Distriktskonferanse sept 26-28 2014

RD 2305 Distriktskonferanse 2014
26.—28. september
Rica Seilet Hotel i Molde
Fræna Rotaryklubb
med støtte fra Molde Rotaryklubb og Molde Øst Rotaryklubb
inviterer til konferansen
”Enhet i mangfold” Foreløpig program 19.06..2014
Rotary International
PROGRAM
FREDAG 26. SEPTEMBER:
19.00
Oppmøte på Rica Seilet Hotel, https://www.rica.no/hoteller/molde/rica-seilet-hotel/
start av ”Bli kjent- kveld” i restauranten til Rica Seilet, Molde
LØRDAG 27. SEPTEMBER:
09.00
Registrering, kaffe/te og rundstykker
Møteleder: Assisterende Fylkesmann Rigmor Brøste
09.45
Åpning
Kulturelt innslag ved elever fra musikklinja Molde videregående skole
10.00
Presidenten i Fræna RK, Jan Morten Dale
Ordfører i Molde kommune, Torgeir Dahl
Distriktsguvernør Distrikt 2305, Knut Kvalvågnæs
10.30
Hilsninger til Distriktskonferansen
RI-presidentens representant
Representantene for de nordiske guvernører:
Representant for de norske guvernører:
- Inner Wheel
- Rotaract
11.15
Pause inne i ”Vennskapets hus”
11.30
Light up! Lokale eller globale tjenester. Hvordan gjøre en
forskjell? - Kjell Erik Strømskag
Prisutdeling
12.15 12.45
”Enhet i mangfold” knyttet til hovedtema - prosjekt
1.”David Schools” Sierra Leone v/Helge Jøsok eller Kjell Høydal,
Volda Rotaryklubb
2.Armenia—rent drikkevann - Odd Jarle Hagen, Hamar Vest RK
13.00
Lunsjbuffé
14.15
Samarbeid og utfordringer i Vard—informasjonssjef Hege
Anita Akselvoll
14.30
Ledsagerprogram lørdag starter
14.45
Folkehelse gjennom friluftsliv og frivillig arbeid Ola Fremo, daglig leder i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
15.15
Pause/kaffe/frukt
15.45
”Blakk, bundet og blåøyd” - master i helse– og sosialfag,
enhetsleder i Bufetat Jorunn Nordhaug Dale
16.05
16.30 17.30
18.00
”Vennskapets Hus”
19.00
Guvernørens bankett
19.30
Festmiddag med program
Utvekslingsstudentene i 2305 presenterer seg Slutt for fagprogram
Søndag 28. september
08.45
Ord for dagen - Vivi Sunde fra Teatret Vårt
Møteleder: Palmer Sjåholm, leder i programkomiteen
09.00
Årsmøte i RD 2305
Konstituering,
Årsmelding 2013/2014
Regnskap 2013/2014 med revisors beretning
Innmeldte saker fra Distriktsrådet
Valg av revisor
Eventuelle innkomne saker
Presentasjon av DGN
10.00
Ledsagerprogram søndag starter
10.45
Hvilke handlingsrom og utfordringer har oljen gitt
politikerne i Aukra? Ordfører Bernhard Riksfjord
11.15
Pause. Vi sjekker ut
11.45
Presidentforum—oppfølging av årets tema—AG’ene
13.15
Distriktskonferansen 2015—Kort presentasjon v/DGE
13.30
Avslutning v/DG Knut Kvalvågnæs
13.45
Lunsj og hjemreise
Påmelding til:…………………….
Ledsagerprogram
Lørdag 27. september
Kl 14.30
Byvandring med guide fra Molde
Søndag 28. september
Kl 09.30
- 13.30
Bussavgang fra Rica Seilet, Molde til Ergan kystkultursenter, Bud i
Fræna http://www.romsdalsmuseet.no/avdelinger/ergan-kystfort/
Inngang, kaffe, kake og te.
Når vi kommer ut til kystkultursenteret ser vi storhavet og har utsikt
over Hustadvika, kanskje Norges tøffeste havstykke,
På senteret får vi orienteering, film og omvisning.
Underholdning av Bjarne Harøy med deklamering om Roktaforliset og
sang
Videre kjører vi Nasjonal turistvei fra Bud – Averøy, Atlanterhavsveien,
som er kåret til Århundrets byggverk se
http://www.visitmolde.com/no/Atlanterhavsvegen/
Veien tilbake til Molde går gjennom steinkommunen Eide
Ankomst Molde 13.30.