Program 17. mai i Aurland Kommune 2011 Program 17. mai i

Program 17. mai
i Aurland
Kommune
2011
JA, VI ELSKER DETTE LANDET
Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem.
Furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem –
elsker, elsker det og tenker på vår far og mor
og den saganatt som senker drømmer på vår jord!
Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!
Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett,
har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett!
Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem.
Furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem!
Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir!
PROGRAM FOR AURLAND
12.00 Gudsteneste
12.45 Folketog til Helsetunet m/spelmannslaget
13.15 Folketog m/musikklaget frå Helsetunet til SJH
13.45 Program på SJH + leikar for born
17.00 Filmfor born i Trudvang
NB! Ta med kopp og vekslepengar. Sal av pølser, hamburger,
kake, kaffi, is og brus.
PROGRAM FOR FLÅM
08.00 Flåm musikklag spelar diverse plasser i Flåm
10.00 Gudsteneste i Flåm kyrkje
10.45 Program ved Sivlesteinen
11.00 Folketog m/musikklaget
12.00 Program ved Flåm skule
PROGRAM FOR UNDREDAL
12.00 Folketoget
13.30 Middag
15.00 Leikar, kaffi, kaker
AURLANDSSONGEN
Så lognt du ligg i krans
av fjell vår fagre Aurlandsbygd,
med voll og vang og gard
og grend i velstand, trivd og trygd.
Med bratte stup der fossar fell som
lette brudeslør,
med hagar kledd i blomeslør
som ljuvleg ange strør.
Ho står der enn så traust og trygg,
vår kyrkja bygd av stein
med orgelbrus frå høge kveld,
med klokkeklang så rein.
Her kviler våre fedre trygt,
i helgavigde jord,
der finn dei trøytte sjeler trøyst
som barnet hjå ho mor.
Hit kom dei ville vikingar
og så den fagre stad.
Dei nam seg land,
dei rudde gard og vart i bygdi glad.
Dei bygde seg eit godehov,
eit hus så myrkt og trist,
men sidan vart på Aurvang reist
eit hus for Kvite Krist.
Ein sumarkveld ved solarglad
ligg bygdi som i brand,
med glitreglans frå stille fjord
som skvalar lint mot land.
Då stig ein takk frå hjartedjup
som opp mot høgdi går.
Og aldri, aldri, kvar me fer,
me gløymer heimen vår!
FLÅMSSONGEN
Innunder fjell og bratte lier
smyg seg ein dal, så djup og trong og vill.
Å, der er fint ved sumarstider og der skin vintersola av og til.
På Fretheimshaugane og Lunden
der gror dei unge heimar opp ifleng.
På eng og åker strevar bonden og Leinafalli sender straum i streng.
Refr.:
Det er vår heimstad som me trutt vil verna om.
høyr songen stig mellom fjell og fjord mot høgda:
Ja, me vil bygda si framtid trygda,
for ingen stad på jorda er for oss som Flåm!
Ved vesle kyrkja, midt i bygda,
der kviler ættene i vigsla jord.
Og klokkeklangen stig mot høgda og fager salmesong frå skip og kor.
Sjå ned på Fretheim blåe sjøen,
han skvalar lint mot badestrond og kai.
Og oppå Tarven glitrar snøen og hjort rein spring lett innover hei.
Og elva brusar gjennom dalen,
der vaker laks og aure, blank og feit.
På Brekkebøen beitar smalen og frammi Kårdalen dansar kje og geit.
Ja, slik er dalen me fekk byggja,
eit hastigt glimt for den som dreg forbi.
Men her har me vår heim heim og hyggja i samla kor me alle stemmer i:
Refr.:
Det er vår heimstad som me trutt vil verna om.
høyr songen stig mellom fjell og fjord mot høgda:
Ja, me vil bygda si framtid trygda,
for ingen stad på jorda er for oss som Flåm!
Og vide kjend er Flåmsdalsbana,
så folk frå inn- og utland vitjar oss
og ser med fryd vårt panorama og får ein fjellfrisk dusj av kjosefoss!
UNDREDALSSONGEN
Eg kjenner ein dal, ein forunderleg dal som
munnar ved fjorden og Fjellmannskår smal.
Der fjelli stig høgreist mot himmelen klåre til
vern og til vakthald om heimane våre.
På hi sida dalen to kultar ris opp.
Den Flengjajuvnos og den Kidjajuvtopp.
Dei ruvar så frydeleg med toppar og tindar
omsuste av snøkast og jagande vindar.
Ja, Jonadalsnosi er rørsleg å sjå.
Helst når ho om vinteren har snøkåpa på.
Då stend ho så høgreist og mektig i dalen som
dronning ho tronar den fremste i salen.
Ja, Loftet det møter deg storfeldt og vilt om
sjøvegs du kjem, sjøl om veret er stillt.
Det blåner i berg, og frå giljar det gjallar når
steinsprang og skredlaup sitt alvorsord talar.
Dei Langhusaholtar, dei Tvenningaberg og Katlen
og Hovden med stålsette merg.
Dei austetter leiden vender sitt auga og byrge i
snøstorm og solflaum seg lauga.
Mi heimbygd, min dal, med din ville natur.
Du leikar i hugen i moll og i dur.
Om borte eg er uti framande grender,
attende eg lengtar, attende eg vender.
NÆRØYSONGEN
KONGESONGEN
Bratte fjell seg lyfter opp mot himlens rand.
Sunde sprengt med klyfter, nakne heilt frå strand.
Nærøyfjorden her, inn i landet skjær,
enda ved Gudvang, enda ved Gudvang.
Gud signe kongen vår!
Gjev honom mange år med frægd og fred!
Råd honom i hans gjerd, legg styrke i hans sverd.
Støyt svik og niddingsferd til avgrunns ned!
Modig var dei karar, som seg sette her.
Rudde rom og gardar, slik som no dei er.
Vinteren var hard. Jordi lite bar.
Men dei greidde seg, kvar med sin jordveg.
Høgt sver kvar Noregs mann
å verja vil sitt land, tru mot sin drott.
Med trufast hug og mod støtt Noreg viljug stod
å våga liv og blod for Gud og drott.
So kom andre tider, engelskmannen kom.
Tysken og ved side, ville sjå seg om.
Her var stolt natur, her var fjell og ur.
Her var trongt og vilt, her var høgtidsstilt.
Vogn og kjerre dura, dag og seine kveld.
Folkemålet surra, millom desse fjell.
engelsk, tysk og fransk, sognemål og dansk.
Sivilisasjon hadde stor stasjon
GUD SIGNE VÅRT DYRE FEDRELAND
Gud signe vårt dyre fedreland
og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brødre saman bu,
som kristne det kan seg søma!
17.mai nemdene iAurland kommune
vil særskilt takke Flåm Musikklag
for at dei er med oss.
og vidare takke
Aurland Sparebank
Aurland Kommune
Aurland Energiverk
Furukroa
Fretheim Hotell
for støtte til trykking og utsending av program og
innkjøp av premiar,samt frukost og middag
til Flåm Musikklag
Vil Gud ikkje vera bygningsmann
me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss, Gud, så me kan bu
i heimen med fred og hyggja.
No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Um sedet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då, Gud, det gode såd
Ingvald Husabø Prenteverk a.s. • 6863 Leikanger • [email protected]