Voss Swingklubb er for ALLE, uansett nivå. H nybyrjarar og dei som

Voss Swingklubb er for ALLE, uansett nivå. Her finst både
nybyrjarar og dei som er meir erfarne. Du treng IKKJE å ha med
dansepartnar, møter du opp kan me lova deg å få dansa.
Hei
Me i styret ynskjer deg velkommen tilbake til ein ny sesong i
swingklubben. Håpar du har hatt ein kjempeflott
kjemp
sommar, og at det no
byrja å rykke i dansefoten att.
Her kjem i alle fall litt informasjon om aktivitetar og swingkveldane denne
hausten.
Hugs å ta med dansesko/innesko.
Swingkveldar i haust: 24/8, 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11,
2/11 16/11 og 30/11
Altså swingkveldar
ar tysdagar i partalsveker kl 19.30
19
til 22.00
Dansekveldane er gratis for medlemer, andre er velkomne for kr 50,- pr kveld.
Gamaldanskveldar i haust: 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11 og 23/11 kl 20 – 22.
kr 25,- pr. kveld for medlemer, andre er velkomne for kr 50,- pr kveld
Alle dansekveldane i Ungdomshallen på Vangen.
Det vert Grunnkurs i swing 3/9 kl 19-22
22 og 4/9 kl 10-13 + repetisjon 7/9 kl 18-22
Stad: Ungdomshallen på Vangen Vaksne kr 300,300, Studenter kr 200,- Medlemer kr 100,100,
Påmelding til Elisa-Beth
Beth mob. 97659355 el. [email protected]
”Workshop” – repitering 17/9 påmelding Målfrid
Vidaregåande swingkurs 29/10 kl 19-22
19
og 30/10 kl 10-13 i Ungdomshallen på Vangen. Påmelding Målfrid
Pris: Medlemer kr 100,- Ikkje medlemer kr 300,300, Studenter kr 200,Bengt Eriksen spelar god dansemusikk for oss på utvida dansekveld 19/10 frå kl 19.00.
Kakebakarar denne kvelden frå A til N på oppmøtelista.
Julebordet vert laurdag 4.des. Meir informasjon seinare.
Sjekk også www.swingen.no eller send oss epost på [email protected]
3480 11 61172
Medlem haust 2010/vår 2011
Vaksne kr 350,Studentar kr 200,-
Voss Swingklubb
v/Møyfrid Norekvål
Reppavegen 508
5710 SKULESTADMO
3480 11 61172