Her - Bergen Misjonsmenighet

Nyhetsbrev 2014
September
Årgang 58, nummer 9
Bethel-Nytt
Side 1
Møtene i september
Søn.07.september
Gudstjeneste m/Nattverd
kl.11.00
Jorunn Hummelsund taler
Bethel-Nytt
September 2014
August-2013
Fanagjengen
Søn. 14.september
Innsettelsesgudstjeneste
kl.11.00
Øyvind Haraldseid taler
Søn.21.september
Gudstjeneste kl.11.00
John Malvin Eriksen taler
Søn. 28.september
Gudstjeneste m/Nattverd
kl.11.00
Jorunn Hummelsund taler
Tirsdag og Torsdag 12-15:
Åpen kirke med Arvid & Co
Onsdag kl.19.30
Bønn og fellesskap
Be for:
Lederskapet
Misjonærene våre
Menighetsplanting
Menighetsskolen/
Menighetsutvikling
KONTAKTINFO:
[email protected]
55 32 77 81
Post: Postboks 610,
5806 Bergen
www.bethel.no
Kontonr:
3624 07 16938
Gave barneskolene i
Colombia:
3624 58 34181
Gave hjelpearbeid i
Romania:
3633 35 76648
Menighetens leder:
Terje Haukeland
Ansatte:
John Malvin Eriksen
Jorunn Hummelsund
Ansvarlig redaktør for
Bethel-Nytt:
Jorunn Hummelsund
Dette er enn herlig gjeng, og det begynner å bli trangt rundt bordene når Fanagjengen er
samlet med stort og smått. Vi har til nå vært i private hjem, men vi jobber med løsning for å
leie lokale. Noe som også vil gjøre det langt lettere og invitere flere med. Fanagjengen vil i
høst samles hver tredje uke til samtaler, undervisning, lovsang, bønn ,mat og eget opplegg
for barna. Vær gjerne med å be for dette arbeidet, og be om arbeidere til å stå sammen med
oss!!
Vi har hatt noen bønnevandringer i området og opplever at vi får være med å rydde vei for
Herren. Det skjer noe i den åndelige atmosfære når vi ber. Stengsler blir brutt, stier blir
jevnet, jordsmonnet i hjertene blir bearbeidet, og mennesker begynner å søke Gud.
Luk 10,2 Og han sa til dem:
«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere
for å høste inn grøden hans.
Jorunn Hummelsund
Pastorinnsettelse: 14.september blir John Malvin Eriksen og
Jorunn Hummelsund innsatt som
pastorer i menigheten, i henholdsvis 25% og 50%. stilling
Generalsekretær Øyvind Haraldseid blir med denne dagen.
Håper du også kommer!!
Side 2
Bethel-Nytt
Årgang 58, nummer 9
Tur med lederskapet
Helgen 15-17.august ,hadde lederskapet og de ansatte hyttetur til
Bømlo på Kari og Alf Gunnar Fedøys koselige hytte.
Hytten ligger i naturskjønne omgivelser i nærheten av sjøen, så
det ble både anledning til sightseeing, besøk på krambua til ”Nilla
på skjæret” og bading.
Vi ble velsignet med godt sommervær, og fikk innta flere måltider
utendørs. Som lederskap ser vi viktigheten av å kunne være sammen på denne måten, for å bli bedre kjent, prate sammen, be for
og med hverandre. Og ikke minst oppmuntre hverandre i tjenesten vi står i. Vi fikk bruke mye tid på å dele med hverandre og å
snakke om
hvordan vi som lederskap kan tjene menigheten på best mulig
måte, og vi fikk be for
veien videre og Guds
ledelse for høsten som
ligger foran.
Helgen var preget av
samtaler, bønn, god
mat, godt humør, bading (for de fleste :) og
mye latter.
Opplever styrken i å
være et lederskap med
god aldersfordeling, og
forskjellig utrustning
som utfyller hverandre.
Er takknemlig for å få
være en del av
dette fellesskapet, og
vet at vi går spennende
tider i møte!!
Vær gjerne med å be
for lederskapet ,at alle
avgjørelser vi tar må
være til Guds behag, og
at han får gå foran å
bane vei for
menigheten!
Jorunn Hummelsund
Side 3
Bethel-Nytt
Årgang 58, nummer 9
Misjonsnytt
I sommer reiste Vegard og jeg fra Bethel, sammen med ni fra Askøy misjonsmenighet til Filippinene og Japan. I Japan besøkte vi arbeidet til Anniken og Akira Mori. Byen deres, Iwaki, ble hardt rammet av jordskjelvet og tsunamien for tre år siden, og
det merkes fortsatt at byen er preget av katastrofen. Det var veldig spesielt å få besøke et arbeid som vi i Bethel har bedt
for så lenge.
I Iwaki fikk vi overnatte på Global Mission Centre, misjonsstasjonen de driver arbeid utfra. Her får de ofte frivillige som kommer for å hjelpe. På søndagen var vi med på gudstjeneste i menigheten, Global Mission Chapel. Vi fikk dele sang og vitnesbyrd, blant annet fra reisen på Filippinene. Det var hyggelig å treffe menighetsmedlemmene og ha fellesskap. I løpet av uken
ble det spandert flere deilige middager på oss av medlemmer i menigheten, så det var tydelig at de satte pris på at vi kom
på besøk.
Vi fikk være med på noe av det frivillige arbeidet de driver i byen. Noen var med og besøkte de midlertidige boligene som er
satt opp for alle som har mistet hjemmene sine. Her sang og spilte noen fra gruppen for de som bor der, og brukte tid sammen med dem. Mange i disse boligene har mistet familie i katastrofen. Det er tydelig at de fortsatt er sterkt preget av det
som skjedde, og mange er deprimerte.
Flere fra menigheten der besøker boligene ofte for å sørge for at de har noen å snakke med. Vi jobbet også med å plukke
ugress på en rismark litt utenfor byen. Her er det en eldre mann som de har hjulpet i gang igjen med risdyrkingen som han
sluttet med etter katastrofen. Han setter stor pris på at det kommer frivillige og hjelper ham, og før vi dro ville han at vi
skulle be sammen.
Det ble også tid til å se ødeleggelsene på nært hold. Ofte
når vi kjørte langs sjølinjen kunne vi se steder der det tydelig hadde stått hus som ikke er blitt bygget opp igjen. Vi
dro inn til politisperringen rundt det kjernekraftverket der
reaktorer eksploderte pga. jordskjelvet. I dette området er
det ikke lov til å bo, bare å oppholde seg på dagtid. Vi samlet oss i bønn og lovsang, og ba om at strålingen måtte
avta og at Gud måtte gi helbredelse og fred til alle menneskene som var rammet.
Vi fikk besøke en landsby som var rammet av tsunamien
der de ikke har fått ryddet opp pga. strålingen.
Her lå det biler strødd langs veien, veier og grunnmurer
hadde slått sprekker og mange hus hadde fått det meste
av første etasje vasket bort.
Gjennom hele turen ble vi slått av hvor stor nøden, og spesielt nøden i hjertene, var etter over tre år. Samtidig ble vi mektig
imponert over hvordan Anniken og Akira og Global Mission Centre har holdt ut i arbeidet og fortsatt jobber for å spre Guds
godhet til befolkningen i byen.
Anniken og Akira ba oss overbringe masse hilsener til Bethel.
Det er veldig viktig at vi fortsetter å huske på dem i bønn. For vi vet at Gud kan komme med lys i enhver mørk situasjon!
Daniel Schjelderup
Side 4
Bethel-Nytt
Årgang 58,nummer 9
Menighetstur-Sætervika 2014
29-31 august var det igjen tid for tur med menigheten til vakre omgivelser i Sætervika. Vi har hatt turer hit siden 2000,så det
blir noen år etter hvert, og det er mange gode grunner for at vi fortsetter å komme hit.
Med oss i år hadde vi menighetsrådgiver Roy Elling Foss, som også underviser/følger opp på menighetsskolen ,og som er mentor
for menighetsplantingen i Fana.
Tema for helgen var ”Menigheten vår”, og Roy Elling hadde noen spørsmål oppe i løpet av helgen:
Hva gjør du her?
Det er en tid for alt. Har du gått videre i det Gud har for deg, eller har du stoppet opp i noe som egentlig var ment for en tid. Ikke
stagnere, men ta nye steg og utfordringer. Ha blikket vendt oppover, ikke på alt rundt deg som gir grunn til bekymring og uro.
Hva nå Herre,?
Hva og ikke hvorfor. Vi finner aldri svaret på alle hvorfor, og det tar fokus fra Jesus. Vi må i stedet spørre ”Hva nå Herre”? Dert
viktigste for meg er å vite Guds vilje for meg akkurat nå. Hvor Han ønsker å lede meg. Det gjelder for eget liv og for menighetens
vei videre .Vend blikket mot Jesus
Vi fikk godt egnet vær, og det ble tid for uteliv med både fotball, bading og padling, i tillegg til mye innendørsaktiviteter, samtaler,
lek, undervisning, tilbedelse, betjening og kaffe/kake-kos. Vi er lemmer på Kristi legeme, og sammen skal vi få oppmuntre, støtte
og velsigne hverandre! En god start på et nytt semester for menigheten!
Side 5
Bethel-Nytt
Årgang 58,nummer 9
Side 6
Bethel-Nytt
Årgang 58,nummer 9
Hilsen-Jorunn Hummelsund
Brød fra himmelen
Noe jeg opplever Gud har lagt på mitt hjerte, og stadig minner meg om, er behovet for mat. Og
det er ikke fordi jeg har problemer med å spise eller glemmer å spise. Jeg er veldig glad i mat.,
men Gud taler om mat også for vårt åndelige liv. Han taler om Guds brød.
Joh. 6,33-35 «Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden
liv.» 34 Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» 35 Jesus svarte: «Jeg er
livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.
I vårt samfunn i dag har fokus på slanking og dietter fått en alvorlig vending for mange. Det har blitt et usunt fokus, og sykdom og
psykiske lidelser blir resultatet for altfor mange. Dette er situasjonen for mange kristne også i dag. Vi er ikke nødvendigvis bevisste på
det, men hva fyller vi oss med for å få nok mat til vårt åndelige liv?
Har lightprodukter og dietter tatt over for behovet for vår åndelige føde? Lette andakter, og utvalgte bibelvers (mannakorn), utvannet
forkynnelse ,og liten fordyping i Guds ord. Gud har satt foran oss ”fete retter” og Han er livets brød og livets vann. Som vi skal få fylle
oss med.
Spiser vi mat som gir oss åndelig vekst, som gir oss liv? Viss ikke stagnerer vi som kristne og kommer aldri lengre enn til melkestadiet i vårt liv med Gud.
Hebr.5,13 For den som lever av melk, er et spedbarn og forstår seg ikke på budskapet om rettferdighet. 14 Men fast føde er
for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt.
Under bønn på en samling i menigheten, opplevde jeg å få et bilde. Det var av Jesus som kommer gående imellom oss, Han kommer
med to store kurver fulle av ferskt brød, og det er glede og begeistring over Ham. Han begynner å dele ut, men det er så få som tar
imot. Og de som tar imot, tar bare smuler, og ikke nok til å mette seg.
Hvorfor tar vi ikke imot i fra Jesus? Han ønsker å mette oss. Han ønsker å stille vår sult. Mange i dag er så mettet på alt mulig annet
enn Jesus. Media flyter over med inntrykk og skal ha vår oppmerksomhet. Og ofte bygger vi livene våre på det som kan virke ok menneskelig sett, men som ikke bygger på Guds sannheter. Da mister vi kraften til å leve et liv i seier.
Joh 10,10 ” Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og
overflod
Pass på at den onde ikke får røve fra deg. Søk Jesus, det er bare Han som kan gi mat til liv og vekst.!!!
Jesus står klar med brødkurven til deg i dag. Vil du ta imot og la deg mette???
Info:
5 september kl. 18.30 Inviteres du til
Felleskristen lovsang og bønnesamling For Bergen By
Sted: Misjonskirken Bethel i Lille Øvregate 31. Tid: 18.30 – 20.00
Initiativtaker: Oppstandelseskirken
Mannsweekend : 26-28.september blir det tur for gutta boys til Balestrand-Sogn ,i
Jorunn og Dankert Hummelsunds ferieresidens
Her er muligheter for både fiske, fjellturer, og ikke minst høsting av epler og
pærer, fellesskap og gode samtaler. Og helt uten damer !! :-)
Ønsker du å bli med, meld deg på til [email protected]