Rita valgte Israel som tenåring og angrer ikke

’’
Bevar ditt hjerte framfor
alt du bevarer, for livet
går ut fra det. Ordspr 4,23
EN!
fredag 12. juli 2013
– Vi må ikke
bare bli
suppearmeen
Side 10
Nr. 157 – 95. årg. Løssalg kr. 20,-
ØKER IGJ
Blomsterprakt i
strandkanten
www.dagen.no
Prekær
matmangel
truer Aleppo
Side 20-21
Side 14-15
Humanist refser Høyre
for å styres av feminister
■■Overlege og
humanetiker
Morten Horn
kritiserer Høyres
feminister. Han
mener ensidig
fokus på kvinners
selvbestemmelse
hindrer partiet i
å stoppe omstridt
blodprøve.
■■– Han følger
åpenbart ikke
med, tordner nest­
leder Bent Høie i
Høyre, som mener
humanetikeren
blander to debatt­
er. – Høyre har
en restriktiv linje
i bioteknologispørsmål, presise­
rer han.
Side 4-5
FOTO: Privat
FOTO: Bård Kristian Bøe
Rita valgte Israel som tenåring og angrer ikke
Under et Israelsbesøk som 16-åring tok Rita (30) fra Hviterussland valget: Hit skulle hun flytte! To år senere
var hun på plass. Visst har det vært nedturer underveis. Men hun er glad for valget hun gjorde.
Mye av æren for det gir hun til den jødiske ungdomsbevegelsen Ezra, som HJH har støttet i mange år. Det var også
på Ezraturer at hun møtte David som hun er gift med! Sammen har de datteren Noa.– Dere i Norge som støtter
HJH og Ezra har gitt oss muligheten til å få en jødisk identitet og finne oss til rette i våre forfedres og vårt hjem,
Israel. Takk!
Takk for din hjelp til Israels immigranter!
Bruk giro vedlagt avisen eller send din gave
til immigrantene på 3000 21 42828
Holbergs plass 4, 0166 OSLO. Tlf. 22 36 21 70
Fax: 22 36 33 74
E-post: [email protected] Web: www.hjhome.org
Annon
———
Annon
Kunde
Kunde
Telefo
Kjøpe
Første
Siste_
Antall
Side:0
Selge
Meldi
Faxnr
2
MENINGER
DAGEN - fredag 12. juli 2013
Dagen
En politisk og kirkelig uavhengig, riksdekkende allmennkirkelig avis på hel sannhets grunn.
Sjø og land
hand i hand
Det er noe alvorlig ulogisk med den norske promillelov-
givningen på sjøen:
På land er reglene innskjerpet slik at man i praksis
ikke kan smake alkohol før man starter et motorisert
framkomstmiddel. På sjøen derimot er promillegrensen mer liberal enn den noen gang har vært i veitrafikken. Men også på vannet handler det om å hanskes
med tildels kraftige motorer og framkomstmidler som
har et stort skadepotensiale dersom ulykken først er
ute.
For femten måneder siden la en arbeidssgruppe, ledet
av sjøfartsdirektør Olav Akselsen, fram en utredning
om tiltak for å øke sikkerheten i småbåttrafikken. To
av forslagene var lavere promillegrense og påbud om
bruk av flytevest.
Den rapporten har altså regjeringen, ved Trond Giske og Lisbeth
leder
Berg-Hansen, sittet på i mer enn
et år uten at de har gjort noe.
Endret promillegrense og flytevest-påbud «krever lovendring og
en bredere vurdering. Det har vi
ikke tatt stilling til ennå», uttalte
næringsminister Giske i en pressemelding denne uka.
Det er forresten ikke helt presist
å si at regjeringen ikke har gjort
noe. De har «trappet opp kampen
for å få flere til å bruke flytevest».
Til det har man spandert 1,4
millioner kroner ekstra i året til «holdningsskapende
arbeid».
Kanskje det hadde vært bedre å gjøre noe med en av
årsakene til at folk havner i vannet og blir skadet eller
dør? Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at det i gjennomsnitt dør 33 personer årlig her i landet som følge
av ulykker med fritidsbåter. I en stor del av tilfellene er
alkoholbruk med i spillet. På toppen av dette kommer
rene drukningsulykker der vi har kunnskap om at
alkohol i mange tilfeller er en medvirkende faktor.
«Man bør vurdere promillegrensa på nytt. Alkohol og
båt går ikke sammen», sa sjøfartsdirektør Akselsen for
et drøyt år siden.
Sist helg kontrollerte kystvaktskipet KV Tor 49 førere av
fritidsbåter i forbindelse med en festival på Karmøy.
Et sted hadde 18 prosent promille over den tillatte
grensen.
«Det er altfor høy promille på sjøen. Mange har dessverre langt over 0,8 i promille når de fører båten», sier
skipssjef Jon Skålheim til NRK.
Det fikk stortingsrepresentant Eirin Sund (Ap) til å uttale at «Dersom dette resultatet tyder på at problemet
blir verre og verre, så er det absolutt noe vi må se på».
I Agderfylkene har politiet anmeldt 25 promillekjørere
på sjøen så langt denne sommeren. Ove Austenaa,
som er ansvarlig for politiets arbeid til sjøs i Agder,
mener at ingen ville finne på å kjøre bil med promille
på 0,8.
«Å kjøre båt kan ofte være enda mer krevende og
farlig, og særlig hvis uhellet skulle være ute. Da er
man veldig overlatt til seg selv» sier han i følge NRK
Sørlandet.
Så mange momenter som peker i samme retning burde
for lengst ha gitt regjeringen det nødvendige dyttet
til å sette i gang med en lovendring på dette området.
Oppfordringen må være: La oss få samme promillegrense på vann som på land.
”
La oss få
samme promillegrense på vann
som på land
BERØRES: Skal Gud få vist sin kjærlighet til alle de som lever i vår nærhet, må de berøres
av våre hender, mettes med fellesskap ved våre middagsbord, skriver Arnfinn Løyning.
Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen, Scanpix
Elske verden som Gud elsker
verden
Det er ikke tilfeldig at det er
Johannes 3,16 som kalles den
lille bibel. «For så høyt har
Gud elsket verden at han ga sin
Sønn, den enbårne, for at hver
den som tror på ham, ikke skal
gå fortapt, men ha evig liv.»
Jeg husker godt da jeg som ung
ble hjulpet til frelsesvisshet.
Joh 3,16 var et av versene som
ble brukt. I stedet for «verden»,
og «hver den», skulle jeg få sette inn mitt eget navn. «For så
høyt har Gud elsket Arnfinn at
han ga sin Sønn, den enbårne,
for at Arnfinn som tror på
ham, ikke skal gå fortapt, men
ha evig liv.» Det ga stor trøst
og har vært til hjelp resten av
livet. Men det spørs om ikke
en slik bruk av kjerneverset
har bidratt til en litt snever
forståelse. Det er stort at Gud
elsker meg, og elsker oss, men
det som står er jo så mye, mye
større. Gud elsker verden.
Gud elsket kosmos så høyt
at han gav sin enbårne Sønn.
Hele skaperverket er gjenstand
for Guds kjærlighet. Alt det
skapte som nå ligger under
forgjengelighet skal en gang
forløses til fullkommenhet.
Det er blant annet derfor at
vern om skaperverket, kamp
for klimaet, og arbeidet for en
mer rettferdig verden, ikke er
et sidespor, eller «bare» noe
som hører skapelsesteologien
til, det er en naturlig del av å
tro på en Gud som elsker verden. Gud elsker verden!
Gud elsker ikke alt som verdens mennesker tenker, mener og gjør. Men Gud elsker
alle verdens mennesker uansett hvem de er, uansett hva
de mener og uansett hvordan
de lever. Ingen av oss vil noen
gang se inn i to øyne som ikke
er elsket av Gud. Vi vil aldri
møte et så ondt menneske, at
ikke Guds kjærlighet er større.
Guds kjærlighet er alltid størst
og Guds kjærlighet er alltid
først. Så høyt har Gud elsket
verden. Alle våre naboer, alle
våre kollegaer, alle i slekta vår,
alle i gata vår er elsket av Gud.
Alle rundt kirka vår, alle i Frp,
alle i Rødt eller Grønt er omsluttet av Guds kjærlighet. Alle
muslimer, alle humanetikere,
alle sekulariserte europeere og
alle anarkister er elsket av Gud.
Og alle helt vanlige hverdagsmennesker er elsket av Gud.
Skal Gud få vist sin kjærlighet
til alle de som lever i vår nærhet, må de berøres av våre hender, mettes med fellesskap ved
våre middagsbord. Skal Guds
nåde bli inkarnert i dag, må
menneskene i våre små verdener få kjenne at vi bryr oss,
smake på godhet og velsignelse. Det er så mange som bærer
konsekvenser av svik, av brutt
tillit, av falskhet og overfladisk
kjærlighet. Disse kan vi berøre
og bevege nærmere Jesus. Hvis
vi som Gud virkelig elsker verden. Det er dette som er å leve
misjonalt og være misjonale
kristne; å elske verden slik Gud
elsker verden.
Arnfinn Løyning
synodeformann i Frikirke
I FOKUS
En alternativ bruk av hendene
ANDAKT
«Den som har stjålet, skal ikke
lenger stjele, men arbeide og
gjøre noe nyttig med sine egne
hender, så han kan ha noe å gi
til dem som trenger det» (Ef
4:28).
Ikke mange av Dagens
lesere bruker hendene til å
stjele. Skjønt hva vet jeg? Det
er jo mange måter å stjele på.
I forklaringen til det syvende
budet, budet om å stjele, heter det at vi skal hjelpe vår
neste til «å berge sin eiendom og bedre sine kår». Å
karre til seg mest mulig og
ha et kaldt hjerte for nødlidende mennesker, det er faktisk tyveri.
Jesus tok opp dette i selveste
Bergprekenen. Du skal ikke la
«den venstre hånden vite hva
den høyre gjør», sa han (Matt
5:3). Med det mente han: Vis
raushet, vær ikke smålig, la
hendene dine rekkes ut med
hjelp og økonomisk støtte både
her og der.
Og hva så? Jesus sier: «Din
Far, som ser i det skjulte, skal
lønne deg.»
Alternativet til gjerrige hender
er åpne hender. Det innebæ-
rer ikke at det er galt å tjene
penger. Nei, vi skal forvalte
vår arbeidskraft og våre muligheter på en klok måte. Men
gavmilde hender, det har Gud
sansen for. Han gav selv sin
egen Sønn.
«Derfor fra det høye kor,
lyder det her nede:
Gi, det er din sak på jord.
Gi og gi med glede!»
Egil Sjaastad
førstelektor ved Fjellhaug
Internasjonale Høgskole
3
DAGEN - fredag 12. juli 2013
Sjefredaktør: Vebjørn Selbekk, Redaktør: Kari Fure, Redaktør: Tarjei Gilje, Nyhetsredaktør: Fred C. Gjestad,
Nyhetsleder: Kenneth Fjell Rasmussen, Adm. dir.: Geir Morten Nilsen
Tips oss: Tlf. 55 55 97 00
E-post: [email protected]
◗◗ Opptørking både når det gjelder åndskraft, misjonsiver og misjonærer er overhengende når klassisk misjon ikke lenger defineres etter Jesu egne ord i Bibelen.
Misjonærtørke?
Norvald Yri
misjonsforsker
SYNSPUNKT
Norsk råd for misjon og evangelisering (NORME) arrangerer til
høsten en konferanse med «misjonærtørke?» som tema. I invitasjonen sies det: «Vi sender stadig
ut færre misjonærer fra Norge, og
utsendingene gjør andre oppgaver. Er misjonærtørken (mangelen
på misjonærer) en lykke eller tegn
på krise? Hvordan forholder organisasjonene seg til dette bilde. Og
hvordan ser deres fremtidige misjonærer ut?»
Vi vet at både den kristne tro og
klassisk misjon lever ved det bibelske budskapet om Jesus Kristus
som Frelser og Herre. Slik også i
Norge. Nøden for at mennesker
skulle bli frelst, kom fra sterke
åndelige bevegelser der budskapet om Jesus Kristus som døde
for våre synder og sto opp igjen
til vår rettferdiggjørelse, sto i sentrum. Mennesker fikk se friheten i
Kristus og gikk inn i tjenesten for
at andre, overalt i verden, måtte få
oppleve den samme friheten, få
forlatelse for alle synder ved Guds
nåde i Kristus. Bare i Norge vokste
det fram tusenvis av foreninger,
bedehus og misjonshus. Norsk
Luthersk Misjonssamband, som
jeg selv fikk tjene i, hadde en tid
opp til syv hundre misjonærer.
Noe av det mest typiske var at både
evangelister og misjonærer skulle
besøke misjonsfolket, forkynne
evangeliet til frelse og fortelle om
evangeliets gang til folkeslagene.
Kallet står ved lag, og ikke minst
engasjerte unge ved ulike kristne
skoler, leirsteder og konferanser
viser seg som formidlere av klassisk misjon i dag, dette sammen
med voksengenerasjonen i mange
ulike sammenhenger.
Verdiforskyvning er både en fristelse og en fare. Grunnfjellet i
norsk klassisk misjon tar vare på
de sentrale misjonssannhetene
som knyttes til misjonsbefalingene
i NT: evangelisering, den kristne
dåp og opplæring (f.eks. Matt 28).
Dette har ikke minst preget foreningsmisjonen i kristne misjonsorganisasjoner. I dag bombarderes
klassisk misjon med rørsler som
vil ha misjonsfolket med på en
stadig mer utvidet forståelse av
«misjon». Dette kan komme både
BOMBARDERES: – I dag bombarderes klassisk misjon med rørsler som vil ha misjonsfolket med på en stadig mer utvidet forståelse av
«misjon», skriver Norvald Yri. Illustrasjonsfoto: Privat
utenfra og innenfra. Både Kirkenes Verdensråd og Det lutherske
verdensforbund har på ulike måter vært med på å svekke klassisk
misjon mellom medlemskirker og
misjoner. Nedslag av slike nasjonale og internasjonale rørsler finner vi i det vi kaller den kirkelige
rådsstruktur i Norge, slik som i
Norsk Mellomkirkelig råd, i Kirkeråd og Kirkemøte, i Bispemøte
og i Kirkens Nødhjelp, for å nevne
noen av de mest sentrale. Men
også den nyere evangeliske Lausannebevegelsen har i den senere
tid gitt signal som er egnet til å
svekke klassisk misjon etter Skriftene. I Norge har dette blitt markert både ved utsagn fra misjonsledere, fra ledelsen i NORME og i
en rekke artikler og innlegg i den
kristne dagspresse.
Eksempel på verdiforskyvningen
i norsk misjon er mellom annet
misjonslederes økende vinkling
mot økologi og klima som en del
av den kristne misjon, noe som
den kirkelige rådsstrukturen, med
vekt på den grønne kirke og den
grønne misjon, bare kan fryde
seg over (se også heftet Misjon
til forandring, utgitt av Menighet og Misjon, et felles samarbeid
mellom Folkekirken og en rekke
misjonsorganisasjoner).
Etter
hundreårsmarkeringen av misjonsmøtet i Edinburgh 1910, fikk
vi en rekke debatter om miljø, klima og nye samfunnsmodeller er
naturlige emner i klassisk misjon.
Noen norske misjonsledere var
blitt så grepet av «den økologiske
vekkelse» og det ansvar vi alle har
for den, at de sto fram både i media og på generalforsamlinger og
formante misjonsfolket til å innse
alvoret i den globale krise. Ledelsen i NORME fulgte opp med
sterke utspill om det globale forvalteransvaret som en del av misjonen. NORME har også ved valg
av foredragsholdere og inviterte
kontakter de senere år, bevisstgjort en misjonsforståelse som har
rom både for liberale økumeniske
og for økologiske globale rørsler.
Opptørking både når det gjelder
åndskraft, misjonsiver og misjonærer er overhengende når klassisk misjon ikke lenger defineres
etter Jesu egne ord i Bibelen. Her
har kristenfolket et ansvar til å
forkynne evangeliet som gir sann
åndskraft og misjonsiver. Noen
mener det klassiske misjonsfolket
bør legge ned sin egen virksomhet
og slutte seg til rørsler og bevegel-
ser som har en mye videre misjonsforståelse. Nyere kirkehistorie
har igjen lært oss at de mange små
og større frie misjonsbevegelser
inspirert av det kristne evangelium, er selve grunnfjellet i verdensmisjonen. Men så kommer
fremdeles både økumeniske og
evangeliske ledere og ber oss legge
ned vår egen lokale eller nasjonale
misjonsvirksomhet og slutte oss til
de store rørsler. Slik tok Kirkenes
Verdensråd livet av en lang rekke
vitale misjonsbevegelser i kristenheten. La oss heller ta vare på det
bibelske misjonskallet, om vi er få
eller mange i arbeidslaget. Og la
oss ikke bli forvirret av de store,
oppblåste syner.
SAGT
Et demokrati kan aldri
defineres kun ut fra om
det har foregått et valg Hitler var valgt med stort
flertall.
Janne Haaland-Matlary,
professor, i Dagens Næringsliv
Når du kaller en spade
for en spade, må du
skjønne hva en spade er.
Problemet med Høyres
politikk er at de ikke
lover noe som helst.
Per Olaf Lundteigen, Sp, til Vårt
Land
Jonas Gahr Støre, helseminister,
til VG.
Norge bidrar til å opprettholde striden mellom
palestinerne og bidrar
dermed til å motarbeide
en reell fredsprosess.
Dag Tuastad, forsker ved UiB, til
Dagens Næringsliv
4
NYHETER
DAGEN - fredag 12. juli 2013
Tips oss: Tlf: 55 55 97 00 E-post: [email protected]
Høyre i blodprøvekra
– Hvordan kan Høyre stoppe
blodprøven når de mener
kvinner selv skal bestemme
over egen kropp, spør overlege og humanetiker Morten
Horn.
Silje Rognsvåg
[email protected]
– Han følger åpenbart ikke med,
tordner nestleder Bent Høie (H).
Onsdag gikk Høie ut i Dagen og
utfordret Human-Etisk Forbund
til å engasjere seg i etiske debatter
om bioteknologi og fosterdiagnostikk.
Han avviste også kritikken fra
humanetiker og overlege Morten
Horn, som i juni
anklaget de politiske partiene,
utenom KrF, for
å abdisere i verdispørsmål.
Overfor Dagen
sier Horn at han
ikke har fulgt nøye med på partiets politiske debatter. Han baserer
sin kritikk på debatten på Høyres
landsmøte, der flertallet stemte
ned Høyre-ledernes forslag om å
stramme inn abortloven.
Feminisme i flertall?
– Mitt inntrykk er at sterke krefter
i Høyre, med Bent Høie og Erna
Solberg, tenker klokt og varsomt
rundt bioteknologi, fosterdiagnostikk og andre vanskelige tema.
Samtidig er det andre som ikke
gjør det, men som sjablongmessig
reduserer dette til spørsmål om
kvinners valgfrihet, sier Horn.
Høie vedgikk onsdag i Dagen
at det er vanskelig å si nei til den
nye blodprøven som er enklere og
mindre risikofylt enn dagens fosterdiagnostikk.
– Forutsetningen for godkjenning er at vi ikke åpner for å tilby
blodprøven til flere grupper enn
dem som i dag får fosterdiagnostikk. Det må ikke bli et tilbud til
alle gravide, sa han.
Horn tror at Høie utgjør et mindretall i Høyre når det gjelder bioteknologispørsmål. Han viser til
Høyre-kvinnene Julie Brodtkorb
og Heidi Nordby Lunde som stod i
Dagen lørdag 4. mai 2013
spissen for en slags feminisme om
at kvinner må få bestemme over
sin egen kropp.
– Om det er Høyres linje, skjønner jeg ikke hvordan de skal klare
å si at samfunnet tross alt også må
sette grenser.
– Feil prinsipp
Personlig vil ikke Horn moralisere
over hva som er rett og galt, men
han mener at kvinners valgfrihet
ikke kan være det eneste prinsippet man styrer etter i debatten om
bioteknologiske metoder.
– Da har ikke samfunnet mulighet til å gjøre som Høie sier, at
vi må ha klare rammer for bruk
av bioteknologien. Hvorfor skal
han sette grenser når det er kvinner selv som skal bestemme, spør
Horn.
Han retter dermed en utfordring til Høie:
– Nå som flertalletpå Høyres
landsmøte så tydelig har betonet
at det må være kvinnen selv som
skal råde over sin graviditet - herunder hva slags barn som skal bli
resultatet av graviditeten - hvordan skal Høyre da plutselig klare å
snu, og bestemme at gravide ikke
skal få full tilgang på viktig informasjon om barnet de bærer i magen, spør Horn.
– Overraskende kritikk
Nestleder i Høyre, Bent Høie, mener at Horn ikke har grunnlag for
et slikt resonnement.
– Han kobler sammen en abortdebatt som handler om abortloven, med en annen diskusjon om
FAKTA
Blodprøve-debatten
◗◗ Den såkalte NIPD-prøven er uten
risiko for abort, svært treffsikker,
enklere og billigere enn dagens
fosterdiagnostikk.
◗◗ I vår skrev Dagen at Helsedirektoratet nå behandler en søknad
fra Universitetssykehuset i NordNorge (UNN) om å ta i bruk en
blodprøve som allerede i 10. uke
i svangerskapet kan avdekke om
fosteret har Downs syndrom eller
andre kromosomavvik.
◗◗ Saken har skapt stor debatt om
hvor vidt samfunnet bør åpne for
å utrydde Downs syndrom.
bioteknologiloven, sier Høie til
Dagen.
Han viser til at landsmøtet holdt
en restriktiv linje i bioteknologisakene, og vedtok å hindre sortering
av menneskeliv ut fra egenskaper,
og sa nei til eggdonasjon, surrogati og forskning på befruktede egg.
– Dette er i tråd med det Kristelig Folkeparti står for. Horn må
ha fulgt veldig lite med i debattene
og konklusjonene. Det er overraskende at han våger å gå så tøft
ut mot politiske partier når han
åpenbart ikke har fulgt med i den
politiske diskusjonen om disse temaene, sier Høie.
Landsmøtet sa nei til eggdonasjon, men med knapp margin. Et
forslag om å tillate eggdonasjon
holdt på å få flertall helt uten debatt. DAGEN
STOR DISKUSJON: Nestleder Bent Høie fikk flertallet mot seg i abortdebat
– Må stanse reklame for skilsmisser
Forbrukerombudet reagerer sterkt
på Kondomeriets skjulte reklame
for skilsmisser.
Silje Rognsvåg
[email protected]
SKILL DEG: Reklamen som oppfordrer folk til å skille seg viste
seg å være et stunt fra Kondomeriet. FOTO: Silje Rognsvåg
«Skilsmisse er bra for samfunnet»
skriver nettstedet skilldeg.no.
Reklameskilt på gata med
spørsmål som «Prioriteres karrieren framfor deg?» viser til nettstedet skilldeg.no og slagordet «Det
er aldri for sent å angre».
Debatten har gått i sosiale
medier om hvem som står bak
reklamekampanjen etter at den
ble lansert denne uken.
Forbrukerombudet reagerer på
at avsenderen ikke kommer klart
fram.
– Vi synes dette er problematisk. Reklame skal framstå som
reklame, ikke som noe annet, sier
Bente Øverlie, fungerende Forbrukerombud, til NRK.
Hun trekker paralleller til en
sak der Norsk Tipping måtte betale en bot på 200.000 kroner, etter
en finn.no-annonse der en fiktiv
lottomillionær ville gi vekk eiendeler fordi han skulle kjøpe nye.
Ifølge NRK er det Kondomeriet
som står bak reklamen, men det
opplyses ikke på reklameplakatene.
– Folk spekulerer og vet ikke
hva dette er, og i hvert fall ikke at
det er reklame for en bedrift som
har produkter de vil at folk skal
kjøpe, sier Øverlie.
Hun vil nå sende et brev til
kondomeriet, slik at kampanjen
stoppes umiddelbart. I tillegg kan
saken få rettslige følger.
Kondomeriet forklarer at reklamekampanjen er ironisk ment.
– Vi forventer at folk skal se
ironien og at man forstår at sammenlikningen mellom oss og å ta
vare på ekteskapet er en selvfølge,
sier Sofie Jonsson, presseansvarlig
i Kondomeriet, til NRK. DAGEN
NYHETER
DAGEN - fredag 12. juli 2013
5
angel
MÅ FLY: Nyutnevnt miljødirektør Ellen Hambro må pendle
jevnlig med fly mellom hovedstaden og sitt nye arbeidssted
i Trondheim. FOTO: Håkon Mosvold Larsen, NTB SCANPIX
Miljødirektøren må bruke
fly til jobb
På grunn av desentralisering av
statlige direktorater og andre
organer, må nyutnevnt miljødirektør Ellen Hambro pendle
jevnlig med fly mellom hovedstaden og sitt nye arbeidssted i
Trondheim.
Hambro er nyutnevnt direktør
for Miljødirektoratet, som ble
opprettet 1. juli da Direktoratet
for naturforvaltning (DN) og
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ble slått sammen.
Norske myndigheter har et
sterkt ønske om å desentralisere direktorater og statlige organer.
I stillingsutlysningen var
det et krav at øverste ledelse i
Miljødirektoratet skal ha sete i
Trondheim. 250 medarbeidere
skal jobbe i Trondheim og 360
i Oslo. For Hambro betyr det at
hun må pendle mellom hovedstaden og Trondheim, skriver
Mangelfull
styring med
forskningsmidler
tten under Høyres landsmøte i mai.
FOTO: Silje Rognsvåg
Rentevekst hos DNB provoserer huseierne
Torsdag kunne DNB melde at
de har økt renteinntektene med
846 millioner kroner de siste tre
månedene. Det får Huseiernes
Landsforbund til å se rødt.
Før skatt satt DNB igjen med et
overskudd på 5,18 milliarder kroner i andre kvartal.
Banken offentliggjorde tallene
for andre kvartal torsdag. Driftsresultatet før skatt var over 800
millioner høyere enn tilsvarende
tall for årets første kvartal, men likevel rundt 900 millioner svakere
enn andre kvartal i fjor.
Konsernets driftsinntekter for
perioden ligger på 11.790 mil-
lioner kroner. Spesielt har DNB
tjent på økte renteinntekter, fordi
banken satte opp boliglånsrenten
da myndighetene varslet krav om
større egenkapital i bankene.
Renteoppgangen har ført til at
renteinntektene økte med over
12 prosent. Det tilsvarer over 846
millioner kroner, til 7.480 millioner.
– Det later til å bli enda et rekordoverskudd i norske banker i
år, og dette er det i stor grad kunder med boliglån som betaler for,
sier Peter Batta, administrerende
direktør i Huseiernes Landsforbund, til NTB.
Da DNB valgte å sette opp boli-
glånsrenten med 0,3 prosent, satte
dette i gang en heftig debatt.
Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) var blant dem som uttalte
at å heve renten var helt unødvendig, og at bankene ikke kunne
skylde på strengere kapitalkrav fra
staten.
– Norske banker er bunnsolide.
De må øke egenkapitalen sin, men
nå legger banker som DNB opp et
veldig hardt løp, sier Batta. NTB
■■Helse Bergen og Universitetet i Bergen har manglet
kontroll med flere hundre
millioner i forskningsmidler,
viser en granskningsrapport.
Nå har Helse Bergen har
satt i gang full opprydding
etter granskingsrapporten
om selskapet Innovest AS,
skriver Bergens Tidende.
Rapporten avslører at
enkeltforskere har hatt for
vide fullmakter og at noen
forskere har fått dobbel lønn.
Stikkprøver har også avslørt
tvilsom pengebruk i selskapet.
Innovest AS ble opprettet i 1997 for å administrere
medisinsk forskning. NTB
Teknisk Ukeblad.
Hun skal i utgangspunktet tilbringe tre dager i uken i
Trondheim. Men det er lagt til
rette for praktiske tilpasninger.
Hambro viser til at det kan bli
noen hele uker i Trondheim og
noen hele uker i Oslo, avhengig
av hvor hun trengs mest. Uansett blir det mange flyreiser for
miljødirektøren. Det ser hun
selv på som et dilemma.
– Det er klart jeg ser det. Det
er vår jobb å redusere klimagassutslippene, samtidig som jeg
må reise fram og tilbake, noe
som vil medføre noen utslipp
når jeg flyr. Det er et dilemma,
men samtidig også en konsekvens av at det er opprettet et
direktorat som er delt mellom
to byer, sier hun. NTB
– Coldplay skal spille
på Skaugum
■■Mette-Marit skal ha hanket
inn superkjendisene i Coldplay til å spille på kronprinsparets 40-årsfeiring neste
helg.
Det er ukebladet Se og Hør
som skriver at det britiske
bandet skal spille på kronprinsparets felles feiring på
Skaugum neste helg.
Ifølge bladet er 300 gjester,
blant dem en rekke kongelige, invitert til festen. Feiringen skal ha et hippie-tema,
og gjestene er oppfordret til
å komme i passende kostyme.
En rekke norske artister
skal også opptre på den spesialbygde scenen i hagen på
Skaugum. NTB
Ap lovte 12.000 sykehjemsplasser
– har klart drøye 2.000
■■Foran stortingsvalget i 2009 lovte statsminister Jens Stoltenberg (Ap) å sørge for 12.000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger innen 2015. Fasiten fram til nå er 2.187.
På Arbeiderpartiets nettsider proklamerte Stoltenberg at de
«vil ha full sykehjemsdekning innen 2015».
Tall som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for VG, viser en
annen virkelighet.
Fra 2008 og fram til 2012 ble det etablert 398 flere sykehjemsplasser i Norge. Totalt er det nå 41.732 sykehjemsplasser,
inkludert 1.425 plasser i aldershjem. NTB
6 Nyheter
DAGEN - fredag 12. juli 2013
Frp-representanter på
Stortingets spørretopp
Usle fire spørsmål skiller de to
som topper lista over de mest
spørrelystne stortingsrepresentantene. At begge representerer Fremskrittspartiet, vil
neppe overraske noen.
– Fryktelig irriterende, sier Frpnestleder og finanspolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen.
Han har nettopp fått høre at partifellen Bård Hoksrud fra Bamble i
Telemark har levert flest spørsmål
den siste fireårsperioden.
– Det er gøy å slå Ketil. Frp er jo
et konkurranseparti, smiler Hoksrud, som er godt fornøyd med totalen på 336 spørsmål. Tallene fra
Stortingets datatjeneste avslører
at jærbuen følger hakk i hæl med
332.
– Seks ukers pappapermisjon to
ganger har frarøvet meg seieren.
Vi kan stille to spørsmål i uka, så
jeg har tapt 24 spørsmål på å være
hjemme med barna, konstaterer
Solvik-Olsen.
Sp på bunnen
Frp-politikerne har for lenge siden opparbeidet seg rykte som
notoriske nysgjerrigperer i landets nasjonalforsamling. Fra høsten 2009 og fram til sommeren i
år har partiets 41 representanter
fyrt av 4.863 muntlige og skriftlige
spørsmål, spørretimespørsmål og
interpellasjoner.
Spørsmål i Stortinget er først og
fremst et virkemiddel for opposisjonen, men Senterpartiets elleve
representanter har til sammenligning gitt seg over til spørrelysten
beskjedne 22 ganger.
Sps mest nysgjerrige er Anne
Wøien, med åtte spørsmål og interpellasjoner de siste fire årene.
I SV er det Karin Andersen som
går av med seieren. Hun har stått
for 17 av partiets 45 spørsmål,
mens Håkon Haugli vinner den
interne konkurransen i Arbeiderpartiet. 31 av 226 spørsmål
den siste perioden har kommet
fra ham.
Sammenlagt blir fasiten 293
spørsmål fra de rødgrønne. Det
er godt under antallet Hoksrud
og Solvik-Olsen har levert på egen
hånd.
– Jeg håper at en borgerlig regjering vil gi sine stortingsrepresentanter større rom til å ta opp
spørsmål enn den rødgrønne synes å ha gjort, sier Solvik-Olsen.
Aktive Venstre
På plassen bak de to Frp-representantene følger Venstre-leder
Trine Skei Grande med 280
spørsmål av partiets totale 452.
Deretter følger Frp-representantene Per Roar Bredvold fra
Hedmark (267), Torgeir Trældal
(265) fra Narvik og Harald Tom
Nesvik (234) fra Møre og Romsdal.
Høyres stortingsrepresentanter
har samlet levert 2.549 spørsmål,
og mest aktiv har hedmarkingen
Gunnar Gundersen vært med sine
220 spørsmål. Partiets andreplass
HÅRFIN KNIVING: Ketil Solvik-Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet og partifellen Bård Hoksrud ligger helt i toppen på Stortingets
statistikk over hvem som stiller flest spørsmål. Det har vært hårfin kniving om førsteplassen mellom de to partikollegene.
FOTO: Vegard Grøtt, NTB Scanpix
inntas av næringspolitisk talsmann Svein Flåtten fra Vestfold
med 175, mens justispolitiker Andre Oktay Dahl kaprer bronsen
med 152 spørsmål.
Kristelig Folkepartis ti representanter har spurt 1.127 ganger,
og der i gården er Laila Dåvøy
mest aktiv. Hun har grepet til
spørsmål 176 ganger, 20 ganger
oftere enn andremann Kjell Ingolf
Ropstad. Tredjeplassen tilfaller
eksleder Dagfinn Høybråten med
148 spørsmål.
– Ulne svar
Fremskrittspartiets Bård Hoksrud
sier han ofte stiller spørsmål på
vegne av enkeltpersoner som ber
ham ta opp spesielle og gjerne helt
konkrete saker.
– Denne ombudsmannsrollen
er viktig for meg. Samtidig har jeg
jo et øye for samferdselssaker, sier
Hoksrud, som medgir at han ofte
har gjort et tema av én bestemt
veistrekning, nemlig E18 gjennom
hjemfylket Telemark.
– Jeg har stilt spørsmål om alt
fra amalgam i fyllinger til datalagringsdirektivet, men det jeg kanskje er mest fornøyd med å ha tatt
opp, er Telemark-politiets ønsker
om å legge ned lensmannskontorer. Den prosessen klarte jeg å få
stoppet, sier Hoksrud.
Mens Ketil Solvik-Olsen trekker fram SVs Kristin Halvorsen
som den av statsrådene som er
flinkest til å gi klare og gode svar,
mener Hoksrud at Aps Rigmor
Aasrud fortjener honnør.
– Den verste er nok finansminister Sigbjørn Johnsen. Han er
ofte veldig overfladisk i sine svar
til meg, mener Solvik-Olsen. NTB
– 91 prosent sannsynlig med blåblå valgseier
Beregninger fra Norsk Regnesentral viser at det er 91 prosents
sannsynlighet for et blåblått flertall
ved høstens valg. De rødgrønne
har under 5 prosents sjanse til å
vinne.
Prognosen fra Norsk Regnesentral
er utarbeidet på bakgrunn av tidligere meningsmålinger fra stortingsvalgene i 2005 og 2009. For-
skerne mener denne prognosen er
mer presis enn vanlige meningsmålinger, skriver Aftenposten.
Den statistiske modellen som
er brukt, skal gi en prognose for
hva det faktiske valgresultatet blir,
ikke hva folk sier de ville stemt
hvis valget var i morgen.
– Gitt at modellen stemmer,
mener vi det er minst 90 prosent
sannsynlighet for at partiene får
de antall mandater som interval-
lene våre angir, sier seniorforsker
Clara-Cecilie Günther ved Norsk
Regnesentral.
Prognosen viser at Høyre og
Frp vil få minst 84 mandater alene, og sannsynligheten er stor for
mellom ett og ni mandater til.
Beregningene slår også fast at
SV vil havne under sperregrensen og kun få én representant inn
på Stortinget.
Ifølge Norsk Regnesentral er
prognosen basert på en forenklet
versjon av den statistiske modellen den amerikanske statistikeren
Nate Silver har hatt stor suksess
med. I presidentvalget i 2012 fikk
han rett i hvem av kandidatene
som ville vinne i alle de 50 amerikanske delstatene. Under valget i
2008 fikk han rett i 49 av 50 stater.
NTB
Nyheter
DAGEN - fredag 12. juli 2013
Bibelcamp 2013
Evjetun
30.06-22.07
ETTERLYSER MENN: – Menn kan til nød stable stoler, men det er få åndelige foregangsmenn, sier
ungdomskonsulent Karen Sofie Aasmyr. IllustrasjonsfOTO: Astrid Dalehaug Norheim
Pionér-menn
ikke verdsatt
Bedehus-Norge mangler ikke
kvinner i topposisjoner, men
menn som trosser Janteloven
og gjør mer enn å stable
stoler, mener ung kvinnelig
ansatt i Indremisjonsfor­
bundet.
Stein Gudvangen
[email protected]
Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet (ImF) innrømmet overfor
Dagen i går at organisasjonen han
leder, står overfor
en mannskrise.
– Det er ikke til
å legge skjul på at
vi har en mannskrise i ImF, sier Furnes og får i dag
både støtte og motbør på en og
samme tid fra ungdomskonsulent
Karen Sofie Aasmyr.
– Verdsettes ikke
Heller enn at menn trykker kvinner ned, trykker Janteloven menn
ned, mener Aasmyr.
– Det er ikke mange menn som
står opp på bedehuset, har drømmer og visjoner og sier at de ønsker å være ledere i forsamlingene.
Kanskje er heller ikke pionerer de
som er høyest verdsatt i Indremisjonsforbundet. «Du skal ikke tro
at du er noe», gjelder også hos oss,
mener Aasmyr som savner de visjonære mennene i sammenhengene hun kjenner.
Krisediagnosen stilles etter at
kvinner er innsatt i stillinger med
hyrde- og læreansvar som etter
ImFs egne retningslinjer er forbeholdt menn.
På Indremisjonsforbundets bibelskole på Bildøy på Sotra har de
ansatt en kvinne som midlertidig
FAKTA
Velkommen!
Vi har hentet inn gode talere
og det blir mye sang!
Bibelcampen åpner med konsert
med "Guttane" lørdag 29. juni
Mannskrise i ImF
◗◗ Generalsekretær Erik Furnes i
Indremisjonsforbundet medgir at
organisasjonen er i en mannskrise.
◗◗ I slutten av juni ble Aud Karin
Kjølvik konstituert som rektor ved
bibelskolen på Bildøy, mens Indremisjonssamskipnaden ansatte
Marit Håklau Ådnanes som daglig
leder denne uka. I begge tilfeller
var det ingen menn å finne til
stillingene.
◗◗ Det er funnet alternative løsninger i forbindelse med ansettelsene fordi begge to er stillinger som
etter ImFs regler er forbeholdt
menn på grunn av hyrde- og
lederansvaret.
rektor – fordi ingen mann var å
oppdrive.
Indremisjonssamskipnaden
for Hardanger, Sunnhordland og
Voss, som er en krets i ImF, har
akkurat ansatt sin barne- og ungdomssekretær, Marit Hårklau Ådnanes, som kretsleder. Det skjedde
etter ett års mislykket leteaksjon
etter en egnet og villig mann til
stillingen.
Stille opprør
Signaler tyder på at disse tilfellene har skapt opprør på deler av
grasrota, men foreløpig bare i det
stille, og bildet er sammensatt.
– Vi er så travle i det vi står i til
daglig. Det er like greit at vi ikke
skal ha de siste få plassene på toppen, mener Karen Sofie Aasmyr.
31-åringen har vært ungdomskonsulent i Nordhordland Indremisjon i flere år og er oppvokst i
Indremisjonsforbundet. Dermed
kjenner hun miljøet og holdningene godt. For tiden er hun på
tredje året i permisjon etter å ha
Dagen 11. juli 2013
fått barn ganske tett, samtidig
som familien bygger hus.
Noen allmenn kvinnelig protest
mot tjenestedelingen og at mennene eksklusivt inntar de øverste
lederposisjonene, merker ikke
Aasmyr. Hun er heller ikke noen
målbærer for en slik holdning.
Mangler foregangsmenn
Derimot etterlyser hun at flere
menn kommer på banen og tar
ansvar:
– Vi har et uttrykk i heimen hos
oss: «Adam, hvor du er du?». Nå
må mannen ta sitt ansvar. Problemet er at han ikke gjør det, hverken lokalt eller på ledernivå i ImF,
sier Aasmyr.
Overfor Dagen sier Aasmyr at
mang en mann har en slentrende
holdning til kristen tjeneste.
– De har nesten ikke noe bevisst forhold til sitt kall og sin
utrustning. De kan til nød stable
noen stoler, men det er få åndelige
foregangsmann. Det er problemet.
Men jeg møter ingen kvinner som
synes at problemet er at menn
innehar de øverste lederrollene,
sier hun. DAGEN
For mer informasjon:
Evjetun Leirsted, 4735 Evje
Tlf.: 37 93 01 63 • E-post: [email protected]
Se også oppdatert informasjon på
www.evjetun.no
7
Kunde
Kjøpe
Første
Siste_
Antall
Side:T
Selge
Meldin
Faxnr
E-pos
8 Nyheter
DAGEN - fredag 12. juli 2013
SPONTANT: Opp til seks daglig møter byr på frie vitnesbyrd, spontante prekener, tunger med tydning og mye strengemusikk.
Alle FOTO: Victor Skimmeland
Ruster seg for
vekkelse i Norge
Maran Ata-vekkelsen ruster
seg for ny vekkelse i Norge. I
Seljord vokste begeistringen i
takt med halleluja-ropene.
VICTOR SKIMMELAND
FAKTA
Maran Atas landsstevne
◗◗ 8.-14. juli 2013 i Seljord
◗◗ Har holdt til på Dyrskuplassen
sien 1980.
[email protected]
◗◗ Regner med 2.000 innom i løpet
av uken. Møtesalen tar 700.
Det er 34. gang Maran Ata inviterer til landsstevne på Dyrskuplassen i Seljord. I følge presseansvarlig og nestleder for stevnet,
eldstebror Terje Raanås, er dette
stevnet unikt i Norge.
– Mange stevner samler profiler
for å ha en bred meny. Det gjør vi
også, men det vi føler er spesielt
hos oss, er formen. Vi har beholdt
strengemusikken, og vi tillater
både at folk roper i møtene og
kommer med frie vitnesbyrd, forklarer Raanås.
Spontane uttrykk for begeistring, både for Jesus og egen frelse,
er det typiske blant Maran Atas
stevnedeltagere. Derfor kommer
de samme deltagerne tilbake år etter år, for de får ikke dette noe annet sted, opplyser stevneledelsen.
– Men spontaniteten foregår
under kontrollerte former, forsikrer Raanås.
Frie vitnesbyrd, spontante prekener, tunger med tydning og mye salig musikk følger møtene, som det
er mange av. Opp til seks hver dag.
– Møtene er viktige, for vi ser at
mennesker får et møte med Gud.
Det skjer at folk blir åndsdøpt og
◗◗ Inntil 6 møter daglig.
◗◗ Spontant, fritt og bare et minimum av organisering.
GRÅ HÅR: Anton Kolle fra
folk blir helbredet her. Mange får
også en fornyelse i sitt kristenliv.
Vi trenger alle å søke inn til Herren igjen.
Grå hår
Anton Kolle fra Skien har akkurat kommet til stevnet og bare
fått med seg ett møte. Selv tilhører
han en pinsemenighet i Grenland.
Kolle er enig i at kristenfolket
trenger fornyelse.
– Sommeren er ingen ferie fra
møter, nei, tvert i mot. Nå må vi
lade opp til høsten, sier den spreke
75-åringen.
– Maran Ata er et friskt pust i
kristenlivet. Jeg får gjerne med
meg noen møter hvert år, og for to
år siden lå vi her hele uka. Det var
veldig bra!
Kolle registrerer at det er mange
grå hår på stevnet, men synes bare
det er fint at godt voksne har et
STEVNELEDER: - Jeg tilhører den kategorien som vil ha ny vek-
kelse og ny bevegelse i landet. Vi er ute etter hjertene til de som
virkelig vil ha vekkelse, sier stevneleder Terje Raanås.
eget tilbud i stevne-Norge.
– Kolle har rett i at dette ikke
er noen ungdomsfestival, humrer
Raanås.
Maran Ata på YouTube
Maran Ata legger nå møter ut på
facebook og YouTube. Det siste
året har over 30.000 unike brukere
sett snuttene, i følge stevnelederen. Han mener det er bevis på at
menigheten når videre ut enn bare
til egen forsamling og generasjon.
– Vi ser også at barn av de gamle kommer tilbake med sine barn.
Dette går i arv nå.
Samtidig etterlyser Raanås en
ny vekkelse, og han tror den kommer snart.
– Vi ber til Herren om en ny
besøkelsestid for Norge. Vi tror
på en ny vekkelse. Vi vet det er behov for det. Det er en lengsel blant
folk.
Raanås advarer imidlertid mot
å tro på at vekkelsen blir stille og
fredelig.
Splid blant de kristne
– Vi må være klar over at når det
blir vekkelse, da blir det også splid.
Da engasjerer den onde seg. Sitter
vi stille, har vi ro, men når vi ser
Herren bevege seg og oss, beveger
den onde seg. Jeg er oppvokst i vekkelsestid, og det var mye mobbing.
Raanås tror det må bli et skille
blant de som kaller seg kristne.
Skien registrerer mange grå
hår på Maran Atas landsstevne, men synes det er fint
at godt voksne har eget tilbud
i stevne-Norge.
Det vil bli kristne som bare ønsker
mer religiøsitet, og det vil bli noen
som vil ha sann, kristen vekkelse.
– Jeg tilhører den kategorien
som vil ha ny vekkelse og ny bevegelse i landet, og vi er ikke så nøye
med den kristnes partibok. Vi er
ute etter hjertene til de som virkelig vil ha vekkelse.
Eldstebroren mener kristne i
Norge står i fare for å bli veldig
formelle og bruke veldig mange
ord. Det vil han ha en slutt på.
– Blir det strid, så tar jeg den
striden. Vi må være forberedt på
at vi som kristne må ta en større
kamp. Og det kan du sitere meg
på. Det sier jeg offisielt på vegne av
Maran Ata, avslutter Raanås. DAGEN
DAGEN - fredag 12. juli 2013
ANNONSE
9
Annon
———
Annon
Kunde
Kunde
Første
Siste_
Antall
Side:H
Selge
Meldi
Faxnr
E-pos
10 NYHETER
DAGEN - fredag 12. juli 2013
SUPPE; SÅPE OG FRELSE: De hadde litt problemer med å få frem Frelsesarmeens verdier på flagget på Kvåstunet, men Grethe Berg (t.v) og Peter og Rut Baronkowsky er
alle enige om at frelsen er organisasjonens viktigste verdi.
FOTO: Erlend Haddeland
Vil ikke være
’’
«suppearmeen»
125-årsjubilanten vil ikke bli
husket ene og alene for å ha
drevet sosialarbeid.
Erlend Haddeland
[email protected]
Frelsesarmeens verdier bygger på
«suppe, såpe og frelse». I et stadig
mer sekularisert Europa ytrer organisasjonen selv et sterkt ønske
om å ha frelsen som den viktigste
verdien.
– Vi er Frelsesarmeen, ikke­
KIRKETEIGEN
KVAM I GUDBRANDSDALEN
Bibelcampens 40-års jubileum
fortsetter den 16. juli med elltur.
Denne uken står i sangens og musikkens tegn.
Ta med sangstemmen og det instrumentet du har,
så synger og spiller vi sammen.
Programmet er lagt ut på vår hjemmeside www.kirketeigen.no,
eller bestilles på telefon 61 21 60 90.
Velkommen til Kirketeigen!
suppe­armeen, sier løytnant Peter
Baronkowsky.
Bibelen er oppskriften
Sammen med sin kone Rut er
han hovedtaler på Frelsesarmeens
Sørlandsfestival i Kvås i Lyngdal
kommune. Etter å ha vært med i
Frelsesarmeen i over 40 år er han
bombesikker på hvorfor organisasjonen har vært en suksess.
– I et stadig mer sekularisert
Europa har Frelsesarmeen klart
å holde seg tro til Bibelen, både
det nye og det gamle testamentet.
Sekularisering er ikke veien å gå.
Å være liberale er ikke veien å gå,
understreker han.
Ekteparet sitter sammen med
Grethe Berg, som er divisjonsleder for 24 menigheter fra Risør i
Aust-Agder til Vik i Sogn og Fjordane. Hun konstaterer at det pågår en sekulariseringsbølge i Europa, men tror Frelsesarmeen vil
stå opp som en bauta som holder
Bibelen høyt.
– Som alle kristne kirker i Europa har vi i Norge opplevd nedgangstider, men det tror vi vil snu.
Det er stor pågang for innvielser
av offiserer i Frelsesarmeen, sier
hun.
Nye tider
For tredje året på rad arrangeres
Sørlandsfestivalen i Kvås. Tidligere har de vært nede i på Kvavik i Lyngdal, der festivalen har
Som alle kristne
kirker i Europa har
vi i Norge opplevd
nedgangstider, men
det tror vi vil snu.
Grethe Berg,
Divisjonsleder
FAKTA
Frelsesarmeen 125 år i Norge
◗◗ Frelsesarmeen ble stiftet i 1865 av
det engelske ekteparet William og
Catherine Booth.
◗◗ Fra 5.-14. juli arrangerer Frelsesarmeens vestre divisjon Sørlandsfestivalen i Kvås i Lyngdal kommune.
◗◗ «Suppe, såpe og frelse» kom til
Norge i 1888 og feirer sitt 125-årsjubileum i år.
holdt til i en mannsalder.
– Teltmøtenes tid er forbi, påpeker Berg.
Det er også andre tegn som
tyder på at kristne organisasjoner har andre utfordringer å stri
med. Mandag skrev Dagen om
Norges speiderforbund som står
overfor en mulig lovendring som
kan fjerne det kristne innholdet
i speideren. Speiderløftet lyder:
«Jeg lover etter beste evne å være
åpen for Gud, hjelpe andre og leve
etter speiderloven». I Frelsesarmeen må alle offiserene som innvies forplikte seg på flere punkter
i en høytidelig pakt. Blant annet
må offiserene love «å elske og tjene Gud etter beste evne alle sine
dager».
– Kravene i Frelsesarmeen er
veldig stramme. Man lover mye
mer. Gud liker pakter. Han vil ikke
ha løse forbindelser, sier Peter Baronkowsky.
Rut Berg forteller at det ikke er
alle som ser like positivt på offisererpakten, da særlig totalforbudet
mot både røyking og alkohol. Det
er langt ifra alle tilbakemeldingene som er slik, og hun husker
spesielt godt én av de.
– Det var da vi innviet en 68
år gammel mann til å bli offiser.
Han kunne fortelle at det han likte
godt med Frelsesarmeen var at der
måtte man forplikte seg, sier hun.
Feiring
På søndag venter bløtkake for
125-årsjubilanten som skal feires
hele året igjennom på ulike arrangementer. «Suppe, såpe og frelse»
står fortsatt høyt i kurs, og det vil
det fortsette med, skal vi tro Berg.
– Det ene må ikke komme foran
det andre. Jeg mener vi har blitt
flinkere med årene til å fremheve
frelsen, sier hun. DAGEN
DAGEN - fredag 12. juli 2013
ANNONSE
11
12 Nyheter
DAGEN - fredag 12. juli 2013
STEVNE
M TET
Gleder seg over å le
– Det er veldig moro å lede i
en situasjon der bevegelsen
preges av enhet, framtidstro
og oppdrift.
Tor Weibye
[email protected]
FOTO: Tor Weibye
NAVN: John Andersen (68)
BOSTED: Mjøndalen
STEVNE: Liv & Vekst
Hvorfor er du på stevne?
Det er både på grunn av tradisjonen og for å få et åndelig fellesskap.
Hvem reiser du sammen
med?
Reiser sammen med kona,
hunden og en fugl. Og så har vi
to barnebarn her som er med og
synger.
Hotell eller telt?
Campingvogn. Vi har aldri ligget i
telt. Vi har hatt vogn hele tiden.
Favorittmat på stevnet?
Det er den vi lager selv. På grillen.
Men jeg har glemt igjen slangen
til grillen hjemme. Så denne gangen blir det bare mat fra steikepanne. Det går det også. Jeg fikk
litt kjeft da, veit du, når vi pakket
opp grillen og så at det viktigste
var vekk.
Hvor mange ganger har
du vært på Liv & Vekst?
Sånn omtrent fra begynnelsen.
Tror jeg har vært med sånn omlag
40 ganger.
Beste stevneopplevelse?
Det er nok knyttet til opplevelser
med de fire barna våre da de var
små. Mange av de som var med
den gangen har forsvunnet, men
det er veldig positivt å se at det
kommer så mange unge folk her.
Verste stevneopplevelse?
Når det har pøsregnet i dagesvis
og ungene kommer inn i vogna
våte fra topp til tå.
Er du fornøyd med været?
Sånn som det er nå, da kan det
ikke bli bedre.
Det sier generalsekretær Øyvind
Haraldseid i Misjonsforbundet
som snart har et år bak seg i lederjobben. I disse dager kommer
enhet og oppdrift til syne på sommerfestivalen Liv & Vekst, som
kan notere deltakerrekord enda
et år.
– Vi nærmer oss taket for kapasiteten her. I år er vi omlag 1.000
deltakere i alle aldersgrupper, sier
Haraldseid.
Familien samlet
At mennesker i alle aldre kommer
sammen til sommerfestival er blitt
en sentral idé i Misjonsforbundet.
– Vi mener det betyr noe i forhold til at hele familien kan dra på
samme arrangement. Vi har noen
differensierte opplegg, men også
en del ting som skjer felles.
– Vi vil bygge menigheter som
ikke bare er opptatt av en aldersgruppe, men som gir rom for alle
generasjoner. Vi vet at ikke minst
barn og ungdom er avhengig av
dedikerte personer i livet som kan
formidle sin tro. Levende tro er et
konsept vi snakker mye om i Misjonsforbundet, og det handler om
å føre alle grupper sammen, poengterer Haraldseid.
På Liv & Vekst modellerer organisasjonen det de ønsker skal
skje både på menighetsplan og i
den kristne familien. Generalsekretæren understreker at trosformidling skal være en naturlig del
av hverdagen.
– Det hadde vi ikke fått til om det
ikke var et godt opplegg for barn,
ungdom, vokse og de godt voksne.
Noe differensiert opplegg må vi ha,
men vi skal spille hverandre gode,
for å bruke et Eggen-uttrykk.
Stadig flere
Misjonsforbundets sommerfestival inneholder i sannhet både liv
og vekst. Mye av livet står de mange barna for og veksten i antall
deltakere har kommet år etter år.
Haraldseid tror den økte interessen har flere årsaker uten at han
er helt sikker på i hvilken rekkefølge de ulike faktorene kommer.
– Det som har skjedd er dels et
resultat av at vi flyttet hele arrangementet hit til Stavern. Her foregår alt sentralt på området, folk
kan «plukke fra et koldtbord» og
finner det de ønsker: De kan bo i
telt, campingvogn, sovesaler, enkle rom eller finere rom på hotell.
Det er et kompakt arrangement.
– Jeg tror tunet her kanskje er
den fremste suksessfaktoren. Her
er det alltid folk. Du kan være
sammen med folk du kjenner og
bli kjent med nye. Det er en del av
konseptet.
FORNØYD: Generalsekretær Øyvind Haraldseid er overbevist om at det store samlingsområdet utenfor matt
og knytter nye kontakter. Alle FOTO: Tor Weibye
MATKØ: Tre ganger om dagen serveres det mat til deltagerne
på Misjonsforbundets sommerfestival i det store spiseteltet som
er reist i bakgården på Fredtun Fokehøyskole. Matkø må alle
finne seg i, og de fleste finner også venner og kjente å spise
sammen med på mingleområdet utenfor.
FULLT: Det er helt fullt på campingområ
vern. Vogner og biler står tett, med fors
kerhet.
Mer enhetlig
Generalsekretæren
fremhever
også at Misjonsforbundet er i en
fase med løft i organisasjonen.
Det har mye med strategiplanen
«Vekst 2020» å gjøre.
– Vi opplever at vi er blitt en
mye mer enhetlig bevegelse de
siste årene med tydeligere satsingsområder. Det gjør at det blir
mer spennende å være en del av
fellesskapet og at folk ønsker å
komme sammen og treffe hverandre.
Haraldseid tror at et tredje suksesselement er menighetsplantingene de har opplevd de siste
årene. Liv & Vekst blir et sted der
mange av de nye medlemmene
kommer for å treffe folk fra resten
av Misjonsforbundet.
Et fantastisk år
Det første året som generalsekretær karakteriserer han som «fantastisk». Haraldseid har brukt
mye tid på å reise rundt og besøke menighetene.
– Det har vært skrekkelig moro
å bli overrasket mange ganger
over alt det positive som skjer og
i hvilken grad de tar til seg 2020visjonen.
– Når det gjelder meg som person har jeg en følelse av å bli tatt
veldig godt i mot. Jeg opplever det
ikke vanskelig å etterfølge pro-
Nyheter
DAGEN - fredag 12. juli 2013
13
ede i oppdrift
PRESENTERER SOLKREMER: Direktør Randi Flesland pre-
senterer solkremer Forbrukerrådet har testet for hormonforstyrrende stoffer under en pressekonferanse torsdag
formiddag. FOTO: Aleksander Andersen, NTB Scanpix
11 av 25 solkremer
stryker i test
Forbrukerrådet varsler at det er
funnet urovekkende mye stoffer
som kan virke hormonforstyrrende og være helseskadelige, i
solkremer som selges i Norge.
Bestselgere som Nivea Sun
Kids Caring og Garnier Ambre
Solaire Light & Silky er blant
solkremtestens tapere.
– Resultatet av testen er nedslående. 11 av de 25 solkremene
vi har testet anbefaler vi småbarnsfamilier og gravide å unngå. Stoffene i disse kremene kan
både svekke forplantningsevne
og virke kreftfremkallende, sier
forbrukerdirektør Randi Flesland.
Lett å unngå
teltet er en av hovedgrunnene til at stadig flere kommer til Liv & Vekst. Her treffer folk venner og kjente
Testen tar utgangspunkt i EUs
liste over hormonforstyrrende
stoffer. Alle disse stoffene er
dokumentert hormonforstyrrende i minst ett dyreforsøk.
Flesland ønsker at produsentene skal ta mer ansvar, og hun
påpeker at det er mulig å erstatte de hormonforstyrrende stoffene med tryggere alternativer.
– Det er interessant at samme produsent klarer å lage
solkremmer med både hormonforstyrrende stoffer og
solkremmer uten disse, sier
Flesland.
Anbefaler app
ådet ved Fredtun Folkehøyskole i Stasvarlig avstand av hensyn til brannsik-
filerte ledere som har gått foran
meg.
– I stedet opplever jeg at mine
forgjengere hjelper og løfter opp
og fram. De er der med en gang
og vil hjelpe meg til å gjøre en
god jobb, sier Øyvind Haraldseid. DAGEN
TO GODE FORMÅL: Resirkulering er et godt formål i seg selv. På
Misjonsforbundets sommerfestival blir flaskepanten til læremidler for fattige skolebarn.
FAKTA
Liv & Vekst 2013
◗◗ Arrangeres av Det Norske Misjonsforbund, Misjonsforbundet Ung, og
Ansgarskolen på Fredtun Folkehøyskole, Stavern, 9. - 14. juli
◗◗ Omlag 1.000 deltakere i alle aldre
◗◗ Runar Eldebo, Arne G. Skagen,
Ingrid Eskilt, Torbjørg Oline Oustorp
og Erik Andreassen er blant forkynnerne som skal tale over årets
motto «Kom».
Stoffene Forbrukerrådet anbefaler folk å unngå, er ethylparaben,
methylparaben,
propylparaben og ethylhexyl
methoxycinnamate. Propylparaben er i Danmark forbudt i
pleieprodukter til barn under
3 år.
– Vår politikere og regjeringen må ta ansvar å påvirke
EU til å komme med strengere
regler for solkrem. Mange av
de aktuelle solkremene produseres utenfor Norge, mener
Flesland.
Forbrukerdirektøren anbefaler forbrukere å laste ned deres
hormonsjekk-app. Slik kan forbrukere selv skanne solkrem og
andre kosmetiske produkter for
å få vite hva de inneholder. NTB
Forbrukerrådets
solkremliste
Forbrukerrådet
advarer mot:
◗◗ Soltan Moisturising
Suncare Lotion 50 +
◗◗ Garnier Ambre Solaire
Light & Silky 30
◗◗ Nivea Pure & Sensitive
Sun Lotion 30
◗◗ Nivea Sun Kids Swim & Play 30
◗◗ Hawaiian Tropic
Protective Sun Lotion 30
◗◗ Soltan Moisturising
Suncare Lotion 30
◗◗ Nivea Sun Kids Caring
Sun Spray 20
◗◗ Nivea Sun Moisturising
Sun Lotion 20
◗◗ Eucerin Sun Protection
Sun Spray 20
◗◗ Nivea Sun Caring Sun Spray 15
◗◗ Hawaiian Tropic
Protective Sun Lotion 15
Forbrukerrådet
anbefaler:
◗◗ Eucerin Kids Sun Spray 50+
◗◗ Vichy Capital Soleil 50+
◗◗ Garnier Ambre
Solaire Resisto 50+
◗◗ Vita Harmoni
Solkrem 30 (Svanemerket)
◗◗ Kids Solkrem 30 (Svanemerket)
◗◗ La Roche- Posay Anthelios
Dermo- Kids 30
◗◗ Cosmica Kids High
Protection Sun Spray 30
◗◗ Biotherm Lait Solaire SPF 30
◗◗ Cliniderm Ultra Light Sun Milk 30
◗◗ Cosmica Moisturising
Sun Lotion 25
◗◗ Nivea Sun Protect & Refresh
Invisible Cooling Mist 20
◗◗ Cosmica Kids Sun
Protection Cream 20
◗◗ Harmoni med Vita Vannfast
Solspray 15 (Svanemerket)
◗◗ Piz Buin In Sun
Moisturising Sun Lotion 15
14
UTLAND
DAGEN - fredag 12. juli 2013
Tips oss: Tlf: 55 55 97 00 E-post: [email protected]
– Kan ikke utelukke ny
Verdenssamfunnet har gitt
opp Bosnia-Hercegovina,
mener Helge Lurås, sjef for
forskningssenteret SISA. Ny
krig kan ikke utelukkes, mener
professor og Balkan-ekspert
Svein Mønnesland.
I går var det 18-årsdagen for de
bosniske serbernes militære overtakelse av Srebrenica, bynavnet
som er blitt symbol for den verste
krigsforbrytelsen i Europa siden
andre verdenskrig.
To dager etter begynte massakrene på tusener av krigsfanger
og sivile menn og gutter. Massakrene ble begynnelsen til slutten
på krigen som endte med Daytonavtalen. Et dysfunksjonelt BosniaHercegovina er fastlåst i etnisk
konflikt og splittelse.
– Gitt opp
– Har verdenssamfunnet gitt opp
Bosnia-Hercegovina? Ja, det tror
jeg man nesten kan si. I hvert
fall sammenlignet med den oppmerksomheten landet fikk både
politisk, økonomisk og militært
de første årene etter krigen, sier
Lurås, som kjenner Bosnia-Hercegovina godt fra flere langvarige
opphold i landet.
– Nå er det ingen vesentlige
hovedsteder som driver en aktiv
Bosnia-politikk lenger, tilføyer
han.
– Jeg tror ikke det har vært vilje
til å følge opp situasjonen de siste
årene. Man føler at de fleste tiltak
er forsøkt. Kanskje har det vært
feilslått fra begynnelsen, mener
Lurås.
Han tror situasjonen vil fortsette som nå enda noen år.
– Men en deling av BosniaHercegovina kan kanskje skje om
15– 20 år, sier han.
Ny krig?
Professor Svein Mønnesland er
heller ikke optimist.
– Jeg hadde et visst håp til EUs
engasjement, men jeg kan ikke se
at det kommer noe ut av det. Det
virker som om Bosnia er falt ut av
EUs oppmerksomhet, at EU har
gitt opp, sier han.
En bosnisk diplomat sa på et re-
FAKTA
Srebrenica
◗◗ Srebrenica er en by i Bosnia-Hercegovina, cirka 80 km nordøst for
Sarajevo, nær grensen til Serbia.
◗◗ Etter folketellingen i 1991 hadde
Srebrenica 75 prosent muslimer og
23 prosent serbere.
◗◗ I 1993 hadde befolkningen vokst
fra cirka 30.000 til cirka 70.000 etter stor tilstrømning av flyktninger.
◗◗ Srebrenica var av FN erklært som
«sikker sone», men byen ble likevel
offer for en bosnisk-serbisk offensiv i 1995.
◗◗ Cirka 8.000 bosnjakiske gutter og
menn ble massakrert av serbiske
soldater i dagene fra 13. til 17.
juli 1995. Dette er regnet som den
verste krigsforbrytelsen i Europa
etter andre verdenskrig.
◗◗ Både FNs krigsforbryterdomstol for
det tidligere Jugoslavia (ICTY) og
Haag-domstolen (ICJ) har fastslått
at Srebrenica-massakren var et
folkemord.
◗◗ Srebrenica er i dag en del av Republika Srpska, den serbiske delen av
Bosnia-Hercegovina.
lativt åpent møte at han er redd for
en ny krig.
– Da kan ikke jeg være optimist, sier Mønnesland.
– Det vil neppe være noen sak
for bosnjakene å drive serberne
i Øst-Bosnia ut i en ny krig, hvis
ikke Serbia griper inn. Og det kan
vel Serbia neppe. Bosnjakene vil
bli fordømt, men etter et par år er
vel det glemt igjen.
Må forstå Bosnia
Å markere 18-årsdagen for Srebrenica-massakren uten å tenke
på Bosnia-Hercegovinas framtid
er opprørende, mener Sonia Biserko, mangeårig leder av Helsingforskomiteen i Serbia.
– Så lenge EU ikke har forstått
og løst problemene i Bosnia-Hercegovina, vil Unionen heller aldri
forstå det Balkan som er i ferd
med å bli en del av EU, sier hun.
– Det er på høy tid at verdenssamfunnet gjør et seriøst forsøk
på å etablere Bosnia som én stat
og slutter å la seg manipulere av
de etniske elitene som styrer alt.
Folket vil noe annet, understreker
Biserko.
Hun viser til de siste ukenes
protester i Sarajevo mot korrupte,
selvtilfredse og likegyldige politikere av alle etnisiteter.
Planlagt
Srebrenica var sammen med Zepa
og Gorazde tre byer i Øst-Bosnia
med et bosnisk-muslimsk folkeflertall.
Det siste serbiske angrepet på
IKKE OPTIMIST: – Det vil neppe
være noen sak for bosnjakene
å drive serberne i Øst-Bosnia
ut i en ny krig, hvis ikke Serbia
griper inn. Og det kan vel
Serbia neppe. Bosnjakene vil
bli fordømt, men etter et par
år er vel det glemt igjen, sier
Svein Mønnesland.
FOTO: Bendiksby, Terje
Srebrenica begynte 6. juli 1995,
og byen ble inntatt av bosniskserbiske soldater 11. juli etter en
plan som Radovan Karadzic og
Ratko Mladic hadde utarbeidet
samme vår.
Erobringen av Srebrenica og
seinere Zepa var avgjørende for å
opprette et «etnisk rent» serbisk
Øst-Bosnia, som seinere skulle
slås sammen med Serbia. NTB
409 NYE KISTER: En bosnisk mann ber ved kisten til en av sine slektninger,
moni i går. FOTO: DADO RUVIC, Reuters/NTB Scanpix
Syriske opprørere sulter ut befolkningen i Alepp
Syriske opprørere blokkerer
matforsyninger til Aleppos indre
bydeler. – De kaster mat på bakken og trakker på den, forteller
en medarbeider i Det syriske
bibelselskapet.
opp blokaden av de regjeringskontrollerte områdene av byen,
melder nyhetsbyrået Reuters.
Matvareprisene i byen er mer
enn tidoblet. Innbyggerne må
kjempe stadig hardere for å skaffe
seg sitt daglige brød.
Kari Fure
– Som Leningrad
[email protected]
MATBLOKADE: Matvareprisene i Aleppo er mer enn tidoblet.
Innbyggerne kjemper stadig harderer for å skaffe seg sitt
daglige brød. FOTO: MUZAFFAR SALMAN, NTB SCANPIX
Væpnede kamper og flyangrep har
lenge satt innbyggernes liv i fare i
den syriske storbyen Aleppo. Nå
er de også truet på livet av kritisk
matmangel.
Syriske opprørere har trappet
Mange kristne bor i Aleppos bykjerne. Det er her Bibelselskapets
butikk og lager ligger, og her har
mange av de store kirkene sine hovedkontor.
Bernt Greger Olsen, bibelmisjonsleder i Det norske bibelselskap, snakket med sine syriske
kollegaer for et par dager siden.
– Har folk med seg så lite som
en kilo med mat, så kaster opprørssoldatene det på bakken og
tråkker på det, sa Melo, en av Bibelselskapets medarbeidere. – Vi
har ikke brød, ikke mel til å bake
brødet, ikke frukt og grønnsaker,
sa hun.
Det rapporteres også om utstrakt bruk av bombekastere mot
bykjernen.
– Risikerer folk å sulte i hjel?
– De uttrykte seg ikke på den
måten. De lever av det de har
hjemme. Folk har bygget seg opp
visse lagre, men situasjonen er
dramatisk, kanskje det mest dramatiske de har opplevd så langt.
UTLAND
DAGEN - fredag 12. juli 2013
15
y Bosnia-krig
MALALA-DAGEN: Fredag 12. juli er offisielt døpt Malaladagen til ære for Malala Yousufzai. FOTO: AFP PHOTO/NTB SCANPIX
Malala holder tale i FN på
bursdagen
Pakistanske Malala Yousufzai
bruker 16-årsdagen sin til å
fremme jenters rett til utdanning. Jenter risikerer liv og
helse for å gå på skole i konfliktområder, ifølge Redd Barna.
Malala Yousufzai er blitt et globalt ikon for jenters rett til utdanning etter at hun ble skutt
av Taliban på vei til skolen i
oktober i fjor. På sin 16-årsdag
fredag taler hun til FNs hovedforsamling for å fremme jenters
rett til utdanning.
Fredag 12. juli er offisielt
døpt Malala-dagen til ære for
jenta.
Men ifølge Redd Barna er
Malala langt ifra alene om å
risikere liv og helse for å ta
utdanning. Jenters skolegang
rammes spesielt hardt i konflikter, skriver organisasjonen i en
ny rapport.
«Beundringsverdig mot»
Nye tall viser at 28,5 millioner
barn i konfliktområder ikke får
skolegang, ifølge Redd Barna.
Av disse er 55 prosent jenter.
– I konflikter er det en del
faktorer som rammer jenter
spesielt. De utsettes oftere for
overgrep som voldtekt, som
i seg selv medfører skam og i
noen tilfeller graviditet som
gjør at de ikke fortsetter på skolen, sier Gerd-Hanne Fosen,
leder av Redd Barnas utdanningsteam, til NTB.
– Man kan også tenke seg
at foreldre er mer beskyttende
overfor jenter, og at de i større
grad blir holdt hjemme, sier
hun.
Ifølge Røde Kors kan jenter
være mål for angrep i kraft av
å være jenter, slik Malala var. I
land som Afghanistan, Pakistan, Mali og Kongo føres en
ideologisk begrunnet kampanje
mot jenters utdanning.
– Malalas mot er beundringsverdig på mange vis, sier
Fosen. NTB
Koptisk mann funnet – Bensinmangel ledd
halshogd
i kuppforberedelse
Oppgitt over Vesten
■■En koptisk kristen mann er
funnet halshogd på Sinaihalvøya. Det opplyser kilder
i sikkerhetstjenestene og
øyenvitner til AFP. Mannen
ble funnet i Sheikh Zuwayd i
det nordlige Sinai.
En tjenestemann i sikkerhetstjenesten anklager
«ekstremister» for å stå bak
drapet.
Situasjonen i det nordlige
Sinai har vært svært urolig
siden president Mohamed
Mursi ble avsatt i forrige uke.
Radikale islamister har siden
revolusjonen i Egypt i 2011
etablert seg i området og
brukt det som en base for angrep på sikkerhetsstyrker. NTB
– Jeg er sterkt imponert over de
som holder ut i Aleppo. De fortsetter i sine jobber og utfører sine
oppdrag, i solidaritet med folket
som de er en del av, sier Bernt
Greger Olsen.
Han forteller at mange kristne
er oppgitt over Vesten som velger
å støtte opprørerne.
– De føler at de gale personene
får støtte og opplever det som et
angrep på seg selv, sier han.
Bibelselskapet har måttet flytte store deler av lageret sitt fra
Aleppo til Damaskus. dagen
■■Egyptiske myndigheter er glad for at USA viser «forståelse»
ved å beskrive den avsatte presidenten Mohamed Mursis styre
som udemokratisk.
Talsmann for det egyptiske utenriksdepartementet Badr
Abdelatty sier at USAs holdning til den tidligere presidentens
styre viser at amerikansk «forståelse» for de politiske endringene landet har gått igjennom.
Han viste til en uttalelse fra talspersonen Jen Psaki fra amerikansk UD som beskrev Mursis styre som udemokratisk.
– Demokrati handler om mer enn bare å vinne valget ved
urnene, sa Psaki. NTB
, en av 409 nye kister med identifiserte ofre etter Srebrenica-massakren som ble begravet i en minnesere-
po
Det minner om slikt vi har hørt
fra Leningrad under 2. verdenskrig. Vi hadde ikke trodd vi skulle
oppleve dette i 2013, sier Bernt
Greger Olsen.
– Det føles vondt å snakke med
mennesker som er i en slik situasjon. Maktesløsheten oppleves så
sterkt.
Demonstrasjoner
Hensikten med blokaden skal
være å ramme regjeringshæren,
men aksjonen fordømmes av
mange aktivister som mener det
er feil å straffe de mer enn to millioner innbyggerne som fremdeles
holder til i de indre bydelene.
– Blokaden er en forbrytelse.
Det er en helt forferdelig matmangel, sier en kilde til Reuters.
Aktivister i Aleppo har protestert mot matblokaden. Ifølge The
Syrian Observatory for Human
Rights ble en av demonstrantene
skutt og drept. Gjennom videoopptak kan gruppen dokumentere
hendelser der kvinner desperat
forsøker å forhandle med opprørere om å få ta med seg matvarer
hjem.
De fleste av veiene inn
til Aleppo er nå stengt av
opprørerne. Det er forbundet
med livsfare å gi seg ut på de få
som er åpne, melder The Syrian
Observatory for Human Rights.
■■På meget kort tid er de
akutte krisesymptomene som
bidro til folks misnøye med
den avsatte president Mohamed Mursis styre, borte. Det
var kuppforberedelser, mener
noen.
Det er den amerikanske
storavisen The New York Times som forteller hvordan de
akutte krisesymptomene som
rammet egypterne plutselig
er over.
Bensinstasjoner har igjen
både bensin og diesel, det
er ingen køer, og de stadige
strømbruddene er forsvunnet som dugg for sola. Og
kanskje aller viktigst: Politiet
er tilbake på gatene. NTB
Egypt glad for amerikansk forståelse
16 Utland
VIDSYN
DAGEN - fredag 12. juli 2013
DAGEN - fredag 12. juli 2013
Utland
17
RAMADAN: Tyrkiske muslimer i Istanbul gjør seg klare til å bryte fasten ved solnedgang. Ramadan er den niende måneden i den islamske kalender og islams fastemå-
ned. Den mest framtredende hendelse under denne måneden er en faste som blir praktisert av alle muslimer. Man skal avstå fra handlinger som bryter fasten: å spise,
drikke, ha seksuelt samvær, røyke eller havne i krangler. Man skal også være bevisst på sitt språk. Man skal unngå legebesøk og tannlegebesøk under ramadan slik at
man ikke bryter fasten. Etter solnedgang gjelder fastebestemmelsene ikke. FOTO: BULENT KILIC, AP PHOTO/NTB Scanpix
18 ANNONSE
”Vil bare takke for Maritakafeen. Sov ute i Oslo i tre år og
det var alltid godt å komme inn dit og få varme, grøt, klær,
sovepose og møte noen som faktisk så meg og ville snakke
med meg, selv om jeg ikke var hyggelig tilbake. I ettertid
har jeg blitt frelst og begynt helt på nytt med fast
jobb og leilighet og har det kjempegodt. Tusen takk!”
GI NOEN EN
NY START
PÅ LIVET
Maritastiftelsens virksomhetsområder er bl.a.:
• kontaktkafé og oppsøkende virksomhet
• fengselsarbeid
• arbeidstrening og oppfølging
• musikkverksted for ungdom
• botilbud for ungdom
• Rock mot Rus og foredrag - forebyggende
• arbeid for ungdom
• Mercy House, et lavterskeltilbud til mennesker i
• ulike livsfaser
Gi din gave til gavekonto 3000 17 15050,
eller online på www.marita.no
Støtt Maritastiftelsen
og gi noen en ny start på livet!
I sommer har Maritastiftelsen stand på:
• Sommerstevnet til EUTF på Frekhaug 2.-7. Juli
• Oase i Kristiansand 9. - 14. juli
• Visjon 13 i Stavern 17. - 21. juli
• Evangeliesenterets sommerstevne på Østerbo
• 22. - 28. juli
www.marita.no
Illustrasjonsfoto fra Marita Brukthandel
DAGEN - fredag 12. juli 2013
Utland
DAGEN - fredag 12. juli 2013
19
STORT TEAM: NLA Høgskolen vitjar Uganda Christian University februar i år. Framme frå venstre: Carol Azungi Dralega (Vestlandsforsking), John Senyonyi (rektor, UCU),
Monica Chibita (UCU), Terje S. Skjerdal (NLA Høgskolen). Bak frå venstre: Kåre Melhus (NLA Høgskolen), Oddgeir Tveiten (Høgskolen i Agder), Siri E. Haug (NLA Høgskolen) og Liv Iren Hognestad (NLA Høgskolen). FOTO: Privat
NLA skal utdanne
journalistar i Uganda
Gimlekollen etablerer mastergrad i journalistikk i vaklande
afrikansk demokrati.
Andreas Sørås
[email protected]
– Dette er veldig gledeleg. Me
meinte å ha eit godt prosjekt, men
kjende oss absolutt ikkje sikre på
å kome til å hevde oss, seier prosjektleiar Terje S. Skjerdal.
Prosjektet har fått 12 millionar kroner frå NORAD over 5 år.
Dei er eit av 46 prosjekt som fekk
tildeling.
– I korte trekk handlar
prosjektet om å opprette ein mastergrad ved Uganda Christian
University (UCU), fortel projektleiaren.
Frå før har NLA Mediehøgskolen Gimlekollen etablert
FAKTA
Gimlekollen i Uganda
◗◗ NLA Gimlekollen har tidlegare
etablert matergradar i journalistikk i Kosovo og Etiopia.
◗◗ Har fått tildelt 11,8 millionar
kroner over fem år til etablering
av mastergrad i Uganda.
◗◗ Uganda Christian University har
11.000 studentar. 400 av desse
på journalistikk.
mastergradar i journalistikk i
Etiopia og Kosovo.
Langt NLA-samarbeid
UCU har i dag 400 studentar på
bacehlorgraden i massekommunikasjon. NLA har samarbeidd med
universitetet i omlag 10 år innan
andre fagområde. 19 studentar frå
GLADE: Siri E. Haug (NLA Høgskolen) saman med ugandiske
prosjektmedarbeidarar. FOTO: NLA
Uganda har som ein del av samarbeidet tatt mastergrad i pedagogikk ved NLA i Bergen.
– Kvifor akkurat Uganda?
– Grunnen til at me inngår samarbeid med UCU er at institusjonen er fagleg solid og samstundes
har behov for meir kompetanse.
Skjerdal fortel at også gode personlege kontaktar har spelt inn for
at valet fall på nettopp Uganda.
Gode erfaringar
Med kunnskapen frå Etiopia og
Kosovo meiner Skjerdal NLA har
ein spisskompetanse på medieutvikling i overgangsamfunn.
– Me ser på styrking av journalistar og medier som ein viktig
faktor i eit land sin demokratiseringsprosess, seier Skjerdal, som
tidligare i år forsvarte ein doktorgradsavhandling om journalistikk
i Etiopia.
Som fleire andre afrikanske
land fekk Uganda ei demokratisk
styreordning rundt 1990, men regjeringa har dei seinare åra vorte
meir og meir einerådig. Dette
merkast mellom anna i mediesektoren, som ifølgje Skjerdal har
vorte gjenstand for ulike typar restriksjonar.
– Sjølv om Uganda vert framheva som eit land med eit mangfaldig medielandskap og omlag
150 radiostasjonar, er kvaliteten
på mediekanalane svært variabel.
Det er behov for kompetanse,
både når det gjeld praktisk journalistikk og ikkje minst når det gjeld
medieforsking, seier han.
Doktorgrad viktig
Det er ifølgje Skjerdal for svake
undervisningsressursar i Uganda.
– Dei har berre ein på medieinstituttet med doktorgrad. Ein sentral del av prosjektet er å utdanne
fire personar med doktorgrad ved
STORT UNIVERSITET: Uganda Christian University fekk
universitetstatus i 1997 FOTO: Terje S. Skjerdal
eit universitet i Sør-Afrika og i
oppbyggingsfasen støtte arbeidet
med utarbeiding av læreplan.
Skjerdal seier det viktigaste er å
få kompetansen på plass gjennom
utdanninga i Sør-Afrika, og så vil
lærarar frå NLA undervise dei første åra.
Resultat i Etiopia
I Etiopia har NLA sitt arbeid gitt
resultat. Utdanninga ved universitetet i Addis Abeba er i dag ein
ressursbase for dei 21 regionale
høgskulane i landet. I Uganda vonar Skjerdal at noko liknande skal
skje.
– Uganda har ein spanande
mediakontekst sidan dei har ein
etablert medieindustri, men manglar formell kompetanse. Me er
spesielt opptatt av å skape eit berekraftig prosjekt. Det greidde me
i Etiopia og det vonar me å greie
igjen. DAGEN
MUKONO: 25 kilometer utanfor hovudstaden Kampala ligg UCU. FOTO: Terje S. Skjerdal
20 REPORTASJE
DAGEN - fredag 12. juli 2013
SART: Lys rosa, sarte blomster er villrosens kjennetegn.
BLÅ: Jeg visste ikke navnet, men uan-
sett, den fungerer for meg, blott til
lyst og glede.
Se på
blomstene
ved havet
ROSEBUSK: Nyperoser er for meg alltid knyttet sammen med blankskurte
Jeg håper jeg aldri blir lei av å
se på blomstene i den norske
naturen, enten jeg finner dem
ved sjøen, i skogen eller på
fjellet.
Tor Weibye
[email protected]
Jeg kan ikke la være å tenke på
hvilken generøs skjønnhet jeg blir
til del, helt uten at det koster meg
noen ting der jeg finner veien,
sammen med bikkja:
Over svaberg, ned i kløfter,
forbi tjern der rumpetrollene
forlengst har blitt frosker, på
nedsiden av dammen der nøkkerosene snart vil blomstre, inn i
«tunnelen» formet av varmekjære
løvtrær og prydbusker og videre
langs en humpete, støvete og
smal hyttevei. Men overalt står
de der, blomstene, både kjente og
ukjente.
Jeg tenker at det spiller liten
SVART: Hvite blomster i et tornekratt gir løfter
om svarte bær i august. Bjørnebær blir det om
ettersommeren er varm nok.
rolle om jeg vet hva de heter eller
ikke. Noen kjenner jeg, så som
villroser, prestekrager, tepperot,
tiriltunge, og strandsmelle. Jeg
nikker gjenkjennende til markjordbær, bjørnebær og strandnellik. Og jeg finner soleier av
et eller annet slag, følblom og
medlemmer av skjermplantefami-
GULT: En av de lavtvoksende blomstene langs
tur-ruten er tiriltunge, gul, rød og oransje på
samme tid.
lien. Geitramsen blomstrer også
her og der.
Anerkjent skjønnhet
Andre aner jeg ikke navnet på,
men jeg anerkjenner uansett
deres skjønnhet. Som den korsblomstrede, spinkle planten jeg
finner inne i skjul under løv-
trærne, på en grunn som består
av rullesteiner. Den har bittesmå
hvite blomster på syltynne stilker.
Eller planten som byr på mange
blå blomster oppover en lodden
stilk og med små, sverdformede
blader. Eller den sterkt lilla-fargede blomsten som opptrer i tuer
helt ned mot vannkanten.
Uansett: Blomstene er der som
enkeltstående skjønnhets-åpenbaringer, som hele kulørte tepper
eller som fargesterke kontraster
til blekt og blankskurt berg. De
blomstrer, tilbyr innsektene sin
nektar, setter frø og sikrer formeringen. Plantenes liv og eventuelle
nytte er likevel ikke avgjørende
for opplevelsen. Det handler
bare om det vakre i det enkle, i
det tandre og spinkle. I de klare
fargene.
Og lenger framme på turen,
nærmere på folk og ferdsel, langs
veien, er allerede de første gule
delikatessene på vei opp av jorda.
Ennå er kantarellene små og
puslete, men de lyser lovende
blekt gult gjennom løvet som falt i
fjor. Snart skal de få godgjøre seg
i en stekepanne nær meg i selskap
bare med smør, salt og pepper.
Med den slags på tallerkenen behøver man ikke så mye annet enn
en skive godt brød for å ha det
veldig bra som ferierende vandrer
og naturnyter. DAGEN
DAGEN - fredag 12. juli 2013
REPORTASJE
21
svaberg i grantitt og blått hav i Vestfoldskjærgården. Alle FOTO: Tor Weibye
HVIT: Den lyser opp i skyggen av et løvtre-kratt med sin
fine skjerm av små blomster på tynne stengler. Sandskrinneblom, mener min plantekyndige bror.
UTSYN: Noen har montert en benk på det beste utsiktspunktet langs tur-ruten min. Den er boltet fast i
fjellet og tåler vind og bølger, og innbyr til en pause lufting av innestengte tanker.
22 ANNONSE
DAGEN - fredag 12. juli 2013
Har du solgt bolig?
- del din erfaring
Finn og vurder din
eiendomsmegler
Norges største guide til eiendomsmeglere
Menighet
DAGEN - fredag 12. juli 2013
JESUS OG FARISEERNE: Fariseerne sto Jesus mye nærmere enn saduceerne. Det er færre stridssamtaler mellom Jesus og saduceere, trolig fordi det var
viktigere for Jesus å avgrense seg mot fariseiske feiltolkninger av GT. FOTO: Dagen-arkiv
Det dobbelte kjærlighetsbudet
Like før vår tekst (12:18-27) gjendriver
Jesus saduceerpartiets forkastelse av
oppstandelsestroen. I vår tekst fortsetter samtalen, ikke som en stridssamtale, men som en dialog mellom to
meningsfeller, sitat:
28 En av de skriftlærde, som hadde hørt
på ordskiftet og forsto at Jesus hadde
svart dem godt, kom da bort til ham og
spurte: Hva er det første av alle budene?
Denne skriftlærde var sannsynligvis en Jesus-vennlig fariseer. Det var
saduceerne som hadde flertall i Det
høye råd, Sanhedrin. De var politisk
høyreorienterte og teologisk liberale.
De sto for målbevisst tilpasning til den
romerske okkupasjonsmakten. Den
mektige yppersteprestfamilien (Annas
og Kaifas) var saduceere. Læremessig
var avstanden stor mellom Jesus og
saduceerne. Fariseerne sto Jesus mye
nærmere. Det er færre stridssamtaler
mellom Jesus og saduseere, trolig fordi
det var viktigere for Jesus å avgrense
seg mot fariseiske feiltolkninger av GT.
Den siste uken før påske tok saduceerne føringen i kampanjen mot
Jesus og satte fariseerne på sidelinjen.
Yppersteprestfamilien gjennomførte
arrestasjonen, rettsforhøret og overleveringen av Jesus til romerne. Da
fariseerne noen år senere fikk flertall
i Sanhedrin, tyder enkelte kilder på at
de var noe brydd over det justismordet
som rammet Jesus. Ved Jerusalems fall
år 70 ble saduseerpartiet borte.
Vår sympatiske fariseers spørsmål
tok opp et velkjent debatt-tema. Det
er referert rabbinske utsagn om de to
kjærlighetsbudene i følgende skrifter:
Isakars Testamente, Daniels Testamente, Rubens Testamente, Judas Testamente, Sebulons Testamente og Gads
testamente. Dessuten hadde rabbi
Hillel et par tiår tidligere svart på det
samme spørsmålet omtrent slik som
Jesus svarer i v 29-31. Andre rabbinere
siteres på lignende utsagn. Markus
siterer Jesu svar slik:
29 Jesus svarte: Dette er det første av
alle budene: Hør, Israel! Herren vår
Gud, Herren er én,
I dette verset er det viktig å legge
merke til hvordan Jesus innleder sitatet
av kjærlighetsbud nummer én. Det er
5Mos 6:4-5 Jesus siterer. Vi er vant til
å regne setninger som begynner med
«Du skal ...» som egentlige bud. Men
Jesus følger jødisk sitatskikk. Sannsynligvis er v 29 et tegn på Jesu tilslutning
til denne sitatskikken. (Dessverre har
både katolsk, luthersk og radikalprotestantisk katekismetradisjon vennet
seg til å sitere og nummerere budene
på andre måter.)
Det er «Sj’ma Jisrael» Jesus her
siterer og bekjenner. Fromme jøder
bekjenner dette hver dag, og bekjenner
det også når døden melder seg. Jesus
fortsetter sitatet fra 5Mos 6:4ff slik:
30 og du skal elske Herren din Gud av
hele ditt hjerte og av hele din sjel og av
all din fornuft og av all din makt. Dette
er det første budet.
Vi skal elske Faderen på fir-foldig
vis, sier sitatet: (1) Av hele vårt «hjerte»
= personlighetssenteret vårt. (2) Av
hele vår «sjel» = livet som bor i kroppen. (3) Av all vår «forstand» = summen av fornuftsfunksjonene: tanke,
holdning og overbevisning. (4) Av all
vår «makt» = viljestyrken. Med andre
ord skal det ikke finnes et eneste lite
hjørne i oss som ikke elsker Gud. Det
krever kjærlighetsbudet.
Dette felles jødiske og kristne
budskapet (om å elske Gud) er altså
en hovedsak på søndag. Men Jesus har
mer å si:
31 Det andre, som er like stort, er dette:
Du skal elske din neste som deg selv! Det
finnes ikke noe annet bud som er større
enn disse.
Her siterer Jesus kjærlighetsbud
nummer to, nestekjærlighetsbudet
fra 3 Mos 19:18b. Begrepet «neste»
heter på hebraisk «re’a» og på gresk:
«plésion». Ordet fins 488 ganger i GT
og 17 ganger i NT . Det betyr «venn»,
«kamerat», «felle», «nabo», «en som jeg
i en gitt situasjon står overfor». Jesus
utdyper definisjonen av neste-begrepet
i lignelsen om den barmhjertige samaritanen (se Luk 10:30-36).
To andre samtaler, der Jesus stiller
sammen de to kjærlighetsbudene og
forkynner dem som summen av alle
bud, refereres i Matt 22:34ff og Luk
10:25ff. Når vi hos Johannes leser at Jesus kaller det «et nytt bud», betyr ikke
det at han fornekter dets opphav i GT.
Men det betyr at han vil fornye disiplenes bevissthet om det. I Rom 13:9f og
Gal 5:14 lærer Paulus det samme.
Det felles jødisk-kristne nestekjærlighetsbudet er dermed annen hovedsak på søndag. Markus fortsetter:
8. søndag i treenighetstiden, 14. juli 2013, Mark 12:28-34
32 Den skriftlærde sa til ham: Godt,
Mester! Det er sant det du sier, at han
er én, og at det ikke er noen annen uten
ham.
33 Og det å elske ham av hele hjertet og
av all forstand og av all makt, og å elske
sin neste som seg selv, det er mer enn
alle brennoffer og slaktoffer.
Den sympatiske skriftlærde slutter seg
her helt til Jesu svar. Når han resymerer
det litt fritt, svarer det til vanlig forkortelsesteknikk i rabbinske læresamtaler.
Husk at begge samtalepartnerne kunne
GT utenat på hebraisk. De trengte
bare stikkord for å minne hverandre
om de forskjellige tekstene. Tilføyelse
om brennoffer og slaktoffer er en slik
stikkord-henvisning til tekster i 5 Mos
4:35, 2 Mos 8:10, 1 Sam 15:22, Hos 6:6
og Jes 45:21. Så avslutter Markus slik:
34 Da Jesus så at han svarte forstandig,
sa han til ham: Du er ikke langt borte
fra Guds rike! Og ingen våget å spørre
ham mer.
I dette verset ser vi i et glimt at Jesus
har en innsikt som den skriftlærde ikke
kunne forutsettes å ha og som inngjød
ærefrykt for Jesus blant tilhørerne. For
Jesus kunne lese hjertetilstanden hans,
så han så hvor nær han var Guds rike.
Det er ikke rart at temaet om å arve
Guds rike aktualiseres akkurat her.
For disse to budene forkynner egentlig gjerningsrettferdiggjørelse. Men
gjerningenes frelsesvei fører aldri noen
helt frem (se Rom 3:10-20). Derfor
flyter budskapet om Jesus som sann
Gud, som kjærlighetsbudets eneste
fullkomne oppfyller, og som frelser og
forsoner, naturlig frem i forlengelsen
av denne teksten. Det må også forkynnes på søndag.
Lesetekster: Jos 22:1-6 og Fil 1:9-11
23
24 ANNONSE
DAGEN - fredag 12. juli 2013
Hvor går turen i sommer?
Få full oversikt over alle kristne stevner i sommer-Norge.
Besøk den helt nye portalen
ANNONSE
DAGEN - fredag 12. juli 2013
BEGRAVELSESBYRÅ
BEGRAVELSESBYRÅ
25
STILLING LEDIG
Begravelsesbyrået for
byen og distriktet
UNGDOMSARBEIDER
søkes 60 % stilling som ungdomsarbeider
i Eiken, Vest-Agder.
Tlf 55 13 15 00 - www.dbeg.no
Mulighet for 100% stilling
i kombinasjon med arbeid i kretsen.
w w w. s o l s t r a n d s . n o
Begravelsesbyråkjeden Jølstad
55 55 16 16 (hele døgnet)
I Eiken har vi hatt ungdomsarbeider i flere år, og det
er et stort aktivt ungdomsmiljø, med muligheter for
videreutvikling. I dag er det faste ungdomskvelder,
aktive lovsangsteam, kor, Krik , bibelgrupper etc.
Vi søker en engasjert person som er glad i Jesus, som
trives blant ungdom, og ønsker å formilde evangeliet.
Ansettelse i Indremisjonsforbundet Sør, og lønn etter
ImF`s lønnsregulativ. Det forventes lojalitet mot
ImF`s læregrunnlag.
Vår erfaring – din trygghet

Er dette
noe for deg? kretsleder Torgeir Skrunes
Spørsmål og info kontakt
[email protected] eller telefon 98 83 14 03
Tlf. 56 35 09 10. Vakttelefon/ 56 35 16 61 kontor.
KUNNGJØRING
Frivillig i Kristen-Norge?
Nå kan du tegne dine privatforsikringer hos oss!
TESTAMENTARISKE
STORFJORDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD/
MØRE BISPEDØME
Hjertelig takk for
testamentariske gaver og
minnegaver, som bidrar til
å redde og beskytte liv.
Diakon i Skodje, Ørskog og Stordal, 100% stilling
Kateket i Stranda og Norddal, 100% stilling
Sjå fullstendig utlysing på den einskilde stilling på www.nav.no
og på: www.kirken.no/more og www.storfjorden.kyrkja.no
Kirkens Nødhjelp
Tlf. 22 09 27 00
www.kirkensnodhjelp.no
Knif Trygghet tilbyr gode forsikringer til konkurransedyktige
priser. Vi er 100 % eid av kristen-Norge. Overskuddet
forblir i fellesskapet.
TIL LEIE
Bestill forsikringene dine på
www.kniftrygghet.no eller ring oss på 23 68 39 00.
DEN NORSKE KYRKJA
Bergen, sentralt
vil også bli lyst ledig i bispedømet:
Desse stillingane
Sokneprest i Ørskog og Stordal, 100% stilling
Sokneprest i Sunnylven og Geiranger, 100% stilling
Møre Bispedøme
gjennom livet
Landås, v/buss: Trivelig
14 kvm. loftshybel, inkl.
strøm+møbler/hv.v.,
ekskl. nett/TV. Fellesbad
m/1. (Sykkel)bod. 3900
kr/mnd. (+ 2 mnd. dep.).
Visn.: 16/7, ev. annen
dag. Overt.: 28/7?
Kontakt Kristian;
[email protected] .
MHS
NETTSTUDIER
VIL DU
LÆRE MER
OM ISLAM?
Misjonshøgskolen lanserer høsten 2013 nettstudier i islam.
Det vil bli undervist i 3 emner over 1 ½ år. Hvert emne gir
10 studiepoeng.
Høst 2013: Islam
Vår 2014: Den muslimske familie
Høst 2014: Politisk islam
GLOBALT MILJØ MED STUDENTER FRA HELE VERDEN
Misjonshøgskolen er en vitenskapelig høgskole med studietilbud i teologi, religion, kultur, samfunn
og interkulturell kommunikasjon. Studentene våre kommer fra hele verden. Som student hos oss
kan du ta deler av utdannelsen ved samarbeidsinstitusjoner i Afrika, Asia, Europa, Nord-Amerika
eller Sør-Amerika.
www.mhs.no
Barne- og musikkmedarbeider
Vi søker en person til en 40-50% prosjektstilling over tre
år. Hovedoppgaven til barne og musikkmedarbeideren vil
være å starte og være drivkraft i et sang- og musikkarbeid
for barn, gjerne ut fra konseptet Soul Children.
Vi ønsker at mange barn og unge i bydelen vår skal få
møte og dele det gode budskapet om Jesus gjennom sang
og musikk.
Se: www.arna-misjonsmenighet.no for utlysningstekst.
KRISTNE MØTER
DEN NORSKE
KIRKE I EKSIL
Gudstjenester søn.
14. juli kl. 11.00
OSLO:
Kongsvn 82:
Jon Fr. Wisløff Norborg
Vil du støtte vårt kall?
Giverkonto: 3569.31.06360
Søknad med CV sendes til: [email protected]
spørsmål om stillingen kan rettes til
Ole Petter Livden, mob 908 60 151.
Søknadsfrist: 15. august 2013
Besøksadr:
Hølbekken 1, Arnatveit
Tlf: +47-55 24 32 50
Postadr:
Postboks 239 Indre Arna,
5888 BERGEN
E-post: [email protected] Internett: www.arna-misjonsmenighet.no
Alle hjertelig velkommen!
Bibelsamling
Jan Opsal, dosent ved MHS og religionsforsker og islamekspert, er foreleser i emnet islam.
For mer informasjon, se våre nettsider: www.mhs.no
Spørsmål kan rettes til studiesjef Torrey Seland,
tlf. 51 51 62 22, e-post: [email protected]
Søker:
Audnastrand leirsted
18.-21. juli 2013
Talere: Gunnar Nilsson
og Immanuel Fuglsang
Sang: Torvald Kjetilstad
Møter, bibeltimer,
sangmøter, tur m. m.
Info: 38015909/
97011726 eller
51434457/91860275
Arr.: Stiftelsen På
Bibelens Grunn
NLM-BARNEHAGENE AS
avd. Heimly barnehage
Fast 100 % førskolelærer
Se www.nlm-heimly.barnehage.no
KRISTNE MØTER
ULSET MISJONSSENTER
Møte - søndag 14.7. kl. 19.00. T: Per Bråten.
Emne: Evangeliske skatter og profetiske glimt fra
Salmenes Bok. Leikvoll deltar. Hjertelig velkommen!
26
DEBATT
DAGEN - fredag 12. juli 2013
Debattredaktør :
Tarjei Gilje
E-post:
[email protected]
Bøker og forbrytelser
Sensur
Nils-Petter Enstad
Forfatter
Ada Sofie Austegaard i Stine
Sofies Stiftelse etterlyser fortgang i regler som kan forhindre
straffedømte i å skrive bok om
egen kriminalitet. Er det noe et
slikt regelverk ikke trenger, er
det «fortgang» – snarere bør det
vurderes om man i det hele tatt
ønsker slike regler.
Det er meldingen om at Anders
Behring Brevig planlegger å
skrive en bok om 22. juli som er
bakgrunnen for Austegaards utspill. Hun ønsker ikke å begrense
ytringsfriheten, forsikrer hun,
men vil ha regler som gjør at
kriminelle ikke skal tjene penger
på å skrive om egne forbrytelser.
Det hadde kanskje vært ryddigere
om Ada Sofie Austegaard faktisk
etterlyste en form for sensur. Det
finnes allerede lovbestemmelser
som legger begrensninger på
ytringsfriheten. Det er ikke alle
typer synspunkter det er greit –
enn si lov – å gi uttrykk for i det
åpne rom. «Pengeargumentet»
virker dermed rett og slett litt
vikarierende.
Det er en myte at det skal være så
veldig mye penger å tjene på det å
skrive bøker. Vi som driver med
den slags, gjør det snarere fordi
vi har en fortelling vi vil dele eller
et budskap vi vil fremme, enn at
vi tror at forfatterskap er en vei
til rikdom eller store inntekter.
For hver Jo Nesbø eller Anne
Holt, er vi hundrevis av forfattere
ETTERLYSNING?:Det hadde kanskje vært ryddigere om Ada Sofie Austegaard faktisk etterlyste en form for sensur, skriver Nils-Petter
Enstad. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix
som kan komme med både en og
flere bøker i løpet av et år, uten at
bankkontoen svulmer opp av den
grunn.
Ada Sofie Austegaard er opptatt av de pårørende følelser
dersom en drapsmann skriver
bok om sin forbrytelse. Det er
et legitimt hensyn, selv om det
ikke fanges opp av pengeargu-
mentet. Men man kan heller
ikke kreve at det blir lagt lokk på
den offentlige samtalen om en
forbrytelse, er den aldri så grov
og rammer den en selv aldri så
mye. Sorgarbeid er en personlig
prosess som man finner ulike
løsninger på. Ada Sofie Austegaard har funnet sin. Det er ikke
alle pårørende som ville verken
klart eller ønsket å stå fram på
Mobbing i Den norske kirke
Mobbing i Kirken
Einar Hagalid
Tana
Åpent brev til Kirkerådet
For noen år siden uttalte Jens Petter Johnsen, direktør i kirkerådet,
følgende: «I Den norske kirke er
det nulltoleranse for seksuelle
overgrep og krenkelser, eller annen form for trakassering. Likevel
vet vi at dette skjer, også innenfor
kirkelige miljøer. Men slik skal
det ikke være.» Dette er godt sagt.
Nei, vi vil ikke ha det slik i våre
menigheter. Det synes som at
saker som seksuelle overgrep og
krenkelser med seksuelle tilsnitt
etter hvert har blitt behandlet på
en mer profesjonell og effektiv
måte enn tidligere.
Overgriperen er stilt til ansvar, og
satt ut av tjeneste, og «ofrene» har
fått den hjelp de fortjener, men
likevel vil mange av dem slite
med den traumatiske opplevelsen
i mange tiår fremover, ja, kanskje
hele livet. Hva angår «annen form
for trakassering», (mobbing)
synes bilde annerledes. Vi vet
at mobbing er et stort problem
både innen skole, kirke og annet
arbeidsliv. Utallige mennesker er
rammet og fått sine liv ødelagt.
Vi vil ikke ha det slik, og slettes
ikke innen Den norske kirke.
Det er bra at regelverk er kommet på plass. Det er bra at det
holdes kurser og seminarer for å
bedre det sosiale arbeidsmiljøet.
Men likevel ser det ut som det er
«mobbeofrene» som blir taperne.
Det er de som må flytte til andre
skoler, det er de som må finne seg
nye arbeidsplasser, det er de som
må si opp jobben de var så glade
i, og tilpasse seg et ødelagt liv.
Hvorfor er det slik? Det er sikkert
flere svar på det. Men det synes
som at «mobberen», som er de
sterkeste, ofte overordnet, får føre
sakene på sine premisser overfor
ledelsen. De blir trodd. De fremstiller seg selv som om de aldri
har gjort noe galt, og derfor ikke
behøver å beklage sin oppførsel.
«Mobbeofferet» derimot blir
fremstilt som hysteriske, lite villig
til å samarbeide for å løse saken,
ikke villige til å ta imot hjelp, og
så videre, ja, de er psykisk ustabile. Når skoleledelse, kirkelige
fellesråd, proster og biskoper tror
på en slik fremstilling blir «mobbeofferet» den skyldige!
den måten hun gjør – for å bruke
henne som eksempel.
Skal man som forfatter «tjene
penger» på en bok, forutsetter det
at den blir solgt. Erfaringen tilsier
at bøker av den typen det her er
snakk om, selger forholdsvis lite.
De kan nok få en del medieoppmerksomhet med det samme de
kommer ut, men salgstallene er
som regel lave. Og de pårørende
som ikke ønsker å bli konfrontert
med overgriperens versjon, kan jo
rett og slett la være å lese boka, og
la være å bidra til medieoppmerksomheten ved å «gå ut» mot den.
Jeg synes det er mye viktig i
det Ada Sofie Austegaard tar opp,
men det er utfordringer som retter seg mer mot forlagsredaktører
og utgivere enn mot lovverket.
Gullstandard var liberalismens forutsetning
Skal Kirken få bukt med dette
«uvesenet», må «mobbeofferet»
bli trodd inntil det motsatte er bevist, slik som i saker om seksuelle
overgrep. Det må få konkrete følger for «mobberen», slik at «mobbeofferet» opplever rettferdighet.
Problemet er så alvorlig at jeg
vil be Kirkerådet om å forberede
en sak på prinsipielt grunnlag
for kirkemøtet for behandling
og uttalelse om dette tema. Etter
mitt syn er dette en større sak for
Kirken enn miljøspørsmålet. For
dette går på Kirkens troverdighet
i forhold det evangeliske budskap
den er satt til å formidle, og det
sjelesørgeriske arbeidet den skal
utføre. Nemlig det å bli tilgitt,
evnen til å be om tilgivelse, og evnen til å tilgi. Dette må forkynnes,
og arbeides inn i «ryggmargen»
på alle ansatte i Kirken. Dette
temaet kan ikke lenger ties i hjel
for fredens skyld. Nå må offerets
sak tas på alvor, så ikke flere mennesker får livene sine ødelagt! Vi
må få nulltoleranse for mobbing i
Den norske kirke.
Jeg har fått brev, meldinger og telefoner fra hele landet om denne
problematikken, derfor sender jeg
denne henvendelsen som åpent
brev.
Det britiske The Economist
skriver 1. juni 2013: «For de
siste 170 år har the Economist
alltid argumentert for frihandel. Vi har også angrepet de
forskjellige regjeringer for
byråkratiets og statens vekst,
for å beskytte den personlige
frihet. Alltid har vi blitt skuffet.
Både den økonomiske liberalismen og den sosiale har tapt
terreng.»
Men nå har plutselig helt unge
briter vendt tilbake til den
klassiske liberalismen, ifølge
The Economist – som dog
må innrømme at dagens unge
liberalister er langt mer frivole
enn Viktoriatidens, for så vidt
fortjener deres liberalisme
ikke navnet klassisk. Dessuten
har man gjerne glemt at den
britiske liberalismen hadde
gullstandard som forutsetning.
Regjeringene ble i verdensgullstandardens tid (1870–1914)
holdt i sjakk av et balansesystem. På den ene siden hadde
man de politiske partier som
kaptes om å bevilge penger til
gode statsformål. Dette økte
presset på seddelmassen. Men
på den andre siden av vekstsystemet stod seddelbanken som
var bundet av at seddelmassen
skulle ha en viss gulldekning.
Man overså at når man tar bort
den ene siden av en stålvekt,
gullstandarden, tipper vekten
ned på den andre siden. På sikt
vil da regjeringene misbruke
seddelpressen.
Før siste verdenskrig var
neoliberalismen enerådende,
bortsett fra i totalitære stater.
Etterkrigstiden ble planøkonomiens tidsalder. Den britiske
økonomen J. M. Keynes lærte
i sitt epokedannende verk av
1936 hvordan arbeidsløsheten
kunne avskaffes ved å gi staten
en utvidet, ukonstitusjonell
funksjon ved å reise statsbedrifter, populært sagt, som
øket total etterspørsel. Teorien
passet som hånd i hanske for
en sosialdemokratisk regjering.
Pengenes rolle ble undervurdert og verden fikk en
inflasjons- og gjeldsøkonomi.
Jfr euro og EU.
Johan I. Holm
pensjonert lektor
DEBATT
DAGEN - fredag 12. juli 2013
27
Debattredaksjonen prioriterer korte innlegg. A-debatt: Maks lengde 4.000 tegn, C-debatt: Maks lengde 1500 tegn, Kronikk: Maks lengde 6.500 tegn. Innlegg skal
undertegnes med fullt navn. Redaksjonen skal alltid ha navn og adresse på forfatteren. Redaksjonen forbeholder seg retten til å kvalitetssikre og forkorte innlegg.
Utvelgelsen og Rom 9
En forførende kirke?
Biskop Byfuglien, preses i Den
norske kirke uttalte nettopp:
«Det står ikke eksplisitt i
Bibelen at homofile ikke kan
gifte seg». Denne uttalelsen er
forførende, men en sannferdig, geistlig skrøne. Biskopen
har faktisk glemt, eller bevisst
utelatt at resonnementet hennes er i strid med Guds ord.
Som er: «Til mann og kvinne
skapte han dem!» Er det Gud
som skrøner?
Utvelgelse
Per Bergene Holm
rektor Bibelskolen på Finnsnes
I sine artikler om utvelgelsen
viser Asbjørn Berland til Rom
9: «Hvem han vil, den viser han
miskunn, og hvem han vil, den
forherder han.» Her er det visselig
tale om både utvelgelse og forkastelse, men ikke om utvelgelse
og forkastelse i forhold til frelse,
men tjeneste. Noen er utvalgt
til å fremme Guds åpenbaring
og frelsesråd i positiv forstand
(Israel, Jakob). Andre er utvalgt
til å fremme Guds frelsesråd på
negativ måte (Esau, farao). De
siste har Gud oppreist for at han
skal vise sin makt og fullføre sitt
frelsesråd ved dem.
Israels tjenerutvelgelse er
eksklusiv. Isak er utvalgt, ikke Ismael. Jakob er utvalgt, ikke Esau.
Frelsen kommer fra jødene, ikke
samaritanerne (Joh 4:22). Alle
andre folk er forkastet i denne
tjenesten, det er bare Israel som er
Herrens utvalgte tjener.
Den miskunn og forherdelse det
er tale om i Rom 9 er altså i første
rekke en miskunn og forherdelse
knyttet til tjenesten. Disse folk og
personer er ikke frelst eller fortapt
ut fra om tjenesten er av positiv
eller negativ karakter. Israel er
ikke frelst i kraft av sin positive
tjeneste. Like lite er Esau eller farao fortapt i kraft av sin negative
tjeneste. Frelse eller fortapelse
har kun å gjøre med forholdet
til Kristus, om man av Gud blir
ført til omvendelse og tro, og det
gjør Gud både med «utvalgte» og
«forkastede».
Det ser vi av Rom 9:19ff. Der
tales det først retorisk om noen
kan hindre Gud i å danne et folk
eller et enkeltmenneske til det kar
han vil, til ære eller til vanære.
Men så tales det om at Gud kan
bære over med vredens kar, som
var gjort ferdig til undergang.
Israel har ved sin forherdelse blitt
dannet til undergang, og samti-
Hvem er kirken? I den offentlige debatt er det selvsagt
biskopene. Da bispemøtet
på slutten av 90-årene gjorde
det fatale vedtaket som åpnet
for at homse- og lespene fikk
adgang til vigslede embeter, sa
jeg til biskop Halvor Bergan i
Agder, at jeg hverken kan eller
vil være lojal mot det vedtaket
som kirkens ledere hadde begått. Biskopene har glemt hva
Romerbrevet og Korinterbrevet sier om dette. Faglig sett
er dette særdeles uklar teologi.
StADIG BRUK: Evangeliet er ikke en teori som vi kan ha i en skuff til dommens dag, men det er gitt
oss til stadig bruk og omsettelse i livet, skriver Per Bergene Holm. Foto: Ricardo Moraes, NTB Scanpix
dig har denne forherdelse blitt
brukt av Gud til å fullføre hans
frelsesråd. Men denne vanærende
bruk av Israel, hindrer ikke Gud
i å vise miskunn mot Israel. Guds
forherdelse av Israel (jf Jes 6:9ff
o.m.a.st) betyr ikke forkastelse av
Israel (jf Rom 11). Nei, Gud kan
bære over med Israel og danne
det på nytt til ære (jf Jer 18)!
Paulus hadde blitt brukt av Gud
gjennom sin forherdelse til å spre
de kristne utover. Han var på
negativ måte med på å fullføre
Guds frelsesråd. Men det betyr
ikke at han var forkastet av Gud.
Gud forbarmet seg over ham, og
viste miskunnhet mot vredens
kar, som var gjort ferdig til undergang. Rom 9 taler ikke om partiell
utvelgelse til frelse, men taler om
noe annet.
Det er dog én likhet mellom utvelgelsen til tjeneste og utvelgel-
sen til frelse. Begge er etter Guds
frie kjærlighet og nåde. Det beror
ikke på den som vil eller den som
løper, men på Gud, som viser
miskunn. Gud har alene æren for
et menneskes frelse.
Og det er også poenget med
alle de øvrige skriftord Berland
har anført til støtte for partiell
utvelgelse. Den som blir frelst
er av Gud utsett til frelse (Apg
13:48), utvalgt fra evighet (Ef 1:4).
Skriftordene sier ikke at utvelgelsen til frelse er eksklusiv, men de
understreker kun at et menneskes
omvendelse og tro er virket av
Gud. Enhver som blir evig salig
må takke Gud for at Gud lot sitt
kall komme i hans vei, at Gud
overbeviste ham om synd og
nåde og førte ham til omvendelse
og tro. Guds utvelgelse, som har
sin begynnelse i hans evige råd,
utfoldes i tiden på organisk måte
gjennom nådens midler, ikke
automatisk.
Guds ord taler derfor også om
å være ivrig etter «å gjøre deres
kall og utvelgelse fast» (2.Pet
1:10). Det er mulig å befestes
slik i Guds nåde og utvelgelse at
man aldri snubler og faller i fra,
men vi forstår at det ikke er noe
automatisk. Det er mulig å falle
fra, noe apostelen advarer mot i
2.Pet. Enhver som ved Guds ord
og Guds Ånd har kommet til tro
på Jesus har mottatt en veldig
skatt i evangeliet (jf lignelsen om
talentene i Mt 25). Men det er om
å gjøre at vi lever i evangeliet, i
en stadig renselse fra våre gamle
synder. Evangeliet er ikke en teori
som vi kan ha i en skuff til dommens dag, men det er gitt oss til
stadig bruk og omsettelse i livet.
Da befestes vi i troen på Jesus.
Måtte det ved Guds Ord og nåde
skje med oss alle!
Pinseunderet innledet verdensmisjonen!
Forby atomvåpen med internasjonal lov!
Vi kan «ikke ta pinseunderet på forskudd», skriver Jan Pedersen (Dagen
4. juli). Men pinseunderet skjedde jo
allerede på Pinsedag, og med dette
underet ble den kristne verdensmisjonen innledet. For «i Kristus» er det
«ikke greker eller jøde, omskåret eller
uomskåret, barbar, skyter, trell, fri
– Kristus er alt og i alle» (Kol. 3:11).
Dette er ord som gjelder allerede her
og nå, og ikke bare engang i evigheten!
Jan Pedersen har selvsagt et poeng når han påpeker, at vi må
forholde oss til «denne verden og
dens ordninger (også nasjonsordningene)... inntil Jesus kommer igjen».
Men spørsmålet er jo hvordan vi må
forholde oss til dem! Når Eidsvollfedrene vedtok å utelukke visse
mennesker fra riket – blant annet
jøder – så var dette i direkte motstrid
2000 atomvåpen er til enhver
tid klar til oppskyting på
få minutters varsel. Og
det finnes omkring 19.000
atomstridshoder rundt om i
verden. Gradvis har debatten
rundt dette emnet svinnet
hen etter den kalde krigens
avslutning i 1989. Fra 3.-9.
august reiser Tore Nærland
til Hiroshima og Nagasaki
for å delta på den konferanse
som vil ha som formål å
forby atomvåpen med internasjonal lov. I 1945 sprengte USA en atombombe over
hver av de japanske byene
Hiroshima og Nagasaki. Bike
for Peace som har hatt mange
internasjonale kampanjer
mot atomvåpen siden 1982,
vil ha kampanjer mot atomvåpen verden over i 2014.
med kristendommens ånd. Og det
samme gjelder den voldsbruken for å
«kristne» Norge, som Johan I. Holm
på nytt forsvarer i sin kronikk «Kristningen av Norge» (Dagen 1. juli).
Det er «majestetsfornærmelse» mot
kristendommen, når denne verdens
ledere forsøker å bruke den i deres
forskjellige statsdannelses-prosjekter.
Sann kristendom fører det heller
ikke til. Verken ting-vedtakene på
1000-tallet om å innføre kristendommen eller Eidsvoll-grunnlovens §
2 har således ført noen til sann
omvendelse. Tvertimot er det stor
sjanse for at tidligere tiders tvangskristendom «vaksinerte» mange imot
sann kristendom!
Axel Saxe
Ålgård
Med den samme målsettingen om å forby atomvåpen på
samme måte som klasevåpen
og biologiske/kjemiske våpen
er forbudt ved lov i dag.
Verdenskonferansen mot
atomvåpen i Hiroshima er
åpne for alle som er interessert i disse spørsmålene. Men
det er imponerende hvordan
japanerne har bygget opp
disse to byene. Den dag i dag
er det enda mange personer
som sliter med ringvirkninger og skader som går
i generasjoner, disse menneskene blir på japansk kalt
«Hibakusha».
Tore Nærland
Bryne
Tunsberg biskop, Helga
Haugland Byfuglien! Jeg har
tre spørsmål til deg som jeg
venter at du svarer på.
1. Er du enig, eller uenig
med Gud, når Han i sitt ord
sier at «til mann og kvinne»
skapte ham dem?
2. Har Gud noe sted i sitt
åpenbaringsord gjort noe
unntak for homser og lesber?
3. Hvorfor skapte Gud dem
til mann og til kvinne?
Den homoseksuelle agendaen
er temaet i en nylig utkommet bok i USA. Forfatteren er
Janet L. Folger. Boken heter
(min oversettelse) «Kriminaliseringen av kristendommen».
Undertittelen er interessant.
«Les denne boken før den
blir ulovlig.» Påstanden er
ikke min, men jeg tror den er
riktig. En rekke sivilisasjoner
har oppstått, hatt sin tid og
så blitt borte. Den franske
jesuittpresten Teilhard de
Chardin sier at kulturene
som gikk til grunne, graver
vi frem av jorden i dag. I alle
sivilisasjonene som briten
Arnold Toynbee og tyskeren
Oswald Spengler har forsket,
var en viktig årsak til et folks
forvitring, ruin og glemsel
og undergang: neglisjering
av egen kulturs verdi i møte
med en usedvanlig åpenhet
for fremmede kulturer, hvor
også seksuelle forhold spilte
en avgjørende rolle.
Skulle ønske at Janet L. Folgers bok, The Criminalization
of Christianity, vil bli oversatt
til norsk! Hvem er kallet til å
bekoste oversettelsen?
Olav Andreas Dovland
Våler
28
I DAG
DAGEN - fredag 12. juli 2013
Kontakt oss :
Tlf. 55 55 97 00
E-post:
[email protected]
Speidere fra Netanja
til Stavanger
JUBILANTER
13. juli fyller søte Eline Tobiassen Hafstad 1 år! Gratulerer med
dagen fra mormor og morfar på
Sæterstøl!
Maja Sophie Monsen 1 år. I morgen fyller Maja Sophie 1 år. Farfar
på Vormedal gratulerer!
Hipp hurra for Sara Ørjavik som
fyller 1 år 12. juli. Vi er kjempeglad i deg! Store klemmer fra
Markus, mamma og pappa.
TILREISENDE: Ti speidere har tatt den lange reisen fra vår vennskapsby i Israel for å delta på den store landsleiren i Stavanger.
Det er ganske imponerende, sier Bjørg Tysdal Moe, fungerende
ordfører. Foto: Eirik Moe
Emilie Tveiten på Varhaug fyller
2 år den 12. juli. Farmor og farfar
i Fana ønsker den kjekke og humørfylte jenta alt godt. Takk for
kjekt besøk hos oss i sommer og
god tur til Italia.
Hipp hurra for Pernille Solheim
som fyller 8 år 14. juli Vi er
kjempeglad i deg! Klemmer fra
Mamma, Pappa, Espen, Andreas
og bestemor og bestefar på Slåtthaug.
Vår kjære Simon Kleven, som bor
på Sotra, fyller 9 år på farmors
fødselsdag 13. juli. Farmor og
farfar i Molde, tante Eli og onkel
Øyvind i Norheimsund, tante Liv
og onkel Jan i Indre Arna og alle
søskenbarna i Norheimsund, Bergensområdet og i Oslo gratulerer
en masse med dagen.
11.000 speidere fra 29 forskjellige land er på plass i Stavanger. Speiderne fra vår vennskapsby
Netanja er her sammen med sin
vennskapsspeidergruppe i Stavanger. De har vært på Preikestolen
og på besøk i Rådhuset. De skal
også treffe en kokk som bor i
nærheten av Speiderleiren og
som samarbeider med «Chefs for
peace» i Jerusalem.
Bjørg Tysdal Moe besøkte
Netanja i april og møtte da også
representanter for speiderne der.
– Dette er en fin måte å samhandle med våre vennskapsbyer
på. Ungdom knytter kontakt gjennom felles oppgaveløsning. Det
er veldig hyggelig å ta i mot dem
i Stavanger, og jeg håper speidergruppene vil holde kontakt og
bygge videre på de vennskap som
nå utvikles, sier Tysdal Moe. DAGEN
NOE Å GÅ PÅ
Sang- og musikkgudstjeneste i Halden
Viktoria Dovland Utgaard fyller 18
år 14. juli. Endelig er du myndig
og «lappen» er like rundt hjørnet.
Velkommen hjem etter et flott
år i Salt Lake City. Vi ønsker deg
en fin bursdagsfeiring i Alicante.
Klem fra mormor og morfar i
Våler.
KONSERT: Pianistene Gunnar
Hoelstad og Sonja Radojkovic
etter en konsert i Kroatia.
Foto: Abel Østerberg
Utgitt av: Dagbladet Dagen A/S
Sentralbord: 55 55 97 00
Åpningstid: Kl. 10.00-15.00
Administrasjon og Redaksjon:
Fjøsangerveien 45
Postboks 2394 Solheimsviken,
5824 BERGEN
Ab.konto: 3000.16.67196
Direktelinjer:
Nyhetsleder: Deskleder: Sjefredaktør:
Redaktør: Adm. dir.:
I dag:
Abonnement:
Annonse:
Andre henv.:
Abonnementspriser:
2 år
18 mnd
1/1 år 1/2 år 1/4 år 1 mnd Avtalegiro/mnd Student:
1/1 år
1/2 år 1/4 år Avtalegiro/mnd
47 77 37 78
47 77 05 18
47 77 37 74
47 77 37 74
47 77 05 17
47 77 05 19
47 77 37 76
47 77 37 75
47 77 05 16
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
5240,4000,3150,1730,950,330,259,-
kr 1575,kr 1160,kr 637,kr 129,-
Weekend:
2 år
1/1 år
1/2 år
1/4 år Avtalegiro/mnd
kr 3305,kr 1845,kr 985,kr 610,kr 150,-
E-post-adresser:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Annonse: Tlf. 47 77 37 75
[email protected]
www.knms.no
Dagen arbeider
etter Vær Varsomplakatens
regler for god
presseskikk. Den
som mener seg
rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med
redaksjonen.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et
klageorgan som behandler klager mot
pressen i presseetiske spørsmål.
Dagen blir produsert etter de
strengeste krav til miljøhensyn som
tilfredstiller miljømerket Svane.
Sats/paste:
Dagbladet Dagen A/S Trykk: Media Trykk
Pinsemenigheten Salen i Halden
inviterer til sang- og musikkgudstjeneste søndag 14. juli, der den
serbiske stjernepianisten Sonja
Radojkovic spiller Beethoven,
Bach og Bordodin. Hun har vun-
KNØTTENE
PROFESSOREN
net flere musikkonkurranser og
har gitt konserter mange steder i
Europa. Pianist Gunnar Hoelstad
og hun spiller firhendig Fantasy
av Schubert. Menighetens egen
sanger og pianist, Thea-Kathrine
Haugen, synger til eget akkompagnement. Vi får også høre
sangeren Ludvig Oustorp fra
Rakkestad i solosang og duett
sammen med Terje Berg. Vi
skal synge flere gode salmer og
fellessanger. Pastor i Salen, Terje
Berg vil lede gudstjenesten og
holde talen. Det er fri inngang,
men kollekt. Etter gudstjenesten
inviteres alle til kirkekaffe.
DELK i Østfold
Østfold menighet av DELK (Det
evangelisk-lutherske kirkesamfunn) inviterer til gudstjeneste i
Missingmyra bedehus søndag 14.
juli på formiddagen. Prest/forsker
Ragnar Andersen
taler og menighetens prest Boe
Johannes Hermansen forretter. Kirkekaffe. Alle
er hjertelig velkommen.
dag
I DAG
DAGEN - fredag 12. juli 2013
29
Det er gratis å sette inn familiestoff og diverse opplysningsstoff i Dagen. Når noen du kjenner fyller år, så send et
bilde og noen ord (senest tre dager i forveien) til I dag , Pb 2394 Solheimsviken, 5824 BERGEN – tlf. 55 55 97 00
eller til [email protected] Dødsannonser må være levert senest kl. ti dagen før de skal på trykk.
MINNEORD
DAGENS BLOMST
Minneord etter Steinar Angelskår
Søndag 30. juni mottok jeg den
triste beskjeden om at Steinar
Angelskår fra Leknes i Nordhordland hadde omkommet i en
arbeidsulykke. Han ble bare 26 år.
Selv om Steinar nå er borte
lever minnet etter han sterkt i
våre hjerter og kaller oss til å følge
i hans fotspor.
Som 16 åring fikk Steinar gjennom ungdomsarbeidet på Leknes
og leirarbeidet på Raknestunet
møte Jesus som sin personlige frelser. Dette ble det store
vendepunktet for Steinar noe som
preget han så lenge han levde.
Det har vært en glede å følge
Steinar fra jeg første gangen jeg så
han som ung nyfrelst på bedehuset på Leknes og frem til i dag.
I indremisjonsarbeidet i
Nordhordland har han vært med
på det meste. Hans engasjement
strekker seg fra leirleder på
Raknestunet, med i Barne- og
ungdomsrådet til Nordhordland
Indremisjon der han også var formann, leder i ungdomsarbeidet
på Leknes, var med på å starte
opp bibeltimer for ungdom over
18 år. Og nå sist i juni ble han
valgt inn i kretsstyret. Utenom
dette var han med som medarbeider på fritiden der det trengtes.
Men Steinar var langt mer enn
en ung mann med mange jern i
ilden.
Han snakket ikke med store
bokstaver om seg selv. Han står
for meg som en som sa til Jesus
som ganske ung: «Her er jeg
Jesus, bruk meg». Og Jesus brukte
Steinar til gangs.
Han var en gladgutt som var
glad i Jesus og som var glad i
mennesker. Han hadde alltid
positivt innstilling. Dette kom
tydelig til uttrykk nå nylig da det
skulle være dugnad på Raknestunet. Steinar skulle i konfirmasjon
samme dag som dugnaden skulle
være. Men han stilte på dugnad
med dress i bilen så han kunne
reise direkte fra Raknestunet
og rett i konfirmasjon. Et annet
eksempel vil jeg også nevne. Nå
nylig ble han valgt inn i kretsstyret, likevel var han med som leder
på barneleir på Raknestunet.
Han tenkte ikke at nå har jeg gått
gradene så nå kan jeg godt kutta
ut å være leder på leir.
Steinar var en som var godt likt
av alle. Han hadde god humor og
et glimt i øyet, kombinert med
omsorg for andre mennesker og
et frimodig vitnesbyrd om Jesus.
Alle som kom i kontakt med
Steinar var aldri i tvil om at det
å være en kristen gir livsglede og
håp.
Raknestunet hadde en spesiell
plass i Steinar sitt hjerte. Det var
på Raknestunet han fikk ta de
første stegene sammen med Jesus.
Etter dette har han vært med som
leder på utrolig mange leirer. Der
fikk han leve med hele seg. Den
ene kvelden kunne han ha hele
showet med underholdning på
leirkvelden. Litt senere kunne
han fortelle om hvordan han ble
en kristen – det hadde han aldri
angret på. Så gikk oppfordringen
til alle om å gå samme vei som
han for det kunne jo bli for sent å
ta i mot Jesus.
Det er veldig mange barn og
tenåringer som kjenner Steinar
som en flott Jesus-representant
som var så menneskelig. Husker
tilbake til en gang jeg var med
som leder på leir. Under bønnevandringen er det en ungdom
som kom bort til meg og ville
snakka om livet. I dag husker jeg
ikke alt som han sa, men en ting
som han sa husker jeg: «Jeg vil
bli som Steinar». Mange er dypt
takknemlig for det de fikk møte
gjennom Steinar. Gud fikk bruke
han til å lede flere unge mennesker inn til Jesus.
Steinar var en av de beste vi
hadde med oss i Indremisjonen.
Ikke på grunn av sin dyktighet,
men på grunn av et hjerte der Jesus hadde fått god plass. Det er et
stort tomrom i dag etter Steinar.
Siste leiren han var på ble han
spurt foran alle leirdeltakerne:
«Har du noen ganger angret på
at du tok i mot Jesus?» Svaret han
gav var omtrent som dette: «Det
har ikke alltid vært lett, men jeg
har aldri angret på at Jesus kom
inn i livet – aldri». Steinar var
opptatt av at alle han kjente og
flere til skulle få Jesus i hjertet sitt
og himmelen som mål for livet.
Steinar er hjemme hos Jesus nå.
Men han vitner fremdeles med
det korte livet han levde om den
Jesus han fulgte etter. Hans liv
kaller oss alle til å følge hans gode
eksempel. Han er et stort forbilde.
Må minnet etter Steinar lede
andre til å gå samme vei som han.
Glenn Nord-Varhaug
Kretsleder i Nordhordland Indremisjon
Les mer på www.fom.no
Vil gjerne gi ”Dagens blomst” til
Thor Helge Ligård og Terje Treidene for sine debattinlegg 9. og
10. juli, der de gir en klar og god
fremstilling av at Gud vil at alle
mennesker skal bli frelst.
Mvh.
Joel Dyrhovden og Mirjam
Dyrhovden
Send en hilsen til
Jubilanten
Send oss bilde og tekst:
[email protected]
30 RADIO OG TV
DAGEN - fredag 12. juli 2013
FREDAG 12. JULI
20.00: Attenboroughs 60 ville år!
06.55 Det gode bondeliv (r) 07.25 Bitt av naturen (r) 07.55 Seilerpresten i Rødøy (r) 08.05
Folk: Per Fugelli – med sløyfe i halsen og hjertet
på Røst (r) 08.45 Ut i naturen (r) 09.15 Sommeråpent (r) 10.00 Sommeråpent minutt for
minutt (r) 12.00 NRK nyheter 12.10 Sommeråpent minutt for minutt 15.00 NRK nyheter
15.10 Sommeråpent minutt for minutt 17.00
NRK nyheter 17.10 Sommeråpent minutt for
minutt 17.30 Ferieparadiset Maldivene (r)
18.00 Oddasat – nyheter på samisk
18.05 Tegnspråknytt
Nyheter på tegnspråk.
18.10 Brille (r)
(12) Underholdningsprogram.
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Sommeråpent
På vei til Træna. Norsk underholdningsprogram.
20.00 Attenboroughs 60 ville år!
(3) Br. dokumentarserie. Den legendariske
programlederen Sir David Attenborough ser
tilbake på tv-karrieren.
20.55 20 spørsmål
(9) Spørrekonkurranse for de munnrappe.
21.25 Sommeråpent
Norsk underholdningsprogram. Sommeråpent byr på sommerens store tv-eventyr. I
kveld legger båten til kai på Træna. Programleder er Ingerid Stenvold.
22.25 Scott og Bailey
(1) Br. krimserie. Janet kommer hjem til et
eldre ektepar, der et grufullt syn møter
henne. I privatlivet hennes er det heller ikke
fredelig og rolig.
23.10 Kveldsnytt
23.25-05.30 Sommeråpent minutt for
minutt
Træna-Henningsvær. Direkte fra båten.
21.45: Mord og mysterier
06.00 TV 2 Junior 06.01 Hanas hjelpetelefon
06.11 Unger og katter 06.33 Byggmester Bob
06.43 Lazytown 07.08 Oktonautene 07.19
Babar 07.41 Pusekatten Poppy 07.52 Thomas
Toget og vennene hans 08.03 Bananer i pyjamas 08.16 Arthur 08.41 Charley og Mimmo
08.46 Gjett hvor glad jeg er i deg 08.58 Tom &
Jerry 09.21 Baby Looney Tunes 09.43 Vennebyen 09.54 Angry Birds 10.00 Bonanza (r) 11.00
Bonanza (r) 12.00 Jenter på hjul (r) 13.00 En
bit av Norge (r) 13.30 Tour de France: Siste nytt
13.45 Før Tour de France. Siste nytt før 13.
etappe i Tour de France. 14.10 Tour de France
13. etappe. Direkte fra 13. etappe i Tour de
France, Tours – Saint-Amand-Montrond (173
km.). 17.35 Etter Tour de France
18.00 Tour de France: I dag
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 20.00 med Raske Menn
(1) Underholdingsprogram.
20.00 Sommertid med Katarina og
Øyvind
(18) Underholdningsprogram.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 Tour de France: I kveld
21.45 Mord og mysterier (r)
(9) Br. spenningsserie. Sporene peker mot
lokale keltiske prester når en bonde blir funnet brutal drept i en hellig steinsirkel.
19.30: To og en ipod
10.00 Med hjartet på rette staden (r) 10.50 Elvis i glade Hudik
(r) 11.50 Ein dag i Sverige (r)
12.05 VM orientering 2013.
Mellomdistanse kvinner og menn.
Direkte fra Vuokatti, Finland.
16.05 Med hjartet på rette staden (r) 17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Et land i brun saus (r)
(1) Sv. dokumentarserie.
19.30 To og en ipod (r)
Kari Slaatsveen møter Jenny
Hval.
20.00 Ut på tur til Helgeland
(r)
Dokumentar.
21.00 Nyheter
21.10 Folket under fjellet
Folket under fjellet. I 900 år
har det bodd mennesker
ytterst på Helgelandskysten,
og de levde av fiske og litt
jordbruk.
21.25 Vestens ryttere
Two Rode Together. Am.
western fra 1961. En kynisk
og korrupt marshall blir overtalt til å hjelpe til i forhandlingene med Comanche-indianerne
om å frigi noen hvite fanger. I
rollene: James Stewart,
Richard Widmark, Sherley
Jones. Regi: John Ford. (15 år)
22.45 Mord og mysterier (r)
23.10 Mitt liv som Ozzy (r)
23.45 Eurojackpot trekning
00.05 Sommertid med Katarina og
Øyvind (r)
01.05 Nattsending
00.45 Mafiaen – ei økonomisk stormakt (r)
(10) Br. spenningsserie.
Am. musikkdokumentar.
Fr. dokumentar.
01.40-02.50 Slottsvakten
1945 (r)
20.00: So You Think You ...
19.30: Hele Sverige baker
06.00 Will & Grace (r) 06.25 Scooby-Doo! Mystery Incorporated (r)
06.50 Wipeout (r) 07.45 Happy
Endings (r) 08.10 Den syvende
himmel (r) 09.00 Real Housewives of New Jersey (r) 09.50 Millionær søker kjæreste (r) 10.45
Millionær søker kjæreste (r)
11.45 Friends (r) 12.15 Friends
(r) 12.45 Cougar Town (r) 13.15
Happy Endings (r) 13.45 America's Funniest Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel (r)
15.10 Melissa & Joey (r) 15.40
Christine (r) 16.10 Cougar Town
(r) 16.40 Friends (r) 17.10 Friends (r) 17.40 Two and a Half
Men (r)
18.05 The Big Bang
Theory (r)
18.35 The Big Bang
Theory (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
(8) Am. realityserie.
19.30 Hele Sverige baker (r)
(8) Sv. underholdningsserie.
20.30 How I Met Your
Mother (r)
(3) Am. komiserie.
21.00 How I Met Your
Mother (r)
(4) Am. komiserie.
(8) Am. komiserie.
21.30 You Don't Mess with
the Zohan
19.00 Cougar Town
(9) Am. komiserie.
19.30 Kongsvik ungdomsskole (r)
(7) Norsk underholdningsserie.
20.00 So You Think You Can
Dance
(7) Am. realityserie.
06.00 Mr Sunshine (r) 06.30 Mr
Sunshine (r) 07.00 TV-shop
07.30 I gode og onde dager
08.20 Skjulte skatter (r) 09.10
Oprah (r) 10.10 Dr. Phil (r) 11.05
Dr. Phil 12.00 Redningskvinner
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r) 15.00
Hell's Kitchen USA (r) 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
Am. actionkomedie fra 2008.
En kommandosoldat fra Israel
iscenesetter sin egen død for
så å dukke opp i New York City
som hårstylist. I rollene: Adam
Sandler, John Turturro. Regi:
Dennis Dugan.
22.00 The Graham Norton
Show
23.15 Planet of the Apes
23.00 Castle (r)
23.30 Lakeview Terrace
24.00 Castle (r)
00.55 Politiskolen 2 (r)
01.30 Sgt. Bilko
02.40 Nattsending
03.15 Nattsending
(13) Br. talkshow.
(22) Am. krimserie.
Am. krimkomedie fra 1985.
Am. science fiction fra 2001.
Regi: Tim Burton. (11 år)
Am. krim fra 2008. Regi: Neil
LaBute. (15 år)
Am. komedie fra 1996. Regi:
Jonathan Lynn. (15 år)
RADIO
06.00 Morgensending
14.00 Orientering: VM
16.00 Gomorron Sverige
16.25 Jag minns mitt 40tal
17.25 Norsk attraktion
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Ett köpmanshus i
skärgården
19.10 Anyone for tennis?
19.20 Sverige idag sommar
19.30 Rapport
19.52 Regionala nyheter
20.00 Skärgårdsdoktorn
21.00 Nineties
(7) Fugees och Spice
Girls.
21.30 The Break-Up
Am. langfilm fra
2006.
23.15 Rapport
23.20 Cadillac Records
Am. langfilm fra
2008. (15 år)
01.05 Nattsending
06.30 Fantorangen
07.00 Sommermorgen
09.35 Diverse sendinger
11.05 Nettjenter (r)
11.30 Bevinget (r)
11.55 Hakke Hakkespett
12.00 Ponniskolen (r)
12.30 Sommerstreker
14.30 Galakseparken (r)
14.40 Galakseparken (r)
14.55 M.I. High
15.25 iCarly (r)
15.45 iCarly (r)
16.10 Big Time Rush (r)
16.35 Danseakademiet (r)
17.00 Spionligaen (r)
17.20 Sigve og Haifinn (r)
17.30 Uki (r)
17.35 Lille Jack (r)
17.50 Didrik og Dorte (r)
18.00 Stella og Sam (r)
18.10 Dinosaurtoget (r)
18.25 Øisteins blyant (r)
18.35 Madagaskarpingvinene (r)
19.00 Galakseparken (r)
19.10-19.27 Galakseparken
10.00 Morgensending
15.00 Rapport
15.05 FBI:s historia (r)
16.00 Rapport
16.05 Hemliga svenska
rum (r)
16.20 Lovesikh (r)
16.50 Frozen planet (r)
17.40 Nyhetstecken
17.50 Uutiset
18.00 Oddasat
18.05 FBI:s historia
(5) Terrorismen.
19.00 Vem vet mest?
19.30 Från mull till guld –
Camilla Plums kryddväxter
20.00 Systrarna, tavlorna
och grytlapparna
21.00 Aktuellt
21.23 Regionala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Kk
22.15 True Blood
23.10 Vetenskapens värld
Sommar (r)
00.10 Land girls (r)
01.00 Nattsending
06.00 Morgensending
13.00 Duck Dynasty (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Whacked Out
Sports (r)
15.00 Alligatorjegerne (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 That '70s Show (r)
18.30 Før kampen
18.55 Fotball: Tippeligaen
Hønefoss – Vålerenga, 1. omgang.
19.50 I pausen
20.00 Fotball: Tippeligaen
Hønefoss – Vålerenga, 2. omgang.
21.15 Borat
Am. komedie fra
2006. (11 år)
22.55 Criminal Minds (r)
23.50 Blue Mountain
State (r)
00.15 Blue Mountain
State (r)
00.45 Nattsending
06.00 På kroken
06.20 Fairly Odd Parents
06.35 Engstelig Eddie
06.50 Jessie
07.10 Lykke til Charlie!
07.35 På eventyr med Disneys feer
08.00 Magikerne på
Waverly Place
08.25 Dog With a Blog
08.45 Magikerne på
Waverly Place
09.10 Diverse sendinger
13.50 Det søte liv til sjøs
14.35 Austin & Ally
15.25 Jessie
16.10 Dog With a Blog
17.00 Magikerne på
Waverly Place
17.25 Lykke til Charlie!
17.50 Austin & Ally
18.10 Magikerne på
Waverly Place
18.35 Det søte liv til sjøs
19.00 Bolt
Am. animasjonsfilm
fra 2008.
20.30 Kveldssending
06.00 Morgensending
10.00 Eventyrbryllup (r)
10.50 Baronessen flytter
inn (r)
11.45 The Talk
12.30 Last Man Standing
(r)
12.55 Accidentally on Purpose (r)
13.20 Home and Away
13.50 Home and Away
14.20 Glee (r)
15.15 Grey's Anatomy (r)
16.10 Being Erica
17.05 The Amazing Race
Norge (r)
18.30 Kjendishusjakten
19.00 Dallas (r)
20.00 En fin dag
Am. dramakomedie
fra 1996.
22.05 Ocean's Thirteen
Am. action fra 2007.
(11 år)
00.30 Medium (r)
01.25 Privat praksis (r)
02.20 Frustrerte fruer (r)
03.15 Nattsending
06.00 Morgensending
09.05 Gullfeber
10.00 Gullfeber
11.00 Gullfeber
12.00 Gullfeber
13.00 Gullfeber
14.00 Gullfeber
15.00 Gullfeber
16.00 Gullfeber
17.00 Gullfeber
18.00 Den store filmdysten
19.00 Mythbusters
20.00 Toy Hunter
20.30 Toy Hunter
21.00 American Trucker
21.30 American Trucker
22.00 Texas Car Wars
23.00 Kings of Crash
24.00 Fast and Loud
00.50 Utrolig at jeg overlevde
01.40 Kampen om manndommen
02.30 Hvordan gjør de
det?
03.00 Mektige skip
03.55 Nattsending
06.05 Morgensending
08.45 Hundehviskeren
09.40 Fødeavdelingen (r)
10.40 Judge Judy (r)
11.05 One Tree Hill
11.55 Ugly Betty (r)
12.50 Gossip Girl (r)
13.40 Gilmore Girls (r)
14.35 One Tree Hill (r)
15.30 Unge mødre (r)
16.00 Unge mødre (r)
16.30 Det lille paret (r)
17.05 Veronica Mars (r)
18.00 Castle (r)
19.00 Judge Judy
19.30 Unge mødre (r)
20.00 Unge mødre (r)
20.30 Amish-folkets hemmelige liv (r)
21.35 Fredsmegleren
Am. actiondrama fra
1997. (15 år)
24.00 Mannen uten
ansikt
02.15 The Closer (r)
03.15 Cold Case (r)
04.15 Vampire Diaries (r)
05.10 Nattsending
06.00 Morgensending
09.15 Spøkelsesbyer
10.10 Cesar Millan's Leader of the Pack
11.05 Rock Stars
12.05 Family Guns
13.05 Highway Thru Hell
14.05 Møt hutterittene
15.05 Møt hutterittene
16.05 Møt hutterittene
17.05 UFO Europa: Ukjente historier
18.05 Forlatt
18.35 Bid & Destroy
19.05 Kong Tutankhamons grav
21.00 Kokainkongen: Et
fornemt liv
22.00 Fengslet i utlandet
23.00 Ungkarer i utlandet
24.00 Fengslet i utlandet
00.55 Kokainkongen: Et
fornemt liv
01.50 Fengslet i utlandet
02.45 Ungkarer i utlandet
03.40 Galskap i laboratoriet
04.10 Nattsending
06.40 Morgensending
13.20 Pantelånerne i
Detroit (r)
13.50 Top Gear (r)
15.00 Two and a Half
Men (r)
15.30 Fikserne (r)
16.00 Skattejegerne (r)
17.00 Barhjelpen (r)
18.00 Politiet UK (r)
19.00 Innkreverne i California
19.30 Pantelånerne i
Detroit (r)
20.00 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
20.30 Lagerkrigen (r)
21.00 Rude Tube (r)
21.35 Rude Tube (r)
22.05 Rude Tube (r)
22.35 Rude Tube (r)
23.10 The Big Bang Theory (r)
23.40 The Big Bang Theory (r)
00.05 Rude Tube (r)
00.40 Nattsending
08.30 Morgensending
11.00 Volleyball: Universiaden i Kazan
Direkte.
13.00 Sykling: Tour de
France (r)
14.00 Sykling: Tour de
France
13. etappe. Direkte.
17.45 Fotball: EM kvinner,
Sverige
Gruppespill: Frankrike
– Russland. Direkte.
20.00 Fotball: EM kvinner,
Sverige
Gruppespill: England
– Spania. Direkte.
21.20 Fotball: EM kvinner,
Sverige
Gruppespill: England
– Spania. Direkte.
22.30 Hestesport: Horse
Racing Time (r)
22.45 Rally Raid: Silk Way
23.00 Sykling: Tour de
France (r)
00.30-01.30 Fotball: EM
kvinner, Sverige (r)
06.00 Morgensending
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens
(r)
17.00 Kongen av Queens
(r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 American Dad
21.30 American Dad
22.00 American Dad
22.30 American Dad
23.00 Førskolepurk
Am. komedie fra
1990. (15 år)
01.00 Nattsending
11.00 VM-kvalifisering
Tyskland – Sverige.
12.45 UEFA Champions
League (r)
Barcelona – Milan.
14.30 UEFA Champions
League (r)
Schalke 04 – Galatasaray.
16.15 VM-kvalifisering (r)
Sverige – Færøyene.
18.00 Futbol Mundial (r)
Fotballmagasin.
18.30 UEFA Champions
League-finale 2013 (r)
Borussia Dortmund –
Bayern München.
20.30 UEFA Champions
League (r)
Bayern München –
Arsenal.
22.15-00.00 UEFA Champions League (r)
Málaga – Porto.
Returkampen i åttedelsfinalen på Estadio
La Rosaleda den 13.
mars.
Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-08.30 og hver hele
time fra kl. 09.00, unntatt kl. 17.00 og
18.00. 09.03 Reiseradioen 11.05 Selvplukk
12.05 Norgesglasset 14.03 Distr. prgm. 17.00
Her og nå 18.30 Superblokka 19.03 Reiseradioens fredagsekstra 20.30 Værmelding med 2dagersvarsel 20.34 Reiseradioens fredagsekstra
21.03 Radio Rock 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 Radio Rock 00.05 Nattønsket
02.03 Lørdagskveld med Pia Skevik 04.03
Norsk på norsk 05.03 Spill våken 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele og halve
time mellom kl. 06.00 og
09.00, deretter hver hele time unntatt kl.
17.00, 18.00 og 20.00. 09.03 Ekko 10.03
Sommer i P2 – Stefan Sundstrøm 11.03 RadioSelskapet 12.30 Nyhetslunsj 13.03 Spillerom
13.30 Árdna – Samisk kulturmagasin på norsk
14.03 Kulturhuset 15.05 Sommer i P2 – Kjersti
Annesdatter Skomsvold 16.30 Kulturnytt 17.30
Ekko 18.00 Dagsnytt atten 19.03 Språkteigen
19.30 Musikk i P2 – Konsertsal Wien 21.03
Harald Are Lund 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 P2s Blå Mix 00.05 Notturno
Dagsnytt kl. 06.00, 19.00 og
21.00, samt kl. 03.00, 04.00 og
05.00. 09.00 Miksteip m/Mari
11.00 Filmpolitiet 13.00 P3nyheter 13.05
P3sommer 17.00 P3fredag 19.03 Wolfgang
Wees Sommershow 21.00 National Rap Show
24.00 P3natt 05.03 P3natt
Nyheter hver halvtime kl. 06.0010.00 og 15.00-18.00. Ellers
hver time frem til 24.00. 12.00
Anders Høglund – musikk i ferien! 15.00 Ettermiddag 18.00 Norge direkte 20.00 Det beste
fra 70-tallet! 23.00 70's non-stop! 02.00 Nattmusikk
Nyheter hver hele time 06:0024:00, hver halvtime 06:00-09:00
og 15:00-17:00. P4-Kultur ca. kl.
12:45 og 14:45. P4-sport kl. 15:03, 16:03 og
17:03, kort om sport i Taxi. 10.00 Poplunsj
13.00 P4 Sommerturné 15.00 Midt i Trafikken
18.00 Taxi 20.00 Sommerkveld 23.00 Lyden av
P4 04.00 Klassisk morgen på P4
©Universum
19.30 Karl Johan (r)
(4) Talkshow. Programleder: Hasse
Hope, Erik Solbakken.
20.00 Et hundeår
A Dog Year. Am. dramakomedie fra 2009.
I rollene: Jeff Bridges,
Lauren Ambrose, Lois
Smith. Regi: George
LaVoo. (11 år)
21.15 Dazed and Confused
Am. komedie fra
1993. I rollene: Jason
London, Milla Jovovich, Ben Affleck.
Regi: Richard Linklater.
22.55 Standup med Bill
Bailey (r)
Br. show. Bill Bailey er
en av Storbritannias
best likte standupkomikere.
23.50 Dama til OnklP (r)
00.15 Sexministeriet (r)
00.45 Nattsending
RADIO OG TV
DAGEN - fredag 12. juli 2013
31
LØRDAG 13. JULI
23.30: Valkyrie
20.00: Klaus på kanten
05.30 Sommeråpent minutt for minutt 08.35
Glimt av Norge (r) 08.50 Hygge i Strömsö (r)
09.30 20 spørsmål (r) 10.00 Utdrag av Sommeråpent: minutt for minutt 13.30 VM orientering 2013. Stafetter menn og kvinner. Direkte
fra Vuokatti, Finland. 16.30 Utrolige kaker (r)
16.55 Miss Marple: Mot nullpunktet
18.30 To store og tre små
(4) Br. familieserie.
19.00 Dagsrevyen
19.30 Lotto-trekning
19.40 Sommeråpent
På vei til Henningsvær. Norsk underholdningsprogram.
20.10 Tilbake til Malung
(3) Sv. underholdningsserie. Jens fra Västerås tilbringer ferien i campingvogn med
mamma. Hun er spent på å møte sønnens
kjæreste.
20.40 Fader Brown
(8) Br. dramaserie. Lady Margaret får en
telefon fra en beruset mann som truer
henne. Dagen etter finner fader Brown ham
liggende utenfor kirken.
21.25 Sommeråpent
Norsk underholdningsprogram. I kveld legger
båten til kai i Henningsvær.
22.25 Hotellenes hemmeligheter
(3) Br. dokumentarserie. Chateau Marmont
på Hollywoods Sunset Boulevard er kjent for
sine mange berømte gjester.
23.10 Kveldsnytt
23.30 Valkyrie
Am. drama fra 2008. I rollene: Tom Cruise,
Kenneth Branagh, Bill Nighy, Carice van Houten. Regi: Bryan Singer. (11 år)
01.25 Dansefot jukeboks m/chat
03.55 5080 Nyhetskanalen (r)
04.25 Scott og Bailey (r)
05.10-06.10 Sommeråpent (r)
22.30: Eksorsisten i det ...
06.00 TV 2 Junior 06.01 Hanas hjelpetelefon
06.11 Unger og katter 06.33 Byggmester Bob
06.43 Lazytown 07.08 Oktonautene 07.19
Babar 07.41 Pusekatten Poppy 07.52 Thomas
Toget og vennene hans 08.03 Bananer i pyjamas 08.16 Arthur 08.41 Charley og Mimmo
08.46 Gjett hvor glad jeg er i deg 09.00
Nyhetsmorgen 10.00 Bonanza (r) 11.00 Bonanza (r) 12.00 Historien om en helt 13.00 Ekspedisjonen Tangaroa (r) 13.30 Tour de France:
Siste nytt. 13.45 Før Tour de France. 14.10
Tour de France 14. etappe. Direkte. 17.35 Etter
Tour de France.
09.05 The Paradise (r) 10.00
Med hjartet på rette staden (r)
10.50 Postkortliv (r) 11.25
Hovedscenen (r) 12.55 VM orientering 2013 Direkte fra Vuokatti,
Finland. 13.30 Ingen grenser (r)
14.30 Kunnskapskanalen (r)
16.10 Med hjartet på rette staden (r) 17.00 Historier om økonomisk krise (r) 17.30 Glimt av
Norge (r) 17.45 Ra – One
18.00 Tour de France: I dag
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Allsang på grensen (r)
20.30 Herskapelig (r)
(4) Underholdningsprogram. Den britiske
superstjernen Jamie Cullum kommer denne
uken til Halden og «Allsang på grensen».
20.00 Klaus på kanten (r)
(3) Norsk underholdningprogram.
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.30 Tour de France: I kveld
21.40 Venner med penger
Am. drama fra 2006. Oliva mangler en
respektabel økonomi og et varig forhold.
Ting som virkelig teller. I rollene: Jennifer
Aniston, Frances McDormand, Catherine
Keener. Regi: Nicole Holofcener.
23.25 Hvaler (r)
(5) Norsk dramaserie.
00.35 Blind Date
Am./br. dramakomedie fra 2007.
02.05 The X Factor
04.10 Nattsending
20.10 Ongan i Lofoten
21.30: Mr. Brooks
06.05 Will & Grace (r) 06.30 Scooby-Doo! Mystery Incorporated (r)
06.55 Wipeout UK (r) 08.00
Wipeout (r) 09.45 Cougar Town (r)
10.10 So You Think You Can
Dance (r) 12.00 Friends (r) 13.00
Friends (r) 14.00 Friends (r)
14.30 Two and a Half Men (r)
16.50 Tangerudbakken borettslag
(r) 17.50 Ullared (r)
18.50 Fra jungel til jungel
Jungle 2 Jungle. Am./fr. familiekomedie fra 1997. I rollene:
Tim Allen, Martin Short, JoBeth
Williams, Lolita Davidovich,
Sam Huntington. Regi: John
Pasquin.
Sommer i arkivet.
Sommer i arkivet.
21.00 Nyheter
21.10 Forteljingar frå
saunaen (r)
Fi. dokumentar. Tøffe og tause
finske menn snakker sammen
i de dampende, hete badstuene. Filmskaperne har vært
fluer på veggene, og vi får ta
del i dype samtaler om kjærlighet, lyst, familieliv, overgrep,
avhengighet, vennskap og død.
21.00 America's Funniest
Home Videos (r)
23.30 Filmens historie (r)
00.30 Menn som netthater
kvinner (r)
01.30-02.35 Mitt liv som
Ozzy (r)
06.00 Mr Sunshine (r) 06.30 Mr
Sunshine (r) 07.00 TV-shop
07.30 My Boys (r) 08.00 Parenthood (r) 09.00 Dr. Phil (r) 10.00
Homsepatruljen USA (r) 11.00
Pregnant in Heels (r) 12.00 Real
Housewives of Beverly Hills (r)
13.00 Real Housewives of Beverly Hills (r) 14.00 Real Housewives
of Beverly Hills (r) 15.00 Real
Housewives of Beverly Hills (r)
16.00 How To Live With Your
Parents 16.30 How To Live With
Your Parents 17.00 How To Live
With Your Parents 17.30 How To
Live With Your Parents
18.00 How To Live With Your
Parents
(5) Am. komiserie.
18.25 Wedding Band (r)
(3) Am. underholdningsserie.
(5) Am. dramaserie.
21.30 Mr. Brooks
Am. thriller fra 2007. Mr. Brooks er en suksessfull og
respektert forretningsmann.
Utad er han perfekt, men bak
fasaden skjules en seriemorder kjent som «The Thumbprint
Killer» som er avhengig av å
drepe. I rollene: Kevin Costner,
William Hurt, Demi Moore,
Marg Helgenberger, Dane
Cook. Regi: Bruce A. Evans.
(15 år)
22.30 Eksorsisten i det 21.
århundre (r)
Norsk dokumentar. Gjennom
en verdensomspennende reise
med eksorsisten José Antonio
Fortea, får vi se at det skremmende fenomenet eksorsisme
lever i beste velgående i den
katolske verden. Fra Colombia
til Italia, men også i USA og
Norge.
21.00: The Beach
23.50 Castle (r)
(21) Am. krimserie.
19.25 Dr. Dolittle 4 –
Presidenthunden
Dr. Dolittle: Tail to the Chief.
Am./kan. familiefilm fra 2008.
I rollene: Kyla Pratt, Peter Coyote, Malcolm Stewart, Niall
Matter, Elise Gatien. Regi:
Craig Shapiro.
21.00 The Beach
Am. dramathriller fra 2000. I
rollene: Leonardo DiCaprio,
Tilda Swinton, Virginie Ledoyen, Robert Carlyle, Guillaume
Canet. Regi: Danny Boyle.
00.45 Out of Reach
23.15 Den tynne røde linjen
02.30 Body of Proof (r)
03.25 The Walking Dead (r)
04.10 Outlaw Bikers
05.05-06.00 Smallville (r)
02.10 Våre sexvaner (r)
03.15 The Cowboy Way
05.10 Drop Dead Diva (r)
Am. actiondrama fra 2004.
The Thin Red Line. Am. krigsdrama fra 1998.
RADIO
06.00 Morgensending
11.35 Kungen av Mont
Ventoux (r)
12.50 Orientering: VM
Direktsändning från
Koulurinne, Finland
och herrarnas stafett.
14.55 Orientering: VM
Direktsändning från
Koulurinne, Finland
och damernas stafett.
16.50 Ponnyakuten
17.20 Ponnyakuten
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Sång i stämmor
18.30 Staden i mitt hjärta
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Sommarkväll
21.00 Whitechapel
21.45 Whitechapel
22.35 Westlife – den sista
spelningen
23.35 Rapport
23.40 The Pacific
00.30 Nattsending
06.30 Fantorangen
07.00 Sommermorgen
09.35 Den rosa panteren
09.55 Stallen
10.20 Gumball r)
10.40 Bare tulla (r)
10.55 Madagaskarpingvinene (r)
11.05 Fanboy og Chum
Chum (r)
11.30 Jakten på den hemmelige boken (r)
12.00 Roy (r)
12.30 Sommerstreker
14.30 Dyrehjelperne (r)
15.00 Stallen (r)
15.20 iCarly (r)
16.10 Gumballs fantastiske verden (r)
16.35 Spionligaen (r)
17.00 Drømmehagen (r)
17.30 Uki (r)
17.35 Lille Jack (r)
17.50 Didrik og Dorte (r)
18.00 Muldvarpen (r)
18.05 Gisle Wink (r)
18.30-19.25 Spartikkelmysteriet
08.00 Morgensending
12.10 Rapport
12.15 Wasteland (r)
13.50 Det underjordiska
Oslo
14.00 STCC
SVT följer STCCsäsongen, som i år
består av åtta deltävlingar.
16.00 Rapport
16.05 Örter – naturens
eget apotek (r)
16.25 Kiruna – Rymdvägen (r)
17.20 Frozen planet
18.10 Land girls
19.00 Kroppens musik
19.55 K-märkta ord
20.00 A chance to dance
20.45 Så unplugged
21.00 The story of film
22.00 The story of film
23.05 Kairo centralstation
Egyptisk långfilm från
1958.
00.20 True Blood (r)
01.15 Nattsending
06.00 Morgensending
11.30 M*A*S*H (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 Ironman Haugesund 2013 (r)
14.30 South Park (r)
15.00 World's Scariest (r)
16.00 World's Scariest (r)
17.00 Horton redder en
Hvem!
Am. animasjon fra
2008. (7 år)
19.00 Ridderrivalene (r)
19.55 Agent null (r)
20.25 Little Britain USA (r)
21.00 Welcome to Mooseport
Am. komedie fra
2004.
23.10 Austin Powers –
Mannen med det
gyldne lem
Am. actionkomedie
fra 2002. (11 år)
01.00 Nattsending
06.00 Sabrina
06.20 Austin & Ally
06.45 A.N.T.
07.10 Det søte liv til sjøs
07.35 Shake it up
07.55 Austin & Ally
08.20 En god latter!
08.30 Dog With a Blog
08.55 Phineas og Ferb
09.10 To konger
09.30 Phineas og Ferb
10.20 Phineas og Ferb
11.05 Bolt
Am. animasjonsfilm
fra 2008.
12.40 To konger
13.50 Waverly Place
15.00 To konger
15.45 Engstelig Eddie
16.10 Hannah Montana
16.35 Dog With a Blog
17.25 Jessie
18.15 A.N.T.
19.00 Kronks nye stil
20.15 Phineas og Ferb
20.30 Dog With a Blog
20.50 Sonnys sjanse
21.15 Kveldssending
06.00 Morgensending
09.15 Privat praksis (r)
10.05 Privat praksis (r)
10.55 Privat praksis (r)
11.45 Privat praksis (r)
12.35 Privat praksis (r)
13.30 Grey's Anatomy (r)
14.25 Grey's Anatomy (r)
15.20 Grey's Anatomy (r)
16.15 Grey's Anatomy (r)
17.10 Grey's Anatomy (r)
18.05 Kendra – Livet etter
Playboy (r)
18.30 Kendra – Livet etter
Playboy (r)
19.00 Tigerstaden (r)
19.30 Tigerstaden (r)
20.00 Rita
20.50 Dallas
21.45 Tone (r)
22.15 Søstrene Kardashian
22.45 Søstrene Kardashian
23.15 Et mørkt sinn (r)
00.15 Et mørkt sinn (r)
01.15 Et mørkt sinn (r)
02.15 Nattsending
06.00 Morgensending
08.15 Skjulte skatter
09.05 Skjulte skatter
10.00 Skjulte skatter
11.00 Skjulte skatter
12.00 Skjulte skatter
13.00 Skjulte skatter
14.00 Slagmarker
15.00 Battlefield Diaries
16.00 Baggage Battles
16.30 Baggage Battles
17.00 Skjulte skatter
18.00 Mythbusters
19.00 Mythbusters
20.00 Kampen om manndommen
21.00 Et magisk liv
22.00 Moonshiners
23.00 Moonshiners
24.00 Curiosity: Mankind
Rising
00.50 Texas Car Wars
01.40 Flying Wild Alaska
02.30 Hvordan gjør de
det?
03.00 Yukon Men
03.55 American Guns
04.45 Nattsending
06.40 Morgensending
11.40 Unge mødre Danmark (r)
12.10 Unge mødre Danmark (r)
12.40 Unge mødre Danmark (r)
13.10 Unge mødre Danmark (r)
13.40 Slankekrigen (r)
15.25 Judge Judy (r)
15.55 Judge Judy (r)
16.20 Judge Judy (r)
16.50 Judge Judy (r)
17.20 Judge Judy (r)
17.50 Hus til skrekk og
advarsel (r)
18.55 Bolig til salgs (r)
20.00 Project Runway (r)
20.55 Trinny & Susannah:
Oppdrag Sverige (r)
22.00 Tenåringsjenter
med Tourettes (r)
23.05 Forfengelighetens
fyrverkeri
Am. dramakomedie
fra 1990.
01.30 Nattsending
06.00 Morgensending
10.35 Kong Tutankhamons grav
12.25 Nazistenes underverden
13.20 Nazistenes underverden
14.15 Nazistenes underverden
15.10 Nazistenes underverden
16.05 Nazistenes underverden
17.00 Nazistenes underverden
18.00 Hitlers sunkne
hemmelighet
19.00 Spøkelsesbyer
20.00 Highway Thru Hell:
USA
21.00 Møt hutterittene
22.00 Møt hutterittene
23.00 Doomsday Preppers
24.00 Highway Thru Hell
01.00 Tabu
01.55 Spøkelsesbyer
02.50 Møt hutterittene
03.45 Nattsending
06.05 Morgensending
13.15 Pantelånerne i
Detroit (r)
13.45 Pantelånerne i
Detroit (r)
14.15 Lagerkrigen Texas
(r)
14.50 Lagerkrigen (r)
16.50 Innkreverne i
California (r)
17.30 Trav: V75
18.00 Innkreverne i
California (r)
18.35 Innkreverne i
California (r)
19.05 Innkreverne i
California (r)
19.35 Innkreverne i
California (r)
20.05 Pantelånerne i
Detroit (r)
20.35 Pantelånerne: Fort
Bragg (r)
21.15 Den gode, den onde
og den grusomme
It. western fra 1966.
(15 år)
01.00 Nattsending
08.30 Rally Raid: Silk Way
08.45 Friidrett: Universiade i Kazan
10.00 Friidrett: Greene
Light (r)
10.15 Volleyball: Universiaden i Kazan
Kvartfinale, kvinner.
13.00 Sykling: TdF (r)
13.45 Sykling: TdF
Etappe 14. Direkte.
17.45 Fotball: EM kvinner,
Sverige
Gruppespill: Direkte.
20.00 Fotball: U-20 VM,
Tyrkia
Finale. Direkte.
20.50 Fotball: U-20 VM,
Tyrkia
Finale. Direkte.
22.00 Sykling: The Ride
22.30 Fotball: EM kvinner,
Sverige
23.30 Rally Raid: Silk Way
23.45 Sykling: Tour de
France (r)
01.15-02.00 Fotball: U-20
VM, Tyrkia (r)
06.00 Morgensending
09.00 Eureka (r)
10.00 Battlestar Galactica
(r)
11.00 Jagerpilotene (r)
12.00 Proving Ground (r)
12.30 Top Chef
13.30 Top Chef
14.30 Top Chef
15.30 Garasjen (r)
16.30 Ice Road Truckers (r)
17.30 Airwolf (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Verdens villeste
politivideoer (r)
22.00 Tattoosalongen
23.00 The Rookie
Am. actiondrama fra
1990. (15 år)
01.00 Legion
02.40 Cops
03.10 Nattsending
11.00 UEFA Champions
League (r)
Shakhtar Donetsk –
Dortmund.
12.45 UEFA Champions
League (r)
Borussia Dortmund –
Shakhtar Donetsk.
14.30 UEFA Champions
League (r)
Arsenal – Bayern
München.
16.15 UEFA Champions
League (r)
Bayern München –
Arsenal.
18.00 Champions League:
A Short History
18.30-00.15 Strandfotball
Euro Beach Soccer
League 2013/2014.
Dagsnytt hver hele time
samt kl. 07.30 og 16.30,
unntatt kl. 13.00. 09.05 Reiseradioen 11.06
Popquiz 12.05 Øde øy 12.30 Ukeslutt 13.30
P.I.L.S. 14.03 Helgeland 16.03 Herreavdelingens feriekoloni 17.03 Dette vil jeg dele 18.05
20 spørsmål 18.30 Superblokka 19.03 Lørdagskveld med Pia Skevik 20.30 Værmelding
med 2-dagersvarsel 20.34 Lørdagskveld med
Pia Skevik 21.03 Alle tiders blinkskudd 22.00
Dagsnytt med værmelding 22.05 På dansefot
00.05 Nattønsket 02.03 Helgeland 04.03 Alle
tiders blinkskudd 05.03 Spill våken 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time
samt kl. 07.30 og 16.30,
unntatt kl. 13.00, 20.00 og 21.00. 09.03
Ring inn musikken sommer 10.03 Sommer i P2
– Kjersti Annesdatter Skomsvold 11.03 Verden
på lørdag 12.03 Kurer 12.30 Ukeslutt 13.30
Studio Sokrates 14.03 Jungeltelegrafen 15.03
Sommer i P2 – Tuva Syvertsen 16.03 Museum
16.40 Verden på lørdag med Korrespondentbrevet 17.03 På livet laus 17.30 Kunstreisen
18.05 BluesAsylet 19.03 Ring inn musikken
sommer 20.00 Musikk i P2 – Kringkastingsorkestret spiller 22.00 Dagsnytt med værmelding
22.05 Rundt midnatt 00.05 Notturno
Dagsnytt kl. 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 14.00 og 16.00,
samt kl 03.00, 04.00 og 05.00.
09.03 Lørdagsrådet 12.03 Best of Radioresepsjonen 14.03 VG-Lista Topp 20 16.03 P3lørdag
20.00 Christine 22.00 nu:no 24.00 P3natt
05.03 P3natt
Nyheter hver hele time mellom
08 – 17. 10.00 Norges 1000
beste sanger 14.00 SommerNorge – direkte 18.00 Radio Norges 80-tallskveld
22.00 Paul Youngs topp 10 fra 80-tallet 23.00
80's non-stop! 02.00 Nattmusikk
Nyheter hver hele time kl. 08.0024.00. 09.00 P4s Superfrokost
11.00 Jorda rundt på 80 sekunder
13.00 P4 Sommerturné 15.00 P4 Favoritter
16.00 Sport og musikk direkte 18.00 Sport og
musikk 20.00 P4 Party 22.00 Lyden av P4
23.00 Svart-hvitt 24.00 Lyden av P4
©Universum
19.30 Ikke gjør dette
hjemme (r)
(4) Underholdningsserie.
20.00 Karl Johan (r)
(4) Talkshow. Programleder: Hasse
Hope, Erik Solbakken.
20.30 Standup med Bill
Bailey (r)
Br. show.
21.20 Monty Pythons
Meningen med livet
Monty Python's Meaning of Life. Br. komedie fra 1983. I rollene:
John Cleese, Eric Idle,
Graham Chapman,
Terry Jones. Regi:
Terry Gilliam, Terry
Jones.
23.05 Trekant (r)
(4) Ingen aldersgrenser?
23.45 Silke
Silk. Kan./fr./it. drama
fra 2007.
01.30 Nattsending
TIPSTELEFON: 55 55 97 00
Hverdager 08.30-15.00, lørdager stengt
OSLO: 22 99 76 93
VÆRET
Norge i dag
Temp kl 14
7
Norge
i morgen
i dag
Oslo
Lillehammer
Hamar
Kristiansand
Stavanger
Bergen
Ålesund
Kristiansund
Trondheim
Bodø
Tromsø
Longyearbyen
+24
+23
+24
+23
+18
+18
+16
+16
+20
+12
+11
+3
KUNDESENTER: 55 55 97 00
Hverdager 08.30-15.00, lørdager stengt Hverdager 10.00-15.00, lørdager stengt
Europa i dag
+14
+13
+16
+9
Tromsø:
Overskyet, men mest
opphold.
Søn
Bodø:
Overskyet vær og
noe regn.
+22
+20
+21
+21
+26
+12
+15
+14
+29
+35
+26
+14
+21
+18
Stavanger:
Det blir sol.
+30
Solens oppgang og nedgang
+13
Kristiansand:
Det blir sol.
10
+16
+12
+30
+22
+23
+12
+14
6
+12
+9
Trondheim:
Skyet eller delvis
skyet og mest
opphold.
Bergen:
Lettskyet vær.
Oslo:
Det blir sol.
Man
+9
+23
+24
+32
I dag
I morgen
Oslo
Opp kl
Ned kl
04.12
22.28
04.14
22.27
Kristiansand
Opp kl
Ned kl
04.42
22.23
04.43
22.22
Stavanger
Opp kl
Ned kl
04.45
22.39
04.46
22.37
Bergen
Opp kl
Ned kl
04.34
22.53
04.35
22.51
Ålesund
Opp kl
Ned kl
04.05
23.14
04.07
23.12
Bodø
Opp kl
Ned kl
--:-- 23 t 15 min
01.23
01.39
Tromsø
Opp kl
Ned kl
--:---:--
+34
Europa i morgen
+25 °
+29 °
+30 °
+30 °
+22 °
+20 °
+24 °
+20 °
+18 °
+21 °
+23 °
+23 °
+31 °
Algarve
Alicante
Athen
Barcelona
Berlin
Brussel
Budapest
Dublin
Edinburgh
Frankfurt
Geneve
Helsingfors
Jerusalem
--:---:--
+21 °
+27°
+24°
+27°
+27 °
+26°
+26°
+21 °
+9°
+29°
+24°
+18 °
+22°
Kiev
Kreta
København
Lisboa
London
Nice
Paris
Praha
Reykjavik
Roma
Stockholm
Warszawa
Wien
Langtidsvarsel
Oslo
+14
Kristiansand Stavanger
Bergen
Ålesund
Trondheim
Bodø
Tromsø
Vadsø
Søndag
+18
+19
+15
+14
+12
+15
+9
+9
+14
Mandag
+21
+19
+16
+14
+13
+14
+12
+12
+17
Tirsdag
+21
+20
+16
+15
+11
+13
+13
+14
+14
Onsdag
+18
+19
+14
+14
+11
+12
+8
+13
+16
Torsdag
+19
+19
+16
+14
+11
+12
+7
+9
+13
+22
Flo og fjære
Oslo
Kristiansand
Stavanger
Bergen
Ålesund
Bodø
Tromsø
I dag I morgen I dag I morgen I dag I morgen I dag I morgen I dag I morgen I dag I morgen I dag I morgen
kl 09:56 10:35 08:46
22:02 22:43 20:42
09:28 01:39
21:28 14:01
02:16 01:56
14:40 14:24
02:32
15:03
01:59
14:27
02:35 03:29
15:05 15:56
04:04 04:34
16:33 16:58
05:09
17:36
Fjære kl 03:10 03:48 01:51
15:12 15:54 13:58
02:31 07:41
14:43 19:48
08:16 08:03
20:24 20:05
08:38
20:42
08:25
20:27
09:02 09:54
21:06 21:54
10:31 10:50
22:32 23:00
11:28
23:39
Flo
8
+19
6
Data fra Statens kartverk Sjø. Tnr 11/G679
Nå ut til tusenvis av
ENGASJERTE KRISTNE
med din annonse
KristenSamkjøringen
- for mer informasjon se www.knms.no