Laste ned Doros sms

Doros enkle SMS-skole
Introduksjon
Velkommen til Doros enkle SMS-skole. Dette er en guide for
deg som ikke har benyttet SMS tidigere.
Hos Doro bruker vi SMS hyppig. Nå håper vi at DU også skal
komme i gang og bruke SMS.
Det er en rask og enkelt måte å holde kontakten med både
kollegaer, venner og famillie. Dessuten er det gøy .
Lykke til!
Camilla Nilsson
Markedssjef, Doro
.
Innehold
Dette er en enkel SMS-skole for deg
som er helt ny på SMS.
Vi har tatt utgangspunkt i vår egen enkle
mobiltelefon Doro PhoneEasy® 332gsm, men
grunnprinsippene gjelder for de aller fleste
mobiltelefoner.
Skolen er delt inn i 3 klasser
Leksjon nr 1. Skrive og sende SMS
Leksjon nr 2. Les SMS
Leksjon nr 3. Ekstrakurs – slik lager du smileys
Leksjon nr 1:
Skrive og sende SMS
1. Trykk på ”Meny” i
hovedvinduet
på din mobiltelefon.
Om du har en Doro PhoneEasy
332gsm kan du benytte direkteknappen for SMS. Trykk på SMSknappen og gå deretter direkte til steg
3 i presentasjonen (side 7).
2. Finn SMS-ikonet “Meldinger”.
Du leter ved å “bla” i menyen.
Pil-tasten for å bla finner du under
skjermen.
Klikk på SMS-ikonet (Meldinger) ved å
velge “OK”.
3. Trykk på “Skriv melding”
4. Gjør deg kjent med tastaturet før du
begynner å skrive din SMS.
Tastene for nummer 2-9 inneholder et
oppsett av tre eller fire bokstaver i
alfabetisk rekkefølge.
Tallet 2 står for eksempel for
A, B og C, tallet 3 for D, E
og F.
5. Tastaturet inneholder ikke bare
bokstaver.
Tast 1 er for skilletegn, som komma,
punktum og symboler.
Tast 0 benyttes for mellomrom. Stjerne
(*) og firkant (#) har andre funksjoner,
valg av store og små bokstaver samt
flere symboler.
6. Velg antall trykk og finn takten:
Ved å trykke en gang på tallet 2,
skriver du A. Trykker du to ganger
etter hverandre (relativt raskt),
skriver du B. Tre trykk blir C osv.
Prøv et par ganger for å finne den rette
takten.
7. Å, Æ & Ø ligger litt skjult.
Å og Æ finner du ved å trykke fire
respektive fem ganger på tast 2. Ø
finner du ved å trykker fire ganger på
tast 6.
8. Slik går du frem for å skrive HEI!
• Trykk to ganger på tast 4.
• To ganger på tast 3.
• Tre ganger på tast 4.
Utropstegnet finner du på tast 1.
Du blar med pil-tastene for å lete deg
fram til riktig symbol.
9. Når du er ferdig med din SMS.
Trykk på “Klar”.
10. Velg “Kun send”.
11. Skriv inn telefonumret som du vil
sende SMS:en til.
Eller trykk på tasten “søk” og finn
nummeret i din telefonbok.
12. Velg “Send” for å sende sms.
Gratulerer – du har nå
sendt din første SMS!
Leksjon nr 2:
Lese SMS
Når noen har sendt deg en SMS
kommer det opp direkte på skjermen.
Trykk på “Les”.
Vil du lese en gammel SMS, følger du
følgende steg i presentasjonen.
1. Gå til hovedmenyen på din
mobiltelefon.
Om du har en Doro PhoneEasy
332gsm kan du benytte direkte-tasten
for SMS. Trykk på SMS-knappen og
gå deretter direkte til steg 4 i
presentasjonen (side 22).
2. Finn SMS-ikonet, den lille
konvolutten. Du leter ved å bla i
menyen. Bla med pil-tastene som finnes
under selve displayet.
3. Trykk på SMS-ikonet, (Konvolutt).
4. Velg “Innboks”.
5. Bla med pil-tastene frem
til den meldingen du vil lese.
6. Trykk på “Les”.
7. Trykk på den røde telefonen for å
komme tillbake til hovedmenyen.
Leksjon nr 3:
Ekstrakurs
Kunsten å lage smileys
Når du har lært deg å skrive og sende SMS
er ”uttrykkssymboler” eller ”smileys”
vanligvis neste steg.
Symbolene skrives med hjelp av vanlige
symboler som f.eks. kolon, bindestrek eller
parentestegn og er en enkel måte å
forsterke/uttrykke en følelse i en sms,
når du føler at ordene ikke strekker til.
Du finner de vanligste symbolene som
benyttes for uttrykkssymboler under
tast 1 på din telefon.
Bla med pil-tastene.
:-)!
:-(!
”Jeg er glad”
Skrives: Kolon. Bindestrek. Høyre
parentestegn .
:-)
”Jeg er sur”
Skrives: Kolon. Bindestrek.
Venstre parentestegn.
:- (
”Jeg har glimtet i øyet”
Skrives: Semikolon. Bindestrek.
Høyre parentestegn .
;-)
”Kyss!”
Skrives: Kolon. Bindestrek.
Stjerne
: -*
Takk for oss!