Artikkel i Demokraten - Ridderdagene på Storedal

DEMOKRATEN, torsdag 30. mai 2013
20
Ridderrittet gjenoppstår
I Kongens
hjulspor
Storedal-senteret i
Skjeberg er i verdenssammenheng helt
unikt.
Et lite eventyr i seg - og mitt i
eventyret prinsen selv: den nesten helt ukjente Erling Magnus
Stordahl junior (37) - sønn av
legenden Erling Stordahl.
Den blinde kjempe
Den blinde kjempe Erling Stordahl, som døde i 1994 - er utvilsomt handikapp-idrettens far i
Norge. Ja, viden kjent og berømt
langt utenfor Norges grenser.
For sitt utrettelige engasjement
og for utallige prosjekter og arrangement for funksjonshemmede mennesker av alle slag og
nasjonaliteter.
Erling Stordahl var mannen
med de tusen bærekraftige ideer
- og et ubegrenset stå-på humør.
Intet eller ingen kunne stoppe
Erling når det var noe han
kjempet for og trodde på. Erling
kjente de fleste - og alle kjente
ham.
Når det var en ide han brant
for, kunne han uten nølen ta turen til kongens slott - til Kong
Olav selv - eller gikk "gjennom
låste dører" i regjerings-kontorene. Ingen minister uansett politisk farve eller funksjon våget å
formulere ordene:
«Erling, jeg har dessverre
ikke tid i dag - kan du komme
igjen senere» - når Stordahl
plutselig og ofte uanmeldt sto
foran ministerens eget skrivebord i Oslo.
SENTRAL: Midt i arrangementet står Erling Magnus jr. som også bor og arbeider på farsgården Storedal. Erling Magnus er naturlig nok oppkalt etter to kongeligheter!
behandlings-prosedyrer eller
overfylte møteprotokoller.
Helsesportsenteret på Beitostølen ble hans liv og "Base
Camp" i kampen for de funksjonshemmede og deres liv,
idrett så vel som kultur og rettigheter.
Selv om Erling var født seende på Storedal gård i Skjeberg
- levet og arbeidet han det meste
av sitt voksne "blinde" liv på
Beitostølen, øverst i Øystre Slidre i Valdres.
Vei i vellinga
Da ble det øyeblikkelig handling
og «vei i vellinga» - uansett saks-
Ridderrennet
Ridderrennet på ski over 20 km
på Beitostølen, for funksjonshemmede, arrangert i 50 år - alltid på Beitostølen, var Erling
Stordahls verk. Han skapte ideen og sto for gjennomførelsen. I
tillegg deltok han mangfoldige
ganger selv - ofte uten ledsager.
Enten fordi han ikke trengte
noen følgesvenn - eller fordi han
rett og slett gikk fra ham...
Ridderrennet ble etter hvert
til «Ridderuken» med en rekke
arrangementer, kulturmønstringer, løp og konkurranser hele
uken igjennom på Beitostølen.
Og den nye «avleggeren» heter
altså "Ridderdagene" på Storedal i Skjeberg.
Som i år arrangeres for første
gang fra Storedal-senteret siste
helg i august.
Stordahl jr.
Midt i arrangementet står Erling Magnus jr. som også bor og
arbeider på farsgården Storedal.
Erling Magnus er naturlig nok
oppkalt etter to kongeligheter!
Nå er det han som brenner for
Ridderrittet på sykkel. Med
start og mål hjemme på gården
og senteret.
Små forventninger til Erna Solberg
,
Høyre-politiker og samfunnsdebattant Jan Arild
Snoen har liten tro på
kursendring med Erna
Solberg som statsminister.
NEPPE KURSENDRING: Liten tro på kursendring med Erna Solberg som statsminister.
- Mine forventninger til en ny
regjering er små, men større
enn null. Den mest positive vrien på dette er for så vidt at jeg
er klar til å bli positivt overrasket, skriver Snoen på nettsidene til Minerva.
Listen over saker der han forventer endring, er med andre
ord ikke lang. For det første regner han med en ny og «smartere» finansiering av veiprosjekter, selv om han medgir at han
er usikker på om ekstrakostnadene gjør offentlig-privat samarbeid verdt det.
Snoen forventer også mer
bruk av private innen helse,
omsorg og utdanning samt at
staten selger seg ned i enkelte
selskaper. Mindre vekst i bistandsmidlene enn om de rødgrønne hadde fått fortsette og et
mindre kutt i jordbruksoverføringene, er også noe Snoen har
tro på. Men her erkjenner at
KrF kan sette en stopper for de
helt store omveltningene.
Sammenslåing av kommuner, kanskje endog ved tvang, er
en annen sak han forventer
gjennomført. Et blåblått flertall
vil også kunne gjeninnføre forbudet mot tigging og det kan
bli strammet inn i ankemulighetene for asylsøkere, tror Snoen.
- Det blir bedre for dem som
betaler formuesskatt, men lite
til vanlige lønnsmottakere.
Begge personlighetene Erling og
Magnus, var tidligere eiere av
gården der de også ble født.
Nemlig «Kongen» av handikapp-idretten Erling Stordal og ikke minst den vaskekte kongen Magnus Sigurdsson den
Blinde. Født på Storedal i 1115
- og drept bare 24 år gammel, i
slaget ved Holmengrå, like utenfor Svinesund i 1139. Magnus
den Blinde var for øvrig sønn av
selveste Sigurd Jordsalfar.
Ridderritett gjenoppstår
Så når Ridderrittet over ca. 24
km gjenopptas - det ble aller
først arrangert på Beitostølen så skjer det i høyeste grad på
historisk grunn, på Storedal lørdag 31.august. Ridderritet var
også en tur innom Cato-senteret
i Soon. Der det sist ble arrangert
i 2006.
Men er nå definitivt kommet
«hjem» - og der det hører hjemme, ergo på Storedal i Østfold.
Uansett hvilket handikapp eller funksjonshemming man har,
er man velkommen til å delta enten på den korte varianten
over ca. 5 km - eller hovedrittet
på ca.24 km. Med eller uten ledsager - på «tre-hjuling», vanlig
sykkel - eller tandem. Rittet går
utelukkende på flate, asfalterte
veier - med få bakker - og nesten
ingen eller svært liten offentlig
trafikk denne dagen.
DU SOM VIL VITE MERE GÅ
INN PÅ:
WWW.RIDDERDAGENE.NO
HELGE BOVIM I tekst/foto
[email protected]