den er. På sist
familiegudstjeneste
sang Sund barnekor.
Heldige er de som
lærer Jesus å kjenne
allerede tidlig i
barneårene!
Søndagsskoletreffet i Kongeparken 31. august og 1. september.
I slutten av august kommer annonsen om Treffet. Noen som var med
for 4 år siden, husker kanskje hvor kjekt treffet var! Vi håper å få
til en felles kjøreordning fra søndagsskolene her i Kopervik. Se ellers
stor plakat på Senteret og hos Hillesland.
Leker for store og små blir det også på menighetsturen 2. juni til
Stemnestaden, Grinde. Se egen annonse i Avisa.
THORVALDSEN & STAVE REVISJON DA
TA TUREN
TIL NORDSJØFARTMUSEET
I TELAVÅG
TA TUREN
TIL NORDSJØFARTMUSEET
I TELAVÅG
[email protected]
Tlf.Tlf.56327440
[email protected]
56327440
TSREVISJON
thorvaldsen & stave revisjon da
15
TRILLETREFFET PÅ
SENTERET
Torsdager fra 11.30 – 13.00 er det
livlig på Ungdoms- og alderssenteret.
Da møtes 10 – 12 mødre med sine
smårollinger til hyggelig samvær med
medbrakt formiddagsmat, lek, sang og
prating. Helga Servan, Synnøve Thorsen
og Ingeborg Ellingsen er ledere for
Trilletreffet og står for kaffe- og tekoking
og sang med barna. Ofte tas noen av
søsknene ut av barnehagen denne dagen
for å være med på Trilletreffet. Veldig kjekt
er det at mødre med innvandrerbakgrunn
også har funnet veien til Treffet.
Personalet på Helsestasjonen sprer
informasjon om Treffet til mødrene som
kommer der til barnekontroll.
Mange har også oppdaget at Kopervik
Menighet har flere gode tilbud å by på
etterhvert som barna vokser til, f.eks.
søndagsskole, barnekor, basarer og
familiegudstjenester.
Vi føler at kontakten med mødrene
og barna er god. Vi synes vi har det
kjempekoselig i lag – det er veldig
givende å få være sammen med så
mange unge koselige mødre og unger.
Vi håper enda flere hjemmeværende med
små barn finner veien til Senteret torsdag
formiddag!
Ingebord Ellingsen
God sommer!
16