Læreplan for salgsfaget – faglig utvikling i læreforholdet – skjema A

Læreplan for salgsfaget – faglig utvikling i læreforholdet – skjema A
Lærlingens sjekkliste og egenvurdering før gjennomgang med faglig leder:
0= ingen praksis, 1= deltatt i arbeid, 2= har noe erfaring, 3= kan utføre selvstendig
Lærlingens navn:
Salgsforberedelser,
Dato:
mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
gjøre rede for egen bransje
gjøre rede for bedriftens organisering
gjøre rede for personalpolitiske retningslinjer
gjøre rede for forretningsplan
gjøre rede for rammebetingelser
planlegge arbeidsoppgaver i samsvar med bedriftens planer for salgs- og markedsaktivitet
planlegge arbeidsoppgaver i samsvar med bedriftens regelverk for helse, miljø og sikkerhet
planlegge arbeidsoppgaver i samsvar med bedriftens planer for internkontroll
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
planlegge arbeidsoppgaver i samsvar med bedriftens etiske retningslinjer
utføre arbeidsoppgaver i samsvar med bedriftens planer for etiske retningslinjer
vurdere virkemidler i markedsføring av bedriftens produkter ut fra markedets behov
vurdere virkemidler i markedsføring av bedriftens produkter ut fra bedriftens profil
vurdere virkemidler i markedsføring av bedriftens produkter ut fra gjeldende regelverk
velge markedsføring av bedriftens produkter ut fra markedets behov
velge markedsføring av bedriftens produkter ut fra bedriftens profil
velge markedsføring av bedriftens produkter ut fra gjeldende regelverk
bruke markedsføring av bedriftens produkter ut fra markedets behov
bruke markedsføring av bedriftens produkter ut fra bedriftens profil
bruke markedsføring av bedriftens produkter ut fra gjeldende regelverk
markedsføre produkter til kunder i ulike markeder
tilby produkter til kunder i ulike markeder
bruke systemer og rutiner for dokumentkontroll
bruke systemer og rutiner for bestilling
bruke systemer og rutiner for mottakskontroll
vurdere tiltak som kan bedre omløpshastigheten på produktsortimenter
beregne priser ut fra bedriftens krav til lønnsomhet
utarbeide skriftlige tilbud ut fra bedriftens krav til lønnsomhet
vurdere hvordan inntekter kan påvirke produkters lønnsomhet
vurdere hvordan kostnadsfaktorer kan påvirke produkters lønnsomhet
avdekke svinn
vurdere tiltak som kan forebygge og redusere svinn
bruke digitale verktøy i salgsarbeidet
arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i salgsfaget
gjøre rede for arbeidsgiverens plikter og rettigheter
gjøre rede for arbeidstakerens plikter og rettigheter
Side 1 av 2
Vurdering:
Kommentar:
0 1 2 3
Læreplan for salgsfaget – faglig utvikling i læreforholdet – skjema A
Lærlingens sjekkliste og egenvurdering før gjennomgang med faglig leder:
0= ingen praksis, 1= deltatt i arbeid, 2= har noe erfaring, 3= kan utføre selvstendig
Lærlingens navn:
Dato:
Salg og oppfølging, mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
vurdere salgsmetoder tilpasset markeder
vurdere salgsmetoder tilpasset kundegrupper
vurdere salgsmetoder tilpasset salgssituasjoner
velge salgsmetoder tilpasset markeder
velge salgsmetoder tilpasset kundegrupper
velge salgsmetoder tilpasset salgssituasjoner
bruke salgsmetoder tilpasset markeder
bruke salgsmetoder tilpasset kundegrupper
bruke salgsmetoder tilpasset salgsituasjoner
informere om kundens rettigheter ved kjøp av produkter
informere om kundens rettigheter ved kjøp av tjenester
planlegge bedriftens pris- og rabattpolitikk i samsvar med bedriftens krav til lønnsomhet
bruke bedriftens pris- og rabattpolitikk i samsvar med bedriftens krav til lønnsomhet
yte service i salgssituasjoner
gi informasjon om bedriftens produkter som kan imøtekomme kundens behov
planlegge salg i samsvar med bedriftens arbeidsrutiner
planlegge mersalg i samsvar med bedriftens arbeidsrutiner
gjennomføre salg i samsvar med bedriftens arbeidsrutiner
gjennomføre mersalg i samsvar med bedriftens arbeidsrutiner
håndtere penger ved kontant salg i samsvar med bedriftens rutiner og gjeldende regelverk
håndtere dokumenter ved kontantsalg i samsvar med bedriftens rutiner og gjeldende regelverk
håndtere penger ved kredittsalg i samsvar med bedriftens rutiner og gjeldende regelverk
håndtere dokumenter ved kredittsalg i samsvar med bedriftens rutiner og gjeldende regelverk
beregne inngående og utgående merverdiavgift ved kjøp og salg av varer og tjenester
dokumentere inngående og utgående merverdiavgift ved kjøp og salg av varer og tjenester
vurdere tiltak som kan bedre det økonomiske resultatet av en salgsaktivitet
vurdere tiltak som kan bedre det økonomiske resultatet av en markedsaktivitet
behandle klager i samsvar med gjeldende regelverk
behandle reklamasjoner i samsvar med gjeldende regelverk
Side 2 av 2
Vurdering: Kommentar:
0 1 2 3