Vi presenterer prosjekt:

Scenekompaniet
Kongensgate 6, 4610 Kristiansand
Tlf: 97 09 97 96
E-post: [email protected]
www.scenekompaniet.no
Org.nr: 975 950 336
Avfall Sør
v/ Lars Pedersen
Kristiansand 15.09.11
e-post: [email protected]
Scenekompaniet tilbyr Avfall Sør:
”Rundt og rundt”
●Kick-off-teater for barn
●mot ressurssløsing
●for gjenvinning
Høsten 2012 har det gått fire år siden sist
vi turnérte i 1-4 trinn på skolene i deres
region (da for RKR). Neste høst er elevene
fra alle trinn nye.
Derfor tilbyr vi med dette Avfall Sør vår
nære og konkrete temaforestilling for barn i
småskolen (1-4 trinn). En musikkteaterproduksjon mot ressurssløsing og for
gjenvinning.
”Rundt
og
rundt”
er
nyskapende. Forestillingen ligger i gråsonen
mellom musikkteater, kick-off og workshop
hvor barna blir direkte innvolvert i
handlingen.
Morro med miljø Sandefjords Blad
Miljøbevisst moro NRK Buskerud
”Dette er mye bedre bruk av informasjonspenger enn at
noen slitne ingeniører skal gå rundt på skolene å
informere” Agderposten
”Informativ og engasjerende forestilling” NRK Østfold
En energisk forstilling Budstikka, Asker og Bærum
Gjennom humor, alvor, sang, musikk og
figurteater
tar
kick-off-teateret
opp
brennaktuelle tema som gjenvinning, gjenbruk,
energibruk og klima- problematikk. Barna får
være med på å bruke sine kunnskaper, ta opp
det de lurer på og reflektere over om de kan
gjøre en forskjell
– noe de faktisk kan!
Litt om forestillingen:
”Finken” er litt av en bajas. Han er bare
opptatt av å få nye ting - de gamle kaster
han. Finken er en veldig travel mann som
absolutt ikke har tid til søppelsortering.
Finken har dårlig tid men allikevel har han
“Rundt og rundt” www.scenekompaniet.no
god tid til kosebamseisbjørnen sin.
”Felix” er grønn av natur. Han liker å lage finurlige nye ting av gamle ting og han liker å
sortere søppel og gi det til ”Gjenni” - fuglen sin!
”Gjenni” er en meget spesiell fugl - hun spiser søppel og legger store colombiegg med
gjenvinningsprodukter i....
Sorteringskassene er sinnrike innretninger med alarm i hver kasse. Alarmene har Felix
installert for å hjelpe Finken til å sortere riktig. Finken er lat og orker ikke å sortere. Dermed
går alarmen i ett sett.
Finken blir irritert på sorteringskassene og kaster søppla over sceneteppet i stedet.
Dermed blir all søppla til Finken til et forferdelig søppelmonster. Søppelmonsteret kommer
for å ta Finken. Det blir veldig skummelt. Så skummelt at Finken sorterer søppel så det
ljomer (Vi andre skjønner etterhvert at det er Felix som har kledd seg ut).
Til slutt forstår Finken at hvis vi ikke tar mer miljøhensyn så forsvinner isbjørnene også.
Dermed blir Finken svært så fornøyd når Felix vil bygge et miljøfyrtårn. Et fyrtårn som skal
lyse så langt det bare kan for å minne alle på at når vi tar vare på vår egen lille
verden(sortere søppel, slukke lyset etc.) – er vi med på å ta vare på hele verden.
Tema i forestillingen:
Søppel og forbruk
Tenk hvor vanvittig mye vi kaster. Tenk så mye ting ting blir pakket inn i. Tenk hvor mye
søppel det blir. Tenk hvor mye plass det tar. Må vi pakke alle ting sånn inn? Må vi kaste alt
vi kaster? Er det nødvendig å ha så mange ting? Vi tenker høyt sammen med barna.
Sortering og gjenvinning
Hvorfor er det lurt å sortere? Hva kan sorteres? Hvordan skal vi sortere? Hva kan vi lage av
sortert søppel? Barna får komme med svar og spørsmål. De får prøve seg på sortering og
de får se konkrete eksempler på hva søppel kan bli til ved gjenvinning.
Energisparing og Klima
Hvorfor er det lurt og ikke sløse med strømmen? Er det bra for lufta at vi flyr? Må de
voksne kjøre oss så mye som de kjører oss? Hvorfor er det viktig at jorda ikke får feber?
Forestillingen “Rundt og rundt”
oppfordrer til stor deltakelse fra
barna. De blir med på sangene, de
får komme med innspill på scenen –
og de får være med på å påvirke
handlingen.
Gjennom humor,lek og
alvor, sang og musikk, vil “Rundt og
rundt” bli holdningsskapende for barna.
Ved siden av selve
forestillingen inneholder
”Rundt og rundt”:
 Barnas eget etterarbeid Barna tar
med seg inntrykkene fra forestillingen
inn i klasserommene og kan fortsette
arbeidet med tema. Vi oppfordrer til
etterarbeid i form av barnas egne
tegninger og tekster.
 CD Forestillingen inneholder mye musikk og sang. Skolene får Cder til hvert klassetrinn
med musikk og tekster fra temaforestillingen. Til bruk før og etter temaforestillingen - en
god måte å holde temaene varme på .
2
“Rundt og rundt” www.scenekompaniet.no
Scenekompaniet
 er en fri teatergruppe med Kristiansand som base og hele landet som spillearena  har
over atten års fartstid som profesjonelt musikkteater med hovedvekt på omfattende
turnévirksomhet med produksjoner for barn (over 2500 spilte forestillinger siden 1993 med
et snitt på 120 barn per
forestilling.)  er spesialister på
å formidle budskap
– uten moralisme og uten
pekefingre

prioriterer
å
fremføre
forestillinger for barn i barnas
nærmiljø  inspirerer publikum
til
engasjement,
dialog
og
deltakelse.
Medvirkende
Ole
”Felix”
Tellefsen
er
musikkog
tekstforfatter,
skuespiller, musikant, instruktør,
verksted, kurs og foredragsholder. Dannet Scenekompaniet
i 1993 og har siden arbeidet
med teater og musikk på heltid.
Har skrevet og produsert en
rekke innslag og forestillinger for
barn, unge og voksne og
turnérer hele landet.
Leif ”Finken” Fjelldal er musiker, komponist, skuespiller, instruktør og kursholder med
lang fartstid som konferanseunderholder. Har arbeidet med bl.a. Arthur Atntzen og Tore
Skoglund og vært med på flere tv-produksjoner. Arbeider frilans på heltid som skuespiller
og musiker siden han hoppet av læreryrket i 1989 og ble med i Scenekompaniet i 1999.
Kostnader
Forestillingene koster kr. 7 000,- per stykk noe som inkluderer alt av utstyr og all
logistikk (kontakt med skoler, turnélegging, transport etc.) Unntatt her er
opptrykk av CDer og eventuelt annet ønskelig materiell.
Scenekompaniet kan i sin helhet ta seg av all logistikk i forbindelse med
turnéavvikling, dialog med skoler, innhenting av tilbakemeldinger og eventuelt
kontakt med presse. Vi stiller ingen spesielle tekniske krav.
Antall skoler i Avfall Sør - regionen
KRISTIANSAND 28 (Dvergsnes - Fagerholt - Flekkerøy - Hellemyr - Hånes - Justvik og Erkleiv Karl Johans Minne - Kringsjå - Krossen - Lovisenlund - Mosby - Presteheia - Sjøstrand - Slettheia Solholmen - Strømme - Tordenskjoldsgate - Torkelsmyra - Vardåsen - Voie - Vågsbygd - Wilds Minne Øvre Slettheia - Åsane – Steinerskolen – Samfundet – Mottakskolen)
SOGNDALEN 4 (Finsland, Rosseland, Tunballen, Oasen)
SØGNE 4 (Lunde, Nygård, Langenes, Heståsen, Samfundet skole Oftenes)
VENNESLA 7 (Eikeland, Kvarstein, Moseidmoen, Samkom, Skarpengland, Vennesla, Hunsfoss )
Til sammen: 44 skoler
3
“Rundt og rundt” www.scenekompaniet.no
Vi har spilt og spiller for disse:
FREVAR, VESAR, Oslo Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, RKR, RFD, Agder
Renovasjon, Trondheim Renholdsverk, Sarpsborg kommune, Renovasjon i
Grenland, Innherred Renovasjon, Libir, MAREN, MNA, RiR, RTA, MOVAR, Bærum
kommune Forurensning og renovasjon
Hvis dere ønsker oss så ønsker vi å turnere med “Rundt og rundt” for Avfall Sør
skoleåret 2012-2013.
Informasjon, avisoppslag, tv-innslag, tilbakemeldinger, musikken og
barnetegninger fra Rundt og rundt finner du på Scenekompaniets hjemmesider:
www.scenekompaniet.no
Spørsmål? Kontakt Leif Fjelldal 41 31 08 58
eller e-mail: [email protected]
Vennlig hilsen:
Ole Tellefsen og Leif Fjelldal
Scenekompaniet
www.scenekompaniet.no
4
“Rundt og rundt” www.scenekompaniet.no
5