Klikk her for å lese avisen

Tlf: 69 84 60 10 | www.amror.no
Magasinet
Tilbudene i dette Magasinet varer ut april 2014
Moreneveien 1, 1859 Slitu
Tlf: 69 84 60 10 | www.amror.no
110 år med
rørleggerhistorie
Side 4-6
VI KAN - LA OSS VISE DEG
2 Askim & Mysen rør MAGASINET
1904-2014 110 ÅRS JUBILEUM
110 ÅRS JUBILEUM 1904-2014
Askim & Mysen rør MAGASINET 3
Askim & Mysen rør
Askim & Mysen Rør har røtter tilbake til 1904. Vi er ikke rent lite
stolte av å ha ført firmaet videre i disse siste 26 årene (1988–2014).
Jeg startet selv i en tid hvor markedet var dårlig, renta høy og det var
lite byggeaktivitet, men jeg tror det var bra å starte opp i vanskelige
tider – da må man jobbe hardt for å nå sine mål og resultatene
kommer ikke av seg selv. I 1993 ble markedet bedre og siden har det
bare gått en vei for Askim & Mysen Rør, hvis vi ser bort fra en liten
nedgangsperiode i 2008 da finanskrisen satte sine spor også i Norge.
Tollef
BERGER
DAGLIG LEDER/
Rørleggermester
Fremtiden er lys
For 10 år siden var vi veldig fornøyde om vi fikk inn jobber i 5
millionersklassen. I dag ligger de største jobbene våre på 50 millioner
– en gledelig utvikling for en lokal bedrift som startet i det små. Selv
om vi har mange store jobber er vi mest stolte av at servicejobber for
næring og private har økt kraftig. Vi leverer ca 4500 servicejobber pr.
år, noe som vil si 15-20 pr. dag.
Jubileumsåret 2014 har startet bra med mange jobber, så vi ser lyst
på fremtiden.
Med dette jubileumsmagasinet ønsker vi å vise dere at vi er mye
mer enn en stor rørleggerbedrift som jobber med store anlegg. Vi
er egentlig veldig mange små enheter som jobber tett med dere
som kunder. Hver avdeling har spesialister innefor sine fagfelt, for
eksempel service, baderom, varme, sprinkler, gass, bolig, prosjekt,
flis, maling og interiør. I dette magasinet presenteres noen av våre
spesialister og deres kompetanse, slik at dere som kunder blir bedre
kjent med oss.
– Med dette
jubileumsmagasinet ønsker
vi å vise dere at vi er mye mer
enn en stor rørleggerbedrift
som jobber med store anlegg.
Kontakt oss
for gratis
BEFARING
Vi satser på skolering
Hos oss er det viktig med både motivasjonskurs og faglige kurs for
å styrke alle ansatte, slik at du som kunde møter blide og motiverte
medarbeidere som yter god service og er faglig dyktige.
Vi følger selvfølgelig alle gjeldene lover og alle våre medarbeidere er
sertifiserte innenfor sine fagfelt. Vi er et trygt valg for deg som kunde,
vår prioritet nummer én er at du skal ha hatt en god opplevelse når
jobben er utført.
Takk
Jeg er inne i mitt femtiende år og vil takke alle dere trofaste kunder i
alle disse årene for tilliten som har gjort bedriften til det den er i dag.
Jeg vil også takke mine trofaste medarbeidere, uten dere hadde ikke
dette vært mulig. Vi har blitt en stor lokal arbeidsplass og det skal
vi være stolte av. Jeg håper firmaet kan feire mange jubileum også i
fremtiden.
Tollef Berger
■ Drikkevannsbrønner til hus og hytte
■ Gjennomboring under vei eller
gjennom fjell
■ Energibrønner til varmepumpe
PRODUKSJON:
UTGIVER: Askim & Mysen Rør AS
DESIGN og prosjektledelse: Dalsgren Designbyrå
TEKST: Turbo Kommunikasjon
FOTO: Studio CB
TRYKK: Østfold Trykkeri
OPPLAG: 32.850
Follo Brønnboring borer brønner for hente opp drikkevann
og for å hente varme til varmepumper. Hertil borer vi
horisontalt under veier, gjennom en bergknaus osv.
Follo Brønnboring AS
Tlf.: 97 97 97 95 www.follobronn.no 1859 Slitu
VA R M E P U M P E R
110 år med
rørleggerhistorie
4 Askim & Mysen rør MAGASINET
1904-2014 110 ÅRS JUBILEUM
Askim & Mysen rør MAGASINET 5
110 ÅRS JUBILEUM 1904-2014
Vi Kan - LA OSS VISE DEG
1904: Wilhelm Bjørnstad
startet Wilh Bjørnstad & co AS.
Jubilantens historie:
110 år med
spennende
utvikling
1998: Bjørnstad & Berger AS overtok
Mysen Rør AS fra Rune Brødremoen.
Annonsene har også
endret seg gjennom
tidene.
Det startet med én mann, i dag teller Askim & Mysen Rør 120 engasjerte ansatte.
Askim & Mysen Rør, slik vi kjenner
det i dag, har røtter tilbake til 1987,
men hvis man tar en nærmere titt
i historiebøkene finner man 110 år
med spennende utvikling. Det hele
startet i 1904 da Wilhelm Bjørnstad etablerte Wilh Bjørnstad & co
AS. Verkstedet produserte alle typer
gårdsredskap, drev hovslageri og
smijernsarbeide. Blant kundene var
Kronprins Olavs eiendom Skaugum
og Østfold Landbruksskole, senere
fikk Bjørnstad alt smiarbeidet som
fulgte med kraftutbyggingen i området.
Etter kort tid begynte Wilh Bjørnstad & co AS også med rørleggervirksomhet. Foretaket la den første
større vannledningen av støpejern i
Askim. Den gikk fra Kykkelsrud til
stasjonsområdet og ble bekostet av
Askim kommune.
Virksomheten ble mer og mer rør-
leggerorientert, så det falt naturlig
at Bjørnstads nevøer, rørleggermestrene Knut og Peder Bjørnstad, overtok bedriften.
Hardt arbeide
På 50-tallet var det ikke spreke
firmabiler med logoprofilering som
gjaldt, da ble rørleggerne sendt ut
på sykkel og hadde verktøyet sitt i
en påmontert trekasse. Senere ble
det vanligere at arbeiderene ble kjørt
ut på jobber, gjerne utenbys, mandag morgen, for så å bli hentet igjen
fredag ettermiddag. Det var lange og
krevende dager. Mange store oppdrag ble utført, blant annet Askim
Hvilehjem, Askim Sykehus, Edvin
Ruuds hospital, mange skoler, boligblokker og ikke minst Askim Rådhus.
Mot slutten av 70-tallet kom
Øivind Bjørnstad, sønn av Peder, inn
i driften og tok gradvis over leder-
ansvaret, det var da ca 15 ansatte i
bedriften. Tollef Berger, dagens daglig leder, kom inn i bedriften som
læregutt sommeren 1982. Lønnen
var da 17,40 + 1,10 i smusstillegg.
Fra læregutt til daglig leder
I 1987 startet den tidligere læregutten rørleggerforretningen Bjørnstad
& Berger AS på Ørje. Med seg på
laget hadde han Øivind Bjørnstad
som medeier de første årene. Tollef
var eneste ansatt frem til 1990, da
det ble etablert butikk på Ørje og arbeidstokken økte til fire. Neste økning kom i 1993 da Bjørnstad & Berger AS overtok Wilhelm Bjørnstad &
Co AS i Askim. Samtidig kom Ronny
Strand, Håvard Schie, Tore Hansen,
Jan Tore Johansen og Helge Lars
Berger inn på eiersiden og hovedkontoret ble flyttet til Askim. Den nye
gjengen drev stort sett med service,
rn-
ns
n
erk
age
Bjø
r v omsøn g
,d i
er m
.
e
r
,
.
d
g
S
e
o
d
d
a
yg ug
rg inn
ta co A
n
Pe lhel iften
nst fte et.
Be
r
i
rns
d b Ha
og
t.
jør i dri svar
lef , kom egut
ut av W bed
sta n av n.
Bjø tad &
l
B
n
n
o
n
r
k
r lær
d inn
T
K er rto
e ane
a
ø
e
lm rns
r
n
j
:
:
d
i
e
i
iv
de
vø ve
lh Bjø
: B yds rnb
82 led m
50
: Ø kom r le
s
Wi
e
18
19 lige n so
19 d (ne d) o
79 der, ove
4: Wilh
a
19 d på t og j
a
t
ag ifte
9
0
t
s
s
d
s
1 Pe
19 rtet
dr
ørn
ste tere
dvi
j
v
a
a
be
B
r
a
g
st
sen
tok
1904
1918
1950
1979
1982
en artet
ng
tni le st ivind
e
r
b
kk
Ø
or
uti
erf r AS og d
s
e b til
egg erge erger r me men
t
l
r
r
ø
ble det
va ne,
:R &B fB
Eta tvi
87 ad olle tad åre
0: og u
19 rnst av T jørns rste tt.
9
a
19 Ørje atte.
Bjø Ørje d. B de fø ans
a
på ans
på rnst eier este
n
l
fire
Bjø de ar e
v
som rger
Be
1987
1990
ar
r h øyt
Rø or dr er
tok
r
e
l
n
e
a
f
fr
ov ad
en
rg og b t.
yse tter nær har
e
be
AS et
.
f
ren
AS nst t
& M mse aksjo om n:
ør etak r AS
ids spris edri
er Bjør ytte
t
Mo r.
ken
g
E
R
e
a
s ifte
m
o
r
r
r
å
t
b
i
e
fl
e
n
p
ng tar
fo erg
te
re ør.
m
e
r
be
sk og
ved er
yse rev
ott næri mfor
B
& B ilhel et bl
ale vem
: A atte r. Ho Berg re i d er,
sen sen.
t fo en R
k
M
M
s
e
4
d
d
&
i
l
o
r
o
o
l
:
a
s
l in
1
r
k
e .
f
,
s
W
e
o
e
t
d
s
C
F
e
6
m
a
o
i
e
t
t
0
n
n
s
H
y
a
n
l
t
t
n
0
s
2 0 a llio Tol
y
st
rn ten on
Sa M
oe
er
ie
fL
ok
e e ar
20 mmu året
2 mi er
: N bruk
Ov rem Bjørn
1: m &
ert a Lei
tiv , Ing Sch
Bjø edrif vedk
1
3
v
l
:
k
0
:
i
o
d
i
d
a
0
O
i
t
8
0
o .
9
r ard
r
3 erb
e
ø
K
t
k
f
0
l
d
:
9
t
2
r
e
e
t
8
H
9
s
r
e
e
2
g
1 lig
A
ta
00 AS
19 ne B lt m
åv
er
19 legg kim. skim
g fi
g
kår
til
20 sen
ble
da d se ars B og H
Ru allel
rør i As til A
y
e
L
n
r
M
e
a
m lge ns
p
AS Ørje
He e Ha
fra
Tor
1993
1998
2000
2001
2003
2006
2014
6 Askim & Mysen rør MAGASINET
Vi Kan - LA OSS VISE DEG
1904-2014 110 ÅRS JUBILEUM
Askim & Mysen rør MAGASINET 7
110 ÅRS JUBILEUM 1904-2014
2006: Mottar Eidsberg
Kommunes næringspris
og ble kåret til årets
Comfort-bedrift.
110,-
110,-
Kr
Kr
110,-
Kr
2003: Nytt lokale på Morenen
ble tatt i bruk i november.
LatafLyt
Selvjevnende sementbasert fiberarmert
sparkelmasse. Gangbar etter 2 timer.
Meget gode flyteegenskaper. Kan legges
i tykkelser fra 2mm til 50 mm i en omgang.
Ideell til sparkling over varmekabler.
Tore Hanssen (t.v.) og
Svein Sydengen (t.h.) har
begge hatt lang fartstid
i Askim & Mysen Rør, og
jobber i Askimbutikken
den dag i dag.
Latastøp
Hurtigherdende lavtbyggende støpemasse.
Gangbar etter 3 timer. Kan legges i tykkelser
fra 10mm til 80 mm i en omgang.
Anbefalt til bruk over varmekabler.
MuLticrete
Fleksibelt sigefritt sementbasert flislim for
gulv og vegg. Kan bygges opp til 12 mm.
Godkjent for varmekabler.
Kun til innendørs bruk.
Tilbudene gjelder fra 7-12 april, prisene er inkl.mva
Kontakt oss for mer informasjon
LATICRETE NORDIC AS
[email protected] • www.laticrete.no
2013: Stor kontrakt på det
nye sykhuset på Kallnes,
jobben pågår ut 2014.
VI FEIRER MED FLERE 110,- TILBUD!
EN MENGDE
110,- fliser til
KUN 110,-
Ares Crown Toalettsete
Universal hvit
men markedet var ganske trått og på
stille vintermåneder var tining av rør
en vesentlig del av oppdragene.
Ronny og Jan Tore valgte etter
hvert å slutte og solgte da ut sine aksjer, mens Ingar Heer ble ansatt som
prosjektleder og kjøpte seg senere
inn på eiersiden.
etablerte Askim & Mysen Rør.
Markedet fortsatte å øke og det ble
etterhvert tungvint å drive rørleggerforretning på tre steder. Et felles
lokale for butikk og lager sto høyt
å ønskelisten og søket etter en god
beliggenhet startet. Valget falt på
Morenen som har god trafikkforbindelse og er knutepunkt for
markedet til Askim & Mysen Rør. De
nye lokalene ble tatt i bruk i 2003 og
huser nå butikk, lager og kontorer.
Bedre tider
Markedet økte og på kort tid ble to
lokale selskaper overtatt. Først ut var
Mysen Rør AS som Bjørnstad & Berger AS overtok fra Rune Brødremoen
i 1998, og i 2000 ble Flissenteret
Mysen AS overtatt fra Leif Larsen.
Mysen Rør og Flisesenteret Mysen
ble drevet parallelt. I 2001 ble driften av de tre selskapene samlet i ny-
Fra 1 til 120 ansatte
Den 110 år lange historien startet
med én mann, i dag teller Askim &
Mysen Rør 120 engasjerte ansatte
på Morenen og i butikken i Askim.
Gårdsredskaper og smijernsarbeid er
for lengst byttet ut, og i dag er det
nyanlegg og service for private, kommuner og bedrifter i Østfold , Akershus og Oslo som gjelder. I tillegg
satses det på å ha en god VVS-butikk
med rikt utvalg av keramiske fliser,
samt den nye malingsavdelingen.
Bevisst opplæring og utvikling innenfor nye områder har vært veien til
suksess. De siste årene har kompetanse på sprinkler, bad og varmepumper til oppvarming av boliger og
næringsbygg stått i fokus. Etter 110
år har Askim & Mysen Rør kunnskap
innefor alle arbeidsområder av rørleggerfaget, med spesialkompetanse
på varme og baderomsrehabelitering.
Den 110 år lange
historien startet
med én mann, i
dag teller Askim
& Mysen Rør
120 engasjerte
ansatte på
Morenen og i
butikken i Askim.
3 stk
håndklær
Fra Nordic Form
gjelder 50x100
110,Butikkens åpningstider: Man-fre: 09.00-17.00
Tors: 09.00-18.00 - Lør: 09.00-14.00
Omsetning:
Ansatte:
1988
1990
1993
1997
2000
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2013
2 mill
5.2 mill
9.1 mill
15.2 mill
32.3 mill
70.3 mill
95.3 mill
131.6 mill
132 mill
124.5 mill
151.3 mill
188.6 mill
1
4
7
17
21
45
53
71
82
91
91
120
pr. m2
VI KAN - LA OSS VISE DEG
Moreneveien 1, 1859 Slitu
Tlf: 69 84 60 10 | www.amror.no
Følg oss på facebook.com/amrorb
1904-2014 VÆR MED Å FEIRE VÅRT 110 ÅRS JUBILEUM
Vi Kan - anlegg
1904-2014 110 ÅRS JUBILEUM
Teknisk sjef Tor Herland
og Tollef Berger vise det
nye bygget til Nortura.
Askim & Mysen rør MAGASINET 9
110 ÅRS JUBILEUM 1904-2014
VISSTE DU AT?
Oljefyring VIl
BLI forbudt
i 2020.
SPESIALISTER
PÅ VARME
Grunnkompetansen sitter i ryggmargen, men det er
også viktig å holde seg oppdatert på alt som skjer
på varmefronten til enhver tid, sier prosjektleder
innen varme, Thommy Persson.
Det er stort fokus på opplæring i alle
avdelinger hos Askim & Mysen Rør.
Det er viktig å holde seg oppdatert
på alt som skjer i bransjen og å følge
med på utviklingen, det kan prosjektleder av varme, Tommy Persson bekrefte.
– Vi er nøye på å være oppdaterte
på alt nytt som kommer til enhver
tid. Vi blir kurset i de ulike produktene vi bruker og har sertifikater på
alt vi driver med for å kunne feilsøke
og håndtere feil som oppstår. Når
det gjelder montering, så sitter det i
ryggmargen hos de ansatte, fordi
grunnkompetansen på system og oppbygging er så bra, sier den erfarne
prosjektlederen.
Felles vekst
i Indre Østfold
Utfasing av oljekjel
95 % av kundene er privatkunder,
og en stor del av jobbene avdelingen
utfører går på utfasing av oljekjel og
konvertering av varmekilder.
– Vi bygger mellom 30 og 50 bergvarmepumper i året. Det er store jobber, som også er en stor investering
for kunden, sier Tommy som gjerne er
behjelpelig med søknad om støtte hos
Enova hvis kundene trenger veiledning.
Nortura Hærland og Askim & Mysen Rør startet et profesjonelt samarbeid allerede i 1990,
siden den gang HAR det blitt mange jobber og de to bedriftene har vokst seg store sammen.
Da de to bedriftene i Indre Østfold
begynte å samarbeide i 1990 var det
ingen som visste at det skulle bli en
suksesshistorie for begge parter.
– Både vi og Askim & Mysen Rør
har utviklet oss kolossalt siden den
gangen. I dag har vi et langt mer
komplisert og krevende anlegg, som
Askim & Mysen Rør absolutt har vært
med på å utvikle, sier teknisk sjef i
Nortura, Tor Herland.
Norges største slakteri
Nortura Hærlands historie startet i
1956 med gründer John Hærland som
slaktet gris i en kjeller på Hærlandgården. Ti år senere ble den første
kyllingen slaktet på låven. Nortura
Hærland drev med slakting av kylling
fram til 1994, da denne virksomheten ble flyttet til anleggene i
Rakkestad og Elverum. Siden da
har Nortura Hærland drevet med
foredlingsvirksomhet og har vokst
seg store som produsenter av Priors
foredlede produkter av kylling og
kalkun. For to år siden så de likevel
behovet for å bli enda mer konkurransedyktige ved å spesialisere seg
ytterligere. Løsningen ble et nytt anlegg i Hærland som skal bli Europas
mest moderne og Norges desidert
største fjørfeslakteri og hovedanlegg
for foredling av hvitt kjøtt.
– Etter 20 år med opphold på
slakting skal vi nå begynne med det
igjen når det nye anlegget kommer i
drift i november. Dette vil bli Norges største slakteri, uansett hvilket
dyreslag man regner på forteller Kai
Fjeld, direktør i Nortura.
Bred kompetanse og kvalitet
gir trygghet
Da Nortura begynte å jobbe sammen
med Askim & Mysen Rør var begge
bedriftene små i forhold til dagens
mål. I 1990 telte Nortura nærmere
100 ansatte og rørleggere fra Askim
& Mysen Rør ble tilkalt ved behov.
I dag teller staben 500 og har fast
avtale med Askim & Mysen Rør på
daglige servicejobber der minimum
et par rørleggere til enhver tid jobb-
er med ulike vedlikeholdsjobber og
reperasjoner.
– Da vi startet samarbeidet var
Askim & Mysen Rørs kapasitet tilpasset det vi trengte på Nortura. Etterhvert som vi har utviklet oss, så har
jo også de utviklet seg og vokst. Vi
er imponerte over den utviklingen
Askim & Mysen Rør har hatt, kompetansen de har bygget opp gjennom
disse årene og hvor fremtidsrettet de
har vært, sier Kai Fjeld om samarbeidet med Askim & Mysen Rør.
Opp gjennom årene har Askim
& Mysen Rør vært innom et bredt
spekter av prosjekter for Nortura.
Teknisk sjef Tor remser opp sprinklingsanlegg, vaskeanlegg, omfattende varmeanlegg, dampanlegg med
lav- og høytrykksdamp, omfattende
avløpssystemer, vakuumanlegg for
transport av produkter, diverse pumpesystemer, gassanlegg for forskjellige
type gasser og isolering av rør. Kompetansen er spredt over et mangfold
av temaer og type jobber.
– Det er en trygghet og en fordel
for oss å ha en samarbeidspartner
som kjenner så godt til bedriften og
har levert kvalitet over mange år. Den
brede kompetansen Askim & Mysen
Rør etterhvert har opparbeidet seg er
viktig for oss, sier Tor.
Aldri tapt et anbud
Da det nye prosjektet på Hærland ble
lagt ut på anbud var det flere store,
kompetente rørleggerbedrifter som
var med og la inn anbud, men Askim
& Mysen Rør dro atter en gang inn
jobben, forteller Tor.
– Jeg tror faktisk ikke det er et
eneste anbud de har tapt siden vi
startet samarbeidet i 1990.
Askim & Mysen Rør skal blant annet legge 300 kilometer rør – en omfattende, komplisert jobb som skal
være ferdig allerede 1. november.
– Askim & Mysen Rør kjenner våre
krav og forventninger og vi har tillit til
at de vil gjøre en utmerket jobb innen
de stramme tidsrammene frem mot
1. november, avslutter Tor.
Befaring for riktig anbefaling
Kundene er oppdaterte og kjenner
godt til utfasingen av oljekjel, i tillegg
tar mange kontakt med Askim &
Mysen Rør fordi de ønsker en rimeligere varmekilde. Før det tas stilling
til hvilken varmekilde som er riktig
for kunden drar Tommy gjerne på befaring for å få et ordentlig innblikk i
behov og muligheter.
For å kunne anbefale en varmekilde
vurderer Tommy alder og standard
på huset, størrelsen på oppvarmingsarealet, tilgang til strøm, samt tidligere
forbruk på oppvarming. På bakgrunn
av disse opplysningene lager Tommy
en prosjektering og sender pristilbud
til kunden.
Når man skal velge varmekilde
anbefaler Thommy at man tenker på
hvor mye jobb man vil legge i fyringen.
– Varmepumper trenger ikke noe
tilsyn, de styrer varmebehov og eventuelle tilskudd helt selv, og er den billigste varmeløsningen, sier Tommy,
men legger til at man ikke bør se seg
helt blind på installasjonskostnader.
TOMMY Persson
VARMEEKSPERT
ENOVAS
STØTTEORDNINGER
Enova tilbyr støtte til utfasing av oljekjel.
Støtteordningen gjelder fornybare og fleksible
varmeløsninger i norske boliger.
Målgruppe
Tiltaket «Støtte til utfasing av oljekjel» retter seg
mot eksisterende boliger i Norge hvor oppvarming i
hovedsak er basert på oljefyring.
Prosjekter som kan få støtte
Ordningen gir økonomisk støtte til omlegging til
fornybar vannbåren oppvarming av bolig.
Støttenivå
Støtte til utfasing av oljekjel beregnes som 20 %
av dokumentert totalkostnad inkl. MVA. Maksimalt
støttebeløp per søknad er kr 25.000,–
Kriterier for utførende
Arbeider skal utføres av personer som opererer
under en relevant sentral eller lokal godkjenning for
ansvarsrett.
Les mer om støtteordningen på enova.no eller stikk
innom Askim & Mysen Rør for en prat. Kilde: enova.no
Vi Kan - Varme
8 Askim & Mysen rør MAGASINET
10 Askim & Mysen rør MAGASINET
1904-2014 110 ÅRS JUBILEUM
DIN IDÉ – VÅR DESIGN!
DRØMMER DU
OM ET NYTT HUS?
ONE 10 ltr.
HUSMALING
1398,-
Mal om i stedet! Med din idé og vår
design er det enklere enn du tror! Vi kan
hjelper deg med å finne produktene som
fungerer perfekt for akkurat ditt hus.
Oppdag Nordsjö One – eksteriørmalingen
som holder i opp til 16 år. Husk å vaske
huset ditt før maling. Vi har husvasken
som fjerner sopp og alger. Velkommen!
Askim & Mysen rør MAGASINET 11
110 ÅRS JUBILEUM 1904-2014
Kork er gulvtypen som gir
både ytre og indre fred.
Et mykt sviktende lag av naturmaterialet kork
gj r at gulvet f les varmt og behagelig mot
huden. Samtidig demper korklaget både lyden
av trinn og forstyrrende bråk. Til tross for den
myke overflaten er Corkcomfort och Vinylcomfort like slitesterkt som et h ytrykkslaminat, og takket være klikkfugen like lett å
legge. Utseendemessig kan du velge mellom
ulike beisede korknyanser eller f rsteklasses
treog flism nstre. Uansett valg av m nster har
du fått et gulv som gj r det lettere å nyte livet
og husfreden - år etter år.
> Läs mer på www.korklaminat.no
Oppdag vår
Bestselger
Med opptil 10 ulike design
på lager for kun 449,-
MENTZ
HOLMEN
Gulvekspert
www.raktpa.se
– Vinylcomfort
er gulvet kunden vil ha!
Tilbakemedingene er bare
gode og vi selger mest
på østlandet!
EN REN
FORNØYELSE
I 16 ÅR!
Nordsjö One er en
selvrensende fasademaling
med perfekt dekkevne og
fargebestandighet.
HUSVASK
2,5 ltr.
189,Peace of mind.
Din idé – vår design!
SLITU: Moreneveien 1. Tlf: 69 84 60 10
Åpent: 9–17. (Tors 9–18. Lør 9–14.)
www.nordsjoidedesign.no
valg
Det naturlige
e
for livsnyter
12 Askim & Mysen rør MAGASINET
110 ÅRS JUBILEUM 1904-2014
Vi Kan - BOLIG
1904-2014 110 ÅRS JUBILEUM
Dag Einar Blix og Bjørg Blix fra Askim,
får gode råd om nye baderomsløsninger
av med Barbro Sørlie og Ståle Pettersen.
Askim & Mysen rør MAGASINET 13
ANDREAS
Westgaard
Prosjektleder bolig
Alt til boligen:
– Når en kunde henvender seg til
oss og skal bygge hus er det viktig
at de får mye på ett sted, sier Anders Westgaard.
Askim & Mysen Rør tar seg av
nær sagt alt til boligen, bortsett
fra det bygningsmessige. De kan gi
den faglige veiledningen og tyngden
kundene trenger når de skal bygge.
– Det er mange feller å gå i om
man ikke bruker fagfolk som har
erfaring med store boligprosjekter.
Dessuten er det viktig med daglig
oppfølging, helt fra tilvalgsmøtet.
Det er første prioritet hos oss.
Ståle Pettersen
Prosjektleder bAD
– For at kunden
skal vite hvem som
jobber i huset deres
til enhver tid, møter
Prosjektleder og håndverkere
opp hos kunden til avtalt tid
for å presentere seg.
Strenge krav for bolig og bad:
– Vi har sertifiserte
håndverkere i alle ledd
BOLIG:
– Etter at det i 2010 kom forskrift om
tekniske krav til byggverk (TEK10) har den
tradisjonelle selvbyggeren så og si blitt
borte fra markedet, ifølge prosjektleder på
bolig, Anders Westgaard. Han begrunner
dette med at det er en kompleks jobb å
bygge bolig etter dagens standarder. Dette
er hovedgrunnen til at Askim & Mysen Rør i
stor grad har byggmestere og entreprenører
som kunder i dag.
Askim & Mysen Rør tilbyr sanitær- og
varmeanlegg i nye boliger, samt total rehabilitering av eksisterende boliger med sanitær- og varmeanlegg. Det er en omstendig
prosess med full kontroll i alle ledd.
Sanitær- og varmeanlegg
i nye boliger: Fra A til Å
Utførelsen:
- Byggmester/entreprenør sender forespørsel med
tegninger og beskrivelse.
- Vi utarbeider et detaljert tilbud hvor antall enheter
er listet opp. Vi legger alltid inn en grunnpakke av
synlig sanitærutstyr, dersom forespørselen ikke tilsier noe annet.
- Vi får bestilling på jobben.
- Vi utarbeider anmeldelse og samsvarserklæring til
kommunen.
- Vi utarbeider detaljerte arbeidstegninger over
sanitær- og varmeanlegg.
- Vi kontakter byggherren, avtaler et møte for å
avklare tilvalg utover grunnpakken.
- Byggherren kommer til oss og plukker ut det
sanitærutstyret og flisene de måtte ønske.
- Det utarbeides en detaljert tilvalgsliste.
- Vi tegner badene/våtrommene dersom dette er ønskelig.
- Vi utfører til å legge bunnledning.
- Vi utfører til å legge gulvvarme, dersom boligen
har varmeanlegg.
-Platen støpes og bygget reises av byggmester/
entreprenør.
- Vi utfører til innvendig røropplegg av sanitær- og varmeanlegg.
- Veggene lukkes og behandles av byggmester/
entreprenør.
- Vi utfører til utstyrsmontering og kompletering
av sanitær- og varmeanlegg.
- Vi gir byggherren en opplæring av de tekniske
detaljene.
- Det utarbeides en «Dokumentasjon, drift og
vedlikeholdsinstruks» (DDV), som er et krav ved
salg av bolig.
- Arbeidene ferdigmeldes til kommunen.
Det er mange krav og forskrifter som skal følges når man rehabiliterer bad
eller skal reise et byggverk, dette gjør at stadig flere hyrer inn profesjonelle
til å utføre jobben. Askim & Mysen Rør leverer totalpakker med sertifiserte
håndverkere i alle ledd.
BAD:
– Vi totalrehabiliterer 110 bad i året, sier Staale Pettersen,
som er prosjektleder av bad i Askim & Mysen Rør.
I tillegg til totalrehabilitering av bad for privatmarkedet
i Indre Østfold, Follo, Oslo og Akershus utfører Askim &
Mysen Rør også legging av gulvbelegg, samt maling av tak
og vegger, tapetsering og diverse snekkerarbeid.
– Vi har egne håndverkere som er sertifiserte fra FFV
(fagrådet for våtrom) i alle ledd, både rørleggere, snekkere, flisleggere, malere, membranleggere og elektrikere,
slik at vi kan levere en totalpakke og kunden får alt på et
sted, forklarer kollega Helge Bakke som også er prosjektleder av bad.
Tverrfaglig arbeid er veldig viktig ved rehabilitering av
bad. Kundene skal være sikre på å få et tett bad som
følger alle forskrifter, derfor bygges alle bad etter TEK
10 (tekniske forskrifter 2010) som er ett krav for å få
godkjent baderom.
Rehabilitering av bad fra A til Å
- Vi avtaler tid for uforpliktende befaring
med kunden.
- Sammen med kunden går vi gjennom
løsninger, sjekker vann og avløp, samt
konstruksjoner på eksisterende bad.
- Hvis det er branncelle mellom leilighet
og bad informerer vi kunden om at det er søknadsplikt til kommunen hvis denne
brytes.
- Vi setter opp en oversiktlig beskrivelse og
tilbud, samt lager en 3D-tegning som er
retningsgivende for kunden.
- Ved aksept fra kunden kontakter kunde rådgiver i butikken på Slitu kunden for å
avtale møte for tilvalg av fliser og
sanitærutstyr.
- Kunderådgiver setter opp et oversiktlig
tilbud, samt oppdaterer 3D-tegningen før
dette sendes til kunden.
Når kunden aksepterer tilbud på rehabiliter-
ing og tilvalgsutstyr avtales oppstartsdato.
Arbeidsavtale med beskrivelse av oppstart
og sluttdato underskrives av kunde og
Askim & Mysen Rør.
Prosjektleder og håndverkere møter opp hos
kunden til avtalt tid for å presentere seg for
kunden, slik at kunden vet hvem som
jobber i huset deres til enhver tid.
Fremdrift, logistikk og planlegging av bestilling av varer til riktig tid samt riktig håndverker til riktig tid følges opp av prosjektlederen.
Kunden blir regelmessig oppdatert på
arbeid og fremdrift.
Badet ferdigstilles til avtalt tid.
Kunden bruker badet et par uker før det
avtales sluttbefaring hos kunden.
Sluttfaktura og dokumentasjon sendes til
kunden når badet er ferdigstilt.
14 Askim & Mysen rør MAGASINET
1904-2014 110 ÅRS JUBILEUM
Askim & Mysen rør MAGASINET 15
110 ÅRS JUBILEUM 1904-2014
GODE TILBUD
I APRIL
Akkurat nå har vi tilbud på
Showerama dusjkabinett
og Seven D klosett og sete
30
PÅ ALL
BADEROMSINNREDNING
Porsgrund Showerama 8-5
dusjkabinett i standard utførelse,
90x90 cm, klart glass.
Veil pris kr 17.788,-
NÅ:
kr 11.990,-
Baderomsserien: Ingrid
Baderom fra
Sognefjorden
Porsgrund Seven D klosett med
ny, rengjøringsvennlig glasur.
(NRF 6002242) Veil pris kr 4.443,-
Linn Bad er norsk design på sitt beste.
Stilrene, funksjonelle og solid kvalitet. Askim og Mysen rør er
stolte av å tilby baderomsløsninger fra Linn Bad. Badene blir
laget i vakre Vik, på sørsiden av vakre Sognefjorden. Herfra
har de produsert baderomsmøbler i over 30 år.
Baderomsserien: Grethe
NÅ:
Kolleksjonen består av en rekke varianter med lekkert design:
Fra klassisk hvitt til tøffe jordfarger.
La deg inspirere av disse drømmebadene.
20
PÅ ALLE
VASKEROM
Vaskerom hvitt høyglans
kr 1.990,-
Porsgrund Seven D sete i hvit hardplast m/slow close og quick release.
(NRF 6004275) Veil pris kr 1.443,-
NÅ:
kr 790,-
Vi Kan - INTERIØR
16 Askim & Mysen rør MAGASINET
1904-2014 110 ÅRS JUBILEUM
Askim & Mysen rør MAGASINET 17
110 ÅRS JUBILEUM 1904-2014
HILDE BRANDSRUD
INTERIØRARKITEKT
– Det er litt nytt å tilby de
tjenestene vi gjør i en vanlig fargehandel, men vi ønsker jo heller ikke å
fremstå som en vanlig fargehandel. Vi
er en fargehandel med det lille ekstra,
både på service og kompetanse.
Nordmenn pusser
opp som aldri før
Gjør det selv-prosjekter er populære i mange norske hjem. Hos Askim & Mysen Rør får du tips og
råd for ditt oppussingsprosjekt fra kvalifiserte ansatte som gjerne tilbyr det lille ekstra.
I interiøravdelingen er både ansatte og kunder
oppdaterte og fulle av inspirasjon. Det er tydelig
at nordmenn har fått større interesse for hva som
rører seg på interiørfronten. I tillegg til mengden
med TV-programmer som omhandler bolig og hjem
og stadig nye interiørblader trekker interiørarkitekt
Hilde Brandsrud frem sosiale medier som en viktig
inspirasjonskilde for kundene.
– Vi ser at mange bruker Instagram og Pinterest
aktivt og gjerne viser frem inspirasjon på telefon
eller iPad når de kommer i butikken.
Unik kompetanse
Hilde er interiørarkitkt med en bred bakgrunn som
kundene nyter godt av. Studiene gikk via interiørdesign, til kunsthistorie før de ble avsluttet med
tre års utdannelse som interiørarkitekt i England.
Hildes kompetanse er unik for Askim & Mysen
Rør, da de fleste interiørarkitekter jobber på arkitektkontorer. Hun trekker likevel frem at kompetansen
hos kollegaene hennes også er veldig god og at det
er mye erfaring samlet på ett sted, noe kundene
vet å sette pris på.
– De ansatte er genuint interesserte i fagfeltet
sitt og holder seg oppdaterte på eget initiativ, sier
Hilde. Alt fra å følge med på aktuelle TV-programmer, lese interiørblader og delta på messer og kurs
i alt fra butikkdrift til interiør- og malingstrender
er med på å øke kompetansen hos de ansatte,
forteller Hilde.
Tilbyr det lille ekstra
De fleste kundene i interiør- og malingsavdelingen
hos Askim & Mysen Rør er privatkunder som skal
pusse opp overflater. – Som regel starter et oppdrag ved at vi drar hjem
til kunden for å se på utgangspunktet, snakke med
kunden og få innblikk i hva de ønsker og hva de har
tenkt på forhånd. Etterpå setter vi opp et forslag
og ser på materialvalg, men vi kan også komme
med innspill på lettere arkitektoniske endringer,
som involverer å flytte en vegg eller to.
Kunden inviteres så til butikken for å få presentert ferdige forslag for deres oppussingsprosjekt,
før det utarbeides pristilbud og man hjelper kunden helt i mål. Hilde er opptatt av å tilby det lille
ekstra og kommer gjerne med tips og råd om
møbler og helhetlige løsninger. Interiørarkitekten
syns de morsomste prosjektene er de der kunden
har lyst på noe nytt på et lavt budsjett. Da kan det
ofte være vanskelig for kunden å se mulighetene
selv, men Hilde og kollegaene kan ved enkle grep
trylle frem løsninger som gir stor forandring.
– Kundene blir så fornøyde når de ser løsningene
vi kan få til på små budsjetter. Fornøyde kunder er
det beste vi vet, avslutter Hilde.
jeg virkelig anbefale til dere som skal male møbler,
kjøkkeninnredning eller vil ha et perfekt paneltak.
INTERIØRkonsulent
Mer farge
i hverdagen
med maling:
-
Mal gamle møbler i en ny farge
Frisk opp en gammel vase med Deco Max spraymaling
Ikke heng deg opp i trender, bruke de fargene du liker
Mal utemøblene i en vårglad farge
Har du en gammel sykkel? Mal den også og bruk den som pynt i hagen.
Blågrønn er årets farge
– Kundene liker fortsatt det grå, beige og hvite,
men har blitt flinkere til å tørre å sette farger på
ting, sier Jeanette.
Årets farge Teal er en blågrønn farge som passer
fint til alt, men som er spesielt fin sammen med
lyst og mørkt tre og andre friske farger som korall
og blått, ifølge interiørkonsulenten. Se eksempler
av fargen Teal på siden til høyre.
Ny vår, nye muligheter
Interiørkonsulent Jeanette Ekeberg kan bekrefte
at nordmenn pusser opp som aldri før, og spesielt
populært er gjør det selv-prosjekter. Vi skal male,
pusse opp gamle møbler og sette ny farge på ting
vi allerede har.
– Maling og oppussing av gamle og slitte møbler
er noe de fleste av oss syns er gøy, sier Jeanette.
Interiørkonsulenten påpeker at det er viktig å gjøre
ordentlig grunnarbeid og bruke godt verktøy når
man pusser opp.
– Nordsjö har den flotteste malingen til treverk,
Superfinish i glans 5 og 40. Denne er helt unik
ved at den noen minutter etter påføring flyter ut
og møbelet vil se nylakkert ut. Denne malingen vil
JEanette Ekeberg
– Det er ingen grenser
for hva som kan
males, så sett i gang
og få en ny og frisk
omgivelse ute og
inne.
Jeanette Ekeberg,
interiørkonsulent
ÅRETS
TRENDFARGE
TEAL
18 Askim & Mysen rør MAGASINET
1904-2014 110 ÅRS JUBILEUM
216x320_Askim_Mysen_rør 2 10.03.14 08.41 Side 1
Askim & Mysen rør MAGASINET 19
110 ÅRS JUBILEUM 1904-2014
-25% PÅ ALLE
ELEMENT SMART
-25%
INNREDNINGER
ELEMENT SMART
INNREDNINGER
BYTTE UT
OLJEFYREN?
LUFT/VANN
– Vannbåren varme uten borekostnader!
LUFT/LUFT
TESTVINNER
Pris
2490,-
VARMESENTRAL
MED VARMEPUMPE
KIRIGAMINE HARA 6,6
ELEMENT RETT HJØRNEDUSJ HEV SENK
Aluminiumsprofil, 6 mm herdet sikkerhetsglass med hev/senk dører.
Dørene leveres enkeltvis i 70, 80 og 90 cm bredde. Høyden er 195 cm.
Rørgjennomføringsprofil samt bunnskinne leveres som tillegg.
Kombiner dørene etter ditt behov. Comfortpris 2475,- pr dør.
- Et rent alternativ!
5300W ved -7°C 4300W ved -15°C
Pris
5500,-
"Den som er på jakt etter den kraftigste pumpen bør
derfor velge Mitsubishi Electric Kirgamine Hara 6,6."
Sitat fra Forbrukerrådet
september 2013
ELEMENT FASETT DUSJKABINETT
Pris
890,-
EL
ELEMENT DUSJTERMOSTAT
Termostat dusjkran med dusjtilkopling ned. Mengde- og skoldesperre.
Vare nr.: 235304
90 x 90 cm, høyde 206 cm. Aluminiumsprofil, 4 mm herdet struktur sikkerhets glass i bakvegger og 5 mm klart herdet
sikkerhetsglass i frontvegger. Acryl
dusjkar, dusjsett, såpeskål og avløp med
vannlås. Dusjtermostat kommer i tillegg.
EX71343.
Tlf 69 84 60 10
www.amror.no
HØY VARMEEFFEKT
ENKEL LØSNING – SAMLET I 1 ENHET!
PERFEKT FOR REHABILITERING OG NYBYGG
Inntil 25.000kr i støtte!
Kontakt oss for mer informasjon.
20 Askim & Mysen rør MAGASINET
Vi Kan - BAD OG FLIS
1904-2014 110 ÅRS JUBILEUM
Askim & Mysen rør MAGASINET 21
110 ÅRS JUBILEUM 1904-2014
ROAR FOSS
BUTIKKLEDER
BARBRO SØRLIE
KUNDERÅDGIVER BAD
ELISE ENERSEN
KUNDERÅDGIVER BAD
Kjetil RisbråtHe
Bevisste på bad
Badet har gått fra å være et anonymt rom til å bli et av de viktigste
stedene i hjemmet. Hos Askim & Mysen Rør står de klare til å veilede deg
slik at du tar de riktige valgene for ditt behov.
KUNDERÅDGIVER
TOM STIAN Pedersen
KUNDERÅDGIVER
Fliseekspert Jan Tore Tønsberg kan
fortelle at det mest populære på flisefronten er sementetterligninger i
naturlige duse farger. Fargene skal
gjerne være så naturlige som mulig.
En annen tydelig trend er at kundene
har gått bort fra å benytte seg av kontrastfarge på gulvet, og heller velger
en enkel og ren stil med like fliser på
gulv og vegger.
– Vi ser også at kundene gjerne bruker større fliser, for eksempel 60x60,
75x75 og rektangulære 50x100.
Kombinasjon av flere størrelser er også
populært, og mange blander mosaikk
med store fliser.
De nye flisekolleksjonene produseres ofte i mange ulike størrelser, farger
og overflater, noe som gir utallige
kombinasjonsmuligheter. Dette gjør at
mange velger å bruke samme flisekolleksjon i flere rom for å få en helhetlig stil i hjemmet.
– Flere og flere ser fordelen med å
bruke fliser også i stue, kjøkken og
gang, sier Jan Tore.
Mange fordeler med flis
Økende bruk av flis i flere av hjemmets rom kan sees i sammenheng
med de mange fordelene flisen har.
Bruker du rett kvalitet på rett sted
vil en keramisk flis vare lengre enn
de fleste andre materialer til vegg og
gulv. De fleste fliser er også enklere
å renholde og avgir ingen allergiske
stoffer noe som gjør flis velegnet for
allergikere. – Vi har fliser til alle behov. Kom
gjerne innom butikken for en fliseprat, vi anbefaler alltid kundene
å snakke med fagfolk før de kjøper
fliser og verktøy og setter i gang arbeidet, sier fliseeksperten.
Baderomsutstillinger med
helhetlig inntrykk
Hos Askim & Mysen Rør kan du få
et helhetlig inntrykk av baderom
ved å besøke de store og fine utstillingene i butikken. Butikkleder Roar
Foss forteller at butikken bevisst er
bygd opp slik at kunden skal kunne
gå inn i hele miljøer. På den måten
får kunden et best mulig inntrykk av
alt fra store produkter som baderomsinnredninger og toaletter, til flis og
tilbehør som kroker, håndklær og
duftlys. Dette gir et helhetsinntrykk
man ikke får om man skal sette sammen disse elementene i eget hode.
– Vi opplever god respons fra
kundene på dette. Nå kan kundene
gå inn i et baderomsmiljø i butikken
og si «Det er sånn jeg vil ha det».
Dette forenkler prosessen både for
oss og særlig for kundene som skal
ta mange valg.
Ny baderomstrend
Tidligere valgte man gjerne dusjkabinett på badet, men nå er det enkle,
rene linjer som gjelder.
– Vi ser en tydelig trend i at kundene ønsker flislagte dusjhjørner med
glassdører.
Også på baderomsmøbler er det
rene linjer og stramt design som
gjelder. Samtidig som en ny trend
sniker seg inn på norske bad.
– Nå skal badet pyntes med puter
og gjøres varmere og lunere. Det blir
viktigere og viktigere å skape en atmosfære på badet, avslutter Roar.
Kompetanse på bad
Trenger du hjelp til å velge ut fliser og
annet VVS-utstyr er du i trygge hender. Alle i butikken har kompetansebevis som viser at de kan gjeldene
regler og lover, og alle utførerene har
våtromssertifikat. I tillegg holder de
ansatte seg oppdaterte ved å reise
på fagmesser i Italia og Spania for
å følge med på trender og utvikling.
Jan TORE TØNSBERG
FLISEKSPERT
FLISTRENDER:
-
Sementetterligning
Stein- og treetterligninger
Like fliser på gulv og vegger
Store fliser
Kombinasjon av mosaikk og store fliser
Bruk av flis i flere rom
Økende bruk av flis utendørs
Tips:
Det digitale showroomet på modena.no er
ett fint hjelpemiddel når du skal velge flis
og designe ditt eget baderom.
22 Askim & Mysen rør MAGASINET
1904-2014 110 ÅRS JUBILEUM
Askim & Mysen rør MAGASINET 23
110 ÅRS JUBILEUM 1904-2014
Vi Kan - SERVICE
Bonus Light - enkel vedkjele med høyeste engergiklasse
Bonus Light er en kraftfull men
enkel vedkjele. Selv om den
har høyeste energiklasse er den
en meget prisvennlig kjele.
Suverene
på service
2008:
2010:
2011:
2012:
2013:
2800 jobber
3154 jobber
3450 jobber
3890 jobber
4500 jobbeR
Stadig mer service
Oppdragene har økt jevnt og trutt
siden oppstarten, og det samme har
staben av rørleggere.
– Serviceoppdragene har økt fra
2800 i 2008, til 4500 i 2013, det
er en økning på 60 %, sier Arne.
Tidligere besto jobbene gjerne i å
bytte en kran eller montere et toalett, mens nå står større oppdrag som
røropplegg, vedlikehold og serviceavtaler med borettslag også på arbeidslisten til de travle rørleggerene.
– Vi har også ABK-sertifiserte rørlegg-
ere som legger vann og avløp til privatboliger og næringsbygg.
Med spesialiserte rørleggere som
utelukkende jobber med service
holdes kompetansen på et høyt nivå
og kundene er godt fornøyde med
jobbene som utføres.
Service døgnet rundt
Skulle det oppstå en plutselig lekkasje etter kl 16 er det ingen grunn til
panikk. Serviceavdelingen har døgnvakt som tar seg av vannlekkasjer og
andre hastereperasjoner når normal
26.2
BO M
BE!
50 k
r
• 30 kW
• Høy effektivitet
• Høyeste energiklasse
• Store reversible dører
• Halvmeters ved
• 90 liter vedmagasin
• Fjernkontrollert
• Keramisk ildsted
• 89% effektivitet
PAKKE 1 - RSK.nr 620 15 73
På knappe seks år har oppdragene for serviceavdelingen hos Askim &
Mysen Rør mangedoblet seg – og de mange kundene er godt fornøyde med
servicejobbene som utføres.
Siden 2008 har rørleggerne i serviceavdelingen spesialisert seg på service
og består i dag av 12 godt kvalifiserte
rørleggere som utfører alle typer oppdrag innen service.
– Vi kan fikse alle typer reperasjoner
eller utskiftninger på sanitæranlegget,
sier Arne Hervig, leder av serviceavdelingen hos Askim & Mysen Rør.
– Nå som oljekjel skal byttes ut er
det flere og flere som har fått øynene
opp for varmepumpe, så vi gjør en
del installasjoner av forskjellige typer
varmepumpe også.
PRIS
 Bonus Light 30 kW vedkjele
arbeidstid er over.
– Ingen jobb er for liten for oss og
ingen er for stor, avslutter Arne med
et smil.
– Vi gjør 4500
servicejobber
i året!
Arne Hervig
•
•
•
•
•
•
•
•
Høy effiktivitet
Høyeste energiklasse
Store reverisble dører
Halvmeters ved
90 liter vedmagasin
Fjernkontrollert
Keramisk ildstad
89% effektivitet
55.3
50 k
r
 Tankpakke 2 x 500 liter
Baxi Blå isolerte tanker
•
•
•
Ferdig isolert og malt i Baxikulör
Denne pakken inneholder alle nødvendige
komponenter unntatt rør og rørdeler
som 150 l lukket fartøy med beslag kit,
shunt, ladepakker radiatorpumpe mm.
En av tankene har et 120 liters
kobberforet varmtvannsberederen
 Elpatron 6 kW
Hvor lenge har du jobbet i
Askim & Mysen Rør?
Nesten 27 år.
Hvor lenge har du jobbet i
Askim & Mysen Rør? Jeg har
jobbet her i flere omganger,
til sammen har jeg vært her
i ca ti år.
JAN TORE
JOHANSEN
RØRLEGGER
Hvorfor valgte du å komme tilbake til Askim & Mysen Rør?
Det er flere grunner til det,
blant annet høy kompetanse
i firmaet, gode kollegaer, at
jobben er i nærmiljøet, er interessant og utfordrende og
at det er en seriøs bedrift.
Hva er det beste med jobben? Jeg får drive med det
jeg syns er artig og det er
lærerikt. Jeg jobber mye
med problemløsning og
lærer noe nytt hver dag.
FRANK
NORDBY
RØRLEGGER
Hvorfor har du jobbet så
lenge i Askim & Mysen Rør?
Det er godt arbeidsmiljø
og jeg har en fleksibel
arbeidsdag der jeg styrer
tiden min selv.
Har du noen morsomme
jobbhistorier å dele? For
mange år siden var det en
kollega som skulle montere
en varmtvannstank hos en
kunde. Han klarte å ta med
seg en utstillingsmodell
uten innertank, så da
varmtvannstanken var
montert rant det vann
utover hele gulvet.
Moreneveien 1, 1859 Slitu
Tlf: 69 84 60 10 | www.amror.no
Følg oss på facebook.com/amrorb
1904-2014 VÆR MED Å FEIRE VÅRT 110 ÅRS JUBILEUM
Kontakt
Personer:
Bad:
Elise Enersen
Barbro Sørlie
Befaring
rehab bad:
Helge Bakke
Staale Pettersen
Flis:
Jan Tore Tønsberg
Roar Foss
Tapet/Interiør:
Hilde Brandsrud
Jeanette Ekeberg
Gulv:
Mentz Holmen
Service VVS:
Arne Hervig
Bolig:
Anders Westgaard
Varme:
Tommy Persson
Næring:
Tor Anders Krogstad
Industri:
Tollef Berger
Ingar Heer
Sprinkler:
Sigmund Gonzaga
Jostein Førrisdahl
Gass:
Gunnar Holte
Kjetil Risbråthe
Lager:
Ståle Østenby
Kjell Myhre
Kent Kopperud
Totalkunder:
Jeanette Ekeberg
Telefon
døgnvakt
982 13 530
1904-2014 VÆR MED Å FEIRE VÅRT 110 ÅRS JUBILEUM
Askim & Mysen Rør AS
Moreneveien 1, 1859 Slitu
Tlf.: 69 84 60 10
www.amror.no
facebook.com/amrorb