Slik kan du helbrede allergi med alternative metoder - Pål

M: HELSE OG TERAPI
Særtrykk fra MEDIUM nr. 7/8 : 2012
Pål-Esben Wanvigs praktiske tips for bedre helhetlig helse!
En artikkelserie som kan revolusjonere ditt liv, skrevet av sivilingeniøren
som ble sjaman etter å ha møtt veggen.
Tidligere artikler i denne serien:
1. Sover du deg syk? Medium nr. 7/8-2011
2. Slik beskytter du deg mot elektromagnetisk stråling. Medium nr. 9-2011
3. Sunn tarm gir lykkelige mennesker. Medium nr. 11-2011
4. Den beste kilden til en bedre helse er vann. Medium nr. 12-2011
5. Er kroppen din forsuret? Medium nr. 2-2012
6. Tungmetaller og amalgam – syk eller dårlig selvtillit? Medium nr. 4-2012
7. Nesedusj er like viktig som å pusse tennene! Medium nr. 5-2012
8. Allergi del 1 – folkesykdom med alternative løsninger! Medium nr. 6-2012
Artiklene er tilgjengelige på www.wanvig.no
Sliter du med allergiske reaksjoner? Er du trøtt og sliten?
Ønsker du å vite hvorfor vi har allergier? Er du interessert
i alternative løsninger for allergi? Da kan denne artikkelen
være midt i blinken for deg! Denne delen av artikkelen
omhandler hvordan du med alternative metoder kan helbrede allergi på en effektiv måte. Del en i forrige nummer
ga blant annet svar på hvorfor så mange har allergi i dag.
Pål-Esben Wanvig har bakgrunn som
sivilingeniør og valgte å gå en sjamanistisk vei da skolemedisinen ikke
kunne hjelpe etter at han ble utbrent i
2003. I dag jobber han som profesjonell spirituell lærer, sjaman, healer
og veileder sammen med sin kone i
skjønne Weserbergland i Tyskland.
Han gir sin omfattende kunnskap og
erfaring videre i seminarer og utdannelser i flere land, deriblant Norge.
Pål-Esben er utdannet og lisensiert
læremester innen Rainbow Reiki,
White Feather Sjamanisme, Lemurian
Tantra, Rainbow Feng Shui, Reinkarnasjonsterapi og Tre-Stråle-Meditasjon gjennom et intensivt 8-årig
studium hos Walter Lübeck.
Ta gjerne kontakt på telefon 72 60 10
08, e-post: [email protected], videoblogg: www.wanvig.no, Twitter:
@pWanvig og Facebook.
Del 2 av 2:
Slik kan du
helbrede allergi med
alternative metoder
Huset jeg bor i er et over 220 år gammelt
sjarmerende hus midt i Tyskland som hovedsakelig er bygget av eik og leire. Dette
gjør at innemiljøet er perfekt på grunn av
at leireveggene puster og i tillegg holder på
og porsjonerer ut fuktighet i rommene. Jeg
er imponert over hvor genial denne byggemetoden er for å skape et sunt inneklima. I
tillegg er det er praktisk talt umulig å gjøre
dette huset klinisk rent.
De som bodde her før oss, hadde en
liten gutt som var disponert for bronkitt,
allergi og astma fra han var liten. Da de
flyttet til dette huset, forsvant stort sett alle
problemene i løpet av noen få måneder. Da
de flyttet til en leilighet i byen, kom alle
symptomene og problemene tilbake i løpet
av noen få uker. Dette gir et bilde på hvor
stor påvirkning våre hus og de andre punktene jeg beskriver ovenfor, har på oss.
I Tyskland er den økologiske bevegelsen sterk, og det er hipt å bygge hus etter
økologiske standarder med for eksempel tre
og leire. Jeg og min kone Maria har samlet
mye kunnskap om dette – så ta gjerne kontakt om du har tenkt å bygge et økologisk
og sunt hus eller renovere ditt gamle.
Mange spedbarn har allergi
I dag er det bortimot normalt at spedbarn
har en eller flere allergiske reaksjoner.
Symptomene kan være kronisk forkjølelse,
pusteproblemer (astma), problematisk
mage, kløe i øyne og hudproblemer som
eksem, tørre flekker og lignende.
Når mor er utsatt for mange av de al-
lergiutløsende faktorene som er beskrevet
over, er det naturlig at barnet utsettes for
den samme belastningen. Dette kan føre til
allergiske reaksjoner hos spedbarnet, selv
om mor ikke har noen allergiske symptomer. Små barn er mye mer ømfintlige for
slike påvirkninger enn voksne.
Barn og allergier
Symptomene på allergi endres ofte når barnet blir eldre. Barn med tidlige allergiske
problemer utvikler ofte astma og høysnue
når de blir eldre. En annen viktig faktor for
økende allergi hos barn er giftige leker og
giftige fargestoffer i klær og tekstiler som
kan belaste immunsystemet og provosere
frem allergiske reaksjoner. (Se pkt. 3 og 4 i
artikkel «Allergi del 1 – folkesykdom med
alternative løsninger!» i Medium nr. 6-2012.)
Dyr og allergier
De siste årene har antallet husdyr med allergier økt dramatisk. Jo mer giftig og forurenset miljø dyrene oppholder seg i, desto
mer utsatt er de for å utvikle allergiske
reaksjoner. Maten som våre husdyr spiser,
inneholder også veldig ofte helseskadelige
stoffer.
Ulike allergikategorier
Her følger en oversikt over de vanligste
allergikategoriene:
1. Vanlige allergier
Dette er allergier der det er klart hvilke
substanser (allergener) man reagerer på, for
eksempel pollen, melk eller sink.
3. Kryssallergier
Kryssallergi betyr at man reagerer på flere
ulike substanser (allergener) som likner på
hverandre. Kanskje har du pollenallergi,
men opplever de samme allergiske reaksjonene med kløe, hovne lepper og rennende
øyne når du spiser for eksempel frukt eller
nøtter? Da har du sannsynligvis en kryssallergi. Omkring 2/3 av alle bjørkepollenallergikere har kryssallergier.
For en komplett oversikt over de vanligste kryssallergiene kan du søke på Google
etter «kryssallergier».
4. Psykologiske allergier
Dette er allergier som ikke blir skapt av
substanser/allergener, men som har sitt
utspring i psyken. Stress, psykiske belastinger, depresjon og så videre kan forårsake psykosomatiske lidelser, det vil si at
kroppen reagerer fysisk på den emosjonelle
tilstanden, som for eksempel allergier.
5. Genetiske allergier
Dette er allergiske disposisjoner som er
kommet via arvematerialet til foreldrene.
allergier) sitt utspring i karmiske belastninger, så dette er noe jeg ser etter når alle de
andre faktorene er sjekket ut.
Hva skjer ved høysnue
En allergi er en overreaksjon i immunforsvaret mot en normal, harmløs substans
som kalles allergener, for eksempel pollen,
dun, støv, midd, kjemikalier og ulike
matvarer.
Når allergenet pustes inn, kommer det
først i kontakt med slimhinnen i nesen
hvor det blir tatt opp av ulike immunceller
(T-celler) som igjen aktiverer andre immunceller (B-celler) til å produsere substanser
som kalles IgE antistoffer. Disse antistoffene aktiverer igjen andre immunceller
(Mast-celler) til å produsere histamin som
sendes ut i det omliggende vevet. Histaminene fører til at de omliggende blodårene
utvider seg, som igjen fører til tettere luftveier, rennende nese og øyne samt nysing.
Allergimedisiner med antihistaminer sør-
6. Spirituelle/karmiske allergier
Allergier kan også ha sitt utspring i
de disposisjonene du har når du inkarnerer i dette livet. I tillegg kan
karmiske belastninger også trigge
sykdommer som allergier på
samme måte som psykologiske
allergier. Etter min erfaring
har maksimalt 10 prosent
av all sykdom (deriblant
2. Skjulte allergier
Dette er allergier man har uten å
vite om det. Disse allergiene kan
være den grunnleggende årsaken til medisinske problemer
som tretthet eller utmattelse
(ME), konsentrasjonsproblemer, fordøyelsesproblemer og
mange ulike typer sykdommer,
inkludert kroniske sykdommer.
Jeg ser bestandig etter
skjulte allergier når en klient
kommer til meg med et alvorlig fysisk eller psykisk problem.
Dette er ofte en kompleks og
utfordrende jobb som krever
sitt håndverk og en god del
tålmodighet.
Evgeniia Abisheva/shutterstock.com
M: HELSE OG TERAPI
ger for å blokkere de frigitte histaminene
slik at en allergisk reaksjon kan unngås.
Problemer med denne metoden er bivirkningene som disse medikamentene kan
forårsake.
I skolemedisinen er fortsatt de grunnleggende årsakene til allergi uklare. Man er
fortsatt ikke i stand til å helbrede årsakene
til allergiene og setter inn all sin skyts
ved hjelp av anti-allergiske medikamenter
(antihistaminer) som har som målsetning
å hindre/dempe selve allergireaksjonen og
symptomene. Her er det altså ikke snakk
om å helbrede årsakene til allergi, men «å
dope ned» og desensibilisere brukeren med
tunge og sløvende medikamenter slik at
allergireaksjonene ikke blir så sterke. Det
blir det samme som kontinuerlig å bruke
paracetamol for å dempe hodepinen fremfor å helbrede årsaken til smertene.
I løpet av livet er immunforsvaret blitt
«feilprogrammert» til å tro at harmløse
substanser som pollen er farlig og må tilintetgjøres. Årsaken til denne feilprogrammeringen er påvirkningen av immunforsvaret som står beskrevet i punktene 1-15,
se Medium nr. 6-2012. Når immunforsvaret er overstresset eller betydelig redusert,
kan denne feilprogrammeringen oppstå.
Nøkkelen til min holistiske metode for
å harmonisere allergier ligger i at vi har
funnet metoder for å hjelpe immunforsvaret tilbake til en sunn tilstand der det ikke
reagerer negativt på harmløse substanser.
Dette gjøres ved å helbrede det ødelagte
forholdet mellom substans (harmløst allergen som for eksempel bjørkepollen) og
immunforsvaret.
Denne modellen åpner også opp for
effektive holistiske metoder for å harmonisere årsaken til problemene – et «feilprogrammert» immunforsvar.
Holistiske metoder
Rainbow Reiki allergisletting
Jeg har testet ut en rekke ulike alternative
behandlingsmetoder ved allergier. Flere av
dem virker meget godt om terapeuten har
inngående kjennskap og erfaring med å
benytte metoder mot allergi.
Her er noen holistiske metoder for behandling av allergi:
• Bioresonansterapi
• Homeopati
• Tradisjonell kinesisk medisin (TCM)
• Akupunktur
• Kinesiologi
• Rainbow Reiki
Det kan i enkelte tilfeller være lurt å
kombinere flere alternative metoder om
man har komplekse problemer med allergi.
Husk at resultatene med disse metodene
avhenger av hvor dyktig terapeuten er.
I Rainbow Reiki har vi mange effektive
metoder for nettopp å løse opp i slike
relasjonsproblemer mellom deler av oss og
eksterne faktorer som skaper problemer.
Metoden er spesialdesignet for å slette allergier og hjelpe immunforsvaret indirekte
med å forstå at harmløse substanser, som
for eksempel pollen, ikke er farlig og
dermed ikke trenger å angripes. Ved hjelp
av healingkraften samt spesielle symboler
som benyttes i Rainbow Reiki, hjelpes
immunforsvaret på en effektiv måte tilbake
til sin naturlige tilstand. Dette fører igjen
til at det ikke reagerer negativt på harmløse
substanser som har vært gjenstand for en
Rainbow Reiki allergisletting.
Det utrolige er at behandlingen tar 3–5
minutter og gir umiddelbart resultat i 80
prosent av behandlingene, som mer enn
to års uttesting av metoden viser! Etter
å ha blitt behandlet mot epleallergi kan
man altså spise et eple umiddelbart etter
behandlingen uten å reagere allergisk. Alle
kan lære dette løpet av et Rainbow Reikiseminar over kun to weekender. Nøkkelen
er altså ikke å gå etter allergien i seg selv,
men årsaken til allergien, som sitter i et
immunforsvar som er feilprogrammert til å
tro at harmløse substanser er farlig.
Skolemedisinsk allergibehandling
Min metode
Da de fleste av mine klienter har problemer
med allergier, astma og matintoleranse,
har jeg hele tiden vært på jakt etter effektive metoder som mine klienter kan
benytte på seg selv for å få bukt med disse
problemene. Min filosofi er å gjøre mine
klienter og studenter uavhengig av meg så
raskt som overhodet mulig. Gjennom å gi
dem rett kunnskap og rett verktøy er dette
mulig i mer enn 80 prosent av tilfellene.
Metoden jeg deler her, retter seg mot å løse
det grunnleggende problemet med allergi:
konflikten mellom substans (allergen) og immunforsvar.
Relasjonsproblem mellom
substans og immunforsvar
Årsaken til at immunforsvaret overreagerer,
er at det eksisterer et relasjonsproblem mellom immunforsvar og substans (allergen).
Særdeles skeptisk
I omkring 20 prosent av tilfellene virker
det ikke med kun en kort behandling.
Da ligger det ofte kompliserte og skjulte
allergier til grunn, samt påvirkning fra helseskadelige faktorer (se pkt. 1–15, Medium
nr. 6-2012) som må tas i betraktning. I tillegg kan årsaken til allergien være reaksjon
mot giftstoffer i byggematerialer. Da må
selvfølgelig dette fjernes fra omgivelsene, da
det er umulig med denne metoden å hjelpe
immunforsvaret til å tro at gift er ufarlig.
Da Walter Lübeck introduserte meg
for denne metoden for to år siden, var jeg
særdeles skeptisk. Jeg er en pragmatiker og
ønsker å se konkrete og praktiske resultater med egne øyne. Walter brukte et par
minutter på å behandle min intense hvitløksallergi som jeg hadde store problemer
med. Etter behandlingen laget Maria mat
med ekstremt mye hvitløk slik at jeg kunne
teste om dette virket. Jeg ble sjokkert over
at absolutt ingen negativ reaksjon oppsto,
selv om det stinket hvitløk av meg. Fra
da av var det klart at Walter igjen hadde
utviklet en ny briljant metode for Rainbow
Reiki-systemet!
Mine råd til deg
Det å gi generelle råd for behandling av
alle typer allergier er vanskelig. Om du har
store helsemessige problemer, ikke begynn
å teste ut ulike metoder eller råd på deg selv
før du har snakket med lege eller terapeut.
Jeg har delt opp rådene i fem grupper: Hva
alle bør gjøre, jeg har ikke allergi, single
allergier, komplekse allergiproblemer, barn
med allergier og allergi mot giftstoffer.
Hva alle bør gjøre
I min praksis går flesteparten av mine klienter gjennom allergiharmonisering av de
viktigste næringsstoffene som finnes stort
sett i all mat. Dette er melk, egg, nøtter,
belgvekster (peanøtter, soyabønner, erter og
bønner), kornprodukter (hvete, rug, bygg
og havre), frukt, bær og grønnsaker (tomat,
sitrusfrukter, jordbær, eple, pærer, fersken,
kirsebær, tyttebær, blåbær, multer, bringebær, solbær, stikkelsbær, potet, kålrot,
brokkoli, blomkål, salat, agurk og mais),
fisk og skalldyr, og i tillegg harmoniseres
mulig allergi mot nikkel og lateks.
Min erfaring viser at de fleste som går
gjennom en slik behandling, får bedre
allmenntilstand etterpå. Grunnen er at
de fleste ofte har skjulte allergier som ikke
viser allergisk reaksjon, men som virker
negativt på helsetilstanden. Ved bruk
av for eksempel en armtest fra anvendt
kinesiologi testes det ut hvilke substanser
klienten reagerer negativt på, og deretter
harmoniseres disse allergiene ved å hjelpe
immunforsvaret tilbake til en sunn tilstand
som beskrevet ovenfor.
Jeg har ikke allergi
Det er flott om du ikke sliter med allergi.
Men om du har kroniske sykdommer eller
sliter med tretthet, konsentrasjonsproblemer og lignende, kan en av årsakene til
dette være skjulte allergier. Ta kontakt med
en kvalifisert behandler som vil sjekke deg
for skjulte allergier.
Single allergier
Om du har allergier mot for eksempel ulike
typer mat eller pollen, kan du oppsøke en
alternativ behandler og få slettet årsaken til
allergien. Om behandleren har suksess, vil
du merke dette umiddelbart.
Komplekse allergiproblemer
Ved komplekse allergiproblemer bør
man gå gjennom følgende steg:
1. Minimaliser påvirkningen fra faktorene
i pkt. 1–15.
2. Hyr inn en alternativ spesialist på bygg
(for eksempel en byggbiolog) som kan
måle skadelige gasser i hjemmet ditt, samt
gå gjennom alle giftige byggematerialer,
klær, leker og så videre slik at du gradvis
kan bytte dem ut med mer helsefremmede
materialer.
3. Finn en terapeut som kan hjelpe deg
med en omfattende avgifting av tungmetaller og giftstoffer som har samlet seg
opp i kroppen. (Se artikkel «Tungmetaller
og amalgam – syk eller dårlig selvtillit?» i
Medium nr. 4-2012.)
4. Gå gjennom en omfattende healing
av ditt tarmsystem (Se artikkel om «Sunn
tarm gir lykkelige mennesker» i Medium nr.
11-2011.)
5. Harmoniser immunsystemet i forhold
de allergiske substansene.
Barn med allergier
Om du har barn med store allergiproblemer, anbefaler jeg at du bruker en terapeut
som kan sette opp et helhetlig behandlingsprogram.
Jeg anbefaler uansett at du følger punkt
1 og 2 over, samt kaster alle leker du ikke
er 100 sikker på kommer fra EU/EØS og
ikke inneholder skadelige stoffer, samt bytter til økologisk vaskemiddel.
temaet allergier. Der kan du også stille
spørsmål, komme med dine egne erfaringer
og diskutere temaet med meg og andre
interesserte.
Livet kan være godt å leve om vi velger
det selv! Jeg ønsker deg lykke til på din vei
mot helse, glede, lykke og et fortryllende
liv!
Alle problemer kan løses
Min egen livserfaring gjennom alle typer
alvorlige problemer og sykdommer tilsier
at det finnes en holistisk løsning for stort
sett alt. Kunsten er å finne rett type hjelp
og kunnskap, samt å sette denne kunnskapen ut i livet. Gjennom å dele litt av
min erfaring og kunnskap om alternativ
behandling samt min forståelse av allergi,
håper jeg at du har fått noen ideer som kan
bringe deg nærmere en løsning for dine
egne problemer.
Jeg anbefaler deg å oppsøke min videoblogg på www.wanvig.no, der du finner
en video hvor jeg går mer i dybden rundt
www.wanvig.no
N R 3 : 2 0 12
MAGASINET FOR INNSIKT OG UTSIKT NR 11:2011
MAGASINET FOR INNSIK T OG UT SIK T NR 3:2012
MAGASINET FOR INNSIKT OG UTSIKT
Sunflower Priestess (74) :
Aldri for sent å gjøre
noe med livet!
Coach deg selv
på Internett
Retter opp
ubalanse
i kropp og sjel
Mystiske og
hellige steder
i Norge
Fikk bevis fra den andre siden:
Integrerer
yoga med
vestlig medisin
Nærk
med ontakt
engl
er
eva-Marie Brekkestø:
Hektet på kornsirkler!
sunn tarm
= lykkelige
mennesker!
Ikke vent på skjebnen
– gjør jobben selv!
Kraftige solstormer
skaper storslått fargespill
Jakten
på den blå
damen
Coachenes coach Judy May Murphy:
RETURUKE 49
– FANT lIvsGledeN
INTERPRESS NORGE
Pris kr. 79,-
Pris kr. 79,-
Sole
ditt n er
kom indre
pass
Jakten på
«De vises
sten»
Det
sunne
sukkeret!
Slik får du et
forbløffende liv!
Gro-Helen Tørum om den vanskelige tiden:
Gikk ut av offerrollen
INSPIRASJONSKILDEN FOR KROPP OG SJEL
Bestill
RETURUKE 12
Tok bilder av
jordengler
INTERPRESS NORGE
INSPIRASJONSKILDEN FOR KROPP OG SJEL
MediuM med mobilen
– lær mer om alternativ helse og livsstil!
For 59 kroner måneden kan du nå få Medium i
postkassa hver måned ved å bestille med mobilen.
Beløpet trekkes fra mobilregningen.
Det eneste du trenger å gjøre, er å sende en SMS.
Skriv MABO «navn og adresse» Send til 2105.
Ønsker du å avslutte, send
MABO STOPP «navn og adresse» til 2105.
Bestill med
mobilen
www.mittmedium.no