OGuiden_6_aug_2013

Nummer 6 – August 2013 • Distribueres til alle husstander i Oppegård kommune
Amerikansk
fotball
på Sofiemyr
Å leve med demens
Dagsenteret på Bjørkås er tilrettelagt
for personer med hukommelsessvikt
Valg 2013
Fra sykesengen med
brukket rygg til
ekstremsport på Voss
EKSTRA!
Kryssord
& sudoku
Håndballtur
til Kroatia
PERSONLIG TRENER? – FÅ DEN KICKSTARTEN DU FORTJENER!
Besøk oss i dag for en omvisning på vårt flotte treningssenter!
Revisjon er en kvalitetssikring
også bli oppfølging
medlem på www.ELIXIA.no
Våre PT´er gir Du
degkan
personlig
og lærer deg om trening
VELKOMMEN
TIL
av årsregnskapet
VI HAR 100
I UKA!
GRUPPETIMER
RNEPASS
OG GRATIS BA
ER!
MENS DU TREN
og kosthold! Dermed
har du KOLBOTN
større sjanse for å nå dine mål!
ELIXIA
I tillegg til revisjon, har vi lang og solid erfaring innen skatterådgivning,
bedriftsrådgivning, bedriftsverdsettelser og generasjonsskifte.
Kontakt oss på telefon 66 80 09 66 eller e-post [email protected]
for å vite mer om hva vi kan hjelpe deg med.
R
LST
E
V
I
S
J
O
KolbotnBREDESTE
• Kolbotnveien
• 66 81 75 00
VIELIXIA
HAR NORGES
UTVALG 12
I TRENINGSGLEDE!
27
VISSTE DU AT ALLE NYE MEDLEMMER FÅR 2 AVTALER MED
Besøk oss i dagPERSONLIG
for enTRENER?
omvisning
på vårt flotte treningssenter!
– FÅ DEN KICKSTARTEN DU FORTJENER!
Du kanVåreogså
bli
medlem
www.ELIXIA.no
PT´er gir deg
personlig
oppfølging og på
lærer deg
om trening
20
og kosthold! Dermed har du større sjanse for å nå dine mål!
N
Kolbotnvn. 7, 1410 Kolbotn Tlf 66 80 09 66, faks 66 80 09 69
WE GET YOU THERE!
0
Besøk
oss i dag for en omvisning på vårt flotte treningssenter!
VI HAR 10
I UKA!
GRUPPETIMER
Du kan også bli medlem på www.ELIXIA.no
S
AS
EP
RN
OG GRATIS BA
!
ER
EN
TR
MENS DU
ELIXIA Kolbotn • Kolbotnveien 12 • 66 81 75 00
ELIXIA Kolbotn • Kolbotnveien 12 • 66 81 75 00
VI HAR NORGES BREDESTE UTVALG I TRENINGSGLEDE!
WE GET YOU THERE!
Design av annonser
og andre trykksaker!
VISSTE DU AT ALLE NYE MEDLEMMER FÅR 2 AVTALER MED
PERSONLIG TRENER? – FÅ DEN KICKSTARTEN DU FORTJENER!
WE GET YOU THERE!
Våre PT´er gir deg personlig oppfølging og lærer deg om trening
og kosthold! Dermed har du større sjanse for å nå dine mål!
16
Besøk oss i dag for en omvisning på vårt flotte treningssenter!
Du kan også bli medlem på www.ELIXIA.no
Innhold
ELIXIA Kolbotn • Kolbotnveien 12 • 66 81 75 00
Hva vil du si, og til hvem?
Fargerommet grafisk hjelper deg med
å nå dine kunder. Ring 911 10 559 eller
send en e-post til [email protected]
Papirannonsert
har størst tilli
størst tillit til an63 % av forbrukerne har
er viser en ny
avis
og
r
nonser i magasine
og 12 andre eurge
No
i
ført
nom
gjen
studie
ropeiske land.
at til tross for
Forskning har avdekket
et i de siste
sum
kon
die
me
i
ger
rin
store end
mest tillit til
ha
å
e
ern
ruk
forb
årene, fortsetter
bedt om å
ble
de
Da
reklame i trykte medier.
medier svarte
iale
sos
d
me
DM
ne
sammenlig
ene at de verdsatte
nesten 90 % av respondent
reklame høyere enn
adressert og uadressert
r.
sosiale medie
kelsen var å få
Formålet med undersø
medier spiller i
te
tryk
som
en
roll
i
innsikt
måle forbrukert
sam
g,
rda
forbrukernes hve
WE GET YOU THERE!
papir!
IKT-generasjonen foretrekker
Nei, du leser ikke feil. 78 prosent av norsk ungdom
i alderen 18 – 24 år mener det er bedre å lese på papir
enn på en skjerm.
63 prosent av samme gruppe mener papir er bedre
å holde i enn andre medier. Det viser en undersøkelse
gjennomført før jul av Posten Norge i samarbeid
med Print Power Norge.
kilde: printpower.no
e i ulike kanaler.
nes holdninger til reklam
av Print Power
tilt
bes
Forskningen, som ble
er (magasin, avis,
typ
die
me
ni
ket
dek
,
Europe
rt direktereklame,
TV, radio, Internett, adresse
katalog og sosiale
,
me
uadressert direkterekla
medier).
på vei mot digitale
Selv om annonsører er
satt størst tillit til
fort
kanaler, har forbrukerne
onser i magaann
ser
og
p
ska
bud
e
papirbasert
e til informakild
tig
vik
en
siner og aviser som
å handle.
om
ing
lutn
sjon før man tar en bes
ltatet kan
resu
ngs
kni
fors
av
on
En presentasj
w.printpower.eu.
lastes ned på nettstedet ww
blish.no
Kilde, på norsk: www.in-pu
FARGEROMMETGRAFISK
Fargerommet grafisk er utgiver av Oppegårdsguiden. Telefon: 911 10 559 • e-post: [email protected]
6 8
10
12
13
14
16
Aktivitetsguide
Hva skjer i Oppegård?
Taktisk og tøft
Amerikansk fotball på Soefiemyr
Sylvi graham
Intervju i forbindelse med valget
Valget 2013
Hvorfor skal jeg stemme på ditt parti?
valget 2013
Intervju av Camilla Mollatt
Ny sesong
Christine Otterstads skrå blikk
carl Roland og 9 liv
Les om hvordan livet brått kan snu, og det
likevel går an å gjøre noe positivt ut av det
16
18
20
Jarles tett på
Om mobbing på skolen
Kolbotn Torg
Hvordan står det egentlig til?
Å leve med demens
Fra dagsenteret på Bjørkås
8
august 2013
23
24
25
26
27
28
29
30
31
En reise inn i Yogaens verden
Museum i Østmarka
Turtips
Røde kors ungdom
Tar med unge saylsøkere til Hurdal
Håndballturnering i Kroatia
Bakketrening
Uten snø
barn og unge
Quiz, vitser og Matoppskrift
Lesernes Oppegård
Kryssord og sudoko
Hvilepuls
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
3
guiden
OPPEGÅRDS
DITT LOKALE GRATISMAGASIN
OppegårdSguiden
Ansvarlig utgiver og redaktør
Hanne Josefsen
[email protected]
Design & Layout
Hanne Josefsen
Bidragsytere i dette nummer
Christine Otterstad
Katja Hansen
Jarle Ørnebo
Kristin Granum Rosebø
Morten Weibye
Tomm Hansen
Mai-Britt Andersen
Torbjørn Aas
Madelien Eloranta Rossholt
Lena Munkelien
Wolfgang Löwenherz
Tips til
[email protected]
Opplag
12 000
Distribusjon
Distribueres av Follo
distribusjon til alle postkasser
i Oppegård kommune
Trykk
Follotrykk
Annonsesalg
Telefon 911 10 559
[email protected]
Kommende utgaver i 2013/2014:
26. september
24. oktober
28. november
23. januar
27. februar
21. mars
Adrenalin som medisin!
Midt på Kolbotn ble en unik organisasjon til! Vi lar
unge handikappede prøve ekstremsport og oppleve
spenning som ingen andre er i nærheten av! Og
det hjelper!
Hva sier du om å kaste deg ut i 13 000 fots høyde,
suse gjennom skogen i 160 km/t i en fullblods
rallybil eller seile lydløst på himmelen i et seilfly?
www.9liv.no
org nr. 911 7530529 • Kontonr: 6236.06.69799
eller via grasrotandelen, send sms grasrotandelen
911753529 til 2020
Utgis av Fargerommet grafisk
P.s.
VI forstår det godt hvis du bare kan
gi en gang i året, vi bare håper du tenker
på oss til neste år!
Da var hverdagen her, og jeg skal si det er godt å være
tilbake. For egen del, så elsker jeg nemlig hverdager.
Ihvertfall med unntak av å smøre matpakker. Nå som høstsesongen er i gang, er det som å få en ny start. Selv om det er
mange år siden jeg sluttet på skolen, så har jeg fortsatt følelsen av at året og jeg begynner i august. Nå starter nye kurs,
enten det er yoga, språk- eller malerkurs. Treningssenteret
har endelig full timeplan, og nyhetene kommer som perler
på en snor nå på høsten.
Det er valg, og i dette nummeret av Oppegårdsguiden skal
du kunne orientere deg litt om hva noen av partiene i Oppegård jobber for (s10–13). Du får også møte Carl Roland
(s16), som på to år har kommet seg ut av sykesenga med
brukket rygg og lamme ben, til å hoppe fallskjerm på Voss
i Ekstremsportvekko. Kolbotn Torg fyller fem år og skal
ha åpen fest i fem dager, med gratiskonserten med Vinni
som et høydepunkt. Jarle skriver om mobbing (s 18), og her
håper jeg at flere blir med og engasjerer seg videre. I år er
TV-aksjonen viet demens, og du kan på side 20-22, lese mer
om dette. Treningstips for motbakkeløp får dere av Kristin
G. Rosebø på side 27. Jeg skal igjen også løpe opp Oslos
Bratteste den 28. september, ser jeg deg der? Ha en super
start og et godt valg! Bruk stemmeretten!
Vår ungdomsredaktør, Katja Hansen har
i sommer intervjuet gutta som spiller amerikansk fotball på Sofiemyr. Katja oppfordrer
ungdom i kommunen til å sende inn bidrag de
ønsker på trykk i Oppegårdsguiden på epost til:
[email protected]
Hanne Josefsen
Oppegårdsguiden distribueres gratis ut til alle som bor i Oppegård kommune, og vi
håper at det lokale næringslivet har lyst til å støtte opp om magasinet gjennom å
annonsere hos oss. Ta kontakt med [email protected] for å få vite mer.
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
5
Aktiviteter
i Oppegård
9. september 2013
ELIXIA Challenge lørdag 24.august
UTE på Kolbotn Torg
kl 10:00
Yoga
kl 10:15
Corebar HIT
kl 11:15
kidZ Aktiv
kl 12.00PT BOOTCAMP
kl 12:30
3D (40) min
kl 13:30
Zumba (40)
kl 14:00PT BOOTCAMP
Stortingsvalg
Bruk stemmeretten din!
Ro konkurranse
– hvor langt kommer du på 5 min?
60 mtr’n
– hvem løper raskest?
Kolbotn idrettslag:
Oppstart Barneidretten høsten 2013
Mandag 2.september: Tårnåsen skole
3-åringer m/foreldre 17.15-18.00
4-åringer 18.00-18.45
5-åringer 18.45-19.30
–28. 8
Lise Ferner 3.g Utstilling av malerier med
lin
Separatutstil
nktet mellom
aer i skjæringspu
varierende tem
straksjon.
figurasjon og ab
ing 31. 8 –18. 9
Kunstutstilltforening viser verker av
ns
Oppegård ku
tekgalleriet.
r Østbye i biblio
lvo
So
en
er
kunstn
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
Fredag 30. aug. kl. 11.00 - 12.30
i peisestuen på Bjørkås. Spesielt
rettet mot personer med demens
og deres pårørende.
Åpent for alle.
Tirsdag 3.september: Vassbonn skole
4-åringer 17.15-18.00
5-åringer 18.00-18.45
Påmelding med navn,adresse,fødselsdata
og telefon til [email protected]
På biblioteket i
6
Treffpunkt kafé
Jubileumsfest
20. - 24. august
Kolbotn torg fyller 5 år og det feirer
vi med mye moro og mange hyggelige
aktiviteter. Se programmet på
www.kolbotntorg.no
Kolben
9 kl. 11
stund: 11.
rden
Fortelleerrtene som ville ut i ve
ff
De tre ko
avn!
for å få n
Fredag 23. august kl. 19.30 er det gratis
konsert med Vinnie ute på torget.
DJ OST spiller fra kl 18.
18.9 kl 13
BOkpratulbraar
G
Agnethe
ren
rnelitteratu
- Perler i ba
10-21 (09-18) • butikker • restauranter • helse • service • kolbotntorg.no
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
7
Taktisk
og tøft
Sigurd Loftheim Dale blir taklet av Olavs
menn som gjestet Kolbotn i juni.
på Sofiemyr
I 2011 ble det igjen mulig å se og spille amerikansk
fotball på Sofiemyr. Kolbotn Hunters er et lag
i stadig vekst med godt samhold og miljø.
Tekst: Katja Hansen Foto: Tomm Hansen
S
Sigurd Loftheim Dale
jubler etter å ha scoret
poeng for Kolbotn
Hunters.
–Sporten passer for alle, uansett størrelse og alder! Du vil alltid finne en
posisjon hvor du får bruk for de egenskapene du har, forteller Alexander
Eriksen.
–På laget er det kjempemiljø! Samholdet er veldig tett, og på banen er
alle avhengige av hverandre, legger
Patrick Thorvaldsen til.
Begge to spiller på Kolbotn Hunters. Etter stiftelsen i 2011 er det
i dag ca. 30 spillere
på laget.
–Laget er en veldig bra, sammensatt gjeng, mener
Sigurd Loftheim
Dale. Han spiller
også på Kolbotn
Hunters. –Her finnes spillere i alle
aldre, fra 15 til 50 år! Og alle trener
vi sammen!
Laget har treninger to ganger i uka
på Gamle Matchbanen på Sofiemyr.
I tillegg har de også hatt noen grillkvelder sammen. Kolbotn Hunters er
Follos eneste offisielle lag for amerikansk fotball.
Det er ulike meninger om hva som
er mest gøy med sporten;
–Det som er gøy er jo at det smeller
litt da, taklinger og greier. Også er det
jo moro å være en del av et lag, mener
Patrick.
–Jeg synes det
morsomste med
amerikansk fotball
er at det er så taktisk, det er veldig
mye planlegging
på forhånd. Planleggingen kan av
og til være nesten
morsommere enn
selve spillet, synes Alexander.
–Kolbotn Hunters er en forholdsvis
liten klubb. Fordelene med dette er at
det er veldig stort engasjement og masse pågangsmot, forteller Alexander.
«..det morsomste
med amerikansk
fotball er at det er
så taktisk»
Amerikansk fotball
Dette er en av de største sportene i USA. Det spilles
mellom to lag med 11 spillere. En profesjonell kamp
varer i 4 x 15 effektive spilleminutter. Det laget som
har flest poeng når tiden løper ut, vinner kampen.
Lagene scorer poeng ved å kontrollere ballen i motstanderens målsone (Touchdown) eller ved å sparke
ballen mellom motstanderens målstenger og over
tverrliggeren (Field goal).
(kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Amerikansk_fotball)
–Det er to ting med amerikansk fotball
som skiller seg litt ut fra andre sporter, mener Sigurd. –For det første er det veldig mye
taktikk. Samspill er også veldig viktig for å
vinne, alle på laget har viktige oppgaver. Det
andre er at det er mye fysisk kontakt.
Amerikansk fotball er en av de største
idrettene i USA, og en av nasjonalsportene
der. Her i Norge er ikke sporten like stor,
men interessen er voksende. Kolbotn var en
av de første klubbene som begynte med amerikansk fotball, da under navnet Kolbotn Ko-
diaks. Laget var aktivt på 80- og
90-tallet. Senere ble dette laget
Patrick trives med smilende lagkamerater rundt seg.
flyttet og lagt ned. I 2011 ble Fra venstre: #84 Aleksander Eriksen, #9 (sittende) Harald Kruhaug,
sporten endelig tatt opp igjen #50 Marcus Seim Gudbrandsen,#70 Patrick Thorvaldsen,
under navnet Kolbotn Hunters. #22(med hjelmen på) Kim Jørgensen, #13 Robin Becerra
Klubben er nå også aktivt og i bakgrunnen Leo Christoffer Winnem.
ute med å prøve å starte et lag
for barn og ungdom mellom 11 og 15 år. som er interessert i å prøve seg er det bare å
Men også seniorlaget er åpent for nye med- komme! oppfordrer Sigurd. Han begynte selv
på Kolbotn Hunters i mars i år. lemmer.
–Laget er i en oppbygningsfase, og tar
gjerne imot nye spillere. Så hvis det er noen Les mer på: kolbotnhunters.com
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
9
Med stø kurs
mot fire nye år
på Stortinget!
Sola skinner, og sommeren har virkelig
inntatt Terrassen på Kolbotn Torg.
Sylvi Graham, Oppegårds stortingsrepresentant for Høyre, og vår tidligere ordfører
gjennom 14 år vil svært gjerne snakke om
politikk og valg midt i ferien.
Tekst og foto: Hanne Josefsen
H
vorfor skal leserne i
Oppegård
stemme
Høyre i stortingsvalget?
–Da har jeg en fire, fem korte
stikkord;
Skolepolitikken! Vi vil ha mer
kunnskap i skolen. Det er for mange som dropper ut, og fortsatt er
det flere som ikke kan lese og skrive når de avslutter skolen. Viktigst
her er det å satse på lærerne. Dette
bør bety noe for alle mammaene og
pappaene i Oppegård.
–Vi vil også satse på næringslivet
for å sikre trygge arbeidsplasser. En
måte å gjøre det på er å trappe ned
formueskatten. Dette er kapitalen
som kan sikre velferden og arbeidsplassene.
Det skal være en kvalitet i helsesystemet, og dette berører jo alle i
Oppegård.
Dette gjelder både legevakt,
sykehjem og rehabilitering. Vi
må legge til rette for valgfrihet
10
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
i helsevesenet og slippe private
krefter til. Helsekøen har økt under denne regjeringen, mens den
sank da vi var i regjering. Det
kan for eksempel gjelde hudleger, øyeleger og andre spesialister.
Du skal kunne komme dit uten å gå
gjennom de store systemene som
helst prioriterer spesialister innenfor sykehusets fire vegger.
–Vi er opptatt av at systemet er til
for menneskene, og ikke motsatt.
–Vi har tro på individets valgfrihet. For eksempel når det gjelder å
fjerne fedrekvoten fra barselpermisjonen, er det fordi vi har tillitt til at
foreldrene selv må få velge hvordan
de skal fordele sin permisjonstid.
Dette handler om likeverd, og at familien selv skal få mulighet til velge
noe annet enn det som systemet
bestemmer.
–Vi i Høyre har vist oss styringsdyktige lokalt, og har en flott statsministerkandidat.
Leserspørsmål fra
Oppegårdsguiden
på facebook
Knut-Bjarne Nordhaug: Kommuner i Akershus får beholde kun ca 80% av sine egne skattepenger. Andre får
beholde 100 og vel så det.
1) Vil du jobbe for at vi og andre rundt oss får beholde
nærmere 100?
2) I dette ligger det også det å jobbe for en kommunestruktur i landet hvor små kommuner slår seg sammen
med spredte servicekontorer i kommunen, ala det fine vi
har i Oppegård?
3) Hva med fylkene?
Sylvi Graham svarer:
1. Ja, Høyre vil at kommunene får beholde en større
andel av sine skattepenger.
2 og 3. Vi trenger en omfordeling av midlene mellom
kommunene. Ikke alle kommuner har like store skatteinntekter. Dette er viktig, Høyre ønsker at vi skal kunne bo
og bruke hele landet, og vi har de siste årene ønsket å gi
like mye til kommunesektoren som de rødgrønne.
Men fortsatt mener vi at kommunen skal beholde en
større andel av sine egne skatteinntekter.
Vi vil starte en kommunereform som gir større og mer
robuste kommuner med sterke fagmiljøer. Det er for mye
svinn i de offentlige utgiftene.
Høyre ønsker å fjerne fylkeskommunen. Det blir for mye
byråkrati, vi er en liten nasjon, med antall innbyggere
som en bydel i Paris. Da blir det lett at vi forvalter oss i
hjel.
Gunnar Bjørland: Får hun gjennomslag for flaggsakene
sine, eller blir det mest taler og prat uten resultat?
Sylvi Graham svarer:
For egen del er jeg envis og står på for det jeg tror på.
Jeg sto opp for Kolben I 20 år. Men Høyre er avhengig
av flertall, uten et sterkt flertall får vi ikke gjennomslag.
Sylvi Graham har vært på stortinget I Arbeids- og sosialkomiteen for Høyre siden
2009. Hun har også I denne perioden
vært en del av Stortingets delegasjon til
Europarådets parlamentariske forsamling. Statssekretær under Bondevik
II-regjeringen har hun også vært.
Graham har vært ordfører I Oppegård
I 14 år, samt medlem I kommunestyre og
formannskap siden 1979.
Har vi nytte av din erfaring som ordfører
på Stortinget?
–Det å ha vært lokalpolitiker så lenge gir
naturligvis en god erfaring som stortingspolitiker. Jeg har jo levd tett på i mange år
med hvordan avgjørelsene som blir gjort i
stortinget påvirker oss i kommunene.
Er befolkningen i Oppegård flinke til å
bruke stemmeretten sin?
– Ja, Oppegård ligger langt
over landsgjennomsnittet ved
mange valg. Folk
i Oppegård er
samfunnsengasjerte og har høyt utdanningsnivå. Det forklarer nok dette.
–Og jeg er opptatt av at demokratiske
rettigheter IKKE må taes som en selvfølge!
være på nett kontinuerlig. Dette er en livsstil, du skrur ikke av det å være en politiker. Norske politikere er veldig tilgjengelig
for befolkningen.
–Da jeg var ordfører, var jeg ordfører
hele døgnet.
Rett etter at jeg hadde byttet jobb, så jeg
en løs takrenne på tur forbi skolen og måtte ta meg i det – ”jeg skal ikke nå inn på
rådmannens kontor for
å gi beskjed”
Jeg fikk også klage fra
et par innbyggere en dag
på hvor dårlig strødd
det var, og det kilte av
sommerfugler i magen
da jeg svarte at de burde
ringe den nye ordføreren om dette.
jeg er opptatt av
”atOgdemokratiske
rettigheter IKKE må taes
som en selvfølge!
”
Nå som du er stortingspolitiker, er det
lang ferie, eller blir det jobbing likevel om
sommeren?
– Ferie? Det er on/off hele tiden. Heldigvis for iPad – som gir meg mulighet til å
Som politiker, er det ikke lett å synes innbyggerne engasjerer seg i bagateller?
–Nei, det handler om livet til folk. Det
er viktig å ha en ærbødighet og respekt for
andre, uansett levesett og vaner.
–Jeg har bodd to år i Quatar, og to år i
Etiopia, noe som nok har gitt meg perspektiver på ting. Da jeg kom hjem fra Etiopia,
et av verdens fattigste land må jeg innrømme at jeg fikk et kultursjokk. Jeg husker en
av de første diskusjonene i kommunestyret
jeg deltok i etter at jeg kom tilbake, var om
bygging av et fortau, og om grunneierne
skulle avstå 40 elller 60 cm av hagen. Skal
si jeg fikk velferdssamfunnet midt i fleisen.
–Ellers er jeg fortsatt opptatt av at vår
kommune skal være god å bo i, og kommunen har jobbet bevisst i alle år med
dette. Vi har satset på noe som er veldig
viktig, nemlig møteplasser som kulturbygget, og torget.
Og når det gjelder utbygging av boliger
så mener jeg at det er viktig at også alle boområder har sine små tun og møteplasser.
–Jeg vil gjerne avslutte med at vi politikere ikke skal styre etter desibel-demokrati. Kommunen har også ansvar for de som
ikke selv sier fra.
Kan jeg helt til slutt spørre om du ønsker
deg en statsrådpost, og i tilfelle hvilken?
–Du må gjerne spørre men jeg vil ikke
svare, dette er det Erna som tenker på, ikke
jeg. Jeg trives på stortinget!
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
11
Valget 2013
Valget 2013
Hvorfor skal jeg som bor
i Oppegård stemme på ditt parti
til Stortingsvalget?
Arbeiderpartiet:
1) Økonomien i Norge påvirker også Oppegård. Europa er i
økonomiske krise, mens Norge klarer seg fantastisk bra! Det
er ikke tilfeldig; en veloverveiet økonomisk poltikk er årsaken.
De rødgrønne har vist at de både kan forvalte ressursene og
dele gevinstene.
Camilla Mollatt (41), Oppegård
FrP er 6. kandidat på Akershus FrP sin liste til Stortinget.
Vi møttes på Terrassen for å
snakke litt om valg og hvorfor leserne i Oppegård bør
stemme FrP
Tekst og foto: Hanne Josefsen
2) Tiden er ikke inne for økonomiske eksperimenter, risikoen er
stor! AP og den rødgrønne regjeringen vet hva de gjør og kan
føre Norge videre i det samme trygge sporet.
3) Hvorfor privatisere skolevesenet? Offentlig skole for alle
har ført Norge til det kunnskapssamfunnet vi er i dag eller kan
noen påstå noe annet? Oljeressurser uten kunnskap skaper
ikke bærekraftig økonomisk og sosial utvikling. Det offentlige skolesystemet har lagt grunnlaget for en bredt forankret
velstandsutvikling der alle kan delta. Hvorfor skal det eksperimenteres med nye modeller som ikke har vist bærekraftige
resultater noe sted?
Fatima Valdes Haugstveit, Oppegård AP valgkampleder
Hvorfor stemme SV:
Om du mener at miljø og rettferdighet er viktigst
er SV partiet for deg.
Klimatrusselen er vår tids største utfordring.
Den gir også store muligheter. SV vil utvikle framtidas
industri i dag, verne Lofoten, Vesterålen og Senja og
starte kollektivrevolusjonen.
Etter 8 år i regjering er norsk skole Europamestere
i framgang, klimagassutslippene går ned og vi
har skapt over 300.000 arbeidsplasser.
Velg miljø og rettferdighet foran
skattekutt til dem som har mest fra før. Stem SV.
Mari Ann Berg
Gruppeleder for SV i kommunestyret
12
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
H
Hvor lenge har du vært i FrP?
–Jeg ble medlem i 2006, men har alltid
vært politisk engasjert. Fra 11-årsalderen
ville foreldrene mine at jeg skulle begynne
å lese Aftenposten, og jeg har siden det alltid kost meg med aviser. Jeg lagde til og med
mitt eget klipparkiv. Min egentid er når jeg
reiser kollektivt, der jeg virkelig kan hygge
meg med avislesingen. Da jeg vokste opp,
hadde vi ved måltidene alltid samtaler rundt
bordet om samfunnet rundt oss. Dette er videreført til min egen familie. Faren min drev
egen liten bedrift, og da det var nedgangstider ble jeg forklart hvorfor det skjedde, med
årsaker og sammenhenger. Jeg har alltid vist
interesse for det som skjer i nærmiljøet, vært
klassekontakt, medlem i FAU og i Oppegård
Vel.
Får du negative tilbakemeldinger på at du
er medlem i FrP?
– Nei, jeg får veldig mange positive tilbakemeldinger, og blir gjerne oppringt av folk
som trenger hjelp og føler de blir motarbeidet.
–Det er spennende å være med å utvikle
samfunnet rundt seg. Et eksempel kan være
det å bli kjent med kommunens forurensningskilder, og ha mulighet til å påvirke
fremover. Frp tør å ta upopulære diskusjoner, alt fra datalagringsdirektivet til NAV og
utfordringer med personvern.
I april fremmet Frp et forslag for Stortinget, (som ble nedstemt) om å utrede muligheten for å sette Ski sykehus i full drift. Det
er 270 000 i helsekø, og det må være mulig å
bruke dette i av avlastingsperiode. Vi hører
om tomme senger på det ene sykehus og korridorpasienter på det andre!
– Vi må få folk raskere friske, til rehabilitering og tilbake til arbeid.
Hvilke saker brenner du mest for?
–Det er helse, innovasjon og forskning.
Og hvorfor skal leserne i Oppegård stemme
på FrP?
Ved å komme inn på Stortinget har vi en
reell påvirkningskraft for Follo. Det handler om at folk skal få mest mulig styring over
sitt eget liv. Vi skal ha gode gjennomførbare
løsninger. Som at det skal være enklere å etablere små bedrifter og forenkle skattereglene
for disse. Helse brenner jeg veldig for. Siden
jeg selv har jobbet med kreftforskning i over
syv år, ser jeg manglene, og syns det er trist
at Norge ikke satser mer på fremtidsrettet behandling.
Det skal være lettere å komme til spesialister, og forskjellen mellom kommunene er
for stor. Pengene bør følge pasienten.
– Og når det gjelder infrastrukturen, så
må vi investere før det forfaller videre. Satsning på offentlig transport og vei er sammfunnsøkonomisk lønnsomt.
Effektivisering ønsker vi for at man ikke
skal sløse med innbyggernes penger. Vi driver et tjenestetilbud.
Ellers vil jeg avslutte med at jeg er veldig
glad i Oppegård, er født, oppvokst og bor
her med mann og to sønner på 21 og 14 år.
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
13
Christine Otterstad er NLP coach og driver selskapet Din life coach. I tillegg til å coache
enkeltpersoner holder hun foredrag og kurs om livsendring og motivasjon til et bedre liv,
med fokus på både fysisk og psykisk helse. Christine har fast spalte i magasinet Kvinner og
Klær (KK) der hun gir kloke råd til en bedre hverdag. Les også Christines suksess-blogg:
christineotterstad.com der hun har flere tusen lesere. Humor, raushet, og en god porsjon
selvironi er hennes varemerke.
J
Klar for
ny sesong!
Jeg klarte det! Jeg kom meg igjennom i år også! 6 uker
intens familietid – i strekk! Hvor henter jeg premien?
Det er ikke mange ukene siden forventningene var
høyere enn vettet. Det er ikke mange ukene siden jeg levde i lykkelig, naiv uvitenhet.
Mitt problem er at jeg konsekvent ser på ferier gjennom romantiske, løgnaktige brilleglass. År etter år. De
vanlige brillene mine, de som ser
på verden med et jordnært blikk,
kommer ikke på nesa før det er for
sent. Altfor sent! Da er jeg allerede
fanget i en bil med en kontorblek
mann, to gretne unger, en jamrende katt og et marsvin vi aldri blir
kvitt. Barnesikringen i bilen er permanent aktivert etter
at minstemann forsøkte å ta seg en luftetur i 80 km/t
i Vålerengatunnelen for noen år siden, så jeg kommer
ikke engang ut!
Hytta vår ligger kun en drøy time fra Oslo, men når
jeg tråkker ut av bilen i gress som rekker til livet, har jeg
rukket å være alt fra fredsmekler, til sykepleier, til tørsteslukker og til humørspreder for utålmodige arvinger.
Yes! Første etappe bestått!
Neste etappe er hovedetappen: å overleve 5 uker og 6
dager på 40 kvm. Med et internett som går tregere enn
Hurtigruta, og med en solsikkeåker som nærmeste nabo.
Jeg har ingen plan B. Jeg har aldri en plan B. Hvert år satset jeg alt på plan A: Nemlig været!
Hvert år, gjennom ser jeg for meg lange, lyse kvelder
med grilling og hvitvin. Unger som løper blide rundt
med nakne føtter og solbleket hår. En ektemann som er
brun og tålmodig med ungene, selv om han må rette ut
floker på fiskestanga for 37.gang.
Hvert år tar jeg skammelig feil. For hvert år svikter
plan A: Nemlig været! Det har faktisk vært somre hvor
trekket på grillen aldri ble tatt av, og ungene er enda blekere enn da vi kom. Til og med katta har virket blek og
gusten!
Men i år, sommeren 2013, vil bli sommeren der plan A
endelig gikk i boks! Vi snakker historie her! Sommeren
”
2013 ble sommeren der kveldene var lyse og lange. Ungene løp rundt, brune og med solbleket hår. Ektemenn var
tålmodige og kattene malte om kapp med gresshoppene.
Yes! Andre etappe bestått!
6 uker med ekte, norsk sommerferie. Akkurat sånn
som vi husker den fra barndommens solfylte dager!
Da gjør det ingenting om dagene blir kortere og lufta gradvis kjøligere, for det er
det lettere å begynne på skole
og jobb når vi er sommerbrune
og har træl under beina! Det går
greit fordi det norske folk har
fått ladet batteriene i sola denne
sommeren. Vi har litt å gå på!
Vi har fått som fortjent! Plan A gikk endelig i boks!
Nå er det bare å glede seg til tredje etappe - høsten!
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
Camilla Mollatt (41), oppvokst i Oppegård, jobber
innen medisinsk forskning og brenner for helse,
sosial, ungdom og oppvekst.
Som fungerende gruppeleder i Oppegård FrP
og i sin andre periode i kommunestyret, vil hun
kunne være ditt beste talerør på Stortinget!
STEM FREMSKRITTSPARTIET!
...lyse kvelder
med grilling
og hvitvin.
”
Takk for en knallsommer,
og ha en riktig god høst!
Med skråblikk på hverdagen...
14
“Jo flere stemmer jeg får, dess flere
ganger får jeg møte på Stortinget!”
En stemme på FrP er en stemme
for fornyelse til det bedre!
Vi vet at vi ikke er målet
med turen, men det kan
være et smart sted å starte.
en!
m
m
o
Velk
Rosenholm Bilverksted har bygget ut og har nå
større verksted med butikkutsalg for å kunne ta
bedre vare på deg som kunde. Så start turen hos
oss, enten du trenger service på bilen eller bare nye
vindusviskere!
Start turen
hos oss!
Rosenholm Bilverksted AS
Rosenholmveien 47
Tlf: 66 80 38 47
Dette kan bli din annonse!
Kontakt Hanne Josefsen
på telefon 911 10 559
eller [email protected]
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
15
Med ekstrem vilje
i befinner oss på NM i rally, Aurskog/Høland. På en knallgul bil fra
Mekonomen, Rosenholm bilverksted, kan du se en ny logo, den er
formet som et hjerte og det står 9 liv
der. En svært sjarmerende, energisk Carl
Roland (33) forteller; – Jeg vil kjenne på
det å være redd! Kjenne mestringsfølelse.
Vil ikke la meg begrense av at beina ikke
funker som jeg vil. Og jeg vil hjelpe flere i
samme situasjon som meg. Som likevel vil
pushe grenser.
For to år siden var Carl i en Alpinulykke med jobben. Han hadde hoppet i skibakken mange ganger før, men denne gangen gikk det galt.
Noe som endte i brukket rygg, dype sår
og lammelse i kroppen fra livet og ned.
Mange lange måneder på sykehus ble til
og ønske om å bryte grenser!
mange lange måneder hjemme. Hele tiden
på sterke smertestillende medikamenter.
–Alt raste sammen, det var mørkt, jeg
var bitter og fikk en identitetskrise. Jeg
som hadde alt, samboer, jobb og mange
hobbyer, hadde ingenting igjen. Før ulykken kunne jeg bygge hus, legge fliser, bygge
kano, strikke og bake brød. Sparket fotball,
drev med Thai-boksing, fjellklatring og
spilte gitar. Jeg hadde et rikt liv.
Starten til det som fikk meg til å våkne,
var en facebook-melding fra nevøen min.
”-Hei onkel, jeg savner deg, husk at jeg er
glad i deg”
Min beste kamerat og jeg satte oss ned,
han kom ned i mørket sammen med meg
og stillte de rikitge spørsmålene. Dette
er ikke ålreit, vel, Carl? – Alt går ikke bra.
– Det er ikke bare tommelen opp, og alt
ordner seg?
–Han spurte meg: Hva er du god på? Hva
kan du bruke det til videre? –Jeg vil fortsatt
drive med sport –
ekstremsport. Jeg
er aktiv, full av
energi, og utadvendt, har jobbet
som trubadur og
vet jeg kan inspirere andre.
–Unge uføre og
handikappede får
bli med oss på rafting, rally, strikkhopipng
osv. Å ha høydeskrekk trenger ikke å være
en show-stopper for å hoppe i strikk f.eks.
Jeg klatret ut på utsiden av et fly i 13.000 fot
nettopp fordi jeg ikke vil la mitt liv styres
av frykt-den er det jeg som kontrollerer, og
sånne opplevelser vokser man på. Det viktigste er at folk får kjenne på adrenalinkicket i trygge omgivelser med profesjonelle
veiledere.»
9 liv vil også sørge for at hele verden får
vite det:
«Ok, du har skadet deg, men du er fortsatt DEG!»
Vi samlet de beste folka, fikk med oss
Vinni, en lege, en økonom, og en webesigner.
Hva slags jobb skal du ha fremover?
- Den første jobben min er å trene hardt
hver dag for å bli så bra som det er mulig å
bli. Jeg vil fortsette med frivillig arbeid og
fylle tiden med det som gjør meg til meg.
Sikker på at det er flere der ute som tenker, faen, det hadde vært tøft å kjenne litt
på den lysten og gleden. – Ingenting stop-
16
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
Foto: Privat
Foto: Privat
Carl Roland og Pekka Lundefaret
i Pekkas rally-taxi. Du har kanskje
sett ham kjøre sammen med Vinni
på VG-TV?
per meg bare for at jeg sitter i rullestol, og
det er mange som meg. Husk det når du ser
en rullestol neste gang! Det finnes mange
steintøffe jævler der ute! Jeg er glad jeg har
fått lov å lære meg å LEVE.
En uke på forsommeren var Carl på
fallskjemkurs på Voss.
I sommer har det vært
filming med Kari Traa
for TV3, og på Ekstremsportveko ble han filmet
av NRK da han hoppet i
fallskjerm. Han har snart
20 hopp, og målet er 500
hopp før Ekstremsportveko neste år. 9LiV også et
spennende prosjekt på gang sammen med
bl.a. Pekka og Vinni, men flere detaljer vil
han ikke dele med oss riktig ennå. «Vent å
se-det blir sikkert tøft!’ ler han.»
– Jeg har pusha grenser, jeg vil leve et
liv, huskes som en som bidrar, forteller
Roland videre.
– Nå er planen å hoppe i Wingsuit, og
skal derfor til California for å hoppe og
lære av blant de beste i verden. Går alt etter planen blir det et basehopp fra en bro
også, sammen med JT Holmes som gjorde
wingsuit-stuntet i Transformers 3. –Så lenge jeg kan lære av utrolig dyktige folk føler
jeg meg komfortabel med risikonivået, sier
han. 9LiV ønsker godt motiverte søkere til en ukes utfordringer på Voss neste
sommer. Kunne det vært noe for deg så
kontakt denne gjengen via hjemmesiden
deres; www.9LiV.no.
Nå vil jeg åpne øya på folk, skrive bok og
holde HMS-foredrag for skoler og firmaer.
Jeg har mye å gjøre fremover, og dere vil se
resultatene av det jeg gjør!
Foto: Roger Bareksten
Rune Engh i rally-NM 2013
Tekst og foto: Hanne Josefsen
Foto: Roger Bareksten
V
Carl Roland (33), Kolbotn, måtte begynne å leve
på nytt, da livet ble vendt oppned for to år siden.
Nå vil han hjelpe andre med organisasjonen 9 liv!
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
17
Jarles Tett På!
Han hadde gledet seg til å vise frem det nye brettet,
sammen med nye triks, etter en lang sommerferie!
Jarle Ørnebo er en samfunnsengasjert
politiker i kommunen. Med en skarp
penn vil han fremover skrive innlegg
i Oppegårdsguiden som kan bidra til
aktiv debatt. Debatten fortsetter på
oguiden.no
H
Hvor trist er det ikke å se at de som du trodde var venner hoster opp løgner, «.. det var
ikke meg» «…. det var hun som begynte…»?
Den trygge tilværelsen med familie og
venner etter sommerferien beveger seg
for mange mot utrygg skolehverdag med
redsel og frykt. Frykten for å bli det neste
offeret. Frykten for ikke å bli likt og for å
miste venner. Venner som allierer seg mot
hverandre. Kanskje må en innfinne seg
med å bli rekruttert som mobber for å bli
akseptert hos andre.
Når den nye sykkelhjelmen blir brukt som
fotball eller når skjellsordene hagler uten
empati, er verden grusom for den det angår. Konsekvensene av å miste tillit, tro på
seg seg og fremtiden er formidabel.
Oppegårdskolen har null toleranse for
mobbing. Allikevel blir over 5% mobbet og
statstikken er økende.
Skolens mobbeprogrammer virker ikke!
De fleste skolene i vår kommune skjuler seg
bak Zero-programmet. Et program som
involverer ansatte, elever og foreldre. Det
heter seg at skolen skal ha gode rutiner for
avdekking av mobbing, rutiner for løsing
skal foregå kontinuerlig og være forebyggende.
Det er for mye prat, fine ord og har lite
innhold, dessverre! En rapport i regi av Utdanningsdirektorataet viser ingen forskjell
på mobbingen ved skoler med og uten
program mot mobbing. Både norsk og
18
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
Hvor kult er det å få
knekt skateboardet sitt
første skoledag?
svensk forsking tyder på
at mobbeprogrammene
ikke har noen effekt.
De færreste er mobbere i utgangspunktet.
En kollektiv massesuggesjon hvor enkelte
vil oppnå en posisjon,
vise makt og styrke, gir
grunnlag for mobbing som virkemiddel. Et
middel som kan skalere om en ikke forstår
konsekvensene. For både mobberen og
den som blir mobber blir situasjonen verre for hvert nye skoletrinn. I tillegg vet vi at
mobbere er overrepresentert i kriminalstatistikken. Mange av dem og deres ofre blir
storforbrukere av helse- og sosialtjenester
livet ut.
Skolen, kommunen og regjeringen sier at
de tar mobbing på alvor. Sittende regjering skrev for noen år siden et nytt manifest
mot mobbing, statsminister Stoltenberg og
representanter for KS og lærerorganisasjonene i skolen. Manifestet mot mobbing
er det fjerde manifestet mot mobbing i
skolen fra ulike regjeringer de siste årene.
I 2011 kom Krisin Halvorsen med «Bry deg»
kampanjen og siden den ikke ga resultater
starter hun nå enda et tiltak rett før valget.
Hva virker? Noen skoler har gått andre
veier. Høflighetsprogrammet på Nordby
og programmet «Respekt» utviklet på Universitetet i Stavanger er en retning som påviselig har gitt bedring. Vi kan tenke enda
lenger.
For det første må en forstå at mobbing
er den laveste, mest primitive formen for
kollektivisme. Det er tanken om å tillegge
sosialt eller moralsk betydning over en annens, på bekostning av en annen, fordi en
I forbindelse med 5-årsdagen til
Kolbotn Torg ville Oppegårdsguiden ta en prat med senterlederen, Therese Holth og høre
litt om hvordan det egentlig står
til på senteret vårt.
Kolbotn Torg,
ikke tilhører massenes normer bestemt av
en gruppering.
Det å være høflig, innføre disiplin og ha
respekt for andre gir ro og konsentrasjon
i skolen. Og det avgrenser mobbing. Det
å plassere ansvar, oppdra til ansvarlig ledelse er et annet alternativ. Foregår det
mobbing i klassen bør alle ansvarliggjøres! Klassen er ikke bedre enn sitt svakeste
ledd. Det kan medføre å måtte ta straffen
for andre. En unnskyldning for mye, og på
vegne av syndebukken som ikke tør stå
frem, er bedre enn ingen.
Bruk av disiplin kombinert med høflighet
gir gjensidig tillit, mens bruk av skjellsord
gir disrespekt og mistillit. Hvorfor ikke reise
seg når læreren kommer inn og stå når en
blir hørt i lekser? Endring av fokus, målrettet mot gjensidig respekt mellom hvert
enkelt individ med den forståelse at det
gavner klassen, seg selv og læringsevnen,
kan umulig skade?
Det kan virke komplisert, men det er elevens egen interesse at klassens medlemmer
viser respekt for hverandre og tar et helhetlig ansvar for at dette blir gjennomført.
Dette har elevene i Oppegård fortjent.
Godt skoleår!
–Alt vi gjør, gjør vi for kundene,
poengterer Therese Holth.
ikke bare et kjøpesenter!
Tekst og foto: Hanne Josefsen
H
vor lenge har du vært senterleder
her?
–Jeg har vært ansatt her siden
2011, før det var jeg her kun som
kunde.
Bakgrunnen til Therese skulle være innholdsrik nok. Hun har jobbet med kjøpesentre siden studietiden, i 10 år med GlasMagasinet og Paleet, og var med på etableringen
av Norwegian Outlet i Vestby.
–Her på Kolbotn torg trives jeg, og har
virkelig funnet plassen min. Senterkoordinatoren (Kine Refsdal), driftstekniker (Thomas Hofsmarken) og driftsleder (Edvard
Haugom) har vært her siden oppstarten, og
teamet fungerer utrolig bra sammen. Vi har
det gøy på jobb og jeg er veldig stolt av å jobbe her!
–Kolbotn torg skal ikke bare være et
handelssted, det skal være møteplassen for
kommunens innbyggere, forteller Therese
videre. Vi har jo kulturhuset, og det store
uteområdet med bryggene ved Kolbotnvannet. Jobben vår dreier seg ikke kun om produkt, pris og kjøp - vi skal gi innbyggerne
en følelse av by. Hele Kolbotn sentrum skal
være et hyggelig og levende møtested, også
utenfor selve senteret. Derfor har vi også ak-
«...vi er kommunens
største arbeidsplass
med over 400 ansatte»
tiviteter som Matfestivalen
og Bondens Marked. Vi ønsker heller ikke å utkonkurrere butikkene og
tilbudene på utsiden av senteret, men heller
jobbe sammen for å trekke flere folk til Kolbotn.
–Vi er et senter for alle som bor i Oppegård, og har også plass til de som kommer
fra områdene rundt. Med 750 parkeringsplasser og en beliggenhet nært både bussog togforbindelser, skulle det meste ligge til
rette.
Det skjer stadig forandringer?
–Kundene er med på å bestemme. Hvert
år har vi en stor markedsundersøkelse for å
kartlegge ønsker og behov hos kundene.
I en kundeundersøkelse utført i 2012 var
88% av kundene fornøyd med butikkene på
senteret, dette var en økning på 5% fra året
før. Savner du din favoritt-butikk, så må du
huske på at det er viktig å bruke butikkene
du er glad i, og som du ønsker skal fortsette
å være her.
Vi vil også ha nisje-butikker for å kunne skape et spennende senter. De nyeste
tilskuddene er Gunilla, Ocean Home, Kikk
Inn og Rabalder.
–Alle behov er vi ikke store nok til å
dekke. Likevel er det
fint å vite at vi er en
av kommunens største arbeidsplasser, med
over 400 ansatte, fortsetter Therese.
Hvordan går det egentlig økonomisk her på
senteret, siden det er så mange utskiftninger
av butikkene?
–Vi er et av få kjøpesentre i området med
god vekst. Juleomsetningen i fjor økte med
hele 4,8%, og året endte totalt med en økning
på 3,5%. Dette er utrolig bra, med tanke på at
vi i fjor også var igjennom en byggeperiode.
Hvordan er det med sponsing, sponser dere
idrettslag og kulturtilbud?
–Vårt budsjett er leietakernes penger,
vi bare forvalter disse. Dette har vi alltid i
bakhodet. Per i dag er vårt bidrag til idrettslag, skoleklasser og frivillige organisasjoner,
at de gratis får låne en standplass for å tjene
penger på kakelotteri osv. Her prøver vi å
fordele rettferdig og jevnt.
Nå er senteret 5 år, og det skal feires?
–Ja, det blir aktiviteter i fem dager, 20.–24.
august, og her er vel gratiskonserten med
Vinni på fredagen et absolutt høydepunkt.
Følg med på nettsidene våre,
www.kolbotntorg.no for oppdatering. Det
vil skje mye spennende her alle dagene!
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
19
Heidi B. Larsen og Anka Slettedal Mood viser frem den flotte utsikten over Kolbotn og Kolbotnvannet
fra den store fine terrassen på Bjørkås dagsenter.
Å leve med
DEMENS
Demens er en sykdom som rammer hjernen. Dess tidligere
man får en diagnose, dess tidligere får man satt i gang hjelpeapparatet. Heidi B. Larsen og Anka Slettedal Mood forteller
om dagsenteret på Bjørkås som er tilrettelagt for å gi
personer med demens en innholdsrik, hyggelig hverdag.
Tekst og foto: Hanne Josefsen
D
et er som å komme inn i en
hyggelig stor leilighet. Dagsenteret på Bjørkås er spesielt
tilrettelagt og åpent hver dag
for hjemmeboende personer med sykdommen
demens. Her starter dagen
rundt frokostbordet der
samtalene flyter og latteren sitter lett.
–Måltidet vekker mange sanser som gir stimulering, forteller Anka Slettedal Mood, spesialhjelpepleier. –Vi forteller hvilken dag,
dato og hvordan årstiden er, og plutselig
fører dette oss tilbake til hyggelige minner
om opplevelser knyttet til dette. Etter maten er det tilbud om ulike aktiviteter tilpasset den enkelte. Det kan være fysisk aktivitet ute eller inne, sang og musikk, lesing,
utearbeid som plante og luke om sommeren, og måke snø om vinteren. Det er rom
for erindring, den gode samtalen, kryssord
og ordleker, matlaging og håndarbeid. Det
hender også vi tar en tur med bussen til
ulike steder både i Oslo og i Follo.
Dagen avsluttes med to-retters middag. Ikke bare det sosiale ved måltidene,
men også ernæring er viktig. Noen bor
alene, og her er de sikret to gode måltider
hver dag.
–Det er mye latter og humor her, og det
er ikke viktig om brukeren husker hva som
er gjort i løpet av dagen.
Det viktigste er den gode
følelsen.
– Vi har også hud- og
håndpleie. Pene hender
med pene negler kan
være svært viktig for selvtillitten.
–En pasient lærte meg å danse foxtrot,
ler Anka. Dette er
en svært givende
arbeidsplass, og
vi får gode tilbakemeldinger.
Det skal være
trygt og godt å
være her på dagsenteret.
Man
skal kunne senke skuldrene, og
ikke ha større
krav enn man
mestrer. Vi skal
bidra til økt livskvalitet og være
«–En pasient
lærte meg
å danse foxtrot»
TV-aksjonen
20. Oktober 2013
er viet demens. Meld deg som
bøssebærer, dette kan være din forsikring.
Aksjonen skal brukes til tre tiltak:
1. Å bedre livskvaliteten for
demenssyke og deres pårørende
2. Forskning på demens
3. Å skape økt åpenhet og forståelse
for sykdommen som mange opplever
som tabubelagt i dag.
en trygg avlasting for pårørende.
I Oppegård har vi to dagsentre for personer med demens, Bjørkås og Greverud.
Her kan man få plass om man har en
demensdiagnose, eller er under utredning
for demens. Man blir hentet hver dag i
buss med fast sjåfør. For den som bor alene
er dagsenteret et fast viktig holdepunkt i
hverdagen. De pårørende får litt avlasting,
og vet at den syke har det trygt på senteret.
Samtalehjelp
Som en hjelp til de gode samtalene tren-
ger vi bakgrunnsinformasjon om hver enkelt bruker. Dette kan være hvor de er fra,
om de har hytte, hvor hytta er, hva slags
type musikk de liker, samt hobbyer og interesser. Dette er vårt arbeidsverktøy som
er med på å skape de gode øyeblikkene.
Samarbeid
Samarbeidet med pårørende er svært viktig. Med en trygg og god kommunikasjon,
jevnlige samtaler, samt veiledning. De pårørende trenger å bli sett og å ha noen å
snakke med, for man kan føle seg svært
alene. Det er også mulig å delta på møter
og få støtte ved Follo demensforening.
Komme tidlig i gang med tiltak
Demens er en sykdom, og man bør få diagnose så tidlig som mulig slik at det er
mulig å bremse sykdommen, og komme
tidlig i gang med hjelpeapparatet. Det er
også viktig å utelukke andre sykdommer,
som kan gi like symptomer, forteller Heidi
B. Larsen, demenskoordinator.
Det er utfordringer knyttet til demens,
og det er derfor lurt å tidlig få noen profesjonelle utenfor familien å dele disse med.
Sykdommen rammer ikke bare eldre,
men også yngre kan få diagnosen. Demens rammer ulike deler av hjernen, og
hvordan sykdommen utvikler seg, varierer fra person til person. Åpenhet er viktig, det at man får en skade på hjernen må
snakkes om, sier Larsen videre.
Demens er også en familiesykdom da
familien rundt blir påvirket. De som blir
syke reagerer ulikt. Ikke alle får diagnose –
men husk at diagnosen gir deg hjelp. Den
syke er ofte flink til å skjule symptomene,
og det er derfor ikke lett for en lege å fastsette diagnose på 10 min. Her bør pårørende bestille en dobbelttime hos legen.
Noen blir lettet av å få en diagnose,
som en med demens sa: «nå vet jeg en-
Noen fakta om demens:
• I dag finnes det ingen behandling eller medisiner som kan stoppe utviklingen
av demens.
• Demens er en sykdom som angriper hjernen. Symptomene innebærer ofte at man
får redusert hukommelse, mister evnen til å orientere seg i kjente omgivelser, får
vanskeligheter med å uttrykke seg, og å utføre praktiske oppgaver.
• Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy
alder og fører til en kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet er hukommelsessvikt.
• Sykdomsforløpet ved demens kan variere fra person til person, fra noen få år og
opp til 20 år. Det er vanlig å dele demensforløpet inn i tre stadier.
• Tidlig stadium: mild demens
• Mellomstadium: moderat demens • Sent stadium: alvorlig demens
I det tidlige stadiet av demenssykdommen lever de fleste et ganske normalt liv.
Det er derfor viktig å ta beslutninger og bestemme over sitt eget liv så lenge det
er mulig.
Det er også en fordel om man kan tenke framover og kanskje ta noen viktige
beslutninger allerede nå, for eksempel om økonomiske forhold, eller hva slags hjelp
personen ønsker på et senere stadium av sykdommen.
(kilde: www.nasjonalforeningen.no)
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
21
Best uten
10 tidlige tegn på demens
1. Hukommelsestap som påvirker arbeidsevnen
Det er normalt å glemme et gjøremål, en tidsfrist eller
navnet til en kollega.
Personer med demens kan oppleve
hyppig glemsomhet eller uforklarlig forvirring.
Også kollegaer kan ta kontakt med hjelpeapparatet.
Har du mistanke om at du eller en av dine nærmeste har demens? Kontakt
Heidi Larsen, demenskoordinator i kommunen. Dette er et lavterskeltilbud.
Her får du hjelp til å bestille time hos fastlege for utredning, hverdagstips
som hvordan du kan rydde klesskapene, og hva slags hjelpemidler som kan
lette hverdagen.
Er det plass til alle personer med demens som bor hjemme i Oppegård på
dagsenter? – I korte perioder kan det være litt venting på dagsenter-plass.
Alle kan søke. Ta kontakt med bestillerkontoret i kommunen, søknad på
internett, fastlege eller demenskoordinator.
Det er også noen tilrettelagte boenheter for demenssyke. 30 på Høyås og 6
på Greverud. 80% av de som bor i institusjon har kognitiv svikt.
Er du usikker på noe?
Ta kontakt med:
Anka Slettedal Mood på dagsenteret, Bjørkås sykehjem
Tlf 66 81 44 04 eller e-post: [email protected]
Heidi Borgen Larsen, demenskoordinator
Tlf 922 79 792 eller e-post: [email protected]
Pårørendeskolen
5. september er fristen for
å melde seg til pårørendeskolen som arrangeres på
Bjørkås. Fra 11. September
og 5 kvelder videre kan
pårørende som bor eller
har sin med demenssykdom boende i Follokommunene delta.
Her kan dere lære
mer om sykdommen og
hvordan man kan takle
situasjonene i forhold til
nær familie og venner.
Man skal også lære å stile
krav til behandlingsapparatet
og politikerne.
Kontakt Heidi B.larsen på heidi.borgen.
[email protected]
eller tlf 922 79 792
22
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
Problemer med å utføre vanlige oppgaver.
Det er normalt at travle mennesker kan glemme detaljer,
som for eksempel å servere noe av tilbehøret til et større
måltid.
Personer med demens kan glemme å servere maten
de har laget, eller glemme at de har laget maten.
3.
Språkproblemer
Alle kan ha problemer med å finne de riktige ordene.
Personer med demens kan glemme helt enkle ord, eller
bruke ord som er meningsløse i sammenhengen.
4.
Desorientering om tid og sted
Det er normalt å være usikker på hvilken ukedag det er,
eller hva man skal kjøpe i butikken.
Personer med demens
kan gå seg bort i sitt eget nabolag uten å vite hvordan de
kom seg dit, eller hvordan de skal finne veien hjem.
5.
Svekket dømmekraft
Mange kan glemme å ta med genser eller jakke en kjølig
kveld.
Personer med demens kan gå i butikken i morgenkåpen, eller gå ut i snøen med tøfler på.
6.
Problemer med abstrakt tenkning
Det kan være vanskelig å håndtere alle sider ved sin
personlige økonomi.
For personer med demens kan det
være helt umulig å forstå tall eller foreta enkle regnestykker.
7.
Feilplassering av gjenstander
Alle mennesker roter bort nøkler og lommebøker fra tid til
annen.
Personer med demens kan legge gjenstander på helt
feil sted, som strykejernet i kjøleskapet og armbåndsuret
i sukkerkoppen. Ofte har de ingen forklaring på hvorfor
tingene ble plassert der.
8.
Forandringer i humør
Alle opplever svingninger i humøret.
Personer med demens
har en tendens til raskere humørsvingninger, uten åpenbar
årsak.
9.
Atferdsendringer
Når man blir eldre, er det er ikke uvanlig å endre seg til en
viss grad.
Personer med demens kan utvikle dramatiske atferdsendringer, enten plutselig eller over lengre tid. En som
tidligere var ubekymret og sorgløs kan bli sint, mistenksom
eller engstelig.
10.Tap av initiativ og engasjement
Det er normalt å gå lei av husarbeid, jobb, eller sosial
omgang i perioder. De fleste vil imidlertid opprettholde en
viss interesse for slike aktiviteter, og kanskje etterhvert få
gnisten tilbake.
Personer med demens forblir uinteresserte
og uengasjerte i mange eller alle sine tidligere aktiviteter.
(kilde: www.nasjonalforeningen.no)
H
Tekst: Mai-Britt Andersen
Foto: Hanne Josefsen
delig hva som plager meg», mens andre fornekter det totalt. – Vær åpen
med familie, venner og naboer. Da er det lettere å opprettholde et sosialt liv.
Mai-Britt Andersen (42) har prøvd det meste av treningstilbud, og har endelig truffet blink med iYoga.
2.
Hva gjør man egentlig når man har passert
40 og i grunn har funnet ut at man er best
uten, dvs uten ball, uten racket, uten kule,
uten diskos osv, du skjønner sikkert hva jeg
snakker om..? Har dessuten kjedet meg så
mye i helsestudio til at jeg foretrekker å se maling tørke. Helt sofapotet er jeg faktisk ikke,
jeg har en 7-girs damesykkel som gir meg
sakte og gode opplevelser langs landeveien, elsker å svømme i havet, men begge deler er litt
sesongbetont og det samme er skiturene om
vinteren. Driver med sporadisk løping hele
året, men det blir man kanskje ikke så smidig
og sterk i annet enn bena av…
Jeg går mye turer i nærmiljøet, og etter
hvert hadde jeg lagt merke til at det var klistret noen lapper rundt omkring, ja ganske
mange steder jeg var faktisk, iYoga sto det på
lappene og det var bilde av noen som utførte
noen yogaøvelser, det var også lapper med en
nettadresse til å rive av. iYoga? Hm..hva var
det, hadde jo hørt om Iphone og Ipad også
videre, men skjønte ikke helt linken dit, eller
om det var noen link. Dette måtte jo ha noe
med yoga å gjøre.
For dere som ikke er så kjent med yoga,
så er yoga en samling mentale og kroppslige teknikker med tilknytning til de indiske
religionene buddhisme og hinduisme. Tross
mangfoldet er det liketisk mye vanskeligere…
Heldigvis var det ikke
vel noen fellesnevnere.
slik, og vi ble tatt varmt i
Yoga handler om konmot av en smilende dame
sentrasjon og fokusemed en kroppsholdning
ring, om å ta kontroll
som en gudinne.
over eget mentalt og
Vi la oss ned på hver
kroppslig liv.
vår matte og skulle starte
Senere skulle jeg finMai-Britt tar med seg iYoga-øvelsene
med avspenning…greit
ne ut at dette represenhjem på terrassen
nok etter en lang arbeidsterer hvordan iYoga ser
på yoga, nemlig at yoga
dag å legge seg ned på en
ikke er en religion, men at man er i livet, i job- matte med pledd over seg…stor fare for å sovben, samtidig som man er i yogaen.
ne, riktignok.
Etter å ha sett på disse oppslagene en
Mens vi lå i avspenning, fikk vi en presenstund, så tok jeg med en lapp, og sjekket ut tasjon av kurset og litt livsfilosofi…uten at det
nettsiden deres. De hadde forskjellige typer ble for høytsvevende… Bra start, tenkte jeg.
kurs, noen de kalte Sakte iYoga, Viryayoga
Alle øvelsene ble greit presentert og for(hva???) og Dynamisk yoga (den tror jeg jeg klart og vi kom i gang. Sakte, gode øvelser for
skjønte, hadde vært på en og annen dynamisk en sliten og stiv kontorkropp, ikke for vanskeyoga time før, og klarte ikke helt å henge med lig, men kjente det godt og jeg ble god og svett!
der, så det tenkte jeg ikke var noe for meg..)
Og etter timen følte jeg meg myk og avMen Sakte iYoga, med trykk på SAKTE, slappet som en katt…mjau! Hadde til og med
det hørtes ut som noe jeg kunne begynne fått litt nakkemassasje underveis…så fantasmed, det var kanskje noe jeg kunne ta med tisk!
den ukoordinerte, kontorrotte-kroppen min
–Hadde verken måttet puste som en hval,
på. Som sagt, så gjort, og jeg møtte opp en gjøre masse rare øvelser jeg ikke kunne, og
tirsdagsettermiddag.
ikke en gang et lite ”om”…og det kunne jeg
Og her sto jeg, med nyinnkjøpt yogamat- godt ha gjort!
iYoga-damene er genuint interessert i hver
te, en sliten t-skjorte og joggebukse og lurte
fælt på hvordan dette skulle enkelt kursdeltaker. De er kunnskapsrike,
og det er fullt mulig å komme med spørsmål
gå…
Måtte jeg sitte i lotusstil- etter timen. I tillegg kan man få individuell
ling som jeg kanskje ikke opplæring. Jeg har selv hatt nytte av å få et
kunne helt, og måtte jeg syn- skreddersydd opplegg for mine ”vondter” og
ge ”om” halve timen i en sky utfordringer som jeg kan praktisere hjemme.
Yoga har gitt meg både bedret kroppskonav røkelse?
Måtte jeg puste som en troll, mindre vondt og i tillegg en økt selvhvalross resten av timen?
følelse.
Måtte jeg stå på hodet og
Så nå gjør jeg yoga fordi det er digg!!
gå ned i bro i neste øyeblikk?
Skal etter hvert også prøve meg på dynaSelv om jeg hadde meldt meg misk yoga... iYoga har forresten fått seg flunpå Sakte iYoga? Kanskje det kende nye lokaler i Sønsterudveien, samme
bare betydde at jeg måtte gjø- sted som Monicas Interiør og ICA. Les mer på
re alt dette sakte, og det er fak- www.iYoga.no
Carina Jensen instruerer deltakerne mykt og forsiktig.
Foto: iYoga.no
Bjørkås dagsenter – et godt sted å være
– en reise inn i yogaens verden
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
23
Frivillig arbeid
Omm og men
i Østmarka
M
Oppegård er ingen stor kommune. Når jeg vil ut på tur, må jeg ofte bevege meg ut
av hjemkommunen min. På denne nydelige søndagen gikk turen i den sørøstre delen
av Østmarka, som nesten må kunne sies å være Oppegårds nærturområde.
Tekst og foto: Torbjørn Aas
idt på stien, der hvor rød og ting og bouillabaisse. Ved denne forklaringen
blå løype skiller lag et lite fant jeg både ro og mening. Nå forstår jeg. Jeg
stykke sørøst for Kristen- har oppdaget Østmarka Ommsmuseum.
Østmarka Ommsmuseum
seteråsen, oppdaget jeg plutseer et bittelite og hittil nokså
lig en vedovn. Av respekt for
ukjent museum. Men det fins
min barndoms telemarksdialtså, rett ved skiløypa, sørøst
alekt skal jeg heretter bruke
for Kristenseteråsen. Ommen
ordet omm. Det er viktig at du
er en museumsgjenstand.
uttaler det med kort m, omm.
Museet skulle selvsagt hatt
Ommen var en Jøtul modell
et skilt, som kunne informert
602, uten dør og uten ommsrør.
turgåere om attraksjonen. Og
Ensom og forlatt sto den der.
åpningstider. Alle museer har
Hva gjør denne ommen her,
Kart - UT.no
åp n i n g s t i funderte jeg. Men etter å ha
tenkt over det, mens jeg gikk
der. Det fins
der og vandret for meg selv, gikk det et lys opp sikkert åpningstider for
for meg. Det er naturligvis svært nyttig å ha en ommsmuseet også, men de
omm ute i skogen.
er ikke kjent for folk flest.
En god omm er glimrende å ha under snø- Det er akutt fare for at besmeltingen om våren. Du legger ved i den og søkende beskuer museet til feil tider.
sprengfyrer en stund og snøen rundt smelter
mye raskere enn uten ommen. Ved er det nok
av i skogen. Hiver du snø på ommen, vil smeltingen bli enda mer effektiv. Blir du inspirert
til å starte Østmarka Snøsmeltelag? Det kan
organiseres som dugnad og kan også gjøres
ganske sosialt. Tenk deg en gjeng på 4 - 5 smeltere om gangen.
Med en slik dugnadsgjeng samlet
rundt ommen, blir nytteverdi nummer to
åpenbar: ommen varmer både mennesker
og dyr, og kan samtidig benyttes til matlaging. På en slik omm kan du lage bouillabaisse. Hvis du lurer på om du også kan
lage andre retter, så er svaret at det kan du,
men akkurat nå var det bouillabaisse jeg
tenkte på. Det er ingen ting som smaker
bedre i Østmarka enn rykende varm boullabaisse, mens snøen smelter rundt deg.
Torbjørn Aas kan du møte
Etter ytterligere noen kilometers
i DNT-gruppa Aktiv i 100,
vandring, sank imidlertid den ultimasom møtes hver mandag kl 11
ved Kolben til en to-timers tur.
te forklaringen inn i meg. En forklaring
Sesongstart er 19. august.
som dessverre må utelukke både snøsmel-
Museumskritikere vil kunne hevde at ommen ikke er gammel nok til å være på museum. Men slike ommer lages ikke lenger og
museet har ingen andre ommer. Det kan også
hevdes at når ommen har stått der noen år til,
blir den antikvarisk nok.
Museet bør selvsagt ha en ommviser. En
som kan forklare ommens virkemåte og fortelle ommens historie. Men museumsdrift er ingen lukrativ virksomhet i Norge. Det fins ikke
penger til å lønne en ommviser. En pensjonist
fra Jøtul som er villig til å gjøre det uten betaling, vil være perfekt. Og tenk om ommviseren
også kunne synge en og annen ommsvise. Dette blir
Østmarkas nye attraksjon.
Kom deg ut på tur!
«Hva gjør
denne ommen her,
funderte jeg.»
24
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
2
Å gjøre en forskjell!
Fra venstre: Camilla, Efrem, Rawand, Madelaine, Ali, Rebin og Georges
04.08.13 12:51
E
To dager i juli tok unge frivillige fra Røde Kors Ungdom
i Oppegård med seg seks barn og unge asylsøkere til
Haraldvangen i Hurdal for å nyte sommeren og få et
avbrekk i ventingen på mottak.
Tekst og bilder: Madelaine Eloranta Rossholt, Oppegård Røde Kors Ungdom
Etter middag stod fiske for tur, som er en
På onsdagen var det så mye vind at seiling
Etter en deilig lunsj da vi ankom Haraldvangen, skulle vi ut på første aktivitet. Barna var av Ali (16) sine favorittaktiviteter. Han hadde måtte vike for tur i en ribb-båt, noe som var
veldig spente på hva rapellering var, og det ble medbrakt fiskestang fra mottaket, men uhel- en suveren erstatning. Barna frydet seg over
en måpende gjeng som ankom fjellsiden vi digvis var det eneste resultatet en forsvunnet den høye farten og de store hoppene, til tross
skulle rapellere ned. Georges (10) var sikker krok. Senere på kvelden ønsket barna å ar- for at noen måtte innrømme at de fikk litt
på at vi skulle klatre i trær,
rangere party. Da var det vondt i rumpa. Klissklass våte og svært fulle
og hadde ikke forventet en
dør til dør aksjon på hyt- av adrenalin, var det godt å få roet seg litt med
40 meter høy fjellvegg. Bartene til Haraldvangen for grilling og kortspill etterpå. Dagen ble avslutå invitere på kjeks, brus, tet med fotball, før vi satte snuten hjemover.
na mannet seg opp, og på
musikk og braking i hytte
spørsmålet om hvem som
Barna storkoste seg på tur. De har fått
nummer 11. Selv om det mange gode opplevelser og fortellinger å ta
skulle først over kanten var
ikke dukket opp så man- med seg videre. Barna trodde ingen av de anRawand (10 år) rask: yngstemann var fast bestemt på å være først.
ge gjester, ble det en veldig velykket fest med dre medelevene på skolen kunne fortelle at de
Vi skulle gjerne hatt pulsbelte på barna i twister, musikk, godterier og brus.
hadde kjørt ribbåt like fort som man kjører bil
det de lente seg over kanten.
på motorveien!
Vel nede ventet et 100 meter
Vi i Røde Kors ønsker å gi barna
lang taubane som skulle frakpå asylmottaket samme opplevelte oss til andre siden av elva.
ser som jevnaldrene. På mottaket
Som frivillig i Oppegård Røde Kors Ungdom opplever man å være til nytte,
Skjelvende i beina og svært
er det svært stille i sommerferien,
og samtidig få utrolig mye igjen for det selv. Vår hjertesak og hovedaktivitet
lettet og fornøyde med dagens
og barna sa at det var godt å komer med barna på Vestby Asylmottak to søndager i måneden. De dagene vi
ankommer mottaket blir vi møtt strålende smil og ivirge barn. Både foreldre
første bragder reiste vi tilbake
me seg bort fra mottaket en tur.
og barn utrykker stor takknemlighet, og følelsen av å gjøre noe betydningstil Haraldvangen for å foreta
Ønsker du å prøve ut en av
fullt er veldig god. Aktivitetene byr på masse latter, mye kunskap om andre
årets første bad. I bryggeomvåre aktiviteter eller har du noen
kulturer, og perspektiver som er fine å ha med seg videre. Ellers driver vi
spørsmål, ta kontakt: Madelaine
rådet var det vanntrampoline
mye med kampanjearbeid, der vårens tema har vært ensomhet blant unge.
Eloranta Rossholt, Oppegård Røde
og vannsklie, som begge var
Vi har arbeidet med å fjerne tabuet gjennom «Jeg er ENsom bryr meg».
Kors Ungdom, tlf: 976 05 195.
veldig populært.
gjerne
”hattVi skulle
pulsbelte på
barna i det de lente
seg over kanten.
”
Jeg er ENsom bryr meg
Kart: ut.no (DNT)
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
25
Trening
45 forventningsfulle store og små pakket koffertene
med håndballsko, klister, håndballer, badetøy
og godt humør. Kolbotn G98 skulle denne sommeren
på håndballturnering i Makarska, Kroatia.
Tekst og foto: Lena Munkelien
Til Kroatia for å spille
K
håndball
Kolbotn Håndball G-98 har hatt dugnader i form av toalettpapirsalg, henting og panting av flasker, kakelotteri og hjelp i hjemmet for
samle inn penger til denne turen. Alle har sett frem til denne turen
i mange år. Og det var 13 spente spillere som sammen med foreldre
og søsken satte seg på flyet ned til Kroatia bare få dager etter at de
hadde avsluttet det 9. skoleåret.
Vel ankommet den Makarske riviera ble 13 familier fordelt på
leiligheter og rom av ymse kvalitet, MEN det gjorde INGENTING,
for vi hadde kommet ned for å være sammen og ha det gøy!
Vi hadde noen dager på å bare nyte strandlivet før turneringen
startet. Spillerne storkoste seg med vannscooter, smugtitting på
damene og padling i bananbåter. Det var også noen pappaer som
forsøkte seg på bananbåt, til litt mindre hell en ungdommen. Lattermusklene var støle resten av uka , og vi har med dette også fått et par
ekstra fendere med i foreldregruppen.
Med 45 stk på tur, så er det en del logistikk som må til, og jeg tar
av meg hatten for denne positive gruppen. Smertefritt er ordet jeg
kan bruke. Joda, det tok litt tid å få maten og magene skrek, men
det gjorde ingenting.
Rent sportslig, så kan vi konkludere med; Vi har gjort det bedre
før. Med spill på kunstgress, dommere som ikke kan telle, og motstandere som klyper, så ble det så som så. Ingen klaging eller unnskyldninger, bare rene konstateringer og vi sier som de proffe; det er
jo ikke nå vi skal være på topp.
Minnene vi tar med oss videre er mange, men noen er verdt
å fremheve, – som 44 glade som sang bursdagssangen i ren Romeo&Julie stil for en av spillerne, den fantastiske servicen på restaurant Marco Polo, et uvær vi aldri har sett maken til (det verste på
20 år i Makarska), samt nye vennskap på tvers av både store og små.
Stor takk til alle som var med på turen, og lykke til med ny sesong!
Kolbotn G-98 består av totalt 16 flotte gutter som
ønsker å være i Norgestoppen i tiden framover.
Laget er styrket med tre gutter fra Oppegård og til høsten
kommer også Gunner Pettersen (tidligere landslagstrener)
og trener gutta ei økt annenhver uke. Dette er noe alle ser
fram til, og alle spillere vil gjennom hele høsten og vinteren ha
i bakhodet at det neste sesong er muligheter for BRING serie
(nasjonal serie), en serie de ønsker å hevde seg i!
26
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
Ingierkollen
I hver utgave av Oppegårdsguiden får du treningtips av
Kristin Granum Rosebø ved
Kreativ Trening.
– suveren også uten snø!
Motbakketrening gir en enorm treningseffekt både på styrke
og kondisjon. Fordi man gjennom et motbakkedrag ligger
med jevnt høy puls hele tiden, vil det naturligvis også føre til
høy forbrenning under hele treningsøkten.
Motbakkeløp gir god beinstyrke og kondisjon,
og det er også fin trening for balansen. Litt avhengig av grunnform, vil de fleste oppleve å
bli mer eksplosive, hurtige og sterke i bena ved
å trene spesifikt mot et motbakkeløp. I tillegg
1 Bakkedrag
Her i kommunen er vi så heldige
å ha Ingierkollen lett tilgjengelig,
men man kan få gode bakkeøkter
med kortere stigninger også:
Finn en bakke som du bruker
30-60 sekunder på å løpe eller gå
fort opp, og gå raskt ned til start
igjen. Gjenta 8-12 drag.
er slitasjeskader nærmest fraværende dersom
man har et greit treningsgrunnlag fra før. God
kjernemuskulatur samt ledd- og senestyrke
i ankler, knær og rygg er en fordel når man
skal ta i oppover de bratteste hengene.
2 Bulgarsk utfall
Bulgarsk utfall gir god styrke på lår og setemuskulatur som er viktige
muskler når det kommer til bakkeløp. Dette er også en god øvelse for
balansen:
Sett den ene foten på en passende forhøyning bak, og ta et langt steg
fram med den andre foten. Legg trykket i hælen på den fremre foten mens
du rolig beveger deg nedover ved å bøye i det bakre kneet. Tenk at fremre
skinnlegg skal holde seg tilnærmet loddrett. Bevar også en rett rygg. Avanser øvelsen med vekter i hendene eller ved å ha armene strake over hodet.
Utfør 5-10 repetisjoner på hvert bein og gjenta 3-4 runder.
Oslos Bratteste
er et motbakkeløp på 2,7 km
som går opp Wyllerløypa og videre
oppover Tryvannskleiva. Løpet arrangeres
hvert år, første helg i høstferien! Siden
starten har Oslos Bratteste hatt mange
deltakere fra Oppegård. Blir du med i år?
Les mer på
www.oslosbratteste.no
3 Tåhev
Dette er en viktig øvelse for løpere,
men er nyttig for alle som ferdes
i ulendt terreng:
Plasser hælen i en liten nedoverbakke
eller utenfor et trappetrinn. Løft deg opp
på tå og kjenn at det strammer i legg og
achilles. Bevar kneleddet strakt gjennom hele øvelsen. Gjør øvelsen i 30-40
sekunder og ta deretter 20-30 sekunders
pause. Gjenta 3-4 runder.
Utover dette vil jeg også anbefale øvelser for rygg og mage dersom man skal delta i et bakkeløp.
Selv bruker jeg Oslos Bratteste som en inspirasjonskilde for bakketrening. Løpet foregår i Wyllerløypa ved Tryvann 28. september i år. Jeg tilbyr alle
Oppegårdguidens lesere 3 kostnadsfrie fellessamlinger fram mot dette løpet. Mer info finner du på min nettside www.kreativtrening.no
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
27
Barn og unge
Quiz
Høstsesongen
1. H
va kalles prosessen i naturen som
2.
3.
4.
5.
gjør at bladene blir gule og faller
av trærne?
H
vilke tre måneder regnes som
høstmåneder?
H
vilket år starter i august og slutter
i juni?
H
va betyr det engelske ordet
umbrella?
H
va er H2O?
Vitser
1 O
le: «Mamma, jeg skal ut.»
#oguiden
Lesernes Oppegård
Er du fersk eller flittig bruker av Instagram? Om du liker noen av bildene her, kan du velge å følge fotografenes bilder ved å søke opp deres
brukenavn på Instagram. Tar du bilder selv, kan disse komme på trykk
ved at du tagger dem med #oguiden
Mamma: «Med de hullete
sokkene?»
Ole: «Nei med Anne.»
2
I geografitimen spurte læreren
Stine: «Hvor ligger Liverpool.»
Stine svarte: «De ligger øverst i
tabellen.»
Svarene finner du bakerst i bladet.
Mat er gøy!
Sunn Snacks du kan spise så mye du vil av!
Blomkål og brokkoli
med dipp av rødbet&eple
Av: Wolfgang Löwenherz, som
driver «Wolfgang matglede», og
brenner for sunn, enkel mat for
barn og unge. –Slipp barna til
på kjøkkenet, slik at de får
mulighet til å lage god mat selv!
Tankefull pånnis
@bekeng
@helikopterkatten
Personer: 4 • Arbeidstid: 15 minutter+15 minutter
Salat
Dipp av Rødbeter og epler
• 1 blomkål-hode
• 1 brokkoli-hode
• 1 rødbet, helst økologisk (Økologiske rødbeter smaker
best)
• 1 eple, økologisk, med skall
• 300g lettrømme
• 75 g Snøfrisk
• Salt og pepper
1 Del blomkål og brokkoli i fine buketter med stilk.
2 Kok opp vann og legg grønnsakene i vannet.
Brokkoli tar ca. 1 minutt, blomkål ca. 1½ til 2 minutter.
HUSK: Målet er bra tyggemotstand. Skyll direkte med
kaldt vann etterpå.
1 Kutt av rot og hale på rødbeten og skyll godt. Kok
vann, legg rødbeten med skall i det kokende vannet, og
kok den ca 15-20 minutter til den blir litt mør, («al dente»)
det betyr at den fortsatt skal gi litt motstand når du kjenner
på den.
@bekeng
The beste pony in the world!
@mariaoslo
Sommersalat på Svartskog kolonial
2 Er rødbeten økologisk, kan du grov-raspe den med
skall. Om ikke, bør du skrelle rødbeten før raspingen.
3 Bland lettrømme og snøfrisk og smak til med salt og
pepper. Ha den raspete rødbete oppi.
4 T il slutt rens og grovrasp eplet. Bland med rødbetrømmen og smak til med salt og pepper.
@hysvar
Servering
Tre gjerne en cocktailpinne eller tannpirke (uten smak) i
grønnsakene før servering. Anrettes på et større fat med
egen skål for rødbete-eple-dippen.
28
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
Gratulerer! Vinneren av forrige
Ny konkurranse
Vet du hvor dette bildet er tatt?
Send svar til:
[email protected]
stedskonkurransen, «Vet du hvor dette bildet er
tatt?» ble Jofrid Mørch Rogstad. Svar: «Tyrigrava
Kro og Pub»
Har du tatt noen fine bilder av folk eller
steder i Oppegård du vil se på trykk?
Send dem på e-post til [email protected] med navn
på fotografen, og på den som eventuelt er på bildet.
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
29
KRYSSORD
Hvilepuls
DyreSpill
barn
med tall -----------Grave
Duk
-----------Den
eldre
Trøtt
--------------Pound
--------------Fisk
Gjerne
-----------Svanger
-skapet
Ikke vi
-----------Ikke
fjernt
Dyrepark
Antilope Invitere
-Z
Favn
Pilveskene
--------------Pent
pleielokale
Økonomiservice?
Fugl
-----------Gevinst
Tråd
Spansk
by
-----------Europeeren
Rapporten
Spre
Bens.stasj
--------------Bilmerke
--------------Øgle
En Gaup
-----------Espen
Eckbo
Vasken
Morten Weibye er biolog og
glad i å oppholde seg under
en åpen himmel.
– Kirke er fellesskap – en
storfamilie. Jeg tror på et liv
før døden, forsåvidt etter
også, men siden jeg er i live,
så tror jeg på det livet Gud
Far ønsker sammen med oss
her på denne blå planeten.
Kristen tro er for meg relasjon langt heller enn religion.
Underviser og er gruppeleder på ALPHAkurset, er
kirkevert, bibelgruppeleder,
kirkekaffebrygger og helt
vanlig gudstjenestedeltaker
i Sofiemyr kirke.
Skratter
Varslet
3.person
flertall
--------------By i
Wiskonsin
Bekk
-----------Ble
gammel
Skihelt
80Speider- på
tallet
navn --------------Annen
For alltid Nintendo
-variant
Jentenavn
-----------I bilen
Uglelyd
-----------Ytret
I huttiheita
Skriveredskapen
Fjelltopp
-----------Sted i
Ned.land
Kornslag
-----------Liter
Frukt
--------------Ind. brød
--------------Kna
Temaer
-----------Korn
Hjemsted
Lokal
forening
Tyngdekraft
--------------Får vi fra
høna
Barbiemann
----------Dram
F
Tekst: Morten Weibye
En
Morten
Pedersen
--------------Bindeord
På
skinner
Fem
-----------Nogen
Energikilde
Ikke
billige
Oksygen
-----------Inni
Kommune i
H.land
Stirre
hardt
Spillejobb
--------------Dameplagg
Notabene
i Samaria skjønte hun kjapt at Jesus slett ikke var
kommet for å dømme eller fordømme henne, men
for å gi henne virkelig liv, ved å redde henne og
alle andre som ville, ut av ondskapens harde jerngrep ved å tilby en annen type av liv, Guds eget
liv. Akkurat det ble et vendepunkt, ikke bare for
henne, men hele lokalmiljøet skjønte at de trengte
en slik hovedservice i livene sine, hvilket de også
fikk. Og slik ble liv og miljø skapt nye og sunne
igjen. Det beste er at Gud skaper - skaper liv på
nytt igjen i dag også. Bibelen sier det slik i Evangeliet etter Matteus, kapittel 11 vers 28: «Kom til
meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder,
og jeg vil gi dere hvile». Det kan fort bli nytt liv i
slitne «drivverk» når Jesus får gi oss mer av sitt liv,
en velfortjent og nødvendig hovedservice. Herre
Jesus Kristus, se i nåde til meg!
Om du ønsker å lære mer om kristen tro,
så starter vi i Sofiemyr kirke denne høsten et
nytt ALPHAkurs - grunnkurs i kristen tro.
For mer informasjon, se kirkens hjemmeside,
www.kirken-oppegard.no eller kontakt oss på
[email protected] - åpent for alle!
Ferietid er for mange rikelig med tid, også i bil.
Vi ruller omkring for å se og for å bli sett, for å
besøke, for å berike oss selv, og andre. Det blir fort
kilometer av slikt, mange kilometer. Bilmerket vi
kjører tilbyr økonomiservice til utgaver av arten slik som vår, som har noen ekstra år og kilometer
på drivakslene. Da jeg innhentet servicetilbud sist,
spurte jeg Vegard på verkstedet hvorfor han ikke
tilbød meg økonomiservice? «Fordi bilen din fortjener bedre» var hans rappe svar tilbake. Mon tro
om han ikke har helt rett, selv om han også er en
god selger. En bil som har rullet langt, trenger mer
heller enn mindre sevice. Heller større enn mindre
investeringer sammenliknet med nyere utgaver,
om driftsikkerhet skal ivaretas. Uansett, hvor lenge kan vi som mennesker egentlig gå uten at vi gir
de dypeste og viktigste delene av oss selv skikkelig
service? Kun økonomiservice, om noe vedlikehold
i det hele tatt? Vi alle fortjener bedre - gjør vi ikke?
I Evangeliet etter Johannes - i kapittel 4 (www.
bibelen.no)- finner vi en fantastisk fortelling om
en kvinnes møte med Jesus. Et uhørt møte etter
datidens normer og regler. Jesus så det helt annerledes, for denne samtalen var livsviktig. Etter
praten mellom de to i solsteken på en brønnkant
Velsignet lesing!
SUDOKU
vanskelig
rett svar:
R
9 3 er
2
Hva
2 7 6
4 9 5
8 5 9
7 8 4
5 2 1
1 6 3
3 4 7
6 1 8
4 7
H1 2O?
4 5 1
8 2 6
7 6 2
6 3 5
3 9 8
2 8 4
5 1 9
9 7 3
Lett
8
9
3
4
1
7
5
6
2
6
3
9
2
5
8
7
1
4
1
8
4
7
9
3
5
6
2
5
2
7
1
6
4
8
9
3
3
1
6
4
7
5
9
2
8
2
9
5
6
8
1
3
4
7
7
4
8
9
3
2
1
5
6
4
7
3
5
2
9
6
8
1
9
6
2
8
1
7
4
3
5
8
5
1
3
4
6
2
7
9
6
2
9
8
3
1
5
4
7
middels
4. Hva betyr det engelske ordet umbrella?
1
4
7
9
5
2
3
6
8
8
5
3
7
4
6
9
1
2
5
6
1
4
2
7
8
9
3
7
9
2
3
1
8
6
5
4
4
3
8
5
6
9
2
7
1
3
7
6
1
8
5
4
2
9
2
1
4
6
9
3
7
8
5
9
8
5
2
7
4
1
3
6
5
6 5.
5
3 8
7 1
1 3
2 9
4 6
9 7
8 2
5 4
2
T
I
L
9
6 2
9 5
S
A
L
O
N
3
2
4
R
S E
P I
A N
K
A
E L
E V
6
3 1
2
5
Svar på quiz: Høstsesongen
8
2
3 9
1) Fotosyntese
9 7
2) September, oktober, november
4
3) Skoleåret
7
H
J
E
M
M
E
9 7
4) Paraply
1
2 8 6
3 5
6 8
B
D
E N E
Æ R
R E
T
A H
Å
E N
L L
D E
E R
T
T
O
I G
2
5
4
B
A
S
A
R
I
N
N
S
L
A
G
7 6
5 8 3
S
K O G
J O N
U
Ø
D
F
T I
G E N
J A
H U
I G G
N
E
G A
O R R
G Y H
N B
8 2
5 9
6
4
3
4
1
8
6
2
5
9 7
3
6
3
6
7
1
3
U
L
V
U
N
G
E
1
2
1
G
G L
R A
A D
V E
I L
D I
I G
T
E S
T A
E
N K
E
A N
8
7
I D
S
N
V
N E
G L
6
L B
S E I
I N S
G R
S N O R
E
O
Å R S M
D E M
O M R O
A V S
N A N
E N N E
L E T S
T N E
E
N I
6
B
A
E
F Y L L E P
G
P E L
E G G
E
D Y R
middels
5) Vann
Lett
vanskelig
3. Hvilket år starter i august og slutter i juni?
1. Hva kalles prosessen i naturen som gjør at bladene blir gule og faller av trærne?
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
2. Hvilke tre måneder regnes som høstmåneder?
30
Oppegårdsguiden | 6/august 2013
31
Foto Eva Rose Furmyr
HØYRES LØSNINGER:
• KUNNSKAP I SKOLEN
Vi skal gjennomføre en storsatsing på lærerne og utvikle
universitetsmiljøer i verdensklasse.
• KVALITET OG VALGFRIHET I HELSEVESENET
Helsekøene skal ned og rus og psykiatri skal løftes opp.
• RASKERE UTBYGGING AV VEI OG KOLLEKTIVTRANSPORT
Investeringene skal økes, og vi vil åpne for nye måter å bygge
ut infrastruktur.
• SKAPE TRYGGERE ARBEIDSPLASSER
Mer næringsrettet forskning og lavere skatt
på norske arbeidsplasser.
Jan Tore Sanner
Stortingsrepresentant for
Akershus
Fordi Norge trenger
r:
H ø y r e s lø sN iN g e
Din stemme kan avgjøre om
det blir 12 år med rødgrønt styre
eller en borgerlig regjering med
nye ideer og bedre løsninger.
• Kunnskapiskolen
rsatsing på lærer ne
Vi skal gjennomføre en sto
er i verdensk lasse.
og utvikle universitetsmiljø
NORGESMOBILEN
ihelsevesenet
• Kvalitetogvalgfrihet
og psykiatri skal
Helsekøene skal ned og rus
løf tes opp.
DEN NYE, VANNTETTE
ort
vveiogkollektivtransp
• Raskereutbygginga
VERSJONEN
AV og vi vil åpne for nye
Investeringene skal øk es,
gge ut infrastruktur.
GALAXY
S4!
måter å by
1,*
splasser
• Sk apetryggerearbeid
ing og lavere skatt på
Mer næringsrettet forskn
norsk e arbeidsplasser
Dobbel
data
Komplett M+
- ringer og surfer en del
MIN
SMS
Fri bruk
3 000 *
MB
Månedspris inkl. mobil
599
Månedspris etter 12 mnd.
299
Fri bruk = 44 640 MIN og 40 000 SMS
Priser: MMS: 1,99. Data: 5,- pr. MB. Egne priser for utland og
spesialnumre. Vilkår på telenor.no/mobil.
*Dobbel data gjelder i 3 mnd. ved 12 mnd. avtale
og kjøp før 30. september 2013. Deretter gjelder
ordinær datamengde: 1 500 MB pr. mnd.
SMS
MMS
MB
Mnd.pris
inkl. telefon
Mnd.pris
etter 12 mnd.
Fordi Norge trenger
FRI
BRUK
1000
549,199,-
Egne priser for spesialnummer og utland.
√ Veiledning
√ Kopiering/sikkerhet
√ Opplæring/klar til bruk
√ Oppsett
nonstop M
MIN
Det er vi som hjelper
deg med innholdet!
Minste totalpris med Komplett M+
fra Telenor kr. 7.189,Minste totalpris med
Djuice Nonstop M kr. 6.589,-
√ Trygghet/service
Samsung Galaxy S4 active
Prisene forutsetter nytegning/videreføring av angitt abonnement med 12mnd avtale.
Kolbotnveien 35, 1410 Kolbotn, tlf. 66 82 13 88, E-post: [email protected]
om
Din stemme kan avgjøre
nt styre
grø
rød
d
det blir 12 år me