47 - Ygg og Lyng

SPARKEN
BENK • BENCH
160 x 58 x h 103
design : elin louise sveen
Omfavnet av norsk natur
Produktene i heltre eik fra ygg&lyng© gir en følelse av nærhet til naturen. Alle våre
produkter og design er inspirert av norsk natur, vill og fantastisk som den er. Vi vil gjerne
bevare den slik, og vi lover å alltid gjøre vårt beste for å bevare miljøet.
Kvalitet som varer
Våre møbler er designet og produsert for å vare. Tidløst og godt design,
samt materialvalg av høy kvalitet gjør ygg&lyng© til et naturlig valg.
2
- Til glede for deg og kommende generasjoner.
Embraced by Norwegian nature
ygg&lyng’s solid oak products provide a feeling of closeness to nature. All designs are
inspired by Norway’s nature, wild and wonderful as it is. In creating our products, we promise to
always do our best to preserve our pristine and beautiful environment.
Quality that lasts
ygg&lyng© furniture is designed and built to last. Timeless and functional design
combined with materials of high quality make our products a natural choice.
yggoglyng.no • facebook.com/yggoglyng • instagram.com/yggoglyng
3
VIKEN
sPISEBORD • DINING TABLE
220 x 90 x h 75
design : elin louise sveen
VIKEN
sOFABORD • SOFA TABLE
130 x 65 x h 50
design : elin louise sveen
BJØRK
PUFF • OT TOMAN
ø 40 x h 47
design : elin louise sveen
24
4
5
LYSSPILL
LAMPE • LAMP
ø 70 x h 37 / ø 70 x h 28
design : merethe berggaard
ViOLA
SPISEBORD • DINING TABLE
180 (+50+50) x 90
240 (+50+50) x 100
140 (+50+50) x 70 / 90 x 90
design : elin louise sveen
VARG
spisestol • dining chair
design : elin louise sveen
24
6
7
ViOLA
SOFABORD • SOFA TABLE
140 x 70 x h 45 / 90 x 90 x h 45
design : elin louise sveen
LYNG
SOFA MODULER venstre & hjørne
SOFA MODULES left & corner 248 (160 + 88) x 88 x h 70
design : elin louise sveen
BLÅTIMEN
PUTETREKK • CUSHION COVER 60 x 40
foto/photo : cecilie husum
8
9
Victoria sk jenk • sideboard 150 x 38 x h 90
LENKE VEGGBILDE • PICTURE 35 x 50 foto/photo
design : elin louise sveen
: elin louise sveen
Victoria
SPISEBORD • DINING TABLE
180 (+50+50) x 90 / 240 (+50+50) x 100
140 (+50+50) x 70 / 90 x 90
design : elin louise sveen
MARKENS GRØDE
COLLAGE 20 stk/pcs 21 x 29
10
11
VIOLA
SPISEBORD • DINING TABLE
180 (+50+50) x 90 / 240 (+50+50) x 100
140 (+50+50) x 70 / 90 x 90
design : elin louise sveen
VARG spisestol
• dining chair
design : elin louise sveen
VARG
SPISEBORD • DINING TABLE
180 (+50+50) x 90 / 240 (+50+50) x 100
140 (+50+50) x 70 / 90 x 90
design : elin louise sveen
STUNDER
sPISESOFA • DINING SOFA
165 x 73 x h 90 / 206 x 73 x h 90 / 230 x 73 x h 90
design : elin louise sveen
VARG
SPISEBORD • DINING TABLE
180 (+50+50) x 90 / 240 (+50+50) x 100
140 (+50+50) x 70 / 90 x 90
design : elin louise sveen
NON
spisestol • dining chair
design : elin louise sveen
TID
PUTETREKK • CUSHION COVER 50 x 50
12
13
STUNDER
sPISESOFA • DINING SOFA
165 x 73 x h 90 / 206 x 73 x h 90 / 230 x 73 x h 90 design : elin louise sveen
FJELL
SPISESTOL • DINING CHAIR
design : ygg&lyng design studio
VARG
SPISEBORD • DINING TABLE
180 (+50+50) x 90 / 240 (+50+50) x 100
140 (+50+50) x 70 / 90 x 90
design : elin louise sveen
15
STUNDER
sPISESOFA • DINING SOFA
165 x 73 x h 90 / 206 x 73 x h 90 / 230 x 73 x h 90
design : elin louise sveen
VARG
SPISEBORD • DINING TABLE
180 (+50+50) x 90 / 240 (+50+50) x 100
140 (+50+50) x 70 / 90 x 90 design : elin louise sveen
STABLE
BENK/PUFF • BENCH/OT TOMAN
120 x 45 x h 45 / 40 x 45 x h 45 design : elin louise sveen
Victoria
SPISEBORD • DINING TABLE
180 (+50+50) x 90 / 240 (+50+50) x 100
140 x 70 (+50+50) / 90 x 90
design : elin louise sveen
KVELD
SPISEsofa • DINING sofa
160 x 75 x h 105 / 201 x 75 x h 105 / 225 x 75 x h 105
design : elin louise sveen
VARG
spisestol • DINING CHAIR
design : elin louise sveen
Victoria
SOFABORD • SOFA TABLE
140 x 70 x h 40 / 90 x 90 x h 40
design : elin louise sveen
LYNG
SOFA 220 x 88 x h 70
design : elin louise sveen
17
ViOLA
SPISESOFA / SOFA • DININGSOFA / SOFA
220 x 82 x h 87 / 80
design : elin louise sveen
18
19
Victoria
SPISEBORD • DINING TABLE
180 (+50+50) x 90 / 240 (+50+50) x 100
140 (+50+50) x 70 / 90 x 90
design : elin louise sveen
VIOLA
sOFA & SPISESOFA MODULER /
SOFA & DINING SOFA MODULES
Alle møbleringsforslag kan venstre - eller høyrevendes
All combinations can be reversed
20
21
VIOLA
SOFA / SPISESOFA • SOFA / DININGSOFA
220 x 82 x h 80 / 87
design : elin louise sveen
VIOLA
dagseng / DAY BED
160 x 160 x h 80
design : elin louise sveen
BJØRK
PUFF / OT TOMAN
ø 40 x h 47
design : elin louise sveen
COLLAGE 20 stk/pcs 21 x 29
22
23
24
25
ENG
HVILESTOL • LOUNGE CHAIR
70 x 82 x h 90
design : elin louise sveen
SVEV
sofa
210 x 86 x h 82 / 245 x 86 x h 82
design : elin louise sveen
SK JØR VEGGBILDE • PICTURE 80 x 80
TRAPP VEGGBILDE • PICTURE 80 x 120
DRÅPER PUTETREKK • CUSHION COVER 50 x 50
foto/photo : cecilie husum
SVEV
sofa
210 x 86 x h 82 / 245 x 86 x h 82
design : elin louise sveen
VARG
sofabord • SOFA TABLE
140 x 70 x h 45 / 90 x 90 x h 45
design : elin louise sveen
26
27
PÅ VEGGEN / ON THE WALL
35 x 50 / 80 x 80 / 80 x 120
foto/photo : cecilie husum & elin louise sveen
LYNG
LYNG
sOFA MODULER / SOFA MODULES
Alle møbleringsforslag kan venstre - eller høyrevendes
All combinations can be reversed
28
SOFA MODULER venstre & høyre
SOFA MODULES left & right
320 (160 + 160) x 88 x h 70
design : elin louise sveen
BJØRK
PUFF • OT TOMAN
ø 40 x h 47
design : elin louise sveen
LYNG
SOFA MODULER senter 145,
høyre, senter 145 & venstre
SOFA MODULES center 145, right,
center 145 & left
305 (145 + 160) x
321 (88 + 145 + 88) x 160 x h 70
design : elin louise sveen
DRÅPER
PUTETREKK • CUSHION COVER
50 x 50
foto/photo : cecilie husum
30
31
HVILE
sOFA MODULER / SOFA MODULES
Alle møbleringsforslag kan venstre - eller høyrevendes
All combinations can be reversed
HVILE
SOFA MODULER hjørne,
senter 120, hjørne & endemodul
SOFA MODULES corner, center 120,
corner & end module
312 (96 + 120 + 96) x 216 (96 + 120) x h 65
heldekkende ryggputer / solid back cushions
TRAPP VEGGBILDE • PICTURE 80 x 120
DRÅPER PUTETREKK • CUSHION COVER 50 x 50
BLÅTIMEN PUTETREKK • CUSHION COVER 60 x 40
foto/photo : cecilie husum
32
33
HVILE
SOFA MODULER chaise, senter 80 & endemodul
SOFA MODULES chaise, center 80 & end module
150 x 296 (96 + 80 + 96) x 96 x h 65
løse puter / open back cushions
35
HVILE
SOFA MODULER hjørne & endemodul
SOFA MODULES corner & end module
216 (96 + 120) x 96 x h 65
heldekkende ryggputer / solid back cushions
LUN
STOL/SOFA (inne eller ute)
CHAIR/SOFA (indoor or outdoor)
105 x 80 x h 70 / 180 x 80 x h 70
design : ygg&lyng designstudio
TRAPP
VEGGBILDE • PICTURE 80x120
foto/photo : cecilie husum
FURU & BJØRK
36
PUFF • ottoman
ø 60 x h 35 / ø 40 x h 47
design : elin louise sveen
STABLE
BENK/PUFF • BENCH/OT TOMAN
120 x 45 x h 45 / 40 x 45 x h 45
design : elin louise sveen
FURU & BJØRK
PUFF • ottoman
ø 60 x h 35 / ø 40 x h 47
design : elin louise sveen
37
STABLE
BENK/PUFF • BENCH/OT TOMAN
120 x 45 x h 45
40 x 45 x h 45
design : elin louise sveen
POSE & SEKK
BEANBAG
135 x 165
design : ygg&lyng designstudio
HALM
PUFF • ottoman
ø 60 x h 35
design : elin louise sveen
spisestoler, benker & puffer / dining chairs, benches & ottomans
LODGE
STOL • CHAIR
VARG
spisestol
dining chair
Art. 7056
heltre eik
solid oak
* EN
avtagbart trekk i et
utvalg av stoffer
removable cover in a
choice of fabrics
83
47
52
48
EH EW EG
STABLE 120
benk/puff
bench/ottoman
Art. 8043
120
45
45
BJØRK
PUFF • ottoman
ø 40 x h 47
design : elin louise sveen
FJELL
spisestol
dining chair
Art. 7055
heltre eik
solid oak
NON
spisestol
dining chair
Art. 7058
heltre eik
solid oak
38
40
45
SPARKEN 160
benk
bench
Art. 7155
heltre eik, en
rygg grålakkert
solid oak, one back
is lacquered in grey
STUBBE 120
benk / sofabord
bench / sofa table
Art. 4061
heltre eik
solid oak
* EN
avtagbart trekk i et
utvalg av stoffer
removable cover in a
choice of fabrics
99
49
50
46
* EN
EH
82
44
46
STABLE 40
puff
ottoman
Art. 8044
120
45
45
40
45
BJØRK 40
puff
ottoman
Art. 8042B
42
* EH
ø 60
35
ø 40
103
FURU 60
puff
ottoman
Art. 8041F
46
147
160
ø 60
35
47
58
45
avtagbart vannavvisende trekk,
kjerne av EPS &
kaldskum.
removable
water resistant cover,
core of EPS & foam.
avtagbart vannavvisende trekk,
kjerne av EPS &
kaldskum.
removable
water resistant cover,
core of EPS & foam.
47
ø 40
avtagbart vannavvisende trekk,
kjerne av EPS &
kaldskum.
removable
water resistant cover,
core of EPS & foam.
47
* EN
EH EW EG
53
120
HALM 60
puff
ottoman
Art. 8045
ø 60
35
47
ø 40
180
STUBBE 180
benk / sofabord
bench / sofa table
Art. 7152
heltre eik
solid oak
EH EW EG
avtagbart vannavvisende trekk,
kjerne av EPS &
45
kaldskum.
removable
water resistant cover,
core of EPS & foam.
40
47
45
*
120
EN
EH
53 EW EG
47
180
40
45
* Materialkoder heltre eik: EN - eik naturoljet / EH - eik hvitoljet / EW - eik wengébeiset & lakkert / EG - eik gråoljet & vokset
* Material codes solid oak: EN - oak natural oiled / EH - oak white oiled / EW - oak wengé stained & lacquered / EG - oak grey oiled & waxed
avtagbart vannavvisende trekk,
kjerne av EPS &
kaldskum.
removable
water resistant cover,
core of EPS & foam.
39
90
50
70
180 (+ 50 + 50 )
spisebord / dining tables
Victoria 110+50
spisebord
dining table
Art. 5046
heltre eik
solid oak
* EN
EH EW EG
tilleggsplate inkl. + 50
extension incl. + 50
110 - 160
110
110 - 160
Victor 140
spisebord
75
dining table
Art. 4052/5340 75
heltre eik
75
solid oak
75
75
Victoria 90
spisebord
dining table
Art. 4050/5240
heltre eik
solid oak
* EN
90
EH EW EG
90
90
75
90
75
Victoria 140
spisebord
75
dining table 75
Art. 4052/5240 75
heltre eik
75
50
solid oak
75
40
75
Victoria 180 75
75
50
spisebord
dining table 50
Art. 5042/5240 50
50
heltre eik
75
solid oak
75
75
75
50
Victoria 240
50
spisebord
50
dining table 50
Art. 5044/5240 75
heltre eik
75
solid oak
75
50
50
Victor 90
50
spisebord
dining table
Art. 4050/5340
heltre eik
solid oak
90
70
90
90
90(+ 50 + 50 )
140
90
90
* EN
140 (+ 50 + 50 )
140 (+ 50 + 50 )
70
90
70
140 (+ 50 + 50 )
180 (+ 50 + 50 )
90
90
100
90
90
90
100
100
100
100
100
70
klar for tilleggsplater 50 + 50
70
ready for extensions
75 50 + 50
70
Art.
4152
75
70
70
90
90
90
EH75 EW EG
75
70
70
75
70
EH
50
70
EW 90
EG
90
75 50 + 50
klar for tilleggsplater
90
180 (+ 50 + 50 ) ready for extensions
50 + 50
75
90
Art. 5142
180 (+ 50 + 50 )
75
50 90
180 (+240
50 + 50 )
(+ 50 + 50 )
50 90
100
50
* EN EH 75EW100EG
100
240 (+ 50 + 50 )
75 50
klar for tilleggsplater
+
50
100
240 (+ 50ready
+ 50 )
for extensions
50 + 50
75
50Art.100
5144
240 (+ 50 + 50 )
50 100
100
50
100
* EN
90
90
75
70
140
(+ 50 + 50 )
VICTOR 180
spisebord
dining table
Art. 5042/5340
heltre eik
solid oak
90
90
90VICTOR 240
EH EW EG
90
90
90
90
90
90
140
(+ 50 + 50 )
(+ 50 + 50 )
75
50
70
50
75
75
75
50
50
spisebord
dining table 50
140
(+ 50 + 50 )
Art.
5044/5340 75
140 heltre
(+ 50 + 50 ) eik
75
solid oak
70
90
90
90
90
90
90
100
100
100
VARG
180 (+ 5090
+ 50 )
50
spisebord
180 (+ 50 + 50 )
dining table
180
(+ 504050/5540
+ 50 )
Art.
heltre eik
solid oak
75
* EN
VARG 180
75
50
spisebord
dining table 50
Art. 5042/5540
50
heltre eik
75
solid oak
(+ 50 + 50 )
180 (+ 50 + 50 )
180 (+ 50 + 50 )
180 (+ 50 + 50 )
90
70
90
240 (+ 50 + 50 )
240 (+ 50 + 50 )
100
75
klar for tilleggsplater
50 100
+ 50
240 (+ 50 +ready
50 )
for extensions
50 + 50
75
50 100
Art. 5144
240 (+ 50 + 50 )
50 100
EH EW EG
41
90
140
(+ 50 + 50 )
70
140
(+ 50 + 50 )
90
75
70
140
140
(+ 50 + 50 )
(+ 50 + 50 )
75 Art. 4152
70
50 70
180 (+ 50 + 50 )
50
* EN
70
EH EW 90
EG
90
90
90
75 50 + 50
klar for tilleggsplater
ready
for
extensions
50 + 50
75
180 (+ 50 + 50 )
90
180 (+ 50 + 50 )
100
90
75
50
90
100
VIOLA 140
spisebord
dining table
Art. 4052/5440
heltre eik
solid oak
90
EH EW EG
klar for tilleggsplater 50 + 50
70
ready for extensions
75 50 + 50
240 (+ 50 + 50 )
EH EW EG
100
klar for tilleggsplater 50 + 50
ready for extensions
50 + 50
75
Art. 5144
240 (+ 50 + 50 )
100
100
50
100
* EN
90
EH EW EG
90
90
75
VIOLA 180
spisebord
dining table
Art. 5042/5440
heltre eik
solid oak
90
70
70
90
70
VIOLA 90
50
spisebord
dining table
Art. 4050/5440
heltre eik
solid oak
50
* EN
* EN
90
240 (+ 50 + 50 )
240 (+ 50 + 50 )
90(+ 50 + 50 )
140
90
50
75
90
75
50
75
140
(+ 50 + 50 )
(+ 50 + 50 )
EW 90
EG
EH
50
75 50 + 50
klar for tilleggsplater
180 (+ 50 + 50 )
180 (+ 50 + 50 )
VIOLA 240
spisebord
dining table
Art. 5044/5440
heltre eik
solid oak
90
70
90(+ 50 + 50 )
140
* EN
75
75
90
90
75
90
70
70
90
140 (+ 50 + 50 )
70
140 (+ 50 + 50 )
75
7090
70
(++50
140180
(+ 50
50+)50 )
75
50
70
75
50
75
50
50
50
75
75
75
50
50
50
75
90
70
90
90
100
90
90
90
100
90
100
100
75
100
100
75
50
100
50
100
75
90
90
EH EW EG
70
75
klar for tilleggsplater 50 + 50
70
75 50 + 50
ready for extensions
70
Art.
4152
75
75
70
VIKEN 220
spisebord
dining table
Art. 5032
heltre eik
solid
oak
90
70
EH EW 90
EG
50
90
klar for tilleggsplater
75 50 + 50
180 (+ 50 + 50 ) ready for extensions 50
90
+ 50
75
90
Art. 5142
180 (+ 50 + 50 )
75
90
50
180 (+240
50 +(+
5050
) + 50 )
50
90
100
50
* EN EH 75EW100EG
240 (+ 50 + 50 )
100
75
klar for tilleggsplater
50 + 50
100
240 (+ 50 ready
+ 50 ) for extensions 50 + 50
75
100
50Art. 5144
240 (+ 50 + 50 )
50
100
* EN
90
90
75
50
* EN
50
75
240 (+ 50 + 50 )
50
100
100
50
90
EH EW100EG
75
klar for tilleggsplater
50 + 50
100
75
90
100
50
75
75
50
50
90
100
50 )
220 (+ 50 +ready
for extensions
50 + 50
75
100
Art. 5144
220 (+ 50 + 50 )
100
50
100
100
50
240 (+ 50 + 50 )
50
50
240 (+ 50 + 50 )
* Materialkoder heltre eik: EN - eik naturoljet / EH - eik hvitoljet / EW - eik wengébeiset & lakkert / EG - eik gråoljet & vokset
* Material codes solid oak: EN - oak natural oiled / EH - oak white oiled / EW - oak wengé stained & lacquered / EG - oak grey oiled & waxed
140
50
(+ 50 + 50 )
70
180 (+ 50 + 50 )
90
240 (+
180 (+ 50 +
140 (+ 50 + 50
240 (+
100
EH
50 EW EG
90
50
75
90
90
90
240 (+ 50 + 50 )
90
EH EW100EG
75
klar for tilleggsplater
50 + 50
90+ 50
ready for extensions
50
75
100
Art.
5142
180 (+ 50 + 50 )
90
100
90
50
75
90
75
240 (+ 50 + 50 )
70
90
50
140
240 (+ 50 + 50 )
50
75
90
75
klar for tilleggsplater
50 + 50
70
ready for extensions
50
+ 50
75
100
70
5131
220
75 Art.
90
50
75
70
50
* EN
75
180 (+ 50 +
140 (+ 50 + 50
90
90SILDRE 180
SILDRE
220
180 (+ 50 + 50 )
spisebord
180 (+ 50 + 50 )
dining table
180
+ 50 )
Art.(+ 50
5011
heltre eik
solid oak
EH EW EG
klar for tilleggsplater 50 + 50
70
ready for extensions
50 + 50
75
Art.
5131
220
75
* EN
spisebord
(+ 50 + 50 )
dining table
140 (+ 50 + 50 )
Art. 5010
(+ 50 + 50 eik
)
140heltre
solid oak
90
50
75
90
90
50 70
50
* EN
VIKEN 220
Wild Oak
240 (+ 50 + 50 )
spisebord
dining table
Art. 5031
heltre vill eik
75
m/kvist
wild oak w/knots
Art. 5142
50
100
* Materialkoder heltre eik: EN - eik naturoljet / EH - eik hvitoljet / EW - eik wengébeiset & lakkert / EG -50
eik gråoljet & vokset
100
* Material codes solid
oak grey oiled & waxed
75 oak: EN - oak natural oiled / EH - oak white oiled / EW - oak wengé stained & lacquered / EG -100
240 (+ 50 + 50 )
70
140
VARG 240
spisebord
dining table 50
Art. 5044/5540
heltre eik
solid oak
70
90
90
75
90
180 (+ 50 + 50 ) ready for extensions
50 + 50
75
90
Art. 5142
180 (+ 50 + 50 )
75
50 90
180 (+ 50 + 50 )
90
50
100
50
EG
* EN EH 75EW 100
240 (+ 50 + 50 )
75
90
140
180 (+ 50 + 50 )
75
70
75
75
90
50 70
75
VARG
240 140
(+ 50 + 50 )
spisebord
240 (+ 50 + 50 )
75
dining table 75
75
Art. 4052/5540
heltre eik
solid oak
50
90
70
90
* EN
90
Art.
70 4152
50
100
100
50
75
(+ 50 + 50 )
100
75
50
70
klar for tilleggsplater 50 + 50
70 + 50
ready for extensions
75 50
140
140
90
75 EW EG
EH
75
70
70
70
50
* EN
70
75
140 (+ 50 + 50 )
50 70
50
* EN
70
90
75
90
(+ 50 + 50
75
75
90
140
180 (+ 50 +
180 (+ 50 + 5
41
240 (+
240 (+
41
105
51
105
105
95
95
95
51
145
210
225
210
225
210
225
210
225
210
225
210
225
51
51
41
41
41
45
51
41
41
145
45
145
45
145
45
51
186
45
186
45
186
45
186
45
51
41
41
57
75
57
75
57
75
57
75
57
75
57
75
STUNDeR 230
spisesofa
dining sofa
Art. 8154
ben i heltre eik
i to høyder
legs in solid oak
in two heights
STUNDeR 206
spisesofa
kledd i bunad
dining sofa
dressed in
national
costume
Art. 8153-B
ben i heltre eik
i to høyder
legs in solid oak
in two heights
ygg&lyng sofaer fås i et stort utvalg tekstiler / ygg&lyng sofas are available in a large selection of fabrics
80
80
80
90
90
90
90
80
80
80
80
90
51
41
186
206
186
206
186
206
57
73
57
73
57
73
41
41
51
145
165
51
210
230
210
230
145 210
165 230
51
51
41
41
210
230
210
230
210
230
41
41
57
73
57
73
57
73
57
57
73
73
57
73
57
73
57
73
51
186
206
80
57
73
VIOLA 160x160
dagseng
day bed
Art. 8025
90
57
73
06
12
40
87
10
22
06
12
40
130
160
10
22
06
12
40
VIOLA 160
modul høyre
module right
Art. 8026
80
87
145
160
145
160
80
87
145
160
Se forslag på løsninger på side145
21
160
See combinations on page 21
41
210
230
22
130
160
VIOLA 160
modul venstre
module left
Art. 8027
51
10
130
160
57
73
210
230
80
80
80
41
186
206
190
220
57
73
sofahøyde
sofahøyde
sofahøyde
57
73
57
73
57
73
51
06
sofahøyde
sofahøyde
spisehøyde
spisehøyde
186
206
186
206
186
206
87
sofahøyde
sofahøyde
spisehøyde
spisehøyde
90
VIOLA 220
sofa
Art. 8023
190
220
87
87
80
80
87
87
80
80
sofahøyde
sofahøyde
sofahøyde
spisehøyde
spisehøyde
41
90
51
06
87
80
80
40
80
sofahøyde
spisehøyde
spisehøyde
95
41
90
80
87
87
87
47
80
80
sofahøyde
sofahøyde
spisehøyde
95
51
41
87
80
80
40
80
80
sofahøyde
sofahøyde
spisehøyde
spisehøyde
95
41
87
87
80
80
80
sofahøyde
spisehøyde
spisehøyde
105
57
75
57
75
57
75
57
75
57
75
57
75
51
57
73
57
73
57
73
87
87
80
80
sofahøyde
sofahøyde
spisehøyde
spisehøyde
186
201
186
201
186
201
186
201
186
201
186
201
145
165
145
165
145
165
10
22
06
0
6
12
40
130190
160220
87
80
80
40
sofahøyde
spisehøyde
spisehøyde
105
STUNDeR 206
spisesofa
dining sofa
Art. 8153
ben i heltre eik
i to høyder
legs in solid oak
in two heights
80
41
Svev 79
stol
lounge chair
Art. 8011
80
80
87
87
47
80
spisehøyde
51
80
51
VIOLA 160
sofa
Art. 8022
sofahøyde
105
80
57
73
57
73
57
73
51
spisehøyde
41
90
51
145
165
145
165
145
165
sofahøyde
41
90
spisehøyde
95
51
41
STUNDeR 165
spisesofa
dining sofa
Art. 8152
ben i heltre eik
i to høyder
legs in solid oak
in two heights
06
SVEV
Svev leveres med tykke og komfortable og vendbare
sete- og ryggputer i dun. Svev 210 og 245 har mulighet for to
ben-plasseringer. The Svev sofa is delivered with thick, soft, cozy and
reversible seat- and back cushions in down. Two different leg placement
options for Svev 210 and 245.
sofahøyde
95
57
75
57
75
57
75
57
75
57
75
57
75
51
90
06
sofa / sofas
80
Viola sofa har personlighet
og karakter og består
40
190
68
av ulike moduler som kan settes sammen til individuelle
løsninger.
220
82
Fås også med høye ben som spisesofa. The Viola sofa has a
87
personality and character and consists modules
which can be
47
combined to your desired setup. Also available with190
higher legs as 68
82
220
a dining sofa.
sofahøyde
95
145
160
145
160
145
160
145
160
145
160
145
160
sofahøyde
sofahøyde
sofahøyde
spisehøyde
spisehøyde
spisehøyde
105
51
sofahøyde
sofahøyde
spisehøyde
spisehøyde
spisehøyde
sofahøyde
sofahøyde
spisehøyde
spisehøyde
spisehøyde
spisehøydesofahøyde
sofahøyde
spisehøyde sofahøyde
105
VIOLA
spisehøyde
KVELD 186
benk
bench
Art. 8052
ben i heltre eik
i to høyder
legs in solid oak
in two heights
105
sofahøyde
KVELD 145
benk
bench
Art. 8050
ben i heltre eik
i to høyder
legs in solid oak
in two heights
sofa, men med lavere rygg. Den har to muligheter for plassering
av ben. Stunder sofa has the same comfort as the Kveld sofa, but with
a lower back. It can also be fitted with more traditional legs.
spisehøyde
KVELD 225
spisesofa
dining sofa
Art. 8054
ben i heltre eik
i to høyder
legs in solid oak
in two heights
sofahøyde
sofahøyde
sofahøyde
spisehøyde
spisehøyde
spisehøyde
42
KVELD 201
spisesofa
dining sofa
Art. 8053
ben i heltre eik
i to høyder
legs in solid oak
in two heights
sofahøyde
spisehøyde
spisehøyde
sofahøyde
spisehøydesofahøydesofahøyde
spisehøyde
sofahøyde
sofahøyde
sofahøyde
spisehøyde
spisehøyde
spisehøyde
KVELD 160
spisesofa
dining sofa
Art. 8055
ben i heltre eik
i to høyder
legs in solid oak
in two heights
sofahøyde
sofahøyde
sofahøyde
spisehøyde
spisehøyde
spisehøyde
den kan også brukes som en vanlig sofa ved å velge lave ben.
Kveld is the perfect sofa for the dining table, but it can also be used
as a traditional sofa by choosing lower legs.
STUNDER Stunder sofa har samme komfort som Kveld
sofahøyde
KVELD Kveld er den optimale sofa til spisebordet, men
spisehøyde
spisesofa/sofa / dining sofas/sofas
spisehøyde
spisesofa/sofa / dining sofas/sofas
10
22
06
06
12
40
06
06
40 130
190
68
160190
220
190
82
220
220
40
47
06
06
10
10
47
22
22
10
22
10
10 22
22
10
10 22
10 22
10
22
22
10
22
10
10 22
22
10
22
06
06
12
12
06
06
12
06
012
6
12
68
190
190
82
130190
220
130
220
160
160220
40
40
40
40
40
130190
68 130
160220
145
160
82 130
160
160
06
012
6
12
06
06
12
12
40
40
68 130
130
82 130
145
160
130
160
160
160
160
40
40
06
12
40
06
012
6
12
40
40
06
12
130
147
130
160
130
160
145
160
145
160
160
160
40
145
130
145
68 160
160
145
160
82 145
160
160
40
40
47
40
40
47
47
40
40
47
40
40
40
47
40
40
68
82
68
82
82
47
40
68
40
82
68
68
82
68
82
82
47
47
68
40
68
82
68
68 147
82
16082
82
47
68
68
82
68
82
82
Svev 210
sofa
Art. 8013
82
82
82
82
68
82
68
68
68
82
68
82 147
82
82 160
Svev 245
sofa
Art. 8015
82
82
82
82
40
Svev 70x62
puff
ottoman
Art. 8014
68
82
145
145
160
145
160
160
68 145
82 145
160
145
160
160
40
47
40
40
47
47
40
68
68
82
68
82
82
68
68
82
68
82
82
68
68
82
68
82
82
ygg&lyng sofaer fås i et stort utvalg tekstiler 87/ ygg&lyng sofas47are available in a large selection of fabrics
145
160
68
82
70
65
79
65
79
65
79
70
70
196
40
210
40
65
86
40
65
86
40
196 70
40
210
231
245
196
210
231
245
196 62
210
70
231
245
62
70
231
24562
70
62
82
40
68 145
82 145
160
145
160
160
65
86
40
82
82
40
68
82 147
147
68
160
68 160
82
82
68
68 147
82
68 160
82
68
82
82
70
40
65
79
70
65
86
70
65 40
70
86
40
40
40
70
40
65
70 86
65
65 86
70 86
65
70 86
65
86
65
86
40
70
65
86
4743
120
150 40
70
70
sofa / sofas
70
LYNG
Lyng sofa serie består av ulike moduler som kan
settes sammen til individuelle løsninger. Alle puter er vendbare
og har avtagbare trekk. Lyng sofa consists of modules that can be
put together for individual solutions. All cushions are reversible and
the covers are detachable.
LYNG 220
sofa
Art. 8003
40
190
220
70
190
220
70
120
150
70
190
220
70
4446 LYNG 95
senter modul
center module
Art. 8001
120
150 40
70
70
70
95
70
70
70
70
40
70
70
40
70
70
70
40
70
190
220
120
150 40
70
70
70
LYNG 145
senter modul
center module
Art. 8016
LYNG 88x88
modul hjørne
module corner
Art. 8005
LYNG 160
modul venstre
module left
Art. 8006
70
LYNG 150
love seat
Art. 8002
95
95
190
220
120
145
150 40
95
120
145
95 150 40
40
40
40
40
62
40
7040
88
62
62
40
40
7040
6288
62
62
40
40
62
40
62
40 62
95 14540
70
95
88
40
66
70
70
88
62
88
145
62
95
40
70
70
LYNG 95x66
88
40
puff
145
40
160
145
70
ottoman
62
95
40
Art. 8004
70
70
88
40
145
70
160
70
62
95
14540
70
160
70
88
145
70
70stort utvalg
160 tekstiler
ygg&lyng sofaer fås i et
62
70
14540 62
7016040
70
70
88
88
145
70
160
62
70
88
70
88
62
70
88
62
LYNG 160
modul høyre
module right
Art. 8007
70
88
70
88
70
88
62
70
70
88
88
66
70
62
8862
66
70
8862
62
66
70
8862
70
70
88
70
70
70
70
70
145
95
40
70
88
145
160
40
70
88
145
160
145
160
145
160
145
16040
70
88
70
70
70
88
88
70
88
70
88
40
62
62
70
88
HVILE
hjørnemodul
corner modular
Art. 8211
66
70
8862
70
88
62
62
62
62
132
88
62150
62
Hvile sofa er den ultimate TV- og kosesofa. Den
består av ulike moduler som kan settes sammen til individuelle
løsninger. Alle puter er vendbare og har avtagbare trekk.
Hvile sofa is cozy and it is the ultimate TV- sofa. It consists of modules
that can be put together for individual solutions. All cushions are
reversible and the covers are detachable.
62
70
8862
28
HVILE
70
88
66
70
88
66
Hvile 80
sentermodul
center module
Art. 8212
70
88
70
88
62
62
Hvile 120
sentermodul
center module
Art. 8213
150
88
Hvile
chaise modul
arm høyre
chaise module
arm right
Art. 8215
70
88
7070
8888
70
88
70
88
70
70
88
70
88
66
66
80
8096
66
66
66
80
8096
120
66
66
66
66
Hvile
chaise modul
arm venstre
chaise module
arm left
Art. 8216
37
37
37
37
71
66
66
66
66
71
17
66
66
71
66
17
66
37
66
71
66
17
66
37
80
96
80
96
96
80
96
96
71
66
37
80
96
17
33
66
37
66
37
37
37
66
80
96 3737
96
37
80
96
17
80
96
66
HVILE
endemodul
åpen høyre
end module
open right
Art. 8217
66
HVILE
endemodul
åpen venstre
end module
open left
Art. 8218
66
37
HVILE
puff
ottoman
Art. 8219
80
80
96
96
80
96
37
80
96
80
80
96
134
96
96
80
150
96
80
96
80
134
96
96
150
134
80
96
150
80
134
96
96
150
134
80
150
80
96
120
134
96
150
134
80
150
134
120
96 80
120
150
134
33
150
80
80120
80
134120
33
33
3737
33
33
71
17
37 37
80
120
96
37
80
96
66
66
71
17
37
37
80
80
96
96
96
37
66
17
37
80
80
96
96
134
96
150
134
80
96
96
150
134
150
37
66
3737
33
134
134
96
150 96
150
80
120
134
80
120 96
150
80
120
33
80
80 80
120
37
33
80
33
80
37
96 50
68
35
96
66
37
80
96
96
96
40
35
33
80
68
80
120
37
50
33
80
Se forslag på løsninger på side 32
See combinations40on page 32
50
35
37 68
37
37
37
40
96
TEKSTIL / FABRICS
96
Alle tekstiler i ygg&lyngs
kolleksjon er nøye utvalgt, og fås i et stort utvalg farger og strukturer.
All fabrics in ygg&lyngs37collection37are carefully selected and are
available in a wide variety of colours and structures.
96
96
96
150
80
96
ygg&lyng sofaer fås i et stort80
utvalg
tekstiler /80120
ygg&lyng
sofas are available in a large selection of fabrics
80
96
50 66
35
120
37
68
80
96
3737
120
37
37 37
37
96
80
96
80
96
80
96
37
37
80
37
8096
37
120
80
37
96
80
96 37
37
80
37
120
80
37
96 37
80
8096
37
37
120
80
37
96
66 37
80
96
120
96
37
66
66
62
132
37
80
96
70
88
70
88
70
132 88
88
150
132
88
150
132
88
150
132
88
150
71
120
80
80
96
66
66
70
6288
62
62
66
66
66
70
88
70
88
66
40
95 14540
70
88
70
6288
62
40
14540
70160
88
70
Se forslag på løsninger på side
40
70
See combinations70on page
88 28
40
70
88
70
40
70
88
88sofas are available in a large selection of fabrics
/ 62
ygg&lyng
70
132
8862
88
62150
70
70
70
62
88
62
66
70
6288
95
70
88
62
40
70
40
95
95
70
40
70
40
145
40
70
62
62
70
40
62
45
sofabord / sofa tables
Victoria 90
sofabord
sofa table
Art. 4050/4250 40
heltre eik
solid oak
oppbevaring / storage
* EN
70
EH EW EG
140 (+ 50 + 50 )
90
90
90
40
VIOLA 90
sofabord
sofa table
Art. 4050/4450 45
heltre eik
solid oak
90
* EN
70
90
140 (+ 50 + 50 )
90
90
45
75
VICTORIA 140
sofabord
sofa table
Art. 4052/4250
heltre eik
solid oak
* EN
EH EW EG
klar for tilleggsplater 50 + 50
ready for extensions
75 50 + 50
Art. 4152
70
140 (+ 50 + 50 )
40
90
* EN
VIOLA 140
sofabord
140 (+ 50 + 50 )
sofa table
Art. 4052/4450
heltre eik
solid oak
* EN
klar for tilleggsplater 50 + 50
ready for extensions
75 50 + 50
140
(+ 50 + 50 )
Art. 4152
70
45
50
EH EW EG
140 (+ 50 + 50 )
37
145
43
sete & ryggpute i valgfritt stoff
ENG
* EN EH EW
seat and back cushions in a choise of fabric
hvilestol
lounge chair
Art. 8301
heltre eik
90
60
solid oak
40
25
4
82
70
70
80
82
5
70
70
EH EW EG
Justerbare hyller, skuffer med demping
Adjustable shelves, trays with soft close
75
70
70
SAMLE 145
skjenk
sideboard
Art. 2112
heltre eik
solid oak
EH EW EG
hvilestoler / relax chairs
145
190
SAMLE 190
skjenk
sideboard
Art. 2113
heltre eik
solid oak
* EN
82
82
37
43
37
43
EH EW EG
Justerbare hyller, skuffer med demping
5
Adjustable5 shelves, trays with soft close
37
190
43
82
50
Lodge
stol
chair
Art. 7730
heltre furu
solid pine
40
* FG
25
70
70
FK
70
92
34
56
92
5
46
90
70
90
140
* EN
EH EW 90
EG
75
(+ 50 + 50 )
90
90
50
90
40
75
VICTOR 140
sofabord
sofa table
Art. 4052/4350
heltre eik
solid oak
* EN
90
EH75EW EG
70
50
Art. 4152
70
140
70
(+ 50 + 50 )
VARG 90
sofabord
40
sofa table
Art. 4050/4550 45
heltre eik
solid oak
70
90
* EN
EH EW 90
EG
90
90
50
90
45
75
VARG 140
sofabord
sofa table
Art. 4052/4550
heltre eik
solid oak
90
100
* EN EH75 EW EG
180
45
70
+ 50
45klar for tilleggsplater 50 100
ready for extensions
75 50 + 50
50
85
17
Art. 4152
70
70
140 (+ 50 + 50 )
* EN
90
90
65
65
130
130
50
90
Victoria 150
skjenk
sideboard
Art. 2115
heltre eik
solid oak
* EN
EH EW EG
POSE&SEKK
beanbag
Art. 8165
38
150
43
135
100
* EN
EH75EW EG
100
50
65
65
STUBBE
180 (+ 50 + 50120
)
benk / sofabord
bench / sofa table
Art. 4061
heltre eik
solid oak
90
130
130
* EN
120
EH EW EG
53
47
240 (+ 50 + 50 )
STUBBE 180
benk / sofabord
140 (+ 50 + 50 )
bench / sofa table
Art. 7152
heltre eik
solid oak
avtagbart trekk i
valgfritt stoff.
removable cover in
a choice of fabrics.
90
50
50
45
47
180
120 EN
*
180
45
90wengébeiset180
(+ 50 + 50 )
* Materialkoder heltre eik: EN - eik naturoljet / EH - eik hvitoljet / EW - eik
& lakkert
/ EG - eik gråoljet & vokset
45oak: EN - oak natural oiled / EH - oak white oiled / EW - oak wengé stained & lacquered / EG - oak grey oiled & waxed
* Material codes solid
75
180 (+ 50 + 50 )
75
50
45
EH EW 90
EG
50
50
75
140 (+ 50 + 50 )
90
90
VikeN
sofabord
140 (+ 50 + 50 )
sofa table
Art. 4032
heltre eik
solid oak
50
90
90
45
240 (+ 50 + 50 )
100
klar for tilleggsplater 50 100
+ 50
ready for extensions
75 50 + 50
40
Viken
180 (+ 50 + 50 )
WILD OAK
sofabord
sofa table
Art. 4031
heltre eik
90
solid oak
165
VICTOR 90
sofabord
40
sofa table
Art. 4050/4350 40
heltre eik
solid oak
47
240 (+ 50 + 50 )
GREN 30x10
hylle
shelf
Art. 2130
GREN 60x15
hylle
shelf
Art. 2131
GREN 120x15
hylle
shelf
Art. 2132
heltre eik
solid oak
7
14,5
30
* EH
10
60 3015 10
7
12060
14,5 14,5
14,5
30
15
715
120
14,5
14,5
60
10
15
120
lamper / lamps
15
15
LYSSPILL
Lampe
lamp
Art. 7029
heltre eik
solid oak
37
70
28
70
* EN
EH
10 ringer av heltre eik.
Oppheng medfølger.
10 circles of solid oak.
Suspension included.
40
EH53 EW EG
40
LYSSPILL
Lampe
lamp
Art. 7037
heltre eik
solid oak
* EN
37
70
28
EH
13 ringer av heltre eik.
Oppheng medfølger.
13 circles of solid oak.
Suspension included.
* Materialkoder: EN - eik naturoljet / EH - eik hvitoljet / EW - eik wengébeiset & lakkert / EG - eik gråoljet & vokset / FG - furu grå / FK
- furu sort
70
* Material codes: EN - oak natural oiled / EH - oak white oiled / EW - oak wengé stained & lacquered / EG - oak grey oiled & waxed / FG - pine grey / FK - pine black
speil / mirror
på veggen / on the wall
FJELLVANN
speil / mirror
Art. 2210
heltre eik
solid oak
* EN
70
7070
120
120
120
FJELLVANN
speil / mirror
Art. 2211
heltre eik
solid oak
EH EW EG
12
70 80
12
12
* EN
8080
120
EH EW EG
200
12
12
200
12
putetrekk / cushion covers
MØ 50x50
putetrekk
cushion cover
Art. 8090
TID 50x50
putetrekk
cushion cover
Art. 8091
SOMMERVIND
50x50 putetrekk
cushion cover
Art. 8094
DRÅPE 50x50
putetrekk
cushion cover
Art. 8096
ARVESØLV
50x50 putetrekk
cushion cover
Art. 8097
MORMOR 50x50
putetrekk
cushion cover
Art. 8098
SAGBLAD 80x80
veggbilde
picture
Art. 8064
MØ 120x80
veggbilde
picture
Art. 8062
GRASET 80x120
veggbilde
picture
Art. 8061
Blonde 35x50
veggbilde
picture
Art. 8066
TIDENS TANN 35x50
veggbilde
picture
Art. 8067
EGG 35x50
veggbilde
picture
Art. 8068
LENKE 35x50
veggbilde
picture
Art. 8069
200
200 80
12
12
48
veggbilde fotoprintet
tekstil på treramme
picture dig. printed fabric
on wooden frame
SKJØR 80x80
veggbilde
picture
Art. 8065
TRAPP 80x120
veggbilde
picture
Art. 8063
Sikk SAKK
50x50 putetrekk
cushion cover
Art. 8088
NOREFJELL
60x40 putetrekk
cushion cover
Art. 8095
BLÅTIMEN
60x40 putetrekk
cushion cover
Art. 8089
STAMME 50x30
putetrekk
cushion cover
Art. 8092
TELEMARK
50x30 putetrekk
cushion cover
Art. 8099
collage printet på 300 g papir collage printet on 300 g paper
Rustikk lykke
collage
20 stk/pcs 21x29
Art. 8071
Skog & hei
collage
20 stk/pcs 21x29
Art. 8072
Markens Grøde
collage
20 stk/pcs 21x29
Art. 8073
LYNG
SOFA
220 x 88 x h 70
design : elin louise sveen
VICTORIA
SK JENK • SIDEBOARD
150 x 38 x h 90 design : elin louise sveen
GRASET
80 x 120
VEGGBILDE • PICTURE
foto/photo : cecilie husum
TIDENS TANN
VEGGBILDE • PICTURE
35 x 50 foto/photo : elin louise sveen
DRÅPER
PUTETREKK • CUSHION COVER
50 x 50 foto/photo : cecilie husum
49
materialfakta
heltre eik
SOLID OAK
Stunder i bunadsdrakt er et samarbeidsprosjekt
mellom ygg&lyng og tradisjonsrike Almankås fra
Telemark, som har sydd bunader i over 60 år!
Latin: “quercus robur / quercus petrea”
Materialene i ett ygg&lyng© heltremøbel i eik er ca 100 år
gammelt! Eik er et av de mest robuste og slitesterke løvtreslag,
og veden er således svært godt egnet for møbelproduksjon.
Ett av de eldste eiketrærne i verden er ca. 400 år, rager
34 meter over bakken og har en omkrets på over 10 meter.
Latin: “quercus robur / quercus petrea”
An ygg&lyng© solid oak furniture is approximately 100 years old.
Oak is one of the most robust and durable trees, thus the wood is
perfectly suited for production of quality furniture intended to last
for decades. One of the world’s oldest oak trees is over 400 years old,
rises 34 meters and has a circumference of over 10 meters.
Produksjon
Produksjon av heltre møbler er en møysom prosess som
krever lang erfaring og presisjon. Vår produksjon utføres av
dyktige møbelsnekkere og høyteknologiske maskiner som
gir en kombinasjon av håndverk og maskinell presisjon.
Production
Production of solid wood furniture is a careful process that requires
experience and precision. ygg&lyng© production combines the
mechanical precision provided by high tech machinery with the
knowledge and skill of experienced cabinet makers.
Kvalitet, design & miljøvennlighet
ygg&lyng© designmøbler er produsert for å vare. Vi håper du
vil være med på å bevare produktet, slik at din families barn
og barnebarn kan få glede av dine valg.
Quality, design & environmental friendliness
ygg&lyng© furniture is made to last a lifetime. We hope care is
taken to preserve the products you’ve chosen so that your children
and grandchildren can enjoy the items for a long, long time.
Materiale
Heltre europeisk eik med hele staver.
Behandling: naturoljet, hvitoljet, wengé mørkbeiset &
gråoljet med voks
Material
Solid European oak.
Treatment: Natural oiled, white oiled, dark wenge stained
or grey oiled and waxed.
Stunder with national costume pattern is a joint
project between ygg&lyng and the renowned
company Almankås, which has sewn Norwegian
national costumes for more than 60 years!
50
MATERIALs
STUNDER
sPISESOFA KLEDD i BUNAD
DINING SOFA DRESSED IN NATIONAL COSTUME
design : elin louise sveen
POLSTREDE MØBLER
UPHOLSTERED FURNITURE
ygg&lyng© produksjon av polstrede møbler er basert på
lange håndverkstradisjoner. Vi bruker kun materialer av
bærekraftig karakter, og tekstilene er nøye utvalgt etter
kvalitetskrav for det norske markedet.
ygg&lyng© upholstered furniture production is based upon the
traditional methods utilized by skilled craftsmen. We only use
materials with a sustainable character, and fabrics are carefully
selected to meet the quality requirements of the Norwegian market.
Materiale
Ramme: Heltre / kryssfinér
Fjærer:No-Sag
Puter:
Kaldskum, kaldskum / dun
Tekstil: Førsteklasses tekstiler beregnet for hardbruk
Material
Frame:
Solid wood / plywood
Springs:No-Sag
Cushions:
Foam, foam / down
Fabric:
Premium fabrics designed for tough use
51
/ TRYKK PRINT : Trykkservice as
GRAFISK DESIGN GRAPHIC DESIGN : Elin Louise Sveen / FOTO photo : Cecilie Husum, Elin Louise Sveen,
yggoglyng.no • facebook.com/yggoglyng • instagram.com/yggoglyng
1
Ø M E R KE
T
ILJ
6
Trykksak 6
5
M
24
NoRWAY: Krone Hanssen Scandinavia AS , Nedre Strandgate 7, 3015 Drammen
+ 47 32 82 85 90, [email protected]
SWEDEN: Krone Hanssen Scandinavia AB, Ståltrådsvägen 27, S-168 68 BROMMA
tel. +46 (0)8 54 900 660, [email protected]