"Elever har kapret kantinen". - Nannestad videregående skole

12
ROMERIKES BLAD
FREDAG 5. OKTOBER 2012
Carina
Bach (18)
Marianne K.
Myking (18)
Ken Robert
Berger
Hansen (20)
Pia Johnsen
(18)
Gry K. Dahl
(22)
Ingrid
Ekeberg (19)
Tanita Green Jonas
(20)
Vårum
Olafsen (19)
Kristine
Jensson (17)
Rita Nivethini
Paramalingam (18)
Margrethe
Miljeteig
(19)
Emil
Golinelli (19)
Zoom – for og av ungdom. Følg oss i Romerikes Blad, på rb.no og på facebook.
SKOLEMAT
ANNERLEDES: Markus Lien Kristoffersen
(17) er en av elevene som får drive den
elevdrevne kantinen.
ENDELIG: Espen Brekke (t.v.) og faglærer
Thorleif Aarre synes det er på tide med
mer praksis på skolen.
GODT: Elevene på skolen er spesielt fornøyd med varmrettene i kaninen.
NY KANTINEORDNING: På Nannestad videregående skole driver nå elevene på Restaurant- og matfag kantinen helt på egen hånd. Med dett
Elevene har kapr
Nannestad videregående skole har startet med noe
helt nytt i år. For første gang lar skolen elevene drive
kantinen. – En morsom forandring, sier ungdommen.
Sara Heymans
[email protected]
63 80 50 50
■ NANNESTAD
Kantinen er drevet av elevene på
linja Restaurant- og matfag, med
blant annet læreren Espen Brekke som veileder. Dette begynte de
med fra skolestart i år.
– Mange elever lærer ikke noe
av å sitte på en stol. Alle mennesker lærer best gjennom praksis.
De som sliter med å lære gjennom
teori og lesing får så klart mer ut
av dette. Å kun lese og skrive er
ikke en naturlig måte for mennesker å kommunisere, mener
han.
Stor forandring
Markus Lien Kristoffersen (17)
går andre året på Restaurant- og
matfag. Han har dermed vært
med på årets forandring, og har
gått fra å ikke ha så mye med kantinen å gjøre til å lage mat hver
skoledag.
– Det har forandret seg en del.
Nå lærer vi mer om markedsføring og hvordan det er å drive en
bedrift, sier han.
– Det er veldig morsomt og
interessant. Varmrettene er forskjellige, og vi kan tilby elevene
mye mer mat nå.
Espen Brekke forteller at Markus deler den store overgangen
med resten av VG2-elevene.
– Det første året deres var helt
annerledes. Det har blitt store forandringer etter at de begynte å
jobbe i kantinen fra første skoledag i år.
Han legger også til at VG1-elevene er veldig ivrige.
– Noen av dem har til og med
spurt om å få komme tidligere på
skolen for å jobbe før vi åpner.
Mye frafall
En utbredt oppfatning i dagens
samfunn er at det er relevant
praksis i skolen som burde bli
vektlagt. I kantinen på Nannestad videregående bruker elevene nå mye av tiden sin på å
oppleve hvordan yrkeslivet er,
framfor å kun lese og høre om det
i klasserommet.
– Elevene slipper å lære om
ting som de aldri kommer til å ha
bruk for eller jobbe med senere.
Teori dreper mye motivasjonen.
Hvorfor skal man da skyve ele-
vene inn i slike settinger? spør
Brekke.
Restaurant og matfag linjen
har hatt veldig mye frafall de siste årene, og kun 29 prosent av elevene fullfører.
– Mange av elevene som får utplassering takler ikke presset,
nettopp fordi de ikke er vant til
hvordan arbeidslivet er, sier han.
Nå tar skolen tak i problemet.
Brekke forteller at Nannestad
videregående skole er den første
og eneste skolen i Akershus som
har en skolekantine med et slikt
opplegg for elevene. I tillegg er de
den eneste skolen som har fått en
avtale gjennom Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO).
ROMERIKES BLAD
FREDAG 5. OKTOBER 2012
Sigurd
Kristoffersen (17)
Kamilla
Sebastian
Rudberg (19) Myers (17)
Ida Moseng
(18)
Vilde Johanson Lindquister (18)
13
Thea
Kinstad
Sjølie (20)
xxxxxxxxxxxxxxx
FORNØYDE: Anastasia Lomachin (16), Julie Aamold (18) og Sanela Kartal (16) er blant
elevene som får nyte maten i den elevdrevne kantinen.
FORFRISKENDE:
Mange nye retter har
frisket opp menyen i kantinen
på Nannestad videregående skole.
te lærer de seg mer om hvordan yrkeslivet virkelig fungerer.
ALLE FOTO: SARA HEYMANS
et kantinen
Merker forskjellen
Det er ikke kun elevene som driver kantinen som har merket
årets forandring. Elevene som
bruker kantinen har også merket
seg oppgraderingen og synes det
har blitt en stor forbedring.
Julie Aamold (18) fra Maura er
en av elevene som tar i bruk kantinen.
– Det er mye spesiell mat her,
men varmrettene har blitt bedre
Det eneste jeg er litt misfornøyd
med er noe av salaten. Det er mye
spesielt der som jeg ikke har
smakt før, sier hun.
Førsteklassingene Anastasia
Lomachin (16) og Sanela Kartal
(16) fra Jessheim syntes kantinen
på Nannestad er veldig god i forhold til andre kantiner de har
vært innom.
– Jeg syntes kantinen er veldig
bra, selv om det er noe spesiell
mat. Det er bra variasjon og
Smakfullt tilbud
Sara Heymans
[email protected]
63 80 50 50
Rektor på Nannestad videregående skole, Per Bjarne Elle, er
veldig fornøyd med den nye
kantineordningen. Han skryter
av elevene på Restaurant- og
matfag.
– Jeg syntes både maten og
jobben som elevene gjør er veldig bra. Jeg er meget stolt av alle som driver kantinen, sier han.
Han setter stor pris på at det
har blitt mer variasjon innenfor
skolens mattilbud. I tillegg er
det to varmretter om dagen og et
bredere utvalg av blant annet bagetter.
Elle ser tydelig at tilbudet har
falt i smak hos skolens elever.
– Det er sjeldent det ikke er en
lang kø å se i kantinen når det er
lunsj, forteller han fornøyd.
STOLT: Rektor Per Bjarne Elle
er veldig fornøyd med det nye
opplegget.
varmmaten er veldig god, forteller Anastasia.