Her

26.03.13
Diettrender: En undersøkelse av toppdiettene i undersøker vi forbrukertips for slanking under tøffe økonomiske tider
Bli tynn med superdietter
"Superdietter begynner å bli en
sk ik k elig k ilde i k ampen mot
fett..."
Thermoloss + Oppskriften til kolon-rensedietten blir undersøkt:
Mirakeldiett eller lureri?
Som en del a v en n y ser ie: "Diet t r en der : En u n der søk else a v t oppdiet t en e i Oslo, Nor w a y u n der søk er v i for br u k er t ips for sla n k in g u n der t øffe
øk on om isk e t ider "
Lik dette
Mars 26, 2013
»RELATERTE VIDEOER
Supermat: Hvordan å
balansere kroppen
din
Unni Helland og 33 794 andre likar dette.
Uansett hvor du ser finnes det blogger, reklamer,
eller leger som kaller CLA gt den nye
mirakeldietten som vil stimulere vekttap. Men kan
denne lille flasken leve opp til alt oppstyret? Eller
har vi adoptert den siste Hollywood trenden uten å
bekrefte at CLA gt virkelig kan hjelpe deg å miste
de ekstra kiloene?
Ja n n e u n der søk er
CLA g t diet t en selv for
å fin n e u t om den n e
su per k u r en v ir k er .
Her i Helsenyheter er vi nokså mistenksomme og
er ikke sikre på at vi har sett ekte beviser på at disse
pillene virker for vekttap. Dermed har vi bestemt
oss for å sette produktene på prøve. Hva er vel
bedre forsøk på å finne sannheten enn å foreta vår
egen studie?
Vi begynte med at jeg meldte meg frivillig som prøvekanin. Jeg søkte om
en flaske CLA gt. Det er mange sider som tilbyr CLA gt online, men CLA
gt er en av de mer seriøse leverandørene på markedet. Det inkluderte en
gratisprøve av produktet uten å lure meg inn i andre skjulte tilbud. En
annen grunn til at jeg valgte CLA gt er fordi det er det reneste og mest
konsentrerte CLA gt tilgjengelig. Jeg tenkte at dette ville gi meg det beste
resultatet med henhold til studien.
Her er hva CLA gt påsto på hjemmesiden deres…
Øker vekttap
4 ganger vekttapet sammenlignet med trening og en vanlig
slankekur
Øker energien
Stappful av aminosyrer
Vi var ganske skeptiske, men ønsket å finne ut selv om dette produktet
virkelig virket. Mange av suksesshistoriene fortalte om å kombinere CLA
gt med kolon-renskene kurer for å oppnå maksimalt vekttap. Jeg
bestemte meg for å gjøre det samme. Ideen bak å kombinere produkter er
fordi selv om CLA gt alene stimulerer vekttap og øker energy, kan kolonrenskene kurer hjelpe deg å bli kvitt giftstoffer og hjelper kroppen din å
forbrenne kalorier mer effektivt. Jeg valgte Powerburn til min
undersøkelse.
Ser yngre ut og lev lengre med
bedre helse. Hvorfor det er
viktig å lære hvordan å
balansere matvanene dine..
Farene med
giftstoffer i kolon
Helsejournalist, Janne Haugen på
Helseny heter-team et har nettopp satt CLA
gt kuren på prøv e. Hun brukte 4 uker på å
prøv e Norges ny e superkur kom binert m ed
en kolon-rens for å sjekke hv a denne kuren
handle tom . Resultatene v ar ov erraskende.
Hun t ok av 12 kg på 4 uker.
En spesiell CBS rapport om
hvor viktig det er å rense
giftstoffene fra din kolon.
» ADVERTISEMENTS
Fordelene av CLA gt og Powerburn slo
tilbake skeptisism en v år. Vi fant ut at
kuren ikke bare hjelper m ot v ekttap, m en
øker energiniv åene , og hjalp Jannem ed å
sov e bedre og v åkne m er utv ilt enn før.
St eg 1:
Klikk her for å motta en prøv e av CLA gt
Få en m åneds forbruk GRATIS!
St eg 2:
Klikk her for å motta en prøv e av
Powerburn
Få en m åneds forbruk GRATIS!
*Det t e er vikt ig. . Bruk begge for å oppnå
Jannes resultater.
Gratisprøv ene utløper: Mars 2 7 , 2 01 3
Her er hva Powerburn påsto på hjemmesiden deres…
Hjelper å fjerne giftstoffer som har bygget seg opp over tid
Fjerner 'slam' fra kolonveggene
Hjelper mot luft i magen og oppblåsning
Hjelper å regulere forbrenningen
Likt CLA gt, hadde ikke Powerburn Cleanse skjulte tilbud men jeg kunne
prøve det gratis.
Å sette CLA gt på prøve
Både CLA gt og Powerburn kom i posten innen 4 dager etter jeg sendte
inn ordren for gratisprøven.
Flaskene inneholdt en måneds forbruk av piller som var perfekt siden
undersøkelsen var ment å vare i 4 uker hvor jeg planla å dokumentere
fremgangen kontinuerlig.
Min 4 ukers undersøkelse av CLA gt dietten: CLA gt + Powerburn:
Ta en CLA gt pille per dag
Ta en Powerburn pille hver dag
Nyheter
404 Not Found
The resource requested could not be found on
this server!
Powered By LiteSpeed Web Server
LiteSpeed Technologies is not responsible for
administration and contents of this web site!
Mine resultater
norske-helsenyheter.com/helse-og-slanke/1/index.php?t202id=13207&t202kw=c1
1/3
26.03.13
Diettrender: En undersøkelse av toppdiettene i undersøker vi forbrukertips for slanking under tøffe økonomiske tider
Mine resultater
Uke en
Etter en uke på kuren, v ed å bruke begge produktene, ble jeg ov errasket
ov er dramatiske resultater. Energiniv ået hadde økt og jeg v ar ikke sulten,
som er en biv irkning av CLA gt.
Vær
» Sunne tips for å gå
ned i vekt
Æ rligt talt følte jeg meg helt topp.
1. Sett deg et mål. Finn
målvekten og sett opp en
plan for å nå målet.
Jeg trengte ikke endre noe av den daglige rutinen. Dag 7 gikk jeg på
v ekten og kunne ikke tro det. Jeg hadde tatt av 4 kg. Men jeg v ar
fremdeles ikke ov erbev ist fordi de sier at du kan miste my e v ann i
begy nnelsen av slankekurer. Dermed v ille jeg v ente å se resultatene i de
kommende ukene. Men dette v ar jo positiv t! Jeg v eide nå under 63 kilo
for første gang på flere år!
2. Ikke vært redd for å be
om hjelp. Du kan ikke gå
ned i vekt alene. Fortell
familien din. Få støtte.
Uke to
3. Vitaminer er bra for
deg. Den amerikanske
dietten mangler
essensielle vitaminer og
mineraler. Balanser helsen
med de beste tilskuddene.
Etter to uker etter å ha brukt begge tilskuddene, begy nte jeg uken med
mer energy og sov er bedre enn før. Jeg v åknet ikke lengre om natten,
men kroppen min slappet bedre av enn før (kanskje fordi jeg mistet de
ekstra kiloene). Pluss, jeg tok av 3 kg til som gir meg et totalt v ekttap på 7
kg etter kun to uker.
4. . "Walk the Walk". Du
forbrenner kalorier når du
går, visste du det? Hold
deg aktiv og balanser
matvanene dine med
regelmessig trening.
Jeg må innrømme at jeg begy nner å tro at denne kuren er mer en
gimmick enn noe annet.
Uke 3
Etter tre uker forsv ant all tv il! Jeg har gått ned 2 kjolestørresler etter at
jeg tok av nesten 3 kg til. Og jeg har masse energi. Ganske ofte etter tre
uker på dietten forsv inner pågangsmotet, men med CLA gt og Powerburn
har ikke energen forsv unnet, faktisk så holdes energiniv ået nokså stabilt
gjennom dagen. Jeg trenger ikke lenger den luren rundt kl. 1 5 på
ettermiddagen! Og jeg merker at magen min fordøy er mat my e bedre enn
før. Jeg er ikke oppblåst eller har luft i magen etter jeg spiser!
5. Sov det av deg. For å
være en effektiv
fettforbrenner trenger
kroppen din minst 8 timers
søvn om natten. Hvis du
tror du gjør deg selv en
tjeneste ved å sove mindre,
tar du feil.
Uke 4
Etter den fjerde uken v ar det endelige resultatet sjokkerende! Jeg hadde
tatt av nesten 1 2 kg siden jeg begy nte å ta CLA gt og kolon-renskekuren!
All her i Helseny heter angrer skikkelig på at de ikke meldte seg friv illig til
denne undersøkelsen. V ed å bruke CLA gt og LifeDetox tok jeg av enda et
kilo i uke 4. For å v ære ærlig trodde jeg ikke at jeg kunne ta av mer. Jeg
kommer definitiv t til å fortsette å bruke CLA gt etter dette fordi det
inneholder så mange antioksidanter og v itaminer at huden min er bare
blitt utrolig.
Jeg kunne ikke være mer fornøyd med resultatet.
Jeg tok av nesten 12 kilo på 4 uker, uten noen spesiell
slankekur eller intens trening
Weather Forecast | Weather Maps | Weather Radar
Konklusjon Som oss her hos Helsenyheter er du kanskje litt skeptisk til
effektene av denne kuren, men du burde prøve den selv; resultatene er
ekte. Etter å har prøvd det selv, blir vi begeistret når andre har like gode
opplevelser med det (det gjelder meg også :)). Og du har ingenting å tape.
Følg linken til gratisprøvene jeg har lagt til her og husk at dette er et
kvalitetsprodukt som virker: Uten forpliktelser!
Lykke til med ditt vekttap!
Janne Haugen
Klikk her for å motta en prøve av CLA gt
Få en måneds forbruk GRATIS!
Klikk her for å motta en prøve av Powerburn
Få en måneds forbruk GRATIS!
Gratisprøve utløper: Mars 27, 2013
Vil du gi forbrukertips neste uke? Hvis du ønsker det, vennligst send oss
en e-post.
Kommentarer (10 av 177)
Les kommentarer fra: " Diettrender: En undersøkelse av toppdiettene i Oslo, Norway " Janne Haugen rapport
Eva sier:
Kl. 11:33 Mars 26, 2013
Mine venner og jeg har ventet på CLA gt å komme på nyhetene. Minst 5 av oss har alle
prøvd CLA gt og kolon-rens (kostet over $300) og vi har tatt av enormt. Dette tilskuddet
virker virkelig og har forandret livene våre. Lykke til til alle som utnytter denne utrolige
muligheten.
Lise sier:
Kl. 11:50 Mars 26, 2013
norske-helsenyheter.com/helse-og-slanke/1/index.php?t202id=13207&t202kw=c1
2/3
26.03.13
Lise sier:
Diettrender: En undersøkelse av toppdiettene i undersøker vi forbrukertips for slanking under tøffe økonomiske tider
Kl. 11:50 Mars 26, 2013
Jeg så denne artikkelen her om dagen og ble oppmuntret av resultatet. Jeg skal gifte meg
neste måned så timiningen kunne ikke ha vært bedre!! Takk for tipset!I
Katrine sier:
Kl. 14:54 Mars 26, 2013
Jeg har bestilt gratisprøvene. Jeg kan ikke vente med å begynne og se hva som skjer.
Anders sier:
Kl. 16:24 Mars 26, 2013
Jeg ser CLA gt kurer overalt. Jeg har til og med hørt moren min snake om denne kuren for
noen dager siden fordi en venn av henne tok av rundt 6 kg på 15 dager! Jeg må definitivt
prøve dette, takk.
Jannesier:
Kl. 18:16 Mars 26, 2013
Yay! Glad å se at det hjelper og at historien min når ut til folk! Lykke til!
David sier:
Kl. 20:05 Mars 26, 2013
Dette er fantastisk! Min beste venn Jessica prøvde same kuren og tok av utrolig mye! Jeg
kunne ikke tro det og måtte undersøke dette selv og fant da denne artikkelen. Jeg kunne
ikke tro at de tilbydde gratisprøver! Jeg vet at Jessica betalte rundt $600 så jeg ble
kjempeglad. Kan du tenke deg hvor glad hun vil bli når hun får vite at det kun vil koste
$10.00. Dette er en gave fra gud, tusen takk!!
Steinar sier:
Kl. 21:15 Mars 26, 2013
Jeg har strevd med vekten hele live tog håper virkelig at dette er svaret jeg har ventet på.
Jeg har bestilt gratisprøvene* og meldt med opp på treningssenteret i tillegg. Jeg håper å
ta av minst 45 kilo før slutten av året.
Lillian sier:
Kl. 23:38 Mars 26, 2013
Hei Janne, jeg bestilte nettopp gratisprøvene. Jeg gleder meg til å få dem!! Tusen takk,
Lillian xoxoxoxo
Ragna sier:
Kl. 12:45 Mars 26, 2013
En venn av meg prøvde CLA gt kuren og anbefalte den til meg for 3 uker siden. Jeg
bestilte produktene og mottok dem innen 3 dager (selv om jeg ikke fikk avslag på
portoen). Resultatene er utrolige og jeg kan ikke vente med å se hva som skjer i uke 3 og
4.
Gi et svar
Kommentarer er stengt pga. søppelpost. Vennligst sjekk igjen senere.
norske-helsenyheter.com/helse-og-slanke/1/index.php?t202id=13207&t202kw=c1
3/3